Island - reiseinformasjon

Island er et trygt land med god standard på helse og mathygiene, generelt lite kriminalitet og med lav risiko for terroranslag. Generelt er sikkerheten på samme nivå som i Norge. For uvaksinerte gjelder tester og karantene ved ankomst. For fullvaksinerte gjelder test før avreise og gyldig vaksinasjonsattest, men foreløpig unntak fra pålagt karantene. For mer informasjon om covid-19 og innreiserestriksjoner se under punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 27. AUGUST 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er gjort unntak for enkelte land og områder som enten er eller har vært på EUs tredjelandsliste.

I tillegg til EU/EØS, Sveits og Storbritannia er følgende land og områder unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Ukraina og USA.

Det globale reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og holde deg oppdatert om de innreisebestemmelsene som gjelder. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler i tilknytning til covid-19-pandemien.

Husk pass. Selv om man i prinsippet skal kunne reise uten pass i Norden, så anbefales det å reise med pass så lenge pandemien skaper særskilte innreiseregler. Enkelte flyselskaper foretrekker dessuten pass eller nasjonalt ID-kort. Norske statsborgere trenger ikke visum for å reise til Island.

Barn under 18 år. Hvis du reiser med barn under 18 år bør også barnet ha med seg pass så lenge pandemien skaper særskilte innreiseregler.

Mistet pass. Hvis du mister pass, må du melde tapet til islandske politi og kontakte ambassaden i Reykjavik. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden.

Ankomst med privat båt. Kontakt den islandske kystvakten.

Trafikk. Hovedveiene er asfalterte, mange mindre veier er gruslagt. Om vinteren kan det være is, snø og dårlig sikt.  Her kan man lese mer om islandske trafikkregler og forhold.

Norsk førerkort er gyldig på Island.

Friluftsliv. Norske fjellvettregler gjelder også på Island når man skal ferdes i naturen.

Natur. Det er ditt eget ansvar å holde deg oppdatert om vær og naturhendelser, samt å følge islandske beredskapsmyndigheters råd og regler for ferdsel i vulkanske områder. Jordskjelv forekommer, men islandsk infrastruktur er bygd for å tåle store skjelv.

Safe Travel gir informasjon og tilbyr å registrere de enkeltes reiserute på Island.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om koronasituasjonen og følge islandske myndigheters regler, råd og veiledning. Nye restriksjoner kan innføres på kort varsel. Informasjonen publiseres på Covid.is.

Innreiserestriksjoner:Alle tilreisende til Island må registrere seg digitalt før ankomst. Det gjør man via helsedepartementets nettsider. Hvis du er fullvaksinert, slipper du karantene ved å vise fram en vaksinasjonsattest. Har du hatt covid-19-infeksjon nylig, kan du slippe karantene ved ankomst, hvis du viser fram en attest i tillegg til den obligatoriske PCR- eller Rapid Antigen-testen ved ankomst. Her står det mer om krav til attestene.

Koronatest: Alle reisende som ankommer Island må framvise dokumentasjon på negativ covid-19-test, som er utført maksimalt 72 timer før ankomst. Uvaksinerte testes igjen ved ankomst. Deretter følger en siste test etter at man har vært i karantene i fem døgn. Fullvaksinerte og folk som har hatt covid-19, og som er bosatt på Island eller har et nettverk på Island, må ta ny test ved ankomst til Island, men er unntatt karantene. Det skal skje i løpet av 48 timer etter ankomst. Fullvaksinerte eller folk som har hatt covid-19, og som kommer som turister uten nettverk på Island, behøver ikke å ta en test ved ankomst og er unntatt karantene.

Innreisekarantene og unntak: Reisende til Island må i reisekarantene i fem døgn. Det er unntak fra innreisekarantene dersom man er fullvaksinert for covid-19 eller kan framvise en attest på at man har hatt covid-19 tidligere. Her er det mer informasjon om innreiserestriksjoner, karantene og vilkår.

Smitte-app: Islandske myndigheter anbefaler å laste ned en smitte-app: Rakning C-19.

Lokale restriksjoner: Munnbind kreves i enkelte situasjoner der man ikke kan holde avstand. Barn født i 2005 og senere slipper munnbind.

Her er det mer informasjon om gjeldende regler på Island.

Ved mistanke om en covid-19-infeksjon: Man kan ringe legevakten på (+354) 5444113 eller til nærmeste helsestasjon. Man skal ikke møte opp på helsestasjon eller legevakt. Her kan en finne sin nærmeste helsestasjon og kontakte helsepersonell via chat.

Bestille covid-19-test til hjemreise: Norske myndigheter krever maksimalt 24 timer gammel negativ covid-19-test ved hjemkomst. Test kan bestilles her.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Sykdommer: Opphold på Island medfører ingen spesielle sykdomsfarer. Sykehusstandarden ligger nær den norske. Det anbefales å reise med europeisk helsetrygdkort.

Drikkevann: Vannet fra springen kan drikkes. 

Det er lite kriminalitet på Island. Landet har ligget på topp på The Global Peace Index siden 2008.

Narkotika. Smugling av narkotika ansees som alvorlige lovbrudd og medfører straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det islandske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Beredskapsmyndighetene heter Almannavarnir

I tillegg kan man følge med på Meterologisk institutt og Safe Travel

Ingen

Nødtelefon: 112

Legevakten: (+354) 5444113

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens nettside

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatene

Island. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Island