Belgia - reiseinformasjon

Forbudet mot ikke-essensielle reiser til/fra Belgia oppheves fra 19. april. Det er likevel strenge karantene- og testregler ved innreise fra områder som betegnes som røde soner. Det er obligatorisk å fylle ut et elektronisk helseskjema før avreise til Belgia, og det er strenge regler for smittevern i landet. For mer informasjon, se punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 19. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Belgiske myndigheter vurderer kontinuerlig faren for terrorangrep, og tilpasser beredskapen deretter. Trusselnivået i Belgia ligger pr juli 2019 på nivå 2 (nivå 2 av 4), noe som betyr at en eventuell terrortrussel vurderes som lite sannsynlig.

Belgiske myndigheter har mobilisert politiet og militæret for å ivareta sikkerheten på offentlige steder. Dagens trusselnivå innebærer blant annet forsterket beredskap og økt bruk av sikkerhetskontroller på strategiske steder, herunder i kollektivtrafikken, på flyplasser og jernbanestasjoner samt ved kjøpesentre og religiøse samlingssteder.

Det anbefales at man som en generell regel er oppmerksom overfor uvanlig aktivitet, og at det utvises særlig påpasselighet der hvor det er større menneskemengder, det være seg kjøpesenter, t-bane, buss, osv. Man bør også følge med i mediebildet og følge alle anvisninger som gis fra belgiske myndigheter.

Du kan finne mer informasjon på nettsidene til det belgiske krisesenteret og på deres twitterkonto. For nødstilfeller gjelder telefonnummer 112 i Belgia.

Faren for å bli utsatt for lommetyveri, veskenapping, overfall og ran er noe større i Belgia enn i Norge. Reisende på de store togstasjonene, i undergrunnen og på busser og trikker er særlig utsatt for ran. Hvis du blir utsatt for tyveri, kontakt nærmeste politistasjon og be om en politirapport. En slik rapport er nødvendig for å få nytt pass og ved krav om erstatning fra forsikringsselskap. Det er flere trafikkulykker i Belgia enn i Norge, og alle som ferdes i trafikken oppfordres til å være spesielt oppmerksomme.

Ambassaden registrerer ikke lenger norske borgere bosatt i Belgia. Man
kan imidlertid benytte UDs frivillige reiseregistrering. Dette gjelder både
fastboende og reisende. Det gjøres oppmerksom på at ambassaden bare i helt spesielle situasjoner, og i forbindelse med kriser av større format, vil
kontakte de som har registrert seg.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Det er innført obligatorisk karantene ved innreise fra enkelte risikoområder. Oversikten over hvilke områder det gjelder finner du på hjemmesiden til det belgiske utenriksdepartementet. Oversikten oppdateres fortløpende.

For å begrense spredning av covid-19 er ikke-essensielle reiser fra Belgia til utlandet forbudt for personer som er primært bosatt i Belgia. Ikke-essensielle reiser til Belgia er forbudt for personer som primært er bosatt i utlandet. Forbudet gjelder i perioden 27. januar til 1. mars.

En egenerklæring (sworn statement) må fylles ut/vises ved hver grensepassering, dvs. at den gjelder både ved innreise og utreise. Passenger Locator Form skal fremdeles fylles ut ved innreise til Belgia. Egenerklæringen vil også kunne fylles ut digitalt etter hvert og vil være tilgjengelig på nettsiden Coronavirus - Covid-19.

Ved fly/tog/bussreiser er det reiseoperatøren som skal påse at passasjerene kan fremvise nødvendig dokumentasjon før ombordstigning. Dokumentasjonen kan også sjekkes ved grenseoverganger.

For innreise til Belgia er det fra 1. august obligatorisk å fylle ut et elektronisk helseskjema før avreise for alle reisende. Skjemaet finner du på den offisielle informasjonssiden for covid-19 i Belgia.

Obligatorisk karantene for alle innreisende (belgiske borgere og andre) etter et opphold (over 48 timer) i en såkalt rød sone. Karantenen kan kun avsluttes ved negativ PRC-test på dag sju av karantenen. Dette tiltaket gjelder til 15. januar, men kan forlenges. Obligatorisk test på dag en og dag sju etter hjemreise/innreise for alle reisende. Fra 2. januar vil reisende få sms om dette etter å ha fylt ut PLF-skjema. Testkapasiteten vil økes på Brussel flyplass.

Det gjøres oppmerksom på at det er ID-plikt i Belgia. For nordmenn betyr dette at man må ha med gyldig norsk pass for å kunne reise inn og ut av Belgia. Belgiske ID-kort er gyldige som reisedokument innen Schengen-området for belgiske statsborgere, men ikke for statsborgere av andre land. Dette innebærer at nordmenn alltid må ha med seg gyldig pass, selv ved reiser innenfor Schengen-området.

Ønskes opphold utover tre måneder, må det søkes om bostedstillatelse fra myndighetene i kommunen der man har bosatt seg. Bosatte nordmenn får utstedt belgisk ID-kort av sin kommunale myndighet. ID-kortet skal man bære på seg til enhver tid.

I henhold til informasjon på skatteetatens nettside må du melde flytting om du skal oppholde deg utenfor Norge i mer enn seks måneder.

Informasjon om gyldige reisedokumenter er å finne på belgiske immigrasjonsmyndigheters (IBZ) nettsider. Her finner man link til visumfrie land, og gyldige reisedokumenter for både nordmenn og utlendinger med lovlig opphold i Norge.

Laissez-passer:  Passerbrev/nødpass er anerkjent om det gir adgang til retur uten tidsbegrensning. Reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) og reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument) er godkjent for innreise til Belgia.


Helse

Koronavirus (covid-19): Myndighetene har iverksatt strenge smittevernskrav mot covid-19. Det er bl.a. innført nasjonalt påbud om bruk av munnbind på offentlig transport, butikker, kirker, mm. På enkelte steder og i enkelte regioner er det gjeninnført et generelt påbud om bruk av munnbind. Brudd på plikten til å bruke munnbind kan bøtelegges på stedet. Alle bør derfor ha med seg et munnbind til enhver tid.

Det er innført portforbud i Brussel og regionen Vallonia fra kl. 22.00 til kl. 06.00 og i regionen Flandern fra kl. 24.00 til kl. 05.00 fram til 7. mai. Restauranter og kafeer (mm.) er stengt til og med 7. mai. Reglene kan endres hyppig. Sjekk alltid myndighetenes offisielle informasjonsside, og hjemmesidene til de lokale myndighetene i området du befinner deg.

Mer informasjon om aktuelle tiltak, oppdaterte smittetall, og siste nytt finnes på belgiske myndigheters offisielle informasjonsside om covid-19.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Belgisk helsevesen holder høy standard. Reisende bør skaffe seg et europeisk helsetrygdkort (erstatter skjemaet E-111). Helsetrygdkortet gir rett til akutt medisinsk behandling på linje med det belgiere får, men det dekker ikke hjemreise, pågående medisinsk behandling eller behandling som ikke er akutt.  Reisende anbefales derfor å tegne en egen reise- og sykeforsikring.

Det finnes skandinaviske leger, tannleger, fysioterapeuter, psykologer og kiropraktorer i Brussel, som mange skandinaver finner det greit å benytte.


Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Belgia er 00 32. Det er ingen tidsforskjell mellom våre to land. Det er ID-plikt i Belgia og man plikter å bære på seg gyldig ID til enhver tid. For nordmenn er bare norsk pass internasjonalt anerkjent som ID.

Myntenhet: Euro
Strømstyrke: 220 volt
Internettdomene: .be

Banker: 9-16 (som regel stengt lørdager). Butikker: 9-18 .Enkelte butikker og banker stenger midt på dagen (tidspunktet varierer)

Nasjonale helligdager er 1. nyttårsdag, 2. påskedag, 1. mai, Kristi Himmelfart, 2. pinsedag, 21. juli (nasjonaldagen), 15. august (Maria Himmelfart), 1. november (Allehelgensdag), 11. november (våpenhvile 1918), 1. juledag.

Nødnumre: Ambulanse/brann: 100. Politi: 101. Europeisk nødnr: 112