Honduras - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Mexico

Honduras' flyplasser er nå åpne også for utenlandske turister,  og direkte flyruter fra Europa er operative. Vær oppmerksom på at informasjonen kan endre seg raskt. For øvrig informasjon om koronavirus, se punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 3. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Utbrudd av zikafeber.

Sikkerhet

Mellom-Amerika har generelt sett høy kriminalitet, og veldig høy drapsrate i enkelte områder. Norge er representert ved et honorært generalkonsulat i Tegucigalpa. Den norske ambassaden i Mexico by er ansvarlig norsk ambassade. Kontaktinformasjon til konsulater og ambassaden i Mexico finner du under «Nødsituasjon».

Det har vært en rekke protester mot president Juan Orlando Hernández siden tidlig i 2019, utløst av foreslåtte helse- og utdanningsreformer. Det er stadig fare for nye sammenstøt mellom demonstranter og militærstyrker i hovedstaden og i store deler av landet. Dersom uroen blusser opp igjen, kan veisperringer og barrikader påvirke fremkommelighet og skape en uregelmessig tilgang til varer og tjenester.

Den norske ambassaden i Mexico følger utviklingen og ber norske borgere om å utvise forsiktighet og lytte til råd fra lokale myndigheter samt unngå å oppsøke store folkemengder eller steder hvor det pågår demonstrasjoner.

Norge er representert ved et honorært generalkonsulat i Tegucigalpa. Kontaktinformasjon til konsulater og ambassaden i Mexico finner du på ambassadens nettsider.

Tegucigalpa og San Pedro Sula er spesielt utsatt for kriminalitet og vold. Den kriminaliteten som rammer turister er vanligvis økonomisk motivert, i form av tyveri og væpnet ran. Hendelser skjer både på dag- og kveldstid. Det har også forekommet tyveri i løpet av natten på hotel/hostels mens man sover. Man bør ikke åpenlyst ha med seg verdisaker. Selv relativt billige smykker etter norske forhold kan være ettertraktet for kriminelle. Bagasje og personlige eiendeler bør holdes under nøye oppsikt på flyplasser, busstasjoner og lignende. Pc'er er meget ettertraktet.

Den narkotikarelaterte volden i Honduras er meget alvorlig. Volden er brutal og nådeløs, og selv om det i hovedsak dreier seg om interne oppgjør, rammes også uskyldige.

Man bør utvise spesiell forsiktighet i utsatte soner av hovedstaden og langs landeveiene, og man bør ikke ferdes til fots utenfor byer og tettsteder etter mørkets frembrudd. Opptre i størst mulig grad i gruppe på utsatte steder. Det kan imidlertid være en fordel å ha noen kontanter på seg, som man kan gi fra seg hvis man blir utsatt for overfall. Kvinner som reiser alene bør utvise særlig forsiktighet.

Man bør være forsiktig dersom man blir tilbudt drinker ute på byen. Det har vært enkelte tilfeller av turister som har fått narkotiske stoffer i drinkene.

Salg av narkotika og prostitusjon forekommer. Det er strenge straffer for bruk og besittelse av narkotika.

Det forekommer fra tid til annen mindre opptøyer og demonstrasjoner. Disse demonstrasjonene kan få voldelige utfall. Ved demonstrasjoner og sammenstimlinger bør man derfor trekke seg unna og holde avstand. Risiko for terrorhendelser i Mellom-Amerika ansees som lav.

Det er høyrekjøring i hele Mellom-Amerika. Trafikkulykker er en hyppig døds- og ulykkesårsak som også ramme turister. Veiene er av varierende kvalitet.

Ved bruk av drosje bør pris avtales på forhånd, og det bør avtales at drosjen ikke - slik som ofte er vanlig - tar med andre passasjerer på turen. Turister bør også være på vakt overfor personer som tigger ved lyskryss og generelt holde vinduer og dører stengt og låst.

Det finnes ikke noe jernbanenett i Mellom-Amerika. Det er hyppige flyforbindelser, inkludert til avsidesliggende steder. Men ved bruk av småflyselskaper anbefales det å fortrinnsvis bruke de som samarbeider med eller er en del av de større internasjonale flyselskapene i regionen.

Honduras er særlig utsatt for høy jordskjelvaktivitet, samt tropiske regnstormer og orkaner.

Honduras ligger over to tektoniske plater (kontinentalplater), og nær grensen til en tredje. Hele regionen har vokst frem som resultat av vulkansk aktivitet mellom disse platene. Dette forårsaker en høy jordskjelvaktivitet i Honduras. Landet har imidlertid ikke så høy vulkansk aktivitet som noen av sine naboland. Honduras opplever ofte svake rystelser. 

Honduras sin posisjon mellom Den karibiske gulf og Stillehavet gjør det også spesielt utsatt for tropiske regnstormer og orkaner med påfølgende flom og jordskred, særlig under regntiden (mai - november). 

Med unntak av Belize er forhold mellom to personer av samme kjønn lovlig i alle de mellom-amerikanske landene. Innbyggerne flest har dog et konservativt forhold til homoseksualitet, og det anbefales at homofile utviser diskresjon for å unngå å komme opp i ubehagelige situasjoner..

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Mellom-Amerika oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring. Kontroller at forsikringen også dekker sykehusopphold og vær oppmerksom på hvilke type aktiviteter som ikke dekkes.

Lokalt nødnummer er 132. Turistpolitiet «Politur» kan kontaktes på (+503) 2511 8300.

Ved krise og i nødsituasjon oppfordres norske borgere til å kontakte den norske ambassaden i Mexico på telefon +52 (55) 50 47 37 00. Ambassadens sentralbord er åpent mandag-torsdag 09:00-15:00 og fredag 09:00-12:00.

Utenfor kontortiden kan man kontakte UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no

Norske borgere kan også kontakte norske honorære konsulater og generalkonsulater for bistand. Det finnes norske honorære generalkonsulater i Belize by (Belize), Guatemala by (Guatemala), Managua (Nicaragua), San Salvador (El Salvador) og Tegucigalpa (Honduras).  Oppdatert kontaktinformasjon finnes på nettsidene til ambassaden i Mexico.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

I forbindelse med pandemien har Honduras innført krav om negativ covid-test for innreise. Testen må være tatt tidligst 72 timer før avreise for direkteflyvningen som ankommer Honduras. Godkjente tester er antigen rapid test, antigen test og RT-PCR test. Eget skjema må fylles ut, og fremvises ved ankomst. Skjemaet finner du på myndighetenes nettsider.

Norske borgere trenger ikke visum for turist- og forretningsopphold på mindre enn 90 dager i Honduras. Passet må være gyldig i inntil seks måneder etter planlagt utreisedato. For forlengelse utover 90 dager, må man enten reise til Mexico, Belize eller Costa Rica og returnere etter 72 timer. Man kan bli pålagt bot eller bli fengslet dersom man oppholder seg i landet ulovlig. For oppdatert informasjon om innreisebestemmelser oppfordres reisende til å undersøke med Honduras’ nærmeste ambassade.

Selv om norske borgere i utgangspunktet ikke trenger visum for å reise til Mellom-Amerika, er det kun pass som er godkjent identifikasjonsdokument. 

Man kan ikke reise inn til Honduras med nødpass. Hvis passet blir stjålet eller mistet i Honduras, kan man reise tilbake til Norge på et nødpass, men ikke gjennom USA. Skal man på videre reise, må man reise til nærmeste ambassade for å søke om nytt biometrisk pass.

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumentene er gyldige og at innreise- og oppholdsbestemmelser overholdes.


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg i landet. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Følg også med på informasjon fra lokale myndigheter for ekstraordinære innreisebestemmelser. Vær oppmerksom på at informasjonen kan endre seg raskt.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Det er akseptabel lege- og sykehuskvalitet (private klinikker) i alle de større byer og tettsteder. Tilbudet ellers er begrenset. Offentlige sykehus mangler ofte grunnleggende medisiner og utstyr, så norske borgere anbefales å benytte private tilbud. Det er vanlig å måtte betale før behandling finner sted. Ved alvorlige eller vanskelige diagnoser anbefales det å bruke laboratorier og sykehus i USA eller Mexico.

Ingen vaksiner er påbudt for innreise til Honduras. For informasjon om reisevaksiner, se Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Malaria og dengue-feber forekommer. Man bør derfor beskytte seg mot myggstikk med klær, myggnett og/eller myggspray, eventuelt også med malariatabletter, i områder hvor det er mye mygg. I høylandet, hvor bl.a. hovedstaden befinner seg, er det normalt liten forekomst av mygg og risikoen for malaria er minimal. Her vil derfor malariatabletter ikke være nødvendige. Man bør imidlertid vurdere bruk av slike ved besøk til de lavereliggende områdene og ved kysten. Det finnes også zika i Honduras. For offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning kan man henvende seg til Folkehelseinstituttet.

Vannet i springen er sterkt kloret. Drikkevann bør kjøpes på flaske. På supermarkeder i hovedstaden kan en få kjøpt klor til desinfisering av rå grønnsaker og frukt. Det anbefales å unngå å kjøpe mat på gaten (i boder o.l.) eller på steder hvor man er i tvil om hygienen. Hvis man er i tvil eller ikke har noe valg, velg godt stekte og kokte matretter og unngå rå grønnsaker og frukt uten skall.

Tilgangen til medisiner er akseptabel. Det er ikke offisielle regler for innførsel av medisiner som kun er til personlig bruk.


Praktisk informasjon

Honduras er ett av sju land som danner Mellom-Amerika. Det offisielle språket er spansk.

Klimaet er tropisk/subtropisk, med regntid som normalt varer fra mai til november. Det er varmt og fuktig ved kysten, med noe lavere temperatur i høylandet der hovedstaden Tegucigalpa ligger.

Visa, American Express, Mastercard og Diners er aksepterte kredittkort på de fleste større steder. Det er stort sett uproblematisk å ta ut kontanter fra automater med disse kortene, men kloning av kort forekommer.

Honduras har ingen jernbane. Det er godt utbygd ekspressbussnett fra Tegucigalpa til Guatemala, Mexico og El Salvador. Tica-buss opererer over hele Mellom-Amerika, med moderne busser som har luftavkjøling og toalett. De store hotellene har ofte egne biler/busser.

Lokal busstransport kan være tidkrevende, men det er regulære ruter over hele landet. De færreste drosjer har taksameter, og prisen bør avtales på forhånd. Leiebiler er tilgjengelig på flyplassen og ved flere hoteller. Mange lokale selskap opererer i landet, men også de store internasjonale som Budget og Hertz.

Veinettet i Honduras er ikke det beste. Man anbefaler å krysse grensene til nabolandene ved de større grensepostene.

Retningsnummeret til Honduras er +504. Telefon- og mobilnettet er stabilt. Internettdomenet er .hn.

Store kjøpesentre har vanligvis åpent 09-21, vanlige butikker 10-19 og banker 09-17.

Helligdager: 1. januar (nyttårsdag), onsdag før påske, skjærtorsdag, langfredag, 1. mai (arbeidernes dag), 19. juli (revolusjonsdagen), 14.-15. september (uavhengighetsdagene), 1. november (Allehelgensdag), 5. november (first shout of independence) og 25. desember (1. juledag).