Costa Rica - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Mexico.

Følg med på informasjon fra lokale myndigheter for ekstraordinære innreisebestemmelser. Vær oppmerksom på at informasjonen kan endre seg raskt. For øvrig informasjon om koronavirus, se punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 12. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja, Syd-Österbotten og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Utbrudd av zikafeber.

Sikkerhet

Costa Rica er et interessant og vakkert land, og i de aller fleste tilfeller går opphold i landet problemfritt. Mellom-Amerika har generelt sett høy kriminalitet, og veldig høy drapsrate i enkelte områder, men dette gjelder i mindre grad Costa Rica. Man må være på vakt for det som skjer rundt seg, og utvise aktsomhet i forhold til valg av bosted og hvor man ferdes, spesielt på kveldstid. Ved å ta de rette forholdsregler kan man unngå å bli utsatt for ubehagelige episoder.

Norge er representert ved et honorært generalkonsulat i San José. Den norske ambassaden i Mexico by er ansvarlig norsk ambassade for Costa Rica. Kontaktinformasjon til konsulater og ambassaden i Mexico finner du under «Nødsituasjon».

Tilreisende oppfordres til å ta fornuftige forholdsregler og innhente opplysninger om sikkerhetsforhold der en planlegger reise til. Kriminaliteten som rammer turister er vanligvis økonomisk motivert, i form av tyveri og ran, ofte i områder der turister ferdes, bl.a. har slike hendelser økt noe i hovedstaden San Jose.

Muligheten for politisk uro eller voldelige demonstrasjoner anses som liten. Risiko for terrorhendelser i Mellom-Amerika ansees som lav.

Det er høyrekjøring i hele Mellom-Amerika. Trafikkulykker er en hyppig døds- og ulykkesårsak som også ramme turister. Veiene er av varierende kvalitet.

Ved bruk av drosje bør pris avtales på forhånd, og at drosjen ikke skal - slik som det ofte er vanlig - ta med andre passasjerer på turen. Turister bør også være på vakt overfor personer som tigger ved lyskryss og generelt holde vinduer og dører stengt og låst.

Det finnes ingen jernbanenett i Mellom-Amerika. Det er hyppige flyforbindelser, inkludert til avsidesliggende steder, men ved bruk av småflyselskaper anbefales det å fortrinnsvis bruke de som samarbeider med eller er en del av de større internasjonale flyselskapene i regionen.

Costa Rica er utsatt for jordskjelv, men stort sett av lav styrke, uten ødeleggelser. Lavlandet er utsatt for oversvømmelser i starten av regnsesongen. Landet har aktive vulkaner. Den mest aktive vulkanen, Arenal, hadde sist utbrudd i 2010.

Med unntak av Belize er forhold mellom to personer av samme kjønn lovlig i alle de mellom-amerikanske landene. Innbyggerne flest har dog et konservativt forhold til homoseksualitet, og det anbefales at homofile utviser diskresjon for å unngå å komme opp i ubehagelige situasjoner.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Mellom-Amerika oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring. Kontroller at forsikringen også dekker sykehusopphold og vær oppmerksom på hvilke type aktiviteter som ikke dekkes.

Lokalt nødnummer er 911. Turistpolitiet «Dirección de Seguridad Turística» kan nås på +506 2586 4287.

I krise og nødsituasjon oppfordres norske borgere til å kontakte den norske ambassaden i Mexico på telefon +52 (55) 50 47 37 00. Ambassadens sentralbord er åpent mandag-torsdag 09:00-15:00 og fredag 09:00-12:00.

Utenfor kontortiden kan man trykke valgtast 5 for å bli satt over til UDs døgnoperative senter. UDs døgnoperative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no

Norske borgere kan også kontakte norske honorære konsulater og generalkonsulater for bistand. Det finnes norske honorære generalkonsulater i Belize By (Belize), Managua (Nicaragua), Panama By (Panama), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador) og Tegucigalpa (Honduras). Oppdatert kontaktinformasjon finnes her


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

I forbindelse med pandemien har Costa Rica innført ekstra bestemmelser for innreise. Helseskjema må fylles ut, og QR-kode fremvises ved ankomst. I tillegg er det krav om gyldig reiseforsikring som dekker utgifter knyttet til covid. Skjema og mer informasjon finnes på helseministeriets nettsider

Norske borgere trenger ikke visum for turist- og forretningsopphold på mindre enn 90 dager i Costa Rica. Passet må være gyldig i inntil seks måneder etter planlagt utreisedato.

Ved opphold utover 90 dager kan det søkes om forlengelse utover 90 dager.  Alternativt kan man reise ut av og inn i landet. Man kan bli pålagt bot eller bli fengslet dersom man oppholder seg i landet ulovlig.

For oppdatert informasjon om innreisebestemmelser oppfordres reisende til å undersøke med Costa Ricas nærmeste ambassade.

Selv om norske borgere i utgangspunktet ikke trenger visum for å reise til Mellom-Amerika, er det kun pass (inkludert nødpass) som er godkjent identifikasjonsdokument. Passet må være gyldig i minst 6 måneder etter planlagt utreise. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige og at innreise- og oppholdsbestemmelser overholdes.


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg i landet. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Følg også med på informasjon fra lokale myndigheter for ekstraordinære innreisebestemmelser. Vær oppmerksom på at informasjonen kan endre seg raskt.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs informasjon om reiser og koronavirus.

***

Det finnes utmerkede og anerkjente sykehus i Costa Rica, især i hovedstaden San Jose, som f. eks. La Clinica Biblica og Clinica Cima. Disse er private sykehus hvor turister kan betale med kredittkort. Utenfor storbyene er sykehusfasilitetene langt mer primitive.

Malaria og denguefeber er utbredt i regionen. Det tilrås derfor å beskytte seg mot myggbitt.

Ingen vaksiner er påbudt for innreise til Costa Rica, men Folkehelseinstituttet anbefaler vaksinering mot hepatitt, difteri og tetanus. For lengre reiser eller opphold i områder med dårligere hygieniske og sanitære forhold anbefales også tyfoidvaksine. Kontakt norske helsemyndigheter før avreise for nærmere informasjon om hvilken vaksinering som er anbefalt for reiser i regionen.

Tilgangen til medisiner er akseptabel. Det er ikke offisielle regler for innførsel av medisiner som kun er til personlig bruk. 


Praktisk informasjon

Costa Rica er ett av syv land som danner Mellom-Amerika. Den norske ambassaden i Bogotá dekker to av disse landene. Det offisielle språket er spansk. 

Tropisk og subtropisk klima. Omtrent samme temperatur hele året. Regnsesongen er mai til november.

Visa, American Express, Mastercard og Diners er for det meste aksepterte kredittkort på større steder. Det er stort sett uproblematisk å ta ut kontanter fra automater med disse kortene, men kloning av kort forekommer.

Tica-buss opererer over hele Mellom-Amerika, med moderne busser som har luftavkjøling og toalett. Det er hyppige innenlands flyforbindelser (småfly).

Retningsnummeret til Costa Rica er +506. Telefon- og mobilnettet er stabilt. Internettdomenet er .cr.

Vanlige åpningstider for butikker er 9-17. Banker har vanligvis åpent 9-15:30.

Offentlige helligdager - 1. Januar (første nyttårsdag). Påsketorsdag. Påskefredag. 11. april (Juan Santamarias dag). 1.mai (Arbeidernes dag). 25. juli (Guanacastedagen). 2. august (Virgin de Los Angeles). 15. august (Jomfru Marias himmelfart). 15. september (Uavhengighetsdagen). 12. oktober (kulturdagen). 25. desember (jul)