Ecuador - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Colombia

Situasjonen med koronaviruset er i stadig endring. Det må derfor påregnes at nye tiltak og restriksjoner kan iverksettes på kort sikt. Norske borgere oppfordres til å følge med på råd og anvisninger fra lokale myndigheter. For innreise til Ecuador er det et krav om fremvisning av negativ PCR-test . Passasjerer som ikke kan fremvise dette ved påstigning av flyet på avreisestedet vil bli avvist. For mer informasjon om koronavirus, se under punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 8. MARS 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: Island.

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Norra Savolax, Kajanaland og Länsi-Pohja.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. april 2021.

Snarveier:

Utbrudd av zikafeber.

Sikkerhet

De fleste reiser i Ecuador skjer uten problemer, men det bør generelt utvises forsiktighet.

Demonstrasjoner forekommer med jevne mellomrom. Til tross for at disse  vanligvis er fredelige, har det forekommet til dels meget alvorlige sammenstøt hvor det bl.a. forekommer bruk av tåregass. Dersom det skulle oppstå uroligheter med store folkesamlinger, oppfordres alle til å unngå disse, og generelt holde lav profil og utvise aktsomhet

Hovedtrusselen for reisende er naturkatastrofer som jordskjelv, tsunami, flom og vulkanutbrudd. Kriminaliteten i Ecuador ansees som forholdsvis høy, og det bør utvises forsiktighet. Spesielt bør man være forsiktig i grenseområdene mot Colombia i provinsene Esmeraldas og Carachi. Risikoen for terrorhendelser i Ecuador ansees som lav. Lokale myndigheter rapporterer om at mindre bomber som forårsaker materiell ødeleggelse forekommer.

Det bør utvises forsiktighet i enkelte urbane strøk og man bør ikke ferdes alene på kvelds- og nattetid. Lommetyverier og veskenapping er utbredt, ta forholdsregler ved for eksempel å legge igjen pass, kredittkort, verdifulle smykker og de pengene du ikke behøver i hotellets oppbevaringsbokser, og bær bare kopi av pass og innreisekortet for identifikasjon.

Det rapporteres om kidnapping for løsepenger i Ecuador, men det er sjelden turister er målgruppen. De fleste kidnappingene finner sted i de store byene og ved grensen til Colombia. Ekspress-kidnappinger, der offeret over en kortere periode blir kjørt fra minibank til minibank for å ta ut penger, forekommer.

Det er finnes velholdte veier fra nord til sør i landet (Pan-American Highway), samt mellom Quito og flere av de store byene. Trafikken i Ecuador er uoversiktlig og særlig i byene må man utvise forsiktighet og fleksibilitet i trafikken. Ikke alle veier har god standard og det bør undersøkes på forhånd om det er tilrådelig å reise på landeveien i særdeleshet på nattestid. Oppmerking på kart o.l. er ikke alltid oppdatert i forhold til aktuell situasjon. Trafikkulykker forekommer hyppig i Ecuador.

Ecuador ligger i embetsdistriktet til ambassaden i Bogotá, Colombia. Nordmenn kan kontakte generalkonsulatet i Quito eller konsulatet i Guayaquil.

Sett deg inn i ecuadorianske myndigheters forholdsregler og relevante informasjonskilder, f.eks: Secretaría de Gestión de Riesgos

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre perioder i Ecuador oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Lokale nødnumre for hele landet, og for alle nødsituasjoner er: 911

Er du i Quito eller Guayaquil, kan det enkleste være å oppsøke konsulatet personlig ved nødstilfeller. Hvis du ikke kommer frem til konsulatene, kontakt UDs operative senter, eller evt. nærmeste norske ambassade.

Konsulatet i Quito: +593 (2) 246 8558/246 1427
Konsulatet i Guayaquil: +593 (4) 238 1952 / 238 1667
UDops i Oslo: + 47 23 95 00 00
Ambassaden i Bogotá: (+57) 1 651 5500


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn kan oppholde seg i Ecuador i inntil 90 dager uten visum. For lengre opphold må visum søkes på forhånd. For innførselsbestemmelser til Ecuador henvises det til ecuadorianske tollmyndigheters hjemmeside.

Innreise forutsetter gyldig pass med minimum seks måneders gyldighet utover reisens varighet.

I forbindelse med koronaviruset er det innført krav til negativ covid-19-test tatt ti dager før ankomst. Reisende som ikke kan fremvise negativ test ved påstigning av flyet på avreisestedet vil bli avvist. I tillegg vil det bli tatt tilfeldige hurtigtester blant ankommende passasjerer på flyplassen i Ecuador. Dersom man skulle teste positivt på denne, må man gjennomføre ti dagers obligatorisk isolasjon på sted som angis av helsemyndighetene. Se nærmere informasjon om kravene i den nyeste resolusjonen til Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE)  (kun på spansk). Disse restriksjonene kan endre seg raskt. For oppdatert informasjon oppfordres reisende til å undersøke med Ecuadors nærmeste ambassade.

Fra 22. juli 2018 krever ecuadorianske myndigheter at alle utlendinger som kommer til landet har gyldig helseforsikring.


Helse

Koronavirus (covid-19): Utenriksdepartementet har oppfordret alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap. Norske borgere som bor fast i utlandet bør forholde seg til lokale myndigheters råd og veiledning.

Norske reisende bør generelt holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Se blant annet nettsidene til myndighetenes Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) som har ansvaret for den nasjonale koordineringen av krisehåndteringen. Informasjon fra ecuadorianske helsemyndigheter finner man på helsedepartementet sine nettsider og på samleside om koronaviruset i Ecuador.  

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Annen viktig informasjon:

  • Kommersiell internasjonal flytrafikk har åpnet. Status for flygninger finnes på flyplassenes nettsider. Se punktet innreise for innreisekrav innført i forbindelse med koronaviruset.

Myndighetene publiserer oppdatert informasjon på Twitter løpende:

Andre relevante nettsider:

***

Det ecuadorianske helsevesenet holder en gjennomgående lavere standard enn nordmenn er vant til med unntak av noen private klinikker i de største byene. Det anbefales på det sterkeste å tegne reiseforsikring før avreise.

De sanitære forholdene på hoteller og restauranter er stort sett tilfredsstillende. Vann på flaske anbefales. Tilreisende kan få noe magebesvær grunnet den uvante bakteriefloraen. Dersom man skal opp i høyden i fjellene, bør man forberede seg på dette.

Se vaksineanbefalinger fra Folkehelseinstituttet.


Praktisk informasjon

Quito - generalkonsulat
Generalkonsul: Marcelo Almeida Zúñiga
Korrespondansespråk: Spansk, engelsk
Adresse: Real Consulado General de Noruega, 
Av. República de Salvador N° 1082 y Av. Naciones Unidas, Quito
Kontortid:  08.30-12.30 ma-fre, lørdag stengt
Tlf.:  +593 (2) 246 8558/246 1427
Telefax: +593 (2) 225 4345
E-post: maz@almeidateranabogados.com 

 

Guayaquil - generalkonsulat
Konsul: Giovanni Battista Ginatta Higgins
Korrespondansespråk: Spansk, engelsk
Adresse: Real Consulado de Noruega, 
Urdesa Central. Víctor Emilio Estrada 419A y Ebanos, Guyaquil
Kontortid: 09.00-12.00, ma-fre, lørdag stengt
Tlf.: +593 (4) 238 1952 / 238 1667
E-post: consulado.noruega.gye@gmail.com

Strøm: 110/120 V, stikkontakt type A og B, adapter trengs for norske stikkontakter.

Myntenheten i Ecuador er amerikanske dollar.

Kredittkort kan brukes i de større byene, også for å ta ut penger i minibanker. Utenfor større byer kan det imidlertid være vanskelig å finne banker eller hotell som aksepterer kredittkort. Kredittkortsvindel er et betydelig problem i Ecuador. Vis aktsomhet ved uttak i minibanker og ikke slipp kortet av syne ved betaling i restauranter og barer. Det anbefales å ta ut penger i bankens åpningstid, også ved bruk av minibank.

Fastnett er utbygd stort sett over hele landet. Mobilnett er godt utbygd i byer og tettbygde strøk. Landskode for å ringe til Ecuador er +593. I tillegg har noen provinser egne koder.

Tidsforskjell til Norge er seks timer etter Norge vintertid, sju timer etter sommertid.

Nasjonale helligdager er 1. januar, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 24. mai, 24. juli, 10. august, 9. og 31. oktober, 2. og 3. november, 6., 25. og 31. desember. 

Identitetsbevis kreves ofte, både på busser, tog og hotell. Det anbefales at man alltid har med seg en kopi av passet. Det snakkes spansk over alt. I hovedsak er det vanskelig å kommunisere på engelsk, i provinsen kan det være tilnærmet umulig. Kleskoden i forretningssammenheng er mer formell enn i Norge.

Tidsbegrepet er fleksibelt og det er derfor ikke uvanlig at forsinkelser forekommer.

Besittelse og bruk av narkotika er straffbart og selv innehav av små mengder narkotika kan føre til lange fengselsstraffer.