Estland - reiseinformasjon

Estland har en stigende og høy smittetrend for covid-19. De har derfor innført påbud om vaksinepass for å gå på restaurant, museer m.m. og bruk av munnbind i butikker og offentlig transport. Dette innebærer at det er begrenset hva man kan besøke og oppleve om man ikke er fullvaksinert. For mer informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 27. AUGUST 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er gjort unntak for enkelte land og områder som enten er eller har vært på EUs tredjelandsliste.

I tillegg til EU/EØS, Sveits og Storbritannia er følgende land og områder unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Ukraina og USA.

Det globale reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Pass. Pass (og ID-Kort med reiserett ) er gyldige identifikasjonsdokumenter for nordmenn og må medbringes selv om Estland er medlem i Schengen. Det er ikke tilstrekkelig med førerkort og/eller bankkort. Pass må være gyldig hele reiseperioden.

Hvis barn reiser bare med en forelder, må man ha med samtykke fra den av foreldrene som ikke er med på reisen.

Som medlem av Schengen reiser nordmenn visumfritt i Estland. Det kreves ikke visum for norske borgere ved innreise. Utenlandske statsborgere med oppholdstillatelse i Norge bør ta kontakt med den estiske ambassaden i Oslo for å fastslå om det foreligger visumplikt ved innreise til Estland. 

Mistet pass. Hvis du mister pass, må du melde tapet til politi i Estland og kontakte ambassaden i Tallinn. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Tallinn og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Estland oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/ . Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Trafikk. Estland er et trygt reisemål. Ulykkes­frekvens i trafikken er noe høyere enn i Norge, men en av de laveste i EU. Bilparken er moderne. Norsk førerkort er gyldig i Estland. Det er trygt å ta taxi.

Terror. Terrortrusselen i Estland vurderes som lav. Voldskriminalitet kan forekomme.

Estland har selv ikke aktive atomkraftverk, men vil kunne være utsatt ved ulykker i naboland dersom vindforholdene er ugunstige. Det er ingen stor fare for naturkatastrofer i Estland. Følg imidlertid anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter. 

Drikkevann. Vannet fra springen kan drikkes. 

Koronavirus (covid-19): Smitten er høy i Estland (294/100.000 pr 23. august) og stigende. Regjeringen har nå innført strenge restriksjoner og fra 26. august må man være fullvaksinert og fremvise vaksinesertifikat for å spise på restauranter, gå på bar, kino, konsert, besøke museer, spa m.m.  Regjeringen har videre innført påbud om bruk av munnbind på offentlig transport og i butikker.  Barn under 12 år trenger imidlertid ikke bruke munnbind.

Karantenekrav: Alle kan reise til Estland uten begrensninger fra land innen EU/EØS og fra Storbritannia som har en 14-dagers infeksjonsrate på 75 eller færre tilfeller per 100.000. Hvis infeksjonsraten er i området 75–200, er det ikke begrensninger for personer som har bevis på vaksinasjon mot covid-19, tidligere har blitt smittet med sykdommen eller kan fremvise et negativt testresultat tatt ved avreise. 

Ved ankomst fra land innen EU/EØS og Storbritannia med en infeksjonsrate på mer enn 200, må man være i hjemmekarantene i ti dager dersom man ikke er vaksinert eller har bevis på at man tidligere har vært smittet med covid-19. Karantenetiden kan imidlertid forkortes med to negative tester, én ved ankomst og én etter seks dager. 

Det er også unntak fra karantenebestemmelsene for mindreårige (opp til 18 år) som reiser med en person som har blitt vaksinert eller tidligere har blitt smittet med covid-19 og derfor er unntatt.

Se mer informasjon på nettsidene til estiske myndigheter.

***

Helsesituasjonen i Estland og standarden på helsevesenet er jevnt over god. Smittefarlig flått finnes i kystområder (mulig å få vaksine).

Som medlem av EØS har nordmenn rett på helsetjenester i Estland på lik linje med estiske statsborgere. Europeisk helsetrygdekort dokumenterer denne rettigheten og bør medbringes

Det er generelt lite kriminalitet i Estland. På turiststeder, offentlig transport og i Tallinn bør man likevel ta forholdsregler for å unngå lommetyver.  Tallinn og andre byer er relativt trygge å ferdes i, men som i alle storbyer bør man vise aktsomhet på kvelder og netter spesielt i enkelte bydeler.

Dersom en krisesituasjon oppstår, er det estiske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Estisk lovverk er tilpasset EU-standard.

Språk. Offisielt språk er estisk, et språk i samme språkgruppe som finsk og samisk. Rundt en fjerdedel av innbyggerne har russisk som morsmål. Engelskkunnskaper er utbredt, særlig blant den yngre delen av befolkningen.

Retningsnummer. Retningsnummeret til Estland er +372 og internettdomene er .ee.

Det er god mobil- og internettdekning. De fleste kaféer, barer og hoteller har trådløst internett. 

Tidsforskjellen til Norge er + 1 time (UTC +2). Estland har sommertid som i Norge.

Elektrisk spenning er 220V/50Hz som i Norge. Kontakter er tilsvarende som i Norge.

Valuta. Lokal valuta er euro. Visa og MasterCard aksepteres de fleste steder og kan benyttes ved uttak i minibank.

Fly. Det er normalt direkte flyforbindelse Tallinn-Oslo. Fergeforbindelse til Helsingfors, Stockholm og St. Petersburg. Bussnettet er godt utbygd. Internasjonale bilutleiefirmaer er representert.

Nødtelefon til politi, brann og ambulanse er 112.

Politi kontaktes på +372 6123 000 hver dag fra 08:00-19:00.

Legehjelp i Tallinn: East Tallinn Central Hospital +372 6207040. North Estonia Medical Centre (Mustamäe Hospital) +372 617 1300.

Ved behov for bilhjelp kan Falck ringes på 1888.

I en krise eller nødssituasjon oppfordres det til å ta kontakt med ambassaden:
Kgl. norsk ambassade
Harju 6
15054 Tallinn
Telefon: (+372) 627 1000
E-post: emb.tallinn@mfa.no 

Ved kontakt etter ambassadens åpningstid vil det bli satt over til Operativt senter i Utenriksdepartementet.  

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Estland. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Estland