Hellas - reiseinformasjon

Hellas har på grunn av koronaviruset (covid-19) innført en rekke innreiserestriksjoner. Alle reisende til Hellas må fylle ut et elektronisk skjema før avreise og fremvise attest på negativ covid-19-test ved ankomst. Alle reisende må i karantene i syv dager. For mer informasjon om koronaviruset, se under punktet Helse. Det er en viss risiko for jordskjelv siden landet befinner seg i en aktiv seismisk sone.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 1. MARS 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: Island.

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Norra Savolax, Norra Karelen, Kajanaland og Mellersta Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. april 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Nødtelefon: 112
Brann: 199
Politi: 100
Kystvakt: 108
Ambulanse: 166
Turistpoliti: 1571

Kontakt ambassaden på telefonnummer: (0030) 210 72 46 173 hvis du er i en krise eller nødsituasjon. Utenfor ambassadens åpningstid kan du kontakte UDs døgnoperative senter på telefon: (0047) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring og europeisk helsetrygdkort. Reisende kan også registrere kontaktopplysninger hos Utenriksdepartementet.  Reiseregistrering.no er et tilbud til reisende om å registrere kontaktopplysninger. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på sms eller e-post. 

Dersom en krisesituasjon oppstår, er det greske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Følg veiledning og tilrådning fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio. Nettsiden The Secretariat for Crisis Management Communication gir informasjon på gresk og engelsk. 

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område, hvis du forlater et berørt område eller forlater landet. Det er viktig at du varsler dine pårørende. Gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og norske myndigheter/ambassaden om hvordan du har det.

Hellas er både et transittland og mottaksland for flyktninger og migranter.  Greske myndigheter har gjennomført en rekke tiltak for å koordinere utfordringene knyttet til krevende situasjoner langs grensen til Tyrkia og på noen av øyene nærmest Tyrkia. Ambassaden blir kontaktet av frivillige som ønsker å bistå og som har spørsmål knyttet til sikkerheten på øyene. Som ved alle reiser og utenlandsopphold gjelder det at man må forholde seg til landets lover og regler, også de instruksene som kommer fra landets helse- og politimyndigheter.

Det er lav kriminalitet i Hellas. Aten er en relativt trygg by å ferdes i, men som i alle storbyer bør man vise aktsomhet på kvelder og netter. Ta forholdsregler for å unngå lommetyver. Reisende oppfordres til å være spesielt på vakt for lommetyver på metroen og annen offentlig transport.

Det forekommer sporadiske terrorhandlinger i Aten. Angrepene kan karakteriseres som militante politiske ytringer og har hittil ikke vært rettet mot utenlandske turister eller typiske turiststeder.

Det er risiko for jordskjelv i Hellas. De fleste jordskjelv merkes knapt, men faren for større skjelv med store skader er alltid til stede. Det greske utenriksdepartementet viser til følgende lenker for relevant informasjon om jordskjelv i Hellas:

Ambassaden oppfordrer nordmenn til å gjøre seg kjent med de forholdsregler som bør tas i forkant, under og i etterkant av eventuelle jordskjelv. Dersom det nettopp har vært et jordskjelv, kan det oppstå tsunami. En tsunami er ikke én stor bølge, men en serie av bølger som kan komme til forskjellige tidspunkt.

På grunn av tørt landskap og høye temperaturer er Hellas utsatt for skogbranner. Faren øker betraktelig dersom det er sterk vind i området. Vær forberedt på at evakuering kan bli nødvendig.

Respekter advarsler på strender med understrømninger og urolig hav. Det er ikke lov til å ta med seg antikviteter fra havbunnen.

Greske motorveier er av god kvalitet, men riksveiene er av variabel standard. Kjørestilen er ulik det man er vant til fra Norge, og ulykkesfrekvensen er dessverre høy. Fotgjengere er ingen prioritert gruppe i trafikkbildet, så vær forsiktig ved kryssing av veier, selv i lyskryss. Vær oppmerksom på at regler for grønt og rødt lys ikke gjelder når et veikryss blir dirigert av trafikkpoliti. Norsk førerkort er gyldig i Hellas.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Det er et krav i Hellas om at enhver skal kunne fremvise offisiell legitimasjon med angivelse av statsborgerskap. Av norske id-dokumenter er det bare passet som oppfyller disse kravene utenfor de nordiske landene. På flyplasser og ved grensekontroll kan norske borgere uten pass nektes adgang til fly og andre transportmidler. Passet trenger ikke være gyldig utover utreisedagen fra Hellas.

Hvis du mister passet, kan du søke om nødpass ved ambassaden. Nødpass krever personlig oppmøte.

Ved reise med barn under 18 år kan greske myndigheter kreve at familieforhold må dokumenteres. Når kun den ene av foreldrene reiser med barnet, kan greske myndigheter kreve bekreftet fullmakt fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Dersom barna reiser alene, kan det være nødvendig å ha med en bekreftelse på at reisen og oppholdet er godkjent av barnas foreldre eller oppnevnte omsorgspersoner. Dette gjelder spesielt ved reiser ut av EU/EØS-området, for eksempel ved dagsreiser fra Korfu til Albania. Kopi av foreldrenes pass bør legges ved bekreftelsen. Eksempel på en generell bekreftelse.

Ved behov for hjelp eller for nærmere informasjon, kan man kontakte ambassaden i Aten på e-post: emb.athens@mfa.no. Utenfor åpningstid kan UDs døgnoperative senter kontaktes på: UDs.Operative.Senter@mfa.no.

Nødpass aksepteres som gyldig reisedokument ved innreise til Hellas. Personer med oppholdstillatelse i Norge trenger i utgangspunktet ikke visum for innreise til Hellas. Vennligst se nærmere informasjon på den greske ambassaden i Oslo sine nettsider. Reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) og utlendingspass (blått reisedokument) aksepteres som gyldig reisedokument ved innreise til Hellas. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort. Hvis du ikke har med deg oppholdskort, vil greske myndigheter kunne nekte deg utreise fra Hellas.

Hvis du mister reisebeviset, utlendingspasset og/eller oppholdskortet, kontakt ambassaden. Vi gjør oppmerksom på at søknad om reisedokument for retur til Norge kan ta flere dager.

Det kreves et pilgrimspass for å besøke klostrene på Mount Athos.
Pilgrimspasset utstedes i Thessaloniki. Prioritet gis til ortodokse kristne, bare menn har adgang og det er et tak på hvor mange som kan være på Mount Athos på samme tid. Ta kontakt med kontoret til Mt. Athos, telefon: +30 2310 252578, i god tid hvis du planlegger et besøk i perioden mellom april og september. Klostrene tar ikke betalt for sin gjestfrihet, men donasjoner godtas. Besøkende bør være sømmelig antrukket. Bruk av video og filmkamera og/eller båndopptakere er strengt forbudt.

Privateide båter med en lengde på over sju meter må betale en avgift enten før, eller samme dag som de ankommer gresk farvann: The Recreational and Daily Tour Cruise Ships Fee 


Helse

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge greske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. 

Innreiserestriksjoner: Alle reisende til Hellas må fylle ut et digitalt Passenger Locator Form (PLF) skjema før ankomst. Du finner skjemaet her: Passenger Locator Form. Det er viktig at skjemaet fylles ut riktig. Hvis du har spørsmål knyttet til utfylling av skjemaet, kan du kontakte greske myndigheters helpdesk tlf: +30 215 560 5151.

Koronatest: Alle reisende som ankommer Hellas skal fremvise dokumentasjon på negativ covid-19-test, som er utført maksimalt 72 timer før ankomst. I tillegg kan du bli tatt ut til en hurtigtest (Covid-19 Rapid Test) ved ankomst. 

Karantene: Reisende til Hellas må i reisekarantene i syv (7) døgn.

Informasjonen til reisende finnes også på nettsiden til Athens International Airport og Re-open EU Greece.

Lokale restriksjoner: Greske helsemyndigheter har en nettside med kart over områder i Hellas hvor man kan sjekke risikonivået. Det er obligatorisk å bære munnbind utendørs og innendørs på offentlige steder.

Alle som ferdes utendørs må ha med pass eller ID, samt dokumentasjon som spesifiserer grunnen til at en forlater hjemmet ved å fylle ut skjema Lockdown movement permit eller ved å sende en sms til 13033.  Det gis tillatelse bl.a. for å gå til legen eller apotek (valg 1), handle (valg 2), bank og offentlige kontor (valg 3), hjelpe syke og følge barn til skolen (valg 4), begravelse (valg 5) og trening, gå tur med hunden eller besøke venner/familie i julen (valg 6). Man kan reise til flyplassen hvis man kan vise flybillett. Det gis tillatelse til å dra på jobb såfremt man har en erklæring fra arbeidsgiver. 

Du kan ringe 1135 hvis du tror du har symptomer på koronaviruset og befinner deg i Hellas.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Livet i Hellas medfører ingen spesielle sykdomsfarer. Standarden ved offentlige sykehus er varierende og ligger ofte under vanlig nordisk standard. Det finnes et stort tilbud av private klinikker hvor standarden er bra. Generelt er terskelen lavere for å iverksette operasjon enn ved tilsvarende tilfeller i Norge.

Det gis generell anbefaling om å besøke Folkehelseinstituttets nettsider før reise til utlandet. Det har vært flere tilfeller av Vestnilfeber i Hellas de siste årene. Tiltak for å minimere eksponering for myggstikk anbefales. Bruk myggnett, klær som dekker kroppen og myggmiddel – særlig i skumringstimene og rett før soloppgang når myggen er mest aktiv.

Vannet fra springen kan drikkes men kan ha bismak av klor. 


Praktisk informasjon

Tidssone for Hellas er UTC +2 (norsk tid + 1 time)
Strømnettet i Hellas er på 220 volt
Telefonnettet er stabilt. GSM-dekning: 90-95 prosent
Hellas har sommer- og vintertid på lik linje med Norge.
Nødtelefon: 112
Retningsnummer for samtaler fra Norge til Hellas er +30.

Myntenheten i Hellas er euro. De vanligste bank-/kredittkortene aksepteres. 

Nasjonale helligdager 2021: 1. januar – 1. nyttårsdag, 6. januar – Epifania, 15. mars – innledning av fasten, 25. mars – gresk nasjonaldag, 30. april – ortodoks langfredag, 1. mai - arbeidernes internasjonale kampdag, 2. mai - ortodoks påske, 3. mai – ortodoks påske, 21. juni – ortodoks pinse, 15. august - jomfru Marias opptakelse til himmelen, 28. oktober – gresk nasjonaldag, 25. desember – 1. juledag og 26. desember – 2. juledag.

De to største havnene i Aten, Pireus og Rafina har gode forbindelser til de greske øyene. Metroen er presis og har direkte linje fra flyplassen til sentrum av Aten.

Språket i Hellas er nygresk. Yngre grekere har gode engelskkunnskaper, men av eldre grekere på mindre steder kan man ikke forvente at de forstår engelsk.