Argentina - reiseinformasjon

Argentinske myndigheter er i økende grad bekymret for en andre bølge av koronaviruset i landet i begynnelsen av januar 2021. Grensene er stengt for utlendinger uten oppholdstillatelse, med enkelte unntak for blant annet viktig arbeidskraft. De som ønsker å reise ut av landet kan gjøre det. De siste månedene har det blitt lettere å reise innenlands, men med ulike regler for Argentinas 23 provinser og hovedstaden. På grunn av uro for økt smitte bes reisende om å oppdatere seg om siste informasjon om situasjonen. Se mer informasjon under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18. JANUAR - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende områder i Norden:

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Östra Savolax, Mellersta Österbotten, Södra Savolax, Lappland, Norra Savolax, Satakunta og Syd-Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 1. mars 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Fram til utbruddet av koronaepidemien ble de fleste reiser til Argentina gjennomført uten spesielle problemer for de alle fleste.

Risikoen for terrorhendelser i Argentina ansees som lav. Kriminalitetsnivået i Argentina er lavere enn i flere andre land i regionen, men langt høyere enn i Norge. Besøkende fra utlandet ansees ofte som et lett bytte, og er utsatt for lommetyveri, veskesnapping, ran, kredittkortsvindel, falske pengesedler med mer. Det er viktig å være oppmerksom på hvor man oppholder verdisaker som penger, pass, billetter, mobiltelefon og så videre. Safen på hotellet bør, om mulig, benyttes. Det anbefales å ta med seg minst mulig penger, smykker og verdisaker når man ferdes i byene.

Tyveri, ran, overfall og annen kriminalitet må anmeldes på nærmeste politistasjon. Noen byer har eget turistpoliti, deriblant Buenos Aires. Representanter for turistpolitiet har ofte klare merker som viser hvilke språk de behersker i tillegg til spansk. Er du usikker på om det virkelig er politi, be om bevis.

Det er også en del narkotikarelatert vold i Argentina, men dette er i hovedsak interne oppgjør mellom forskjellige grupper som er involvert i organisert kriminalitet. Mye av denne typen kriminalitet foregår i såkalte villas, slumområder. Turister oppfordres til å ikke oppsøke disse områdene.

Ambassaden oppfordrer turister som skal ta taxi på nattestid til å vise aktsomhet. Det oppfordres til å benytte Radio taxi. Alle godkjente taxier skal ha registreringspapirer i taxien synlig for passasjerer.

Trafikken er betydelig mer krevende enn det man er vant med fra Norge. Fotgjengere er en utsatt gruppe, og større forsiktighet enn det som er vanlig i Norge anbefales. Trafikkulykker er en hyppig døds- og ulykkesårsak i Argentina.

Hvis man leier bil og reiser utenfor byer og tettsteder, er det viktig å forsikre seg om at neste bensinstasjon er innenfor rekkevidde, eventuelt ha med ekstra drivstoff. Overfall og ran av biler og busser kan forekomme, særlig nattestid på mindre tilgjengelige områder.

Demonstrasjoner, streiker og veiblokader forekommer. Selv om de fleste av disse er fredelige demonstrasjoner, oppfordres allikevel turister til å holde avstand, da disse til tider kan eskalere og komme ut av kontroll.

Argentina rammes tidvis av oversvømmelser, spesielt nord i landet. Landet har også til dels vært påvirket av aske fra vulkanutbrudd i Chile. Jordskjelv kan merkes i grenseområdene mot Chile, selv om Argentina svært sjelden rammes av store skjelv.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Argentina oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring ved reise til Argentina.

Lokale nødnumre:  Politi:101 / 911, Ambulanse:107,Brannvesen:100, Turistpoliti i Buenos Aires103 eller 911

Om en nødsituasjon skulle oppstå, bes reisende ta kontakt med UDs operative senter: +47 23 95 00 00 eller per e-post: UDops@mfa.no

Ambassaden er for tiden stengt for publikumskontakt pga. koronasituasjonen, men dersom du ønsker å komme i kontakt med ambassaden så send en e-post.

Kontaktdetaljer: 

Den norske ambassaden i Buenos Aires
Real Embajada de Noruega
Carlos Pellegrini 1427, andre etasje
C1011AAC Buenos Aires
Tel: (+54) (0) 11   37 24 12 00
Norsk tel: (+47) 23 95 44 00
E-post: emb.buenosaires@mfa.no
Nettside: https://www.norway.no/es/argentina/
Ekspedisjonstid: man. – fre. 10.30 – 13.30
Telefontid: man.- fre. 08.30- 13.00 og 13.30 til 16.00.

Reisende er underlagt lokale lover og et alvorlig lovbrudd kan medføre fengselsstraff som må sones i lokale fengsler. Nordmenn som arresteres eller varetektsfengsles har rett til å kontakte ansvarlig norsk myndighet (ambassaden i Buenos Aires). Ambassaden kan tilby en liste over advokater ved forespørsel.


Innreise

Norske reisende bør holde seg oppdaterte om lokale regler for innreise mens det er koronasmitte i landet. Se ytterligere informasjonen under Helse.

Per begynnelsen av januar 2021 er det ikke mulig for utlendinger uten oppholdstillatelse å reise inn i Argentina, men med enkelte unntak for viktig arbeidskraft. Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere kan per i dag reise visumfritt til Argentina, Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter, eventuelt visum etc. er gyldig. Den norske ambassaden i Buenos Aires gir hovedsakelig informasjon om innreisebestemmelser for utlendinger som ønsker å reise til Norge. Det er argentinske myndigheter som har ansvar for innreisebestemmelser i Argentina, og har derfor også kompetanse til å svare på henvendelser angående dette reglementet.

For å få informasjon om innreisebestemmelser i Argentina ber vi om å ta kontakt med landets myndigheter:
I Norge:
Embajada de la República Argentina en Noruega (Den argentinske ambassaden i Norge)
Drammensvn. 39, Oslo 0244, Norge
Tel.: +47 22 55 24 48 / 9
Fax: +47 22 44 16 41
E-post: consular.enoru@mrecic.gov.ar eller enoru@mrecic.gov.ar
Nettside: http://noruega.embajada.gob.ar/en

I Argentina:
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Utenriksdepartementet)
Nettside: www.cancilleria.gov.ar 
Dirección Nacional de Migraciones (Imigrasjonsmyndigheter)
Av. Antártida Argentina 1355, Buenos Aires
Tel.: (+54 11) 4317-0388
E-post: info@migraciones.gov.ar
Nettside: http://www.migraciones.gov.ar/accesible/
Åpningstider: Mandag til fredag, 08.00-18.00.

Informasjon om søknader relatert til innreise/utreise fra Argentina: Forlengelse (prórroga) av turistvisum (+ 60 dager): kan søkes om opptil ti dager før turistoppholdet (tre måneder) er gått ut. 

Tillatelse til å forlate landet (habilitación de salida): For turister som har vært lengre enn tillatt tidsperiode (tre måneder) og drar ut av landet. Se informasjon om hvor boten kan betales og hva det koster

Transkripsjon av innreisestempel (transcripción del sello de ingreso): Når turister forlater landet må de vise fram innreisestempel (der innreisedatoen ikke bør være lenger tilbake enn 90 dager). Hvis passet er mistet eller frastjålet og du har fått nytt pass, kan du søke om en transkripsjon av innreisestempelet for å unngå å betale bot.  


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg i landet. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Det går fly inn og ut av hovedflyplassen i Buenos Aires til blant annet Europa og USA, men med enkelte restriksjoner.

Per januar 2021 er det er påbudt med hjemmekarantene i ti dager om en kommer fra utlandet og inn i Argentina. For å få lov til å fly inn i landet kreves det dessuten negativ koronatest.

Ved covid-19-symptomer bes vedkommende om å ikke oppsøke helsestasjoner og sykehus, men holde seg hjemme og ringe 107 (helsetjeneste). Forberedt helsepersonell vil da oppsøke vedkommende og foreta nødvendige prøver hjemme.  

Brudd på vedtak om karantene medfører straff etter lokal straffelovgivning. (Fengsel mellom to og 15 år og bot opp mot 100.000 pesos)

Situasjonen er i stadig endring, og informasjon fra myndighetene like så. Det må derfor påregnes at nye tiltak og restriksjoner kan iverksettes. Reisende fra Norge bes holde seg oppdaterte.

Reisende som planlegger innenlandsreiser i Argentina bes i tillegg om å holde seg oppdaterte på tiltak og restriksjoner i de forskjellige provinsene utover nasjonal lovgivning.     

Informasjon fra Argentinske myndigheter er tilgjengelig (på spansk) på det argentinske helsedepartementet sine nettsider Nuevo coronavirus covid-19

***

I en mer normalsituasjon uten koronavirus, så anbefales reisende å konsultere en lege eller spesialist i reisemedisin i god tid før reisens start for å vurdere helserisiko og nødvendige vaksiner. Det henvises til Folkehelseinstituttet for offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet.

Ambassaden gjør oppmerksom på at det er registrert tilfeller av dengue, meslinger, E. coli og salmonella i Argentina. Reisende bør bl.a. passe på at drikkevannet er trygt og ta generelle forholdsregler for å unngå smitte. Reisende bes spesiel være oppmerksom på Zikafeber i de nordlige provinsene og å sjekke ut FHI sine nettsider.  

Videre var det i 2020 spesielt mange tilfeller av denguefeber i Argentina, særlig i de nordlige provinsene, men også i Buenos Aires provinsen og i byen. Det anbefales å følge med på FHIs hjemmesider.

Det anbefales å ha reiseforsikring. Det argentinske helsetilbudet er stort sett greit, men ved å ha reiseforsikring kan man ta i bruk private sykehus i tillegg til de offentlige.

For innførsel av medisiner anbefales det å ta kontakt med lokale myndigheter.


Praktisk informasjon

Tidsforskjell: Argentina (GMT - 3) ligger fire timer etter Norge (fem timer når det er sommertid i Norge).

Strøm: 220 volt. Strømtilførselen er relativt stabil, men strømavbrudd kan forekomme, spesielt sommertid.

Telefon: Retningsnummer for samtaler fra Norge til Argentina er +54. Telefonnettet er relativt stabilt. Telefonsamtaler mellom argentinsk og norsk mobiltelefon fungerer ved triband. Systemet for sending av tekstmeldinger (sms) er vanlig, men kan være noe ustabilt.

Hver provins har sitt retningsnummer, eksempelvis for Buenos Aires er det 11, for Córdoba er det 351, for Mendoza 261 osv.

  • Om du ønsker å ringe en argentinsk fasttelefon fra norsk mobil, gjelder følgende: +54 + retningsnummer (uten nuller) etterfulgt av fasttelefonnummeret. Eks. +54 11 3724 1200.
  • Om du ønsker å ringe til et argentinsk fasttelefonnummer fra en argentinsk mobil eller fasttelefon (eks. fra ditt hotell eller private hjem) og du er i en annen by, må du taste 0 + retningsnummer etterfulgt av fasttelefonnummer. Eks. om du befinner deg i Mendoza og ønsker å ringe den norske ambassade i Buenos Aires, gjelder følgende: 011 3724 1200.
  • Om du ønsker å ringe til et argentinsk mobilnummer fra din norske mobiltelefon, må du taste følgende: +54 9 + retningsnummer (uten nuller) etterfulgt av mobilnummer. Eks. + 54 9 11 6964 0055 (mobilnummer til Buenos Aires)// 0 54 9 351 488 0055 (mobilnummer til Córdoba).
  • Om du ønsker å ringe til et argentinsk mobilnummer fra en argentinsk mobil eller fra en fasttelefonnummer (eks. fra ditt hotell eller private hjem), må du taste mobilnummeret som starter med 15. Eks. 15 6964 0055.

Internett: I store og mellomstore byer er internettkafeene mange og lett tilgjengelige. Prisene er lave. Det nasjonale nettdomenet er .ar

Myntenhet og kredittkort: Myntenheten i Argentina er argentinske pesos (ARS). Grunnet høy inflasjon i landet forandres kursen jevnlig.

Kredittkort kan brukes i stor utstrekning.

Normale åpningstider:
Butikker: mandag-fredag 10-20, lørdag 10-14
Kjøpesentre: alle dager 10-22
Banker: mandag-fredag 10-15

Noen helligdager i Argentina endres hvert år. Oppdatert informasjon finnes på denne oversikten.

Førerkort: Formelt sett skal man ha internasjonalt førerkort eller argentinsk førerkort for å kjøre bil i Argentina. Internasjonalt førerkort skaffes før innreise, gjennom NAF, (Norges automobilforbund), KNA (Kongelig norsk automobilklub) eller MA (Motorførernes avholdsforbund). En midlertidig argentinsk kjøretillatelse kan skaffes hos Dirección de Transito i Buenos Aires. Adressen er Avenida Roca 5220. Man må ha med pass, en politierklæring på midlertidig adresse i Argentina, og førerkort fra hjemland. For spørsmål om bilkjøring i Argentina, kontakt Automovil Club Argentina ACA: +54 11 4808 4226/4230.

Språk: Spansk er offisielt språk i Argentina, og utenom større byer beherskes engelsk eller andre språk i begrenset utstrekning.

Nyttige lenker: