Hellas - reiseinformasjon

Hellas har på grunn av koronaviruset (covid-19) innført en rekke innreiserestriksjoner. For mer informasjon om koronaviruset, se under punktet Helse. Det er en viss risiko for jordskjelv siden landet befinner seg i en aktiv seismisk sone.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 27. AUGUST 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er gjort unntak for enkelte land og områder som enten er eller har vært på EUs tredjelandsliste.

I tillegg til EU/EØS, Sveits og Storbritannia er følgende land og områder unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Ukraina og USA.

Det globale reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass. For innreise i Hellas kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Passet trenger ikke være gyldig utover den planlagte utreisedagen fra Hellas.

Utenlandske borgere med oppholdstillatelse i Norge trenger ikke visum for å reise til Hellas. Se nærmere informasjon på den greske ambassaden i Oslo sine nettsider.

Andre reisebevis. Reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) og utlendingspass (blått reisedokument) aksepteres for innreise til Hellas. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge. Har du ikke oppholdskort kan greske myndigheter nekte deg utreise fra Hellas.

Barn under 18 år. Hvis du reiser med barn under 18 år, kan greske myndigheter kreve at familieforhold dokumenteres. Når kun den ene av foreldrene reiser med barnet, kan det kreves en bekreftet fullmakt fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Dersom barna reiser alene, kan det kreves en bekreftelse på at reisen og oppholdet er godkjent av barnas foreldre. Dette gjelder spesielt ved reiser ut av EU/EØS-området, for eksempel ved dagsreiser fra Korfu til Albania. Kopi av foreldrenes pass bør legges ved bekreftelsen (se eksempel på en generell bekreftelse).

Mistet pass. Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort, må du melde tapet til gresk politi og kontakte ambassaden i Aten. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Aten og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Ankomst med privat båt. Privateide båter med en lengde på over sju meter må betale en avgift enten før, eller samme dag som de ankommer gresk farvann (for mer informasjon se: The Recreational and Daily Tour Cruise Ships Fee). 

Trafikk. Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Vær forsiktig ved kryssing av veier, selv i lyskryss.

Norsk førerkort er gyldig i Hellas.   

Terror. Det har forekommet terrorhandlinger i Aten også i de senere årene. Angrepene har vært målrettede mot politiske motstandere og har ikke vært rettet mot utenlandske turister eller typiske turiststeder.

Demonstrasjoner. Politiske markeringer og demonstrasjoner er ikke uvanlig i Aten. I noen tilfeller kan disse bli voldelige og føre til sammenstøt med politi. Det oppfordres til å utvise aktsomhet knyttet til demonstrasjoner og ikke oppsøke dem. 

Bading. Respekter advarsler på strender knyttet til strøm- og vindforhold.

Antikviteter. Det er ikke lov til å ta med seg antikviteter fra havbunnen eller andre steder man ferdes.

Grensen mot Tyrkia. For å hindre ulovlige grensepasseringer har greske myndigheter gjennomført en rekke sikkerhetstiltak langs grensen mot Tyrkia og på noen av øyene nærmest Tyrkia. Det er viktig at man setter seg nøye inn i reglene som gjelder for disse områdene.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge greske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel.

Innreiserestriksjoner. Informasjon om reiserestriksjoner fra greske myndigheter finnes på nettsiden: Protocol for Arrivals in and Departures from Greece og Destination Greece. Health First.

Passenger Locator Form. Reisende til Hellas må fylle ut et digitalt skjema, Passenger Locator Form (PLF), før ankomst. Du finner skjemaet her: Passenger Locator Form.

Koronatest. Reisende skal fremvise dokumentasjon på negativ PCR-test utført maksimalt 72 timer før ankomst, eller negativ antigentest utført maksimalt 48 timer før ankomst. Kravet om test gjelder også for barn fra 12 år. I tillegg kan du bli tatt ut til en hurtigtest ved ankomst. Kravet om negativ covid-19-test bortfaller dersom du er fullvaksinert eller kan fremlegge bevis på at du har hatt covid-19.

Lokale restriksjoner. Det er påbudt å bære munnbind innendørs på offentlige steder, og krav om å vise dokumentasjon på at du er ferdigvaksinert eller har vært smittet på innendørs restauranter, cafeer, kino og barer. Informasjon om smittesituasjonen finnes på Map Covid-19 Tracking.

Innenlandsreiser til de greske øyene. Dersom du skal reise til greske øyer med ferge eller fly, kreves enten bevis på at du er fullvaksinert, en negativ PCR-test utført 72 timer før, en negativ antigentest utført maksimalt 48 timer før, eller en bekreftelse på at du har hatt covid-19. Kravet om test gjelder også for barn fra 12 år. Informasjonen til reisende finnes også på Athens International Airport og Re-open EU Greece.

Du kan ringe 1135 eller +30 210 5212054 hvis du tror du har symptomer på koronaviruset og befinner deg i Hellas. Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Det er generelt lite kriminalitet i Hellas. På turiststeder, offentlig transport og i storbyer bør man likevel ta forholdsregler for å unngå lommetyver.

Aten og andre greske storbyer er relativt trygge å ferdes i, men som i alle storbyer bør man vise aktsomhet på kvelder og netter spesielt i enkelte indre bydeler.

Narkotika. Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som alvorlige lovbrudd og medfører streng straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det greske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio. Nettsiden The Secretariat for Crisis Management Communication gir informasjon på gresk og engelsk. 

Jordskjelv. Hellas ligger i en jordskjelvutsatt sone. De fleste jordskjelv merkes knapt, men faren for større skjelv med store skader er alltid til stede. Det greske utenriksdepartementet viser til følgende lenker for relevant informasjon om jordskjelv i Hellas:

Det er lurt å gjøre seg kjent med hvilke forholdsregler som bør tas i forkant av, under og i etterkant av jordskjelv (se Norsar). Dersom det nettopp har vært et jordskjelv i havområder eller nært kysten, kan det oppstå en tsunami. En tsunami er ikke én stor bølge, men en serie av bølger som kan komme til forskjellige tidspunkt.

Skogbrann. På grunn av tørt landskap og høye temperaturer er Hellas utsatt for skogbranner. Skogbranner skjer spesielt i sommerhalvåret, men ikke utelukkende. Faren øker betraktelig dersom det er sterk vind. Skogbranner kan være potensielt svært farlige og det oppfordres til å følge lokale myndigheters råd og vær forberedt på at evakuering kan bli nødvendig.

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Frivillig arbeid. Norske statsborgere som ønsker å jobbe med flyktninger og migranter i Hellas må sikre seg at den organisasjonen de jobber for har tillatelse til å operere i Hellas og at de registrerer sine ansatte og frivillige i henhold til gresk regelverk.

Nødtelefon: 112
Brann: 199
Politi: 100
Kystvakt: 108
Ambulanse: 166
Turistpoliti: 1571

Ambassadens nødnummer for krise eller nødsituasjon: (+30) 210 72 46 173

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatene

 

Hellas. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Hellas.