Forsiden

Argentina - reiseinformasjon

Det er for tiden ingen innreiserestriksjoner knyttet til covid-19 i Argentina. Vi anbefaler alle reisende å registrere seg på reiseregistrering.no. Reiseklar-appen kan lastes ned fra App Store og Google Play.

Innreisebestemmelser. Innreisebestemmelser kan endre seg. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Norske borgere kan per i dag reise visumfritt til Argentina som turister og oppholde seg i landet i 90 dager. Det er for tiden ingen innreiserestriksjoner knyttet til covid-19.

Pass. For innreise i Argentina kreves norsk pass, det vil si vanlige biometriske pass med minimum seks måneders gyldighet. Nødpass aksepteres kun for reiser fra Argentina til Norge. Migrasjonsmyndigheter stempler ikke passet ved innreise. Man får elektronisk informasjon (e-post).

Tap av pass. Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort eller reisebevis, må du melde tapet til argentinsk politi og kontakte ambassaden i Buenos Aires. Søknad om nytt pass krever oppmøte på ambassaden, og prosessen kan ta to uker.

De fleste norske reisende har et problemfritt opphold i Argentina. Det er likevel viktig å ta forholdsregler på reisen og utvise aktsomhet. Gitt landets størrelse anbefales det å orientere seg lokalt om detaljer rundt sikkerhet. Nordmenn som oppholder seg i Argentina, oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no eller Reiseklar-appen.

Trafikk. Trafikken er betydelig mer krevende enn det man er vant med fra Norge. Det anbefales å utvise større forsiktighet, både som fotgjenger og som sjåfør. Hvis man leier bil og reiser utenfor byer og tettsteder, er det viktig å forsikre seg om at neste bensinstasjon er innenfor rekkevidde. Overfall og ran av biler og busser kan forekomme, særlig nattestid på mindre tilgjengelige områder.  

Transport. Turister som skal ta taxi på nattestid oppfordres til å vise aktsomhet og bruke godkjente drosjer. Alle godkjente taxier skal ha registreringspapirer i taxien synlig for passasjerer. 

Demonstrasjoner. Turister oppfordres til å holde avstand fra demonstrasjoner og folkeansamlinger, da disse kan eskalere og komme ut av kontroll.

Terror. Risikoen for terrorhendelser i Argentina anses som lav.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge argentinske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på kort varsel.

Innreiserestriksjoner: Det er for tiden ingen innreiserestriksjoner knyttet til covid-19 i Argentina.

Lokale restriksjoner: Restriksjoner og smitteverntiltak endrer seg jevnlig. Det anbefales bruk av munnbind innendørs på offentlige steder og utendørs når avstanden på to meter ikke kan holdes. Se argentinske helsemyndigheters nettside for råd og tiltak vedrørende covid-19.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

*** 

Reisende anbefales å konsultere en lege eller spesialist i reisemedisin i god tid før reisens start for å vurdere helserisiko og nødvendige vaksiner. Det henvises til Folkehelseinstituttet for offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet. 

Sykdommer. Ambassaden gjør oppmerksom på at det er registrert tilfeller av dengue (særlig i nordlige deler, men også Buenos Aires), meslinger, E. coli og salmonella i Argentina. Reisende bes spesielt være oppmerksom på zikafeber i de nordlige provinsene og anbefales å sjekke ut FHI sine nettsider. Tiltak for å minimere eksponering for myggstikk anbefales.

Medisiner. For innførsel av medisiner anbefales det å ta kontakt med lokale myndigheter. Se nettsiden til Argentinas ambassade.

Sykehus. Standarden ved offentlige sykehus er sterkt varierende, og ligger ofte under det man er vant til i Norge. Det finnes et stort tilbud av private klinikker hvor standarden er god, og ved å ha reiseforsikring kan man bruke private sykehus.

Drikkevann. Reisende bør passe på at drikkevannet er trygt og ta generelle forholdsregler for å unngå smitte. 

Kriminaliteten er lavere enn i flere andre land i regionen, men langt høyere enn i Norge. Besøkende fra utlandet ansees ofte som et lett bytte for ran, lommetyveri, veskenapping, kredittkortsvindel, falske pengesedler med mer. Pass på verdisakene dine. Kriminalitet må anmeldes på nærmeste politistasjon. Buenos Aires og noen andre byer har et eget turistpoliti.

Det er også en del narkotikarelatert vold i Argentina, men dette er i hovedsak interne oppgjør mellom forskjellige grupper som er involvert i organisert kriminalitet. Mye av denne typen kriminalitet foregår i såkalte villas, slumområder. Turister oppfordres til å ikke oppsøke disse områdene. I enkelte grenseområder foregår det smugling av narkotika og organisert kriminalitet, spesielt der grensen til Argentina, Paraguay og Brasil møtes, men også mot Bolivia og Paraguay.  

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det argentinske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter.

Jordskjelv. Jordskjelv kan skje i grenseområdene mot Chile, selv om Argentina sjelden rammes av veldig store skjelv. 

Oversvømmelser. Argentina rammes tidvis av oversvømmelser, spesielt nord i landet.

Vulkanutbrudd. Landet har også til dels vært påvirket av aske fra vulkanutbrudd i Chile, selv om dette er unntaksvis.

Skogbrann. Flere steder i Argentina er utsatt for skogbranner. Skogbranner skjer spesielt i sommerhalvåret, men ikke utelukkende. Skogbranner kan være potensielt svært farlige og det oppfordres til å følge lokale myndigheters råd og vær forberedt på at evakuering kan bli nødvendig.

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Reisende er underlagt lokale lover. Lovbrudd kan medføre fengselsstraff som må sones i lokale fengsler. Nordmenn som arresteres eller varetektsfengsles, har rett til å kontakte ambassaden i Buenos Aires. Ambassaden kan tilby en liste over advokater ved forespørsel.

Forlengelse av turistvisum.  Det kan søkes om forlengelse (+60 dager) opptil ti dager før turistoppholdet på tre måneder er gått ut.   

Bot ved for langt opphold.  Turister som har vært lengre enn tillatt i landet og må betale bot ved utreise, kan sjekke hvor boten skal betales og hva det koster på nettsiden Habilitación de Salida.

Førerkort. Formelt sett som turist og opp til et år etter innreise, skal man ha både nasjonalt (norsk) og internasjonalt førerkort eller argentinsk førerkort for å kjøre bil i Argentina. Internasjonalt førerkort skaffes i Norge før innreise, gjennom NAF, KNA eller MA. For spørsmål om bilkjøring i Argentina, kontakt Automovil Club Argentina ACA: +54 11 4808 4226/4230.

Real Embajada de Noruega en Argentina
Carlos Pellegrini 1427, 2do piso
C1011AAC Buenos Aires
Mobiltelefon: +54 911 2487 9472
Argentinsk fasttelefon: +54 11 3724-1200
Norsk fasttelefon:  +47 23 95 44 00
E-post:  emb.buenosaires@mfa.no
WhatsApp (+54 911) 2487 9472
Telefontid:  mandag – fredag mellom 10:00 og 12:30
Ambassadens hjemmeside.

UDs døgnoperative senter:  (+47) 23 95 00 00

E-post til UDs døgnoperative senter:  UDs.Operative.Senter@mfa.no

Nettsiden til Argentinas ambassade i Oslo

Lokale nødnumre:  

Politi: 101 / 911
Ambulanse: 107
Brannvesen: 100
Turistpoliti i Buenos Aires 103 eller 911

 

Argentina. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS