Ecuador - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Colombia

IngressPå grunn av den forverrede sikkerhetssituasjonen er det erklært nasjonal unntakstilstand med portforbud. Dette gjelder fra og med 8. januar 2024. Denne unntakstilstanden ble den 7. mars forlenget med ytterligere 30 dager. Reisende oppfordres til å utvise ekstra forsiktighet i områder hvor kriminelle grupper opererer, se punktet om sikkerhet for mer informasjon.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land

Alle passasjerer som reiser inn til Ecuador må fylle ut følgende skjema: Formulario del viajero.

Pass: Innreise forutsetter gyldig pass med minimum seks måneders gyldighet utover reisens varighet.

Helseforsikring: Ecuadorianske myndigheter krever at alle utlendinger som kommer til landet har gyldig helseforsikring.

Visum: Norske statsborgere trenger ikke visum for å besøke Ecuador. Som turist kan man få opphold i inntil 90 dager. For forlengelse av oppholdet må man kontakte immigrasjonsmyndighetene. For lengre opphold må visum søkes på forhånd. For innførselsbestemmelser til Ecuador henvises det til ecuadorianske tollmyndigheters hjemmeside (spansk).

Spesielt for grensekryssing av landegrense fra Colombia og Peru:
Undersekretariatet for Migrasjon har gitt retningslinjer som har som mål å forebygge og kontrollere innreise for personer tilhørende terroristorganisasjoner, organiserte kriminelle organisasjoner eller organisasjoner som utgjør en trussel mot offentlig sikkerhet og statens struktur. Ifølge retningslinjene er det obligatorisk for alle utenlandske statsborgere som reiser inn i landet via land- og flodgrensene mot Colombia og Peru å fremlegge en straffeattest, med mindre de faller inn under unntakene angitt i retningslinjene. Innreise sjø- eller luftveien er ikke omfattet av dette tiltaket. Det kreves at straffeattesten fra opprinnelseslandet eller bostedslandet de siste fem årene skal være behørig apostillert og fremlegges på spansk. Hvis attesten er utstedt på et annet språk, må den oversettes til spansk og oversettelsen må legaliseres eller apostilleføres. Hvis utlendingen kan fremlegge en behørig apostillert straffeattest som bekrefter at de ikke har registrert straffehistorikk, vil prosessen gjennomføres i samsvar med etablerte avvisningsprosedyrer.

Spesielt for Galapagos: For reiser til Galapagosøyene gjelder egne regler. I tillegg til covid-relaterte bestemmelser som man kan lese mer om under punktet helse så kreves følgende:

  • Registrere din reise til Galapagos online  (TCT – Tarjeta de Control de Tránsito) som utstedes av Galapagos' regjeringsråd (Consejo de Gobierno de Galapagos).  
  • Ta med pass og billett med returbillett på flyplassen
  • Betale for TCT på flyplassen
  • Se Para ingresar a la provincia de Galápagos. for mer informasjon

Hvis du har spørsmål, anbefales det å ta kontakt med den nærmeste ecuadorianske ambassade før du reiser. Du kan også ta kontakt med ditt flyselskap og sjekke offisielle nettsider til den ecuadorianske regjeringen.

Reiseregistrering: Vi oppfordrer alle nordmenn om å registrere sin reise på reiseregistrering.no.

Lenker til sider med utfyllende informasjon:

Sikkerhetssituasjonen i flere deler av Ecuador er forverret de siste årene, noe som skyldes kriminelle gruppers økte aktivitet. Den 9. januar erklærte president Noboa at det eksisterer en intern væpnet konflikt i Ecuador. Det er innført unntakstilstand og portforbud fra 23.00 til 05.00 i 60 dager fra og med 8. januar. Unntakstilstanden ble forlenget med 30 dager den 7. mars. Det gis unntak for reisende som skal til flyplassen for å nå sine flyvninger.

Turister oppfordres til å ta nødvendige forholdsregler og utvise ekstra forsiktighet. Følg med i media og lytt til råd fra lokale myndigheter.

Demonstrasjoner og sosial uro: Demonstrasjoner er vanligvis fredelige, men sammenstøt mellom demonstranter og politi kan forekomme. Demonstrasjoner kan også føre til veisperringer og innføring av unntaktilstand og portforbud på kort varsel. Vær oppmerksom, lytt til media og lokale myndigheter, og unngå eventuelle demonstrasjoner eller større folkemengder.

Trafikk: Trafikken er uoversiktlig, og ulykkesstatistikken er høy. Det er finnes velholdte veier fra nord til sør i landet (Pan-American Highway), samt mellom Quito og flere av de store byene. Ikke alle veier har like god standard, og det bør undersøkes på forhånd om det er tilrådelig å reise på landeveien, særlig på nattestid.

Man kan sjekke tilstanden til veiene på nettsiden Revise aquí las vías del país que presentan novedades (på spansk).

Vi anbefaler også å følge ecuadorianske turistdepartementet (MinTur) i sosiale medier for mer informasjon. 

Terror: Risikoen for terrorhendelser i Ecuador ansees som lav. Væpnede grupper holder til i grenseområdene mot Colombia, spesielt i provinsene Esmeraldas og Sucumbíos.

Det ecuadorianske helsevesenet holder en gjennomgående lavere standard enn nordmenn er vant til, med unntak av noen private klinikker i de største byene. Det anbefales på det sterkeste å tegne reiseforsikring før avreise.

Kriminaliteten i Ecuador ansees som forholdsvis høy, og det bør utvises forsiktighet. Veskenapping og lommetyveri er den største risikoen for turister, spesielt i de store byene, særlig Quito og Guayaquil.  Væpnede ran kan også forekomme, men er sjelden.

Kidnapping for løsepenger forekommer, men det er sjelden turister er målgruppen. Ekspress-kidnappinger, der offeret over en kortere periode blir kjørt fra minibank til minibank for å ta ut penger, forekommer.

Det foregår mye seismisk aktivitet i Ecuador og både jordskjelv, vulkanutbrudd og tsunami kan forekomme. Det er flere aktive vulkaner i landet og fra tid til annen forekommer det at byer opplever askeutbrudd. Du bør ta forholdsregler og følge med på nyheter og kjenne til landets sikkerhets- og evakueringsplaner hvis et utbrudd er til stede. Flom og jordskred kan forekomme i regnperioden.

Link til sider med utfyllende informasjon:

I Ecuador er du underlagt lokale lover og regler. Ecuador er spansktalende og man kan oppleve at engelskkunnskapene er noe begrenset, spesielt utenfor turistområdene.

Trafikk og kjøring: Gyldige norske førerkort er tillat for opphold under seks måneder i Ecuador.

LHBT+: Seksuelle forhold mellom personer av samme kjønn eller organisering av LHBT+-arrangementer er ikke underlagt juridiske restriksjoner i Ecuador. Det har vært innført tiltak for øke rettighetene og beskyttelsen til LHBT+-personer i Ecuador men det foreligger rapporter om samfunnsmessige overgrep og diskriminering basert på seksuell legning eller kjønnsidentitet. Utenfor de store byene kan man oppleve lavere toleranse og aksept fra lokalbefolkningen når det gjelder seksuell legning og kjønnsidentitet. Likekjønnet ekteskap er tillatt og gir fulle rettigheter.

Myntenhet: Amerikanske dollar, USD.

Nasjonale helligdager: 1. januar, 28. februar (Carnaval), Fetetirsdag, Langfredag, 1. mai, 24. mai (Batalla de Pinchincha), 10. august (Primer Grito de Independencia), 9. oktober (Independencia de Guayaquil), 2. november (Día de Difuntos), 3. november (Independencia de Cuenca), 2. juledag. Noen av disse helligdagene faller på forskjellige datoer fra år til år og det er ikke uvanlig å flytte dagene til nærmeste virkedag hvis helligdagen faller på en lørdag/søndag.

Informasjon på engelsk: 171                     
Nødtelefon (brann, politi, ambulanse, turistpoliti, kystvakt): 911

Ansvarlig ambassade: Ambassaden i Bogota, Colombia
E-post: emb.bogota@mfa.no
Adresse: Carrera 11ª #94-45, Oficina 904, Edificio OXO
Telefon: +57 651 5500,
Nettside

For henvendelser vedrørende pass, nødlidende, innreiseregler og annen bistand til nordmenn ber vi om at e-post sendes: consular.bogota@mfa.no

Utenfor ambassadens åpningstid kan UDs døgnoperative senter kontaktes på tlf: +47 23 95 00 00 eller e-post: UDops@mfa.no

Åpningstider: Mandag-torsdag 8.00-12.00 og 13.00-16.00, fredag: 08.00-13.30

Utenfor ambassadens åpningstid kan UDs døgnoperative senter kontaktes på tlf: +47 23 95 00 00 eller e-post: UDops@mfa.no

Norske konsulater i Ecuador:

Samborondon, Ecuador

E-post: consulado.noruega.gye@gmail.comgginatta@icloud.com
Adresse: Edificio Xima, Samborondón km. 1,5 / Piso 4 oficina 401, Samborondón
Telefon: +593 (4) 3725066
Åpningstider: mandag-fredag 9.00 – 13.00

Quito, Ecuador
E-post: consuladonoruega@hotmail.comvat@almeidateranabogados.com
Adresse: Av. República de Salvador N36-140 y Naciones Unidas, Quito
Telefon: +593 (2) 246 8558
Åpningstider: mandag-fredag 8.30 – 12.30

 

Ecuador. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Ecuador (med øyene Galapagos).