El Salvador - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Mexico.

Følg med på informasjon fra lokale myndigheter for ekstraordinære innreisebestemmelser. Vær oppmerksom på at informasjonen kan endre seg raskt. For øvrig informasjon om koronavirus, se punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 12. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja, Syd-Österbotten og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Utbrudd av zikafeber.

Sikkerhet

Norge er representert ved et honorært generalkonsulat i San Salvador. Den norske ambassaden i Mexico by er ansvarlig norsk ambassade. Kontaktinformasjon til konsulater og ambassaden i Mexico finner du under «Nødsituasjon».

Den generelle kriminaliteten og drapsraten i El Salvador er svært høy. Den kriminaliteten som rammer turister er vanligvis økonomisk motivert, i form av tyveri og væpnet ran. Hendelser skjer både på dag- og kveldstid. Man bør ikke åpenlyst ha med seg verdisaker/smykker. Bagasje og personlige eiendeler bør holdes under nøye oppsikt på flyplasser, busstasjoner og lignende. Pc'er er meget ettertraktet.

Den narkotikarelaterte volden i El Salvador er meget alvorlig. Volden er brutal og nådeløs, og selv om det i hovedsak dreier seg om interne oppgjør, rammes også uskyldige. San Salvador er ansett som den mest kriminelt belastede byen i El Salvador. Noen deler (såkalte soner) av byen er mye mer utsatt enn andre. Det beste rådet i så måte er å bruke sunt vett, uansett hvor du er, og hele tiden være oppmerksom på omgivelsene, særlig om kvelden/natten.

En del narkotikahandel og prostitusjon forekommer. Det er strenge straffer for narkotikaforbrytelser.

Risiko for terrorhendelser i Mellom-Amerika ansees som lav.

Det er høyrekjøring i hele Mellom-Amerika. Trafikkulykker er en hyppig døds- og ulykkesårsak som også ramme turister. Veiene er av varierende kvalitet.

Ved bruk av drosje bør pris avtales på forhånd, og at drosjen ikke skal - slik som ofte er vanlig - ta med andre passasjerer på turen. Turister bør også være på vakt overfor personer som tigger ved lyskryss og generelt holde vinduer og dører stengt og låst.

Det finnes ingen jernbanenett i Mellom-Amerika. Det er hyppige flyforbindelser, inkludert til avsidesliggende steder, men ved bruk av småflyselskaper anbefales det å fortrinnsvis bruke de som samarbeider med eller er en del av de større internasjonale flyselskapene i regionen.

El Salvador er særlig utsatt for vulkansk aktivitet og jordskjelv, samt kraftige klimavariasjoner.

El Salvador er det eneste mellom-amerikanske landet som kun har kystlinje mot Stillehavet. Landet ligger over subduksjonssonen (grenseområdet) mellom to tektoniske plater som forårsaker høy jordskjelvaktivitet og vulkansk aktivitet. Det er mange vulkaner i landet, hvorav seks utviser meget høy aktivitet. 

Når det gjelder badeliv, advares det mot sterke strømmer langs store deler av kysten, og det anbefales å holde seg nær stranden.

Med unntak av Belize er forhold mellom to personer av samme kjønn lovlig i alle de mellom-amerikanske landene. Innbyggerne flest har dog et konservativt forhold til homoseksualitet, og det anbefales at homofile utviser diskresjon for å unngå å komme opp i ubehagelige situasjoner.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Mellom-Amerika oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring. Kontroller at forsikringen også dekker sykehusopphold og vær oppmerksom på hvilke type aktiviteter som ikke dekkes.

Lokalt nødnummer er 132. Turistpolitiet «Politur» kan kontaktes på (+503) 2511 8300.

Ved krise og i nødsituasjon oppfordres norske borgere til å kontakte den norske ambassaden i Mexico på telefon +52 (55) 50 47 37 00. Ambassadens sentralbord er åpent mandag-torsdag 09:00-15:00 og fredag 09:00-12:00.

Utenfor kontortiden kan man kontakte UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00 eller pr e-post: udops@mfa.no

Norske borgere kan også kontakte norske honorære konsulater og
generalkonsulater for bistand. Det finnes norske honorære  generalkonsulater i Belize by (Belize), Guatemala by (Guatemala), Managua (Nicaragua), San Salvador (El Salvador) og Tegucigalpa (Honduras).  Oppdatert kontaktinformasjon finnes her


Innreise

I forbindelse med pandemien har El Salvador innført krav om negativ covid-test for innreise. PCR-testen må være tatt tidligst 72 timer før avreise.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger ikke visum for turist- og forretningsopphold på mindre enn 90 dager i El Salvador. Passet må være gyldig i inntil seks måneder etter planlagt utreisedato.

Man kan søke forlengelse (utover 90 dager) av oppholdet mot et gebyr, ved henvendelse til immigrasjonskontoret i San Salvador. Alternativt kan man enten reise til Mexico eller Belize i vest eller Costa Rica i sør-øst, og returnere etter 72 timer. Man kan bli ilagt bot eller bli fengslet dersom man oppholder seg i landet ulovlig. Lengre opphold krever oppholds- og arbeidstillatelse.

For oppdatert informasjon om innreisebestemmelser oppfordres reisende til å undersøke med El Salvadors nærmeste ambassade.

Selv om norske borgere i utgangspunktet ikke trenger visum for å reise til Mellom-Amerika, er det kun pass (inkludert nødpass) som er godkjent identifikasjonsdokument. Passet må være gyldig i minst seks måneder etter planlagt utreise.

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige og at innreise- og oppholdsbestemmelser overholdes.


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg i landet. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Følg også med på informasjon fra lokale myndigheter for ekstraordinære innreisebestemmelser. Vær oppmerksom på at informasjonen kan endre seg raskt.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Det er akseptabel lege- og sykehuskvalitet i alle de større byene. Tilbudet utenfor byene er av varierende standard. Private sykehus anbefales.

Malaria og dengue-feber forekommer. Man bør derfor beskytte seg mot myggstikk med klær, myggnett og/eller myggspray, eventuelt også med malariatabletter, i områder hvor det er mye mygg. Dengue er et økende problem i de tropiske regionene. Antallet smittede med både tradisjonell dengue, og Dengue Hemoragisk Feber (DHF) har økt, og flere har omkommet. Zika forekommer også. For offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning kan man henvende seg til Folkehelseinstituttet.

For nordmenn med forsikringen i orden er det akseptabel lege- og sykehuskvalitet i hovedstaden. Ved alvorlige eller vanskelige diagnoser anbefales det likevel å bruke laboratorier og sykehus i USA.

For nordmenn med forsikringen i orden er det akseptabel lege- og sykehuskvalitet i hovedstaden. Ved alvorlige eller vanskelige diagnoser anbefales det likevel å bruke laboratorier og sykehus i USA.

Vannet i springen er sterkt kloret. Drikkevann bør kjøpes på flaske. På supermarkeder i større byer kan en få kjøpt klor til desinfisering av rå grønnsaker og frukt. Det anbefales å unngå å kjøpe mat på gaten (i boder o.l.) eller på steder hvor man er i tvil om hygienen. Hvis man er i tvil eller ikke har noe valg, velg godt stekte og kokte matretter og unngå rå grønnsaker og frukt uten skall.

Ingen vaksiner er påbudt for innreise til El Salvador. For informasjon om reisevaksiner, se Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Tilgangen til medisiner er akseptabel. Det er ikke offisielle regler for innførsel av medisiner som kun er til personlig bruk. 


Praktisk informasjon

El Salvador er ett av sju land som danner Mellom-Amerika. Det offisielle språket er spansk.  

Klimaet er tropisk/subtropisk, med regntid som normalt varer fra mai til oktober. Det er varmt og fuktig ved kysten, temperaturen kan være noe lavere i innlandet, men det er generelt høye temperaturer i hele landet.

Visa, American Express, Mastercard og Diners er aksepterte kredittkort på de fleste større steder. Det er stort sett uproblematisk å ta ut kontanter fra automater med disse kortene, men kloning av kort forekommer.

El Salvador har ingen jernbane. Det er godt utbygd ekspressbussnett fra San Salvador til Guatemala, Mexico og Tegucigalpa (i Honduras). Tica-buss opererer over hele Mellom-Amerika med moderne busser som har luftavkjøling og toalett. De store hotellene har ofte egne biler/busser.

Lokal busstransport kan være tidkrevende og kan være utsatt for overfall. Det er regulære bussruter over hele landet. De færreste drosjene har taksameter, og prisen bør avtales på forhånd. Leiebiler er tilgjengelig på flyplassen og ved flere hoteller. Mange lokale selskap opererer i landet, men også de store internasjonale som Budget og Hertz.

Retningsnummeret til El Salvador er +503. Telefon- og mobilnettet er stabilt. Internettdomenet er .sv.

Offentlige kontorer og butikker holder normalt åpent mellom kl. 8 og 12, og mellom kl. 13 og 17, mandag til fredag. De fleste forretninger holder også åpent lørdag. Banker holder normalt åpent mellom kl. 9 og 16 mandag til fredag.

Helligdager: 1. januar (nyttårsdag), onsdag før skjærtorsdag, skjærtorsdag og langfredag, 1. mai (arbeidernes dag), 19. juli (revolusjonsdagen), 15. september (uavhengighetsdagen), 1. november (allehelgensdag) og
25. desember (1. juledag).

Forskjellige byer har sine helgener som feires hvert år. 2. juledag og 2. påskedag er vanlige arbeidsdager i El Salvador.