Island - reiseinformasjon

Det har vært flere vulkanutbrudd i Reykjanes-området de siste årene. Dette påvirker sikkerheten og tilgjengeligheten i det berørte området. Deler av området har vært stengt i perioder, blant annet byen Grindavík, spa-anlegget Den blå lagune og Svartsengi energiverk. Reisende som planlegger besøk i Den blå lagune, bør sette seg nøye inn i oppdatert informasjon om risiko og den seismiske aktiviteten.

Husk pass. Selv om man i prinsippet skal kunne reise uten pass i Norden, så anbefales det å reise med pass. Enkelte flyselskaper foretrekker dessuten pass eller nasjonalt ID-kort. Norske statsborgere trenger ikke visum for å reise til Island.

Barn under 18 år. Hvis du reiser med barn under 18 år, bør også barnet ha med seg pass.

Mistet pass. Hvis du mister pass, må du melde tapet til islandsk politi og kontakte ambassaden i Reykjavik. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden.

Vulkanutbrudd og jordskjelv: Island har flere aktive vulkaner og utbrudd og jordskjelv forekommer. Det siste utbruddet skjedde på Reykjanes 29. mai 2024. Under dette og tidligere utbrudd på Reykjanes har myndighetene pleid å heve beredskapsnivået for det aktuelle området, men ikke for hovedstaden Reykjavik eller øvrige Island.

Den seismiske situasjonen er urolig, og sannsynligheten for nye utbrudd er stor. Veðurstofa Íslands  (Islands meterologiske institutt) gir ut risikoprognoser for området. I byen Grindavík er det både for sprekkedannelser i bakken og på veiene, samt fare for nye vulkanutbrudd. Svartsengi kraftverk og Den blå lagune ligger også i nærheten av den seismiske aktiviteten. Under utbrudd evakueres disse områdene.

Friluftsliv: Norske fjellvettregler gjelder også på Island når man skal ferdes i naturen. Man skal være oppmerksom på risikable eller farlige områder relatert til varme kilder og vulkansk aktivitet og at været kan skifte fort.

Trafikk: Hovedveiene er asfalterte, mange mindre veier er gruslagt. Om vinteren kan det være is, snø og dårlig sikt.

Norsk førerkort er gyldig på Island.

Sykdommer: Opphold på Island medfører ingen spesielle sykdomsfarer. Sykehusstandarden ligger nær den norske. Det anbefales å reise med europeisk helsetrygdkort.

Drikkevann: Vannet fra springen kan drikkes. 

Det er lite kriminalitet på Island. Landet har ligget på topp på The Global Peace Index siden 2008.

Narkotika. Smugling av narkotika ansees som alvorlige lovbrudd og medfører straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.

Dersom en krisesituasjon oppstår, er det islandske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

I et område på Reykjanes, like ved badeanlegget Den blå lagune/Bláa Lónið og tettstedet Grindavík, har det de siste månedene vært tre vulkanutbrudd. Det er seismisk aktivitet i området og det forventes at lava-nivået under bakken igjen vil ha nådd samme nivå som rett før siste utbrudd, i mai 2024. Se mer under «Sikkerhet».

Island minner mye om Norge når det kommer til lover og regler.

Nødtelefon: 112

Legevakten: (+354) 5444113

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens nettside

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatene

Island. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Island