Irland - reiseinformasjon

For å begrense covid-19-smitte er det generelt karantenekrav for de fleste land ved ankomst fra utlandet (med unntak av Nord-Irland), og krav om å kunne fremvise negativ covid-19-test ved ankomst. Det er også flere lokale og nasjonale restriksjoner i Irland for å begrense smitte. Ytterligere restriksjoner kan bli innført på kort varsel. Det er obligatorisk hotellkarantene for en rekke land. For mer informasjon se under punktene Innreise og Helse

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 5. AUGUST 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet har opphevet reiserådet for EU/EØS-landene, Sveits og Storbritannia. Unntak fra det globale reiserådet for disse landene vurderes nå uavhengig av krav til karantene. Det betyr at du må gå i karantene dersom smittenivået i landet eller området du besøker ikke tilfredsstiller FHIs krav, selv om det ikke lenger er reiseråd for landet eller området.

UDs reiseråd gjelder fortsatt for resten av verden, men det blir gjort unntak for enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste. Disse får betegnelsen lilla land. Følgende land og områder på EUs tredjelandsliste er lilla og dermed også unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kosovo, Moldova, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Serbia, Singapore og Taiwan. Merk at USA, Israel, Japan, Montenegro og Sør-Korea også er unntatt fra reiserådet selv om disse landene ikke lenger oppfyller FHIs krav til lilla land.

Reiser du fra røde eller lilla land og områder uten gyldig koronasertifikat, må du fortsatt i innreisekarantene, men du trenger ikke å tilbringe karantenen på karantenehotell. Se mer om regler for karantene og innreise på nettsidene Karantene - spørsmål og svar og Om innreise til Norge.

FHI foretar vurderinger av disse landene og områdene minst hver 14. dag. Land og områder vil kunne bli røde fra og med hver mandag, eller oftere, dersom situasjonen tilsier det. Land og områder kan kun gå fra rødt til grønt eller lilla annenhver uke. Mer informasjon om dette finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det globale reiserådet gjelder til 1. september 2021.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass. Irland er ikke medlem av Schengen, og nordmenn trenger derfor gyldig pass (inkludert nødpass) for innreise fra andre land enn Storbritannia. Passet må være gyldig under hele oppholdet.

Norske statsborgere trenger ikke visum for innreise til Irland. Nærmere opplysninger finnes på You do need a visa for Ireland.

Andre reisebevis. Norsk reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) aksepteres i utgangspunktet for innreise uten å søke visum til Irland. I særtilfeller kan en likevel bli nektet innreise (eksempelvis om man tidligere har vært utvist fra eller nektet innreise til Irland eller Storbritannia), så det anbefales at en sjekker med den irske ambassaden på forhånd.

Norsk utlendingspass (blått reisedokument) må søke visum gjennom den irske ambassaden i Oslo.

Borgere av andre land med oppholdstillatelse i Norge, men uten norsk reisedokument, må selv sjekke med en irsk ambassade om en trenger visum for innreise til Irland.

Barn under 18 år. Dersom du reiser til Irland med barn, kan du bli bedt om å dokumentere tilknytning til barnet. For mer informasjon, se Travel to Ireland with a child under 18.

Mistet pass. Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort eller annet norsk reisebevis, må du melde tapet til irsk politi («Garda Síochána»), og kontakte ambassaden i Dublin for å avtale time. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden.

Trafikk. Som de fleste vestlige land er trafikken det største risikomomentet. Irland har venstrekjøring. Fartsgrensene er høyere enn i Norge, ikke minst på småveier, og fotgjengere og syklister følger ikke alltid trafikklys. Gitt venstrekjøring, vær påpasselig ved kryssing av veier.

Norsk førerkort er gyldig i Irland. Vær oppmerksom på at leiebilfirma eller forsikringsselskap kan ha egne regler / ekstrasatser for å ta med bil ut av Irland, inkludert til Nord-Irland.

Terror. Det er mange år siden det sist var terrorangrep i Irland, men som alle andre steder anbefales normal aktsomhet, for eksempel ift. mistenkelige gjenstander.

Demonstrasjoner. Politiske markeringer og demonstrasjoner er ikke uvanlig i Dublin. I sjeldne tilfeller kan disse bli voldelige og føre til sammenstøt, inkludert med politiet.

Bading og ferdsel på strender. Respekter advarsler på badesteder knyttet til strøm- og vindforhold. Enkelte strender er forurensede, inkludert i Dublin. Se mer informasjon på nettsiden Love your beach. Vær også oppmerksom på stor tidevannsforskjell. Folk må jevnlig reddes etter ikke å ha rukket tilbake til land fra lang-grunne strender når tidevannet kommer inn.

Drikkevann. Vannet fra springen kan stort sett drikkes, men enkelte lokale unntak.

Nord-Irland. Det er ingen grensekontroll på grensa til Nord-Irland. Se mer informasjon om Nord-Irland hos ambassaden i London.

Koronavirus (covid-19): Irland har innført en rekke restriksjoner, inkludert på besøk i andres hjem og hage. Ansiktsmaske er påbudt i hele landet på offentlig transport og i butikker, og skal også benyttes der folk er samlet tett utendørs. Nye restriksjoner kan innføres på kort varsel. Gjeldende restriksjoner og råd oppdateres kontinuerlig på Covid-19 (Coronavirus).

Innreiserestriksjoner: Det foreligger en rekke krav for reisende til Irland, særlig om en ikke er vaksinert. Det er krav om at alle (også fullvaksinerte) må fylle ut et «Passenger Locator Form» elektronisk før avreise, og en må vise kvittering på utfylt skjema til flyselskapet. Krav om negativ PCR-test før avreise og karantene etter ankomst gjelder for mange land for de som ikke kan dokumentere at de er fullvaksinerte, mens de som har EUs covid-19 vaksinasjonssertifikat har en rekke lettelser. Det er egne regler for reisesende fra/via Storbritannia. Full oversikt over alle reisekrav, karantene og link til «Passenger Locator Form» finnes på Government advice on international travel.

Obligatorisk hotellkarantene. Reisende fra land med høyt smittetrykk eller varianter som ikke er utbredt i Irland må gjennomføre 11-12 dager karantene på spesielle karantenehotell i Dublin (les om hvilke land og unntak på Designated states: Mandatory Hotel Quarantine). Opphold på karantenehotell må bookes før avreise, og betales av den reisende (for tiden 1.850 euro, med tillegg for evt. medreisende).

Generell karantene. Reisende som ikke har EUs covid-19 vaksinasjonssertifikat og som kommer fra land som ikke krever hotellkarantene, har et generelt krav om 14 dager karantene i egen bolig eller annet egnet sted etter ankomst. Karantene kan forkortes om en tar ny negativ covid-test etter fem dager. Det er enkelte unntak. Detaljer finnes på Post-arrival quarantine requirements for all passengers arriving in Ireland.

 

Visum: EØS-borgere trenger ikke visum for å komme til Irland, men det er innskrenket mulighet til å få visum fra en rekke andre land. Korttidsvisum innvilges som hovedregel ikke.

***

Sykdommer. Opphold i Irland medfører ingen spesielle sykdomsfarer utover covid-19. Det er høy standard på både offentlig og private sykehus. EØS-avtalen sikrer nordmenn behandling gjennom offentlig helsevesen (HSE), på lik linje med irske borgere. Norske borgere er pliktige til å ha med europeisk helsetrygdekort ved bruk av HSE-tjenester. Mer informasjon på www.hse.ie/eng/ og www.nav.no/.

Offentlige sykehus og legevakt kan ha lang ventetid. Det finnes imidlertid et stort tilbud av private klinikker og sykehus, med relativt kort ventetid men med høye priser. Det anbefales å ha gyldig reiseforsikring ved reise til Irland.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Dublin og andre deler av Irland regnes som trygge, men en bør ta normale forholdsregler ift. lommetyveri, inkludert i store menneskemengder, på offentlig transport og på serveringssteder. En bør også være forsiktig med å ferdes alene nattestid i byområder der det er lite folk.

Kriminelle grupper har til tider voldelige oppgjør, særlig om salg av narkotika, men disse rammer sjelden folk som ikke er involvert i kriminelle aktiviteter.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det irske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom media og offentlig informasjon, som på www.gov.ie.

Irland er ikke utsatt for større jordskjelv eller vulkaner, og jord- og steinskred er sjeldne. Utover pandemi og menneskeskapte trusler er Irlands største trusler relatert til ekstremvær.

Flom, vind, snø og skogbrann. Særlig kystområdene er til tider utsatt for høy vind og stormflo. Flom kan til tider gjøre områder uframkommelige. Det kommer sjeldent snø i lavtliggende områder så transport kan stoppe opp flere dager om det kommer snø av betydning. Etter tørre perioder, gjerne kombinert med vind, kan skog og heiområder være utsatt for brann.

Irsk værvarsling har oversikt over potensielt farlige vær-relaterte hendelser (se MET éireann).

Lokale myndigheter kan innføre lokale restriksjoner, som for eksempel forbud mot å nyte alkohol på offentlig sted.

Det er vanlig å tipse i Irland, spesielt på restauranter, og normen er da ti prosent.

Nødnumre. Alle nødetatene nås via 999 eller 112.

Ambassadens hjemmeside

Ambassaden i Dublin:
Adresse (post og besøk): Ferry House, 48-53 Mount Street Lower, Dublin 2

Telefon: 01 662 1800.
E-post: emb.dublin@mfa.no

Konsulatet i Cork:
Adresse (post og besøk): Mr Mark Charles Pearson – Consul, Norwegian Consulate in Cork, Ireland Cois Laoi The Highlands Clounthaune, Co Cork Ireland

Telefon: (+353) 21 481 2645 / (+353) 87 230 4289

E-post: mcpearson@eircom.net

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

 

Irland. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Irland.