Bulgaria - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Bucuresti, Romania

Bulgaria er vanligvis et trygt land å reise og feriere i. Reisende bør likevel være på vakt og ta sine forholdsregler. Ambassaden anbefaler nordmenn som oppholder seg i Bulgaria til å benytte seg av UDs reiseregistrering.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Husk pass. For innreise i Bulgaria kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Passet må være gyldig utover den planlagte utreisedagen fra Bulgaria. 

Personer med gyldige norske reisebevis trenger ikke visum til Bulgaria så lenge man har gyldig norsk oppholdskort. Uten oppholdskortet kan man ikke reise visumfritt.Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Bulgaria, oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no.   Reisende oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring før avreise.

Barn under 18 år. Hvis du reiser med barn under 18 år, krever bulgarske myndigheter at familieforhold dokumenteres. Det kan kreves en bekreftet fullmakt fra den av foreldrene, evt. begge foreldrene, som ikke er med på reisen. Kopi av foreldrenes pass bør legges ved bekreftelsen (se: eksempel på en generell bekreftelse).

Mistet pass. Norge er representert ved ambassaden i Bucuresti, Romania, ved honorært generalkonsulat i Sofia og honorært konsulat i Varna. Hvis du mister passet, må du melde tapet til bulgarsk politi og kontakte ambassaden i Bucuresti. Da politiet ofte ikke snakker engelsk, kan det være lurt å ta med seg en lokalkjent person. Om man mister passet i Bulgaria, kan man måtte utsette tilbakereisen til Norge da saksbehandlingstiden for nødpass inkluderer forsendelser av dokumenter fra Bulgaria til den norske ambassaden i Romania.

Trafikk. Ulykkestallene på veiene i Bulgaria er blant de høyeste i Europa. Det er derfor viktig at man som bilist utviser stor aktsomhet i trafikken. Blir man stoppet  av trafikkpolitiet  bør man ikke gi fra seg pass eller andre personlige dokumenter før politibetjentene har legitimert seg. For mer informasjon:  Going abroad - European Commission (europa.eu).

Terror. Risikoen for terrorhendelser i Bulgaria ansees som lav.

Demonstrasjoner. Protester av sosioøkonomiske og politiske grunner kan oppstå i byer over hele Bulgaria. Disse er vanligvis fredelige, men kan tiltrekke seg ekstreme grupper. Det oppfordres til å utvise aktsomhet knyttet til demonstrasjoner og ikke oppsøke dem.

Atomberedskap: Mange er bekymret over krigshandlinger nær ukrainske kjernekraftverk. Norske borgere som befinner seg i Bulgaria anbefales å orientere seg om situasjonen og følge råd fra lokale myndigheter. Du kan finne informasjon om atomsikkerhet og atomberedskap i Bulgaria på nettsidene til det bulgarske miljøbyrået (Executive Environment Agency, ExEA). På byråets nettsider finner du bl.a. en oppdatert oversikt over graden av radioaktivitet i ulike områder i Bulgaria.

Sykdommer og sykehus. Opphold i Bulgaria utgjør ingen åpenbar helserisiko, men det offentlige helsetilbudet er generelt dårligere enn i Norge. Det er mulig å velge private helsetjenester. Europeisk helsetrygdkort - helsenorge.no dekker offentlig helsetilbud, men ikke private klinikker. Se også Vaksiner ved reise til Europa - FHI. I deler av Bulgaria er forekomsten av løshunder utbredt. Disse er vanligvis ufarlige, men det bør utvises normal aktsomhet. Vann fra kran bør ikke drikkes.

Ved typiske feriemål bør man være oppmerksom på at ran, lommetyveri og annen småkriminalitet kan forekomme. Det anbefales derfor å legge igjen pass og andre verdisaker i en hotellsafe eller på annet trygt sted. Ta evt. med bekreftet kopi av passet for å bevise identitet. Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som alvorlige lovbrudd og medfører streng straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det bulgarske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen via lokalbefolkningen og gjennom internett, tv og radio. 

Jordskjelv og oversvømmelser. Bulgaria befinner seg i et jordskjelvutsatt område på Balkan, med gjennomsnittlig 52 jordskjelv årlig av ulik styrke. Mest utsatt i Bulgaria er Sofia-området, Shabla–Balchik (i nærheten av Varna), Tarnovo–Svishtov, Plovdiv–Chirpan og Kresnadalen.  Mest utsatt for ras er byene, landsbyene og turiststedene ved Svartehavskysten (spesielt i de nordlige områdene), samt en stor del av de bebodde områdene langs Donau.  Kraftig snøfall i vinterhalvåret (november - april) kan tidvis føre til strømbrudd og dårlig fremkommelighet. Det er lurt å gjøre seg kjent med hvilke forholdsregler som bør tas i forkant av, under og i etterkant av jordskjelv (se Norsar sine nettsider). 

Skogbrann. På grunn av relativt tørt landskap og høye temperaturer er Bulgaria utsatt for skogbranner. De mest utsatte regionene  er: Pleven, Ruse, Veliko Tarnovo, Loveci, Burgas, Blagoevgrad, Kiustendil og Pernik. Skogbranner skjer spesielt i sommerhalvåret, men ikke utelukkende. 

LHBT+-reisende: Homofili har vært lovlig i Bulgaria siden 1968. Sofia Pride feiret 15-årsjubileum i 2022. Det bulgarske samfunnet er mer konservativt enn det norske når det gjelder sosial aksept av LHBT+-personer. Personer som viser åpent at de er homofile, lesbiske, bifile eller transpersoner, kan derfor oppleve uønsket oppmerksomhet, særlig på landsbygda.

Norge er representert ved ambassaden i Bucuresti, Romania, ved et honorært generalkonsulat i Sofia og et konsulat i Varna.

Meld fra til ambassaden Bucuresti eller til et av konsulatene i Bulgaria dersom du har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Lokalt nødnummer til politi, ambulanse, brann og redning: 112

Ambassaden i Bucuresti og konsulatet i Constanta. Se Om ambassaden - Norway in Romania.

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

 

Bulgaria. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Bulgaria.