Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Japan - reiseinformasjon

Fra 27. mars er det innført innreiseforbud fra Norge til Japan. For mer informasjon om koronavirus og reiserestriksjoner, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14.03.20. GJELDER TIL 14.04.20

Reiseråd for alle land

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

 

Snarveier:

Sikkerhet 

På generelt grunnlag er Japan et trygt land å reise i. Det er lav kriminalitet, og Japan har et godt utbygd politi- og helsevesen. Engelsk er derimot ikke like utbredt som i Norge og Europa, og det kan oppstå språkproblemer i forbindelse med kontakt med lokale myndigheter - særlig utenfor typiske turistområder. Den største potensielle faren i Japan er naturkatastrofer.

Terror eller militær konflikt: Det er lav risiko for terroranslag i Japan, selv om det finnes noen ekstreme organisasjoner og sekter. Ved truende situasjoner bør du kontakte lokalt politi. Ta gjerne også kontakt med ambassaden eller nærmeste norske konsulat.

Til tross for tidvis skarp retorikk fra nærliggende land, vurderes også militær konflikt i Japan som lite sannsynlig. Dersom en slik situasjon skulle oppstå, vil dette varsles via formelle kanaler, og det anbefales å følge tilrådning fra japanske myndigheter.

Det japanske sivilforsvaret har utarbeidet en brosjyre som informerer om varsling og tiltak i forbindelse med væpnet angrep eller terrorangrep.

Kriminalitet: Kriminaliteten i Japan er generelt lav. Til tross for store folkemengder, og at det er vanlig å bære med seg en god del kontanter, er det lite lommetyveri. Reisende bør uansett være på vakt, og ta fornuftige forholdsregler.  Les mer om dette under generelle råd til reisende.

Det er verdt å være oppmerksom på at det har blitt registrert en del tilfeller av at utlendinger har blitt utsatt for trusler og kredittkort-misbruk i Japans større utelivsdistrikter. De aller fleste hendelsene av denne typen oppstår i de større utelivsdistriktene i Tokyo, som Roppongi og Kabukicho-området i Shinjuku. Utlendinger kan bli stoppet på gaten av engelsktalende innkastere, eller kontaktet på barer, klubber eller restauranter og bedt med til et annet serveringssted. For turister som ikke snakker japansk kan det være fristende å bli med til et sted der de kan snakke engelsk, og det blir ofte lokket med gratis velkomstdrink eller lignende.

Når man besøker et slikt utested, er det flere mulige scenarier, eller varianter av disse:

 • Offeret får fremlagt en regning som er vesentlig mye høyere enn først forespeilet, og blir truet til å betale med kredittkort, eller til å ta ut penger i minibank.
 • Offeret blir sjekket opp og bedt om å kjøpe drinker til kvinner, som så bestiller drikke som er priset skyhøyt.
 • Offeret får tilsatt dop eller veldig sterk alkohol i drinken og sovner (såkalt «drink spiking»). Mens offeret sover blir kredittkort belastet for høye summer. I noen tilfeller kan offeret utsettes for ran eller overgrep.

De fleste besøk i Tokyo går uten problemer, men vær på vakt for å påse at du ikke blir utsatt for slik svindel. Noen forholdsregler som kan hjelpe er:

 • Vurder å legge igjen bank- og kredittkort på hotellet. Ta kun med så mye kontanter du har tenkt å bruke.
 • Gå på steder du kjenner fra før, har fått anbefalt av kjente, hotellbetjening eller reiseguider.
 • Bli aldri med pågående innkastere, og si nei til tilbud om gratis drinker og invitasjoner som virker for gode til å være sanne.
 • Ikke gå alene, og pass på hverandre. Utlendinger som er ute alene er typiske mål.
 • Ikke drikk for mye. Overstadig berusede personer anses som enkle mål.

Dersom du blir utsatt for kriminalitet, kan også kontakt med japansk politi være utfordrende. Mange steder vil språkproblemer gjøre det vanskelig å kommunisere med politiet, men ved å ringe nødnummeret 110 vil det alltid være engelskspråklig personale tilgjengelig. Dersom du leverer en politianmeldelse eller lignende, vil det for mange være nødvendig med en kopi av politirapporten med tanke på forsikringsoppgjør. I Japan vil du vanligvis ikke få en slik kopi. Du kan be om en kopi, eller tillatelse til å ta bilde av rapporten, men om dette ikke er mulig skal du i det minste kunne be om å få et rapportnummer. Mange vil godta dette som et bevis på at du har vært i kontakt med politiet.

Dersom du trenger juridisk bistand i Japan, kan reiseforsikringsselskap ofte bistå til en viss grad, og ellers har ambassaden i Tokyo en liste over noen engelskspråklige advokater i sentrale områder.

Trafikk: Det er venstrekjøring i Japan. Det kan være tung trafikk, men trafikkregler følges, og bilister respekterer for det meste andre trafikanter.

Jordskjelv: Japan befinner seg i en av verdens mest aktive seismiske soner, og en naturkatastrofe er den mest aktuelle og potensielt mest ødeleggende krisesituasjon man må være oppmerksom på i Japan. 

Jordskjelv kan normalt ikke forutses, selv med kontinuerlig seismisk overvåking. Dersom målinger skulle vise at det er overhengende fare for et stort jordskjelv, vil et varsel bli kringkastet over tv, radio så vel som andre kanaler. Følg lokale myndigheters anvisninger.

Se informasjon om jordskjelvberedskap fra japanske myndigheter:

Under et jordskjelv

De fleste jordskjelv varer sjelden mer enn ett minutt. Tiden vil kanskje føles lang og intens. Når det først har begynt, har man bare noen sekunder på seg til å handle. Et jordskjelv kan være temmelig skremmende, men om man er beskyttet, er det som oftest ikke farlig i seg selv.

Beskytt hodet: Hold deg unna ting som kan falle. Selv om nye bygninger er bygd for å tåle relativt store jordskjelv, kan lamper, takplater osv. falle ned. Søk tilflukt under et solid bord, i en døråpning eller i en tom korridor. Hold deg unna vinduer som kan knuse og hyller som kan velte, og trekk mot ytterkanten av store åpne rom. Bruk hjelm, pute eller lignende til å beskytte hodet. Ikke løp ut under skjelvet - du kan lett bli truffet av fallende gjenstander.

Stans bilen: Om du er i en bil, parker i veikanten og bli sittende. Unngå å parkere på eller under broer.

Søk til et åpent sted: Om du er ute: Se opp for fallende gjenstander (skilt, glass, ledninger). Unngå husvegger, murer og stolper. En åpen plass er det beste. Ved sjøen – vær obs på faren for tsunami.

Vent: Vent til skjelvet er over før du beveger deg fra et sikkert sted, og vær klar for eventuelle etterskjelv.

Rett etter et jordskjelv

Beskytt hodet: Vær på vakt mot ting som kan falle fra tak eller hyller, og bruk gjerne hjelm eller andre ting til å beskytte hodet. Dette gjelder både når du beveger deg ut fra ditt umiddelbare tilfluktssted, og om du eventuelt forlater hjemmet. Plutselige etterskjelv kan utløse ytterligere ras av både gjenstander og bygninger lenge etter det opprinnelige skjelvet.

Beskytt mot ild: Umiddelbart etter et jordskjelv er det viktig å slukke eventuelle branntilløp snarest. Sjekk gassovner, elektriske installasjoner, andre energikilder for mulig brannfare. Ved et stort jordskjelv i Tokyo anses spredning av brann i tettbygde strøk som den største potensielle faren for liv.

Sikre rømningsvei: Det er mulig at utgangen har blitt sperret eller låst på annet vis. Det er viktig å sikre rømningsvei så snart som mulig i tilfelle etterskjelv. Sett opp dører og vinduer slik at de ikke kan sperres av etterskjelv.

Vær rolig og tålmodig og hjelp skadede: Hvis noen er skadet, gi førstehjelp. Søk medisinsk hjelp på fastsatte evakueringssteder i nabolaget. Hvis du selv blir skadet og er ved bevissthet, er det viktig ikke å bruke krefter unødig. Prøv å tilkalle hjelp.

Tapp vann i badekar og bøtter: Vannet kan raskt bli stengt, men det er vann i rørsystemet en stund.

Lytt på radio og tv og følg de instruksjonene som blir gitt
Finn frem evakueringssekken så du er klar om evakuering blir nødvendig.

Vurder om du skal prøve å finne manglende familiemedlemmer, eller vente på dem hjemme. Ofte er det enklest å ha hjemmet som møtepunkt for familien. Om du må forlate huset, sett beskjed på døren om hvor du er og hvem som er med deg. Legg evt. igjen beskjed på telefonsvarer. Ta med evakueringssekken.

La bilen stå: Blokkerte veier vanskeliggjør redningsarbeidet, og mange veier er stengt.

Tsunami

Tsunami er en flodbølge som ofte utløses av et jordskjelv ute i havet, og kan lede til enorme ødeleggelser. I etterkant av større jordskjelv vil det alltid meldes om jordskjelvets geografiske plassering samt om det er fare for tsunami eller ikke via offisielle japanske kanaler.

Lytt til varsel og anbefalinger: I de fleste tilfeller vil det varsles om en potensiell tsunami før flodbølgen faktisk treffer land. Bruk tv, radio eller internett til å få med deg eventuelle varsel og anbefalinger etter et jordskjelv. I kystnære områder vil det ofte også ropes ut varsler via høyttalersystem eller lignende. Spør andre i nærheten dersom du ikke forstår et eventuelt varsel. Se for eksempel JMA sine nettsider.

Trekk opp i høyden: En tsunami vil gjøre mest skade nær kysten på steder som blir direkte truffet av flodbølgen. Dersom du befinner deg i kystnære områder gjelder det dermed å komme seg opp i høyden så snart som mulig. Dersom du er bosatt i eller ofte befinner deg i kystnære områder kan det være lurt å være oppmerksom på hvor nærmeste trygge område er, og hvordan du kan komme deg dit så snart som mulig.

Tyfon

En tyfon er en tropisk syklon som treffer Japan med jevne mellomrom, og kan føre til meget sterke vinder og store mengder nedbør. Tyfonsesongen i Japan varer fra juni til oktober og kan forårsake store skader på bygninger og mennesker på grunn av veltede trær, jordras, oversvømmelser og lignende.

Det anbefales å holde seg innendørs når tyfonene raser som verst, og spesielt å unngå områder langs kysten og elver. Store mengder regn kan også føre til flom og jordras i utsatte områder.

Offisiell informasjon om værforhold fra japanske myndigheter kan finnes på lenkene under. Her kan man blant annet se om det er utstedt advarsler rundt i Japan. Følg med på tyfonens forventede bevegelser, og advarsler for området du befinner deg i.

Den nederste lenken viser en forklaring av varslingssystemet som brukes i Japan. 

Tyfoner er som regel ikke farlige i seg selv, men det er flere ting man bør være bevisst på. I motsetning til jordskjelv og tsunami som kan være over i løpet av kort tid, kan en tyfon vare i lang tid og gjøre store ødeleggelser på infrastruktur og bygninger.

Lytt til varsel og anbefalinger: Som alltid er det viktig å få god informasjon, og japanske myndigheter gir dette via tv, radio og internett i god tid før en tyfon treffer land. Det vil her meldes om eventuelt spesielle advarsler i utsatte områder.

Unngå kystnære områder: Sterke vinder, mye nedbør og store bølger kan av åpenbare grunner være farlig, og det anbefales å unngå kystnære områder og andre områder som er spesielt utsatt for vær og vind.

Vær oppmerksom på jordskred og flom: En tyfon kan føre til både jordskred og flom, og det er ikke uvanlig at det meldes om savnede og døde på grunn av dette. Vær varsom dersom du er i et område som kan være utsatt for jordskred eller flom.

Skader på infrastruktur og bygninger: Dersom du må bevege deg ute under en kraftig tyfon, bør du være klar for store mengder nedbør. Sterke vinder kan løsne grener fra trær eller blåse ned gjenstander fra bygninger. Vindene fører ofte til stopp i togtrafikk, og det kan være utfordrende å benytte seg av kollektivtrafikk. Ved særlig sterke tyfoner vil ofte mye kollektivtrafikk stanses preventivt i forkant. I enkelte tilfeller kan det også oppstå problemer med strøm- og telefonnett.

Se også informasjon om beredskap mot tyfon fra japanske myndigheter:

Etter en krisesituasjon

Gi beskjed om hvordan du har det: Gi beskjed til familiemedlemmer, til arbeidsgiver og til norske myndigheter. Si fra også om du skulle være bortreist fra et utsatt område! Husk at det er mange som lurer på hvordan du har det og kanskje leter etter deg, selv om du selv opplever at du er helt uberørt av en katastrofe.

Avhengig av hvor katastrofen er, kan telelinjer bli satt ut av spill. Uansett vil nettet (også mobilnettet) fort bli overbelastet. Myndighetene vil også ofte aktivt stenge trafikk for å sikre at essensielle kommunikasjonslinjer opprettholdes. Telefonbokser vil sannsynligvis være i drift selv om det skulle skje strømbrudd ,og Seven/Eleven-butikker i Tokyo vil ofte ha nødlinjer tilgjengelig.

Innstill deg på å komme gjennom situasjonen der du er: Det er lite sannsynlig at en evakuering fra Japan vil være nødvendig. Japan har et godt utbygd helsevesen, generelt god infrastruktur og ansvarlige og pålitelige myndigheter. De fleste nordmenn i Japan er også bosatte over lengre perioder. Dette gjør også at det både av sikkerhetsmessige og personlige og psykologiske grunner kan være lite tilrådelig å forlate stedet umiddelbart.

Informasjonskilder: I forbindelse med en krisesituasjon er god og pålitelig informasjon meget viktig for å kunne ivareta egen sikkerhet. Her følger en enkel oversikt over steder der du kan finne informasjon.

Lokale myndigheter: Oppsøk lokalt bykontor og lokal brannstasjon for informasjon om kriseberedskap i nærområdet. Du kan også søke opp lokale myndigheters hjemmesider for å se etter informasjon.

 • Tokyo Metropolitans guide til katastrofeforberedelser kan være nyttig for egen beredskap, også for de bosatt utenfor Tokyo.
 • Tokyo International Communication Committee – Her finnes en rekke lenker med mer informasjon om beredskap, medisinsk veiledning, språkhjelp, med mer. 
 • Japan Metrological Agency – JMA har kontinuerlig oppdatert informasjon om vær, klima og jordskjelv, inkludert varsel om tyfon, tsunami og vulkansk aktivitet. Dette er japanske myndigheters primærkanal for en rekke offisielle katastrofevarsel. JMAs flerspråklige værportal.
 • Tv og radio – De fleste store tv- og radiokanaler vil ha regelmessige oppdatering i en eventuell krisesituasjon. På nyere tv-apparater vil det være mulig å bytte til engelsk språk eller tekst ved flere av NHK TVs sendinger. Radiokanalene AFN (AM 810kHz i Tokyo) eller InterFM (FM 76.1Mhz i Tokyo) vil ha engelske nyhetsoppdateringer.
 • Ambassadens nettsider, Facebook og Twitter vil tas i bruk i  krisesituasjoner, men merk at den ferskeste og mest detaljerte informasjon får du direkte fra japanske kilder.

Reiseregistrering: Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Japan oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no. Se for øvrig ambassadens sider for mer informasjon om reiseregistrering.

Annet: Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

I enkelte lokale områder nær atomkraftverket Fukushima Dai-ichi, som ble rammet av jordskjelv- og tsunamikatastrofen i 2011, er det fortsatt restriksjoner på opphold og reise som må overholdes.

 • Politi: 110 – skal alltid ha engelskspråklig personale tilgjengelig.
 • Ambulanse/brann: 119

I en krise- og nødsituasjon bes nordmenn i Japan å kontakte den norske ambassaden i Tokyo på +81 (0)3 6408 8100; [email protected].

Utenfor ambassaden åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00; [email protected].


Innreise

Se ny og viktig informasjon om innreiseforbud til Japan i forbindelse med covid-19, under kapittelet om helse.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Merk at det i grensekontroll til Japan sjekkes om passet ditt har vært meldt tapt. Dersom du tidligere har meldt passet ditt tapt i Norge eller andre land, kan dette ikke lengre brukes selv om du skulle finne det igjen i ettertid. Om tapsmeldte pass finnes igjen, må de leveres inn til norsk ambassade eller norsk politi.

Norske nødpass godtas også som reisedokument på lik linje med vanlige norske pass.

Innreise med utlendingspass eller reisebevis for flyktninger krever utstedt visum før reisen. Kontakt den japanske ambassaden i Norge: Praktiske opplysninger (visum)

Selv om du registrerer deg hos japanske myndigheter, innebærer dette ikke at norske myndigheter blir informert. I tillegg bør man derfor registrere reisen sin hos norske myndigheter. Dette er viktig for at ambassaden skal kunne bistå nordmenn i landet i en eventuell krisesituasjon. Se våre sider om reiseregistrering for mer informasjon om dette.

I Japan er det blant annet forbud mot innførsel av fersk frukt, grønnsaker og kjøtt. Det er meget strenge straffer for innførsel av narkotika. Spesifikke henvendelser om japanske tollregler bør rettes direkte til japanske myndigheter.

Innførsel av husdyr til Japan administreres av japanske myndigheter og det kan leses mer om konkrete rutiner ved Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries' (MAFFs) hjemmesider eller ved direkte kontakt til MAFF. Animal Quarantine Service.

 


Helse

Koronavirus (covid-19): Reiserestriksjoner og andre preventive tiltak i Japan kan endres på kort varsel. Reisende gjøres oppmerksom på at mange flyselskaper nå reduserer rutetilbudet fra Japan. Det er allerede vanskelig å finne billetter fra Norge til Japan, og det ventes at det fremover kan bli enda vanskeligere eller umulig. Norske turister som fremdeles er i Japan bør, i samråd med sitt flyselskap, vurdere å booke om billetter slik at man kan dra hjem så snart som mulig.

I Norge er det Folkehelseinstituttet som gir helseråd, og du kan finne informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Samling av Utenriksdepartmentet informasjon og lenker finnes på temasiden om koronavirus.

Merk spesielt at norske myndigheter oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig. Alle som ankommer Norge fra utlandet, skal i karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke.

Det er ennå relativt få som er smittet i Japan, men sykdommen fortsetter å spre seg. Norske reisende bør holde seg oppdatert om utviklingen gjennom nyhetsmedier og via japanske myndigheter.

Følgende reiserestriksjoner til Japan er relevante for nordmenn i forbindelse med covid-19:

Det er fra 27. mars innført innreiseforbud til Japan for alle ikke-japanske borgere som har oppholdt seg i Norge og en rekke andre land de siste 14 dagene.

Innreiseforbudet gjelder alle ikke-japanske borgere som har oppholdt seg i Andorra, Østerrike, Danmark, Estland, Frankrike, Tyskland, Island, Italia, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Norge, Slovenia, Spania, Sveits og Vatikanstaten.

Fra 3. april gjelder det også innreiseforbud fra Albania, Armenia, Israel, Indonesia, Storbritannia, Ecuador, Egypt, Australia, Canada, Sør-Korea, Nord-Makedonia, Kypros, Hellas, Kroatia, Kosovo, DR Kongo, Elfenbenskysten, Singapore, Slovakia, Serbia, Thailand, Taiwan, Tsjekkia, Kina (inkl. Hongkong og Macau), Chile, Dominica, Tyrkia, New Zealand, Panama, Ungarn, Bahrain, Filippinene, Finland, Brasil, Bulgaria, Brunei, USA, Vietnam, Bosnia og Herzegovina, Bolivia, Polen, Malaysia, Moldova, Marokko, Montenegro, Mauritius, Latvia, Litauen og Romania.

Japanske myndigheter opplyser at det kan, etter en individuell vurdering, gjøres unntak for innreiseforbudet. Dette kan f.eks. gjelde norske borgere som er gift med japanske borgere og som er fast bosatt i Japan. Spørsmål om slike unntak må rettes til Japans ambassade i Oslo.

Se informasjon fra Japan National Tourist Organization, og kontakt  den japanske ambassaden i Oslo eller i landet der man befinner seg for konkret og oppdatert informasjon. 

Dersom man likevel kan reise til Japan, enten fordi man har fått unntak fra innreiseforbudet, eller fordi man ikke har oppholdt seg i noen av landene på forbudslisten de siste 14 dagene, må man være oppmerksom på at det er innført visumkrav for innreise til Japan for norske borgere. Dette gjelder både for korte opphold under 90 dager og for lengre opphold. Innreisevisum til Japan som er utstedt før 20. mars er ikke lenger gyldig. 

Fastboende nordmenn i Japan som forlater landet etter 2. april, også de med permanent oppholdstillatelse, vil også i utgangspunktet være omfattet av innreiseforbudet til Japan. Kontakt japansk ambassade eller immigrasjonskontor for mer informasjon.

Personer som kommer tilreisende fra Schengen-området, inkludert fra Norge, samt fra en rekke andre land, blir fra 21. mars bedt om å være i karantene i to uker etter ankomst til Japan og unngå å bruke offentlige transport i denne perioden.

Siden 2. mars har alle skoler i Japan vært stengt. De fleste turistattraksjoner, museer, etc. er stengt, og konferanser, konserter, idrettsarrangementer, etc. er avlyst eller utsatt.

Dersom man blir smittet av viruset, må man regne med at reisen kan bli forsinket og at man kan bli pålagt isolasjon. For besøkende kan medisinske utgifter bli høye. Alle reisende bør uansett ha en god reiseforsikring klar før avreise til Japan.

Japanske helsemyndigheter oppfordrer alle til å holde seg hjemme dersom man har forkjølelsessymptomer. I Tokyo oppfordrer lokal myndigheter alle til å holde seg innendørs så mye som mulig, og å unngå unødvendige turer ut. Det oppfordres også til å unngå store folkemengder, og japansk UD fraråder alle utenlandsreiser. Det er viktig å vaske hendene ofte, med såpe og vann eller desinfeksjonsmiddel. Det er også vanlig og anbefalt av japanske helsemyndigheter å bruke ansiktsmaske, særlig der det er tett med folk. Dersom en ønsker å bruke ansiktsmaske eller desinfeksjonsmidler, kan dette gjerne medtas fra Norge, siden dette for tiden er vanskelig å få kjøpt i Japan.

Det er etablert egne kontaktpunkter og telefonlinjer for personer som tror de kan være smittet av covid-19. Det er utpekt bestemte sykehus og klinikker som kan ta imot pasienter som er smittet av koronaviruset, og veiledningstjenestene vil henvise potensielt syke til korrekt sted.

For japanskkyndige anbefales følgende sider:

For ikke-japanskspråklige som blir syke under opphold i Japan, anbefales det å først bruke en telefontjeneste Covid-19 Call Center, tlf.: 0570-550-571, eller en tjeneste som drives av Japan National Tourist Organization, - Japan Visitor Hotline - tlf.: 050-3816-2787. Her kan man få råd om hvordan man videre bør forholde seg.

Lokale myndigheter har i tillegg etablert engelskspråklige veiledningstjenester hvor reisende kan få både generell og praktisk informasjon via telefon. Åpningstider varierer fra sted til sted, men mange er åpne på døgnbasis.

 • Okinawa: 0570-050-235
 • Kumamoto: 080-4275-4489
 • Fukuoka: 092-286-9595
 • Yamaguchi: 092-687-6639
 • Osaka: 06-6941-2297 / 06-6773-6533
 • Kyoto: 075-343-9666
 • Wakayama: 073-435-5240
 • Aichi: Telefonkontakt oppnås via link på nettsiden Aichi Multilingual Call Center
 • Mie: 080-3300-8077
 • Tokyo: 03-5285-8181; Himawari
 • Ishikawa: 076-222-5950
 • Nagano: 0120-691-792
 • Saitama: 048-833-3296
 • Hokkaido: 011-200-9595

***

Japan har generelt en høy helsemessig og sanitær standard og holder omtrent samme nivå som i Norge. Kontakt med det japanske helsevesenet kan imidlertid bli en kostbar affære for utlendinger, og en god reiseforsikring anbefales.

Folkehelseinstiuttet gir offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser i utlandet.

Det er generelt god standard på helsetilbudet i Japan, men det kan være begrensede engelskkunnskaper, og kommunikasjon kan være utfordrende. I nødstilfeller kan ambulanse tilkalles ved å ringe 119, eller politi er også behjelpelige på 110. Politiets nødnummer skal alltid ha engelskspråklig personale tilgjengelig. Ved mindre akutte situasjoner kan man søke medisinsk veiledning på engelsk ved en av tjenesten under:

Det er generelt ikke nødvendig med annet enn vanlige vaksiner ved reise til Japan. Ved lengre opphold i distriktene kan det være aktuelt med vaksine mot japansk encefalitt - hjernebetennelse. Se vaksinekart for mer informasjon, og konsulter med lege om du er usikker.

Innførsel av medisiner til personlig bruk er ofte mulig dersom du har legeattest som indikerer at medikamentet er nødvendig for deg. I tillegg bør medisiner være i original forpakning. Det kan derimot være enkelte medikamenter som er ulovlige i Japan eller som vil kreve forhåndsgodkjenning fra japanske myndigheter. Det anbefales å sjekke med japanske myndigheter i forkant. 

For lengre opphold er det som regel uproblematisk å få tilgang på medisiner lokalt i samråd med lege.. 


Praktisk informasjon

Tidsforskjell i forhold til Norge - 8 timer vintertid, -7 timer sommertid. Nasjonal telefonkode er +81. Den første nullen i telefonnummeret må fjernes om man ringer fra utlandet.

Strøm: 110V/50Hz (Øst-Japan) og 60 Hz (Vest-Japan) Strømplugg - JIS C 8303 / Nema1-15.

Nødtelefoner: 110 (politi), 119 (brann/ambulanse).

Internettdomene - .jp.

Myntenhet er japanske yen (JPY)

Mobil og internett: Norske telefoner fungerer vanligvis med japanske mobilnettverk, men sms kan være ustabilt i Japan, særlig på tvers av operatører.

Det er ikke like utbredt med trådløs internettilgang i Japan som det er i Norge. Selv på steder som annonserer med "WiFi" eller "Hotspot" vil du ofte oppleve at du må ha tegnet abonnement på forhånd. Det går an å kjøpe forhåndsbetalt sim-kort eller leie bærbar wi-fi router som gir tilgang til internett for utenlandsk pc eller mobiltelefon. Dette kan skaffes etter ankomst på flyplassen, eller ved større elektronikkbutikker i byene (for eksempel Bic Camera eller Yodobashi Camera).

Betaling: Japan er fortsatt et utpreget kontantsamfunn, og kontant betaling med japanske yen foretrekkes mange steder. Kredittkort kan stort sett brukes til betaling på hotell, restaurant og i større butikker.

Mange japanske minibanker aksepterer ikke utenlandske kort. De fleste norske kort kan brukes på minibanker som tilhører Prestia/SMBC, postkontorer, 7/Eleven eller Family Mart. Avhengig av plassering, hender det at minibanker stenges om kvelden, men i sentrale områder er det som regel en døgnåpen 7/Eleven i nærheten.

I Japan gir man ikke drikkepenger. Ofte vil en japaner bli forlegen hvis man forsøker å tipse ham/henne. På hotell og eksklusive restauranter føres 10-20 prosent på regningen som service.

Offentlig transport: Offentlige transportmidler er meget godt utbygd og svært presise. Å ta tog og undergrunnsbaner er lettvint og praktisk, og i de større byene er det som oftest skiltet på engelsk.

Det er trygt å ta drosje, men vær klar over at de fleste drosjesjåfører ikke snakker engelsk. Det er også verdt å merke seg at da kun større gater har navn, tar drosjesjåfører vanligvis utgangspunkt i kjente landemerker og større hoteller. Det lønner seg derfor alltid å ha med et kart, skrevet på japansk, som viser hvor man skal, med bestemmelsesstedet tydelig fremhevet.

Internasjonalt førerkort: For å kunne kjøre bil i Japan må du ha et internasjonalt førerkort utstedt i henhold til Genève-konvensjonen av 1949. Dette kan brukes i Japan under følgende betingelser:

 • inntil et år fra utstedelsesdato
 • inntil et år etter ankomst til Japan
 • du må også ha med deg ditt norske førerkort

Det er best å skaffe ditt internasjonale førerkort før du reiser fra Norge, da ambassaden ikke kan utstede førerkort; hverken vanlig eller internasjonalt.

NB! Det finnes to slags internasjonale førerkort utstedt i Norge. Internasjonale førerkort utstedt under Wien konvensjonen av 1968 kan ikke brukes i Japan!

Alternativt er det mulig å bestille internasjonalt førerkort via post så lenge du er registrert med adresse i Norge, men saksbehandling og postgang kan ta tid. Se KNAs hjemmesider om internasjonalt førerkort eller kontakt dem direkte for mer informasjon.

Når det internasjonale førerkortet ditt utgår, må du skaffe et nytt japansk førerkort. Dette gjøres på bakgrunn av ditt norske førerkort, ikke det internasjonale. Dette gjøres på et "Driver’s Licence Centre" (på japansk unten-menkyo-shikenjou) der du bor. For mer informasjon, se Valid Driving License in Japan

Driver’s Licence Centres finnes i alle områder i Japan. Informasjon finnes vanligvis på hjemmesidene til den gjeldende prefekturs politi.

Du kan få veiledning på engelsk døgnet rundt fra Tokyo Metropolitan Police Drivers License Telephone Service på telefon: 03-5463-6000 / 042-334-6000.

I forkant av besøket til ”Driver’s Licence Centre” må førerkortet først oversettes til japansk. Oversettelse utføres på JAF-kontorer. Se JAFs hjemmeside for mer informasjon.

Annet: Det er strenge straffer for innførsel av narkotika til Japan og nulltoleranse for besittelse av ulovlige stoffer.

Det er generelt lov å røyke på restauranter og utesteder i Japan, men avhengig av stedet kan det være egne røykeavdelinger eller forbud. Utendørs er det som regel spesifiserte røykesteder, og røyking på åpen gate bør unngås. Politi og andre patruljer slår ned på utendørs røyking utenfor angitte steder, og det kan bøtelegges.

Utlendinger må kunne identifisere seg på forespørsel fra politi, og det er påbudt å ha med seg pass (eller oppholdskort ved opphold over tre måneder) til enhver tid.

Det kan være langt mellom hver søppelkasse i Japan, men avfall kastes aldri på gaten. Dette gjelder også sigarettsneiper og aske. Ha heller med en pose/bag der du kan oppbevare eget avfall frem til du er hjemme eller finner en søppelkasse.

Ambassaden i Tokyos nettsider har en oversikt over noen nyttige ressurser som kan være nyttige ved besøk og opphold i Japan – varslingsapper, kommunikasjonskort, kontaktkort, m.m.

Til toppen