Benin - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Nigeria

Muligheten for å reise inn og ut av landet er svært begrenset eller umulig. For mer informasjon om koronavirus og innreise / utreise, se under Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 4. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island og Malta.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen og Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 1. juli 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Kriminaliteten som rammer turister er vanligvis pengemotivert, i form av tyveri og væpnet ran, men man ferdes i hovedsak trygt i landet. Hendelser skjer både på dag- og kveldstid. Reisende oppfordres til å ta fornuftige forholdsregler og spesielt vise aktsomhet i valg av bosted og hvor man ferdes. Bagasje bør holdes under nøye oppsyn på flyplasser, busstasjoner etc.

Benin er ikke spesielt utsatt for naturkatastrofer, men i regntiden (mai – oktober) kan nedbørsmengden være så kraftig at det oppstår flom, særlig i Nord-Benin.

Også ellers i landet kan det forekomme så kraftige regnskyll at veier blir oversvømmet og flytrafikk hemmet. 

I krise og nødssituasjon kan ambassaden i Abuja kontaktes på +234 813 989 0050. Ambassaden er åpen kl. 8-16 mandag til torsdag og 8-13.30 på fredag. Utenfor ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00 eller UDops@mfa.no  


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn må ha visum til Benin, men dette søkes det enkelt om på nett og visum mottas ved ankomst flyplassen i Cotonou. Det kan ikke påregnes at visum kan anskaffes ved grenseovergang landeveien. Visum kan ellers søkes ved f.eks. Benins ambassade i Danmark. Dette bør gjøres i god tid før avreise. Adgang til lengre arbeidsopphold i Benin må sjekkes med arbeids- eller oppdragsgiver.


Helse

Koronavirus (covid-19): Viruset er påvist i BeninHelsetilbudet i landet er generelt svakt og har dårlig kapasitet, selv i de store byene.

Muligheten for å reise inn og ut av Benin er per 23. mars svært begrenset. Om noen dager vil det trolig være nærmest umulig å reise inn og ut av landet. Mulighet for helsehjelp er svært begrenset eller ikke-eksisterende. Ambassadens (Nigeria) evne til å yte konsulær hjelp er svært begrenset.

Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen, inkludert restriksjoner for inn- og utreise og regler ved ankomst fra utlandet.  Relevant informasjon kan finnes på hjemmesidene til Benins myndigheter.

Myndighetene gir også informasjon gjennom lokale medier og det kan være nødvendig å kontakte flyselskapet i forkant av avreisen. 

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Normalt kreves gulfebervaksine for innreise. Øvrige reisevaksiner anbefales og bør sjekkes med lege. Forebyggende tabletter mot malaria anbefales. For mer om aktuelle reisevaksiner, sjekk Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Det anbefales å koke og filtrere vann og vaske frukt og grønnsaker i klorinoppløsning el.lign. Hiv-virus er utbredt. Det finnes private klinikker av akseptabel standard for behandling av de alminneligste sykdommer i de store byene. For alvorligere sykdomstilfeller anbefales sykehus utenlands. Derfor er det viktig med god reiseforsikring. Det er restauranter av akseptabel standard i de større byene.


Praktisk informasjon

Det er generelt ikke behov for å ta særskilte hensyn til lokale skikker og bekledning, utover normal respektfull oppførsel. Det anbefales at besøkende kvinner i muslimske områder i nord kler seg i halvlange eller lange skjørt eller bukser. Det bør tas hensyn under religiøse helligdager.

Det er strenge straffer for kriminalitet og narkotikabesittelse.

Felles administrasjons- og nasjonalspråk er fransk, som beherskes av de fleste. De lokale varianter av fransk kan likevel være vanskelig å forstå for en førstegangsbesøkende. Det finnes i tillegg et stort antall andre språk i Benin. De lokale hovedspråkene er fon, yoruba, dendi, bariba og gen.

Det er 220 volt vekselstrøm. Spenningen varier sterkt og strømbrudd forekommer ofte. Det er mobildekning i mesteparten av landet, i alle fall i urbane strøk og langs de mest trafikkerte veiene. Mobilnettet er imidlertid overbelastet, og det er ofte vanskelig å komme fram.

Banker og offentlige kontorer åpner normalt kl. 8 eller kl. 9 og stenger gjerne mellom kl. 15 og kl. 17. Butikker har ofte åpent til sent på kveld og lørdager.

Benin har hovedsaklig en kontantbasert økonomi, og bruk av kredittkort er stort sett bare mulig på de store hotellene i Porto Novo og Cotonou. Bruk av kredittkort anbefales imidlertid ikke pga. faren for svindel.

Norge og Benin er i samme tidssone (GMT +1), men når det er sommertid i Norge er det en times tidsforskjell (Norge en time foran).

Klima; tørr årstid november – mars og regntid april - oktober.

Offentlig transport er ikke å anbefale. Billeie med sjåfør er mulig, og bør bestilles på forhånd via pålitelige kontakter.