Hellas - reiseinformasjon

De aller fleste reiser til Hellas går uten spesielle problemer. Reisende må ha med gyldig pass ved opphold i Hellas for å kunne identifisere seg. Det er en viss risiko for jordskjelv i Hellas, siden landet befinner seg i en aktiv seismisk sone. Som i alle storbyer bør man vise aktsomhet, spesielt i visse deler av Aten og Thessaloniki.

Snarveier:

Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Hellas er +30. Telefonnettet er stort sett stabilt. Tidsforskjell er + 1 time (GMT+2)
Strøm: 220V
Internettdomene: .gr
GSM-dekning: 90-95 prosent

Myntenheten i Hellas er euro. Bankvesenet fungerer normalt, og minibankene er godt utbygd i de større byene og på turiststedene. Bankkort kan brukes som betalingsmiddel mange steder, men vær oppmerksom på at kontanter som betalingsmiddel er mer utbredt enn i Norge, spesielt på landsbygda og på mindre øyer. De vanligste bank-/kredittkortene aksepteres.

Nasjonale helligdager: 1. januar - nyttårsdag, 6. januar - "Theofania", 27. februar - "Kathari Deftera" (bevegelig helligdag, innledning av fasten), 25. mars - gresk nasjonaldag, 13. april - langfredag, 17. april - påske, 1. mai - offentlig høytidsdag, 5. juni - pinse, 15. august - "Jomfru Marias innsovning", 28. oktober - gresk nasjonaldag, 25. desember - 1. juledag, 26. desember - 2. juledag.

Offentlig transport i Aten er billig. Metroen er ren og presis og relativt godt utbygd. Metroen har direkte linje fra flyplassen til Syntagmaplassen i sentrum av Aten. I tillegg er det flybusser til sentrum og Pireus.

Taxi er billig, lett tilgjengelig og anses som sikkert. Vær oppmerksom på at barneseter vanligvis ikke er tilgjengelig. Mange taxier stopper uten varsel hvor som helst for å ta med og sette av nye passasjerer. Taxisjåfører runder gjerne opp regningen selv, så vanligvis gir man ikke så mye i tips.

Det er bussforbindelser mellom de fleste byer. Greske tog er få, langsomme og lite komfortable. Unntaket er ekspressforbindelsen Aten-Thessaloniki.

Aten-området har flere havner. De to største, Pireus og Rafina, har gode forbindelser til de greske øyene. Sjøforbindelse til andre land går via Pireus, Patras, Igoumenitsa og Korfu.

Norsk førerkort er gyldig i Hellas. Gate- og veiskilt finnes normalt med både greske og latinske bokstaver. Vær oppmerksom på at regler for grønt og rødt lys ikke gjelder så lenge et veikryss blir dirigert av trafikkpoliti.

Førerhunder har tilgang til offentlige kontorer og offentlig kommunikasjon. Flere sentrumsgater er brolagt med mønstre som skal øke fremkommeligheten for synshemmede. I endel sentrumsgater er det skrådde fortauskanter som letter fremkommeligheten for bevegelseshemmede, men dessverre er fortau ofte meget vanskelig framkommelige pga. beplanting – og særlig for rullestolbrukere og barnevogner. Småbutikker, kafeer og tavernaer presenterer ofte varene sine eller setter ut bord og stoler slik at de fyller fortauene.

Språket i Hellas er nygresk. Yngre grekere har generelt gode engelskkunnskaper, men av eldre grekere på mindre steder kan man ikke forvente at de forstår engelsk.

Åpningstider for butikker, banker og offentlige kontorer – bank og offentlige kontorer: 08.00 - 14.00 mandag-fredag, butikker: 09.00 - 15.00 mandag, onsdag, lørdag, 09.00 -15.00 og 17.00-21.00 tirsdag, torsdag, fredag, supermarkeder: 08.00-21.00 (20.00 lørdag). Butikker har utvidede åpningstider på steder som er definert som turistområde.

Grekere spiser middag sent – det er få mennesker på restaurantene før kl. 20.00. Mange steder tilbyr ikke servering mellom 15.00 og 19.00. 'Service charge' er inkludert i regningen på restauranter og kafeer, men hvis du er spesielt fornøyd med servicen er det vanlig å legge igjen fem-ti prosent i tips. I 2009 innførte Hellas ny røykelov. Loven respekteres i varierende grad på kafeer og restauranter.

Det er ikke lov til å ta med seg antikviteter fra havbunnen. Nakenbading er kun tillatt på definerte strender. Respekter advarsler på strender med understrømninger og urolig hav.

Besittelse av narkotika medfører streng straff.

Norske studenter har gratis adgang til arkeologiske steder og offentlige museer i Hellas, gitt at man kan fremvise studentbevis. Besøkende over 65 år betaler halv pris. Dette følger av EØS-reglene.


Sikkerhet

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring. Når du reiser til Hellas, bør du i tillegg ha med deg europeisk helsetrygdkort. Dersom du reiser utenfor Norge uten reiseforsikring, kan det få store konsekvenser for deg eller dine medreisende familie. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall. Vær oppmerksom på at forsikringsselskapene kan ha ulike, spesielle vilkår og at det er visse situasjoner som ikke dekkes. Direkte og indirekte utgifter i forbindelse med streik er et eksempel på en slik situasjon. Les alltid forsikringsbetingelsene nøye på forhånd - også de detaljerte vilkårene. Vi anbefaler at du leser mer om reiseforsikring på UDs sider.

Lokale nødnumre - nødtelefon (på engelsk og fransk, lokaliserer innringer): 112, brann - 199, politi - 100, kystvakt -108, ambulanse - 166, turistpoliti - 1571.

Turistpolitiet i Hellas fungerer også som en sentral turistinformasjon som kan gi generell informasjon eller sette over til relevante instanser. Turistpolitiet kan gi informasjon på engelsk, fransk, spansk eller italiensk.

Ta kontakt med ambassaden på telefonnummer: (0030) 210 72 46 173 hvis du er i en krise eller nødsituasjon. Sjekk også ambassadens hjemmeside og våre sosiale medier for oppdatert informasjon.

Utenfor ambassadens åpningstid kan du kontakte UDs døgnoperative senter på telefon: (0047) 23 95 00 00, e-post: UDops@mfa.no

Det er generelt lav kriminalitet i Hellas. Aten er også en generelt trygg storby å ferdes i. Vær imidlertid oppmerksom på at enkelte områder er mer utsatt, spesielt på kvelds-/nattestid, for eksempel rundt Omonia-plassen i sentrum.

Reisende oppfordres til å være på vakt for lommetyver, spesielt på flyplasser, metro, buss og annen offentlig transport. Vi anbefaler reisende å oppbevare pass, penger og kort under klærne, og ikke i vesker, lommer eller ryggsekker.

Det forekommer sporadiske terrorhandlinger i Aten. Angrepene kan karakteriseres som militante politiske ytringer, og har hittil ikke vært rettet mot utenlandske turister eller typiske turiststeder.

Hellas har utfordringer knyttet til migrasjon, og landet har et høyt antall irregulære innvandrere. Situasjonen er i stadig endring, og reisende oppfordres til å følge med i internasjonale og lokale media.

Hellas er gått fra å være et transittland til å bli et mottaksland for flyktninger og migranter. For å koordinere utfordringene knyttet til flyktningkrisen, har greske myndigheter gjennomført en rekke tiltak, men den store andelen kvinner og barn i flyktningestrømmen gjør de humanitære aspektene krevende.

Situasjonen er fremdeles en utfordring for greske myndigheter. Humanitære organisasjoner, NGO-er og andre frivillige yter en stor innsats for å avdempe den vanskelige menneskelige situasjonen. Flyktningene og migrantene oppholder seg først og fremst på øyene i øst (Lesvos, Chios, Samos, Kos og Leros), i det nordlige Hellas og i Aten-området. Flyktningene oppholder seg i økende grad i ulike slag innkvarteringsfasiliteter tilrettelagt av greske myndigheter.

Ambassaden blir kontaktet av frivillige som ønsker å bistå, og har laget en liste over noen av hjelpeaktørene som opererer i Hellas. Som ved alle reiser og utenlandsopphold gjelder det at man må forholde seg til landets lover og regler, herunder helse- og politimyndighetenes myndighet.

Greske motorveier er av god kvalitet, men riksveiene er av variabel standard, og ikke alltid like godt vedlikeholdt eller merket. Kjørestilen er ulik det man er vant til fra Norge, og ulykkesfrekvensen er dessverre høy. Fotgjengere er ingen prioritert gruppe i trafikkbildet, så vær meget forsiktig ved kryssing av veier, selv i lyskryss.

Omfanget av streiker og demonstrasjoner er betydelig redusert, men på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen i landet forekommer det tidvis streiker og demonstrasjoner i sentrum av store byer som Aten og Thessaloniki. Streiker blir som regel ikke annonsert mer enn en uke på forhånd, og noen starter helt uten forvarsel. Vær oppmerksom på at gater i sentrum derfor kan bli stengt uten forvarsel. Følg med på nyhetene for oppdatert informasjon.

Dersom en krisesituasjon (jordskjelv, skogbrann e.l.) oppstår, er det greske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Følg alltid veiledning og tilrådning fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio. Meld fra til ambassade/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område, hvis du forlater et berørt område eller forlater landet. Det er viktig at du varsler dine pårørende.

Det er risiko for jordskjelv i Hellas. De fleste jordskjelv merkes knapt, men faren for større skjelv med store skader er alltid til stede. De fleste jordskjelv varer sjelden mer enn ett minutt. Et jordskjelv kan være skremmende, men om man er beskyttet er det oftest ikke farlig i seg selv. Søk dekning for fallende gjenstander, for eksempel under et bord, i en døråpning eller en korridor. Vær oppmerksom på at telefonsystemer kan ofte bli rammet i slike situasjoner.

Det greske Utenriksdepartement viser til følgende lenker for relevant informasjon om jordskjelv i Hellas:

Ambassaden oppfordrer nordmenn til å gjøre seg kjent med de forholdsregler som bør tas i forkant, under og i etterkant av eventuelle jordskjelv. Listen nedenfor er veiledende.

Unngå plassering av tunge gjenstander i nærheten av senger og sovesteder. Plasser tunge gjenstander på lave steder, og la gjenstander som kjøleskap og fryser ha rom til å bevege seg uten å tippe over ende. Ved jordskjelv bør en søke tilflukt på et åpent sted. Alternativ bør en oppholde seg i døråpninger eller under bord.

Dersom du befinner deg i en bil under et jordskjelv, stans bilen og bli værende i den. Foreta kontrollert nedbremsing, parker kjøretøyet klart av broer, fjellsider og elektriske ledninger.

Opptreden i etterkant av jordskjelv: Vær oppmerksom på muligheten for etterskjelv, lytt til radio, og forlat ikke tilfluktsstedet før det er klart at situasjonen tillater det. Unngå bruk av elektriske artikler og drikk ikke vann fra springen. Vær oppmerksom på at skjelvet kan ha revet av elektriske ledninger, ledet til gasslekkasje eller skadet bygningsmasse slik at gjenstander kan falle ned. Oppsøk redningspersonell, opplys om eventuelle sårede og savnede. Unngå unødig bruk av bil og mobiltelefon. Gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og norske myndigheter/ambassaden om hvordan du har det.

Dersom det nettopp har vært jordskjelv, kan det oppstå risiko for tsunami. Hvis du tror det er fare for en tsunami, beveg deg bort fra vannkanten og fra lavtliggende områder ved havet. Om mulig, evakuer til et høytliggende område. En tsunami er ikke én stor bølge, men en serie av bølger som kan komme til forskjellige tidspunkt. Følg med på lokale nyheter, på tv eller radio for å få oppdatert informasjon om situasjonen.

På grunn av tørt landskap og høye temperaturer er Hellas utsatt for skogbranner. Skogbrann kan forårsakes av lyn, menneskelig uforsiktighet og ildspåsettelse. Faren øker betraktelig dersom det er sterk vind i området. Vær forberedt på at evakuering kan bli nødvendig. Ved skogbrann kan det fortsette å brenne i jordsmonn, trestubber, maurtuer og annet selv om brannen er slukket. Brannvesenet vil drive etterslukking av brannen og gi beskjed når området er trygt.

Reisende og studenter som skal oppholde seg i landet over en lengre periode, og turister som reiser på egen hånd oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no. Det vil gjøre det lettere for utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Det er et krav i Hellas om at enhver skal kunne fremvise offisiell legitimasjon med angivelse av statsborgerskap. Av norske id-dokumenter er det bare passet som oppfyller disse kravene utenfor de nordiske landene. På flyplasser og ved grensekontroll kan norske borgere uten pass nektes adgang til fly og andre transportmidler. Passet trenger ikke være gyldig utover utreisedagen fra Hellas.

Ved reise med barn under 18 år kan greske myndigheter kreve at familieforhold må dokumenteres. Når kun den ene av foreldrene reiser med barnet, kan greske myndigheter kreve bekreftet fullmakt fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Dette gjelder spesielt ved reiser ut av EU/EØS-området, for eksempel ved dagsreiser fra Korfu til Albania. Ved behov for hjelp eller for nærmere informasjon, kan man kontakte ambassaden i Aten på e-post: emb.athens@mfa.no. Utenfor åpningstid kan UDs døgnoperative senter kontaktes på: udops@mfa.no

Nødpass aksepteres som gyldig reisedokument ved innreise til Hellas. Reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) aksepteres som gyldig reisedokument ved innreise til Hellas. Utlendingspass (blått reisedokument) aksepteres som gyldig reisedokument ved innreise til Hellas.

Pilgrimspass til klostrene på Mount Athos: Det kreves et pilgrimspass for å besøke klostrene på Mount Athos. Pilgrimspasset utstedes i Thessaloniki. Prioritet gis til ortodokse kristne, bare menn har adgang, og det er et tak på hvor mange som kan være på Mount Athos på samme tid. Ta kontakt med kontoret til Mt. Athos, telefon: +30 2310 252578, i god tid hvis du planlegger et besøk i perioden mellom april og september.

Klostrene tar ikke betalt for sin gjestfrihet, men donasjoner godtas. Besøkende bør være sømmelig antrukket. Bruk av video og filmkamera og/eller båndopptakere er strengt forbudt.


Helse

Livet i Hellas medfører ingen spesielle sykdomsfarer. Standarden ved offentlige sykehus er varierende og ligger ofte under vanlig nordisk standard. Det finnes et stort tilbud av private klinikker hvor standarden er bra. Generelt er terskelen lavere for å iverksette operasjon enn ved tilsvarende tilfeller i Norge.

Vannet fra springen kan drikkes men kan ha bismak av klor. Luftkvaliteten i Aten er betydelig bedret det siste tiåret med utbygging av t-banesystemet og redusert biltrafikk.