Irland - reiseinformasjon

For å begrense covid-19-smitte er det (med unntak av Nord-Irland), krav om å kunne fremvise negativ covid-19-test ved ankomst om en ikke kan dokumentere at en er fullvaksinert. Det er fremdeles restriksjoner i Irland for å begrense smitte. Ytterligere restriksjoner kan bli innført. For mer informasjon se under punktene Innreise og Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass. Irland er ikke medlem av Schengen, og nordmenn trenger derfor gyldig pass (inkludert nødpass) for innreise fra andre land enn Storbritannia. Passet må være gyldig under hele oppholdet.

Norske statsborgere trenger ikke visum for innreise til Irland. Nærmere opplysninger finnes på You do need a visa for Ireland.

Andre reisebevis. Norsk reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) aksepteres i utgangspunktet for innreise uten å søke visum til Irland. I særtilfeller kan en likevel bli nektet innreise (eksempelvis om man tidligere har vært utvist fra eller nektet innreise til Irland eller Storbritannia), så det anbefales at en sjekker med den irske ambassaden på forhånd.

Norsk utlendingspass (blått reisedokument) må søke visum gjennom den irske ambassaden i Oslo.

Borgere av andre land med oppholdstillatelse i Norge, men uten norsk reisedokument, må selv sjekke med en irsk ambassade om en trenger visum for innreise til Irland.

Barn under 18 år. Dersom du reiser til Irland med barn, kan du bli bedt om å dokumentere tilknytning til barnet. For mer informasjon, se Travel to Ireland with a child under 18.

Mistet pass. Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort eller annet norsk reisebevis, må du melde tapet til irsk politi («Garda Síochána»), og kontakte ambassaden i Dublin for å avtale time. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden.

Trafikk. Som de fleste vestlige land er trafikken det største risikomomentet. Irland har venstrekjøring. Fartsgrensene er høyere enn i Norge, ikke minst på småveier, og fotgjengere og syklister følger ikke alltid trafikklys. Gitt venstrekjøring, vær påpasselig ved kryssing av veier.

Norsk førerkort er gyldig i Irland. Vær oppmerksom på at leiebilfirma eller forsikringsselskap kan ha egne regler / ekstrasatser for å ta med bil ut av Irland, inkludert til Nord-Irland.

Terror. Det er mange år siden det sist var terrorangrep i Irland, men som alle andre steder anbefales normal aktsomhet, for eksempel ift. mistenkelige gjenstander.

Demonstrasjoner. Politiske markeringer og demonstrasjoner er ikke uvanlig i Dublin. I sjeldne tilfeller kan disse bli voldelige og føre til sammenstøt, inkludert med politiet.

Bading og ferdsel på strender. Respekter advarsler på badesteder knyttet til strøm- og vindforhold. Enkelte strender er forurensede, inkludert i Dublin. Se mer informasjon på nettsiden Love your beach. Vær også oppmerksom på stor tidevannsforskjell. Folk må jevnlig reddes etter ikke å ha rukket tilbake til land fra lang-grunne strender når tidevannet kommer inn.

Drikkevann. Vannet fra springen kan stort sett drikkes, men enkelte lokale unntak.

Nord-Irland. Det er ingen grensekontroll på grensa til Nord-Irland. Se mer informasjon om Nord-Irland hos ambassaden i London.

Koronavirus (covid-19): Irland har fremdeles en del koronarestriksjoner, inkludert på besøk i andres hjem. Ansiktsmaske er påbudt i hele landet på offentlig transport, helsevesen og i butikker, og det er krav om å fremvise vaksinepass og å gi kontaktinformasjon for en del aktiviteter. Nye restriksjoner kan innføres på kort varsel. Gjeldende restriksjoner og råd finnes på Public health measures in place right now.

Innreiserestriksjoner: Alle tilreisende (også fullvaksinerte) må fylle ut et «Passenger Locator Form» elektronisk før avreise. Flyselskapet kan be om vise kvittering på utfylt skjema. Det er for tiden ikke krav om forhåndstest eller karantene for dem som har EUs Covid vaksinesertifikat. For reisende som ikke kan dokumentere at de er fullvaksinert gjelder krav om negativ PCR-test tatt maksimalt 72 timer før avreise. Det er egne regler for reisesende fra/via Nord-Irland. Full oversikt over alle reisekrav, karantene, godkjent dokumentasjon og link til «Passenger Locator Form» finnes på Government advice on international travel.

Visum: EØS-borgere trenger ikke visum for å komme til Irland. Det er innskrenket mulighet til å få visum fra enkelte land utenfor EØS.

***

Sykdommer. Opphold i Irland medfører ingen spesielle sykdomsfarer utover covid-19. Det er høy standard på både offentlig og private sykehus. EØS-avtalen sikrer nordmenn behandling gjennom offentlig helsevesen (HSE), på lik linje med irske borgere. Norske borgere er pliktige til å ha med europeisk helsetrygdekort ved bruk av HSE-tjenester. Mer informasjon på www.hse.ie/eng/ og www.nav.no/.

Offentlige sykehus og legevakt kan ha lang ventetid. Det finnes imidlertid et stort tilbud av private klinikker og sykehus, med relativt kort ventetid men med høye priser. Det anbefales å ha gyldig reiseforsikring ved reise til Irland.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Dublin og andre deler av Irland regnes som trygge, men en bør ta normale forholdsregler ift. lommetyveri, inkludert i store menneskemengder, på offentlig transport og på serveringssteder. En bør også være forsiktig med å ferdes alene nattestid i byområder der det er lite folk.

Kriminelle grupper har til tider voldelige oppgjør, særlig om salg av narkotika, men disse rammer sjelden folk som ikke er involvert i kriminelle aktiviteter.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det irske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom media og offentlig informasjon, som på www.gov.ie.

Irland er ikke utsatt for større jordskjelv eller vulkaner, og jord- og steinskred er sjeldne. Utover pandemi og menneskeskapte trusler er Irlands største trusler relatert til ekstremvær.

Flom, vind, snø og skogbrann. Særlig kystområdene er til tider utsatt for høy vind og stormflo. Flom kan til tider gjøre områder uframkommelige. Det kommer sjeldent snø i lavtliggende områder så transport kan stoppe opp flere dager om det kommer snø av betydning. Etter tørre perioder, gjerne kombinert med vind, kan skog og heiområder være utsatt for brann.

Irsk værvarsling har oversikt over potensielt farlige vær-relaterte hendelser (se MET éireann).

Lokale myndigheter kan innføre lokale restriksjoner, som for eksempel forbud mot å nyte alkohol på offentlig sted.

Det er vanlig å tipse i Irland, spesielt på restauranter, og normen er da ti prosent.

Nødnumre. Alle nødetatene nås via 999 eller 112.

Ambassadens hjemmeside

Ambassaden i Dublin:
Adresse (post og besøk): Ferry House, 48-53 Mount Street Lower, Dublin 2

Telefon: : +353 1 662 1800 eller (+47) 23 95 81 00
E-post: emb.dublin@mfa.no

Konsulatet i Cork:
Adresse (post og besøk): Mr Mark Charles Pearson – Consul, Norwegian Consulate in Cork, Ireland Cois Laoi The Highlands Clounthaune, Co Cork Ireland

Telefon: +353 (0) 21 481 2645 / +353 (0) 87 230 4289

E-post: mcpearson@eircom.net

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

 

Irland. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Irland.