Guyana - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Brasil

Det er ingen norsk utenriksstasjon i Guyana. UDs generelle råd bør derfor suppleres med ytterligere informasjon om reisemålet før du reiser. For informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

Innreisebestemmelser kan endre seg. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid19-pandemien.

Husk pass. Nordmenn trenger ikke visum ved innreise til Guyana, men må ha pass med gyldighet på minst seks måneder og en returbillett. Reisende er pålagt å fylle tolldeklarasjonsskjema (C14) ved ankomst. Besøkende som frakter mer enn 10.000 USD eller tilsvarende må klarere dette i tollen.

Ved utreise må en avgift på G$4,000 betales på den internasjonale flyplassen. 

Det anbefales sterkt at nordmenn som reiser i Sør-Amerika har med dokumentasjon på gulfebervaksine, som kan vises frem i passkontrollen.

De fleste norske reisende har et problemfritt opphold i Guyana. På grunn av høy kriminalitet, ikke minst i hovedstaden, er det likevel viktig å ta forholdsregler på reisen. Nordmenn som oppholder seg i Guyana oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Risikoen for terrorhendelser i Guyana ansees som lav.

Bading. Det er flere steder langs kyststripen som er egnet for bading. Ved bading i elver i innlandet/Amazonas kan parasitter forekomme. Hør med lokalbefolkning angående hvor man kan bade. 

Lokale nødnumre ved nødsituasjon: Politiet: 911, brannvesenet: 912 og ambulanse: 913.

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg. Informasjon fra guyanske helsemyndigheter finner man på helseministeriets nettsider.  

Tilreisende til Guyana må ha en negativ PCR-test tatt innen 7 dager før ankomst (eventuelt en antistoff-test som ikke er mer enn 90 dager gammel). Tilreisende med test som er 4-7 dager gammel vil testes ved ankomst, men får anledning til selvisolasjon på hotellrom eller ved annen passende fasilitet inntil negativt prøvesvar foreligger. Dersom tilreisende kan fremvise negativ test tatt innen 72 timer før ankomst, er det ikke obligatorisk å teste ved ankomst eller andre restriksjoner.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Det medisinske tilbudet i Guyana er svært begrenset, også i sentrale områder som Georgetown. Det er viktig å ha god helseforsikring og tilstrekkelige økonomiske ressurser til en eventuell akutt situasjon. For offisielle helsefaglige reiseråd se Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Risiko for denguefeber og malaria, som skyldes virus som overføres ved myggstikk, forekommer hele året. Det anbefales derfor å bruke preventive midler mot myggestikk på reisen. Tilfeller av chikungunya-viruset og zikafeber har også blitt bekreftet i Guyana. Det anbefales alltid at man sjekker Folkehelseinstituttets hjemmeside for deres anbefalinger i god tid før reisen.

Når det gjelder vaksiner og risiko for sykdommer, anbefales det å kontakte norske helsemyndigheter i god tid før avreise til landet.

Kriminaliteten i Guyana er gjennomgående høy og politikapasiteten lav. Væpnede og voldelige ran mot forretninger og personer forekommer, også på høylys dag. Turister og forretningsreisende kan være spesielt utsatt, ettersom det forventes at de har verdisaker på seg. Det anbefales å benytte safe på hotellet til verdisaker. Det bør utvises stor forsiktighet i og rundt Georgetown, særlig etter mørkets frembrudd. Vær på vakt ved uttak av penger i minibank. Politiske demonstrasjoner kan også forekomme og store folkeansamlinger bør unngås.  

Dersom mulig bør reiser til og fra hovedflyplassen (Georgetown Cheddi Jagan International airport) sent på kvelden og før soloppgang unngås. Det har vært rapportert om tilfeller av grove ran og truende gjengvirksomhet i området rundt flyplassen. Kjør alltid med vinduer lukket og dørene låst.

Taxi booket i forkant anses å være trygt fremkomstmiddel for tilreisende.

Guyanas kyst er under havnivået og området er dermed svært utsatt for oversvømmelse. Kraftig regn i og utenom regntiden fører også stadig til oversvømmelse. Infrastruktur og vanndrenering er dårlig vedlikeholdt. 

Narkotikahandel er et stort problem i Guyana. Oppbevaring og smugling av narkotika gir strenge straffer og høye bøter. Pakk alltid bagasjen din selv, ikke frakte bagasje, pakker eller gaver for andre. Ha med legeerklæring eller resept hvis du må reise med legemidler som inneholder narkotiske eller andre forbudte substanser.

Homoseksuell aktivitet er ulovlig i Guyana og man kan risikere arrestasjon og fengsel dersom man kysser eller holder hender på offentlige steder.

Trafikksikkerhet: Det anbefales å utvise stor forsiktighet både som trafikant og fotgjenger. Trafikkbildet er betydelig mer uoversiktlig enn det vi er vant med fra Norge, og grunnleggende trafikkregler blir ofte ikke fulgt. Vær særlig oppmerksom på de mange minibussene som topper statistikken for trafikkulykker i Guyana.

Norge har ikke en ambassade i Guyana, men er representert ved en honorær konsul i Georgetown:

Honorær Konsul: Mr. Desmond A. Sears
Telefon: (592) 223 5096; 623 7788 
Adresse: 364 Omai Street, Prashad Nagar
Georgetwon - Guyana 
E-post: norconsulgengy@yahoo.com

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Brasil:

Embaixada Real da Noruega em Brasilia
SES, Avenida das Nações, Quadra 807, Lote 28,
CEP 70.418-900 Brasília – DF, Brasil
+55 61 3521 9800
E-post: emb.brasilia@mfa.no

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter:
Tlf: +47 23 95 00 00, e-post: UDops@mfa.no

Guyana. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Guyana