Komorene - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Tanzania

Nordmenn må ha visum til Komorene. Kriminaliteten er lav, og det er trygt å bevege seg ute også etter mørkets frembrudd.

Nordmenn må ha visum til Komorene. Visum kan kjøpes ved ankomst til 30 euro. Reisende må ha gyldig pass og kunne framlegge returbillett. Det norske passet, som må være maskinlesbart, må være gyldig i 6 måneder fra ankomstdato.

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Terrortrusselen ansees som lav på Komorene.

For informasjon om smittevernråd og aktuelle vaksiner ved reise til Komorene anbefales FHI sine sider om smittevernråd og vaksiner ved reiser til Komorene.

På Komorene er malaria utbredt og det er derfor helt nødvendig å følge de forholdsregler som leger anbefaler til beskyttelse mot malaria.

Kriminaliteten er lav. Det er trygt å bevege seg ute også etter mørkets frembrudd. Småtyveri kan forekomme. Det anbefales å være forsiktig med å gå langs trafikkerte bilveier etter mørkets frembrudd på grunn av faren for å bli kjørt ned.

Orkansesongen er fra desember til april. Selv om øygruppen hjemsøkes relativt sjelden av sykloner, kan det forekomme. Sist gang Komorene ble rammet av en kraftig syklon var tidlig i 2019.

Selv om Komorene er et liberalt muslimsk land, anbefales kvinner å gå med skjørt som dekker knærne og unngå bare skuldre (eventuelt gå med sjal).

Norge har ikke konsulat på Komorene. Ved en nødsituasjon kan ambassaden i Dar es Salaam kontaktes på +255 22 216 3100 eller +47 23 95 56 00,

e-post: emb.daressalaam@mfa.no

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs operative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller per e-post: UDops@mfa.no

 

Komorene. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Komorene.