Bulgaria - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Bucuresti, Romania

Bulgaria er vanligvis et trygt land å reise og feriere i. Reisende bør likevel være på vakt og ta sine forholdsregler. Ambassaden anbefaler nordmenn som oppholder seg i Bulgaria til å benytte seg av UDs reiseregistrering. For informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 26. JULI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet har opphevet reiserådet for EU/EØS-landene, Sveits og Storbritannia. Unntak fra det globale reiserådet for disse landene vurderes nå uavhengig av krav til karantene. Det betyr at du må gå i karantene dersom smittenivået i landet eller området du besøker ikke tilfredsstiller FHIs krav, selv om det ikke lenger er reiseråd for landet eller området.

UDs reiseråd gjelder fortsatt for resten av verden, men det blir gjort unntak for enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste. Disse får betegnelsen lilla land. Følgende land og områder på EUs tredjelandsliste er lilla og dermed også unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kosovo, Moldova, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Serbia, Singapore og Taiwan. Merk at USA, Israel, Japan, Montenegro og Sør-Korea også er unntatt fra reiserådet selv om disse landene ikke lenger oppfyller FHIs krav til lilla land.

Reiser du fra røde eller lilla land og områder uten gyldig koronasertifikat, må du fortsatt i innreisekarantene, men du trenger ikke å tilbringe karantenen på karantenehotell. Se mer om regler for karantene og innreise på nettsidene Karantene - spørsmål og svar og Om innreise til Norge.

FHI foretar vurderinger av disse landene og områdene minst hver 14. dag. Land og områder vil kunne bli røde fra og med hver mandag, eller oftere, dersom situasjonen tilsier det. Land og områder kan kun gå fra rødt til grønt eller lilla annenhver uke. Mer informasjon om dette finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det globale reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid19-pandemien.

Husk pass. For innreise i Bulgaria kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Passet må være gyldig utover den planlagte utreisedagen fra Bulgaria. 

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Bulgaria, oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no.   Reisende oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring før avreise.

Barn under 18 år. Hvis du reiser med barn under 18 år, krever bulgarske myndigheter at familieforhold dokumenteres. Det kan kreves en bekreftet fullmakt fra den av foreldrene, evt. begge foreldrene, som ikke er med på reisen. Kopi av foreldrenes pass bør legges ved bekreftelsen (se: eksempel på en generell bekreftelse).

Mistet pass. Norge er representert ved ambassaden i Bucuresti, Romania, ved honorært generalkonsulat i Sofia og honorært konsulat i Varna. Hvis du mister passet må du melde tapet til bulgarsk politi og kontakte ambassaden i Bucuresti. Da politiet ofte ikke snakker engelsk, kan det være lurt å ta med seg en lokalkjent person.

Trafikk. Ulykkestallene på veiene er blant de høyeste i Europa. Det er derfor viktig at man som bilist utviser stor aktsomhet i trafikken. Blir man stoppet  av trafikkpolitiet  bør man ikke gi fra seg pass eller andre personlige dokumenter før politibetjentene har legitimert seg. For mer informasjon:  Going abroad - European Commission (europa.eu).

Terror. Risikoen for terrorhendelser i Bulgaria ansees som lav.

Demonstrasjoner. Protester av sosioøkonomiske og politiske grunner kan oppstå i byer over hele Bulgaria. Disse er vanligvis fredelige, men kan tiltrekke seg ekstreme grupper. Det oppfordres til å utvise aktsomhet knyttet til demonstrasjoner og ikke oppsøke dem.

Koronavirus (covid-19). Covid-19-bestemmelser kan endres på kort varsel. Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge bulgarske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. 

Innreiserestriksjoner. Det er viktig at skjemaet Self-risk travel declaration fylles ut riktig før ankomst. For mer informasjon, se: Passengers | Sofia Airport (sofia-airport.bg) og   https://www.iata.org/timatic-alerts?_.

Innreisekarantene og unntak. Alle innreisende må vise en negativ PCR-test, tatt mindre enn 72 timer før reisen påbegynnelse.  Dokumentet må inneholde personens navn og etternavn, dataene fra laboratoriet som utførte testen (navn, adresse, kontaktdetaljer), testdato og testmetode, skrevet med latinske tegn. For både bulgarske statsborgere og utenlandske fastboende uten ovennevnte PCR-test er kravet ti dagers karantene.

Lokale restriksjoner. Reisende bør holde seg oppdaterte om de lokale retningslinjene for bruk av munnbind. Informasjonstelefon om viruset er kun på bulgarsk +359 800 14 800.

Sykdommer og sykehus. Opphold i Bulgaria utgjør ingen åpenbar helserisiko, men man bør merke seg at det offentlige helsetilbudet generelt er dårligere enn i Norge. Det er mulig å velge private helsetjenester. Europeisk helsetrygdkort - helsenorge.no dekker offentlig helsetilbud, men ikke private klinikker. Se også Vaksiner ved reise til Europa - FHI. Tiltak for å minimere eksponering for myggstikk anbefales. I deler av Bulgaria er forekomsten av løshunder utbredt. Disse er vanligvis ufarlige, men det bør utvises normal aktsomhet. Vann fra kran bør ikke drikkes.

Ved typiske feriemål bør man være oppmerksom på at ran, lommetyveri og annen småkriminalitet kan forekomme. Det anbefales derfor å legge igjen pass og andre verdisaker i en hotellsafe eller på annet trygt sted. Ta evt. med kopi av passet for å bevise identitet. Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som alvorlige lovbrudd og medfører streng straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det bulgarske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen via lokalbefolkningen og gjennom internett, tv og radio. 

Jordskjelv og oversvømmelser. Bulgaria befinner seg i et jordskjelvutsatt område på Balkan, med gjennomsnittlig 52 jordskjelv årlig av ulik styrke. Mest utsatt i Bulgaria er Sofia-området, Shabla–Balchik (i nærheten av Varna), Tarnovo–Svishtov, Plovdiv–Chirpan og Kresnadalen.  Mest utsatt for ras er byene, landsbyene og turiststedene ved Svartehavskysten (spesielt i de nordlige områdene), samt en stor del av de bebodde områdene langs Donau.  Kraftig snøfall i vinterhalvåret (november - april) kan tidvis føre til strømbrudd og dårlig fremkommelighet. Det er lurt å gjøre seg kjent med hvilke forholdsregler som bør tas i forkant av, under og i etterkant av jordskjelv (se Norsar sine nettsider). 

Skogbrann. På grunn av relativt tørt landskap og høye temperaturer er Bulgaria utsatt for skogbranner. Regionene mest utsatte er: Pleven, Ruse, Veliko Tarnovo, Loveci, Burgas, Blagoevgrad, Kiustendil og Pernik. Skogbranner skjer spesielt i sommerhalvåret, men ikke utelukkende. 

Norge er representert ved ambassaden i Bucuresti, Romania, ved et honorært generalkonsulat i Sofia og et konsulat i Varna.

Meld fra til ambassaden Bucuresti eller til et av konsulatene i Bulgaria dersom du har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Lokalt nødnummer til politi, ambulanse, brann og redning: 112

Ambassaden i Bucuresti og konsulatet i Constanta. Se Om ambassaden - Norway in Romania.

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

 

Bulgaria. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Bulgaria.