Bosnia-Hercegovina - reiseinformasjon

12. september ble det åpnet for innreise for alle utenlandske borgere, forutsatt at man fremlegger en negativ PCR-test for koronavirus, som ikke er eldre enn 48 timer ved innreise. For mer informasjon om koronavirus, se punktet Innreise og helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 5. AUGUST 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet har opphevet reiserådet for EU/EØS-landene, Sveits og Storbritannia. Unntak fra det globale reiserådet for disse landene vurderes nå uavhengig av krav til karantene. Det betyr at du må gå i karantene dersom smittenivået i landet eller området du besøker ikke tilfredsstiller FHIs krav, selv om det ikke lenger er reiseråd for landet eller området.

UDs reiseråd gjelder fortsatt for resten av verden, men det blir gjort unntak for enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste. Disse får betegnelsen lilla land. Følgende land og områder på EUs tredjelandsliste er lilla og dermed også unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kosovo, Moldova, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Serbia, Singapore og Taiwan. Merk at USA, Israel, Japan, Montenegro og Sør-Korea også er unntatt fra reiserådet selv om disse landene ikke lenger oppfyller FHIs krav til lilla land.

Reiser du fra røde eller lilla land og områder uten gyldig koronasertifikat, må du fortsatt i innreisekarantene, men du trenger ikke å tilbringe karantenen på karantenehotell. Se mer om regler for karantene og innreise på nettsidene Karantene - spørsmål og svar og Om innreise til Norge.

FHI foretar vurderinger av disse landene og områdene minst hver 14. dag. Land og områder vil kunne bli røde fra og med hver mandag, eller oftere, dersom situasjonen tilsier det. Land og områder kan kun gå fra rødt til grønt eller lilla annenhver uke. Mer informasjon om dette finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det globale reiserådet gjelder til 1. september 2021.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er den reisendes eget ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske turister trenger ikke visum til Bosnia-Hercegovina. Pass er eneste gyldige reisedokument for innreise og må være gyldig seks måneder etter innreise.

Norske borgere som oppholder seg i Bosnia-Hercegovina over kortere eller lengre perioder, rådes til å registrere seg på UDs reiseregistrering.

Trafikk. Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Vær forsiktig på landeveien etter mørlets frembrudd. Norsk førerkort er gyldig.

Noen steder finnes fortsatt løshunder som kan være aggressive.

Enkelte steder finnes fremdeles landminer og andre udetonerte sprengelementer etter konflikten 1992-95. Disse er som regel merket. Tett befolkede områder er ryddet for landminer. For mer informasjon, se BiH Mine Action Center

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg.

Innreise er tillatt for alle utenlandske borgere, forutsatt en negativ PCR-test for koronavirus, som ikke kan være eldre enn 48 timer ved innreise til BiH.

Bosniske helsemyndigheter har opphevet pålegg om karantene for alle som ankommer landet.

Det er hver enkelts ansvar å til enhver tid holde seg oppdatert på lokale myndigheters bestemmelser og retningslinjer.

Informasjon fra bosniske myndigheter kan finnes her:

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Tilgangen på medisinske tjenester er variabel. Offentlig helsevesen har dårligere standard enn i Norge. Det finnes private klinikker i de største byene, men tilbudet kan være begrenset.

For oppdaterte råd om vaksiner, ta kontakt med helsevesenet før avreise fra Norge.

Bosnia-Hercegovina er et trygt land å ferdes i som turist. Kriminaliteten er lav, og med sunn fornuft er det liten risiko for å bli utsatt for uønskede hendelser. Som i Europa for øvrig bør man utvise forsiktighet i storbyer og passe på verdisaker for å unngå lommetyveri. Alle tyveri bør politianmeldes.

Bosnia-Hercegovina ligger i et område hvor jordskjelv kan inntreffe.

I vintersesongen oktober-april er det, særlig i Sarajevo, tidvis høy luftforurensing pga kullfyring. Kombinasjonen av tåke og forurensing medfører at flyplassen holdes stengt i perioder.

BiH er et multietnisk og multireligiøst samfunn, preget av bosnjaker/muslimer, BiH serbiske ortodokse og BiH kroatiske katolikker, samt jøder og sekulære. Bosniske muslimer følger stort sett en liberal tolkning av islam.

Viktige telefonnummer:

  • Politi 122
  • Brann 123
  • Ambulanse 124
  • Veiassistanse 1282/1285

Alle disse numrene skal fungere fra norske mobiler. Landkoden for bosniske nummer er +387.

Ved nødssituasjoner, ta kontakt med UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00. E-post: UDops@mfa.no

Ambassadens hjemmeside.

Bosnia & Hercegovina. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Bosnia & Hercegovina