Bosnia-Hercegovina - reiseinformasjon

Bosnia-Hercegovina er generelt et trygt reisemål. Norske borgere trenger ikke visum for innreise.

Reisedokument: Både pass og nasjonalt ID-kort med reiserett er gyldige reisedokumenter for innreise. Reisedokumentet må være gyldig minst tre måneder etter planlagt utreise fra Bosnia-Hercegovina. Norske turister trenger ikke visum til Bosnia-Hercegovina for besøk inntil 90 dager.

Andre reisedokumenter: Reisebevis for flyktninger (blått reisedokument) og utlendingspass (grått reisedokument) kan benyttes ved innreise til Bosnia-Hercegovina. Du må ha med gyldig oppholdskort fra Norge.

Detaljert informasjon om gjeldende innreiseregler finnes på grensepolitiets nettsider: BiH grensepoliti

Norske borgere som oppholder seg i Bosnia-Hercegovina over kortere eller lengre perioder, rådes til å registrere seg på UDs reiseregistrering.

Trafikk: Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Vær forsiktig på landeveien etter mørkets frembrudd. Norsk førerkort er gyldig.

Løshunder: Noen steder finnes fortsatt løshunder som kan være aggressive.

Landminer: Enkelte steder finnes fremdeles landminer og andre udetonerte sprengelementer etter konflikten 1992–95. Disse områdene er som regel merket. Tett befolkede områder er ryddet for landminer. For mer informasjon, se BiH Mine Action Center

Terrorisme: Sannsynligheten for terrorhendelser i Bosnia-Hercegovina anses som liten.

Opptøyer: Politiske demonstrasjoner forekommer og kan resultere i opptøyer. Det anbefales å unngå demonstrasjoner med store folkemengder.

Opphold i Bosnia-Hercegovina medfører ingen spesielle sykdomsfarer. Tilgang på medisinske tjenester er variabel. Offentlig helsevesen har dårligere standard enn Norge. Det finnes private klinikker i de største byene, men tilbudet kan være begrenset. Det finnes døgnåpne apotek i de større byene.

Drikkevann: Vannet fra springen kan drikkes i de fleste områder. Flaskevann er utbredt også blant lokalbefolkningen og er lett tilgjengelig.

Luftforurensing: I fyringssesongen oktober–april er det tidvis svært høy luftforurensing. Reisende bør følge med på forurensingsnivået og vurdere bruk av maske eller andre tiltak i de verste tilfellene, dette gjelder særlig personer med luftveisplager.

Bosnia-Hercegovina er et trygt land å ferdes i som turist. Kriminaliteten er lav. Som i Europa for øvrig bør man utvise forsiktighet i storbyer og passe på verdisaker for å unngå lommetyveri.

Bosnia-Hercegovina ligger i et område hvor jordskjelv kan inntreffe.

Som følge av tåke og luftforurensing er det om vinteren forholdsvis ofte kanselleringer av flyvninger, også ved flyplassen i Sarajevo.

Bosnia-Hercegovina er et multietnisk og multireligiøst samfunn. Bosniske muslimer følger stort sett en liberal tolkning av islam.

Kontaktinformasjon og kart

Viktige telefonnumre:

  • Politi 122
  • Brann 123
  • Ambulanse 124
  • Veiassistanse 1282

Disse numrene skal fungere for norske mobilabonnenter. Landkoden er +387.

Ved nødssituasjoner, ta kontakt med UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00. E-post: UDops@mfa.no

Ambassadens hjemmeside.

Bosnia & Hercegovina. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Bosnia & Hercegovina