Velg land

Island - reiseinformasjon

I Reykjanes-området, syd-vest for Reykjavik, er det nå seismisk aktivitet og en viss risiko for vulkanutbrudd.Badeanlegget Den blå lagune er stengt inntil videre og byen Grindavik er evakuert. Island er generelt et trygt land, sikkerheten er generelt på samme nivå som i Norge.

Husk pass. Selv om man i prinsippet skal kunne reise uten pass i Norden, så anbefales det å reise med pass. Enkelte flyselskaper foretrekker dessuten pass eller nasjonalt ID-kort. Norske statsborgere trenger ikke visum for å reise til Island.

Barn under 18 år. Hvis du reiser med barn under 18 år, bør også barnet ha med seg pass.

Mistet pass. Hvis du mister pass, må du melde tapet til islandsk politi og kontakte ambassaden i Reykjavik. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden.

Jordskjelv/vulkanutbrudd: Jordskjelv forekommer, men islandsk infrastruktur er bygd for å tåle store skjelv.

Det er for tiden (desember 2023) jordskjelvaktivitet i et område på Reykjanes-halvøya sørvest for Reykjavik. Risikoen for vulkanutbrudd er nå ansett for å være mindre. Badeanlegget Den blå lagune er stengt inntil videre, byen Grindavik er evakuert og det er skader på hus og veier. Veier inn til området er delvis stengt.

Islandske myndigheter erklærte i november øverste farenivå for det berørte lokalområdet, men dette er nå (desember) tatt ned til beredskapsnivå 2 (av 3). Hevet beredskapsnivå gjelder ikke for hovedstaden Reykjavik eller øvrige Island.

Norske borgere i området bør følge utviklingen nøye og lytte til råd og anvisninger fra islandske myndigheter. Følg oppdateringer fra beredskapsmyndighetene, Almannavarnir. De tilbyr også oppdateringer om lokale forhold.

Sjekk Meterologisk institutt Home-page - Icelandic Meteorological Office | Icelandic Meteorological office (vedur.is) og Safe Travel Safetravel - Be safe in Iceland, som begge legger ut oppdatert informasjon på engelsk. Det er også mulig å registrere din reiserute på Island på Safe Travel.

Det er god informasjon i islandske medier, blant andre. www.mbl.is , og Islands almennkringkasting RÚV har egne sider på engelsk:  RÚV English - RÚV.is (ruv.is).

Natur: Det er ditt eget ansvar å holde deg oppdatert om vær og naturhendelser på Island, samt å følge islandske beredskapsmyndigheters råd og regler for ferdsel i vulkanske områder.

Friluftsliv: Norske fjellvettregler gjelder også på Island når man skal ferdes i naturen. Man skal være oppmerksom på risikable eller farlige områder relatert til varme kilder og vulkansk aktivitet og at været kan skifte fort.

Trafikk: Hovedveiene er asfalterte, mange mindre veier er gruslagt. Om vinteren kan det være is, snø og dårlig sikt.  Her kan man lese mer om islandske trafikkregler og forhold.

Norsk førerkort er gyldig på Island.

Sykdommer: Opphold på Island medfører ingen spesielle sykdomsfarer. Sykehusstandarden ligger nær den norske. Det anbefales å reise med europeisk helsetrygdkort.

Drikkevann: Vannet fra springen kan drikkes. 

Det er lite kriminalitet på Island. Landet har ligget på topp på The Global Peace Index siden 2008.

Narkotika. Smugling av narkotika ansees som alvorlige lovbrudd og medfører straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.

Dersom en krisesituasjon oppstår, er det islandske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

I et område på Reykjanes, like ved badeanlegget Den blå lagune/Bláa Lónið og tettstedet Grindavík, er det for tiden seismisk aktivitet, det er høy risiko for at det kommer et vulkanutbrudd. Se mer under «sikkerhet».

Ingen

Nødtelefon: 112

Legevakten: (+354) 5444113

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens nettside

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatene

Island. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Island