Guatemala - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Mexico.

Følg med på informasjon fra lokale myndigheter for ekstraordinære innreisebestemmelser. Vær oppmerksom på at informasjonen kan endre seg raskt. For øvrig informasjon om koronavirus, se punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 4. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island og Malta.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen og Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 1. juli 2021.

Snarveier:

Utbrudd av zikafeber

Sikkerhet

Norge er representert ved et honorært generalkonsulat i Guatemala by. Den norske ambassaden i Mexico by er ansvarlig norsk ambassade for landet. Kontaktinformasjon til konsulater og ambassaden i Mexico finner du under «Nødsituasjon».

Man bør ikke åpenlyst ha med seg verdisaker og ikke mer penger enn hva som er rimelig til dagens forbruk. Bagasje og personlige eiendeler bør holdes under nøye oppsikt på flyplasser, busstasjoner og lignende. Elektronisk utstyr og mobiltelefoner er spesielt ettertraktet. Verdisaker bør ikke etterlates på hotellrom. Om det ikke finnes oppbevaringsboks for verdisaker på hotellrommet, vil som regel resepsjonen være behjelpelig med dette. Vær til enhver tid i besittelse av legitimasjon, eventuelt fotokopi av pass.

Spør på hotellet om råd for hvilke forholdsregler du bør ta i området du bor. Dersom man skulle bli utsatt for ran eller overfall, anbefales det ikke å yte motstand ettersom de fleste overgripere bærer våpen. Politiet er ikke nødvendigvis pålitelig eller hjelpsomt. Bestikkelser blir ofte forventet. Anmeldelse av tyveri eller overgrep kan være byråkratisk og tidkrevende.

Politisk og økonomisk motiverte kidnappinger og bortføringer har vist nedgang, og det er lokalbefolkningen som er mest utsatt. Bortføring av utlendinger skjer i blant.

Den narkotikarelaterte volden i Guatemala er meget alvorlig. Volden er brutal og nådeløs, og selv om det i hovedsak dreier seg om interne oppgjør, rammes også uskyldige. Det har også vært tilfeller av væpnet ran i Antigua Guatemala (den gamle hovedstaden) som er en av de mest turistpregete byene i regionen. Et godt råd er å holde seg til gatene i sentrum av byene og bruke anbefalte taxiselskaper på kveldstid. Det er alltid betryggende å være sammen med andre.

Kopiering (kloning) av bankkort både fra kortautomater og på barer/restauranter/butikker forekommer ofte og det anbefales jevnlig å undersøke nettbanken sin for å kontrollere at kortet ikke har blitt misbrukt. Man bør benytte minibanker plassert inne i banklokaler, hoteller eller flyplasser og unngå minibanker på gata. Unngå avlukker som må åpnes med bankkortet.

Den politiske situasjonen anses som oversiktlig, men kan fort endre seg på grunn av økende misnøye blant folk.

Risiko for terrorhendelser i Mellom-Amerika ansees som lav.

Det er høyrekjøring i hele Mellom-Amerika. Trafikkulykker er en hyppig døds- og ulykkesårsak som også ramme turister. Veiene er av varierende kvalitet.

Lokale busser i Guatemala har utviklet seg til å bli arena for væpnede ran og drap på bussjåfører og passasjerer. I tillegg er lokale busser som oftest i dårlig stand og overbelastet. Det er en høy frekvens av ulykker som involverer lokal busstrafikk. For lange bussreiser anbefales etablerte busselskaper med komfort selv om dette er dyrere enn de lokale bussene. Landeveier er utsatt for væpnede ran og man bør unngå å reise om natten. I større byer er det tryggest å benytte taxi. Ved bruk av drosje bør pris avtales på forhånd, og at drosjen ikke skal - slik som det ofte er vanlig - ta med andre passasjerer på turen. Turister bør også være på vakt overfor personer som tigger ved lyskryss og generelt holde vinduer og dører stengt og låst.

Det finnes ingen jernbanenett i Mellom-Amerika. Det er hyppige flyforbindelser, inkludert til avsidesliggende steder, men ved bruk av småflyselskaper anbefales det å fortrinnsvis bruke de som samarbeider med eller er en del av de større internasjonale flyselskapene i regionen.

Guatemala er særlig utsatt for vulkan- og jordskjelvaktivitet, samt tropiske regnstormer og orkaner.

Guatemala og hele Mellom-Amerika, ligger over tre tektoniske plater (kontinentalplater). Regionen har vokst frem som resultat av vulkansk aktivitet mellom disse platene. Dette geologiske grunnlaget forklarer den høye vulkan- og jordskjelvaktiviteten. Landet opplever svært ofte svake rystninger. 

Guatemalas beliggenhet mellom Den karibiske gulf og Stillehavet gjør landet spesielt utsatt for tropiske regnstormer og orkaner med påfølgende flom og jordskred, særlig under regntiden som strekker seg fra mai til november. Orkaner treffer som regel kyststrøkene hardest, mens flom og jordskred som følge av tung nedbør også rammer høylandet. De siste store naturkatastrofene landet har opplevd er orkanen «Mitch» i 1998, og regnstormen «Stan» i oktober 2005.

Med unntak av Belize er forhold mellom to personer av samme kjønn lovlig i alle de mellom-amerikanske landene. Innbyggerne flest har dog et konservativt forhold til homoseksualitet, og det anbefales at homofile utviser diskresjon for å unngå å komme opp i ubehagelige situasjoner.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Mellom-Amerika oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring. Kontroller at forsikringen også dekker sykehusopphold og vær oppmerksom på hvilke type aktiviteter som ikke dekkes.

Lokalt nødnummer er 110. Lokalt turistpoliti – politur - kan kontaktes på telefonnummer 1500.

Ved krise og i nødsituasjon oppfordres norske borgere til å kontakte den norske ambassaden i Mexico på telefon +52 (55) 50 47 37 00. Ambassadens sentralbord er åpent mandag-torsdag 09:00-15:00 og fredag 09:00-12:00.

Utenfor kontortiden kan man kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no

Norske borgere kan også kontakte norske honorære konsulater og generalkonsulater for bistand. Det finnes norske honorære generalkonsulater i Belize By (Belize), Guatemala by (Guatemala), Managua (Nicaragua), San Salvador (El Salvador) og Tegucigalpa (Honduras). Oppdatert kontaktinformasjon finnes her.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

I forbindelse med pandemien har Guatemala innført krav om negativ covid-test for innreise. PCR-testen må være tatt tidligst 72 timer før avreise. Det er også krav om at man fyller ut et helseskjema før avreise, skjema finner du på nettsidene til helseministeriet.

Norske borgere trenger ikke visum for turist- og forretningsopphold på mindre enn 90 dager i Guatemala. Passet må være gyldig i inntil seks måneder etter planlagt utreisedato.

Det er, både for turister og reisende med forretningsvisum, mulig å forlenge oppholdet utover 90 dager én gang. Alternativt kan man reise ut av landet i minst 72 timer, men man må da reise til et land utenfor CA-4 (en Schengen-lignende avtale mellom Guatemala, El Salvador, Honduras og Nicaragua). Av land som deler grense med Guatemala er det kun Mexico og Belize som ikke er med i CA-4. Det er direkteflyvninger til Mexico, men flyforbindelsene til Belize er dårlige. Det må betales bot ved ulovlig opphold. 

For oppdatert informasjon om innreisebestemmelser oppfordres reisende til å undersøke med Guatemalas nærmeste ambassade.

Selv om norske borgere i utgangspunktet ikke trenger visum for å reise til Mellom-Amerika, er det kun pass (inkludert nødpass) som er godkjent identifikasjonsdokument. Passet må være gyldig i minst seks måneder etter planlagt utreise.

Man kan ikke reise inn til Guatemala med nødpass. Hvis passet blir stjålet eller mistet i Guatemala, kan man reise tilbake til Norge på et nødpass, men ikke gjennom USA. Skal man på videre reise, må man reise til nærmeste ambassade for å søke om nytt biometrisk pass.

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige og at innreise- og oppholdsbestemmelser overholdes.


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg i landet. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Følg også med på informasjon fra lokale myndigheter for ekstraordinære innreisebestemmelser. Vær oppmerksom på at informasjonen kan endre seg raskt.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Det er akseptabel lege- og sykehuskvalitet i alle de større byene. Tilbudet utenfor byene er begrenset. Offentlige sykehus mangler ofte grunnleggende medisiner og utstyr, så norske borgere anbefales å benytte private tilbud. Det er vanlig å måtte betale før behandling finner sted.

Hovednummere for ambulanse er 122 (frivillig korps) og 123 (kommunal), men private ambulansetjenester som Alerta Médica (tlf. +502 249 31 800) og Care (tlf. +502 511 10 000) anbefales selv om disse kan være ganske dyre.

Malaria forekommer. Man bør derfor beskytte seg mot myggstikk med klær, myggnett og/eller myggspray, eventuelt også med malariatabletter, i områder hvor det er mye mygg. I høylandet, hvor bl.a. hovedstaden og Antigua befinner seg, er det normalt liten forekomst av mygg, og risikoen for malaria er minimal. Her vil derfor malariatabletter ikke være nødvendige. Man bør imidlertid vurdere bruk av slike ved besøk til de arkeologiske områdene i El Petén (inkludert Tikal nasjonalpark), Rio Dulce og ved mangrovene ved stillehavskysten. 

Drikkevann bør kjøpes på flaske. På supermarkeder i større byer kan en få kjøpt klor til desinfisering av rå grønnsaker og frukt. Det anbefales å unngå å kjøpe mat på gaten (i boder o.l.) eller på steder hvor man er i tvil om hygienen. Hvis man er i tvil eller ikke har noe valg, velg godt stekte og kokte matretter og unngå rå grønnsaker og frukt uten skall.

Dengue er et økende problem i de tropiske regionene. Det er størst smittefare i Izabal fylke, men det forekommer også i resten av landet. Antallet smittede med både tradisjonell dengue, og dengue hemoragisk feber (DHF) har økt dramatisk, og flere har omkommet. Det finnes også zika i Guatemala. For offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning kan man henvende seg til Folkehelseinstituttet.

Ingen vaksiner er påbudt for innreise til Guatemala. For informasjon om reisevaksiner, se Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Tilgangen til medisiner er akseptabel. Det er ikke offisielle regler for innførsel av medisiner som kun er til personlig bruk.


Praktisk informasjon

Guatemala er ett av sju land som danner Mellom-Amerika. Det offisielle språket er spansk.

Det er tropisk klima i lavlandet, kaldere i høylandet inkludert hovedstaden. Regnsesongen varer fra mai til oktober.

Guatemala har mange flotte kirker å besøke. Man bør kle seg med respekt for religiøse skikker ved besøk i disse (unngå bare skuldre og korte skjørt/shorts). Det samme gjelder dersom en besøker hellige mayasteder. I regionen generelt er det vanlig å være lettkledd på strender og i umiddelbar nærhet til disse. Derimot forventes det mer formell bekledning i moderne byområder og offentlige steder.

Urfolket, hovedsakelig maya, med sine fargerike og vakkert vevde og broderte regionale drakter, er ettertraktede fotoobjekt. Man bør imidlertid alltid be om tillatelse før man tar bilder/filmer lokalbefolkningen, og spør helst en voksen før man tar bilde av barn. Omkring 60 prosent av befolkningen er urfolk.

I tillegg til spansk finnes det 21 maya-språk i Guatemala. På alle større steder/turiststeder snakker befolkningen spansk. Andelen av befolkningen som behersker engelsk er liten men økende. Det er en fordel å ha noen spanskkunnskaper hvis man tenker å gjennomføre en lengre reise i Guatemala. Mange byer tilbyr spanskkurs; de mest populære er Antigua (den gamle hovedstaden), og Quetzaltenango.

Den lokale valutaen heter quetzal. Visa er mer eller mindre universelt akseptert, både som betalingsmiddel og for uttak i minibanker. Mastercard, American Express og Diners Club er akseptert i noe mindre grad. Bedre hoteller aksepterer stort sett alltid de mest vanlige kredittkorttypene, i motsetning til mindre, rimeligere hotell/herberger.

Retningsnummeret til Guatemala er +502. Telefon- og mobilnettet er stabilt. Internettdomenet for Guatemala er .gt.

Vanlige åpningstid for butikker er 9-20, mens banker og offentlige kontorer vanligvis åpner 8 og stenger rundt 17. Kjøpesentre har normalt åpent på søndager. Dette gjelder også mange mindre butikker.

Offentlige helligdager: 1. januar (første nyttårsdag), påskeonsdag (halv dag) t.o.m. 1. påskedag, 1. mai (arbeidernes dag), 30. juni (militærets dag), 15. september (uavhengighetsdagen), 20. oktober (revolusjonens dag), 1. november (Alle helgens dag), 24. desember (halv dag) og 25. desember, 31. desember (halv dag).

I tillegg har alle kommuner og fylker sin lokale helligdag og festival, datoer varierer mellom de ulike kommunene.