Hviterussland - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Litauen

Fra 1. november er Hviterusslands grenseoverganger mot nabolandene midlertidig stengt for utenlandske statsborgere. Det er imidlertid tillatt å ankomme med fly direkte til Minsk lufthavn. For informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18. JANUAR - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende områder i Norden:

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Östra Savolax, Mellersta Österbotten, Södra Savolax, Lappland, Norra Savolax, Satakunta og Syd-Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 1. mars 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Hviterussland er generelt et trygt land å reise i. Hviterussland er et gjennomorganisert og -kontrollert samfunn med lite vanlig kriminalitet. Ved å ta vanlige enkle forholdsregler vil de fleste unngå problemer. Man bør, som andre steder, unngå øde områder på kveldstid og være på vakt mot lommetyver. Det anbefales alltid å ha pass med gyldig hviterussisk visum på seg.

Norske borgere som oppholder seg i, eller planlegger å reise til Hviterussland, oppfordres til å holde seg oppdatert via ambassadens nettsider, samt til å registrere sin reise via www.reiseregistrering.no.

Kriminalitet: Hviterussland er et gjennomorganisert og -kontrollert samfunn med lite vanlig kriminalitet. Ved å ta vanlige enkle forholdsregler vil de fleste unngå problemer. Man bør, som andre steder, unngå øde områder på kveldstid og være på vakt mot lommetyver.

Trafikk:  Man bør være varsom i trafikken. Veiene i Hviterussland er gjennomgående meget gode, men som ellers kan det dukke opp overraskelser, f.eks. traktorer på mindre veier ute i distriktene. 

Terror:  11. april 2011 ble det detonert en kraftig sprengladning på en av metrostasjonene i Minsk. 12 ble drept og nærmere 200 personer skadd. Hendelsen kom som et sjokk på offentligheten. Det tok ikke lang tid før noen yngre hviterussere var arrestert. Det er ikke etablert noe spesielt reiseråd for landet. Faren for ytterligere anslag anses som lav.

Reiseforsikring:  Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring. Nordmenn som reiser til Hviterussland bør merke seg at Folketrygden ikke dekker utgifter i forbindelse med sykdom eller ulykker.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Fra og med 27. juli 2018 er det visumfrihet for norske borgere for opphold inntil 30 døgn - med visse begrensninger. Visumfriheten gjelder kun de med ordinære pass (politipass), ikke for reisende med diplomat- eller tjenestepass. Visumfriheten gjelder kun ved inn- og utreise med fly til/fra Minsk internasjonale flyplass (Minsk 2 airport) - ikke med bil eller tog. Visumfriheten gjelder ikke ved reiser til eller fra Russland fordi det ikke er grensekontroll ved disse reisene.

For ytterligere informasjon om reiser til Hviterussland kontakt den hviterussiske ambassaden i Stockholm.

Reisende må alltid vise gyldig reiseforsikring og ha midler tilsvarende 49 BYN pr dag for oppholdet.

Prisen for visum varierer basert på type og varighet. Et besøksvisum gyldig for 30 dager for nordmenn koster 60 euro.

En forutsetning for å få innvilget visum er at man bl.a. har med invitasjon fra den inviterende part i Hviterussland. Nordmenn kan søke om visum fra hviterussiske ambassader og konsulater, og de nærmeste stasjonene er SverigeLatvia, Litauen og Finland. Les detaljer om betingelsene her.

Visum kan man også få ved flyplassen i Minsk etter å ha søkt om det minimum to dager i forveien på den nærmeste hviterussiske ambassaden eller konsulatet. Det gjeller ikke de som kommer med flyet fra Russland. Dersom man flyr til Hviterussland via Russland, må man også søke om russisk transitt-visa.

Senest fem dager etter ankomst Hviterussland må visumet registreres hos det lokale politiet (OVIR). Om du bor på hotell, blir dette gjort av hotellet. Ved innreise må man ha helseforsikring som er gyldig i Hviterussland. For mer informasjon se hjemmesiden til det hviterussiske utenriksdepartementet.

Valutadeklarasjon kan kreves ved innreise. Antikviteter, malerier og andre verdigjenstander som tas inn i landet må registreres hos tollmyndighetene. Hvis dette ikke gjøres, kan man få problemer med å ta gjenstandene ut ved avreise. Myndighetene betrakter som antikviteter alt som er fra 1945 eller tidligere. Hund og katt må ved innførsel ha gyldig vaksinasjonsattest og internasjonalt veterinærsertifikat.

Gyldig førerkort og bilforsikring er påkrevet for utenlandske bilister som vil kjøre inn i Hviterussland. Originale dokumenter som bekrefter bilens eierskap fremvises på grensen. Fra 1. november til 31. mars er det påkrevet å kjøre med lys.

Se også detaljer fra Hviterusslands utenriksdepartement.


Helse 

Koronavirus (covid-19): Det er registrert et forholdsvis høyt smittenivå av koronavirus i Hviterussland. Hviterussiske myndigheter har ikke iverksatt noen spesielle begrensninger ved grenseoverganger, men folk som ankommer fra utsatte land kan testes på frivillig basis.

Fra 1. november er Hviterusslands grenseoverganger mot nabolandene midlertidig stengt for utenlandske statsborgere. Det er imidlertid tillatt å ankomme med fly direkte til Minsk lufthavn. Det er også enkelte unntak for ektefeller/barn av hviterussiske borgere og personer som innehar gyldig oppholds- eller arbeidstillatelse i Hviterussland. For detaljer – se Rules of entering the Republic of Belarus. Det kreves ikke karantene ved innreise fra Norge.

Flyselskapet Belavia har opprettholdt de fleste av sine internasjonale ruter fra Minsk, sjekk selskapets nettsider. Også andre selskaper som Air Baltic og Lot har ruter til Minsk. Hviterussiske helsemyndigheter kan kontaktes på hotline-telefon: 375(29) 156-85-65.

Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Informasjon om koronaviruset i Hviterussland finnes på nettsidene til helseministeriet.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Sykehusene i Hviterussland holder gjennomgående ganske god standard, men ikke nødvendigvis på vestlig nivå. Selv om helsepersonalet har god utdanning, forutsettes det at man har kunnskaper i hviterussisk eller russisk. I noen tilfeller kan tilgangen på medisiner variere.

For oppdaterte anbefalinger om vaksinasjon før avreise, se informasjon fra Folkehelseinstituttet.

Sykdommer det kan være aktuelt å vaksinere mot kan være hepatitt A og B, difteri, stivkrampe, tetanus, tyfoid, tuberkulose og polio.

De sørøstlige delene av Hviterussland (Gomel fylke) ble særlig rammet av nedfall fra Tsjernobyl-katastrofen i 1986. Visse deler er fremdels stengt for alminnelig ferdsel. Utover dette er ikke strålingssituasjonen til spesiell bekymring.

Vann fra springen anbefales ikke til matlaging og drikke. Vann på flaske fås kjøpt.


Praktisk informasjon

Hviterussland er et materielt sett ganske velutviklet land, selv den nåværende økonomiske krisen tatt i betraktning. Selv om utvalg av varer og service ikke alltid er helt på topp, er ikke Hviterussland noe underutviklet land.

Myndighetene har liten aksept for regimekritikk og det finnes rigide lover og regler mot blant annet møtevirksomhet på offentlige steder. I etterkant av presidentvalget 9. august er det avholdt store demonstrasjoner og enkelte streikeaksjoner i Minsk og andre byer. Reisende anbefales å utvise spesiell forsiktighet og unngå steder med store folkeansamlinger.  

Det er én times tidsforskjell mellom Norge og Hviterussland, Hviterussland ligger én time foran Norge.

Det er et godt kulturelt tilbud, underholdning og andre muligheter for besøkende. Vanlige hviterussere er gjennomgående vennlige og godt utdannede.

Enkelte unge mennesker i de store byene behersker noe engelsk, men for øvrig lønner det seg å kunne hviterussisk, ukrainsk eller russisk for å ta seg fram i Hviterussland.

Strøm - Spenningen på strømnettet i Hviterussland er 220 volt, 50 hz. Bruk av spenningsstabilisator anbefales.

Telefon - Det er ikke noe spesielt å utsette på telefonsystemet, inkl. mobiltelefon-dekningen.

Valuta og kredittkort: I de større byene aksepteres vanlige kredittkort som Visa og MasterCard på hoteller, svært mange restauranter og butikker. Hviterussiske rubler kan tas ut i minibanker stort sett over alt, mens veksling av utenlandsk valuta lett skjer i banker eller egne vekslingskontorer som det også er mange av.

Åpningstider: Banker og offentlige kontorer har vanligvis åpent hverdager 0900-1800, supermarkeder og øvrige forretninger alle dager ca. 1100-2100 (en del holder stengt søndager).

Offisielle høytidsdager: Nyttår - 1. januar, ortodoks jul 7. januar, kvinnedagen 8. mars, arbeidernes dag 1. mai, Radonitsa (Remembrance Day, religiøs høytid) 3. mai (i 2011), seiersdagen 9. mai, uavhengighetsdagen 3. juli, oktoberrevolusjonsdagen 7. november, katolsk jul 25. desember.

Nødnummer: Norges ambassade i Vilnius +370 261 00 00
Euro-Alarm, København (bl.a Europeiske reiseforsikring): +45 70 15 25 00
UDs operative senter på tlf: +47 23 95 00 00, e-post: UDops@mfa.no