Hviterussland - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Litauen

Fra 1. november er Hviterusslands grenseoverganger mot nabolandene midlertidig stengt for utenlandske statsborgere. Det er imidlertid tillatt å ankomme med fly direkte til Minsk lufthavn. For informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

Innreise: Fra 1. november 2020 er Hviterusslands grenseoverganger mot nabolandene (unntatt Russland) midlertidig stengt for utenlandske statsborgere. Det er imidlertid tillatt å ankomme med fly direkte til Minsk lufthavn. For informasjon om restriksjoner som følge av korona-pandemien, se punktet Helse nedenfor.

Visumfrihet: Det er visumfrihet for norske borgere for opphold inntil 30 døgn - med visse begrensninger. Visumfriheten gjelder kun de med ordinære pass (politipass), ikke for reisende med diplomat- eller tjenestepass. Visumfriheten gjelder kun ved inn- og utreise med fly til/fra Minsk internasjonale flyplass (Minsk 2 airport) - ikke med bil eller tog. 

For ytterligere informasjon om reiser til Hviterussland kontakt den hviterussiske ambassaden i Stockholm.

Visum: Norske statsborgere kan søke om visum fra hviterussiske ambassader og konsulater. Nærmeste ambassade er i Stockholm Les detaljer om betingelsene her.

Reiseforsikring: Reisende må alltid kunne fremvise gyldig reiseforsikring og ha midler tilsvarende 49 BYN pr dag for oppholdet. Valutadeklarasjon kan kreves ved innreise.

Hviterussland er generelt et trygt land å reise i. Hviterussland er et gjennomorganisert og -kontrollert samfunn med lite vanlig kriminalitet. Ved å ta vanlige enkle forholdsregler vil de fleste unngå problemer. Man bør, som andre steder, unngå øde områder på kveldstid og være på vakt mot lommetyver. Det anbefales alltid å ha pass med gyldig hviterussisk visum på seg.

Trafikk:  Man bør være varsom i trafikken. Veiene i Hviterussland er gjennomgående meget gode, men som ellers kan det dukke opp overraskelser, f.eks. traktorer på mindre veier ute i distriktene. Gyldig førerkort og bilforsikring er påkrevet for utenlandske bilister som vil kjøre inn i Hviterussland. Originale dokumenter som bekrefter bilens eierskap fremvises på grensen. Fra 1. november til 31. mars er det påkrevet å kjøre med lys.

Terror:  Det har forekommet terroranslag i Hviterussland. I 2011 detonerte en kraftig sprengladning på en av metrostasjonene i Minsk. Faren for ytterligere anslag anses imidlertid som lav.

Protestaksjoner: De hviterussiske myndighetene har liten aksept for regimekritikk og det finnes rigide lover og regler mot blant annet møtevirksomhet på offentlige steder. I etterkant av presidentvalget 9. august 2020 ble det avholdt store demonstrasjoner og enkelte streikeaksjoner i Minsk og andre byer. Reisende anbefales å utvise spesiell forsiktighet og unngå steder med store folkeansamlinger. 

Mer informasjon om sikkerhet i Hviterussland.

Koronavirus (covid-19): Det er registrert et forholdsvis høyt smittenivå av koronavirus i Hviterussland.

Stengte landegrenser: Pga. pandemien har Hviterusslands grenseoverganger mot Polen, Litauen, Latvia and Ukraina vært midlertidig stengt for utenlandske statsborgere siden 1. november 2020. Det er imidlertid tillatt å ankomme med fly direkte til Minsk lufthavn. Det er også enkelte unntak for ektefeller/barn av hviterussiske borgere og personer som innehar gyldig oppholds- eller arbeidstillatelse i Hviterussland. For detaljer – se Rules of entering the Republic of Belarus.

Det kreves negativ covid-19-test tatt tidligst 72 timer før ankomst. I tillegg kreves det sju dagers karantene ved innreise fra Norge. Man finner liste over «røde» land i det hviterussiske helsedepartementets hjemmeside Red zone countries.

Informasjon om koronaviruset i Hviterussland finnes på nettsidene til helseministeriet. Hviterussiske helsemyndigheter kan kontaktes på hotline-telefon: +375 (29) 156-85-65

***

Helsevesenet: Sykehusene i Hviterussland holder gjennomgående rimelig god standard, men ikke nødvendigvis på vestlig nivå. Selv om helsepersonalet har god utdanning, forutsettes det at man har kunnskaper i hviterussisk eller russisk. I noen tilfeller kan tilgangen på medisiner variere.

Sykdommer: Sykdommer det kan være aktuelt å vaksinere mot er hepatitt A og B, difteri, stivkrampe, tetanus, tyfoid, tuberkulose og polio. For oppdaterte anbefalinger om vaksinasjon før avreise, se informasjon fra Folkehelseinstituttet.

Tsjernobyl: De sørøstlige delene av Hviterussland (Gomel fylke) ble særlig rammet av nedfall fra Tsjernobyl-katastrofen i 1986. Visse deler er fremdeles stengt for alminnelig ferdsel. Utover dette er ikke strålingssituasjonen til spesiell bekymring.

Drikkevann: Vann fra springen anbefales ikke til matlaging og drikke.

Kriminalitet: Hviterussland er et gjennomorganisert og -kontrollert samfunn med lite vanlig kriminalitet. Ved å ta vanlige enkle forholdsregler vil de fleste unngå problemer. Man bør, som andre steder, unngå øde områder på kveldstid og være på vakt mot lommetyver.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det hviterussiske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.  Nettsiden til Ministry of Emergency Situations gir informasjon på russisk og  hviterussisk.  Praktisk informasjon på engelsk om hvem som  skal kontaktes i krisesituasjon på nettsiden Emergencies in Belarus.

Innførsel: Antikviteter, malerier og andre verdigjenstander som tas inn i landet må registreres hos tollmyndighetene. Hvis dette ikke gjøres, kan man få problemer med å ta gjenstandene ut ved avreise. Myndighetene betrakter som antikviteter alt som er fra 1945 eller tidligere. Hund og katt må ved innførsel ha gyldig vaksinasjonsattest og internasjonalt veterinærsertifikat.

Nødnumrene i Hviterussland:

Nødnummer: 112

Brann: 101

Politi: 102

Ambulanse: 103

I krise og nødsituasjon oppfordres publikum til å kontakte ambassaden i Vilnius:

K. Kalinausko g. 24, Vilnius.
Telefon: +370 5 261 00 00.
E-post: emb.vilnius@mfa.no 

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tel.: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no 

 

Hviterussland. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Hviterussland.