Kambodsja - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Thailand

Innreiserestriksjoner i forbindelse med koronaviruset er fjernet. Alle som ønsker å reise til eller befinner seg i Kambodsja anbefales ellers å holde seg løpende orientert om eventuelle endringer av restriksjoner og følge lokale myndigheters råd.

Innreisebestemmelser til Kambodsja kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige reisedokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Innreiserestriksjoner på grunn av pandemien: Innreiserestriksjoner i forbindelse med koronaviruset er fjernet. Ambassaden viser for øvrig til hjemmesiden til Kambodsjas ambassade i London og det kambodsjanske utenriksdepartementet for oppdatert informasjon.

Det er nå mulig å søke visum ved ankomst til Kambodsja.

Spørsmål om visum og oppholdstillatelse: Det er Kambodsjas ambassade i London som dekker Norge  eller det kambodsjanske utenriksdepartementet i Phnom Penh besvarer spørsmål om visum og oppholdstillatelse.

Oversittelse av visum: Å bli værende i landet utover perioden man har visum for, såkalt «overstay», er ulovlig i Kambodsja. Selv én dags overskridelse kan straffes med bøter. Blir man tatt, risikerer man også å varetektsfengsles i et såkalt «detention centre» i påvente av deportasjon ut av landet.

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter og visum er gyldige.

Oppbevar alltid en kopi av passet og det kambodsjanske visumet på et annet sted enn originalen. 

Registering ved innreise: Kambodsjanske myndigheter krever at utenlandske borgere i Kambodsja ved innreise må registrere seg med en applikasjon: Foreigners Present in Cambodia System (FPCS).

De fleste reiser til Kambodsja gjennomføres trygt og uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til transportsikkerhet og småkriminalitet på de tradisjonelle turistdestinasjonene. Norge har ikke egen ambassade i Kambodsja, og de konsulære sakene samt de diplomatiske forbindelsene håndteres av den norske ambassaden i Bangkok, Thailand. Konsulær bistand i et land uten norsk ambassade kan være komplisert og vil ikke være på samme nivå som i land hvor Norge har ambassader.

Demonstrasjoner: Den politiske situasjonen er relativt stabil, men det har forekommet demonstrasjoner og sammenstøt med sikkerhetsstyrker, spesielt i hovedstaden Phnom Penh. Man bør generelt unngå store folkemengder og områder der det pågår eller er varslet demonstrasjoner, og holde seg oppdatert gjennom lokale medier. Man bør vise generell aktsomhet og etterkomme anvisninger fra lokale myndigheter. Det vil være valg i Kambodsja i 2023 og det oppfordres til å utvise aktsomhet med tanke på demonstrasjoner og eventuell politisk uro. 

Terror: Reisende bør være på vakt, og ta fornuftige forholdsregler. Kambodsja har ikke vært utsatt for terrorisme rettet mot utlendinger eller utenlandske interesser, men det har forekommet enkelttilfeller av gisseltaking og skadeverk mot utenlandsk eiendom.

Trafikk: Veiene i Kambodsja er av varierende standard. Hovedveier kan også mangle vedlikehold. Reiser etter mørkets frembrudd øker risikoen for ulykker. Et høyt antall utlendinger har vært involvert i motorsykkelulykker. Reiser med båt medfører også en viss ulykkesrisiko ettersom en del båter ofte er dårlig vedlikeholdt og overlastet samt sjelden utstyrt med redningsvester. Det vil variere ut fra pris og kvalitet. Kambodsjanske tog og skinneganger er dårlig vedlikeholdt, noe som kan føre til ulykker. Når det gjelder fly er inntrykket at den nasjonale flyflåten er bra. Det er stort sett nyere fly og som virker i god stand.

Grensen til Thailand: Det har tidligere vært sporadiske trefninger mellom thailandske og kambodsjanske militære styrker både i Sisaket-provinsen rundt Preah Vihear-templet, og rundt Ta Krabey-tempelet ved grensen til Surin-provinsen i Thailand. Norske borgere som oppholder seg i disse områdene bør følge lokale myndigheters anvisninger og holde seg oppdaterte gjennom media.

Landminer: Kambodsja har fortsatt et stort antall landminer, spesielt langs grensene mot Thailand og Vietnam, og mineområdene er ikke alltid merket. Områder utenfor vanlig ferdsel kan fortsatt være minelagt. Det oppfordres derfor til å ikke bevege seg utenfor hovedveiene på landsbygda, og heller ikke gå utenfor tempelområdene.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge kambodsjanske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel.

Helsevesen: Standarden på helsetjenester er generelt lav. Det kan ved alvorlige ulykker eller sykdom vurderes at pasienten må evakueres. Norske borgere på reise i utlandet må selv sørge for ha gyldig reiseforsikring og tilstrekkelig midler til å dekke uforutsette hendelser.

Sykdommer: Malaria, rabies, denguefeber og zikafeber er utbredt i Kambodsja. Det har også vært rapportert om tilfeller av fugleinfluensa (H5N1).. Det anbefales å være nøye med myggmiddel. Folkehelseinstituttet har informasjon om smittevernsråd ved reiser og hvilke vaksiner som er nødvendige ved innreise til Kambodsja.

Etter mørkets frembrudd kan det være risiko for væpnede ran og voldtekt av utlendinger, særlig i Phnom Penh, Sihanoukville og Siem Reap.

Man bør også være oppmerksom på lommetyver og veskenappere, særlig etter mørkets frembrudd.

Det kan foregå landeveisrøveri i de nord-østlige provinsene. I tillegg kan det være fare for væpnede ran på Kambodsjas elvebåter. Pirater kan opptre ved Kambodsjas kyst.

Under regntiden i perioden mai – november er det fare for flom. Reisende bes følge lokale myndigheters råd og anvisninger.

Når du reiser i Kambodsja, er du underlagt kambodsjansk lovgivning. Straffenivået i Kambodsja er relativt høyt. Man kan idømmes flere måneders fengselsstraff for forhold man i Norge anser som mindre forseelser.

Ambulanse: 119

Politi: 117

Brannvesenet: 118

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Kontaktinformasjon til ambassaden i Bangkok:

Telefon: +66 (0)2204 6500
Telefon fra Norge: 23 95 74 00
E-post: emb.bangkok@mfa.no 
E-post til konsulæravdeling: consular.bangkok@mfa.no 
E-post til visumavdeling: visa.bangkok@mfa.no 
Fax: +66 (0)2262 0218

Ansvarlig ambassades hjemmeside

 

Kambodsja. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Kambodsja.