Japan - reiseinformasjon

De fleste reiser til Japan går trygt og uten spesielle problemer. Imidlertid kan reisende bli utsatt for ubehagelige overraskelser, ulykker, vold og annen kriminalitet – spesielt i større utelivsdistrikt. Reisende bør være på vakt og ta fornuftige forholdsregler. Japan er spesielt utsatt for naturkatastrofer, og japanske myndigheter oppretteholder fortsatt evakueringssoner etter atomkatastrofen i Fukushima i 2011.

Snarveier:

Sikkerhet 

På generelt grunnlag er Japan et trygt land å reise i. Det er lav kriminalitet, og Japan har et godt utbygd politi- og helsevesen. Engelsk er derimot ikke like utbredt som i Norge og Europa, og det kan oppstå språkproblemer i forbindelse med kontakt med lokale myndigheter - særlig utenfor typiske turistområder. 

Japan kan som andre land bli rammet av terror eller angrep, men sannsynligheten er liten, og den største potensielle trusselen i Japan er faren for jordskjelv og naturkatastrofer. Det siste kjente terrorangrepet i Japan var gassangrepet på t-banen i Tokyo i 1995. Det var en liten japansk fanatisk sekt som sto bak.

Tidvis skarp retorikk fra nærliggende land får gjerne mye medieoppmerksomhet, men en konflikt som involverer Japan vurderes som lite sannsynlig. Nord-Korea har de siste årene testet flere missiler, men ingen av dem har utgjort en trussel mot Japan. Dersom en situasjon skulle oppstå, vil dette varsles av japanske myndigheter, og det anbefales å følge deres tilrådning. 

Kriminaliteten i Japan er generelt lav. Til tross for store folkemengder, og at det er vanlig å bære med seg en god del kontanter, er det lite lommetyveri. Reisende bør uansett være på vakt, og ta fornuftige forholdsregler.  Les mer om dette under generelle råd til reisende.

Det er verdt å være oppmerksom på at det har blitt registrert en del tilfeller av at utlendinger har blitt utsatt for trusler og kredittkort-misbruk i Japans større utelivsdistrikter. Se mer detaljer om dette på denne siden.

Dersom du blir utsatt for kriminalitet, kan også kontakt med japansk politi være utfordrende. Mange steder vil språkproblemer gjøre det vanskelig å kommunisere med politiet, men ved å ringe nødnummeret 110 vil det alltid være engelskspråklig personale tilgjengelig. Det er også rapportert at japansk politi i enkelte tilfeller kvier seg for å bistå utlendinger når de vil anmelde saker, og at de kan oppfattes som å ta parti med den lokale parten som kan forklare situasjonen på morsmålet i saker der det er uenigheter mellom utlendinger og lokale.

Dersom du leverer en politianmeldelse eller lignende, vil det for mange være nødvendig med en kopi av politirapporten med tanke på forsikringsoppgjør. I Japan vil du vanligvis ikke få en slik kopi. Du kan be om en kopi, eller tillatelse til å ta bilde av rapporten, men om dette ikke er mulig skal du i det minste kunne be om å få et rapportnummer. Mange vil godta dette som et bevis på at du har vært i kontakt med politiet.

Det er venstrekjøring i Japan. Det kan være tung trafikk, men trafikkregler følges, og bilister respekterer for det meste andre trafikanter.

Japan befinner seg i en av verdens mest aktive seismiske soner. Ti prosent av verdens jordskjelv forekommer her, og 20 prosent av alle verdens skjelv over 6 på Richters skala. De fleste merkes knapt, men faren for større skjelv med store materielle og menneskelige skader er alltid til stede. Det er viktig å ta nødvendige forholdsregler, og forberede seg både på jordskjelv, tsunami og tyfon. Det er lurt å gi beskjed hvor en reiser, slik at en lett kan lokaliseres i tilfelle katastrofen skulle ramme. Se egen side om forholdsregler for krise- og katastrofesituasjoner.

På grunn av radioaktive utslipp fra atomulykken i etterkant av tsunamien på Japans østkyst i mars 2011 har japanske myndigheter etablert evakueringssoner i nærliggende områder rundt atomkraftverket. Se siste utgave av evakueringssoner (Evacuation Areas).

Ettersom det er strenge kontrollrutiner for matvarer fra utsatte områder er det ingen spesielle anbefalinger med tanke på inntak av mat og drikke i Japan. Om det planlegges besøk til, og særlig ved lengre opphold i eller i umiddelbar nærhet av tidligere evakueringssoner, anbefales det å forhøre seg med lokale myndigheter om det foreligger lokale råd, for eksempel for drikkevann og frittvoksende matvarer som bær og sopp. Områder som ble hardt rammet av tsunamien i 2011 er fortsatt ikke fullt ut gjenoppbygget.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Japan oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no. Se for øvrig ambassadens sider for mer informasjon om reiseregistrering.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Politi: 110 – skal alltid ha engelskspråklig personale tilgjengelig.
Ambulanse/brann: 119

I en krise- og nødsituasjon bes nordmenn i Japan å kontakte den norske ambassaden i Tokyo på +81 (0)3 6408 8100; emb.tokyo@mfa.no.

Utenfor ambassaden åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00; UDops@mfa.no.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere som skal besøke Japan på korte besøk får utstedt 90-dagers visum ved innreise på flyplassen eller grenseoverganger. Det er ingen krav til gyldighetstid på passet, bortsett fra at det må være gyldig for den planlagte oppholdsperioden.

Norske borgere får utstedt turistvisum på inntil 90 dager ved ankomst til japanske flyplasser. Opphold utover denne perioden, eller andre forhold som tilsvarer ulovlig opphold i landet (for eksempel at man tar seg arbeid) kan medføre problemer med å komme inn i landet igjen. Japanske immigrasjonslover håndheves strengt.

Etter et opphold i Japan på turistvisum er det ingen bestemt tidsperiode før du kan komme tilbake på et nytt 90-dagers turistvisum. Du kan altså komme tilbake og få et nytt 90-dagers visum etter en dag utenfor Japan, men det vil alltid bli gjort en individuell vurdering i grensekontrollen. Dersom det vurderes at systemet misbrukes, eller at formålet med besøket ikke er et korttidsopphold, kan innreise nektes.

For opphold over 90 dager må det på forhånd søkes visum ved den japanske ambassaden i Norge, og etter ankomst må man melde seg hos de lokale immigrasjonsmyndighetene og søke oppholdskort. For praktiske opplysninger angående innreise til Japan, og søknad om visum utover 90 dager, kontakt den japanske ambassaden i Norge: Praktiske opplysninger (visum)

Selv om norske borgere er kan reise visumfritt til Japan, er det kun pass som godkjennes som identifikasjonsdokument.

Det er ikke noe krav til lengde på gyldighet ved norske pass, bortsett fra at passet må være gyldig for lengden av det planlagte oppholdet.

Merk at det i grensekontroll til Japan sjekkes om passet ditt har vært meldt tapt. Dersom du tidligere har meldt passet ditt tapt i Norge eller andre land, kan dette ikke lengre brukes selv om du skulle finne det igjen i ettertid. Om tapsmeldte pass finnes igjen, må de leveres inn til norsk ambassade eller norsk politi.

Norske nødpass godtas også som reisedokument på lik linje med vanlige norske pass.

Innreise med utlendingspass eller reisebevis for flyktninger krever utstedt visum før reisen. Kontakt den japanske ambassaden i Norge: Praktiske opplysninger (visum)

Selv om norske borgere er visumfrie til et land, er det kun pass som godkjennes som identifikasjonsdokument.

Utenlandske statsborgere, som ønsker innreise til Japan, skal fotograferes og avgi fingeravtrykk samtidig med at den vanlige kontrollen finner sted i immigrasjonen. Denne prosedyren gjelder alle utlendinger med unntak av:

  • Innehavere av permanent oppholdstillatelse
  • Personer under 16 år
  • Personer som har ”diplomat” eller ”official” oppholdstillatelse til Japan
  • Personer som er offisielt invitert av en japansk nasjonal institusjon

Fra japanske myndigheters side understrekes viktigheten av å fylle ut innreiseskjemaet korrekt og å ha alle dokumenter i orden for raskest mulig flyt. Innreiseskjemaet kan ofte fås på flyet før ankomst, eller foran immigrasjonskontrollen på flyplassen.

Selv om du registrerer deg hos japanske myndigheter, innebærer dette ikke at norske myndigheter blir informert. I tillegg bør man derfor registrere reisen sin hos norske myndigheter. Dette er viktig for at ambassaden skal kunne bistå nordmenn i landet i en eventuell krisesituasjon. Se våre sider om reiseregistrering for mer informasjon om dette.

I Japan er det blant annet forbud mot innførsel av fersk frukt, grønnsaker og kjøtt. Spesifikke henvendelser om japanske tollregler bør rettes direkte til japanske myndigheter.

Innførsel av husdyr til Japan administreres av japanske myndigheter og det kan leses mer om konkrete rutiner ved Ministry of Agriculture,
Forestry and Fisheries' (MAFFs) hjemmesider eller ved direkte kontakt til MAFF. Norge følger rutiner i henhold til andre EU-land, og "regions other than the designated regions":


Helse

Japan har generelt en høy helsemessig og sanitær standard og holder omtrentlig samme nivå som i Norge. Kontakt med det japanske helsevesenet kan imidlertid bli en kostbar affære for utlendinger, og en god reiseforsikring anbefales.

Folkehelseinstiuttet gir offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser i utlandet.

Det er generelt god standard på helsetilbudet i Japan, men det kan være begrensede engelskkunnskaper, og kommunikasjon kan være utfordrende. I nødstilfeller kan ambulanse tilkalles ved å ringe 119, eller politi er også behjelpelige på 110. Politiets nødnummer skal alltid ha engelskspråklig personale tilgjengelig. Ved mindre akutte situasjoner kan man søke medisinsk veiledning på engelsk ved for eksempel Himawari eller Amda.

Det er generelt ikke nødvendig med annet enn vanlige vaksiner ved reise til Japan. Ved lengre opphold i spesifikke rurale områder kan det være aktuelt med vaksine mot japansk encefalitt - hjernebetennelse. Se vaksinekart for mer informasjon.

Innførsel av medisiner til personlig bruk er ofte mulig dersom du har legeattest som indikerer at medikamentet er nødvendig for deg. I tillegg bør medisiner være i original forpakning. Det kan derimot være enkelte medikamenter som er ulovlige i Japan eller som vil kreve forhåndsgodkjenning fra japanske myndigheter. Det anbefales å sjekke med japanske myndigheter i forkant. 

For lengre opphold er det som regel uproblematisk å få tilgang på medisiner lokalt i samråd med lege.


Praktisk informasjon

Med få unntak er japanere høflige, vennlige og ikke minst tålmodige. Selv om kulturen er annerledes vil de fleste utlendinger kunne greie seg svært bra ved å opptre på en hyggelig, oppmerksom og ikke for fremfusende måte.

Tidsforskjell i forhold til Norge - 8 timer vintertid, -7 timer sommertid. Nasjonal telefonkode er +81. Den første nullen i telefonnummeret må fjernes om man ringer fra utlandet.

Strøm: 110V/50Hz (Øst-Japan) og 60 Hz (Vest-Japan) Strømplugg - JIS C 8303 / NEMA1-15.

Nødtelefoner: 110 (politi), 119 (brann/ambulanse). Internettdomene - .jp.
Myntenhet er japanske yen (JPY)

Nyere norske mobiltelefoner kan som regel brukes i Japan, men det kan være forskjeller mellom operatører og nettverk. Om du er avhengig av mobiltelefon, bør du sjekke med operatør før avreise. Det er muligheter for å leie en japansk telefon eller kjøpe japansk simkort på sentrale flyplasser, men merk at dette kan være vanskelig å få tak i etter du har forlatt flyplassen. SMS kan være ustabilt i Japan, særlig på tvers av operatører.

Det er ikke like utbredt med trådløs internettilgang i Japan som det er i Norge. Selv på steder som annonserer med "WiFi" eller "Hotspot" vil du ofte oppleve at du må ha tegnet abonnement på forhånd. Det går an å leie bærbar wi-fi router på flyplassene og andre steder i Japan, som gir tilgang til internett for utenlandsk pc eller mobiltelefon.

Japanere er svært opptatt av ikke å forstyrre sine medreisende og snakker derfor ikke i mobiltelefon på offentlig transport. Av samme grunn bør høyt volum i øretelefoner unngås dersom det er fare for at de rundt deg kan høre musikken.

Japan er fortsatt et utpreget kontantsamfunn og kontant betaling med japanske yen foretrekkes mange steder. Euro eller US-dollar aksepteres ikke. Kredittkort kan stort sett brukes til betaling på hotell, restaurant og i større butikker. Visa og Master Card er bredt akseptert, American Express og Diners Club aksepteres også på større hoteller og forretninger.

Mange japanske minibanker aksepterer ikke utenlandske kort. De fleste norske kort kan brukes på minibanker som tilhører Prestia/Citibank, postkontorer eller 7/Eleven. Avhengig av plassering, hender det at minibanker stenges om kvelden, men i sentrale områder er det som regel en døgnåpen 7/Eleven i nærheten.

Offentlige transportmidler er meget godt utbygd og svært presise. Å ta tog og undergrunnsbaner er lettvint og praktisk, og i de større byene er det som oftest skiltet på engelsk.

Det er trygt å ta drosje, men vær klar over at de fleste drosjesjåfører ikke snakker engelsk. Det er også verdt å merke seg at da kun større gater har navn, tar drosjesjåfører vanligvis utgangspunkt i kjente landemerker og større hoteller. Det lønner seg derfor alltid å ha med et kart, skrevet på japansk, som viser hvor man skal, med bestemmelsesstedet tydelig fremhevet.

Du trenger internasjonalt eller japansk førerkort for å kjøre bil. Det er viktig at du får utstedt riktig type internasjonalt førerkort før du forlater Norge. Leser mer om dette på ambassadens hjemmeside. Japan har venstrekjøring. Det er god sikkerhet på veiene, men tett trafikk med mye kø i de større byene.

Japanere kler seg formelt i arbeidssammenheng, og dress og slips er vanlig antrekk for møter og lignende. Tatoveringer kan ha en en del stigma knyttet til seg, og bør ofte tildekkes i formelle sammenhenger.

De fleste japanere har lært engelsk på skolen, men mange har problemer med språket. Snakk sakte og bruk få ord. Det kan hjelpe å skrive ned spørsmålet på papir – japansk har mange engelske låneord, men med distinkt japansk uttale. Fingerspråk fungerer ofte. Det kan være lurt å lære noen enkle ord på japansk og en oversettelses-app til mobilen kan være nyttig.

Vann fra kran kan fint drikkes, men det smakes at klorinnholdet er høyt. Det anses som dårlige manerer å spise på gaten eller på offentlig transport.

Det er generelt lov å røyke på restauranter og utesteder i Japan, men avhengig av stedet kan det være egne røykeavdelinger eller forbud. Utendørs er det som regel spesifiserte røykesteder, og røyking på åpen gate bør unngås – spesielt rett foran togstasjoner og andre steder der mange mennesker passerer. Politi og andre patruljer slår aktivt ned på utendørs røyking utenfor angitte steder, og avhengig av bydel og sted kan det bøtelegges. En generell regel er at det er lov til å røyke der det er askebeger.

I Japan gir man ikke drikkepenger. Ofte vil en japaner bli forlegen hvis man forsøker å "tippe" ham. På hotell og eksklusive restauranter føres 10-20 prosent på regningen som service.

Utlendinger må kunne identifisere seg på forespørsel fra politi, og det er påbudt å ha med seg pass (eller oppholdskort ved opphold over tre måneder) til enhver tid.

Det er generelt meget høy standard og rent på japanske offentlige toalett, og de fleste steder finner du vestlige toaletter. Mange steder er det imidlertid fortsatt vanlig med «squat»-toaletter der man må sitte på huk.

Det kan være langt mellom hver søppelkasse i Japan, men avfall kastes aldri på gaten. Dette gjelder også sigarettsneiper og aske. Ettersom det til enhver tid er så rent i gatene, blir det veldig iøynefallende dersom man kaster fra seg avfall i gatene. Ha heller med en pose/bag der du kan oppbevare eget avfall frem til du er hjemme eller finner en søppelkasse.

Det er vanlig å ha med gaver til de man besøker. Typiske Norge-relaterte suvenirer, bøker om Norge, konfekt etc. kan være passende.

Til toppen