Belgia - reiseinformasjon

Forbudet mot ikke-essensielle reiser til/fra Belgia ble opphevet 19. april. Det er likevel strenge karantene- og testregler ved innreise fra områder som betegnes som røde soner. Det er obligatorisk å fylle ut et elektronisk helseskjema før avreise til Belgia, og det er strenge regler for smittevern i landet. For mer informasjon, se punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 26. JULI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet har opphevet reiserådet for EU/EØS-landene, Sveits og Storbritannia. Unntak fra det globale reiserådet for disse landene vurderes nå uavhengig av krav til karantene. Det betyr at du må gå i karantene dersom smittenivået i landet eller området du besøker ikke tilfredsstiller FHIs krav, selv om det ikke lenger er reiseråd for landet eller området.

UDs reiseråd gjelder fortsatt for resten av verden, men det blir gjort unntak for enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste. Disse får betegnelsen lilla land. Følgende land og områder på EUs tredjelandsliste er lilla og dermed også unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kosovo, Moldova, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Serbia, Singapore og Taiwan. Merk at USA, Israel, Japan, Montenegro og Sør-Korea også er unntatt fra reiserådet selv om disse landene ikke lenger oppfyller FHIs krav til lilla land.

Reiser du fra røde eller lilla land og områder uten gyldig koronasertifikat, må du fortsatt i innreisekarantene, men du trenger ikke å tilbringe karantenen på karantenehotell. Se mer om regler for karantene og innreise på nettsidene Karantene - spørsmål og svar og Om innreise til Norge.

FHI foretar vurderinger av disse landene og områdene minst hver 14. dag. Land og områder vil kunne bli røde fra og med hver mandag, eller oftere, dersom situasjonen tilsier det. Land og områder kan kun gå fra rødt til grønt eller lilla annenhver uke. Mer informasjon om dette finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det globale reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser, eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise, og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte landet.

I forbindelse med covid-19-pandemien er det  innført obligatorisk karantene ved innreise fra enkelte risikoområder. Oversikten over hvilke områder det gjelder finner du på hjemmesiden til det belgiske utenriksdepartementet. Oversikten oppdateres fortløpende.

For andre covid-19-relaterte  inn- og utreisebestemmelser finnes det en oversikt her: Coronavirus - Covid-19

Ved fly/tog/bussreiser er det reiseoperatøren som skal påse at passasjerene kan fremvise nødvendig dokumentasjon før ombordstigning. Dokumentasjonen kan også sjekkes ved grenseoverganger.

***

Det er ID-plikt i Belgia. For nordmenn betyr dette at man må ha med gyldig norsk pass, eller nasjonalt ID-kort med reiserett, for å kunne reise inn og ut av Belgia. Belgiske ID-kort er gyldige som reisedokument innen Schengen-området for belgiske statsborgere, men ikke for statsborgere av andre land. Dette innebærer at nordmenn alltid må ha med seg gyldig norsk reisedokument, selv ved reiser innenfor Schengen-området.

Informasjon om gyldige reisedokumenter er å finne på belgiske immigrasjonsmyndigheters (IBZ) nettsider om International travels. Her finner man link til visumfrie land, og gyldige reisedokumenter for både nordmenn og utlendinger med lovlig opphold i Norge.

Laissez-passer:  Passerbrev/nødpass er anerkjent om det gir adgang til retur uten tidsbegrensning. Reisedokument for flyktninger og reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag er godkjent for innreise til Belgia.

For opphold utover tre måneder må det søkes om bostedstillatelse fra myndighetene i kommunen der man har bosatt seg. Bosatte nordmenn får utstedt belgisk ID-kort av sin kommunale myndighet. ID-kortet skal man bære på seg til enhver tid.

I henhold til informasjon på skatteetatens nettside må du melde flytting om du skal oppholde deg utenfor Norge i mer enn seks måneder.

Belgiske myndigheter vurderer kontinuerlig faren for terrorangrep og tilpasser beredskapen deretter. Trusselnivået i Belgia ligger pr. mai 2021 på nivå 2 (nivå 2 av 4), noe som betyr at en eventuell terrortrussel vurderes som lite sannsynlig.

Mer informasjon finnes på nettsidene til det belgiske krisesenteret og på deres twitterkonto. I nødstilfeller ring 112.

***

Ambassaden registrerer ikke norske borgere bosatt i Belgia, men oppfordrer alle reisende og fastboende om å benytte UDs frivillige reiseregistrering. Det gjøres oppmerksom på at ambassaden bare i helt spesielle situasjoner, og i forbindelse med kriser av større format, vil
kontakte de som har registrert seg.

Koronavirus (covid-19): Informasjon om aktuelle tiltak, oppdaterte smittetall, og siste nytt finnes på belgiske myndigheters offisielle informasjonsside om covid-19.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Belgisk helsevesen holder høy standard. Reisende bør skaffe seg et europeisk helsetrygdkort (erstatter skjemaet E-111). Helsetrygdkortet gir rett til akutt medisinsk behandling på linje med det belgiere får, men det dekker ikke hjemreise, pågående medisinsk behandling eller behandling som ikke er akutt.  Reisende anbefales derfor å tegne en egen reise- og sykeforsikring.

Det finnes skandinaviske leger, tannleger, fysioterapeuter, psykologer og kiropraktorer i Brussel, som mange skandinaver finner det greit å benytte.

Faren for å bli utsatt for lommetyveri, veskenapping, overfall og ran er noe større i Belgia enn i Norge. Reisende på de store togstasjonene, i undergrunnen og på busser og trikker er særlig utsatt for ran. Hvis du blir utsatt for tyveri, kontakt nærmeste politistasjon og be om en politirapport. En slik rapport er nødvendig for å få nytt pass og ved krav om erstatning fra forsikringsselskap. Det er flere trafikkulykker i Belgia enn i Norge, og alle som ferdes i trafikken oppfordres til å være spesielt oppmerksomme.

Dersom en krisesituasjon oppstår, er det belgiske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio i tillegg til det belgiske krisesenteret.

Informasjon om natur og miljø på nettsiden Environment.

Belgias meteorologiske institutt.

Det er ID-plikt i Belgia, og man plikter å bære på seg gyldig ID til enhver tid. For nordmenn er norsk pass og nasjonalt ID-kort med reiserett, anerkjent som gyldig ID.

Nødnumre: Ambulanse/brann: 100. Politi: 101. Europeisk nødnummer: 112
Myntenhet: Euro
Strømstyrke: 220 volt

Nasjonale helligdager er 1. nyttårsdag, 2. påskedag, 1. mai, Kristi Himmelfart, 2. pinsedag, 21. juli (nasjonaldagen), 15. august (Maria Himmelfart), 1. november (Allehelgensdag), 11. november (våpenhvile 1918), 1. juledag.

Ambassadens nettside.

Belgia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Belgia