Belgia - reiseinformasjon

Belgia er under normale omstendigheter et trygt land å ferdes og oppholde seg i. Husk pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett da det er ID-plikt i Belgia.

ID-plikt: Det er ID-plikt i Belgia. For nordmenn betyr dette at man må ha med gyldig norsk pass, eller nasjonalt ID-kort med reiserett, for å kunne reise inn og ut av Belgia. Belgiske ID-kort er gyldige som reisedokument innen Schengen-området for belgiske statsborgere, men ikke for statsborgere av andre land. Dette innebærer at nordmenn alltid må ha med seg gyldig norsk reisedokument, selv ved reiser innenfor Schengen-området.

Norske statsborgere og statsborgere i andre EU/EØS-land trenger ikke visum til Belgia. For statsborgere fra land utenfor EU/EØS, har belgiske myndigheter merinformasjon på nettsiden til immigrasjonsmyndighetene (dofi.ibz.be)

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise, og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte landet.

Ved fly/tog/bussreiser er det reiseoperatøren som skal påse at passasjerene kan fremvise nødvendig dokumentasjon før ombordstigning. Dokumentasjonen kan også sjekkes ved grenseoverganger.

Laissez-passer: Passerbrev/nødpass er anerkjent om det gir adgang til retur uten tidsbegrensning. Reisedokument for flyktninger og reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag er godkjent for innreise til Belgia.

For opphold utover tre måneder må det søkes om bostedstillatelse fra myndighetene i kommunen der man har bosatt seg. Bosatte nordmenn får utstedt belgisk ID-kort av sin kommunale myndighet. ID-kortet skal man bære på seg til enhver tid.

I henhold til informasjon på skatteetatens nettside må du melde flytting om du skal oppholde deg utenfor Norge i mer enn seks måneder.

Terror: Belgiske myndigheter vurderer kontinuerlig faren for terrorangrep og tilpasser beredskapen deretter. Trusselnivået i Belgia er fra oktober 2023 på nivå 3, som er det nest høyeste nivået. Norske borgere oppfordres til å utvise ekstra aktsomhet, og følge med på råd fra lokale myndigheter. 

Mer informasjon finnes på nettsidene til det belgiske krisesenteret og på deres twitterkonto. I nødstilfeller ring 112.

Ambassaden registrerer ikke norske borgere bosatt i Belgia, men oppfordrer alle reisende og fastboende om å benytte UDs frivillige reiseregistrering. Det gjøres oppmerksom på at ambassaden bare i helt spesielle situasjoner, og i forbindelse med kriser av større format, vil
kontakte de som har registrert seg.

Belgisk helsevesen holder høy standard. Reisende bør skaffe seg et europeisk helsetrygdkort. Helsetrygdkortet gir rett til akutt medisinsk behandling på linje med det belgiere får, men det dekker ikke hjemreise, pågående medisinsk behandling eller behandling som ikke er akutt.  Reisende anbefales derfor å tegne en egen reise- og sykeforsikring.

Det finnes skandinaviske leger, tannleger, fysioterapeuter, psykologer og kiropraktorer i Brussel, som mange skandinaver finner det greit å benytte.

Faren for å bli utsatt for lommetyveri, veskenapping, overfall og ran er noe større i Belgia enn i Norge. Reisende på de store togstasjonene, i undergrunnen og på busser og trikker er særlig utsatt for ran. Hvis du blir utsatt for tyveri, kontakt nærmeste politistasjon og be om en politirapport. En slik rapport er nødvendig for å få nytt pass og ved krav om erstatning fra forsikringsselskap.

Trafikkulykker: Det er flere trafikkulykker i Belgia enn i Norge, og alle som ferdes i trafikken oppfordres til å være spesielt oppmerksomme.

Dersom en krisesituasjon oppstår, er det belgiske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio i tillegg til det belgiske krisesenteret.

Informasjon om natur og miljø på nettsiden Environment.

Belgias meteorologiske institutt.

Det er ID-plikt i Belgia, og man plikter å bære på seg gyldig ID til enhver tid. For nordmenn er norsk pass og nasjonalt ID-kort med reiserett, anerkjent som gyldig ID.

Nødnumre: Ambulanse/brann: 100. Politi: 101. Europeisk nødnummer: 112
Myntenhet: Euro
Strømstyrke: 220 volt

Nasjonale helligdager er 1. nyttårsdag, 2. påskedag, 1. mai, Kristi Himmelfart, 2. pinsedag, 21. juli (nasjonaldagen), 15. august (Maria Himmelfart), 1. november (Allehelgensdag), 11. november (våpenhvile 1918), 1. juledag.

Ambassadens nettside.

Belgia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Belgia