Argentina - reiseinformasjon

Vi anbefaler alle reisende å registrere seg på reiseregistrering.no eller i Reiseklar-appen. Husk gyldig reiseforsikring.

Innreisebestemmelser. Innreisebestemmelser kan endre seg. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Norske borgere kan per i dag reise visumfritt til Argentina som turister og oppholde seg i landet i 90 dager. 

Pass. For innreise i Argentina kreves norsk pass, det vil si ordinært biometrisk pass med minst seks måneders gyldighet. Nødpass aksepteres kun for reiser fra Argentina til Norge. Migrasjonsmyndigheter stempler ikke passet ved innreise. Man får elektronisk informasjon (e-post).

Barn under 18: Argentina har strenge utreiseregler for mindreårige. For argentinske statsborgere, barn av argentinske statsborgere, mindreårige som er bosatt i Argentina, eller mindreårige med opphold i Argentina i 1 år eller mer, krever argentinske myndigheter at familieforhold dokumenteres når man reiser med barn under 18 år. Dersom kun en av foreldrene reiser med barnet, kreves en notarialbekreftet fullmakt til utreise fra forelderen som ikke er med på reisen. Dersom en mindreårig reiser alene, kreves det en notarialbekreftet fullmakt fra begge foreldre for å kunne forlate landet. Du finner mer informasjon på Argentina.gob.ar/Salida de menores al extranjero og Migraciones sine nettsider.

Tap av pass. Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort eller reisebevis, må du melde tapet til argentinsk politi og kontakte ambassaden i Buenos Aires. Søknad om nytt pass krever personlig oppmøte på ambassaden, og prosessen kan ta to uker.

Argentina er generelt et relativt trygt land å reise i, men uønskede hendelser kan forekomme.

Gitt landets størrelse anbefaler vi at du setter deg godt inn i lokale forhold der du skal reise, og vurderer egen sikkerhet. 

Norske borgere på reise i Argentina, bør registrere seg på reiseregistrering.no eller Reiseklar-appen. Husk gyldig reiseforsikring.

Demonstrasjoner er vanlig i Argentina. De er vanligvis ikke-voldelige, men kan eskalere og komme ut av kontroll. Demonstranter blokkerer ofte vei og motorvei, noe som kan medføre forsinkelser i trafikken. Unngå store folkemengder og demonstrasjoner. De omfattende demonstrasjonene i Buenos Aires konsentrerer seg ofte i sentrumsområdene Plaza de Mayo/Casa Rosada, Avenida 9 de Julio og Congreso. Lytt til råd fra lokale myndigheter, følg med på lokale medier og vurder egen sikkerhet.

Trafikk. Trafikken er betydelig mer krevende enn i Norge. Vær oppmerksom når du ferdes, både som fotgjenger og som sjåfør. Hvis du leier bil og reiser utenfor byer og tettsteder, bør du forsikre deg om at neste bensinstasjon er innenfor rekkevidde. Overfall og ran av biler og busser kan forekomme, særlig nattestid på mindre tilgjengelige områder.  

Transport: Bruk bare godkjente drosjer. I Buenos Aires, bruk kun drosjer med logoen «Radio taxi» på bildørene. Du kan også bestille drosje gjennom den offisielle appen «BA Taxi». Alle godkjente taxier skal ha registreringspapirer i taxien synlig for passasjerer. Reisende fra den internasjonale lufthavnen Ezeiza oppfordres til å forhåndsbestille transporttjenester på forhånd, eller velge en av «remise»-tjenestene med fast pris (privatbil med sjåfør) fra serviceskrankene i ankomsthallen. Uber og Cabify kan brukes der de er tilgjengelige.

Det er god forbindelse med buss og fly mellom de store byene.

Det er viktig å vurdere helserisiko og nødvendige vaksiner i god tid før avreise til Argentina. Ta kontakt med lege eller spesialist i reisemedisin.  Folkehelseinstituttet (FHI) har offisielle helsefaglige reiseråd og veiledning ved reiser til utlandet. 

Sykdommer. Denguefeber forekommer nå jevnlig både i Buenos Aires og andre deler av landet. Vær også oppmerksom på zikafeber i de nordlige provinsene. Tiltak for å begrense eksponering for myggstikk anbefales. Du finner mer informasjon om dengue og zika på FHI sine nettsider. Tiltak for å minimere eksponering for myggstikk anbefales. Det er også registrert enkelte tilfeller av meslinger, E. coli og salmonella i Argentina.

Medisiner. For innførsel av medisiner anbefales det å ta kontakt med lokale myndigheter. Se nettsiden til Argentinas ambassade.

Sykehus. Standarden ved offentlige sykehus i Argentina varierer sterkt, og ligger ofte under det man er vant til i Norge. Det finnes et stort tilbud av private klinikker hvor standarden er god. Privat helsehjelp er kostbart, og det er derfor viktig, å ha reiseforsikring.

Drikkevann. Reisende bør passe på at drikkevannet er trygt og ta generelle forholdsregler for å unngå smitte. 

Kriminaliteten er lavere enn i flere andre land i regionen, men langt høyere enn i Norge. Gatekriminalitet forekommer i de fleste byer i Argentina. Besøkende fra utlandet ansees ofte som et lett bytte for ran, lommetyveri, veskenapping, kredittkortsvindel, falske pengesedler med mer. Lommetyver og veskenappere er spesielt aktive i bykjernen, på kollektiv transport og ved buss- og togstasjoner. Generelt bør man utvise forsiktighet og sunn fornuft hvor man ferdes, særlig etter mørkets frembrudd, og passe på å ikke bære dyre smykker, klokker og lignende. Innbrudd i biler forekommer og man bør ikke la verdisaker ligge synlig i bilen. Kriminalitet må anmeldes på nærmeste politistasjon. Buenos Aires og noen andre byer har et eget turistpoliti.

Det er en del narkotikarelatert vold i Argentina, men dette er i hovedsak interne oppgjør mellom forskjellige grupper som er involvert i organisert kriminalitet. Mye av denne typen kriminalitet foregår i såkalte villas, slumområder. Turister oppfordres til å ikke oppsøke disse områdene. Den siste tiden er det også blitt rapportert om enkelte målrettede drap av uskyldige tredjepersoner i Rosario. Argentinske myndigheter har utplassert ytterlige sikkerhetsstyrker for å opprettholde offentlig ro og orden. Norske borgere som befinner seg i eller planlegger reise til Rosario, oppfordres til å utvise aktsomhet, følge med på lokale medier og følge rådene fra lokale myndigheter. I enkelte grenseområder foregår det smugling av narkotika og organisert kriminalitet, spesielt der grensen til Argentina, Paraguay og Brasil møtes, men også mot Bolivia og Paraguay. 

 

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det argentinske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter.

Jordskjelv. Jordskjelv kan skje i grenseområdene mot Chile, selv om Argentina sjelden rammes av veldig store skjelv. 

Oversvømmelser. Argentina rammes tidvis av oversvømmelser, spesielt nord i landet.

Vulkanutbrudd. Landet har også til dels vært påvirket av aske fra vulkanutbrudd i Chile, selv om dette er unntaksvis.

Skogbrann. Flere steder i Argentina er utsatt for skogbranner. Skogbranner skjer spesielt i sommerhalvåret, men ikke utelukkende. Skogbranner kan være potensielt svært farlige og det oppfordres til å følge lokale myndigheters råd og vær forberedt på at evakuering kan bli nødvendig.

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Reisende er underlagt lokale lover. Lovbrudd kan medføre fengselsstraff som må sones i lokale fengsler. Nordmenn som arresteres eller varetektsfengsles, har rett til å kontakte ambassaden i Buenos Aires. Ambassaden kan tilby en liste over advokater ved forespørsel.

Forlengelse av turistvisum.  Det kan søkes om forlengelse (+60 dager) opptil ti dager før turistoppholdet på tre måneder er gått ut.   

Bot ved for langt opphold.  Turister som har vært lengre enn tillatt i landet og må betale bot ved utreise, kan sjekke hvor boten skal betales og hva det koster på nettsiden Habilitación de Salida.

Førerkort. Formelt sett som turist og opp til et år etter innreise, skal man ha både nasjonalt (norsk) og internasjonalt førerkort eller argentinsk førerkort for å kjøre bil i Argentina. Internasjonalt førerkort skaffes i Norge før innreise, gjennom NAF, KNA eller MA. For spørsmål om bilkjøring i Argentina, kontakt Automovil Club Argentina ACA: +54 11 4808 4226/4230.

Real Embajada de Noruega en Argentina
Carlos Pellegrini 1427, 2do piso
C1011AAC Buenos Aires

Argentinsk fasttelefon: +54 11 3724-1200
Norsk fasttelefon:  +47 23 95 44 00
E-post:  emb.buenosaires@mfa.no
WhatsApp (+54 911) 2487 9472
Telefontid:  mandag – fredag mellom 10:00 og 12:30
Ambassadens hjemmeside.

UDs døgnoperative senter:  (+47) 23 95 00 00

E-post til UDs døgnoperative senter:  UDs.Operative.Senter@mfa.no

Nettsiden til Argentinas ambassade i Oslo

Lokale nødnumre:  

Politi: 101 / 911
Ambulanse: 107
Brannvesen: 100
Turistpoliti i Buenos Aires 103 eller 911

 

Argentina. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS