Bulgaria - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Bucuresti, Romania

Bulgaria er vanligvis et trygt land å reise og feriere i. Reisende bør likevel være på vakt og ta sine forholdsregler. Ambassaden anbefaler nordmenn som oppholder seg i Bulgaria til å benytte seg av UDs reiseregistrering. For informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 19. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Bulgaria er vanligvis et trygt land å reise og feriere i. Reisende bør likevel opptre med forsiktighet og ta fornuftige forholdsregler. Ambassaden anbefaler nordmenn som oppholder seg i Bulgaria til å benytte seg av UDs reiseregistrering.

Norge er representert ved ambassaden i Bucuresti, Romania og ved et honorært generalkonsulat i Sofia og konsulat i Varna. Dersom det er behov for nødpass ved utreise fra Bulgaria, utstedes dette i Bucuresti. Saksbehandlingstid etc. for å få utlevert nødpass ved et av våre konsulater i Bulgaria for hjemreise til Norge estimeres til ca. fem-sju arbeidsdager.

Kgl. norsk ambassade i Bucuresti:
Royal Norwegian Embassy
Strada George Enescu 11, 6. etasje
Sektor 1 010301 Bucuresti
Tlf: +40 (0) 21 306 98 00
Fax: +40 (0) 21 306 98 90
E-post: emb.bucharest@mfa.no

Åpningstider mandag til torsdag: kl. 09.00 til 16.00 og fredag kl. 09.00 til 15.30. Utenfor ambassadens åpningstider åpningstider kan
reisende kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr
e-post: UDops@mfa.no.

Honorær generalkonsu i Sofia:
Venceslava Petkova Yanchovska Ivanova (engelskspråklig)
Kontaktinformasjon:
26-30, Bacho Kiro Str.
1000 Sofia, Bulgaria
Tlf.: +359 2 4177077
E-post: venceslava.yanchovska@norconsulate.bg

Konsulatets åpningstider er mandag-fredag fra 09.00-16.30.

Honorært konsulat i Varna:
32 Tsar Simeon I, 7. etasje, 9000 Varna
Tlf.: + 359 52 63 07 96
Faks: + 359 52 600 259 
E-post: norwegian.consulate@denebinvest.com
Kontortid mandag til fredag: kl. 10.00 til 12.00

Risikoen for terrorhendelser i Bulgaria ansees som lav. Regjeringen støtter den USA-ledede globale krigen mot terror og Bulgaria er dermed - i prinsippet - et potensielt mål for islamistiske ekstremister. Dette ble understreket i juli 2012 da israelske turister ble angrepet i landets første, og hittil eneste, tilfelle av internasjonal terrorisme. Landets muslimske minoritet (ti prosent  av befolkningen) er verken politisk eller religiøst radikalisert og vil neppe gi støtte til islamistiske ekstremister.

Ved typiske feriemål bør man være oppmerksom på at ran, lommetyveri og annen småkriminalitet kan forekomme. Det anbefales derfor å legge igjen pass og andre verdisaker i en hotellsafe eller på annet trygt sted. Det er mulig å ta med kopi av passet for å bevise identitet. Dersom passet mistes eller blir stjålet, bør man melde dette til de lokale politimyndighetene. Da politiet ofte ikke snakker engelsk, kan det være lurt å ta med seg en lokalkjent. Erfaringsmessig gjør politiets arbeidsmengde og manglende språkkunnskaper at anmeldelsesprosessen kan være tidkrevende.

Ulykkestallene i trafikken i Bulgaria er blant de høyeste i Europa. Årsaken til dette er dårlig infrastruktur, gammel bilpark og manglende respekt for trafikkreglene. Det er derfor viktig at man som bilist utviser stor aktsomhet i trafikken. Dersom man blir stoppet i veikontroll av trafikkpolitiet «Traffic Police» (Пътна полиция), bør man ikke gi fra seg pass eller andre personlige dokumenter før politibetjentene selv har legitimert seg. Enkelte politifolk kan prøve å lokke til seg bestikkelser, vanligvis i form av tvilsomme bøter utstedt på stedet. Er du i tvil om gyldigheten av en bot, be om en kvittering, eller be om å løse saken på nærmeste politistasjon. Om det er nødvendig å stoppe bilen er det lurt å gjøre dette et sikkert sted, slik som for eksempel en bensinstasjon, en veikro eller i et tettsted.

Dersom du kjører egen bil til Bulgaria, må du kunne vise gyldig førerkort, alle registrerings- og eierdokumenter, i tillegg til at bilforsikringen må være gyldig for Bulgaria (såkalt «grønt kort»). For leid bil må den originale kontrakten medbringes. Det er en obligatorisk, særskilt avgift for bruk av motorveiene som kalles «vignett». Denne kan kjøpes på grenseoverganger og større bensinstasjoner og betales i leva (BGN). For privatbiler er denne på ti BGN for én uke og 25 BGN for én måned (2015). Du kan også se myndighetenes informasjonshefte om å reise i Bulgaria. For mer informasjon om kjøring i Bulgaria sjekk NAFs sider om bilreiser eller Europakommisjonens opplysningsportal for trafikksikkerhet.

Drosjer er lett tilgjengelige og rimelige å benytte sammenlignet med norske priser, men mange kjøretøy kan være i dårlig forfatning og mangler setebelter. Ved bruk av drosje bør man se til at sjåførkort og taksameter er godt synlig i bilen. Prisene kan variere en del mellom de ulike taxiselskapene, og en prisliste er vanligvis klistret på bilvinduet eller inne på dashbordet. På flyplassen i Sofia kan man bestille pålitelige drosjer ved OK Supertrans sin skranke i ankomsthallen. Kvaliteten på togtilbudet er etter europeiske standarder generelt veldig dårlig, med lav standard og mye forsinkelser. Det har vært flere branner på bulgarske tog. Dersom du reiser med tog, er det lurt å sjekke muligheten for å reservere sovekupé og om sykkel kan tas med ombord. Dette kan variere mellom regionene, og man kan måtte betale ekstra for dette. Tyveri forekommer, så ta spesielt godt vare på reisedokumenter og andre verdisaker.

Å reise med buss er relativt raskt og komfortabelt og bussavganger mellom byene er relativt hyppige. Ulykker kan forekomme.

Protester på grunn av sosioøkonomiske og politiske problemer kan oppstå i byer over hele Bulgaria. Disse er vanligvis fredelige, men kan tiltrekke seg ekstreme grupper, så det er en liten risiko for vold. Unngå alle protester, hold deg oppdatert på nyhetene og følg råd fra lokale myndigheter.

Rasistisk motivert trakassering forekommer, men er i hovedsak rettet mot den lokale Roma-befolkningen og flyktninger. Likevel rådes reisende som tilhører en synlig etnisk og/eller religiøs minoritet til å utvise forsiktighet ved reiser i landet. Homofili er ikke ulovlig, men bulgarere pleier ikke å være veldig åpne om emnet. Det homofile samfunnet holder generelt en lav profil. 

Det er viktig å være oppmerksom på den svært liberale holdningen fra bulgarsk side når det gjelder salg og konsumering av alkoholholdige drikkevarer.

Løshunder er vanlig og kan være farlige. Unngå å komme for nær løshunder, spesielt hvis de er i flokk. Ta eventuelle hundebitt på alvor og søk øyeblikkelig legehjelp, da rabies og andre dyresykdommer finnes i Bulgaria.

Bulgaria befinner seg i et jordskjelvutsatt område på Balkan, med gjennomsnittlig 52 jordskjelv årlig av ulik styrke. De mest utsatte områdene i Bulgaria er Sofia-området, Shabla–Balchik (i nærheten av Varna), Tarnovo–Svishtov, Plovdiv–Chirpan og Kresnadalen. Det siste store jordskjelvet rammet kommunen Pernik utenfor hovedstaden Sofia 22. mai 2012. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,6 på Richters skala. Kun bygninger ble skadet i skjelvet.

Oversvømmelser og jordskred kan forekomme ved store nedbørsmengder eller snøsmelting. Områdene som er mest utsatt for ras er byene, landsbyene og turiststedene ved Svartehavskysten (spesielt i de nordlige områdene), samt en stor del av de bebodde områdene langs Donau. I sommermånedene er det stor brannfare, men vanligvis i ubebodde områder. Kraftig snøfall i vinterhalvåret (november-april) kan tidvis føre til strømbrudd og dårlig fremkommelighet.

Man bør alltid ha gyldig reiseforsikring for oppholdets varighet. 

Ambassaden anbefaler nordmenn som oppholder seg i Bulgaria til å benytte UDs reiseregistrering.

Lokale nødnumre:

  • Felles nødnummer: 112 (kan brukes både for brann, politi og ambulanse og har engelsktalende personell), 
  • Politi: 166,
  • Ambulanse: 150, 
  • Brannvesen: 160

Ved krise eller nødsituasjon oppfordres reisende til å ta kontakt med ambassaden, se kontaktinformasjon over.

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 0000 eller pr e-post: UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Ved innreise til Bulgaria må passet være gyldig i minst tre måneder fra innreisedato. Norske borgere kan reise visumfritt til Bulgaria ved opphold inntil tre måneder. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumentene er gyldige.

Personer som har dobbelt statsborgerskap (norsk og bulgarsk) må reise inn i Bulgaria på sitt bulgarske pass. Ved utreise må samme pass benyttes. Vær oppmerksom på at ambassaden ikke kan yte assistanse dersom du mister ditt bulgarske pass under oppholdet.

Norske borgere trenger ikke visum ved innreise til Bulgaria. Visumfriheten gjelder i tre måneder eller 90 dager (over en periode på seks måneder). Etter denne perioden må man søke om oppholdstillatelse i Bulgaria.

Innehavere av reisebevis og utlendingspass, som henholdsvis utstedes til flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag, trenger ikke visum for innreise til Bulgaria.

Norske statsborgere som er innehavere av nødpass, kan reise fritt inn og ut av landet innen dokumentets utløpsdato, men vi gjør oppmerksom på at innreisebestemmelsene kan endres på kort varsel.


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Nødtelefonen i Bulgaria er 112.

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjaldt i første omgang fra 14. mars til 14. april, men ble 3. april forlenget inntil videre. På nettsiden om koronavirus og reiser finner du svar på aktuelle spørsmål om reiser og koronavirus. Folkehelseinstituttet har en temaside om koronaviruset. Der finner du informasjon, nyheter, meldinger og dags- og ukesrapporter om koronaviruset.

Aktuelle lenker med informasjon fra bulgarske myndigheter om situasjonen: Se helseministeriet og utenriksministeriet. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på WHO og ECDC sine nettsider.

***

Det offentlige helsetilbudet i Bulgaria er dårligere enn i Norge, men spesielt private sykehus kan tilby det meste av ekspertise og behandlinger. Du bør ha med deg europeisk helsetrygdkorttil Bulgaria, da kortet gir deg rett til behandling på samme vilkår som de som bor i landet. I tillegg anbefales det på det sterkeste å tegne privat reiseforsikring. Det kreves ingen vaksinasjoner ved innreise til Bulgaria.

For offisielle helsefaglige reiseråd, sjekk ut Folkehelseinstituttets sider for helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet.

Fasilitetene på de fleste bulgarske offentlige sykehus er enkle og gammeldagse sammenlignet med norske forhold. Standarden på helsevesenet er akseptabel, selv om spesialutstyr og avansert behandling er mindre tilgjengelig. Helsepersonell snakker sjelden engelsk.

Private sykehus er generelt velutstyrte og relativt rimelige i forhold til tilsvarende klinikker i Norge. Merk at private sykehus og klinikker finnes kun i større byer og turistområder. Det kreves ingen vaksinasjoner ved innreise til Bulgaria.

Du bør ha med deg europeisk helsetrygdkort til Bulgaria. Dersom du tar med helsetrygdkortet og er medlem av folketrygden har du rett til stønad til helsetjenester under et midlertidig opphold i utlandet (kortere enn 12 måneder). Helsetrygdkortet gir deg rett til behandling på samme vilkår som de som bor i landet du oppholder deg i. Kortet gir kun rett til nødvendig medisinsk behandling ved behandlingssted som er tilknyttet det offentlige helsevesenet. Se her for utfyllende informasjon om dine helserettigheter som turist i Bulgaria.

Dersom du oppholder deg i Bulgaria i over 12 måneder, er det andre regler som gjelder. Utsendte arbeidstakere og studenter som er medlemmer av folketrygden har rett til utvidet stønad til helsebehandling i Bulgaria. Den utvidede stønaden gir rett til full dekning av utgifter til opphold og behandling i offentlige eller private sykehus, utgifter til ambulanse og utgifter til delvis dekning av en del andre helsetjenester. Ulike regler gjelder for turister, pensjonister, studenter og utsendte arbeidstakere som oppholder seg innenfor EU/EØS-området. Se helsenorge.no sine nettsider om å bo i utlandet for mer utfyllende informasjon om vilkårene for de ulike gruppene.

Helsetrygdkortet dekker eksempelvis ikke ekstra utgifter til hjemreise dersom du blir syk eller utsettes for en ulykke utenfor Norden.  Det anbefales derfor i tillegg å tegne en privat reiseforsikring, som kan dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall. Blir du rammet av sykdom eller ulykke under et midlertidig opphold i utlandet, bør du kontakte ditt forsikringsselskap, eventuell turoperatør og ambassaden dersom du har behov for praktisk hjelp. Her er utfyllende informasjon om hva ambassaden kan hjelpe deg med.


Praktisk informasjon

Bulgaria ligger én time fremfor Norge, og retningsnummer for samtaler fra Norge er + 359. Bredbånd er godt utbygget, og wifi er tilgjengelig på nyere hoteller og restauranter. Lokal valuta er bulgarske leva (BGN), to leva tilsvarer én euro. Merk at kortbruk ikke er like utbredt, bruk av kontanter er mest vanlig. Strømspenning og støpsler er det samme som i Norge.

Tidsforskjell i forhold til Norge: + 1 time.
Nasjonalt telefonprefiks: + 359
Elektrisk spenning er 220-230 volt, frekvensen 50 Hz. Støpsel til elektriske apparater er det samme som i Norge.
Internettdomene:.bg

Den bulgarske valutaen, lev (BGN), er ikke konvertibel. Verdien er knyttet til euroen. Omtrentlig regnet tilsvarer to leva én euro. Lokal valuta kan tas ut med norske bankkort i banker og minibanker. Konvertibel valuta kan kjøpes i banker og vekslingskontorer.

Kreditt- og betalingskort kan brukes på hoteller og restauranter, samt i større butikker. De vanlige kortene som Mastercard, Visa, Eurocard, og AmEx er stort sett gangbare. Kontanter brukes i drosjer, på markedet og i lokale småbutikker.

Banker er vanligvis åpne mandag til fredag fra kl. 09.00 til 17.00. Butikker holder åpent til rundt kl. 20.00. Noen forretninger er stengt søndag.

Særegne nasjonale høytidsdager i Bulgaria er 3. mars (nasjonaldagen), 6. mai (St. Georgs dag/armeens dag), 24. mai (kulturdagen), 6. september (gjenforeningsdagen) og 22. september (uavhengighetsdagen). Den ortodokse påsken er som regel ikke sammenfallende med norsk påske.

De største landsdekkende GSM-nettverkene er Mtel, Telenor og Vivacom.

Det går an å drikke vann rett fra springen, men på grunn av gamle rørsystemer eller smak av klor, bruker gjerne både bulgarere og turister å kjøpe kildevann på flaske.

Bulgarsk er et sørslavisk språk som skrives med det kyrilliske alfabetet. Mange skilt er kun skrevet på bulgarsk uten engelsk oversettelse, noe som gjør at det er greit å ha kjennskap til alfabetet dersom man skal reise rundt i landet på egenhånd. De fleste bulgarere som bor i de større byene eller langs kysten både forstår og snakker en del engelsk. Engelskkunnskapene utenfor disse områdene er noe mindre.

Det bulgarske ordet for «hei» er «zdravej», mens «ha det» uttales «dovisjdane». «Tusen takk» er «blagodarja». I Bulgaria er det vanlig å riste på hodet når man mener «ja» og nikke når man mener «nei». Dette kan skape forvirring for nordmenn som er vant til det motsatte. Dersom taxisjåføren rister på hodet når du spør om en kjøretur, betyr det med andre ord at du bare kan hoppe inn.

I hovedstaden Sofia er det godt utbygde transportnett. T-banen dekker store deler av byen, og det går trikker og busser. Å ta drosje er relativt rimelig i Bulgaria, så for turister kan det være like enkelt å ta drosje rundt om i byen. Alle drosjesjåfører skal ha gyldig sjåførkort og taksameter godt synlig i bilen.

Dersom man er fornøyd med servicen ved restaurant- eller kafébesøk i Bulgaria kan man gi tips på rundt ti prosent. Ved drosjeturer eller andre serviceytelser er det vanlig å runde beløpet opp til nærmeste leva.

I jobbrelatert sammenheng kler bulgarere seg formelt. Menn går som regel i skjorte og slips, mens kvinner ofte går i drakt eller kjole til knærne.