Ecuador - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Colombia

Situasjonen med koronaviruset er i stadig endring. Det må derfor påregnes at nye tiltak og restriksjoner kan iverksettes på kort sikt. Norske borgere oppfordres til å følge med på råd og anvisninger fra lokale myndigheter. For innreise til Ecuador er det et krav om fremvisning av negativ PCR-test . Passasjerer som ikke kan fremvise dette ved påstigning av flyet på avreisestedet vil bli avvist. For mer informasjon om koronavirus, se under punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 4. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island og Malta.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen og Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 1. juli 2021.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land. For innreisebestemmelser knyttet til covid-19 se avsnittet om Helse.  

Innreise forutsetter gyldig pass med minimum seks måneders gyldighet utover reisens varighet.

Fra 22. juli 2018 krever ecuadorianske myndigheter at alle utlendinger som kommer til landet har gyldig helseforsikring.

Norske statsborgere trenger ikke visum for å besøke Ecuador. Som turist kan man få opphold i inntil 90 dager. For forlengelse av oppholdet må man kontakte immigrasjonsmyndighetene. For lengre opphold må visum søkes på forhånd. For innførselsbestemmelser til Ecuador henvises det til ecuadorianske tollmyndigheters hjemmeside (spansk)

For reiser til Galapagosøyene gjelder egne regler. Sjekk nettsidene til Observatorio de turismo Galapagos.

Lenker til sider med utfyllende informasjon:

De fleste reiser i Ecuador skjer uten problemer, men det bør generelt utvises forsiktighet.

Demonstrasjoner: Demonstrasjoner er vanligvis fredelige, men sammenstøt mellom demonstranter og politi kan forekomme. Vær oppmerksom og unngå eventuelle demonstrasjoner og større folkemengder.

Terror: Risikoen for terrorhendelser i Ecuador ansees som lav. Væpnede grupper holder til i grenseområdene mot Colombia, spesielt i provinsene Esmeraldas og Sucumbíos.

Trafikk: Trafikken er uoversiktlig, og ulykkesstatistikken er høy. Det er finnes velholdte veier fra nord til sør i landet (Pan-American Highway), samt mellom Quito og flere av de store byene. Ikke alle veier har like god standard, og det bør undersøkes på forhånd om det er tilrådelig å reise på landeveien, særlig på nattestid.

Det ecuadorianske helsevesenet holder en gjennomgående lavere standard enn nordmenn er vant til, med unntak av noen private klinikker i de største byene. Det anbefales på det sterkeste å tegne reiseforsikring før avreise.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge ecuadorianske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. 

Koronatest: Alle reisende som ankommer Ecuador skal fremvise dokumentasjon på negativ covid-19-test, som anbefales utført maksimalt 72 timer før ankomst eller covid-19-vaksinasjonskort.

Reisende som ikke kan fremvise negativ test ved påstigning av flyet på avreisestedet vil bli avvist. I tillegg vil det bli tatt tilfeldige hurtigtester blant ankommende passasjerer på flyplassen i Ecuador. Dersom man skulle teste positivt på denne, må man gjennomføre ti dagers obligatorisk isolasjon på sted som angis av helsemyndighetene. Se nærmere informasjon om kravene i den nyeste resolusjonen til Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE)  (kun på spansk). Disse restriksjonene kan endre seg raskt. For oppdatert informasjon oppfordres reisende til å undersøke med Ecuadors nærmeste ambassade.

Det er et krav til negativ RT-PCR test (maks 96 timer) før innreise til Galapagos øyene. Dette er ikke obligatorisk for barn under 17 år.

Lenker til sider med utfyllende informasjon:

Kriminaliteten i Ecuador ansees som forholdsvis høy, og det bør utvises forsiktighet. Veskenapping og lommetyveri er den største risikoen for turister, spesielt i de store byene.  Væpnede ran kan også forekomme, men er sjelden.

Kidnapping for løsepenger forekommer, men det er sjelden turister er målgruppen. Ekspress-kidnappinger, der offeret over en kortere periode blir kjørt fra minibank til minibank for å ta ut penger, forekommer.

Det foregår mye seismisk aktivitet i Ecuador og både jordskjelv, vulkanutbrudd og tsunami kan forekomme. Det er flere aktive vulkaner i landet og fra tid til annen forekommer det at byer opplever askeutbrudd. Du bør ta forholdsregler og følge med på nyheter og kjenne til landets sikkerhets- og evakueringsplaner hvis et utbrudd er til stede. Flom og jordskred kan forekomme i regnperioden.

Link til sider med utfyllende informasjon:

I Ecuador er du underlagt lokale lover og regler. Ecuador er spansktalende og man kan oppleve at engelskkunnskapene er noe begrenset, spesielt utenfor turistområdene.

Gyldige norske førerkort er tillat for opphold under seks måneder i Ecuador.

Informasjon på engelsk:  171                     

Nødtelefon (brann, politi, ambulanse, turistpoliti, kystvakt): 911

Ansvarlig ambassade: Ambassaden i Bogota, Colombia

E-post: emb.bogota@mfa.no
Adresse: Carrera 11ª #94-45, Oficina 904, Edificio Oporto
Telefon: +57 651 5500,
Nettside
Åpningstider: Mandag-torsdag 8.00-12.00 og 13.00-16.00, Fredag: 08.00-13.30

Norske konsulater i Ecuador:

Guayaquil, Ecuador
E-post: consulado.noruega.gye@gmail.comgginatta@icloud.com
Adresse: Urdesa Central, Victor Emilio Estrada 429ª y Ebanos, Guayaquil
Telefon: +593 (4) 238 1952, +593 (4) 238 1667
Åpningstider: mandag-fredag 9.00 – 12.30

Quito, Ecuador
E-post: consuladonoruega@hotmail.comvat@almeidateranabogados.com
Adresse: Av. República de Salvador N36-140 y Naciones Unidas, Quito
Telefon: +593 (2) 246 8558
Åpningstider: mandag-fredag 8.30 – 12.30