Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Argentina - reiseinformasjon

Argentinske myndigheter har innført en rekke tiltak for å begrense smitte av koronaviruset og reisende oppfordres å følge med på utviklingen. Helsemyndighetene i Argentina har per 13.mars vedtatt å suspendere alle flyvninger fra EU land, Schengen-land (Norge), USA, Nord-Irland og UK i tillegg til Iran, Sør-Korea, Kina og Japan. Helsemyndighetene har også vedtatt å innføre påbudt karantene for reisende fra de samme landene. Reisende fra disse land som ankommer Argentina bør holde seg i påbudt hjemmekarantene i 14 dager. For mer informasjon om koronavirus, se under punktet Helse

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 29. MAI - FORTSATT GYLDIG

Reiseråd for alle land

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til og med 20. august.

Fra 15. juni er Danmark unntatt det globale reiserådet. Les mer om vilkår for innreise.

Snarveier:

Utbrudd av zikafeber.

Sikkerhet

De fleste reiser til Argentina gjennomføres uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til vinningskriminalitet. Forsiktighet bør utvises, særlig etter mørkets frembrudd.

Norges ambassade i Argentina ligger i Buenos Aires sentrum.

Risikoen for terrorhendelser i Argentina ansees som lav. Kriminalitetsnivået i Argentina er lavere enn i flere andre land i regionen, men langt høyere enn i Norge. Besøkende fra utlandet ansees ofte som et lett bytte, og er utsatt for lommetyveri, veskesnapping, ran, kredittkortsvindel, falske pengesedler med mer. Det er viktig å være oppmerksom på hvor man oppholder verdisaker som penger, pass, billetter, mobiltelefon og så videre. Safen på hotellet bør, om mulig, benyttes. Det anbefales å ta med seg minst mulig penger, smykker og verdisaker når man ferdes i byene.

Tyveri, ran, overfall og annen kriminalitet må anmeldes på nærmeste politistasjon. Noen byer har eget turistpoliti, deriblant Buenos Aires. Representanter for turistpolitiet har ofte klare merker som viser hvilke språk de behersker i tillegg til spansk. Er du usikker på om det virkelig er politi, be om bevis.

Det er også en del narkotikarelatert vold i Argentina, men dette er i hovedsak interne oppgjør mellom forskjellige grupper som er involvert i organisert kriminalitet. Mye av denne typen kriminalitet foregår i såkalte villas, slumområder. Turister oppfordres til å ikke oppsøke disse områdene.

Ambassaden oppfordrer turister som skal ta taxi på nattestid til å vise aktsomhet. Det oppfordres til å benytte Radio taxi. Alle godkjente taxier skal ha registreringspapirer i taxien synlig for passasjerer.

Trafikken er betydelig mer krevende enn det man er vant med fra Norge. Fotgjengere er en utsatt gruppe, og større forsiktighet enn det som er vanlig i Norge anbefales. Trafikkulykker er en hyppig døds- og ulykkesårsak i Argentina.

Hvis man leier bil og reiser utenfor byer og tettsteder, er det viktig å forsikre seg om at neste bensinstasjon er innenfor rekkevidde, eventuelt ha med ekstra drivstoff. Overfall og ran av biler og busser kan forekomme, særlig nattestid på mindre tilgjengelige områder.

Demonstrasjoner, streiker og veiblokader forekommer. Selv om de fleste av disse er fredelige demonstrasjoner, oppfordres allikevel turister til å holde avstand, da disse til tider kan eskalere og komme ut av kontroll.

Argentina rammes tidvis av oversvømmelser, spesielt nord i landet. Landet har også til dels vært påvirket av aske fra vulkanutbrudd i Chile. Jordskjelv kan merkes i grenseområdene mot Chile, selv om Argentina svært sjelden rammes av store skjelv.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Argentina oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring ved reise til Argentina.

Lokale nødnumre:  Politi:101 / 911, Ambulanse:107,Brannvesen:100, Turistpoliti i Buenos Aires103 eller 911

Om en nødsituasjon skulle oppstå bes reisende ta kontakt med norske myndigheter:
Den norske ambassaden i Buenos Aires
Real Embajada de Noruega
Carlos Pellegrini 1427, andre etasje
C1011AAC Buenos Aires
Tel: (+54) (0) 11   37 24 12 00
Norsk tel: (+47) 23 95 44 00
Fax: (+54)  11 4328-9048
E-post: [email protected]
Nettside: https://www.norway.no/es/argentina/
Ekspedisjonstid: man. – fre. 10.30 – 13.30
Telefontid: man.- fre. 08.30- 13.00 og 13.30 til 16.00

Utenom ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter på tlf. (+47) 23 95 00 00 eller pr e-post: [email protected]

Reisende er underlagt lokale lover og et alvorlig lovbrudd kan medføre fengselsstraff som må sones i lokale fengsler. Nordmenn som arresteres eller varetektsfengsles har rett til å kontakte ansvarlig norsk myndighet (ambassaden i Buenos Aires). Ambassaden kan tilby en liste over advokater ved forespørsel.


Innreise

Norske reisende bør holde seg oppdaterte om lokale regler for innreise i forhold til koronaviruset. Se ytterligere informasjonen under Helse.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere kan per i dag reise visumfritt til Argentina, Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter, eventuelt visum etc. er gyldig. Den norske ambassaden i Buenos Aires gir hovedsakelig informasjon om innreisebestemmelser for utlendinger som ønsker å reise til Norge. Det er argentinske myndigheter som har ansvar for innreisebestemmelser i Argentina, og har derfor også kompetanse til å svare på henvendelser angående dette reglementet.

For å få informasjon om innreisebestemmelser i Argentina ber vi om å ta kontakt med landets myndigheter:
I Norge:
Embajada de la República Argentina en Noruega (Den argentinske ambassaden i Norge)
Drammensvn. 39, Oslo 0244, Norge
Tel.: +47 22 55 24 48 / 9
Fax: +47 22 44 16 41
E-post: [email protected] eller [email protected]
Nettside: http://noruega.embajada.gob.ar/en

I Argentina:
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Utenriksdepartementet)
Nettside: www.cancilleria.gov.ar 
Dirección Nacional de Migraciones (Imigrasjonsmyndigheter)
Av. Antártida Argentina 1355, Buenos Aires
Tel.: (+54 11) 4317-0388
E-post: [email protected]
Nettside: http://www.migraciones.gov.ar/accesible/
Åpningstider: Mandag til fredag, 08.00-18.00.

Informasjon om søknader relatert til innreise/utreise fra Argentina 

Transkripsjon av innreisestempel (“Transcripción del sello de ingreso”): For å få innreisestempel overført fra passet du brukte da du reiste inn i Argentina til nytt pass. Tillatelse til å forlate landet (“Habilitación de salida”): For å forlenge visum, eller for personer som har vært i landet lenger enn tillatt tidsperiode. Mer informasjon finner du her: http://www.migraciones.gov.ar/accesibleingles/?tramites


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg i landet. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Utenriksdepartementet oppretter ikke reiseråd på grunn av smittefare. Det er Folkehelseinstituttet som gir smittevernråd ved reiser. Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider.

 • Helsemyndighetene i Argentina har per 13.mars vedtatt å suspendere alle flyvninger fra EU-land, Schengen-land (Norge), USA, Nord-Irland og UK i tillegg til Iran, Sør-Korea, Kina og Japan. Enkelte aviser skriver at det vil gå fly fram til og med søndag 15. mars, men dette er ikke bekreftet av argentinske myndigheter offisielt.
 • Helsemyndighetene i Argentina har per 13.mars vedtatt å innføre påbudt karantene for reisende fra EU land, Schengen-land (Norge), USA, Nord-Irland og UK i tillegg til Iran, Sør-Korea, Kina og Japan. Reisende fra disse land som ankommer Argentina bør holde seg i påbudt hjemmekarantene i 14 dager.
 • Ved covid-19- symptomer bes vedkommende om å ikke oppsøke helsestasjoner og sykehus, men holde seg hjemme og ringe 107 (helsetjeneste). Forberedt helsepersonell vil da oppsøke vedkommende og foreta nødvendige prøver hjemme.  
 • Brudd på vedtak om karantene medfører straff etter lokal straffelovgivning. (Fengsel mellom to og 15 år og bot opp mot 100.000 pesos)
 • Situasjonen er i stadig endring, og informasjon fra myndighetene like så. Det må derfor påregnes at nye tiltak og restriksjoner kan iverksettes. Reisende fra Norge bes holde seg oppdaterte.
 • Reisende som planlegger innenlandsreiser i Argentina bes i tillegg om å holde seg oppdaterte på tiltak og restriksjoner i de forskjellige provinsene utover nasjonal lovgivning.   
 • Informasjon fra Argentinske myndigheter er tilgjengelig (på spansk) på det argentinske helsedepartementet sine nettsider Nuevo coronavirus covid-19

***

Reisende anbefales å konsultere en lege eller spesialist i reisemedisin i god tid før reisens start for å vurdere helserisiko og nødvendige vaksiner. Det henvises til Folkehelseinstituttet for offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet.

Det anbefales å ha reiseforsikring. Det argentinske helsetilbudet er stort sett greit, men ved å ha reiseforsikring kan man ta i bruk private sykehus i tillegg til de offentlige.

Ambassaden gjør oppmerksom på at det er registrert tilfeller av dengue, meslinger, E. coli og salmonella i Argentina. Reisende bør bl.a. passe på at drikkevannet er trygt og ta generelle forholdsregler for å unngå smitte. 

For innførsel av medisiner anbefales det å ta kontakt med lokale myndigheter. 


Praktisk informasjon

Tidsforskjell: Argentina (GMT - 3) ligger fire timer etter Norge (fem timer når det er sommertid i Norge).

Strøm: 220 volt. Strømtilførselen er relativt stabil, men strømavbrudd kan forekomme, spesielt sommertid.

Telefon: Retningsnummer for samtaler fra Norge til Argentina er +54. Telefonnettet er relativt stabilt. Telefonsamtaler mellom argentinsk og norsk mobiltelefon fungerer ved triband. Systemet for sending av tekstmeldinger (SMS) er vanlig, men kan være noe ustabilt.

Hvert provins har sitt retningsnummer, eksempelvis Buenos Aires er 11, for Córdoba 351, for Mendoza 261 osv.

 • Om du ønsker å ringe en argentinsk fasttelefon fra norsk mobil, gjelder følgende: +54 + retningsnummer (uten nuller) etterfulgt av fasttelefonnummeret. Eks. +54 11 3724 1200.
 • Om du ønsker å ringe til et argentinsk fasttelefonnummer fra en argentinsk mobil eller fasttelefon (eks. fra ditt hotell eller private hjem) og du er i en annen by, må du taste 0 + retningsnummer etterfulgt av fasttelefonnummer. Eks. om du befinner deg i Mendoza og ønsker å ringe den norske ambassade i Buenos Aires, gjelder følgende: 011 3724 1200.
 • Om du ønsker å ringe til et argentinsk mobilnummer fra din norske mobiltelefon, må du taste følgende: +54 9 + retningsnummer (uten nuller) etterfulgt av mobilnummer. Eks. + 54 9 11 6964 0055 (mobilnummer til Buenos Aires)// 0 54 9 351 488 0055 (mobilnummer til Córdoba).
 • Om du ønsker å ringe til et argentinsk mobilnummer fra en argentinsk mobil eller fra en fasttelefonnummer (eks. fra ditt hotell eller private hjem), må du taste mobilnummeret som starter med 15. Eks. 15 6964 0055.

Internett: I store og mellomstore byer er internettkafeene mange og lett tilgjengelige. Prisene er lave. Det nasjonale nettdomenet er .ar

Myntenhet og kredittkort: Myntenheten i Argentina er argentinske pesos (ARS). Grunnet høy inflasjon i landet forandres kursen jevnlig.

Kredittkort kan brukes i stor utstrekning.

Normale åpningstider:
Butikker: mandag-fredag 10-20, lørdag 10-14
Kjøpesentre: alle dager 10-22
Banker: mandag-fredag 10-15

Noen helligdager i Argentina endres hvert år. Oppdatert informasjon finnes på denne oversikten.

Førerkort: Formelt sett skal man ha internasjonalt førerkort eller argentinsk førerkort for å kjøre bil i Argentina. Internasjonalt førerkort skaffes før innreise, gjennom NAF, (Norges automobilforbund), KNA (Kongelig norsk automobilklub) eller MA (Motorførernes avholdsforbund). En midlertidig argentinsk kjøretillatelse kan skaffes hos

Dirección de Transito i Buenos Aires. Adressen er Avenida Roca 5220. Man må ha med pass, en politierklæring på midlertidig adresse i Argentina, og førerkort fra hjemland. For spørsmål om bilkjøring i Argentina, kontakt Automovil Club Argentina ACA: +54 11 4808 4226/4230.

Språk: Spansk er offisielt språk i Argentina, og utenom større byer beherskes engelsk eller andre språk i begrenset utstrekning.

Nyttige lenker:

Til toppen