Irland - reiseinformasjon

Det er fremdeles enkelte restriksjoner og råd i Irland for å begrense koronasmitte, men det meste er som før pandemien. For mer informasjon se under punktene Innreise og Helse.

Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid19-pandemien. Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel.

For innreise til Irland trenger nordmenn gyldig pass (inkludert nødpass), eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Passet eller nasjonalt ID- kort må være gyldig under hele oppholdet.

Norske statsborgere trenger ikke visum for innreise til Irland. Irland er imidlertid ikke en del av Schengenområdet, så utenlandske statsborgere bosatt i Norge kan ha behov for å søke om visum. Nærmere opplysninger finnes på Do you need a visa for Ireland?

Barn under 18. Dersom du reiser til Irland med barn kan du bli bedt om å dokumentere tilknytning til barnet. For mer informasjon, se Travel to Ireland with a child under 18.

Andre reisebevis.
Innehavere av norsk reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument), og norsk utlendingspass (blått reisedokument) må søke visum gjennom den irske ambassaden i Oslo. Borgere av andre land med oppholdstillatelse i Norge, men uten norsk reisedokument, må selv sjekke med en irsk ambassade om en trenger visum for innreise til Irland.

Mistet pass.
Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort eller annet norsk reisebevis må du melde tapet til irsk politi («Garda Síochána»), og kontakte ambassaden i Dublin for å avtale time for søknad om nytt pass eller nødpass. Søknad kan kun leveres ved personlig oppmøte på ambassaden.

Trafikk. Som de fleste vestlige land er trafikken det største risikomomentet. Irland har venstrekjøring. Fartsgrensene er høyere enn i Norge, ikke minst på småveier, og fotgjengere og syklister følger ikke alltid trafikklys. Gitt venstrekjøring, vær påpasselig ved kryssing av veier.

Norsk førerkort er gyldig i Irland. Vær oppmerksom på at leiebilfirma eller forsikringsselskap kan ha egne regler / ekstrasatser for å ta med bil ut av Irland, inkludert til Nord-Irland.

Terror. Det er mange år siden det sist var terrorangrep i Irland, men som alle andre steder anbefales normal aktsomhet.

Demonstrasjoner. Politiske markeringer og demonstrasjoner er ikke uvanlig i Dublin men det er sjeldent at dette påvirker besøkende og turister.

Bading og ferdsel på strender. Respekter advarsler på badesteder knyttet til strøm- og vindforhold. Enkelte strender er forurensede, inkludert i Dublin. Se mer informasjon på Beaches.ie. Vær også oppmerksom på stor tidevannsforskjell.

Drikkevann. Vannet fra springen kan stort sett drikkes, men enkelte lokale unntak.

Nord-Irland. Det er ingen grensekontroll på grensen til Nord-Irland. Se mer informasjon om Nord-Irland hos ambassaden i London.

Koronavirus (covid-19): Irland har lettet på alle koronarestriksjoner, men ved bekreftet smitte er det fremdeles krav til isolasjon i syv dager. Ansiktsmaske anbefales kun i helsevesenet. Nye restriksjoner kan innføres på kort varsel. Gjeldende restriksjoner og råd finnes på Public Health Advice in Place Right Now.

Innreiserestriksjoner: Covid-relaterte krav ifm. innreise er nå bortfalt. Full oversikt over alle reisekrav finnes på Current rules for traveling to Ireland.

***

Sykdommer. Opphold i Irland medfører ingen spesielle sykdomsfarer. Det er høy standard på både offentlig og private sykehus. EØS-avtalen sikrer nordmenn behandling gjennom offentlig helsevesen (HSE), på lik linje med irske borgere. Norske borgere er pliktige til å ha med europeisk helsetrygdekort ved bruk av HSE-tjenester. Mer info på www.hse.ie/eng/ og www.nav.no/.

Offentlige sykehus og legevakt kan ha lang ventetid. Det finnes imidlertid et stort tilbud av private klinikker og sykehus, med relativt kort ventetid men med høyere priser. Det anbefales å ha gyldig reiseforsikring ved reise til Irland.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/ under «Råd før reiser til utlandet».

Dublin og andre deler av Irland regnes som trygge, men en bør ta normale forholdsregler ift. lommetyveri, inkludert i store menneskemengder, på offentlig transport og på serveringssteder. En bør også være forsiktig med å ferdes alene nattestid i byområder der det er lite folk.

Kriminelle grupper har til tider voldelige oppgjør, særlig om salg av narkotika, men disse rammer sjeldent folk som ikke er involvert i kriminelle aktiviteter.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det irske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom media og offentlig informasjon, som på www.gov.ie.

Irland er ikke utsatt for større jordskjelv eller vulkaner, og jord- og steinskred er sjeldne. Utover pandemi og menneskeskapte trusler er Irlands største trusler relatert til ekstremvær.

Flom, vind, snø og skogbrann. Særlig kystområdene er til tider utsatt for høy vind og stormflo. Flom kan til tider gjøre områder uframkommelige. Det kommer sjeldent snø i lavtliggende områder så transport kan stoppe opp flere dager om det kommer snø av betydning. Etter tørre perioder, gjerne kombinert med vind, kan skog og heiområder være utsatt for brann.

Irsk værvarsling har oversikt over potensielt farlige vær-relaterte hendelser (se MET éireann).

Lokale myndigheter kan innføre lokale restriksjoner, som for eksempel forbud mot å nyte alkohol på offentlig sted.

Det er tillatt å inngå likekjønnet ekteskap i Irland.

Det er vanlig å tipse i Irland, spesielt på restauranter, og normen er da 10 %.

Nødnumre. Alle nødetatene nås via 999 eller 112.

Ambassadens hjemmeside

Ambassaden i Dublin:
Adresse (post og besøk): Ferry House, 48-53 Mount Street Lower, Dublin 2

Telefon: : +353 1 662 1800 eller (+47) 23 95 81 00
E-post: emb.dublin@mfa.no

Konsulatet i Cork:
Adresse (post og besøk): Mr Mark Charles Pearson – Consul, Norwegian Consulate in Cork, Ireland Cois Laoi The Highlands Clounthaune, Co Cork Ireland

Telefon: +353 (0) 21 481 2645 / +353 (0) 87 230 4289

E-post: mcpearson@eircom.net

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

 

Irland. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Irland.