Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Slik søker du lisens

Det er den enkelte eksportørs ansvar å påse at søknader om eksportlisenser blir innsendt i god tid før en eksport skal finne sted, at søknaden er korrekt utfylt og at alle vedlegg og dokumentasjon som kreves følger med.

Fra tirsdag 26. mai 2015 skal alle søknader fremmes til Utenriksdepartementet via E-lisens.

Logg inn på E-lisens ved å gå inn på https://elisens.eksportkontroll.no.

Ved innsendelse av søknader gjelder følgende:

Eksportører må fremme fullstendige søknader med riktig dokumentasjon for at departementet kan ta stilling til søknaden.

En fullstendig søknad må inneholde følgende:

  • opplysninger om leveransen i sin helhet, blant annet informasjon om kjøper, leveringsadresse, sluttbruker, sluttbruk, varer mm.
  • dokumentasjon i form av enten sluttbrukererklæring eller dokumentasjon som godtgjør sluttbruk, sluttbruker eller omstendighetene rundt leveransen.

Søknader om lisens blir behandlet i den rekkefølge de mottas.

Behandlingstid

Behandlingstiden for lisenssøknader kan variere, men i utgangspunktet må eksportører påregne minimum 15 arbeidsdager før en søknad er ferdig behandlet med forbehold om hvilket sluttbrukerland og sluttbruker utførselen skal gå til. Henvendelser om forhåndsvurderinger av lisensplikt og konkrete mottakerland krever ofte en omfattende saksbehandling. Avhengig av sakens kompleksitet må det i slike saker påregnes noe lengre behandlingstid.

Utenriksdepartementet gjør oppmerksom på at det i dagens situasjon må påregnes lengre saksbehandlingstider. Forventede saksbehandlingstider pr. 13.03.2020 følger nedenfor.

Forsvarsmateriell på vareliste I: 1 måned

Flerbruksvarer på vareliste II: 2 måneder

Eksport til sanksjonerte land: 3 måneder

Departementet vil bestrebe å behandle alle søknader tidsmessig og uten unødig opphold.

Søk i god tid

Departementet understreker viktigheten av å søke i god tid før varene planlegges sendt fra Norge. Det kan ikke påregnes hastebehandling av søknader.