Chile - reiseinformasjon

Sommeren er høysesong for skogbranner, og det pågår flere branner i landet. Valparaiso-regionen ble i februar utsatt for en kraftig brann som førte til evakueringer og portforbud. Se punktet Naturforhold og naturkatastrofer for mer informasjon. Norske borgere kan oppholde seg inntil 90 dager visumfritt i Chile. Se egne innreisebestemmelser for Påskeøya under punktet Innreise. Reisende anbefales å registrere seg i appen Reiseklar eller på UDs reiseregistrering.

Innreisebestemmelser: Norske statsborgere kan oppholde seg inntil 90 dager visumfritt som turist i Chile. De 90 dagene gjelder fra innreisedato innstemplet i passet. Ved innreise mottar man et turistkort (Tarjeta de Turismo). Denne bør tas vare på under hele reisen da den må fremvises på hoteller og ved utreise. Dersom man mister turistkortet kan man søke om en kopi på det chilenske politiets (PDI) nettsider (kun tilgjengelig på spansk), eller ved oppmøte på nærmeste PDI-kontor.

Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Pass: For innreise i Chile kreves det norsk pass med minimum seks måneders gyldighet utover reisens varighet. Nødpass med samme gyldighet aksepteres også.

Barn under 18: Chile har strenge utreiseregler for mindreårige. For chilenske statsborgere, barn av chilenske statsborgere, og mindreårige med opphold i Chile krever chilenske myndigheter at familieforhold dokumenteres med fødselsattest når man reiser med barn under 18 år. Dersom kun en av foreldrene reiser med barnet, kreves en notarialbekreftet fullmakt til utreise fra forelderen som ikke er med på reisen. Dersom en mindreårig reiser alene, kreves det en notarialbekreftet fullmakt fra begge foreldre for å kunne forlate landet.

Dette gjelder ikke om de reisende er turister og har oppholdt seg i Chile under 90 dager.

Dobbelt statsborgerskap: Chilenske myndigheter krever at personer med chilensk statsborgerskap reiser inn og ut av Chile med gyldig chilensk pass, selv om de innehar gyldig pass fra andre land.

Mistet pass: Tapt eller stjålet pass må meldes til chilensk politi. For å søke om nytt pass kreves det personlig oppmøte på ambassaden. Kopi av politirapporten må medbringes. Vær oppmerksom på at et nødpass kan ta noen dager å utstedes og et politipass kan ta noen uker.

Innreise til Påskeøya: Alle reisende til Påskeøya må fylle ut et innreiseskjema (gob.cl) og fremvise gyldig returbillett. Turister kan kun oppholde seg inntil 30 dager på øya, og må ha booking på et godkjent overnattingssted eller invitasjon fra lokale innbyggere. Mer informasjon, og liste over godkjente hoteller finnes på Rapa Nui Protegida (gob.cl).

Chile har strenge innførselsbestemmelser, spesielt når det gjelder produkter av animalsk og vegetabilsk opprinnelse. Mer informasjon finnes på nettsidene til Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) og chilenske tollmyndigheter.

Chile er et relativt trygt land å reise til, og de fleste reiser skjer uten problemer. Det er likevel viktig å ta forholdsregler på reisen og utvise aktsomhet. Nordmenn som oppholder seg i Chile oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no eller i Reiseklar-appen.

Trafikk: Veistandarden i Chile er generelt god, men landeveier og fjellveier kan holde lavere standard og mangler ofte sikring. Trafikken kan oppleves mer krevende enn i Norge og ulykkesfrekvensen er høy. Både bilister og fotgjengere bør utvise forsiktighet i trafikken.

Terror: Risiko for terrorhendelser i Chile anses generelt som lav. Det forekommer fra tid til annen hendelser med mindre bomber som knyttes til anarkistgrupper i landet, spesielt i Santiago. Pågående uroligheter og konflikt i regionene Araucanía og Biobío har ført til flere angrep mot spesielt sikkerhetsstyrker, eiendom og industri.

Demonstrasjoner: Store demonstrasjoner er ikke uvanlig i Chile, og det kan oppstå sammenstøt mellom demonstranter og politi, opptøyer, butikkplyndringer, veiblokader og ildspåsettelser. Norske borgere oppfordres til å unngå demonstrasjoner og utvise aktsomhet. De omfattende demonstrasjonene høsten 2019 var i Santiago i stor grad konsentrert rundt Plaza Baquedano/Plaza Italia og Alameda.

Helsetilbud: Chile har generelt et godt og moderne utbygd helsevesen. Spesielt private klinikker, sykehus og tannleger holder høy medisinsk standard. Kvaliteten på helsetjenester kan variere utenfor de store byene. Alle reisende bør forsikre seg om å ha gyldig og dekkende reiseforsikring.

Påskeøya har kun ett sykehus med begrenset behandlingstilbud. Ved akutt eller alvorlig sykdom og skade må man evakueres til fastlandet.

Se vaksineanbefalinger fra Folkehelseinstituttet om smittevernråd og aktuelle vaksiner ved reise til Chile.

 

Luftforurensning er et problem flere steder i Chile, spesielt i Santiago. Forurensningen er verst i vinterperioden mai-september, og fører til økte forekomster av helseproblemer slik som luftveisinfeksjoner.

UV-stråling: Ozonlaget i atmosfæren over deler av Chile er svært tynt og UV-strålingen kan være helseskadelig. Det anbefales å bruke høy solfaktor og å unngå den sterkeste sola midt på dagen.

Drikkevann: Springvannet er trygt å drikke de fleste steder i Chile, men har et høyt mineralinnhold som kan forårsake mageproblemer for turister. Mathygienen er generelt god.

Høydesyke: Andesfjellene og deler av Nord-Chile befinner seg på store høyder over havet. Dette inkluderer populære turistmål i Atacama-ørkenen. Reisende bør være oppmerksomme på høydesyke.

Koronavirus (covid-19): Det er ikke lenger krav om PCR-test eller koronasertifikat for innreise til Chile. Dersom man får covid-19 under oppholdet, må man gjennomføre fem dagers karantene. Det er obligatorisk å bruke munnbind på sykehus og klinikker. Informasjon om lokale regler finnes på Gob.cl - Paso a Paso (kun på spansk).

Kriminaliteten i Chile og Santiago har i de siste årene økt, men er likevel lavere enn ellers i regionen. Voldelig kriminalitet rammer relativt sjeldent turister. Lommetyverier og veskenappinger forekommer oftere og lommetyver er spesielt aktive i bykjernen og på kollektiv transport. Generelt bør man utvise forsiktighet og sunn fornuft hvor man ferdes, særlig etter mørkets frembrudd, og passe på å ikke bære dyre smykker, klokker osv. Innbrudd i biler forekommer og man bør ikke la verdisaker ligge synlig i bilen.

Det har vært en økning i voldelig kriminalitet i de nordlige regionene i Chile knyttet til blant annet narkotikasmugling langs grensene mot Bolivia og Peru.

Besittelse og bruk av narkotika er straffbart, og selv små mengder narkotika kan føre til lange fengselsstraffer.

Dersom det oppstår en krisesituasjon, er det chilenske myndigheter som er ansvarlig for sikkerhet og hjelpearbeid. Det er derfor viktig å følge råd og veiledning fra lokale myndigheter.

Reisende som befinner seg i berørte områder kan kontakte ambassaden eller UDs operative senter ved behov for assistanse. Det oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no eller i Reiseklar-appen. Husk også å gi beskjed til familie, arbeidsgiver og venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Jordskjelv: Chile er et av verdens mest utsatte land for jordskjelv. Mindre rystelser forekommer ofte, og kraftige jordskjelv inntreffer med ujevne mellomrom. Store jordskjelv kan også føre til tsunamier langs kysten. Chile har strenge krav til jordskjelvsikring av bygninger og infrastruktur. Eldre bebyggelse kan være mer utsatt for skader enn moderne bygninger.

Skogbranner: På grunn av tørre, varme somre og lange perioder med tørke, er Chile svært utsatt for skogbranner. Chilenske myndigheter fører oversikt over pågående branner på nettsidene til Corporación Nacional Forestal (Conaf)

Den kraftige brannen i Valparaiso-regionen i februar førte til evakueringer og portforbud i berørte kommuner. Spesielt påvirket ble kommunene Viña del Mar, Limache, Quilpué og Villa Alemana.

Nye branner kan oppstå på kort tid og norske borgere oppfordres til å holde seg informert og følge anvisningene til lokale myndigheter.

Nye branner kan oppstå på kort tid og norske borgere oppfordres til å holde seg informert og følge anvisningene til lokale myndigheter.

Chile har også flere aktive vulkaner med fare for utbrudd. Flom, jordskred og oversvømmelser kan forekomme etter perioder med mye regn.

Informasjon og anbefalinger fra myndighetene om forskjellige naturkatastrofer finnes på nettsidene til SENAPRED (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres).

Chile er et spansktalende land, og engelsk er lite utbredt, spesielt utenfor turistområder. Identitetsbevis kreves ofte, både på busser, tog og hotell. Det anbefales at man alltid har med seg en kopi av passet. Det er forbudt å drikke alkohol på offentlig sted.

Norsk førerkort er gyldig i inntil 90 dager i Chile. Internasjonalt førerkort er gyldig i 1 år i kombinasjon med gyldig chilensk oppholdstillatelse.

Droneflyvning: Droner ment for privat bruk under 750 gram kan flys uten tillatelse fra myndighetene. Dronen må ikke fly høyere enn 50 meter over bakken, eller nærmere enn to km til flyplasser. Større droner må registreres og gis autorisasjon hos Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

LHBTI: Likekjønnet ekteskap er anerkjent i Chile og diskriminering på bakgrunn av seksuell legning og kjønnsidentitet er forbudt. Reisende bør være oppmerksomme på at diskriminering allikevel kan forekomme, spesielt i mindre byer der folk kan være mer konservative.

Lokale nødnumre: Politi 133, Ambulanse 131, Brannvesen 132
Redningsmannskap for alpinister 699-47-64.

Den norske ambassaden i Santiago

Edificio Visionario
Los Militares 5001, Piso 7
Las Condes, Santiago

Tel: +56 2 2484 2000
Tel: +47 23 95 82 00
emb.santiago@mfa.no

Det honorære konsulatet i Iquique

Real Consulado de Noruega, Zegers 249, Iquique
Telefon: +56 57 390274 / 411584
hdawsonsepulveda@gmail.com

Det honorære konsulatet i Punta Arenas

Real Consulado de Noruega, Sarmiento 846, Punta Arenas
Telefon: +56 9 5720 3454
milenko.buljan@gmail.com

Utenom ambassadens åpningstid kan UDs operative senter kontaktes på telefon: +47 23 95 00 00 eller e-post: 247@mfa.no

 

Chile. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Chile