Forsiden

Estland - reiseinformasjon

Det er fremdeles mye covid-19 i Estland. Det er imidlertid ikke lenger krav om å dokumentere at man er fullvaksinert for å besøke landet. For mer informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Pass. Pass (og ID-kort med reiserett ) er gyldige identifikasjonsdokumenter for nordmenn og må medbringes selv om Estland er medlem i Schengen. Det er ikke tilstrekkelig med førerkort og/eller bankkort. Pass må være gyldig hele reiseperioden.

Norske borgere som ikke har fått fornyet passet sitt etter pandemien, kan frem til 31.12.2022 reise til Estland med sitt utløpte pass som legitimasjon. Ordningen innebærer at personer over 16 år kan legitimere seg med pass som utløp mindre enn tre år før innreise. Barn under 16 år kan legitimere seg med pass som utløp mindre enn ett år før innreise. Makulerte pass kan ikke benyttes til legitimasjonsformål.

Det er viktig å være klar over at det er en risiko forbundet med å reise til utlandet uten vanlig gyldig legitimasjon. Det finnes ingen garanti for at myndighetenes informasjon om ordningen når ut til relevante myndigheter og reiselivsaktører. Vi anbefaler derfor at de som reiser til Estland med utløpte pass reiser med direkteflyvning fra Norge.

Hvis barn reiser bare med en forelder, må man ha med samtykke fra den av foreldrene som ikke er med på reisen.

Som medlem av Schengen reiser norske statsborgere visumfritt til Estland. Utenlandske statsborgere med oppholdstillatelse i Norge bør ta kontakt med den estiske ambassaden i Oslo for å fastslå om det foreligger visumplikt ved innreise til Estland.

Mistet pass. Hvis du mister pass, må du melde tapet til politi i Estland og kontakte ambassaden i Tallinn. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Tallinn og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Estland oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Trafikk. Estland er et trygt reisemål. Ulykkes­frekvens i trafikken er noe høyere enn i Norge, men en av de laveste i EU. Bilparken er moderne. Norsk førerkort er gyldig i Estland. Det er trygt å ta taxi.

Terror. Terrortrusselen i Estland vurderes som lav. Voldskriminalitet kan forekomme.

Drikkevann. Vannet fra springen kan drikkes. 

Kjernekraftverk: Det er ingen atomkraftverk i Estland. I forbindelse med krigshandlinger nær kjernekraftverk i Ukraina anbefales norske borgere som befinner seg i Estland til å orientere seg om situasjonen og følge råd fra lokale myndigheter.

Du finner oppdatert informasjon om atomsikkerhet og atomberedskap i Estland via Estonian Rescue Board og Code of conduct for crisis situations.

Koronavirus (covid-19): Det er fremdeles smitte i Estland. Kapasiteten på sykehus er akseptabel. Kvaliteten på sykehusene er god. Det er ingen spesielle restriksjoner knyttet til korona i Estland.

Karantenekrav: Det er ikke nødvendig med vaksinepass for å reise inn i Estland.

***

Helsesituasjonen i Estland og standarden på helsevesenet er jevnt over god. Smittefarlig flått finnes i kystområder.

Som medlem av EØS har nordmenn rett på helsetjenester i Estland på lik linje med estiske statsborgere. Europeisk helsetrygdekort dokumenterer denne rettigheten og bør medbringes

Det er generelt lite kriminalitet i Estland. På turiststeder, offentlig transport og i Tallinn bør man likevel ta forholdsregler for å unngå lommetyver. Tallinn og andre byer er trygge å ferdes i, men man bør vise aktsomhet på kvelder og netter.

Dersom en krisesituasjon oppstår, er det estiske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Estisk lovverk er tilpasset EU-standard.

Språk. Offisielt språk er estisk, et språk i samme språkgruppe som finsk og samisk. Rundt en fjerdedel av innbyggerne har russisk som morsmål. Engelskkunnskaper er utbredt, særlig blant den yngre delen av befolkningen.

Retningsnummer. Retningsnummeret til Estland er +372 og internettdomene er .ee. 

Det er god mobil- og internettdekning. De fleste kaféer, barer og hoteller har trådløst internett. 

Valuta. Lokal valuta er euro. Visa og MasterCard aksepteres de fleste steder og kan benyttes ved uttak i minibank.

Transport. Det er direkte flyforbindelse mellom Tallinn og Oslo flere av ukedagene, og fergeforbindelse til Helsingfors og Stockholm. Buss- og tognettet er godt utbygd. Det er internasjonale bussruter, spesielt til de andre baltiske landene. Internasjonale bilutleiefirmaer er representert.

Nødtelefon til politi, brann og ambulanse er 112.

Politi kontaktes på +372 6123 000 hver dag fra 08:00-19:00.

Akutt legehjelp i Tallinn:

  • East Tallinn Central Hospital +372 6207040.
  • North Estonia Medical Centre (Mustamäe Hospital) +372 617 1300.

Ved behov for bilhjelp kan Falck ringes på 1888.

I en krise eller nødssituasjon oppfordres det til å ta kontakt med ambassaden:
Kgl. norsk ambassade
Harju 6
15054 Tallinn
Telefon: (+372) 627 1000
E-post: emb.tallinn@mfa.no 

Ved kontakt etter ambassadens åpningstid vil det bli satt over til Operativt senter i Utenriksdepartementet.  

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Estland. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Estland