Belize - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Mexico

På grunn av koronasituasjonen er flyplassene i Belize stengt, og det er uklart når disse vil kunne åpne igjen. For mer informasjon om koronavirus, se punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 10. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Östra Savolax, Kajanaland, Satakunta, Syd-Österbotten, Vasa og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 25. mai 2021

Snarveier:

Utbrudd av zikafeber

Sikkerhet

Belize er et interessant og vakkert land, og i de aller fleste tilfeller går opphold i landet problemfritt. Mellom-Amerika har generelt høy kriminalitet, og veldig høy drapsrate i enkelte områder. Man må være på vakt for det som skjer rundt seg, og være varsom i forhold til valg av bosted og hvor man ferdes, spesielt på kveldstid. Ved å ta de rette forholdsregler kan man unngå å bli utsatt for ubehagelige episoder.

Norge er representert ved et honorært generalkonsulat i Belize by. Den norske ambassaden i Mexico by er ansvarlig norsk ambassade for landet. Kontaktinformasjon til konsulater og ambassaden i Mexico finner du under «Nødsituasjon».

Den kriminaliteten som rammer turister er vanligvis økonomisk motivert, i form av tyveri og væpnet ran. Hendelser skjer både på dag- og kveldstid. Man bør ikke åpenlyst ha med seg verdisaker. Bagasje og personlige eiendeler bør holdes under nøye oppsikt på flyplasser, busstasjoner og lignende. Pc'er er meget ettertraktet.

Belize by og hovedstaden Belmopan er ansett som de mest kriminelt belastede byene i Belize. Noen deler av byene er mye mer utsatt enn andre. Det beste rådet er i så måte å bruke sunt vett, uansett hvor du er, og hele tiden være oppmerksom på omgivelsene, særlig på kvelden/natten.

Man bør ikke ferdes til fots utenfor byer og tettsteder etter mørkets frembrudd. Opptre i størst mulig grad i gruppe på utsatte steder. Det kan imidlertid være en fordel å ha noen kontanter på seg, som man kan gi fra seg hvis man blir utsatt for overfall. Kvinner som reiser alene bør utvise særlig forsiktighet.

Dersom man blir oppsøkt av personer som utgir seg for å være politi eller turistguide og tilbyr hjelp eller annet, kontroller at de har riktig legitimasjon. Mange turister har blitt ranet av falsk turistpoliti og/eller guide.

Man bør utvise forsiktighet dersom man blir tilbudt drinker ute på byen. Det har vært enkelte tilfeller av turister som har fått narkotiske stoffer i drinkene. Det har også i den senere tid blitt benyttet nye metoder for å dope ned folk og deretter rane eller overfalle dem.

En del narkotikahandel og prostitusjon forekommer. Det er strenge straffer for narkotikaforbrytelser.

Grensestrid med Guatemala, organisert kriminalitet og generelt økende vold i samfunnet kan føre til protester/demonstrasjoner. Belize har blant de høyeste drapsratene i regionen.

Risiko for terrorhendelser i Mellom-Amerika ansees som lav.

Det er høyrekjøring i hele Mellom-Amerika. Trafikkulykker er en hyppig døds- og ulykkesårsak som også ramme turister. Veiene er av varierende kvalitet.

Ved bruk av drosje bør pris avtales på forhånd, og at drosjen ikke skal - slik som det ofte er vanlig - ta med andre passasjerer på turen. Turister bør også være på vakt overfor personer som tigger ved lyskryss og generelt holde vinduer og dører stengt og låst.

Det finnes ingen jernbanenett i Mellom-Amerika. Det er hyppige flyforbindelser, inkludert til avsidesliggende steder, men ved bruk av småflyselskaper anbefales det å fortrinnsvis bruke de som samarbeider med eller er en del av de større internasjonale flyselskapene i regionen.

Belize er ikke så hardt rammet av jordskjelv som sine naboland, men rystelser kan forekomme. Imidlertid, grunnet landets plassering mot Den karibiske gulf, befinner det seg i hjertet av et orkanbelte. Orkaner har spilt en viktig og katastrofal rolle i Belize sin historie. Høysesongen for orkaner er mellom august og november.

Landet kan oppleve regnfall gjennom hele året, men den tørreste tiden er mellom januar og april. Under regntiden (april - november) kan store regnfall medføre oversvømmelser med påfølgende skader på infrastruktur.

Med unntak av Belize er forhold mellom to personer av samme kjønn lovlig i alle de mellom-amerikanske landene. Innbyggerne flest har et konservativt forhold til homoseksualitet, og det anbefales at homofile utviser diskresjon for å unngå å komme opp i ubehagelige situasjoner. I Belize sier loven at homofile utlendinger ikke har adgang til landet.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Mellom-Amerika oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring. Kontroller at forsikringen også dekker sykehusopphold og vær oppmerksom på hvilke type aktiviteter som ikke dekkes.

Lokalt nødnummer er 911. Turistpolitiet kan kontaktes på (+501) 207 1440.

Ved krise og i nødsituasjon oppfordres norske borgere til å kontakte den norske ambassaden i Mexico på telefon +52 (55) 50 47 37 00. Ambassadens sentralbord er åpent mandag-torsdag 09:00-15:00 og fredag 09:00-12:00.

Utenfor kontortiden kan man kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no

Norske borgere kan også kontakte norske honorære konsulater og generalkonsulater for bistand. Det finnes norske honorære generalkonsulater i Belize by (Belize), Guatemala by (Guatemala), Managua (Nicaragua), San Salvador (El Salvador) og Tegucigalpa (Honduras). Oppdatert kontaktinformasjon finnes her


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

I forbindelse med pandemien har Belize innført krav om negativ covid-19-test for innreise dersom man ikke er vaksinert. PCR-testen må være tatt tidligst 72 timer før avreise. Turister må kunne vise frem bestilling hos et godkjent hotell. Detaljer finnes på nettsidene til Belizes informasjon for reisende. Reisende som er vaksinert minst to uker før ankomst trenger ikke å vise negativ covid-19-test.

På grunn av konronavirus (covid-19) er flyplassene i Belize nå stengt, og det er uklart når disse vil kunne åpne igjen. Alle oppfordres til å selv følge med på råd og oppdateringer fra lokale myndigheter.

Norske borgere trenger ikke visum for turist- og forretningsopphold på mindre enn 30 dager i Belize. Passet må være gyldig i inntil seks måneder etter planlagt utreisedato.

Ved opphold utover 30 dager kan det søkes om visum som gir rett til opphold i 90 dager. Alternativt kan man reise ut av og inn i landet.

Man kan bli pålagt bot eller bli fengslet dersom man oppholder seg i landet ulovlig.

For oppdatert informasjon om innreisebestemmelser oppfordres reisende til å undersøke med Belizes nærmeste ambassade.

Selv om norske borgere i utgangspunktet ikke trenger visum for å reise til Mellom-Amerika, er det kun pass (inkludert nødpass) som er godkjent identifikasjonsdokument. Passet må være gyldig i minst seks måneder etter planlagt utreise. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige og at innreise- og oppholdsbestemmelser overholdes.

 


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg i landet. Følg med på lokale myndigheters råd og og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Det er akseptabel lege- og sykehuskvalitet i Belize by. Tilbudet utenfor Belize by er begrenset. Offentlige sykehus mangler ofte grunnleggende medisiner og utstyr, så norske borgere anbefales å benytte private tilbud. Det er vanlig å måtte betale før behandling finner sted. Ved alvorlige eller vanskelige diagnoser anbefales det å bruke laboratorier og sykehus i USA eller Mexico.

Malaria forekommer, og det finnes flere bekreftede tilfeller av både tradisjonell og Hemoragisk Dengue Feber (DHF). Det er derfor viktig å beskytte seg mot myggstikk (myggnett, myggmiddel). WHO anbefaler malariaprofylakse. Det finnes også zika i Belize. For offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning kan man henvende seg til Folkehelseinstituttet.

Vannet i springen er sterk kloret. Drikkevann bør kjøpes på flaske. På supermarkeder i større byer kan en få kjøpt klor til desinfisering av rå grønnsaker og frukt. Det anbefales å unngå å kjøpe mat på gaten (i boder o.l.) eller på steder hvor man er i tvil om hygienen. Hvis man er i tvil eller ikke har noe valg, velg godt stekte og kokte matretter og unngå rå grønnsaker og frukt uten skall.

Ingen vaksiner er påbudt for innreise til Belize. For informajson om reisevaksiner, se Folkehelseinstiuttets anbefalinger

Det anbefales å sjekke med Belizes nærmeste ambassade angående regler for innførsel av medisiner.


Praktisk informasjon

Belize er ett av sju land som danner Mellom-Amerika. Det offisielle språket er engelsk. Klimaet i Belize er Tropisk, regnsesong er fra mai til november.

Belize kan by på et utrolig etnisk mangfold. Ifølge offisielle tall er 53 prosent av befolkningen mestiser (av europeisk-indiansk avstamming), 25 prosent kreoler (av afrikansk og afro-europeisk avstamming), ti prosent mayaindianere og sju prosent garifunaer (etnisk gruppe av blandet avstamning: Karib, Arawak og Vest-Afrika).

Det kulturelle og etniske mangfoldet kan by på mange vakre scener og kan være ettertraktede fotoobjekt. Man bør imidlertid alltid be om tillatelse før man tar bilder/filmer lokalbefolkningen, og spør helst en voksen før man tar bilde av barn.

Belize er kjent for vakker natur både over og under vann. Utenfor den beliziske kyst ligger det største korallrevet i den nordlige hemisfære (Belize Barrier Reef). Det er et eksempel på korallrevs evolusjonære utvikling, og er et habitat for mange utrydningstruede arter. Unesco inkluderte derfor revet på sin verdensarvliste i 1996. Hele Mellom-Amerika er definert som en biologisk hotspot (område med stor biologisk diversitet og med høyt antall unike arter). Ødeleggelse på revet og annen form for miljøkriminalitet kan derfor bli sett ekstra strengt på.

Religionsfrihet er garantert i Belize, men opptil 80 prosent av befolkningen regner seg som kristne (katolikker og protestanter).

Det offisielle språket i Belize er engelsk, og majoriteten av befolkningen snakker språket godt. Uttalen er dog noe annerledes en tradisjonell engelsk, det snakkes ofte kreolsk, som er basert på det engelske språket men med afrikanske ord og syntakser innbakt i talen. Det snakkes også spansk, maya og garífuna-språk. Belize er under karibisk innflytelse, kanskje mer enn mellomamerikansk. Musikk er den viktigste kunstneriske uttrykksformen og omfatter alt fra marimba, calypso, soca, ståltrommer og reggae.

Visa, American Express, Mastercard og Diners er for det meste aksepterte kredittkort på større steder. Det er stort sett uproblematisk å ta ut kontanter fra automater med disse kortene, men kloning av kort forekommer.

Belize har ingen jernbane. Tica-buss opererer over hele Mellom-Amerika, med moderne busser som har luftavkjøling og toalett.

Lokal busstransport kan være tidkrevende, men det er regulære ruter over hele landet. Det er daglige avganger med småfly til de største byene.

De færreste drosjer har taksameter, og prisen bør avtales på forhånd. Leiebiler er tilgjengelig på flyplassen og ved flere hoteller. Mange lokale selskap opererer i landet, men også de store internasjonale som Budget og Hertz.

Retningsnummeret til Belize er +501. Telefon- og mobilnettet er stabilt. Internettdomenet for Belize er .bz.

Offentlige kontorer og forretninger holder normalt åpent mellom kl. 08 og 12 og mellom kl. 14 og 17, mandag til fredag. De fleste forretninger har også lørdagsåpent. Bankene er i regelen åpne mellom kl. 08 og 16 mandag til fredag, og mellom kl. 08.30 og 11.30 lørdag.

Offentlige helligdager er - 1. januar (nyttårsdag). 9. mars v/nærmeste mandag (Baron Bliss Day). 1. mai (arbeidernes dag). 24. mai (Commonwealth Day). 10. september (St. George's Caye Day). 21. september (uavhengighetsdagen). 12. oktober (Columbus' dag). 19. november (Garifuna Settlement Day). 25. desember (1. juledag). 26. desember (Boxing Day).