Velg land

Belize - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Mexico

Reisende anbefales å sette seg godt inn i visumreglene før innreise. Sørg for å ha gyldig reiseforsikring for hele oppholdet. Kriminalitet forekommer spesielt i byene, men også på turiststeder. Det anbefales å ta vanlige forhåndsregler.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Vi anbefaler alle reisende å ha gyldig reiseforsikring og registrere seg på reiseregistrering.no.

Last gjerne ned UDs app Reiseklar for nyttig informasjon for reiser utenlands.

Husk pass. For innreise til landene i Mellom-Amerika kreves norsk pass (nødpass aksepteres også). Passet må være gyldig seks måneder etter planlagt utreise. Overtredelse eller brudd på visumreglene straffes med bøter og fengsel. Du er selv ansvarlig for å sørge for at du overholder visumreglene. Sjekk direkte med landets myndigheter (for eksempel nærmeste ambassade) for ytterligere informasjon.

Som turist kan man oppholde seg 30 dager i Belize. Ved opphold som skal vare utover 30 dager kan man søke om visum som gir rett til opphold i 90 dager.

Hvis du har behov for å søke om nødpass, må du ta kontakt med nærmeste konsulat. Søknad om ordinært pass kan kun leveres ved personlig oppmøte ved ambassaden i Mexico City. Se mer informasjon om søknad om pass på ambassadens hjemmesider.

Den norske ambassaden i Mexico dekker også landene i Mellom-Amerika (ned til og med Costa Rica). Norge er representert med honorære konsulater i samtlige lands hovedstad.

Trafikksikkerhet og transport: Det er relativt høy hyppighet av trafikkulykker i landene i Mellom-Amerika, noe som skyldes variert kvalitet på veier og kjørestil. Kriminelle handlinger mot biler og busser er heller ikke uvanlig. Det er anbefalt å planlegge reiser godt, og ta forholdsregler. Transport i mørket kan i mange tilfeller øke risikoen for ulykker og kriminelle handlinger.

Det anbefales å bruke seriøse transportselskaper, selv om disse ofte koster mer.

Demonstrasjoner og politiske markeringer forekommer med jevne mellomrom, spesielt i  hovedstedene. Reisende bør unngå demonstrasjoner og politiske markeringer.

Terrorfaren i Mellom-Amerika regnes for å være lav.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdatert om hvordan situasjonen utvikler seg i landet man oppholder seg i, og følge myndighetenes råd og veiledning. WHO har en oversikt over smitte- og dødstallene i landet.

Innreiserestriksjoner: Belize har ingen spesielle innreiserestriksjoner som følge av covid-19 (travelbelize.org)

Sykdommer man utsettes for i Belize er først og fremst knyttet til mageproblemer og myggbårne sykdommer. Reisende anbefales å ha god fokus på hygiene, spesielt i forbindelse med måltider. Dengue-feber smitter via myggstikk, oftest i urbane strøk. I jungelstrøk finnes det også malaria. Det har også vært tilfeller av zika i Belize.

For informasjon om anbefalte reisevaksiner, se Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Sykehuskvaliteten i regionen varierer. Det finnes gode sykehus, men det anbefales å ha en god dialog med forsikringsselskapet hvis behovet for innleggelse eller medisinsk behandling skulle oppstå.

Medisiner i moderate mengder til personlig bruk kan i de fleste tilfeller tas med. Det kan i noen tilfeller være lurt å ha med dokumentasjon som spesifiserer innhold og behov.

Kriminalitet er et problem som innimellom rammer reisende i Belize. Væpnede ran forekommer både i de store byene og på turiststeder. Organisert kriminalitet er vanligvis ikke rettet mot turister, men det hender at uskyldige rammes. Drapsraten i landet er relativt høy. Det anbefales å ta forholdsregler og utvise forsiktighet.

Belize er mindre utsatt for jordskjelv enn flere av de andre landene i regionen, men er utsatt for tropiske stormer og orkaner.

Informasjon om orkaner finnes på nettsiden til National Hurricane Center.

Reisende er underlagt lokal lovgivning i det landet han eller hun befinner seg i. Et lovbrudd kan føre til fengselsstraff som må sones i lokale fengsler. Nordmenn som arresteres eller varetekstfengsler har rett til å kontakte ambassaden eller konsulatet. 

Belize er et svært verdikonservativt land, og trakassering, trusler, vold og drap på LHBTI-personer er en alvorlig utfordring. LHBTI-personers rettigheter står ikke sterkt, og det finnes ingen lover mot diskriminering av LHBTI.

Engelsk er det offisielle språket i Belize.

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatene

UDs operative senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post: uds.operative.senter@mfa.no

Ansvarlig ambassades hjemmeside

Belize. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Belize