Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Belgia - reiseinformasjon

Fra 1. august er det obligatorisk å fylle ut et elektronisk helseskjema før avreise til Belgia. Det er innført strenge regler for smittevern. For mer informasjon, se punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 17. OKTOBER - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende områder i Norden:

I Danmark: Grønland. I Sverige: Kalmar. I Finland: Alle sykehusdistrikter bortsett fra Centrala Tavastland, Egentliga Finland, Helsingfors og Nyland, Lappland, Länsi-Pohja, Mellersta Finland, Mellersta Österbotten, Norra Karelen, Syd-Österbotten, Södra Savolax og Vasa.  

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Mer informasjon om smittevernkriterier og kart finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. januar.

Snarveier:

Sikkerhet

Belgiske myndigheter vurderer kontinuerlig faren for terrorangrep, og tilpasser beredskapen deretter. Trusselnivået i Belgia ligger pr juli 2019 på nivå 2 (nivå 2 av 4), noe som betyr at en eventuell terrortrussel vurderes som lite sannsynlig.

Belgiske myndigheter har mobilisert politiet og militæret for å ivareta sikkerheten på offentlige steder. Dagens trusselnivå innebærer blant annet forsterket beredskap og økt bruk av sikkerhetskontroller på strategiske steder, herunder i kollektivtrafikken, på flyplasser og jernbanestasjoner samt ved kjøpesentre og religiøse samlingssteder.

Det anbefales at man som en generell regel er oppmerksom overfor uvanlig aktivitet, og at det utvises særlig påpasselighet der hvor det er større menneskemengder, det være seg kjøpesenter, t-bane, buss, osv. Man bør også følge med i mediebildet og følge alle anvisninger som gis fra belgiske myndigheter.

Du kan finne mer informasjon på nettsidene til det belgiske krisesenteret og på deres twitterkonto. For nødstilfeller gjelder telefonnummer 112 i Belgia.

Faren for å bli utsatt for lommetyveri, veskenapping, overfall og ran er noe større i Belgia enn i Norge. Reisende på de store togstasjonene, i undergrunnen og på busser og trikker er særlig utsatt for ran. Hvis du blir utsatt for tyveri, kontakt nærmeste politistasjon og be om en politirapport. En slik rapport er nødvendig for å få nytt pass og ved krav om erstatning fra forsikringsselskap. Det er flere trafikkulykker i Belgia enn i Norge, og alle som ferdes i trafikken oppfordres til å være spesielt oppmerksomme.

Ambassaden registrerer ikke lenger norske borgere bosatt i Belgia. Man
kan imidlertid benytte UDs frivillige reiseregistrering. Dette gjelder både
fastboende og reisende. Det gjøres oppmerksom på at ambassaden bare i helt spesielle situasjoner, og i forbindelse med kriser av større format, vil
kontakte de som har registrert seg.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Det er innført obligatorisk karantene ved innreise fra enkelte risikoområder. Oversikten over hvilke områder det gjelder finner du på hjemmesiden til det belgiske utenriksdepartementet. Oversikten oppdateres fortløpende.

For innreise til Belgia er det fra 1. august obligatorisk å fylle ut et elektronisk helseskjema før avreise for alle reisende. Skjemaet finner du på den offisielle informasjonssiden for covid-19 i Belgia.

Det gjøres oppmerksom på at det er ID-plikt i Belgia. For nordmenn betyr dette at man må ha med gyldig norsk pass for å kunne reise inn og ut av Belgia. Belgiske ID-kort er gyldige som reisedokument innen Schengen-området for belgiske statsborgere, men ikke for statsborgere av andre land. Dette innebærer at nordmenn alltid må ha med seg gyldig pass, selv ved reiser innenfor Schengen-området.

Ønskes opphold utover tre måneder, må det søkes om bostedstillatelse fra myndighetene i kommunen der man har bosatt seg. Bosatte nordmenn får utstedt belgisk ID-kort av sin kommunale myndighet. ID-kortet skal man bære på seg til enhver tid.

I henhold til informasjon på skatteetatens nettside må du melde flytting om du skal oppholde deg utenfor Norge i mer enn seks måneder.

Informasjon om gyldige reisedokumenter er å finne på belgiske immigrasjonsmyndigheters (IBZ) nettsider. Her finner man link til visumfrie land, og gyldige reisedokumenter for både nordmenn og utlendinger med lovlig opphold i Norge.

Laissez-passer:  Passerbrev/nødpass er anerkjent om det gir adgang til retur uten tidsbegrensning. Reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) og reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument) er godkjent for innreise til Belgia.


Helse

Koronavirus (covid-19): Myndighetene har iverksatt strenge smittevernskrav mot covid-19. Det er bl.a. innført nasjonalt påbud om bruk av munnbind på all offentlig transport, museer, butikker, kirker, handlegater, frisørsalonger mm. Brudd på plikten til å bruke munnbind kan bøtelegges på stedet.

Mer informasjon om aktuelle tiltak, oppdaterte smittetall, og siste nytt finnes på belgiske myndigheters offisielle informasjonsside om covid-19.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Belgisk helsevesen holder høy standard. Reisende bør skaffe seg et europeisk helsetrygdkort (erstatter skjemaet E-111). Helsetrygdkortet gir rett til akutt medisinsk behandling på linje med det belgiere får, men det dekker ikke hjemreise, pågående medisinsk behandling eller behandling som ikke er akutt.  Reisende anbefales derfor å tegne en egen reise- og sykeforsikring.

Det finnes skandinaviske leger, tannleger, fysioterapeuter, psykologer og kiropraktorer i Brussel, som mange skandinaver finner det greit å benytte.


Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Belgia er 00 32. Det er ingen tidsforskjell mellom våre to land. Det er ID-plikt i Belgia og man plikter å bære på seg gyldig ID til enhver tid. For nordmenn er bare norsk pass internasjonalt anerkjent som ID.

Myntenhet: Euro
Strømstyrke: 220 volt
Internettdomene: .be

Banker: 9-16 (som regel stengt lørdager). Butikker: 9-18 .Enkelte butikker og banker stenger midt på dagen (tidspunktet varierer)

Nasjonale helligdager er 1. nyttårsdag, 2. påskedag, 1. mai, Kristi Himmelfart, 2. pinsedag, 21. juli (nasjonaldagen), 15. august (Maria Himmelfart), 1. november (Allehelgensdag), 11. november (våpenhvile 1918), 1. juledag.

Nødnumre: Ambulanse/brann: 100. Politi: 101. Europeisk nødnr: 112