Guatemala - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Mexico.

Reisende anbefales å sette seg godt inn i visumreglene før innreise. Sørg for å ha gyldig reiseforsikring for hele oppholdet. Kriminalitet forekommer spesielt i byene, men også på turiststeder. Det anbefales å ta vanlige forhåndsregler.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. 

Vi anbefaler alle reisende å ha gyldig reiseforsikring og registrere seg på reiseregistrering.no.

Last gjerne ned UDs app Reiseklar for nyttig informasjon for reiser utenlands.

Husk pass. For innreise til landene i Mellom-Amerika kreves norsk pass (nødpass aksepteres også). Passet må være gyldig seks måneder etter planlagt utreise. Overtredelse eller brudd på visumreglene straffes med bøter og fengsel. Du er selv ansvarlig for å sørge for at du overholder visumreglene. Sjekk direkte med landets myndigheter (for eksempel nærmeste ambassade) for ytterligere informasjon.

Offisiell informasjon finnes på hjemmesiden til landets immigrasjonsmyndigheter.

Som turist kan man oppholde seg i inntil 90 dager i Guatemala. Turistvisum innvilges ved innreise og forhåndsutstedes vanligvis ikke. I tillegg til pass kan man bli bedt om å vise hotellreservasjoner for oppholdet samt billett ut av landet.

Hvis du har behov for å søke om nødpass, må du ta kontakt med nærmeste konsulat. Søknad om ordinært pass kan kun leveres ved personlig oppmøte ved ambassaden i Mexico City. Se mer informasjon om søknad om pass på ambassadens hjemmesider.

Den norske ambassaden i Mexico dekker også landene i Mellom-Amerika (ned til og med Costa Rica). Norge er representert med honorære konsulater i samtlige lands hovedsteder.

Trafikksikkerhet og transport for landene i Mellom-Amerika. Det er relativt høy hyppighet av trafikkulykker, noe som skyldes variert kvalitet på veier og kjørestil. Kriminelle handlinger mot biler og busser er heller ikke uvanlig. Det er anbefalt å planlegge reiser godt, og ta forholdsregler. Transport i mørket kan i mange tilfeller øke risikoen for ulykker og kriminelle handlinger.

Det anbefales å bruke seriøse transportselskaper, selv om disse ofte koster mer.

Demonstrasjoner og politiske markeringer forekommer med jevne mellomrom, spesielt i  hovedstedene. Reisende bør unngå demonstrasjoner og politiske markeringer, da situasjonen kan være uoversiktlig og kan endres raskt. Reisende anbefales om å følge utviklingen gjennom lokale nyheter, for eksempel Prensa Comunitaria – Periodismo comunitario e investigación og Portada - La Hora

Terrorfaren i Mellom-Amerika regnes for å være lav.

Sykdommer man utsettes for i Guatemala er først og fremst knyttet til mageproblemer og myggbårne sykdommer. Reisende anbefales å ha god fokus på hygiene, spesielt ifm måltider. Dengue-feber smitter via myggstikk, oftest i urbane strøk. I jungelstrøk finnes det også malaria.

For informasjon om anbefalte reisevaksiner, se Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Sykehuskvaliteten i regionen varierer. Det finnes gode sykehus, men det anbefales å ha en god dialog med forsikringsselskapet hvis behovet for innleggelse eller medisinsk behandling skulle oppstå.

Medisiner i moderate mengder til personlig bruk kan i de fleste tilfeller tas med. Det kan i noen tilfeller være lurt å ha med dokumentasjon som spesifiserer innhold og behov.

Kriminalitet er et problem som innimellom rammer reisende i Guatemala. Væpnede ran forekommer både i de store byene og på turiststeder. Organisert kriminalitet er vanligvis ikke rettet mot turister, men det hender at uskyldige rammes. Drapsraten i landet er relativt høy. Det anbefales å ta forholdsregler og utvise forsiktighet.

Guatemala er utsatt for jordskjelv, tropiske stormer og orkaner, og har dessuten flere aktive vulkaner. Tropiske stormer kommer ofte med store mengder regn, som skaper problemet både langs kysten og i høylandet. Flom medfører jevnlig store skader på boliger og infrastruktur.

Informasjon om orkaner finnes på nettsiden til National Hurricane Center.

Reisende er underlagt lokal lovgivning i det landet han eller hun befinner seg i. Et lovbrudd kan føre til fengselsstraff som må sones i lokale fengsler. Nordmenn som arresteres eller varetekstfengsler har rett til å kontakte ambassaden eller konsulatet.

Guatemala er et svært verdikonservativt land, og trakassering, trusler, vold og drap på LHBTI-personer er en alvorlig utfordring. LHBTI-personers rettigheter står ikke sterkt, og det finnes ingen lover mot diskriminering av LHBTI.

Spansk er det offisielle språket i Guatemala, og engelsk brukes og beherskes kun i begrenset grad.

UDs operative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: uds.operative.senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

 

Guatemala. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Guatemala.