Estland - reiseinformasjon

Estland har innført tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset og smitten er nå på vei nedover, og store deler av landet er blitt åpnet opp igjen. For mer informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 4. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island og Malta.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen og Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 1. juli 2021.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Pass. Pass (og ID-Kort med reiserett ) er gyldige identifikasjonsdokumenter for nordmenn og må medbringes selv om Estland er medlem i Schengen. Det er ikke tilstrekkelig med førerkort og/eller bankkort. Pass må være gyldig hele reiseperioden.

Hvis barn reiser bare med en forelder, må man ha med samtykke fra den av foreldrene som ikke er med på reisen.

Som medlem av Schengen reiser nordmenn visumfritt i Estland. Det kreves ikke visum for norske borgere ved innreise. Utenlandske statsborgere med oppholdstillatelse i Norge bør ta kontakt med den estiske ambassaden i Oslo for å fastslå om det foreligger visumplikt ved innreise til Estland. 

Mistet pass. Hvis du mister pass, må du melde tapet til politi i Estland og kontakte ambassaden i Tallinn. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Tallinn og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Estland oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/ . Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Trafikk. Estland er et trygt reisemål. Ulykkes­frekvens i trafikken er noe høyere enn i Norge, men en av de laveste i EU. Bilparken er moderne. Norsk førerkort er gyldig i Estland. Det er trygt å ta taxi.

Terror. Terrortrusselen i Estland vurderes som lav. Voldskriminalitet kan forekomme.

Estland har selv ikke aktive atomkraftverk, men vil kunne være utsatt ved ulykker i naboland dersom vindforholdene er ugunstige. Det er ingen stor fare for naturkatastrofer i Estland. Følg imidlertid anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter. 

Drikkevann. Vannet fra springen kan drikkes. 

Koronavirus (covid-19): Estland har innført tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset og smitten er nå på vei nedover, og store deler av landet er blitt åpnet opp igjen.

Karantenekrav: Alle reisende fra land med smittetall under 150 pr 100.000 trenger ikke karantene.  Dette betyr at for øyeblikket trenger ikke reisende fra Norge karantene. Dette kan imidlertid raskt endre seg, og listen over land hvor reisende unngår karantene gjennomgås hver fredag og blir gyldig fra mandag etter.

Alle som kommer fra land med smittetall over 150 pr 100.000 må ta en koronatest, enten senest 72 timer før ankomst Estland eller ved ankomst Estland, og være ti dager i karantene. Karantenetiden kan kortes ned dersom man tar en ny test tidligst seks dager etter den første testen og begge testene er negative. Selv om man er i karantene, kan man etter at og forutsatt at den første testen er negativ  gå i matbutikk og apotek/lege og man kan gå på jobb hvis det er nødvendig, men må unngå unødvendig nærkontakt med andre. Mer informasjon på nettsidene til estiske myndigheter.

Helsesituasjonen i Estland og standarden på helsevesenet er jevnt over god. Smittefarlig flått finnes i kystområder (mulig å få vaksine).

Som medlem av EØS har nordmenn rett på helsetjenester i Estland på lik linje med estiske statsborgere. Europeisk helsetrygdekort dokumenterer denne rettigheten og bør medbringes.

Det er generelt lite kriminalitet i Estland. På turiststeder, offentlig transport og i Tallinn bør man likevel ta forholdsregler for å unngå lommetyver.  Tallinn og andre byer er relativt trygge å ferdes i, men som i alle storbyer bør man vise aktsomhet på kvelder og netter spesielt i enkelte bydeler.

Dersom en krisesituasjon oppstår, er det estiske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Estisk lovverk er tilpasset EU-standard.

Språk. Offisielt språk er estisk, et språk i samme språkgruppe som finsk og samisk. Rundt en fjerdedel av innbyggerne har russisk som morsmål. Engelskkunnskaper er utbredt, særlig blant den yngre delen av befolkningen.

Retningsnummer. Retningsnummeret til Estland er +372 og internettdomene er .ee.

Det er god mobil- og internettdekning. De fleste kaféer, barer og hoteller har trådløst internett. 

Tidsforskjellen til Norge er + 1 time (UTC +2). Estland har sommertid som i Norge.

Elektrisk spenning er 220V/50Hz som i Norge. Kontakter er tilsvarende som i Norge.

Valuta. Lokal valuta er euro. Visa og MasterCard aksepteres de fleste steder og kan benyttes ved uttak i minibank.

Fly. Det er normalt direkte flyforbindelse Tallinn-Oslo. Fergeforbindelse til Helsingfors, Stockholm og St. Petersburg. Bussnettet er godt utbygd. Internasjonale bilutleiefirmaer er representert.

Nødtelefon til politi, brann og ambulanse er 112.

Politi kontaktes på +372 6123 000 hver dag fra 08:00-19:00.

Legehjelp i Tallinn: East Tallinn Central Hospital +372 6207040. North Estonia Medical Centre (Mustamäe Hospital) +372 617 1300.

Ved behov for bilhjelp kan Falck ringes på 1888.

I en krise eller nødssituasjon oppfordres det til å ta kontakt med ambassaden:
Kgl. norsk ambassade
Harju 6
15054 Tallinn
Telefon: (+372) 627 1000
E-post: emb.tallinn@mfa.no 

Ved kontakt etter ambassadens åpningstid vil det bli satt over til Operativt senter i Utenriksdepartementet.  

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no