Estland - reiseinformasjon

Estland er generelt et trygt land for nordmenn å reise til.

Pass: Pass (og ID-kort med reiserett ) er gyldige identifikasjonsdokumenter for nordmenn og må medbringes selv om Estland er medlem i Schengen. Det er ikke tilstrekkelig med førerkort og/eller bankkort. Pass må være gyldig hele reiseperioden.

Hvis barn reiser bare med en forelder, må man ha med samtykke fra den av foreldrene som ikke er med på reisen.

Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Mistet pass: Hvis du mister pass, må du melde tapet til politi i Estland og kontakte ambassaden i Tallinn. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Tallinn og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Estland oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Trafikk: Estland er et trygt reisemål. Ulykkes­frekvensen i trafikken er noe høyere enn i Norge, men er blant de lavere i EU. Bilparken er moderne. Norsk førerkort er gyldig i Estland. Det er trygt å ta taxi.

Terror: Terrortrusselen i Estland vurderes som lav. Voldskriminalitet kan forekomme.

Drikkevann: Vannet fra springen kan drikkes.

Helsesituasjonen i Estland og standarden på helsevesenet er jevnt over god. Smittefarlig flått finnes i kystområder.

Som medlem av EØS har nordmenn rett på offentlige helsetjenester i Estland på lik linje med estiske statsborgere. Europeisk helsetrygdekort dokumenterer denne rettigheten og bør medbringes.

Det er generelt lite kriminalitet i Estland. På turiststeder, offentlig transport og i Tallinn bør man likevel ta forholdsregler for å unngå lommetyver. Tallinn og andre byer er trygge å ferdes i, men man bør vise aktsomhet på kvelder og netter.

Dersom en krisesituasjon oppstår, er det estiske myndigheter som er ansvarlige for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Estisk lovverk er tilpasset EU-standard.

Språk: Offisielt språk er estisk, som er i samme språkgruppe som finsk og samisk. Rundt en fjerdedel av innbyggerne har russisk som morsmål. Engelskkunnskaper er utbredt, særlig blant den yngre delen av befolkningen.

Retningsnummer: Retningsnummeret til Estland er +372 og internettdomene er .ee. 

Det er god mobil- og internettdekning. De fleste kaféer, barer og hoteller har trådløst internett. 

Valuta: Lokal valuta er euro. Visa og MasterCard aksepteres de fleste steder og kan benyttes ved uttak i minibank.

Transport: Det er direkte flyforbindelse mellom Tallinn og Oslo flere av ukedagene, og fergeforbindelse til Helsinki og Stockholm. Buss- og tognettet er godt utbygd. Det er internasjonale bussruter, spesielt til de andre baltiske landene. Internasjonale bilutleiefirmaer er representert.

Nødtelefon til politi, brann og ambulanse er 112.

Politi kontaktes på +372 6123 000 hver dag fra 08.00-19.00.

Akutt legehjelp i Tallinn:

  • East Tallinn Central Hospital +372 6207040.
  • North Estonia Medical Centre (Mustamäe Hospital) +372 617 1300.

Ved behov for veihjelp kan RedGo Estonia ringes på 1888.

I en krise eller nødsituasjon oppfordres det til å ta kontakt med ambassaden:
Kgl. norsk ambassade
Harju 6
15054 Tallinn
Telefon: (+372) 627 1000
E-post: emb.tallinn@mfa.no 

Ved kontakt etter ambassadens åpningstid vil det bli satt over til Operativt senter i Utenriksdepartementet.  

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Estland. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Estland