Bosnia-Hercegovina - reiseinformasjon

Bosnia-Hercegovina har opphevet alle restriksjoner knyttet til covid-19 og innreise til landet. Det er nå samme innreiseregler som før koronapandemien.

Innreisebestemmelser kan endes på kort varsel. Det er den reisendes eget ansvar å påse at reisedokumentene er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske turister trenger ikke visum til Bosnia-Hercegovina. Pass eller nasjonalt id-kort med reiserett er gyldige reisedokument for innreise. Passet må være gyldig minst tre måneder etter utreise fra Bosnia-Hercegovina.

Informasjon om gjeldende innreiseregler finnes på grensepolitiets nettsider:

Norske borgere som oppholder seg i Bosnia-Hercegovina over kortere eller lengre perioder, rådes til å registrere seg på UDs reiseregistrering.

Trafikk. Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Vær forsiktig på landeveien etter mørkets frembrudd. Norsk førerkort er gyldig.

Noen steder finnes fortsatt løshunder som kan være aggressive.

Enkelte steder finnes fremdeles landminer og andre udetonerte sprengelementer etter konflikten 1992-95. Disse er som regel merket. Tett befolkede områder er ryddet for landminer. For mer informasjon, se BiH Mine Action Center

Koronavirus (covid-19): Alle restriksjoner knyttet til koronavirus og innreise Bosnia-Hercegovina er opphevet.

Norske reisende bør likevel holde seg oppdaterte på situasjonen i BiH.

Det er hver enkelts ansvar å til enhver tid holde seg oppdatert på lokale myndigheters bestemmelser og retningslinjer.Informasjon fra bosniske myndigheter kan finnes her:

Tilgang på medisinske tjenester er variable. Offentlige helsevesen har dårligere standard enn Norge. Det finnes private klinikker i de største byene, men tilbudet kan være begrenset.

For oppdaterte råd om vaksiner, ta kontakt med helsevesenet før avreise fra Norge.

Bosnia-Hercegovina er et trygt land å ferdes i som turist. Kriminaliteten er lav, og med sunn fornuft er det liten risiko for å bli utsatt for uønskede hendelser. Som i Europa for øvrig bør man utvise forsiktighet i storbyer og passe på verdisaker for å unngå lommetyveri. Alle tyveri bør politianmeldes.

Bosnia-Hercegovina ligger i et område hvor jordskjelv kan inntreffe.

I vintersesongen oktober-april er det, særlig i Sarajevo, tidvis høy luftforurensing pga kullfyring. Kombinasjonen av tåke og forurensing medfører at flyplassen holdes stengt i perioder.

BiH er et multietnisk og multireligiøst samfunn, preget av bosnjaker/muslimer, BiH serbiske ortodokse og BiH kroatiske katolikker, samt jøder og sekulære. Bosniske muslimer følger stort sett en liberal tolkning av islam.

Viktige telefonnummer:

  • Politi 122
  • Brann 123
  • Ambulanse 124
  • Veiassistanse 1282/1285

Alle disse numrene skal fungere fra norske mobiler. Landkoden for bosniske nummer er +387.

Ved nødssituasjoner, ta kontakt med UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00. E-post: UDops@mfa.no

Ambassadens hjemmeside.

Bosnia & Hercegovina. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Bosnia & Hercegovina