Canada - reiseinformasjon

De aller fleste reiser til Canada går uten spesielle problemer. Det er en viss risiko for ekstremvær, skogbranner og jordskjelv. For innreise i Canada kreves gyldig pass samt enten ETA-registrering eller visum.

Pass: For innreise i Canada kreves gyldig pass samt enten ETA-registrering eller visum (se nedenfor). Nødpass aksepteres også.

Visum: Norske borgere trenger ikke visum for turistopphold i Canada. Som turist kan man oppholde seg i inntil seks måneder i landet såfremt noe annet ikke blir notert i passet ved innreise. Dersom hensikten med oppholdet er å studere eller arbeide i Canada, er det ofte krav om visum. Du kan finne ut om ditt opphold krever visum på hjemmesiden til den kanadiske ambassaden i Oslo.

Alle nordmenn som ikke har visum eller fast opphold i Canada og som ankommer med fly, må gjennomføre en elektronisk reiseregistering før avreise (ETA). Dette må gjøres online før man sjekker inn på flyet til Canada. Registreringen (ETAen) er gyldig i fem år eller til utgangen av passet. Bytter du pass, må du søke om ny ETA. Dette gjelder også ved nødpass.

Ved innreise til Canada kan du bli bedt om å fylle ut et innreiseskjema til tollmyndighetene. Du kan også bli bedt om å oppgi hensikt med reisen, hvor du bor og å fremvise returbillett.

Reise fra Canada til USA: Reiser du videre fra Canada til USA, må det påregnes en del tid i immigrasjonen. Kun elektronisk lesbare pass er godkjent for innreise til USA, og du kan derfor ikke reise fra Canada til USA med nødpass.

Andre pass- og visumbestemmelser finnes på hjemmesiden til den kanadiske ambassaden i Oslo, eller den kanadiske hovedsiden for immigrasjonssaker.

Reise med barn: Kanadiske myndigheter anbefaler at barn som reiser alene eller sammen med kun én forelder har med seg en skriftlig bekreftelse fra ikke-medfølgende foreldre på reisen, som sier at barnet har deres tillatelse til å reise. Utfyllende anbefalinger finnes på nettsiden til kanadiske immigrasjonsmyndigheter.

Hvis du mister passet ditt, må du melde tapet til kanadisk politi og kontakte ambassaden i Ottawa eller nærmeste honorære konsulat. Søknad om nytt pass krever personlig oppmøte på ambassaden i Ottawa og prosessen vil i de fleste tilfeller ta flere uker. I helt spesielle tilfeller kan det søkes om nødpass. Prosessen for nødpass er kortere og kan gjøres på et honorært konsulat.

Canada er jevnt over et sikkert sted å ferdes, men store avstander og spredd bosetting i store deler av landet må tas med i betraktning.

Trafikk: Sikkerheten på veiene er generelt god, men det anbefales at turister tar ut full forsikring ved leie av bil. Det er en fordel å ha internasjonalt førerkort, dette fås hos NAF før avreise fra Norge. Vær oppmerksom på at trafikkreglene er noe annerledes enn i Norge, og kan avvike noe fra provins til provins.

Reiseforsikring: Du bør sørge for å tegne en god reiseforsikring – eller sjekke at den du har, er dekkende for din neste reise. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Blir du rammet av sykdom eller ulykke under midlertidig opphold i utlandet, bør du kontakte forsikringsselskap (alarmsentral) eller turoperatør.

Helsevesenet i Canada er av god standard, men det er dyrt dersom man ikke har reiseforsikring. Før avreise bør man forhøre seg med sitt forsikringsselskap om hva slags forsikring som er nødvendig. Mer informasjon om helseforhold og risiko finnes på nettsidene til Health Canada.

Blir du rammet av sykdom eller ulykke under midlertidig opphold i utlandet, bør du kontakte forsikringsselskap (alarmsentral) eller turoperatør.

Vaksine og sykdom: Opphold i Canada medfører ingen spesielle sykdomsfarer. Det gis generell anbefaling om å besøke Folkehelseinstituttets nettsider før reise til utlandet.

Blir man bitt av et dyr, må man oppsøke lege på grunn av risiko for rabies og andre sykdommer. Dette spres spesielt blant små dyr som vaskebjørn og flaggermus.

Vann: Vannet fra springen kan drikkes.

Kriminaliteten i Canada er relativt lav, men er mer sannsynlig i de store byene. Reisende må ta alminnelige forholdsregler; dører bør holdes låst, pass på bagasje/vesker o.l., store pengesummer bør oppbevares på et trygt sted, kopier av pass og reisedokumenter bør oppbevares separat fra originalene.

Terrortrusselen i Canada er lav. Det har imidlertid vært enkelthendelser de siste årene som har fått kanadiske myndigheter til å heve trusselnivået for terrorisme fra ‘lav’ til ‘medium’. Det er ikke nødvendig for reisende å ta spesielle forholdsregler. Om en situasjon oppstår, vil ambassaden forholde seg til kanadiske myndigheter og deres sikkerhetsopplegg. Se Public Safety Canada for mer informasjon.

Dersom en krisesituasjon oppstår, er det kanadiske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Temperaturen i Canada kan bli høy om sommeren, men sjelden over 35 grader. Om vinteren kan man i deler av landet oppleve ekstrem kulde, ofte forsterket av kald vind.

Lyn og tornadoer kan oppstå over hele Canada. Torden og lyn er vanlig om sommeren og kan ofte gjøre skade på eiendom. Tornadoer kan ramme nesten overalt, hovedsakelig i perioden mai-september.

Skogbranner: Canada er utsatt for skogbranner. Skogbranner skjer spesielt i sommerhalvåret, men ikke utelukkende. Skogbranner kan være potensielt svært farlige og det oppfordres til å følge lokale myndigheters råd og være forberedt på at evakuering kan bli nødvendig. Skogbranner kan også føre til dårlig luftkvalitet.

Snøskred: I skisportstedene i Alberta og British Columbia må man være oppmerksom på snøskred. Turister oppfordres til å lytte til lokale media og følge med på værvarsel.

Jordskjelv: I de vestlige fjellområdene kan jordskjelv oppstå. Den vestlige provinsen British Columbia ligger i en aktiv seismisk sone. Det er lurt å gjøre seg kjent med hvilke forholdsregler som bør tas i forkant av, under og i etterkant av jordskjelv (se Norsar). Dersom det nettopp har vært et jordskjelv i havområder eller nært kysten, kan det oppstå en tsunami. En tsunami er ikke én stor bølge, men en serie av bølger som kan komme til forskjellige tidspunkt.

Dyrelivet er noe av det beste Canada har å by på, men noen av dyrene kan være farlige i visse situasjoner. I Alberta, British Columbia, Ontario, Quebec og i de nordlige territoriene forekommer det bjørneangrep. Elg, puma og coyoter kan også utgjøre en fare. Før man drar på villmarkstur, bør man høre med lokale kjentfolk om hvilke forholdsregler som bør tas.

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Nordmenn på reise i Canada må følge kanadisk lov. Lokale lover og regler varierer i de ulike provinsene. Forseelser og kriminelle handlinger behandles i rettssystemet, og kan medføre bøter eller fengselsstraff i lokalt fengsel.

Språk: Canada har to offisielle språk, engelsk og fransk. Fransk er hovedspråket i provinsen Quebec, og drar man ut fra byene i provinsen kan det være vanskelig å kommunisere på engelsk.

Narkotika: Canada legaliserte bruk av cannabis i 2018. Reisende mellom Canada og USA bør være oppmerksomme på at cannabis fremdeles er ulovlig under amerikansk føderal lovgivning, og at innrømmelse av bruk av cannabis kan medføre nektet innreise. Det er heller ikke lov å bringe cannabis over grensen. Oppdatert informasjon finnes på hjemmesiden til den amerikanske ambassaden i Ottawa.

LHBT+:Canadas er blant verdens mest multikulturelle land. Det anses som trygt og imøtekommende for LHBT+-personer, særlig i de store byene.

Droneflyging er tillatt så lenge man følger reglene i Canadian Aviation Regulations, har registrert dronen og har dronepilotsertifikat utsendt fra Transportation Canada. Registrering og sertifikat er ikke nødvendig for å fly droner som veier under 250 gram. Les mer om disse reglene på myndighetenes nettside.

Norge er representert i Canada med ambassade i Ottawa. I tillegg finnes det ti honorære konsulater spredt over hele Canada.

I nødstilfelle kontaktes UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Fullstendig kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatene finnes på ambassadens hjemmeside.

Nødtelefon i Canada er 911 og gjelder for ambulanse, politi og brann. Skulle ikke dette fungere på telefonautomater, taster man 0 slik at man får snakket med en telefonoperatør som setter deg over til 911. Det koster ingenting å ringe nødtelefonen fra en offentlig telefon.

Nødtelefon: 911
Brann: 911
Politi: 911
Ambulanse: 911

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Canada oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

 

Canada. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Canada.