Colombia - reiseinformasjon

Alle reisende må på forhånd fylle ut (ikke senere enn 24 timer før avreise) en egenerklæring. For mer informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 26. JULI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet har opphevet reiserådet for EU/EØS-landene, Sveits og Storbritannia. Unntak fra det globale reiserådet for disse landene vurderes nå uavhengig av krav til karantene. Det betyr at du må gå i karantene dersom smittenivået i landet eller området du besøker ikke tilfredsstiller FHIs krav, selv om det ikke lenger er reiseråd for landet eller området.

UDs reiseråd gjelder fortsatt for resten av verden, men det blir gjort unntak for enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste. Disse får betegnelsen lilla land. Følgende land og områder på EUs tredjelandsliste er lilla og dermed også unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kosovo, Moldova, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Serbia, Singapore og Taiwan. Merk at USA, Israel, Japan, Montenegro og Sør-Korea også er unntatt fra reiserådet selv om disse landene ikke lenger oppfyller FHIs krav til lilla land.

Reiser du fra røde eller lilla land og områder uten gyldig koronasertifikat, må du fortsatt i innreisekarantene, men du trenger ikke å tilbringe karantenen på karantenehotell. Se mer om regler for karantene og innreise på nettsidene Karantene - spørsmål og svar og Om innreise til Norge.

FHI foretar vurderinger av disse landene og områdene minst hver 14. dag. Land og områder vil kunne bli røde fra og med hver mandag, eller oftere, dersom situasjonen tilsier det. Land og områder kan kun gå fra rødt til grønt eller lilla annenhver uke. Mer informasjon om dette finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det globale reiserådet gjelder til 10. august 2021.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT 24.07.2018 - FORTSATT GYLDIG

Reiseråd for Colombia

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser og opphold i regionen Catatumbo i fylket Norte de Santander ved grensen mot Venezuela. Videre fraråder utenriksdepartementet reiser eller opphold som ikke er strengt nødvendige i provinsen Tumaco i fylket Nariño ved grensen mot Ecuador.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land. For innreisebestemmelser knyttet til covid-19 se avsnittet om Helse.  

Norske statsborgere trenger ikke visum for å besøke Colombia. Som turist kan man få opphold i inntil 90 dager. For forlengelse av oppholdet må man kontakte immigrasjonsmyndighetene. Overskridelse av oppholdsperioden uten tillatelse kan medføre store bøter ved utreise. Det er viktig å påse at man får stempel i passet ved innreise da opphold uten innreisestempel kan medføre problemer ved utreise. Man må betale en utreiseskatt når man drar ut av Colombia. Noen flyselskaper har dette inkludert i flybilletten. 

Pass må fremvises ved innreise, og det anbefales at passet har en gyldighet på mer enn tre måneder etter planlagt avreise. Norske nødpass godtas ikke ved innreise til Colombia. 

Fore barn under 18 år med dobbelt statsborgerskap (colombiansk/norsk) og som reiser kun med ett av foreldrene kreves det tillatelse fra den andre ved utreise. Legalisert kopi av fødselsattest må også fremvises. 

Lenker til sider med utfyllende informasjon:

De fleste reiser i Colombia skjer uten problemer, men det bør generelt utvises forsiktighet. Nordmenn som oppholder seg i Colombia, eller som vurderer å reise til landet, oppfordres til å holde seg godt oppdatert om situasjonen der man er, for eksempel via lokal medierapportering og lokale myndigheters oppfordringer. Endringer kan komme på kort varsel. 

Væpnet konflikt: Det pågår fortsatt en væpnet konflikt mellom landets militære styrker og geriljabevegelsen ELN, samt en rekke andre væpnede grupper. Voldelige aksjoner og væpnede sammenstøt har et begrenset omfang, men kan forekomme i  ulike deler av landet. 

Demonstrasjoner: Demonstrasjoner er vanligvis fredelige, men sammenstøt mellom demonstranter og politi kan forekomme. Vær oppmerksom og unngå eventuelle demonstrasjoner eller større folkemengder.

Trafikk og reiser innenlands: Trafikken er uoversiktlig, og ulykkesstatistikken er høy.

Det er  viktig å lytte til lokale råd om i hvilke områder man ikke bør ferdes. Ved innenlandsreiser bør fly benyttes så sant det er mulig. Bussruter kan benyttes, men reisen bør foregå på dagtid, med kjente busselskap og helst ved direkte ruter. I landsdeler hvor illegale væpnede grupper har et betydelig nærvær, bør man nøye vurdere reisemåte.

Under streiker og demonstrasjoner advarer myndighetene om at veitransporten kan bli paralysert rundt omkring i landet. Fremkommeligheten til flyplassen i hovedstaden Bogota og andre byer kan bli påvirket, muligens også flytrafikken og grenseoverganger, og det oppfordres til å planlegge reiser med gode tidsmarginer.

Koronavirus (covid-19): Situasjonen med koronaviruset er i stadig endring. Det må derfor påregnes at nye tiltak og restriksjoner kan iverksettes på kort sikt. Norske borgere oppfordres til å følge med på råd og anvisninger fra lokale myndigheter.

Det er ingen krav for en negativ PCR-test eller karanteneplikt for innreise til Colombia. Alle reisende må på forhånd fylle ut (ikke senere enn 24 timer før avreise) en egenerklæring på følgende side - Pre Registro Web (migracioncolombia.gov.co).

  • Det er fortsatt påbudt med munnbind når man ferdes i det offentlige rom. Lokale regler gjelder i Bogotá og andre steder med mye smitte, så det gjelder å holde seg oppdatert.

Lenker til sider med utfyllende informasjon:

***

Colombia har et godt utviklet privat helsesystem, med moderne, velutstyrte sykehus. Det anbefales ikke å oppsøke de offentlige sykehusene.

Gulfeber-vaksine er pålagt ved reise til Amazonas-regionen ellers sjekk med Folkehelseinstituttets sider for anbefalte vaksiner. Det anbefales å ta med vaksinasjonskort og blodtypekort til Colombia. Drikkevann på flaske anbefales. Bogota ligger 2.600 meter over havet og reisende bør derfor vurdere høydesyketabletter eller ta det med ro de første dagene.

Kriminalitet utgjør den største sikkerhetsrisikoen for utenlandske statsborgere i større byer, hvor både alminnelig og voldelig kriminalitet er utbredt. Det anbefales å bruke transport som kan spores som f.eks. drosje-applikasjoner eller organiserte busstransporter. Ved uttak av penger fra minibank bør man utvise forsiktighet og ikke ta imot hjelp fra andre.

Kidnapping for løsepenger forekommer, og risikoen er høyest i rurale områder med tilstedeværelse av væpnede grupper. Ekspress-kidnappinger, der offeret over en kortere periode blir kjørt fra minibank til minibank for å ta ut penger, kan forekomme i de store byene, men er mindre utbredt enn tidligere.

Jordskjelv kan forekomme i Colombia. Andre deler av landet er mer utsatt for andre naturhendelser som orkaner og flom. Spesielt under regntiden. Colombia har også flere aktive vulkaner.

Lenke til sider med utfyllende informasjon:

I Colombia er du underlagt lokale lover og regler. Colombia er spansktalende og engelskkunnskapene kan være noe begrenset, spesielt utenfor turistområdene. Colombia har en streng narkotikalovgivning og straffene er lange. Domstolssaker kan ta lang tid, og fengselsforholdene er vanskelige.

Gyldige, norske førerkort er tillat for opphold under seks måneder i Colombia. Det er ikke lov å kjøre i ruspåvirket tilstand. Trafikken i de store byene er kaotiske og det anbefales å beregne god tid da det i perioder kan være mye køer. Det anbefales å ha forsikring ved leie av bil.

Nettside med utfyllende informasjon:

Nødtelefon: 123 

Ambassade: Den kongelige norske ambassade i Bogota, Colombia
E-post: emb.bogota@mfa.no
Adresse: Carrera 11ª #94-45, Oficina 904, Edificio Oporto
Telefon: +57 (1) 651 5500
Nettside
Åpningstider: Mandag-torsdag 8.00-12.00 og 13.00-16.00, fredag: 08.00-13.30
Helligdagskalender

Norsk konsulater i Colombia:

Cali, Colombia
E-post: Rodrigo.otoya@girosyfinanzas.com
Adresse: Calle 4 #27-52, Piso 6 Barrio San Fernando, Cali
Telefon: +57 (2) 685 5589, +57 (2) 685 5555 ext. 2242
Åpningstider: mandag-fredag 8.00 – 12.00, 14.00-18.00

Barranquilla, Colombia
E-post: consulado.noruegabaq@latchemgroup.com
Adresse: Carrera 52 #85-24, Barranquilla
Telefon: +57 (5) 373 8764, +57 (5) 309 1768
Åpningstider: 08.30 – 11.00, 14.00 – 17.00

Colombia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Colombia