El Salvador - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Mexico.

El Salvador opphevet innreiserestriksjonene i forbindelse med covid-19 fra og med 15. november 2021. Se mer om koronasituasjonen under kapitlene Innreise og Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass. For innreise til landene i Mellom-Amerika kreves norsk pass (nødpass aksepteres også). Passet må være gyldig seks måneder etter planlagt utreise. Overtredelse eller brudd på visumreglene straffes med bøter og fengsel. Du er selv ansvarlig for å sørge for at du overholder visumreglene. Sjekk direkte med landets myndigheter (for eksempel nærmeste ambassade) for ytterligere informasjon.

Som turist kan man oppholde seg 90 dager i El Salvador. Turistvisum innvilges ved innreise og forhåndsutstedes vanligvis ikke. Oppholdet kan i noen tilfeller forlenges hos immigrasjonskontoret i San Salvador.

Hvis du har behov for å søke om nødpass, må du ta kontakt med nærmeste konsulat. Søknad om ordinært pass kan kun leveres ved personlig oppmøte ved ambassaden i Mexico City. Se mer informasjon om søknad om pass på ambassadens hjemmesider.

Den norske ambassaden i Mexico dekker også landene i Mellom-Amerika (ned til og med Costa Rica). Norge er representert med honorære konsulater i samtlige lands hovedstad.

Trafikksikkerhet og transport for landene i Mellom-Amerika. Det er relativt høy hyppighet av trafikkulykker, noe som skyldes variert kvalitet på veier og kjørestil. Kriminelle handlinger mot biler og busser er heller ikke uvanlig. Det er anbefalt å planlegge reiser godt, og ta forhåndsregler. Transport i mørket kan i mange tilfeller øke risikoen for ulykker og kriminelle handlinger.

Det anbefales å bruke seriøse transportselskaper, selv om disse ofte koster mer.

Demonstrasjoner og politiske markeringer forekommer med jevne mellomrom, spesielt i  hovedstedene. Reisende bør unngå demonstrasjoner og politiske markeringer.

Terrorfaren i Mellom-Amerika regnes for å være lav.

Koranavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdatert om hvordan situasjonen utvikler seg i landet  man oppholder seg i, og følge myndighetenes råd og veiledning. WHO har en oversikt over smitte- og dødstallene i landet.

Innreiserestriksjoner: El Salvador opphevet innreiserestriksjonene ifm covid-19 fra og med 15. november 2021. Reglene kan endres på kort varsel, og det er den reisendes ansvar å holde seg oppdatert.

Sykdommer man utsettes for i El Salvador er først og fremst knyttet til mageproblemer og myggbårne sykdommer. Reisende anbefales å ha god fokus på hygiene, spesielt ifm måltider. Denguefeber smitter via myggstikk, oftest i urbane strøk. Det har også vært tilfeller av zika i landet.

For informasjon om anbefalte reisevaksiner, se Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Sykehuskvaliteten i regionen varierer. Det finnes gode sykehus, men det anbefales å ha en god dialog med forsikringsselskapet hvis behovet for innleggelse eller medisinsk behandling skulle oppstå.

Medisiner i moderate mengder til personlig bruk kan i de fleste tilfeller tas med. Det kan i noen tilfeller være lurt å ha med dokumentasjon som spesifiserer innhold og behov.

Kriminalitet er et problem som innimellom rammer reisende i El Salvador. Tyveri og væpnede ran forekommer både i de store byene og på turiststeder. Organisert kriminalitet er vanligvis ikke rettet mot turister, men det hender at uskyldige rammes. Drapsraten i landet er svært høy. Det anbefales å ta forhåndsregler og utvise forsiktighet.

El Salvador er utsatt for jordskjelv, og har dessuten flere aktive vulkaner.

Reisende er underlagt lokal lovgivning i det landet han eller hun befinner seg i. Et lovbrudd kan føre til fengselsstraff som må sones i lokale fengsler. Nordmenn som arresteres eller varetekstfengsler har rett til å kontakte ambassaden eller konsulatet.

Spansk er det offisielle språket i El Salvador, og engelsk brukes og beherskes kun i begrenset grad.

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatene

UDs operative senter: (+47) 23 95 00 00, epost: uds.operative.senter@mfa.no

Ansvarlig ambassades hjemmeside

El Salvador. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
El Salvador