Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Japan - reiseinformasjon

De fleste reiser til Japan går trygt og uten spesielle problemer. Imidlertid kan reisende bli utsatt for ubehagelige overraskelser, ulykker, vold og annen kriminalitet – spesielt i større utelivsdistrikt. Reisende bør være på vakt og ta fornuftige forholdsregler. Japan er spesielt utsatt for naturkatastrofer, og japanske myndigheter oppretteholder fortsatt evakueringssoner etter atomkatastrofen i Fukushima i 2011.

Snarveier:

Sikkerhet 

På generelt grunnlag er Japan et trygt land å reise i. Det er lav kriminalitet, og Japan har et godt utbygd politi- og helsevesen. Engelsk er derimot ikke like utbredt som i Norge og Europa, og det kan oppstå språkproblemer i forbindelse med kontakt med lokale myndigheter - særlig utenfor typiske turistområder. 

Japan kan som andre land bli rammet av terror eller angrep, men sannsynligheten er liten, og den største potensielle trusselen i Japan er faren for jordskjelv og naturkatastrofer. Det siste kjente terrorangrepet i Japan var gassangrepet på t-banen i Tokyo i 1995. Det var en liten japansk fanatisk sekt som sto bak.

Tidvis skarp retorikk fra nærliggende land får gjerne mye medieoppmerksomhet, men en konflikt som involverer Japan vurderes som lite sannsynlig. Dersom en situasjon skulle oppstå, vil dette varsles av japanske myndigheter, og det anbefales å følge deres tilrådning. 

Kriminaliteten i Japan er generelt lav. Til tross for store folkemengder, og at det er vanlig å bære med seg en god del kontanter, er det lite lommetyveri. Reisende bør uansett være på vakt, og ta fornuftige forholdsregler.   Les mer om dette under generelle råd til reisende.

Det er verdt å være oppmerksom på at det har blitt registrert en del tilfeller av at utlendinger har blitt utsatt for trusler og kredittkort-misbruk i Japans større utelivsdistrikter. Se mer detaljer om dette på denne siden.

Dersom du blir utsatt for kriminalitet, kan også kontakt med japansk politi være utfordrende. Mange steder vil språkproblemer gjøre det vanskelig å kommunisere med politiet, men ved å ringe nødnummeret 110 vil det alltid være engelskspråklig personale tilgjengelig. Det er også rapportert at japansk politi i enkelte tilfeller kvier seg for å bistå utlendinger når de vil anmelde saker, og at de kan oppfattes som å ta parti med den lokale parten som kan forklare situasjonen på morsmålet i saker der det er uenigheter mellom utlendinger og lokale.

Dersom du leverer en politianmeldelse eller lignende, vil det for mange være nødvendig med en kopi av politirapporten med tanke på forsikringsoppgjør. I Japan vil du vanligvis ikke få en slik kopi. Du kan be om en kopi, eller tillatelse til å ta bilde av rapporten, men om dette ikke er mulig skal du i det minste kunne be om å få et rapportnummer. Mange vil godta dette som et bevis på at du har vært i kontakt med politiet.

Det er venstrekjøring i Japan. Det kan være tung trafikk, men trafikkregler følges, og bilister respekterer for det meste andre trafikanter.

Japan befinner seg i en av verdens mest aktive seismiske soner. Ti prosent av verdens jordskjelv forekommer her, og 20 prosent av alle verdens skjelv over 6 på Richters skala. De fleste merkes knapt, men faren for større skjelv med store materielle og menneskelige skader er alltid til stede. Det er viktig å ta nødvendige forholdsregler og forberede seg både på jordskjelv, tsunami og tyfon. Det er lurt å gi beskjed hvor en reiser, slik at en lett kan lokaliseres i tilfelle katastrofen skulle ramme. Se egen side om forholdsregler for krise- og katastrofesituasjoner.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Japan oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no. Se for øvrig ambassadens sider for mer informasjon om reiseregistrering.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Politi: 110 – skal alltid ha engelskspråklig personale tilgjengelig.
Ambulanse/brann: 119

I en krise- og nødsituasjon bes nordmenn i Japan å kontakte den norske ambassaden i Tokyo på +81 (0)3 6408 8100; [email protected].

Utenfor ambassaden åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00; [email protected].


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere som skal besøke Japan på korte besøk får utstedt 90-dagers visum ved innreise på flyplassen eller grenseoverganger. Det er ingen krav til gyldighetstid på passet, bortsett fra at det må være gyldig for den planlagte oppholdsperioden.

Norske borgere får utstedt turistvisum på inntil 90 dager ved ankomst til japanske flyplasser. Opphold utover denne perioden, eller andre forhold som tilsvarer ulovlig opphold i landet (for eksempel at man tar seg arbeid) kan medføre problemer med å komme inn i landet igjen. Japanske immigrasjonslover håndheves strengt.

Etter et opphold i Japan på turistvisum er det ingen bestemt tidsperiode før du kan komme tilbake på et nytt 90-dagers turistvisum. Du kan altså komme tilbake og få et nytt 90-dagers visum etter en dag utenfor Japan, men det vil alltid bli gjort en individuell vurdering i grensekontrollen. Dersom det vurderes at systemet misbrukes, eller at formålet med besøket ikke er et korttidsopphold, kan innreise nektes.

For opphold over 90 dager må det på forhånd søkes visum ved den japanske ambassaden i Norge, og etter ankomst må man melde seg hos de lokale immigrasjonsmyndighetene og søke oppholdskort. For praktiske opplysninger angående innreise til Japan, og søknad om visum utover 90 dager, kontakt den japanske ambassaden i Norge: Praktiske opplysninger (visum)

Selv om norske borgere kan reise visumfritt til Japan, er det kun pass som godkjennes som identifikasjonsdokument.

Merk at det i grensekontroll til Japan sjekkes om passet ditt har vært meldt tapt. Dersom du tidligere har meldt passet ditt tapt i Norge eller andre land, kan dette ikke lengre brukes selv om du skulle finne det igjen i ettertid. Om tapsmeldte pass finnes igjen, må de leveres inn til norsk ambassade eller norsk politi.

Norske nødpass godtas også som reisedokument på lik linje med vanlige norske pass.

Innreise med utlendingspass eller reisebevis for flyktninger krever utstedt visum før reisen. Kontakt den japanske ambassaden i Norge: Praktiske opplysninger (visum)

Utenlandske statsborgere, som ønsker innreise til Japan, skal fotograferes og avgi fingeravtrykk samtidig med at den vanlige kontrollen finner sted i immigrasjonen. Denne prosedyren gjelder alle utlendinger med unntak av:

  • Innehavere av permanent oppholdstillatelse
  • Personer under 16 år
  • Personer som har ”diplomat” eller ”official” oppholdstillatelse til Japan
  • Personer som er offisielt invitert av en japansk nasjonal institusjon

Fra japanske myndigheters side understrekes viktigheten av å fylle ut innreiseskjemaet korrekt og å ha alle dokumenter i orden for raskest mulig flyt. Innreiseskjemaet kan ofte fås på flyet før ankomst, eller foran immigrasjonskontrollen på flyplassen.

Selv om du registrerer deg hos japanske myndigheter, innebærer dette ikke at norske myndigheter blir informert. I tillegg bør man derfor registrere reisen sin hos norske myndigheter. Dette er viktig for at ambassaden skal kunne bistå nordmenn i landet i en eventuell krisesituasjon. Se våre sider om reiseregistrering for mer informasjon om dette.

I Japan er det blant annet forbud mot innførsel av fersk frukt, grønnsaker og kjøtt. Spesifikke henvendelser om japanske tollregler bør rettes direkte til japanske myndigheter.

Innførsel av husdyr til Japan administreres av japanske myndigheter og det kan leses mer om konkrete rutiner ved Ministry of Agriculture,
Forestry and Fisheries' (MAFFs) hjemmesider eller ved direkte kontakt til MAFF. Norge følger rutiner i henhold til andre EU-land, og "regions other than the designated regions" : Animal Quarantine Service

 


Helse

Japan har generelt en høy helsemessig og sanitær standard og holder omtrent samme nivå som i Norge. Kontakt med det japanske helsevesenet kan imidlertid bli en kostbar affære for utlendinger, og en god reiseforsikring anbefales.

Folkehelseinstiuttet gir offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser i utlandet.

Det er generelt god standard på helsetilbudet i Japan, men det kan være begrensede engelskkunnskaper, og kommunikasjon kan være utfordrende. I nødstilfeller kan ambulanse tilkalles ved å ringe 119, eller politi er også behjelpelige på 110. Politiets nødnummer skal alltid ha engelskspråklig personale tilgjengelig. Ved mindre akutte situasjoner kan man søke medisinsk veiledning på engelsk ved for eksempel Himawari eller Amda.

Det er generelt ikke nødvendig med annet enn vanlige vaksiner ved reise til Japan. Ved lengre opphold i distriktene kan det være aktuelt med vaksine mot japansk encefalitt - hjernebetennelse. Se vaksinekart for mer informasjon, og konsulter med lege om du er usikker.

Innførsel av medisiner til personlig bruk er ofte mulig dersom du har legeattest som indikerer at medikamentet er nødvendig for deg. I tillegg bør medisiner være i original forpakning. Det kan derimot være enkelte medikamenter som er ulovlige i Japan eller som vil kreve forhåndsgodkjenning fra japanske myndigheter. Det anbefales å sjekke med japanske myndigheter i forkant. 

For lengre opphold er det som regel uproblematisk å få tilgang på medisiner lokalt i samråd med lege.


Praktisk informasjon

Med få unntak er japanere høflige, vennlige og ikke minst tålmodige. Selv om kulturen er annerledes vil de fleste utlendinger kunne greie seg svært bra ved å opptre på en hyggelig, oppmerksom og ikke for fremfusende måte.

Tidsforskjell i forhold til Norge - 8 timer vintertid, -7 timer sommertid. Nasjonal telefonkode er +81. Den første nullen i telefonnummeret må fjernes om man ringer fra utlandet.

Strøm: 110V/50Hz (Øst-Japan) og 60 Hz (Vest-Japan) Strømplugg - JIS C 8303 / NEMA1-15.

Nødtelefoner: 110 (politi), 119 (brann/ambulanse).

Internettdomene - .jp.

Myntenhet er japanske yen (JPY)

Norske telefoner fungerer vanligvis med japanske mobilnettverk, men sms kan være ustabilt i Japan, særlig på tvers av operatører.

Det er ikke like utbredt med trådløs internettilgang i Japan som det er i Norge. Selv på steder som annonserer med "WiFi" eller "Hotspot" vil du ofte oppleve at du må ha tegnet abonnement på forhånd. Det går an å leie bærbar wi-fi router på flyplassene og andre steder i Japan, som gir tilgang til internett for utenlandsk pc eller mobiltelefon.

Japan er fortsatt et utpreget kontantsamfunn og kontant betaling med japanske yen foretrekkes mange steder. Euro eller US-dollar aksepteres ikke. Kredittkort kan stort sett brukes til betaling på hotell, restaurant og i større butikker. Visa og Master Card er bredt akseptert, American Express og Diners Club aksepteres også på større hoteller og forretninger.

Mange japanske minibanker aksepterer ikke utenlandske kort. De fleste norske kort kan brukes på minibanker som tilhører Prestia/SMBC, postkontorer, 7/Eleven eller Family Mart. Avhengig av plassering hender det at minibanker stenges om kvelden, men i sentrale områder er det som regel en døgnåpen 7/Eleven i nærheten.

Offentlige transportmidler er meget godt utbygd og svært presise. Å ta tog og undergrunnsbaner er lettvint og praktisk, og i de større byene er det som oftest skiltet på engelsk.

Det er trygt å ta drosje, men vær klar over at de fleste drosjesjåfører ikke snakker engelsk. Det er også verdt å merke seg at da kun større gater har navn, tar drosjesjåfører vanligvis utgangspunkt i kjente landemerker og større hoteller. Det lønner seg derfor alltid å ha med et kart, skrevet på japansk, som viser hvor man skal, med bestemmelsesstedet tydelig fremhevet.

Du trenger internasjonalt eller japansk førerkort for å kjøre bil. Det er viktig at du får utstedt riktig type internasjonalt førerkort før du forlater Norge. Leser mer om dette på ambassadens hjemmeside. Japan har venstrekjøring. Det er god sikkerhet på veiene, men tett trafikk med mye kø i de større byene.

Det er generelt lov å røyke på restauranter og utesteder i Japan, men avhengig av stedet kan det være egne røykeavdelinger eller forbud. Utendørs er det som regel spesifiserte røykesteder, og røyking på åpen gate bør unngås – spesielt rett foran togstasjoner og andre steder der mange mennesker passerer. Politi og andre patruljer slår aktivt ned på utendørs røyking utenfor angitte steder, og avhengig av bydel og sted kan det bøtelegges. 

I Japan gir man ikke drikkepenger. Ofte vil en japaner bli forlegen hvis man forsøker å "tippe" ham. På hotell og eksklusive restauranter føres 10-20 prosent på regningen som service.

Utlendinger må kunne identifisere seg på forespørsel fra politi, og det er påbudt å ha med seg pass (eller oppholdskort ved opphold over tre måneder) til enhver tid.

Det er generelt meget høy standard og rent på japanske offentlige toalett, og de fleste steder finner du vestlige toaletter. Mange steder er det imidlertid fortsatt vanlig med «squat»-toaletter der man må sitte på huk.

Det kan være langt mellom hver søppelkasse i Japan, men avfall kastes aldri på gaten. Dette gjelder også sigarettsneiper og aske. Ha heller med en pose/bag der du kan oppbevare eget avfall frem til du er hjemme eller finner en søppelkasse.

Til toppen