Chile - reiseinformasjon

Ved innreise må man vise til en negativ PCR-test (covid-19) som ikke er eldre enn 72 timer, være fullvaksinert og ha gyldig reiseforsikring som dekker covid-19. Fra 1. januar kreves det også en booster-dose. Innreisende må i karantene. Noen kommuner kan ha utreiseforbud. Grensen er midlertidig stengt for innreise fra land i sørlige Afrika. For øvrig informasjon om koronavirus og innreisebestemmelser, se punktene Helse og Innreise. Det legges også ut informasjon på ambassadens Facebook-side «Noruega en Chile».

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass. For innreise i Chile kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) med minimum seks måneders gyldighet utover reisens varighet.

Det er i dag ingen visumplikt for norske statsborgeres innreise til Chile. Adgang til opphold som turist gis inntil 90 dager fra innreisedato innstemplet i passet. Ved innreise tildeles en innreiseblankett. Denne bør tas vare på da den må vises ved utreise.

Skal du være i Chile utover dette, kontakt din nærmeste chilenske ambassade. For innførselsbestemmelser til Chile henvises det til chilenske tollmyndigheters hjemmeside.

Barn under 18. Hvis du reiser med barn under 18 år krever chilenske myndigheter at familieforhold dokumenteres (fødselsattest). Når kun den ene av foreldrene reiser med barnet, kreves en notarialbekreftet fullmakt til utreise fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Dersom barna reiser alene, kreves det en notarialbekreftet fullmakt fra barnas foreldre for å kunne forlate landet.

Dette gjelder ikke om de reisende er turister og ikke har chilensk tilknytning. Helnorske som befinner seg på turistvisum må følgelig ikke vise frem utreisefullmakt.

Mistet pass. Hvis du mister passet ditt, må du melde tapet til chilensk politi og kontakte ambassaden i Santiago. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Santiago og prosessen kan ta flere dager.

Dobbelt statsborger: Er du også chilensk statsborger krever chilenske myndigheter at du reiser inn og ut av Chile på gyldig chilensk pass.

Trafikk. Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Vær forsiktig ved kryssing av veier, selv i lyskryss.

Terror. Risiko for terrorhendelser i Chile ansees generelt som lav. Lokale myndigheter rapporterer imidlertid om isolerte hendelser og mindre bomber som knyttes til anarkistgrupper i landet, spesielt i hovedstaden. Den siste tiden har det også forekommet en del terrorhendelser i regionen Araucanía.  

Demonstrasjoner. Etter omfattende demonstrasjoner og sivil uro i hele Chile i oktober og november 2019, kan man fortsatt se et stort politioppbud i gatene i de større byene. Det er ventet at det fremdeles vil være enkelte demonstrasjoner i de større byene fremover. I Santiago har demonstrasjonene i stor grad konsentrert seg i og rundt Plaza Baquedano/Plaza Italia og Alameda.

I forbindelse med demonstrasjonene kan det oppstå sammenstøt mellom demonstranter og politi, opptøyer, butikkplyndringer, veiblokader og ildspåsettelser. Turister og utlendinger som sådan er ikke mål for demonstrasjonene, og ambassaden er ikke kjent med at det har vært hendelser som har berørt norske borgere direkte. Norske borgere oppfordres til å unngå demonstrasjoner, utvise aktsomhet, bære gyldig ID, følge myndighetenes pålegg og råd og følge med på lokale nyheter.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge chilenske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. 

Innreiserestriksjoner: Alle reisende til Chile må ha en negativ PCR-test tatt senest 72 timer før ankomst, og skjemaet Declaracion Jurada para Viajeros - pasaporte sanitario må fylles ut innenfor 48 timer før ankomst. Grensen er midlertidig stengt for personer uten oppholdstillatelse som har vært i Sør-Afrika, Zimbabwe, Namibia, Botswana, Lesotho, Eswatini og Mosambik de siste 14 dagene.

Reisende uten oppholdstillatelse må i tillegg være fullvaksinert og registrere vaksinedosene på #Yo me vacuno før avreise for å kunne oppnå Pase de Movilidad som kreves for innreise. Det anbefales å gjøre dette i god tid, da godkjenning kan ta tid. Fra 1. januar kreves det også at man har tatt en booster-dose innen seks måneder fra man ble fullvaksinert. Reisende må også ha gyldig reiseforsikring som dekker covid-19.

Koronatest: Alle reisende som ankommer Chile skal fremvise dokumentasjon på negativ covid-19-test, som er utført maksimalt 72 timer før ankomst.

Innreisekarantene: Innreisende må ta ny PCR-test ved ankomst på flyplassen. Personer med Pase de Movilidad må kun gjennomføre karantene frem til negativt resultat av denne testen foreligger. Personer uten Pase de Movilidad må gjennomføre syv dagers karantene. Dette gjelder selv om det foreligger negativt resultat på PCR-testen.

Karantenen kan gjennomføres på en egnet adresse eller på hotell. Hotellutgiftene tas på egen regning. Dersom karantenen gjennomføres på en privat adresse, må alle personer i samme husstand også gjennomføre karantenen. Innreisende må melde fra om eventuelle symptomer i 14 dager etter innreise til lokale helsemyndigheter.

Personer med oppholdstillatelse som har vært i Sør-Afrika, Zimbabwe, Namibia, Botswana, Lesotho, Eswatini og Mosambik de siste 14 dagene må gjennomføre syv dagers karantene uavhengig av resultatet av PCR-test og vaksinasjonsstatus.

Lokale restriksjoner: Chilenske myndigheter oppfordrer alle til å minimere omgangen med andre for å hindre spredningen av koronaviruset. 

Det er obligatorisk å gå med munnbind utendørs og innendørs på offentlige steder.

For å kunne reise mellom regioner må man søke om reisetillatelse og helsesertifikat (pasaporte sanitario). Dette kan man gjøre på følgende nettsider Información General Sobre Permisos y Salvoconductos og Declaración Jurada para Viajeros.                 

Kommuner og bydeler kan ha forskjellige regler basert på smittesituasjonen, og reglene endres fortløpende i tråd med smittetallene. Reisende oppfordres til å sette seg inn i lokale bestemmelser. Informasjon om lokale regler finnes på Paso a Paso (kun på spansk).

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Private sykehus er av høy medisinsk standard og med moderne utrustning. Gjelder også tannleger.

Santiago var tidligere en av verdens mest forurensede byer, men luftkvaliteten har forbedret seg betydelig de siste årene. På dager med høy luftforurensning innføres restriksjoner på biltrafikken. I vintermånedene juni-august øker forekomsten av luftveisinfeksjoner.

Ozonlaget i atmosfæren er så uttynnet at UV-strålingen kan være helseskadelig. Det anbefales å drikke vann på flaske og høy solfaktor.

Se vaksineanbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Kriminaliteten i Chile og Santiago har i de siste årene økt, men er likevel lavere enn ellers i regionen. Voldelig kriminalitet forekommer relativt sjelden overfor turister, men lommetyverier er mer hyppige. Generelt bør man vise forsiktighet og sunn fornuft hvor man ferdes, og passe på å ikke bære dyre smykker, klokker etc. Lommetyver er spesielt aktive i bykjernen og på kollektiv transport.  

Trakassering og voldsepisoder på bakgrunn av seksuell orientering forekommer.

Narkotika. Besittelse og bruk av narkotika er straffbart, og selv innehav av små mengder narkotika kan føre til lange fengselsstraffer.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det chilenske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Jordskjelv. Chile er et av verdens mest utsatte land for jordskjelv. Ofte vil man kunne merke mindre rystelser, men med jevne mellomrom kommer det også kraftige skjelv, som også kan føre til tsunami. En tsunami er ikke én stor bølge, men en serie av bølger som kan komme til forskjellige tidspunkt.

Chile har også flere aktive vulkaner med fare for utbrudd. Skogbrann og flom forekommer.

Sett deg inn i chilenske myndigheters forholdsregler og relevante informasjonskilder, f.eks: Onemi (Oficina Nacional de Emergencia -  under innenriksdepartementet) har lagt ut disse forholdsreglene i forbindelse med jordskjelv og følgende forholdsregler for tsunamiRed Nacional de Emergencia Chile og Universidad de Chile – Servicio Sismológico fører en løpende oversikt over jordskjelv i Chile.

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Identitetsbevis kreves ofte, både på busser, tog og hotell. Det anbefales at man alltid har med seg en kopi av passet. Det snakkes spansk over alt. I hovedsak er det vanskelig å kommunisere på engelsk. I provinsen kan det være tilnærmet umulig.

Tidsbegrepet er fleksibelt og det er derfor ikke uvanlig at forsinkelser forekommer.

Lokale nødnumre: Politi 133, Ambulanse 131, Brannvesen 132
Redningsmannskap for alpinister 699-47-64.

Ambassaden i Santiago: + 56 (2) 2484 2000
UDops i Oslo: + 47 23 95 00 00
Konsulatet i Iquique: +56 57 390274 / 411584
Konsulatet i Punta Arenas: +56 61 2617300

Er du i Santiago, kan det enkleste være å oppsøke ambassaden personlig. Utenom konsulatets og ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte - UDs døgnoperative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatene

Chile. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Chile