Benin - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Nigeria

Benin er i all hovedsak et stabilt land, med unntak av grenseområdene til Burkina Faso, Niger og Nigeria nord i landet hvor det har vært en økende grad av uroligheter og voldshendelser, inkludert kidnappinger. Kriminalitet er utbredt, og det er ikke usannsynlig at terrorister kan gjennomføre angrep i landet – også der turister ferdes.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18. OKTOBER 2022 - FORTSATT GYLDIG

Benin - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i nasjonalparkene (Pendjari og Parc du W) i de nordlige delene av landet, samt grenseområdene mot Burkina Faso og Niger.

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til eller opphold i grenseområdene til Nigeria i distriktene (department) Alibori og Borgou i nordøst.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Nordmenn må ha visum til Benin, men dette kan normalt søkes om på nett via et eget skjema for visumsøknader (evisa.bj).

Andre spørsmål knyttet til visum og innreise kan rettes til Benins ambassade i paris. Muligheten til lengre arbeidsopphold i Benin må sjekkes med arbeids- eller oppdragsgiver.

Benin har til nå vært preget av en relativt stabil sikkerhetssituasjon. Den urolige situasjonen i nabolandene Niger og Burkina Faso påvirker imidlertid også Benin. Særlig de nordlige delene av landet har sett en forverret sikkerhetssituasjon den siste tiden, med et økende antall angrep fra voldelige ekstremister i grenseområdene mot Burkina Faso og Niger. Det har vært flere tilfeller av kidnappinger i nasjonalparkene i dette området (Pendjari og Parc du W), samt i de nordlige grenseområdene mot Nigeria.

Kriminalitet er utbredt, og det er ikke usannsynlig at terrorister kan gjennomføre angrep i landet – også der turister ferdes.

Strømbrudd: Spenningen på strømnettet varier sterkt og strømbrudd forekommer ofte.

Mobildekning: Det er mobildekning i mesteparten av landet, i alle fall i urbane strøk og langs de mest trafikkerte veiene. Mobilnettet er imidlertid overbelastet og det er ofte vanskelig å komme fram.

I krise og nødssituasjon kan ambassaden i Abuja kontaktes på +234 813 989 0050. Ambassaden er åpen kl. 8-16 mandag til torsdag og 8-13.30 på fredag. Utenfor ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00 eller UDops@mfa.no.

Ambassaden anbefaler også å konsultere reiseråd utstedt av USA og Storbritannia.

Helsetilbud: Det finnes private klinikker av akseptabel standard for behandling av de alminneligste sykdommer i de store byene. For alvorligere sykdomstilfeller anbefales sykehus utenlands. Derfor er det viktig med god reiseforsikring.

Vaksiner: Normalt kreves gulfebervaksine for innreise. Øvrige reisevaksiner anbefales og bør sjekkes med lege. Forebyggende tabletter mot malaria anbefales. For mer om aktuelle reisevaksiner, sjekk Folkehelseinstituttets sider om Benin.

Drikkevann: Det anbefales å koke og filtrere vann og vaske frukt og grønnsaker i klorinoppløsning eller lignende. Hiv-virus er utbredt.

Ran og tyveri: Kriminaliteten som rammer turister er vanligvis pengemotivert, i form av tyveri og væpnet ran, men man ferdes i hovedsak trygt i landet.

Tyveri er et problem i Cotonou. Hendelser skjer både på dag- og kveldstid. Reisende oppfordres til å ta fornuftige forholdsregler og spesielt vise aktsomhet i valg av bosted og hvor man ferdes. Bagasje bør holdes under nøye oppsyn på flyplasser, busstasjoner etc. Vær oppmerksom på svindel.

Offentlig transport er ikke å anbefale. Billeie med sjåfør er mulig, og bør bestilles på forhånd via pålitelige kontakter.

Benin er ikke spesielt utsatt for naturkatastrofer, men i regntiden (mai – oktober) kan nedbørsmengden være så kraftig at det oppstår flom, særlig i Nord-Benin.

Også ellers i landet kan det forekomme så kraftige regnskyll at veier oversvømmes og flytrafikk blir hemmet. 

Det er generelt ikke behov for å ta særskilte hensyn til lokale skikker og bekledning, utover normal respektfull oppførsel. Det anbefales at besøkende kvinner i muslimske områder i nord kler seg i halvlange eller lange skjørt eller bukser, samt dekker skuldre. Det bør tas hensyn under religiøse helligdager.

LHBT+: Homofili er lovlig i Benin. Det er ikke nødvendigvis sosialt akseptert, og det rapporteres stadig om tilfeller av overgrep mot LHBT+-personer. Det anbefales følgelig å utvise forsiktighet.

Språk: Felles administrasjons- og nasjonalspråk er fransk, som beherskes av de fleste. De lokale variantene av fransk kan likevel være vanskelig å forstå for en førstegangsbesøkende. Det finnes i tillegg et stort antall andre språk i Benin. De lokale hovedspråkene er fon, yoruba, dendi, bariba og gen.

Betaling: Benin har hovedsakelig en kontantbasert økonomi, og bruk av kredittkort er stort sett bare mulig på de store hotellene i Porto Novo og Cotonou.

Nødnummer politi: 117

Nødnummer brannvesen: 118. 

Ambassaden i Abuja:
Ambassaden kan  kontaktes på +234 813 989 0050. Fra Norge +47 23 95 96 00. Ambassaden er åpen kl. 8-16 mandag til torsdag og 8-13 på fredag. I krise og nødssituasjoner utenfor ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00 eller UDops@mfa.no.

Det norske honorære konsulatet i Cotonou, Benin:
Mrs Huguette Bokbe Gnacadja, konsul
Immeuble de l’Ambassade des Pays-Bas,
1er étage, Rue 12.133- Quartier Ahouanleko-aeroport
Postadresse : 01 BP 308 Cotonou
Tlf: (+229) 91696901
E-post: hugorifere@gmail.com
Åpningstider (mandag – fredag): 08.30-13.00 og 15.00-18.30.

Noen tips før du reiser:

  • Registrer deg på www.reiseregistrering.no
  • Last ned appen Reiseklar, som samler reiseinformasjon og reiseregistrering på ett sted.
  • Sjekk at du har gyldig reiseforsikring og gyldig reisedokument.

Administrativt kart over Benin 

Nettsiden Norge i Benin.

Benin. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Benin.