Chile - reiseinformasjon

Chile stenger grensene t.o.m. 31. mai 2021. Myndighetene fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Personer uten oppholdstillatelse har ikke mulighet til innreise. For å forlate landet må man søke om særskilt tillatelse. Ved innreise må man vise til en negativ PCR-test (covid-19) som ikke er eldre enn 72 timer og alle innreisende må i karantene i ti dager. Personer som ankommer etter 31. mars 2021 må i obligatorisk hotellkarantene i minst fem dager samt gjennomføre en PCR-test. Det er portforbud i hele landet mellom kl. 21.00 og kl. 05.00 hver dag. I tillegg er det utgangsforbud i et flertall kommuner. For øvrig informasjon om koronavirus og innreisebestemmelser, se punktene Helse og Innreise. Det legges også ut informasjon på ambassadens Facebook-side «Noruega en Chile».

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 3. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Etter omfattende demonstrasjoner og sivil uro i hele Chile i oktober og november 2019, kan man fortsatt se et stort politioppbud i gatene i de større byene. Det er ventet at det fremdeles vil være enkelte demonstrasjoner i de større byene fremover. I Santiago har demonstrasjonene i stor grad konsentrert seg i og rundt Plaza Baquedano/Plaza Italia og Alameda, samt områdene Providencia, Las Condes, Vitacura og sentrum.

I forbindelse med demonstrasjonene kan det oppstå sammenstøt mellom demonstranter og politi, opptøyer, butikkplyndringer, veiblokader og ildspåsettelser. Turister og utlendinger som sådan er ikke mål for demonstrasjonene, og ambassaden er ikke kjent med at det har vært hendelser som har berørt norske borgere direkte. Norske borgere oppfordres til å unngå demonstrasjoner, utvise aktsomhet, bære gyldig ID, følge myndighetenes pålegg og råd og følge med på lokale nyheter.

Offentlig transport opererer stort sett som normalt, men noen Santiago-metrostasjoner er fremdeles stengt. Oppdatert informasjon om offentlig transport, veier og andre forhold kan leses på Chilereports.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre perioder i Chile oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Risiko for terrorhendelser i Chile ansees generelt som lav. Lokale myndigheter rapporterer imidlertid om isolerte hendelser og mindre bomber som antas å utføres av anarkistgrupper i landet, spesielt i hovedstaden.

Kriminaliteten i Chile og Santiago har i de siste årene økt, men er likevel lavere enn ellers i regionen. Voldelig kriminalitet forekommer relativt sjelden ovenfor turister, men lommetyverier er mer hyppige. Generelt bør man vise forsiktighet og sunn fornuft hvor man ferdes, og passe på å ikke bære dyre smykker, klokker etc.  Lommetyver er spesielt aktive i bykjernen og på kollektiv transport.  

Trakassering og voldsepisoder på bakgrunn av seksuell orientering forekommer.

Chile er et av verdens mest utsatte land for jordskjelv. Ofte vil man kunne merke mindre rystelser, men med jevne mellomrom kommer det også kraftige skjelv, som også kan føre til tsunami. Chile har også flere aktive vulkaner med fare for utbrudd. Skogbrann og flom forekommer.

Sett deg inn i chilenske myndigheters forholdsregler og relevante informasjonskilder, f.eks: Onemi (Oficina Nacional de Emergencia -  under innenriksdepartementet) har lagt ut disse forholdsreglene i forbindelse med jordskjelv og følgende forholdsregler for tsunamiRed Nacional de Emergencia Chile og Universidad de Chile – Servicio Sismológico fører en løpende oversikt over jordskjelv i Chile

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Lokale nødnumre: Politi 133, ambulanse 131, brannvesen 132, redningsmannskap for alpinister 699-47-64.

Kontaktinformasjon:
Ambassaden i Santiago: + 56 (2) 2484 2000
UDops i Oslo: + 47 23 95 00 00
Konsulatet i Iquique: +56 57 390274 / 411584
Konsulatet i Punta Arenas: +56 61 2617300
Er du i Santiago, kan det enkleste være å oppsøke ambassaden personlig. Utenom konsulatets og ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte - UDs døgnoperative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Chile stenger grensene t.o.m. 31. mai 2021. Personer uten oppholdstillatelse har ikke mulighet til innreise. For å forlate landet må man søke om særskilt tillatelse. Ved innreise må man vise til en negativ PCR-test (covid-19) som ikke er eldre enn 72 timer.

Ved innreise må man fylle ut et skjema, Declaracion Jurada para Viajeros - pasaporte sanitario, ha reiseforsikring som dekker covid-19, og følge chilenske myndigheters pålegg, som for eksempel obligatorisk bruk av ansiktsmaske.

Alle innreisende må i karantene i ti dager. Passasjerer som ankommer etter 31. mars 2021 må i obligatorisk hotellkarantene i minst fem dager, mens resterende dager kan gjennomføres i eget hjem. Hotellutgiftene tas på egen regning, og man er pålagt å gjennomføre en PCR-test.

Det er i dag ingen visumplikt for norske statsborgeres innreise til Chile. Adgang til opphold som turist gis inntil 90 dager fra innreisedato innstemplet i passet. Ved innreise tildeles en innreiseblankett. Denne bør bevares da den må vises ved utreise.

Skal du være i Chile utover dette, kontakt din nærmeste chilenske ambassade. For innførselsbestemmelser til Chile henvises det til chilenske tollmyndigheters hjemmeside.

Innreise forutsetter gyldig pass med minimum seks måneders gyldighet utover reisens varighet.


Helse

Koronavirus (covid-19): Chilenske myndigheter oppfordrer alle til å minimere omgangen med andre for å hindre spredningen av koronaviruset. Det er innført portforbud i hele landet fra kl. 21 til kl. 05.

For å kunne reise mellom regioner må man søke om reisetillatelse og helsesertifikat (pasaporte sanitario). Dette kan man gjøre på følgende nettsider Información General Sobre Permisos y Salvoconductos og  Declaración Jurada para Viajeros.                 

Det er fortsatt utgangsforbud døgnet rundt enkelte steder i landet. Hvilke byer og bydeler som har utgangsforbud endres fortløpende, og reisende oppfordres til å sette seg inn i lokale bestemmelser.

Dersom man befinner seg i en kommune med utgangsforbud, innebærer dette at det ikke er lov til å gå ut, med mindre man har søkt om tillatelse. Det er også mulig for utlendinger/turister å søke om en slik midlertidig tillatelse, og man kan søke på nettsiden Listado de trámites disponibles.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Private sykehus er av høy medisinsk standard og med moderne utrustning. Gjelder også tannleger.

Santiago var tidligere en av verdens mest forurensede byer, men luftkvaliteten har forbedret seg betydelig de siste årene. På dager med høy luftforurensning innføres restriksjoner på biltrafikken. I vintermånedene juni-august øker forekomsten av luftveisinfeksjoner.

Ozonlaget i atmosfæren er så uttynnet at UV-strålingen kan være helseskadelig. Det anbefales å drikke vann på flaske og høy solfaktor.

Se vaksineanbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

.


Praktisk informasjon

Den norske ambassaden i Santiago de Chile
Kontoradresse: Edificio Visionario, Los Militares 5001, Piso 7, Las Condes, Santiago
Tel: +56 (0) 2 2484 2000
Tel: +47 2395 8200
E-post: emb.santiago@mfa.no
Åpningstider for publikum: 09:00-12:00 mandag til fredag

Konsulat i Iquique
Kontoradresse: Real Consulado de Noruega, Zegers 249, Iquique
Tel: +56 9 9084 3994
Fax: +56 57 425 351
E-post:  harrydawson@vtr.net
Åpningstider for publikum: Man, ons, fre kl. 09:00-16:00

Konsulat i Punta Arenas
Kontoradresse: Real Consulado de Noruega, Avenida Independencia 772, Punta Arenas
Tel: +56 61 261 7300
E-post: mbuljan@agunsa.cl
Åpningstider for publikum: 08:00-13:00 / 14:30-18:30 mandag til fredag

Det brukes tynne stikkontakter, og norske jordete støpsler må følgelig ha ”adapter”. 220volt/50hz (som i Norge). 

Myntenheten i Chile er chilenske peso.

Alle kjente, vanlige kredittkort kan brukes til uttak av lokal valuta fra minibank.

Landskode for å ringe til Chile er +56.

Tidsforskjellen mellom Norge og Chile er minus seks timer (fire timer ved sommertid i Chile/vintertid i Norge, fra oktober til april).

Helligdager: 1. januar, langfredag, 1. og 21. mai, 29. juni, 16.juli, 15. august (katolske helligdager), 18. og 19. september (nasjonaldag), 12. oktober, 1. november, 8. og 25. desesember.  Man bør merke seg at enkelte nasjonale helligdager flyttes til nærmeste mandag.

Identitetsbevis kreves ofte, både på busser, tog og hotell. Det anbefales at man alltid har med seg en kopi av passet. Det snakkes spansk over alt. I hovedsak er det vanskelig å kommunisere på engelsk. I provinsen kan det være tilnærmet umulig. Kleskoden i forretningssammenheng er mer formell enn i Norge.

Hovedstadsregionen har omfattende offentlig transport med metro og busser samt kollektivtaxi. Ellers i landet er det godt utbygd bussnettverk og godt utbygde motorveier.

Tidsbegrepet er fleksibelt og det er derfor ikke uvanlig at forsinkelser forekommer. Besittelse og bruk av narkotika er straffbart, og selv innehav av små mengder narkotika kan føre til lange fengselsstraffer.