Colombia - reiseinformasjon

Reisende til Colombia bør på forhånd fylle ut og fremvise Check-Mig ved inn- og utreise. Reisende oppfordres til å utvise ekstra forsiktighet i områder hvor væpnede grupper opererer, se reiseråd og under punktet om sikkerhet. Det anbefales å holde seg oppdatert på situasjonen gjennom lokale nyhetskilder og følge retningslinjer fra lokale myndigheter.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT 24.07.2018 - FORTSATT GYLDIG

Reiseråd for Colombia

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser og opphold i regionen Catatumbo i fylket Norte de Santander ved grensen mot Venezuela. Videre fraråder utenriksdepartementet reiser eller opphold som ikke er strengt nødvendige i provinsen Tumaco i fylket Nariño ved grensen mot Ecuador.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige reisedokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Alle reisende må på forhånd ved innreise og utreise fra Colombia registrere seg på følgende side:

 Dette er den eneste gyldige siden og registreringen er gratis.

Visum: Norske statsborgere trenger ikke visum for å besøke Colombia. Som turist kan man få opphold i inntil 90 dager. For forlengelse av oppholdet må man kontakte immigrasjonsmyndighetene. Overskridelse av oppholdsperioden uten tillatelse kan medføre store bøter ved utreise. Det er viktig å påse at man får stempel i passet ved innreise da opphold uten innreisestempel kan medføre problemer ved utreise. Man må betale en utreiseskatt når man drar ut av Colombia. De fleste flyselskaper har dette inkludert i flybilletten. 

Pass: Pass må fremvises ved innreise, og det anbefales at passet har en gyldighet på mer enn tre måneder etter planlagt avreise. NB: Norske nødpass godtas ikke ved innreise til Colombia da de ikke er maskinlesbare.

Barn under 18 år: For barn under 18 år med dobbelt statsborgerskap (colombiansk/norsk) og som reiser kun med ett av foreldrene kreves det tillatelse fra den andre forelderen ved utreise. Legalisert kopi av fødselsattest må også fremvises. 

Dobbelt statsborgerskap: Colombia tillater dobbelt statsborgerskap, men vær klar over at ved innreise/utreise til Colombia så er det et krav til fremvisning av colombianske identitetsdokumenter som pass, statsborgerdokumenter, colombiansk ID kort.

Reiseregistrering: Vi oppfordrer alle nordmenn om å registrere sin reise på reiseregistrering.no.

Lenker til sider med utfyllende informasjon:

De fleste reiser i Colombia skjer uten problemer, men det bør generelt utvises forsiktighet. Nordmenn som oppholder seg i Colombia, eller som vurderer å reise til landet, oppfordres til å holde seg godt oppdatert om situasjonen der man er, for eksempel via lokal medierapportering og lokale myndigheters oppfordringer. Endringer kan komme på kort varsel.

Væpnet konflikt: Det pågår fortsatt en væpnet konflikt mellom landets militære styrker og geriljabevegelsen ELN, samt en rekke andre væpnede grupper. Voldelige aksjoner og væpnede sammenstøt har et begrenset omfang, men kan forekomme i ulike deler av landet. 

Demonstrasjoner: Demonstrasjoner er vanligvis fredelige, men sammenstøt mellom demonstranter og politi kan forekomme. Vær oppmerksom og unngå eventuelle demonstrasjoner eller større folkemengder.

Trafikk og reiser innenlands: Trafikken er uoversiktlig og ulykkesstatistikken er høy.

Det er viktig å lytte til lokale råd om hvilke områder man ikke bør ferdes. På INVIAS' twitterkonto kan man finne sist oppdatert informasjon om veiene i Colombia  eller man kan ringe gratis ved å markere #767. Ved innenlandsreiser bør fly benyttes så sant det er mulig. Bussruter kan benyttes, men reisen bør foregå på dagtid med kjente busselskap og helst med direkte ruter. I landsdeler hvor illegale væpnede grupper har et betydelig nærvær, bør man nøye vurdere reisemåte.

Under streiker og demonstrasjoner advarer myndighetene om at veitransporten kan bli paralysert rundt omkring i landet. Fremkommeligheten til flyplassen i hovedstaden Bogota og andre byer kan bli påvirket, muligens også flytrafikken og grenseoverganger, og det oppfordres til å planlegge reiser med gode tidsmarginer.

Colombia har et godt utviklet privat helsesystem, med moderne, velutstyrte sykehus. Det anbefales ikke å oppsøke de offentlige sykehusene.

Gulfeber-vaksine er pålagt ved reise til Amazonas-regionen, ellers sjekk med Folkehelseinstituttets sider for anbefalte vaksiner. Det anbefales å ta med vaksinasjonskort og blodtypekort til Colombia.

Drikkevann på flaske anbefales. Bogota ligger 2600 meter over havet og reisende bør derfor vurdere høydesyketabletter eller ta det med ro de første dagene. Det er fortsatt krav til bruk av munnbind på helsestasjoner og sykehus. 

Se også Folkehelseinstituttets smittevernråd og aktuelle vaksiner ved reise til Colombia.

 

Kriminalitet utgjør den største sikkerhetsrisikoen for utenlandske statsborgere i større byer, hvor både alminnelig og voldelig kriminalitet er utbredt. Det anbefales å bruke transport som kan spores, for eksempel drosje-applikasjoner eller organiserte busstransporter. Ved uttak av penger fra minibank bør man utvise forsiktighet og ikke ta imot hjelp fra andre.

Kidnapping for løsepenger forekommer, og risikoen er høyest i rurale områder med tilstedeværelse av væpnede grupper. Ekspress-kidnappinger, der offeret over en kortere periode blir kjørt fra minibank til minibank for å ta ut penger, kan forekomme i de store byene, men er mindre utbredt enn tidligere. Det har vært en økning av ran ved bruk av stoffet «escopolamina». Sosiale medier og datingsider er den mest brukte plattformen for å oppnå kontakt med ofrene.

Jordskjelv kan forekomme i Colombia. Andre deler av landet er mer utsatt for andre naturhendelser som orkaner og flom. Spesielt under regntiden. Colombia har også flere aktive vulkaner.

Lenke til sider med utfyllende informasjon:

I Colombia er du underlagt lokale lover og regler. Colombia er spansktalende og engelskkunnskapene kan være noe begrenset, spesielt utenfor turistområdene.

Narkotika: Colombia har en streng narkotikalovgivning og straffene er lange. Saker kan ta lang tid før de kommer opp for domstolen og lokale fengselsforhold er vanskelige.

Trafikk og kjøring: Gyldige, norske førerkort er tillat for opphold under seks måneder i Colombia. Det er ikke lov å kjøre i ruspåvirket tilstand. Trafikken i de store byene er kaotiske og det anbefales å beregne god tid da det i perioder kan være mye køer. Det anbefales å ha forsikring ved leie av bil.

Nettside med utfyllende informasjon:

Droner: Bruk av droner i Colombia er lovregulert. For mer informasjon se:

LHBT+: Seksuelle forhold mellom personer av samme kjønn eller organisering av LHBT+- arrangementer er ikke underlagt juridiske restriksjoner i Colombia. Lovpålagt forbud mot diskriminering håndheves ikke fullt ut. Colombias regjering har iverksatt tiltak for å øke rettighetene og beskyttelsen til LHBT+- personer men det foreligger også rapporter om samfunnsmessige overgrep og diskriminering basert på seksuell legning eller kjønnsidentitet. Utenfor de store byene kan man oppleve at det er lavere toleranse og aksept fra lokalbefolkningen når det gjelder seksuell legning og kjønnsidentitet. Likekjønnet ekteskap er tillatt og gir fulle rettigheter. Adopsjonslovgivningen i Colombia tillater at personer av samme kjønn kan adoptere barn sammen.  

Myntenhet: COP Colombianske pesos. Kortbruk er ganske utbredt i de store byene.

Nasjonale helligdager: Colombia er ett av landene i verden med flest helligdager i året. Vi viser til ambassadens sider for oppdatert liste over årets helligdager.

Helligdagskalender

Nødtelefon: 123 

Den kongelige norske ambassade i Bogota, Colombia
E-post: emb.bogota@mfa.no
Adresse: Carrera 11ª #94-45, Oficina 904, Edificio OXO
Telefon: +57 (1) 651 5500

For henvendelser om pass, nødlidende, innreiseregler og annen bistand til nordmenn ber vi om at e-post sendes: consular.bogota@mfa.no

Åpningstider: Mandag-torsdag 8.00-12.00 og 13.00-16.00, fredag: 08.00-13.30

Ambassadens nettside

Utenfor ambassadens åpningstid kan UDs døgnoperative senter kontaktes på tlf: +47 23 95 00 00 eller e-post: UDops@mfa.no

Norske konsulater i Colombia

Cali, Colombia
E-post: Rodrigo.otoya@girosyfinanzas.com
Adresse: Calle 4 #27-52, Piso 6 Barrio San Fernando, Cali
Telefon: +57 (2) 685 5589, +57 (2) 685 5555 ext. 2242
Åpningstider: mandag-fredag 8.00 – 12.00, 14.00-18.00

Barranquilla, Colombia
E-post: consulado.noruegabaq@latchemgroup.com
Adresse: Carrera 52 #85-24, Barranquilla
Telefon: +57 (5) 373 8764, +57 (5) 309 1768
Åpningstider: 08.30 – 11.00, 14.00 – 17.00

Colombia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Colombia