Japan - reiseinformasjon

Det er innført visumkrav for all innreise til Japan for norske borgere. Dette gjelder for alle typer opphold. For mer informasjon om koronavirus og reiserestriksjoner, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 1. MARS 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: Island.

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Norra Savolax, Norra Karelen, Kajanaland og Mellersta Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. april 2021.

Snarveier:

Sikkerhet 

På generelt grunnlag er Japan et trygt land å reise i. Det er lav kriminalitet, og Japan har et godt utbygd politi- og helsevesen. Engelsk er derimot ikke like utbredt som i Norge og Europa, og det kan oppstå språkproblemer i forbindelse med kontakt med lokale myndigheter - særlig utenfor typiske turistområder. Den største potensielle faren i Japan er naturkatastrofer.

Reiseregistrering: Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Japan oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no. Se for øvrig ambassadens sider for mer informasjon om reiseregistrering.

Reiseforsikring: Norske borgere oppfordres til alltid å ha gyldig reiseforsikring.

Terror eller militær konflikt: Det er lav risiko for terroranslag i Japan, selv om det finnes noen ekstreme organisasjoner og sekter. Ved truende situasjoner bør du kontakte lokalt politi. Ta gjerne også kontakt med ambassaden eller nærmeste norske konsulat.

Til tross for tidvis skarp retorikk fra naboland, vurderes også militær konflikt i Japan som lite sannsynlig. Dersom en slik situasjon skulle oppstå, vil dette varsles via formelle kanaler, og det anbefales å følge tilrådning fra japanske myndigheter.

Det japanske sivilforsvaret har utarbeidet en brosjyre som informerer om varsling og tiltak i forbindelse med væpnet angrep eller terrorangrep.

Kriminalitet: Kriminaliteten i Japan er generelt lav. Til tross for store folkemengder, og at det er vanlig å bære med seg en god del kontanter, er det lite lommetyveri. Reisende bør uansett være på vakt og ta vanlige forholdsregler.  Les mer om dette under generelle råd til reisende.

Vær oppmerksom på at utlendinger kan være utsatt for en viss type trusler og kredittkortmisbruk i Japan, særlig i de større utelivsdistriktene i Tokyo, som Roppongi og Kabukicho-området i Shinjuku. Det er mange eksempler på at utlendinger blir stoppet på gaten av engelsktalende innkastere, eller de blir kontaktet på barer, klubber eller restauranter og bedt med til et annet serveringssted. For turister som ikke snakker japansk kan det være fristende å bli med til et sted der de kan snakke engelsk, og det blir ofte lokket med gratis velkomstdrink eller lignende. Når man besøker et slikt utested, er det flere mulige scenarier, eller varianter av disse:

 • Offeret får fremlagt en regning som er svært mye høyere enn først forespeilet og blir truet til å betale med kredittkort, eller til å ta ut penger i minibank.
 • Offeret blir sjekket opp av en kvinne og bedt om å kjøpe drinker til henne, som så bestiller drikke som er priset skyhøyt.
 • Offeret får tilsatt dop eller veldig sterk alkohol i drinken og sovner (såkalt «drink spiking»). Mens offeret sover, blir kredittkort belastet for høye summer. I noen tilfeller kan offeret utsettes for ran eller overgrep.

Vær på vakt for å påse at du ikke blir utsatt for slik svindel eller andre ubehageligheter. Noen forholdsregler er:

 • Vurder å legge igjen bank- og kredittkort på hotellet. Ta kun med så mye kontanter du har tenkt å bruke.
 • Gå på steder du kjenner fra før, har fått anbefalt av kjente, hotellbetjening eller reiseguider.
 • Bli aldri med pågående innkastere, og si nei til tilbud om gratis drinker og invitasjoner som virker for gode til å være sanne.
 • Ikke gå alene, og pass på hverandre. Utlendinger som er ute alene er typiske mål.
 • Ikke drikk for mye. Overstadig berusede personer anses som enkle mål.

Vær forberedt på at også kontakten med japansk politi kan være utfordrende hvis man er utsatt for kriminalitet. Mange steder vil språkproblemer gjøre det vanskelig å kommunisere med politiet. Ved å ringe nødnummeret 110 vil det alltid være engelskspråklig personale tilgjengelig. For å få et forsikringsoppgjør er det ofte ønskelig å kunne legge ved en kopi av politirapporten fra anmeldelsen. I Japan vil man vanligvis ikke få noen slik kopi. Man kan be om det, eller man kan be om tillatelse til å ta bilde av rapporten. Dersom dette ikke er mulig, skal det i det minste være mulig å be om å få et rapportnummer. Mange forsikringsselskap vil godta dette som et bevis på at du har vært i kontakt med politiet.

Dersom du trenger juridisk bistand i Japan, kan reiseforsikringsselskap ofte bistå til en viss grad, og ellers har ambassaden i Tokyo en liste over noen engelskspråklige advokater i sentrale områder.

Trafikk: Det er venstrekjøring i Japan. Det kan være tung trafikk, men trafikkregler følges, og bilister respekterer for det meste andre trafikanter.

Jordskjelv: Japan befinner seg i en av verdens mest aktive seismiske soner, og en naturkatastrofe er den mest aktuelle og potensielt mest ødeleggende krisesituasjon man må være oppmerksom på i Japan. 

Jordskjelv kan normalt ikke forutses. Dersom målinger skulle vise at det er overhengende fare for et stort jordskjelv, vil et varsel bli kringkastet over tv, radio og på andre måter. Følg lokale myndigheters anvisninger.

Se informasjon om jordskjelvberedskap fra japanske myndigheter:

Under et jordskjelv

De fleste jordskjelv varer sjelden mer enn ett minutt. Når det først har begynt, har man bare noen sekunder på seg til å handle. Et jordskjelv kan være temmelig skremmende, men om man er beskyttet, er det som oftest ikke farlig i seg selv.

Beskytt hodet: Hold deg unna ting som kan falle. Selv om nye bygninger er bygd for å tåle relativt store jordskjelv, kan lamper, takplater osv. falle ned. Søk tilflukt under et solid bord, i en døråpning eller i en tom korridor. Hold deg unna vinduer som kan knuse og hyller som kan velte, og trekk mot ytterkanten av store åpne rom. Bruk hjelm, pute eller lignende til å beskytte hodet. Ikke løp ut under skjelvet - du kan lett bli truffet av fallende gjenstander.

Stans bilen: Om du er i en bil, parker i veikanten og bli sittende. Unngå å parkere på eller under broer.

Søk til et åpent sted: Om du er ute: Se opp for fallende gjenstander (skilt, glass, ledninger). Unngå husvegger, murer og stolper. En åpen plass er det beste. Ved sjøen – vær obs på faren for tsunami.

Vent: Vent til skjelvet er over før du beveger deg fra et sikkert sted, og vær klar for eventuelle etterskjelv.

Rett etter et jordskjelv

Beskytt hodet: Vær på vakt mot ting som kan falle fra tak eller hyller, og bruk gjerne hjelm eller andre ting til å beskytte hodet. Dette gjelder både når du beveger deg ut fra ditt umiddelbare tilfluktssted og om du eventuelt forlater hjemmet. Plutselige etterskjelv kan utløse ytterligere ras av både gjenstander og bygninger lenge etter det opprinnelige skjelvet.

Beskytt mot ild: Umiddelbart etter et jordskjelv er det viktig å slukke eventuelle branntilløp snarest. Sjekk gassovner, elektriske installasjoner, andre energikilder for mulig brannfare. Ved et stort jordskjelv i Tokyo anses spredning av brann i tettbygde strøk som den største faren for liv.

Sikre rømningsvei: Det er mulig at utgangen har blitt sperret eller låst på annet vis. Det er viktig å sikre rømningsvei så snart som mulig i tilfelle etterskjelv. Sett opp dører og vinduer slik at de ikke kan sperres av etterskjelv.

Vær rolig og tålmodig og hjelp skadede: Hvis noen er skadet, gi førstehjelp. Søk medisinsk hjelp på fastsatte evakueringssteder i nabolaget. Hvis du selv blir skadet og er ved bevissthet, er det viktig ikke å bruke krefter unødig. Prøv å tilkalle hjelp.

Tapp vann i badekar og bøtter: Vannet kan raskt bli stengt, men det er vann i rørsystemet en stund.

Lytt på radio og tv, og følg de instruksjonene som blir gitt.

Finn frem evakueringssekken dersom du har en slik. Hvis ikke, pakk det helt nødvendigste av klær, verdisaker, medisiner, toalettsaker, vann og mat, så du er klar om evakuering blir nødvendig.

Vurder om du skal prøve å finne manglende venner/familiemedlemmer, eller vente på dem der du er. Om du må forlate huset/hotellet, sett beskjed på døren om hvor du er og hvem som er med deg. Ta med deg evakueringssekken din når du går ut.

La bilen stå: Blokkerte veier vanskeliggjør redningsarbeidet, og mange veier er stengt.

Tsunami

En tsunami er en flodbølge som oftest utløses av et jordskjelv ute i havet, og den kan lede til enorme ødeleggelser.

Lytt til varsel og anbefalinger: I etterkant av større jordskjelv, vil det alltid meldes om jordskjelvets geografiske plassering og om eventuell fare for tsunami via offisielle japanske kanaler. I de fleste tilfeller vil det varsles om en potensiell tsunami før flodbølgen faktisk treffer land. Bruk tv, radio, apper eller internett til å få med deg varsel og anbefalinger etter et jordskjelv. I kystnære områder vil det ofte også ropes ut varsler via høyttalersystemer. Spør andre i nærheten dersom du ikke forstår hva som sies. Se for eksempel JMAs nettsider.

Trekk opp i høyden: En tsunami gjør størst skade på steder som blir direkte truffet av flodbølgen. Dersom du befinner deg i kystnære områder, gjelder det dermed å komme seg opp i høyden veldig fort. Dersom du er bosatt i eller ofte befinner deg i kystnære områder, kan det være lurt å ha kartlagt på forhånd hvor nærmeste trygge område er, og hvordan du kan komme deg dit så kjapt som mulig.

I enkelte lokale områder nær atomkraftverket Fukushima Dai-ichi, som ble rammet av jordskjelv- og tsunamikatastrofen i 2011, er det fortsatt restriksjoner på opphold og reise som må overholdes.

Tyfon

En tyfon er en tropisk syklon som treffer Japan med jevne mellomrom. Tyfoner kan føre til meget sterk vind og store mengder nedbør. Tyfonsesongen i Japan varer fra juni til oktober og kan forårsake store skader på bygninger og mennesker på grunn av veltede trær, jordras og oversvømmelser. Det anbefales å holde seg innendørs når tyfonene raser som verst, og helst evakuere utsatte områder langs kysten og langs elver før tyfonen treffer. Tyfoner kan pågå i mange timer.

Offisiell informasjon om værforhold fra japanske myndigheter kan finnes på lenkene under. Her kan man blant annet se om det er utstedt advarsler rundt i Japan. Følg med på tyfonens forventede bevegelser, og advarsler for området du befinner deg i.

Den nederste lenken viser en forklaring av varslingssystemet som brukes i Japan. 

Lytt til varsel og anbefalinger: Som alltid er det viktig å få god informasjon, og japanske myndigheter gir dette via tv, radio og internett i god tid før en tyfon treffer land. Det vil her meldes om eventuelt spesielle advarsler i utsatte områder.

Unngå kystnære områder: Sterke vinder, mye nedbør og store bølger kan av åpenbare grunner være farlig, og det anbefales å unngå kystnære områder og andre områder som er spesielt utsatt for vær og vind. Ikke gå ut for å se på eller fotografere.

Vær oppmerksom på jordskred og flom: En tyfon kan føre til både jordskred og flom, og det er ikke uvanlig at det meldes om savnede og døde på grunn av dette. Vær varsom i utsatte områder.

Skader på infrastruktur og bygninger: Dersom du må bevege deg ute under en kraftig tyfon, er faren ikke bare store mengder nedbør, men også fallende grener, bygningsdeler og løse gjenstander. Vindene fører ofte til stopp i togtrafikken. Ved særlig sterke tyfoner kan kollektivtrafikk også bli stanset preventivt. I enkelte tilfeller kan det også oppstå problemer med strøm- og telefonnett.

Se også informasjon om beredskap mot tyfon fra japanske myndigheter:

Etter en krisesituasjon

Gi beskjed om hvordan du har det: Gi beskjed til familiemedlemmer, til arbeidsgiver og til norske myndigheter. Si fra også om du skulle være bortreist fra et utsatt område! Det er mange som lurer på hvordan du har det og kanskje leter etter deg, selv om du selv opplever at du er helt uberørt av en katastrofe.

Avhengig av hvor katastrofen er, kan telelinjer bli satt ut av spill. Uansett vil nettet (også mobilnettet) fort kunne bli overbelastet. Telefonbokser vil sannsynligvis være i drift selv om det skulle skje strømbrudd, og Seven/Eleven-butikker i Tokyo vil ofte ha nødlinjer tilgjengelig.

Innstill deg på å komme gjennom situasjonen der du er: Det er lite sannsynlig at en evakuering fra Japan vil være nødvendig. Japan har et godt utbygd helsevesen, generelt god infrastruktur og ansvarlige og pålitelige myndigheter. For nordmenn i Japan som er bosatte over lengre perioder, vil det normalt både av sikkerhetsmessige og personlige grunner være lite aktuelt å forlate stedet umiddelbart.

Informasjonskilder: I forbindelse med en krisesituasjon er god og pålitelig informasjon meget viktig for å kunne ivareta egen sikkerhet. Her følger en enkel oversikt over steder der du kan finne informasjon:

Lokale myndigheter: Oppsøk lokalt by/bydelskontor og lokal brannstasjon for informasjon om kriseberedskap i nærområdet. Du kan også søke opp lokale myndigheters hjemmesider for å se etter informasjon.

 • Politi: 110 – skal alltid ha engelskspråklig personale tilgjengelig.
 • Ambulanse/brann: 119

I en krise- og nødsituasjon bes nordmenn i Japan å kontakte den norske ambassaden i Tokyo på +81 (0)3 6408 8100; emb.tokyo@mfa.no.

Utenfor ambassaden åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00; UDops@mfa.no.


Innreise

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om japanske innreisebestemmelser eller krav til visum er endret. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Merk at grensekontrollen inn til Japan sjekker om passet ditt har vært meldt tapt. Dersom du tidligere har meldt passet ditt tapt i Norge eller andre land, kan passet ikke brukes på nytt selv om du skulle finne det igjen i ettertid. Et gjenfunnet tapsmeldt pass må leveres inn til norsk ambassade eller norsk politi.

Norske nødpass godtas også som reisedokument på lik linje med vanlige norske pass.

Innreise med utlendingspass eller reisebevis for flyktninger krever visum som er utstedt før reisen. Kontakt den japanske ambassaden i Norge: Praktiske opplysninger (visum)

At du registrerer deg i Japan hos japanske myndigheter, innebærer ikke at norske myndigheter blir informert om at du er der. I tillegg bør man derfor registrere reisen sin hos norske myndigheter. Det er viktig for at ambassaden skal kunne bistå deg i en eventuell krisesituasjon, at du også har registrert oppholdet i Japan hos norske myndigheter. Se våre sider om reiseregistrering for mer informasjon om dette.

I Japan er det blant annet forbud mot innførsel av fersk frukt, grønnsaker og kjøtt. Det er meget strenge straffer for innførsel av narkotika. Spesifikke henvendelser om japanske tollregler bør rettes direkte til japanske myndigheter.

Innførsel av husdyr til Japan administreres av japanske myndigheter. Dette er det mer informasjon om på  hjemmesidene til Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries' (MAFFs) hjemmesider eller ved direkte kontakt til MAFF. Animal Quarantine Service.

 


Helse

Koronavirus (covid-19): Reiserestriksjoner og andre preventive tiltak i Japan kan endres på kort varsel. Vi anbefaler derfor at den som planlegger reise til Japan innhenter detaljert og nylig oppdatert informasjon fra en japansk ambassade i utlandet eller lokale myndigheter i Japan.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Merk spesielt at norske myndigheter oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig. Alle som ankommer Norge fra Japan, skal i karantene i ti dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Mange flyselskaper har kuttet eller redusert rutetilbudet til og fra Japan.

Det er moderat spredning av smitte i hele Japan. Myndighetene oppfordrer alle til fortsatt god hygiene (hyppig håndvask, hostehygiene, munnbind) og sosial avstand (hold avstand til andre og unngå folkemengder).

Lokalmyndigheter kan innføre nødsituasjon på kort varsel, og nordmenn i Japan bør holde seg oppdatert om utviklingen gjennom nyhetsmedier og via japanske myndigheter og følge de instrukser og råd som blir gitt av myndighetene. Nå er det utlyst nødtilstand i Tokyo, Chiba, Kanagawa og Saitama - inntil videre frem til 7. mars..

Du finner mer informasjon og anmodninger fra lokalmyndigheter relatert til nødsituasjonen i Tokyo på nettsiden Request to All Tokyo Residents Regarding Covid-19. Lignende oppfordringer gjelder også for andre prefekturer.

Følgende reiserestriksjoner til Japan er relevante for nordmenn i forbindelse med covid-19:

Kun nordmenn med oppholdstillatelse slipper nå inn i Japan. Andre reisende vil ikke slippe inn, selv om de har gyldig innreisevisum. Nåværende reiserestriksjoner vil gjelde frem til nødsituasjonen i landet oppheves..

I tillegg gjelder følgende smitteverntiltak: 

Ved grensepassering inn til Japan kreves egenerklæring med kontaktinformasjon for oppfølging og eventuell smittesporing i eget skjema. Japanske myndigheter har lansert en nettbasert app for enklere utfylling av egenerklæringen.

Nettappen kan også lagres som frittstående app på mobile enheter (iOS og Android). Informasjonen i egenerklæringen blir lagret i en QR-kode som skannes ved grensepassering. Det er ikke behov for nett-tilgang for å bruke appen etter nedlasting.

Karantenereglement kan variere avhengig av hvilket land du reiser fra. Kontakt japansk immigrasjonskontor, den japanske ambassaden i Oslo eller japansk ambassade i landet der du befinner deg for konkret og oppdatert informasjon.

Den som tror seg smittet av koronaviruset, bør først kontakte lege over telefon for konsultasjon. Det er ikke alle sykehus og klinikker som kan ta imot pasienter som er smittet av koronaviruset, og lege eller en av veiledningstjenestene under vil kunne henvise potensielt syke til korrekt sted.

For japanskkyndige anbefales følgende sider:

For ikke-japanskspråklige som blir syke under opphold i Japan, og ikke allerede har en fast lege eller klinikk, anbefales det å benytte en av veiledningstjenestene under. Her kan man få råd om hvordan man videre bør forholde seg.

Lokale myndigheter i hele landet har også satt opp egne veiledningstjenester for sine innbyggere. Sjekk prefekturatets hjemmeside eller ta kontakt med ditt lokale bykontor for informasjon og kontaktpunkt.

***

Folkehelseinstiuttet gir offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser i utlandet.

Japan har generelt en høy helsemessig og sanitær standard. Kontakt med det japanske helsevesenet kan imidlertid bli en kostbar affære for utlendinger, og en god reiseforsikring anbefales. Kommunikasjon kan også være en utfordring når engelskkunnskapene er begrensede. I nødstilfeller kan ambulanse tilkalles ved å ringe 119. Politiets nødnummer er 110 og skal alltid ha engelskspråklig personale tilgjengelig. Ved mindre akutte situasjoner bør man søke medisinsk veiledning på engelsk ved en av tjenestene under:

Det er vanligvis ikke nødvendig med annet enn vanlige vaksiner ved reise til Japan. Ved lengre opphold i distriktene kan det være aktuelt med vaksine mot japansk encefalitt - hjernebetennelse. Se vaksinekart for mer informasjon, og konsulter med lege om du er usikker. Japansk encefalitt er for øvrig mer utbredt i andre asiatiske land enn i Japan.

Innførsel av medisiner til personlig bruk er ofte mulig dersom du har legeattest som indikerer at medikamentet er nødvendig for deg. I tillegg bør medisiner være i original forpakning. Det kan derimot være enkelte medikamenter som er ulovlige i Japan eller som vil kreve forhåndsgodkjenning fra japanske myndigheter. Det anbefales å sjekke med japanske myndigheter i forkant. 

For lengre opphold er det som regel uproblematisk å få tilgang på medisiner lokalt i samråd med lege. 


Praktisk informasjon

Tidsforskjell i forhold til Norge - 8 timer vinterstid, -7 timer sommerstid. Nasjonal telefonkode er +81. Den første nullen i telefonnummeret må fjernes om man ringer fra utlandet.

Strøm: 110V/50Hz (Øst-Japan) og 60 Hz (Vest-Japan) Strømplugg - JIS C 8303 / Nema1-15.

Nødtelefoner: 110 (politi), 119 (brann/ambulanse).

Internettdomene - .jp.

Myntenhet er japanske yen (JPY)

Mobil og internett: Norske telefoner fungerer vanligvis med japanske mobilnettverk, men sms kan fungere ustabilt i Japan, særlig på tvers av operatører.

Det er ikke like utbredt med trådløs internettilgang i Japan som det er i Norge. Selv på steder som annonserer med "WiFi" eller "Hotspot" vil du ofte oppleve at du må ha tegnet abonnement på forhånd. Det går an å kjøpe forhåndsbetalt sim-kort eller leie bærbar wi-fi router som gir tilgang til internett for utenlandsk pc eller mobiltelefon. Dette kan skaffes etter ankomst på flyplassen, eller ved større elektronikkbutikker i byene (for eksempel Bic Camera eller Yodobashi Camera).

Betaling: Japan er fortsatt et utpreget kontantsamfunn, og kontant betaling med japanske yen foretrekkes mange steder. Kredittkort kan stort sett brukes til betaling på hotell, restaurant og i større butikker.

Mange japanske minibanker aksepterer ikke utenlandske kort. De fleste norske kort kan derimot brukes på minibanker som tilhører Prestia/SMBC, postkontorer, 7/Eleven eller Family Mart. Avhengig av plassering, hender det at minibanker stenges om kvelden, men i sentrale områder er det som regel alltid en døgnåpen 7/Eleven i nærheten.

I Japan gir man ikke drikkepenger. Ofte vil en japaner bli forlegen eller fornærmet hvis man forsøker å tipse ham/henne, eller om man ber dem beholde vekslepenger. På hoteller og eksklusive restauranter føres 10-20 prosent på regningen som service, og det skal ikke tipses utover dette.

Offentlig transport: Offentlige transportmidler er meget godt utbygde og svært presise. Å ta tog og undergrunnsbaner er lettvint og praktisk, og i de større byene er det som oftest skiltet på engelsk.

Det er trygt å ta drosje, men det er ikke vanlig at drosjesjåfører snakker engelsk. Det er også verd å merke seg at adressesystemet er bygget på bydeler og kvartaler, ikke gater, og at man forklarer veien ved hjelp av kjente landemerker, sykehus, større hoteller etc. For en som ikke snakker japansk, lønner det seg derfor alltid å ha med et kart, skrevet på japansk, som viser hvor man skal, med bestemmelsesstedet tydelig fremhevet og fullstendig adresse påført. Denne adressen vil da også kunne plottes inn i navigasjonssystemet som drosjene har.

Internasjonalt førerkort: For å kunne kjøre bil i Japan må du ha et internasjonalt førerkort utstedt i henhold til Genève-konvensjonen av 1949. Dette kan brukes i Japan under følgende betingelser:

 • inntil et år fra utstedelsesdato
 • inntil et år etter ankomst til Japan
 • du må også ha med deg ditt norske førerkort

Det er best å skaffe seg internasjonale førerkort før du reiser fra Norge, da ambassaden ikke kan utstede førerkort; hverken vanlig eller internasjonalt.

NB! Det finnes to slags internasjonale førerkort utstedt i Norge. Internasjonale førerkort utstedt under Wien konvensjonen av 1968 kan ikke brukes i Japan!

Alternativt er det mulig å bestille internasjonalt førerkort via post så lenge du er registrert med adresse i Norge, men saksbehandling og postgang kan ta tid. Se KNAs hjemmesider om internasjonalt førerkort eller kontakt dem direkte for mer informasjon.

Når det internasjonale førerkortet utgår, må du skaffe et nytt japansk førerkort. Dette gjøres på bakgrunn av ditt norske førerkort, ikke det internasjonale. Dette gjøres på et "Driver’s Licence Centre" (på japansk unten-menkyo-shikenjou) der du bor. For mer informasjon, se Valid Driving License in Japan

Driver’s Licence Centres finnes i alle områder i Japan. Informasjon finnes vanligvis på hjemmesidene til politiet i det prefekturet det gjelder, og du kan også få veiledning på engelsk døgnet rundt fra Tokyo Metropolitan Police Drivers License Telephone Service på telefon: 03-5463-6000 / 042-334-6000.

I forkant av besøket til ”Driver’s Licence Centre” må det norske førerkortet først oversettes til japansk. Oversettelse utføres på JAF-kontorer. Se JAFs hjemmeside for mer informasjon.

Annet: Det er strenge straffer for innførsel av narkotika til Japan og nulltoleranse for besittelse av ulovlige stoffer.

Det er ofte lov å røyke på restauranter og utesteder i Japan, men mange steder er det også egne røykeavdelinger eller forbud. Dette skal være merket på utsiden. Utendørs er det som regel spesifiserte røykesteder, og røyking på åpen gate bør unngås. Politi og andre patruljer slår ned på utendørs røyking utenfor angitte steder, og det kan bøtelegges.

Utlendinger må overalt kunne identifisere seg på forespørsel fra politi, og det er påbudt å ha med seg pass (eller oppholdskort ved opphold over tre måneder) til enhver tid.

Det kan være langt mellom hver søppelkasse i Japan. Avfall kastes likevel aldri på gaten, heller ikke sigarettsneiper og aske. Ta med pose som kan brukes til å oppbevare eget avfall til du er hjemme eller finner en søppelkasse.

Ambassaden i Tokyos nettsider har en oversikt over noen nyttige ressurser som kan være nyttige ved besøk og opphold i Japan – varslingsapper, kommunikasjonskort, kontaktkort, m.m.