Costa Rica - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Mexico.

Reisende anbefales å lese reiseinformasjonen før reisen. Costa Rica er et land med mye turisme, og de fleste vanlige turistreisene er problemfrie. Sørg for å ha gyldig reiseforsikring for hele oppholdet.

Husk pass: For innreise kreves gyldig norsk pass av elektronisk type. Overtredelse eller brudd på visumreglene kan straffes med bøter og fengsel. Du er selv ansvarlig for å sørge for at du overholder visumreglene. Sjekk direkte med landets myndigheter (for eksempel nærmeste ambassade) for ytterligere informasjon.

Vi anbefaler alle reisende å ha gyldig reiseforsikring og registrere seg på reiseregistrering.no.

Visum: Som turist kan man oppholde seg inntil 90 dager i Costa Rica. Turistvisum innvilges ved innreise, og varigheten på visumet kan være tilpasset reisens varighet. Man kan også søke forlenging av oppholdet på ytterligere 90 dager, totalt 180 dager.  Visum forhåndsutstedes vanligvis ikke. Man kan ved ankomst bli bedt om å vise billett for utreise av landet, dette er et krav for innreise og man kan bli nektet innreise hvis man ikke har billett for utreise. Man vil også kunne måtte vise til midler for livets opphold (kredittkort eller kontanter) på minimum 100 USD per måned. For mer informasjon om innreise, se Visit Costa Rica.

Mistet pass: Hvis du har behov for å søke om nødpass, må du ta kontakt med nærmeste konsulat. Søknad om ordinært pass kan kun leveres ved personlig oppmøte ved ambassaden i Mexico City. Se mer informasjon om søknad om pass på ambassadens hjemmesider.

Trafikksikkerhet og transport: Det er relativt høy hyppighet av trafikkulykker i landene i Mellom-Amerika, noe som skyldes variert kvalitet på veier og kjørestil. Kriminelle handlinger mot biler og busser er heller ikke uvanlig. Det er anbefalt å planlegge reiser godt, og ta forholdsregler. Transport i mørket kan i mange tilfeller øke risikoen for ulykker og kriminelle handlinger.

Det anbefales å bruke seriøse transportselskaper, selv om disse ofte koster mer.

Demonstrasjoner og politiske markeringer forekommer med jevne mellomrom, spesielt i  hovedstedene i regionen. Reisende bør unngå demonstrasjoner og politiske markeringer.

Terrorfaren i Mellom-Amerika regnes for å være lav.

Sykdommer man utsettes for i Costa Rica er først og fremst knyttet til mageproblemer og myggbårne sykdommer. Reisende anbefales å ha god fokus på hygiene, spesielt i forbindelse med måltider. Dengue-feber smitter via myggstikk, oftest i urbane strøk. I jungelstrøk finnes det også malaria.

For informasjon om anbefalte reisevaksiner, se Folkehelseinstituttets anbefalinger om reiser til Costa Rica.

Sykehuskvaliteten i regionen varierer. Det finnes gode sykehus, men det anbefales å ha en god dialog med forsikringsselskapet hvis behovet for innleggelse eller medisinsk behandling skulle oppstå.

Medisiner i moderate mengder til personlig bruk kan i de fleste tilfeller tas med. Det kan i noen tilfeller være lurt å ha med dokumentasjon som spesifiserer innhold og behov. For spesifikke spørsmål om større mengde eller spesielle typer, bør en av Costa Ricas ambassader kontaktes direkte. 

 

Kriminalitet er et problem som innimellom rammer reisende i Costa Rica. Tyveri og ran forekommer både i de store byene og på turiststeder. Drapsraten i landet er relativt høy. Det anbefales å ta forholdsregler og utvise forsiktighet.

Costa Rica er utsatt for jordskjelv, flom i forbindelse med regntiden, og har dessuten flere aktive vulkaner.

LHBTI-personer: Costa Rica er blant de mest liberale og tolerante samfunnene i regionen, og LHBTI-personers rettigheter er blant de mest avanserte i Latin-Amerika. Dessverre har man de siste årene sett en økning i hat-kriminalitet mot LHBTI-personer også i Costa Rica.

Språk: Spansk er det offisielle språket i Costa Rica, men engelsk beherskes også i områder der turister ferdes.

Fengsel: Reisende er underlagt lokal lovgivning i det landet han eller hun befinner seg i. Et lovbrudd kan føre til fengselsstraff som må sones i lokale fengsler. Nordmenn som arresteres eller varetekstfengsler har rett til å kontakte ambassaden eller konsulatet.

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatene

UDs operative senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post: uds.operative.senter@mfa.no

Ansvarlig ambassades hjemmeside

Cost Rica. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Costa Rica