Guyana - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Brasil

Det er ingen norsk utenriksstasjon i Guyana. UDs generelle råd bør derfor suppleres med ytterligere informasjon om reisemålet før du reiser. For informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 10. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Östra Savolax, Kajanaland, Satakunta, Syd-Österbotten, Vasa og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 25. mai 2021

Snarveier:

Utbrudd av zikafeber.

Sikkerhet:

Norge har ikke en ambassade i Guyana, men er representert ved en honorær konsul i Georgetown.

Faren for terrorhendelser i Guyana ansees som liten. Utbredelsen av kriminalitet i Guyana er høy. Derfor anbefales det å alltid være aktsom på reise for å redusere risikoen for å bli utsatt for en kriminell situasjon. Væpnet ran er vanlig. Ved en ranssituasjon skal man anta at gjerningsmannen er bevæpnet og ikke gjøre motstand.

Det er ikke anbefalt å benytte seg av offentlig transport, å reise alene til fots eller reise etter solen har gått ned. Drosjer bør ikke praies langs veikanten, men bookes gjennom hotell eller bedrifter.

På grunn av økt risiko for kriminalitet anbefales reisende å unngå å reise til East Bank og Linden/Timehri-motorveien. Reisende til hovedstaden Georgetown og omegn bør unngå å reise til Buxton, Agricola, Victoria, Venn, Lusigan og Paradise. Dersom besøk til et av disse stedene er nødvendig, anbefales det å reise i dagslys, med gode kommunikasjonsmuligheter og med en lokal guide.

Diskriminering av LGTBI-personer er utbredt i Guyana. Homofili er fremdeles ulovlig.

Norske borgere som oppholder seg i Guyana oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Nødsituasjon - politi: 911, brannbil: 912, ambulanse: 913
Utenom konsulatets og ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte - UDs døgnoperative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn trenger ikke visum ved innreise til Guyana, men må ha pass med gyldighet på minst seks måneder og en returbillett. Reisende er pålagt å fylle tolldeklarasjonsskjema (C14) ved ankomst. Besøkende som frakter mer enn 10.000 USD eller tilsvarende må klarere mengden i tollen.

Ved utreise må en avgift på G$4,000 betales på den internasjonale flyplassen. 


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Informasjon fra Guyanas helsemyndigheter finner man på nettsidene til departementet for offentlig helse.

Utenriksdepartementet oppretter ikke reiseråd på grunn av smittefare. Det er Folkehelseinstituttet som gir smittevernråd ved reiser. Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider.

***

Risiko for denguefeber og malaria, som skyldes virus som overføres ved myggstikk, forekommer hele året. Det anbefales derfor å bruke preventive midler mot myggestikk på reisen. Tilfeller av chikungunya-viruset har også blitt bekreftet i Guyana. Det anbefales alltid at man sjekker Folkehelseinstituttets hjemmeside for deres anbefalinger i god tid før reisen.

Det medisinske tilbudet er svært begrenset, også i sentrale områder som Georgetown. Det er viktig å ha god helseforsikring og tilstrekkelige økonomiske ressurser til en eventuell akutt situasjon.


Praktisk informasjon

Offisielt navn: Co-operative Republic of Guyana
Hovedstad: Georgetown
Språk: Offisielt språk er engelsk, men kreolsk og urdu er også utbredt, samt flere mindre språk.
Landareal: 214 969 km²
Politisk system: Republikk
Tidsforskjell til Norge er 4 - 4, 5 og 6 timer tidsforskjell, avhengig av årstid.
Elektrisitet: 240v, nasjonal telefonkode: 592, internettdomene: .gy, myntenhet - guyanesiske dollar (GYD), men USD er også akseptert.

Normale åpningstider - butikk: 09-17 (mandag-fredag) og 9-12 (lørdag), bank: 08-14.30 (mandag-fredag)

Nasjonale helligdager: 1. nyttårsdag, i løpet av våren - Youman Nabi, 3. februar  - republikkens dag, mars -  Phagwah, mars /april - langfredag, mars /april - påskedag, 5. mai - indernes dag, 26. mai - frigjøringsdagen, første mandag i juli - Caricom-dagen, oktober / november -  Diwali, 25. desember - 1. juledag, 26. desember -  Boxing Day