Argentina - reiseinformasjon

Som følge av covid-19-pandemien, har Argentina innført innreiseregler. Per begynnelsen av september 2021 er det kun personer med oppholdstillatelse som får tillatelse til å reise inn. Se mer informasjon under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 27. AUGUST 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er gjort unntak for enkelte land og områder som enten er eller har vært på EUs tredjelandsliste.

I tillegg til EU/EØS, Sveits og Storbritannia er følgende land og områder unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Ukraina og USA.

Det globale reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.

Innreisebestemmelser. Det er argentinske myndigheter som utsteder reglene og derfor har den fulle informasjonen om innreisebestemmelser i Argentina.  Bestemmelsene kan endres på kort varsel.  Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Norske borgere kan per i dag reise visumfritt til Argentina. Som følge av covid-19-pandemien, har Argentina innført innreiseregler som smitteverntiltak, se mer om dette under avsnittet «Helse».

Nettsiden til Argentinas ambassade.

Pass.  For innreise i Argentina kreves norsk pass, dvs. vanlige biometriske pass med minimum seks måneders gyldighet.  Nødpass aksepteres kun for reiser fra Argentina til Norge. 

Tap av pass.  Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort eller reisebevis, må du melde tapet til argentinsk politi og kontakte ambassaden i Buenos Aires. Søknad om nytt pass krever oppmøte på ambassaden, og prosessen kan ta to uker.

Trafikk. Trafikken er betydelig mer krevende enn det man er vant med fra Norge. Det anbefales å utvise større forsiktighet, både som fotgjenger og som sjåfør. Hvis man leier bil og reiser utenfor byer og tettsteder, er det viktig å forsikre seg om at neste bensinstasjon er innenfor rekkevidde. Overfall og ran av biler og busser kan forekomme, særlig nattestid på mindre tilgjengelige områder.  

Førerkort. Formelt sett skal man ha internasjonalt førerkort eller argentinsk førerkort for å kjøre bil i Argentina. Internasjonalt førerkort skaffes før innreise. En midlertidig argentinsk kjøretillatelse kan skaffes hos Dirección de Transito i Buenos Aires. Man må ha med pass, en politierklæring på midlertidig adresse i Argentina og førerkort fra hjemlandet.

Transport. Ambassaden oppfordrer turister som skal ta taxi på nattestid til å vise aktsomhet og bruke godkjente drosjer. Alle godkjente taxier skal ha registreringspapirer i taxien synlig for passasjerer. 

Demonstrasjoner. Selv om det er mest fredelige demonstrasjoner, oppfordres turister til å holde avstand da disse kan eskalere og komme ut av kontroll.

Reisende er underlagt lokale lover og et alvorlig lovbrudd kan medføre fengselsstraff som må sones i lokale fengsler. Nordmenn som arresteres eller varetektsfengsles har rett til å kontakte ansvarlig norsk myndighet (ambassaden i Buenos Aires). Ambassaden kan tilby en liste over advokater ved forespørsel.

Terror. Risikoen for terrorhendelser i Argentina anses som lav.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge argentinske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel.

Innreiserestriksjoner: Som følge av covid-19-pandemien, har Argentina innført innreiseregler. Per primo september 2021 er det kun personer med oppholdstillatelse som får tillatelse til å reise inn. Reisende må fylle ut et digitalt skjema.  Etter innsending av dette, vil myndighetene sende en svar e-post som må forevises ved grensepassering.  Skjemaet finnes på nettstedet Migraciones.

Koronatest: Alle reisende som skal til Argentina skal fremvise dokumentasjon på negativ covid-19-test, som er utført maksimalt 72 timer før ankomst. Du må også ta en test ved innreise (etter grensepassering på flyplassen). Syv dager etter ankomst skal det tas en ny test og man er ikke ute av karantene før dette er gjort.  

Innreisekarantene og unntak:  Reisende blir anvist til karanteneopphold i syv dager.  Unntaksvis kan man få dra hjem til egen bolig for karantene, under gitte forutsetninger.

Lokale restriksjoner: Restriksjoner og smitteverntiltak endrer seg jevnlig.  Det har siden mars 2020 vært påbud om munnbind innendørs og utendørs på offentlige steder. Se argentinske helsemyndigheters nettside for råd og tiltak vedrørende covid-19.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

*** 

I en mer normalsituasjon uten koronavirus, anbefales reisende å konsultere en lege eller spesialist i reisemedisin i god tid før reisens start for å vurdere helserisiko og nødvendige vaksiner. Det henvises til Folkehelseinstituttet for offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet. 

Sykdommer. Ambassaden gjør oppmerksom på at det er registrert tilfeller av dengue (særlig i nordlige deler, men også Buenos Aires), meslinger, E. coli og salmonella i Argentina. Reisende bes spesielt være oppmerksom på zikafeber i de nordlige provinsene og å sjekke ut FHI sine nettsider. Tiltak for å minimere eksponering for myggstikk anbefales.

Medisiner. For innførsel av medisiner anbefales det å ta kontakt med lokale myndigheter. Argentinas ambassade.

Sykehus. Den materielle standarden ved offentlige sykehus er sterkt varierende og ligger ofte under det man er vant til i Norge. Det finnes et stort tilbud av private klinikker hvor standarden er god og ved å ha reiseforsikring kan man bruke private sykehus.

Drikkevann. Reisende bør passe på at drikkevannet er trygt og ta generelle forholdsregler for å unngå smitte. 

Kriminalitet. Kriminaliteten er lavere enn i flere andre land i regionen, men langt høyere enn i Norge. Besøkende fra utlandet ansees ofte som et lett bytte for ran og er utsatt for lommetyveri, veskesnapping, ran, kredittkortsvindel, falske pengesedler med mer. Pass på verdisakene dine. Kriminalitet må anmeldes på nærmeste politistasjon. Buenos Aires og noen andre byer har et eget turistpoliti.

Det er også en del narkotikarelatert vold i Argentina, men dette er i hovedsak interne oppgjør mellom forskjellige grupper som er involvert i organisert kriminalitet. Mye av denne typen kriminalitet foregår i såkalte villas, slumområder. Turister oppfordres til å ikke oppsøke disse områdene. I enkelte grenseområder foregår det smugling av narkotika og organisert kriminalitet, spesielt der grense til Argentina, Paraguay og Brasil møtes, men også mot Bolivia og Paraguay.   

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det argentinske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter.

Jordskjelv. Jordskjelv kan skje i grenseområdene mot Chile, selv om Argentina sjelden rammes av veldig store skjelv. 

Oversvømmelser. Argentina rammes tidvis av oversvømmelser, spesielt nord i landet.

Vulkanutbrudd. Landet har også til dels vært påvirket av aske fra vulkanutbrudd i Chile, selv om dette er unntaksvis.

Skogbrann. Flere steder i Argentina er utsatt for skogbranner. Skogbranner skjer spesielt i sommerhalvåret, men ikke utelukkende. Skogbranner kan være potensielt svært farlige og det oppfordres til å følge lokale myndigheters råd og vær forberedt på at evakuering kan bli nødvendig.

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Forlengelse av turistvisum.  Det kan søkes om forlengelse (+60 dager) opptil ti dager før turistoppholdet på tre måneder er gått ut.   

Bot ved for langt opphold:  Turister som har vært lengre enn tillatt i landet og må betale bot ved utreise, kan sjekke hvor boten skal betales og hva det koster på nettsiden  Habilitación de Salida.

Transkripsjon av innreisestempel:  Transcripción del sello de ingreso.  Hvis du har mistet passet eller fått nytt pass, kan du søke om en transkripsjon av innreisestempelet for å unngå å betale bot.  

Førerkort: Formelt sett som turist og opp til 1 år etter innreise, skal man ha både nasjonal (norsk) og internasjonalt førerkort eller argentinsk førerkort for å kjøre bil i Argentina. Internasjonalt førerkort skaffes i Norge før innreise, gjennom NAF, KNA eller MA. For spørsmål om bilkjøring i Argentina, kontakt Automovil Club Argentina ACA: +54 11 4808 4226/4230.

Real Embajada de Noruega en Argentina
Carlos Pellegrini 1427, 2do piso
C1011AAC Buenos Aires
Mobiltelefon: +54 911 2487 9472
Argentinsk fasttelefon: +54 11 3724-1200
Norsk fasttelefon:  +47 23 95 44 00
E-post:  emb.buenosaires@mfa.no
WhatsApp (+54 911) 2487 9472
Telefontid:  mandag – fredag mellom 10:00 og 12:30
Ambassadens hjemmeside.

UDs døgnoperative senter:  (+47) 23 95 00 00

E-post til UDs døgnoperative senter:  UDs.Operative.Senter@mfa.no

Nettsiden til Argentinas ambassade i Oslo

Lokale nødnumre:  

Politi:101 / 911
Ambulanse:107
Brannvesen:100
Turistpoliti i Buenos Aires 103 eller 911

 

Argentina. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS