Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Island - reiseinformasjon

Island er et trygt land med god standard på helse og mathygiene, generelt lite kriminalitet og med lav risiko for terroranslag. Generelt er sikkerheten på samme nivå som i Norge.

Snarveier:

Sikkerhet

Jordskjelv, vulkanutbrudd, flom og skred forekommer imidlertid hyppigere på Island enn mange andre steder, men de er stort sett av begrenset omfang og utgjør statistisk sett en forsvinnende liten risiko for liv og helse.

Vulkanutbrudd kan medføre utstrømming av giftig gass i tillegg til lava. I og med at de mest aktive vulkanske områdene ligger under isbreer, kan de også medføre store oversvømmelser (jøkullaup) når isen over utbruddet smelter. Slike jøkullaup kan rive med seg veier og broer, men skader på mennesker forekommer ytterst sjelden. Islandske myndigheter er godt forberedt på denne typen hendelser; følg derfor lokale myndigheters anvisninger.

Faren for terrorhandlinger på Island vurderes generelt som meget lav. Landet har et lavt antall innbyggere og få innfallsporter for trafikk fra utlandet. Dette forenkler myndighetenes muligheter for overvåkning av mistenkelige miljøer.

Det er forholdsvis lite kriminalitet på Island, men som overalt ellers vil vold eller annen kriminalitet kunne forekomme, og en vil her, som andre steder, være mer utsatt om en er påvirket av rusmidler.

Det å reise rundt på øya er også stort sett trygt. Særlig i vinterhalvåret er det imidlertid ofte dårlig vær, og man kan risikere kraftige og plutselige snøstormer på fjellovergangene så tidlig som i september og så sent som i april. På enkelte veistrekninger - særlig på Sørøst-Island - kan man ved kraftig vind også risikere sandstormer med påfølgende ødeleggelse av bl.a. lakk og bilruter som ikke dekkes av vanlig forsikring for leiebil. Tilleggsforsikring tilrås. Sjekk alltid før avreise med veivesenets, værtjenestens og redningsselskapenes utmerkede opplysningstjenester for å bringe på det rene om veier er åpne, og om det anses trygt å ferdes. Lenker og telefonnummer, værobservasjoner og veiinformasjon.

Riksvei 1 som går rundt hele øya og enkelte andre veier holder generelt høy standard, med fast dekke, slake kurver og meget god oversikt. Den vanlige fartsgrensen på slike veier er 90 km/t utenom tettbygde strøk. I hovedsak er trafikksikkerheten omtrent som i Norge. Når det gjelder innlandsveiene er situasjonen ofte en annen, og flere veier fordrer firehjulstrekker med høy bakkeklaring for å komme frem. Mange veier i innlandet er bare åpne om sommeren. Utlendinger som ikke har erfaring med veiene her, særlig løsgrus og svake kanter, utgjør en uforholdsmessig stor andel av trafikkulykkene, og det anbefales å kjøre forsiktig.

Ved reise rundt i landet bør man også være oppmerksom på at det er svært store områder uten noen bebyggelse og med begrenset ferdsel, og at det kan være langt til neste bensinstasjon. I en del områder er det også begrenset mobiltelefondekning. Man bør også være oppmerksom på den risiko som kan være forbundet med ulike typer opplevelsesturisme som tilbys av reiselivsnæringen på Island.

Reisende som skal oppholde seg i kortere eller lengre tid på Island, oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no og eventuelt på Safe travel ved reise i innlandet.

Å reise til utlandet uten reiseforsikring kan få store konsekvenser for deg eller din familie. Skulle du trenge sykehusbehandling og hjemtransport med ambulansefly fra utlandet, kan utgiftene bli svært høye. Du bør derfor sørge for å tegne en god reiseforsikring – eller sjekke at den du har, er dekkende for din neste reise. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Telefonnummer 112 er et felles nødnummer for alle nødsituasjoner på Island (ambulanse, brann, politi mv).

Ambassaden kan nås på telefon (+354) 520 0700 i åpningstiden (kl. 9 - 16 mandag - fredag).

I en krisesituasjon utenom åpningstid, ring stasjonens ordinære telefonnummer, og du blir viderekoblet til UDs døgnoperative senter i Oslo – som har direktenummer +47 23 95 00 00 og e-postadresse: Udops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Island er en del av Schengen-området, og det er derfor ikke formelt påkrevet å ha med seg pass når man reiser fra Norge. Et identitetsbevis trenger man imidlertid ved f.eks. innsjekking på fly eller hotell eller ved billeie, og da er pass det klart beste. Kun pass er gyldig som reise- og id-dokument utstedt av norske myndigheter og bekreftelse på norsk statsborgerskap. Ta derfor alltid med deg pass når du reiser utenlands.

Tollkvotene på tobakksvarer, øl, vin og brennevin er omtrent som til Norge, men det er ikke tillatt å innføre noen former for snus til Island. Av øvrige tollrestriksjoner kan nevnes at det er forbudt å ta med kjøtt, egg og melkeprodukter som ikke er kokt. Alt ride- og fiskeutstyr (inkludert hansker, klær og støvler) som har vært brukt utenfor Island må desinfiseres for den reisendes kostnad ved ankomst til landet. En kan få unntak for dette dersom det fremvises et desinfiseringssertifikat fra godkjent veterinærmyndighet ved ankomst. (Informasjon fra islandske tollmyndigheter) For mange vil det derfor lønne seg å leie slikt utstyr (særlig rideutstyr) lokalt.


Helse

Standard på mat og hygiene er god, og man kan trygt drikke vann fra springen. Varmtvannet kommer ofte fra varme kilder og lukter da gjerne litt av svovel, men kaldtvannet er godt drikkevann. Det islandske helsevesenet er godt og trygt å benytte, og nordmenn har rett til samme behandling, med samme egenandeler, som islandske borgere. For turister i Reykjavik-området vil det som regel være greiest å oppsøke legevakt (Landspítali på Fossvogur, tel 543 2000) hvis det oppstår behov for medisinsk behandling.

I akutte situasjoner, med behov for ambulanse, ringer man det generelle nødnummeret 112. Ta alltid med deg det europeiske helsetrygdkortet slik at du kan dokumentere at du har rett til helsetjenester til samme satser som gjelder for islendinger (kan bestilles på helsenorge.no).


Praktisk informasjon

Samfunnet, skikkene og lovgivningen på Island er ikke veldig forskjellige fra i Norge. Tips forventes vanligvis ikke på Island, og er mindre utbredt enn i de fleste andre land. Det er imidlertid ikke uvanlig å runde av oppover på restaurant og i taxi. Stort sett behersker islendingene meget godt engelsk, særlig de yngre og de ansatte i servicenæringene.

Det går greit å betale med kreditt- og betalingskort på Island, og kontanter kan tas ut med utenlandske kort i bankautomater, inkl. på flyplassen. Islandske kroner (ISK) kan imidlertid ikke veksles utenfor Island.

Man kan ikke ta ut ekstra kontanter når man betaler med kort. Det lønner seg å ta ut penger i minibank eller betale med kort heller enn å veksle sedler, som innebærer både gebyr og dårligere kurs. Visa og MasterCard aksepteres stort sett over alt, AmEx og Diners Club er mindre benyttet.

Åpningstider: Banker er åpne mandag-fredag kl. 09.15-16.00. Det finnes minibanker de fleste steder, bl.a. på flyplassen i Keflavík, der det også tilbys vanlige banktjenester ved ankomst og avreise. Forretninger har normalt åpent mandag- onsdag og fredag 09.00/10.00–18.00, torsdag 09.00/10.00–19.00, lørdag 09.00–15,00. Flere kolonialbutikker har utvidede åpningstider og søndagsåpent (13.00-17.00), og noen få døgnåpent.

Elektriske apparater som kan brukes i Norge kan trygt brukes på Island.

Det er god GSM-dekning i tettbygde strøk, varierende i høylandet og på landeveien.

Island følger GMT hele året og har ikke sommer/vintertid. Dermed ligger Island to timer etter Norge når det er sommertid i Norge og én ellers.

Island har de samme kristne helligdager som Norge. 1. januar og 1. mai er også fridager. I tillegg har man fri tredje torsdag i april, som er «første sommerdag», 17. juni, som er nasjonaldag, og første mandag i august, som er «handels- og kontorfunksjonærenes dag».

Været på Island kan sammenlignes med været i Kyst-Norge, men det skifter raskere og er generelt noe kaldere. Det anbefales å ta med regn- og vindtett yttertøy og varme klær, også sommerstid. Dessuten bør man ha med badetøy til bruk i de mange utmerkede utendørsbadene som er åpne hele året.

Særlig i høysesongen kan det være lange køer på flyplassen for innsjekking og sikkerhetskontroll, samt for evt. å få momsrefusjon. Det anbefales derfor å beregne god tid ved avreise.

Til toppen