Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Chile - reiseinformasjon

Chilenske myndigheter annonserte onsdag 18. mars at landets grenser vil være stengte for innreise på grunn av koronaviruset. Det vil fortsatt være lov å forlate landet, men det må påregnes at de aller fleste flyvninger vil være kansellerte i tiden fremover. Det er innført portforbud mellom kl. 22 og kl. 05. Det er også innført utgangsforbud i flere kommuner i hovedstaden Santiago og i enkelte andre byer. Norske borgere som fremdeles befinner seg i Chile oppfordres til å kontakte sitt flyselskap eller flyplassen i Santiago for å få siste oppdaterte informasjon om flyvninger. Ambassaden kan ikke bistå med booking av billetter. For øvrig informasjon om koronavirus og innreisebestemmelser, se punktene Helse og Innreise. Det legges også ut informasjon på ambassadens Facebook-side «Noruega en Chile».

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 12. SEPTEMBER - FORTSATT GYLDIG

Reiseråd for alle land

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder/regioner i Norden samt land i EØS/Schengen-området:

I Danmark: Nordjylland og regionen Sjælland. Grønland. I Sverige: Norrbotten, Södermanland, Gotland, Värmland, Västerbotten og Västernorrland. I Finland: Alle regioner med unntak av Kainuu. Estland, Kypros, Latvia og Litauen. Disse landene og regionene/områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Mer informasjon om smittevernkriterier og kart finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Dette reiserådet gjelder til og med 1. oktober. 

Snarveier:

Sikkerhet

Etter omfattende demonstrasjoner og sivil uro i hele Chile i oktober og november 2019, kan man fortsatt se et stort politioppbud i gatene i de større byene. Det er ventet at det fremdeles vil være enkelte demonstrasjoner i de større byene fremover. I Santiago har demonstrasjonene i stor grad konsentrert seg i og rundt Plaza Baquedano/Plaza Italia og Alameda, samt områdene Providencia, Las Condes, Vitacura og sentrum.

I forbindelse med demonstrasjonene kan det oppstå sammenstøt mellom demonstranter og politi, opptøyer, butikkplyndringer, veiblokader og ildspåsettelser. Turister og utlendinger som sådan er ikke mål for demonstrasjonene, og ambassaden er ikke kjent med at det har vært hendelser som har berørt norske borgere direkte. Norske borgere oppfordres til å unngå demonstrasjoner, utvise aktsomhet, bære gyldig ID, følge myndighetenes pålegg og råd og følge med på lokale nyheter.

Offentlig transport opererer stort sett som normalt, men noen Santiago-metrostasjoner er fremdeles stengt. Oppdatert informasjon om offentlig transport, veier og andre forhold kan leses på Chilereports.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre perioder i Chile oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Risiko for terrorhendelser i Chile ansees generelt som lav. Lokale myndigheter rapporterer imidlertid om isolerte hendelser og mindre bomber som antas å utføres av anarkistgrupper i landet, spesielt i hovedstaden.

Kriminaliteten i Chile og Santiago har i de siste årene økt, men er likevel lavere enn ellers i regionen. Voldelig kriminalitet forekommer relativt sjelden ovenfor turister, men lommetyverier er mer hyppige. Generelt bør man vise forsiktighet og sunn fornuft hvor man ferdes, og passe på å ikke bære dyre smykker, klokker etc.  Lommetyver er spesielt aktive i bykjernen og på kollektiv transport.  

Trakassering og voldsepisoder på bakgrunn av seksuell orientering forekommer.

Chile er et av verdens mest utsatte land for jordskjelv. Ofte vil man kunne merke mindre rystelser, men med jevne mellomrom kommer det også kraftige skjelv, som også kan føre til tsunami. Chile har også flere aktive vulkaner med fare for utbrudd. Skogbrann og flom forekommer.

Sett deg inn i chilenske myndigheters forholdsregler og relevante informasjonskilder, f.eks: Onemi (Oficina Nacional de Emergencia -  under innenriksdepartementet) har lagt ut disse forholdsreglene i forbindelse med jordskjelv og følgende forholdsregler for tsunamiRed Nacional de Emergencia Chile og Universidad de Chile – Servicio Sismológico fører en løpende oversikt over jordskjelv i Chile

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Lokale nødnumre: Politi 133, ambulanse 131, brannvesen 132, redningsmannskap for alpinister 699-47-64.

Kontaktinformasjon:
Ambassaden i Santiago: + 56 (2) 2484 2000
UDops i Oslo: + 47 23 95 00 00
Konsulatet i Iquique: +56 57 390274 / 411584
Konsulatet i Punta Arenas: +56 61 2617300
Er du i Santiago, kan det enkleste være å oppsøke ambassaden personlig. Utenom konsulatets og ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte - UDs døgnoperative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: [email protected]


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Grunnet koronaviruset annonserte chilenske myndigheter 18. mars at landets grenser vil være stengte for innreise for utlendinger, med mindre man har oppholdstillatelse i Chile. Det vil fortsatt være lov å forlate landet, men det må påregnes at de aller fleste flyvninger vil være kansellerte i tiden fremover. Norske borgere som fremdeles befinner seg i Chile oppfordres til å kontakte sitt flyselskap eller flyplassen i Santiago for å få siste oppdaterte informasjon om flyvninger. Ambassaden kan ikke bistå med booking av billetter. Alle som ankommer Chile fra utlandet vil måtte oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst.

Det er i dag ingen visumplikt for norske statsborgeres innreise til Chile. Adgang til opphold som turist gis inntil 90 dager fra innreisedato innstemplet i passet. Ved innreise tildeles en innreiseblankett. Denne bør bevares da den må vises ved utreise.

Skal du være i Chile utover dette, kontakt din nærmeste chilenske ambassade. For innførselsbestemmelser til Chile henvises det til chilenske tollmyndigheters hjemmeside.

Innreise forutsetter gyldig pass med minimum seks måneders gyldighet utover reisens varighet.


Helse

Koronavirus (covid-19): Det er påvist spredning av koronavirus i Chile. Chilenske myndigheter oppfordrer alle til å minimere omgangen med andre. Det er innført portforbud i hele landet fra kl. 22-05 for å forhindre smitte. Det er også innført obligatorisk helsesjekk på grensene mellom flere regioner og ved innkjøringen til flere byer. Det chilenske forsvaret bistår myndighetene i dette arbeidet. Skoler, kinoer, restauranter og sportsarrangementer er stengt.

I en rekke bydeler i Santiago og i andre byer er det innført utgangsforbud døgnet rundt. Hvilke byer og bydeler som har utgangsforbud endres fortløpende, og reisende oppfordres til å sette seg inn i lokale bestemmelser.

Utgangsforbudet innebærer at det ikke er lov til å gå ut, med mindre man har fått tillatelse til å gå på butikk, apotek eller lignende. Det vil være tillatt å oppholde seg ute i fire timer. Man kan også gå til legen. Da er tillatelsen gyldig i 24 timer. Det er også mulig for utlendinger/turister å søke om en slik midlertidig tillatelse, og man kan søke på nettsiden Listado de trámites disponibles.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Private sykehus er av høy medisinsk standard og med moderne utrustning. Gjelder også tannleger.

Santiago var tidligere en av verdens mest forurensede byer, men luftkvaliteten har forbedret seg betydelig de siste årene. På dager med høy luftforurensning innføres restriksjoner på biltrafikken. I vintermånedene juni-august øker forekomsten av luftveisinfeksjoner.

Ozonlaget i atmosfæren er så uttynnet at UV-strålingen kan være helseskadelig. Det anbefales å drikke vann på flaske og høy solfaktor.

Se vaksineanbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

.


Praktisk informasjon

Den norske ambassaden i Santiago de Chile
Kontoradresse: Edificio Visionario, Los Militares 5001, Piso 7, Las Condes, Santiago
Tel: +56 (0) 2 2484 2000
Tel: +47 2395 8200
E-post: [email protected]
Åpningstider for publikum: 09:00-12:00 mandag til fredag

Konsulat i Iquique
Kontoradresse: Real Consulado de Noruega, Zegers 249, Iquique
Tel: +56 9 9084 3994
Fax: +56 57 425 351
E-post:  [email protected]
Åpningstider for publikum: Man, ons, fre kl. 09:00-16:00

Konsulat i Punta Arenas
Kontoradresse: Real Consulado de Noruega, Avenida Independencia 772, Punta Arenas
Tel: +56 61 261 7300
E-post: [email protected]
Åpningstider for publikum: 08:00-13:00 / 14:30-18:30 mandag til fredag

Det brukes tynne stikkontakter, og norske jordete støpsler må følgelig ha ”adapter”. 220volt/50hz (som i Norge). 

Myntenheten i Chile er chilenske peso.

Alle kjente, vanlige kredittkort kan brukes til uttak av lokal valuta fra minibank.

Landskode for å ringe til Chile er +56.

Tidsforskjellen mellom Norge og Chile er minus seks timer (fire timer ved sommertid i Chile/vintertid i Norge, fra oktober til april).

Helligdager: 1. januar, langfredag, 1. og 21. mai, 29. juni, 16.juli, 15. august (katolske helligdager), 18. og 19. september (nasjonaldag), 12. oktober, 1. november, 8. og 25. desesember.  Man bør merke seg at enkelte nasjonale helligdager flyttes til nærmeste mandag.

Identitetsbevis kreves ofte, både på busser, tog og hotell. Det anbefales at man alltid har med seg en kopi av passet. Det snakkes spansk over alt. I hovedsak er det vanskelig å kommunisere på engelsk. I provinsen kan det være tilnærmet umulig. Kleskoden i forretningssammenheng er mer formell enn i Norge.

Hovedstadsregionen har omfattende offentlig transport med metro og busser samt kollektivtaxi. Ellers i landet er det godt utbygd bussnettverk og godt utbygde motorveier.

Tidsbegrepet er fleksibelt og det er derfor ikke uvanlig at forsinkelser forekommer. Besittelse og bruk av narkotika er straffbart, og selv innehav av små mengder narkotika kan føre til lange fengselsstraffer.