Forsiden

Island - reiseinformasjon

Island er et trygt land med god standard på helse og mathygiene, generelt lite kriminalitet og med lav risiko for terroranslag. Generelt er sikkerheten på samme nivå som i Norge. Alle covid-19 relaterte restriksjoner for innreise til Island er opphevet.

Husk pass. Selv om man i prinsippet skal kunne reise uten pass i Norden, så anbefales det å reise med pass. Enkelte flyselskaper foretrekker dessuten pass eller nasjonalt ID-kort. Norske statsborgere trenger ikke visum for å reise til Island.

Norske borgere som ikke har fått fornyet passet sitt etter pandemien, kan frem til 31.12.2022 reise til Island  med sitt utløpte pass som legitimasjon. Ordningen innebærer at personer over 16 år kan legitimere seg med pass som utløp for mindre enn tre år før innreise. Barn under 16 år kan legitimere seg med pass som utløp mindre enn ett år før innreise. Makulerte pass kan ikke benyttes til legitimasjonsformål. 

Det er viktig å være klar over at det er en risiko forbundet med å reise til utlandet uten vanlig gyldig legitimasjon. Det finnes ingen garanti for at myndighetenes informasjon om ordningen når ut til relevante myndigheter og reiselivsaktører. Vi anbefaler derfor at de som reiser til Island med utløpte pass reiser med direkteflyvning fra Norge.

Barn under 18 år. Hvis du reiser med barn under 18 år, bør også barnet ha med seg pass.

Mistet pass. Hvis du mister pass, må du melde tapet til islandsk politi og kontakte ambassaden i Reykjavik. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden.

Ankomst med privat båt. Kontakt den islandske kystvakten.

Trafikk. Hovedveiene er asfalterte, mange mindre veier er gruslagt. Om vinteren kan det være is, snø og dårlig sikt.  Her kan man lese mer om islandske trafikkregler og forhold.

Norsk førerkort er gyldig på Island.

Friluftsliv. Norske fjellvettregler gjelder også på Island når man skal ferdes i naturen.

Natur. Det er ditt eget ansvar å holde deg oppdatert om vær og naturhendelser, samt å følge islandske beredskapsmyndigheters råd og regler for ferdsel i vulkanske områder. Jordskjelv forekommer, men islandsk infrastruktur er bygd for å tåle store skjelv.

Safe Travel gir informasjon og tilbyr å registrere de enkeltes reiserute på Island.

Sykdommer: Opphold på Island medfører ingen spesielle sykdomsfarer. Sykehusstandarden ligger nær den norske. Det anbefales å reise med europeisk helsetrygdkort.

Drikkevann: Vannet fra springen kan drikkes. 

Det er lite kriminalitet på Island. Landet har ligget på topp på The Global Peace Index siden 2008.

Narkotika. Smugling av narkotika ansees som alvorlige lovbrudd og medfører straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det islandske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Beredskapsmyndighetene heter Almannavarnir

I tillegg kan man følge med på Meterologisk institutt og Safe Travel

Ingen

Nødtelefon: 112

Legevakten: (+354) 5444113

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens nettside

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatene

Island. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Island