Slik søker du lisens

Det er den enkelte eksportørs ansvar å påse at søknader om eksportlisenser blir innsendt i god tid før en eksport skal finne sted, at søknaden er korrekt utfylt og at alle vedlegg og dokumentasjon som kreves følger med.

Alle søknader til Utenriksdepartementet skal fremmes via E-lisens.

Logg inn på E-lisens ved å gå inn på https://elisens.eksportkontroll.no.

Ved innsendelse av søknader gjelder følgende:

Eksportører må fremme fullstendige søknader med riktig dokumentasjon for at departementet kan ta stilling til søknaden.

En fullstendig søknad må inneholde følgende:

  • opplysninger om leveransen i sin helhet, blant annet informasjon om kjøper, leveringsadresse, sluttbruker, sluttbruk, varer mm.
  • dokumentasjon i form av enten sluttbrukererklæring eller dokumentasjon som godtgjør sluttbruk, sluttbruker eller omstendighetene rundt leveransen.

Søknader om lisens blir behandlet i den rekkefølge de mottas.

Behandlingstid

Behandlingstiden for lisenssøknader kan variere, men i utgangspunktet må eksportører påregne følgende saksbehandlingstider: Se Oversikt over forventede saksbehandlingstider

Departementet vil bestrebe å behandle alle søknader tidsmessig og uten unødig opphold iht. forvaltningsloven. Henvendelser om bl.a. forhåndsvurderinger av lisensplikt og konkrete mottakerland krever ofte en mer omfattende saksbehandling. Avhengig av sakens kompleksitet, må det i slike saker påregnes noe lengre behandlingstid.

Søk i god tid

Departementet understreker viktigheten av å søke i god tid før varene planlegges sendt fra Norge. Det kan ikke påregnes hastebehandling av søknader.