Kambodsja - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Thailand

Som følge av koronasituasjonen har kambodsjanske myndigheter innført innreiseregler. Myndighetene har ellers innført en rekke tiltak for å begrense spredningen av korona. Alle som befinner seg i Kambodsja anbefales å holde seg løpende orientert om gjeldende restriksjoner og følge lokale myndigheters råd. For øvrig informasjon om korona, se under punktene Innreise og Helse.

Innreisebestemmelser til Kambodsja kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige reisedokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Norske borgere må søke om visum før ankomst.

Innreiserestriksjoner på grunn av pandemien: Kambodsjanske myndigheter har fra 15. november lettet på innreiseregelen til Kambodsja. Det er ikke lenger krav om karantene ved ankomst for fullvaksinerte. Les mer om innreisereglene på nettsiden Information on Cambodia Travel restrictions

Utreise av Kambodsja: Det er mulig å reise ut av Kambodsja med fly, men det er få avganger. Norske borgere som er på reise i Kambodsja bør vurdere hvorvidt de mener det er trygt å oppholde seg i Kambodsja. Konsulær bistand i et land uten norsk ambassade kan være komplisert og vil ikke være på samme nivå som i land hvor Norge har ambassader.

Spørsmål om visum og oppholdstillatelse: Kambodsjas ambassade i London hvor Norge er sideakkreditert eller det kambodsjanske utenriksdepartementet i Phnom Penh besvarer spørsmål om visum og oppholdstillatelse.

Kambodsjas ambassade i London sin hjemmeside.

Oversittelse av visum: Det påløper dagsbøter dersom man ikke reiser ut av landet innen utløpet av visumperioden. I tillegg må det betales for ny visumsøknad.

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter og visum er gyldige.

Oppbevar alltid en kopi av passet og det kambodsjanske visumet på et annet sted enn originalen. 

Registering ved innreise: Kambodsjanske myndigheter krever at utenlandske borgere i Kambodsja ved innreise må registrere seg med en applikasjon: Foreigners Present in Cambodia System (FPCS).

De fleste reiser til Kambodsja gjennomføres trygt og uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til transportsikkerhet og småkriminalitet på de tradisjonelle turistdestinasjonene. Norge har ikke egen ambassade i Kambodsja, og de konsulære sakene samt de diplomatiske forbindelsene håndteres av den norske ambassaden i Bangkok, Thailand. 

Demonstrasjoner: Den politiske situasjonen er relativt stabil, men det har forekommet demonstrasjoner og sammenstøt med sikkerhetsstyrker, spesielt i hovedstaden Phnom Penh. Man bør generelt unngå store folkemengder og områder der det pågår eller er varslet demonstrasjoner, og holde seg oppdatert gjennom lokale medier. Man bør vise generell aktsomhet og etterkomme anvisninger fra lokale myndigheter.

Terror: Reisende bør være på vakt, og ta fornuftige forholdsregler. Kambodsja har ikke vært utsatt for terrorisme rettet mot utlendinger eller utenlandske interesser, men det har forekommet enkelttilfeller av gisseltaking og skadeverk mot utenlandsk eiendom.

Trafikk: Veiene i Kambodsja er av varierende standard, så det er alt fra gode hovedveier til hullete og grusveier andre steder. Hovedveier kan også mangle vedlikehold. Reiser etter mørkets frembrudd øker risikoen for ulykker. Et høyt antall utlendinger har vært involvert i motorsykkelulykker. Reiser med båt medfører også en viss ulykkesrisiko ettersom en del båter ofte er dårlig vedlikeholdt og overlastet samt sjelden utstyrt med redningsvester. Det vil variere ut fra pris og kvalitet. Kambodsjanske tog og skinneganger er dårlig vedlikeholdt, noe som kan føre til ulykker. Når det gjelder fly er inntrykket at den nasjonale flyflåten er bra. Det er stort sett nyere fly og som virker i god stand.

Grensen til Thailand: Det har tidligere vært sporadiske trefninger mellom thailandske og kambodsjanske militære styrker både i Sisaket-provinsen rundt Preah Vihear-templet, og rundt Ta Krabey-tempelet ved grensen til Surin-provinsen i Thailand. Norske borgere som oppholder seg i disse områdene bør følge lokale myndigheters anvisninger og holde seg oppdaterte gjennom media.

Landminer: Kambodsja har fortsatt et stort antall landminer, spesielt langs grensene mot Thailand og Vietnam, og mineområdene er ikke alltid merket. Områder utenfor vanlig ferdsel kan fortsatt være minelagt. Det oppfordres derfor til å ikke bevege seg utenfor hovedveiene på landsbygda, og heller ikke gå utenfor tempelområdene.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge kambodsjanske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel.

Lokale restriksjoner: Kambodsjanske myndighetene har innført tiltak for å begrense spredningen av korona, som registrering på offentlige områder og fysisk distansering. Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan pandemien utvikler seg, og være oppmerksom på at kambodsjanske myndigheter raskt kan innføre ytterligere tiltak og restriksjoner.

Helsevesen: Kapasiteten på helsetjenestene i Kambodsja holder generelt lav standard. Dersom antall smittede i Kambodsja skulle øke ytterligere, vil det medføre et stort press på helsevesenet. Det er derfor høyst usikkert hvilken medisinsk behandling norske borgere ville kunne regne med å få. Ordinært er medisinsk evakuering ut av landet anbefalt for alvorlige sykdomstilfeller og ulykker, men dette vil trolig bli svært vanskelig fremover da nabolandene har stengt grensene og innført svært strenge regler for både innreise og transitt. Det må også ventes stort press på evakueringstjenester som følge av at covid-19-pandemien er global.

***

Sykdommer: Malaria, rabies, denguefeber og zikafeber er utbredt i Kambodsja. Det har også vært rapportert om tilfeller av fugleinfluensa (H5N1). For informasjon om hvilke vaksiner som er nødvendige ved reiser i Kambodsja kan man kontakte Folkehelseinstituttet. Det anbefales å være nøye med myggmiddel.

Etter mørkets frembrudd kan det være risiko for væpnede ran og voldtekt av utlendinger, særlig i Phnom Penh, Sihanoukville og Siem Reap.

Man bør ogå være oppmerksom på lommetyver og veskenappere, særlig etter mørkets frembrudd.

Det kan foregå landeveisrøveri i de nord-østlige provinsene. I tillegg kan det være fare for væpnede ran på Kambodsjas elvebåter. Pirater kan opptre ved Kambodsjas kyst.

Under regntiden i perioden mai – november er det fare for flom. Reisende bes følge lokale myndigheters råd og anvisninger.

Straffenivået i Kambodsja er relativt høyt. Man kan idømmes flere måneders fengselsstraff for forhold man i Norge anser som mindre forseelser.

Ambulanse 119

Politi 117

Brannvesenet 118

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Kontaktinformasjon til ambassaden i Bangkok:

Telefon: +66 (0)2204 6500
Telefon fra Norge: 23 95 74 00
E-post: emb.bangkok@mfa.no 
E-post til konsulæravdeling: consular.bangkok@mfa.no 
E-post til visumavdeling: visa.bangkok@mfa.no 
Fax: +66 (0)2262 0218

Ansvarlig ambassades hjemmeside

 

Kambodsja. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Kambodsja.