Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kambodsja - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Thailand

De fleste reiser til Kambodsja gjennomføres trygt og uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til transportsikkerhet og småkriminalitet på de tradisjonelle turistdestinasjonene. Norge har ikke egen ambassade i Kambodsja og forbindelsene håndteres fra ambassaden i Bangkok, Thailand. Ved behov for konsulær bistand i Kambodsja kan den svenske ambassaden i Phnom Penh kontaktes.

Snarveier:

Sikkerhet

De fleste reiser til Kambodsja gjennomføres trygt og uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til transportsikkerhet og småkriminalitet på de tradisjonelle turistdestinasjonene. Norge har ikke egen ambassade i Kambodsja og forbindelsene håndteres fra ambassaden i Bangkok, Thailand. Ved behov for konsulær bistand i Kambodsja kan den svenske ambassaden i Phnom Penh kontaktes.

Den politiske situasjonen er relativt stabil, men det har forekommet demonstrasjoner og sammenstøt med sikkerhetsstyrker, spesielt i hovedstaden Phnom Penh. Man bør generelt unngå store folkemengder og områder der det pågår eller er varslet demonstrasjoner, og holde seg oppdatert gjennom lokale medier som f.eks. Phnom Penh Post og Cambodia Daily, vise generell aktsomhet og etterkomme anvisninger fra lokale myndigheter.

Det er fare for å bli rammet av terrorangrep de fleste steder i verden. Reisende bør være på vakt, og ta fornuftige forholdsregler. Kambodsja har ikke vært utsatt for terrorisme rettet mot utlendinger eller utenlandske interesser, men det har forekommet enkelttilfeller av gisseltaking og skadeverk mot utenlandsk eiendom.

Veiene i Kambodsja er generelt dårlige, og reiser etter mørkets frembrudd øker risikoen for ulykker. Mange kjøretøyer kjører uten lys, og kveg kan befinne seg i veibanen. Et høyt antall utlendinger har vært involvert i motorsykkelulykker. Reiser med båt medfører også en viss ulykkesrisiko ettersom båter ofte er dårlig vedlikeholdt og overlastet samt sjelden utstyrt med redningsvester. Vedlikeholdet av nasjonale fly kan være mangelfullt. Kambodsjanske tog og skinneganger er dårlig vedlikeholdt og kan medføre ulykker.

Det er risiko for væpnede ran og voldtekt av utlendinger, særlig i Phnom Penh, Sihanoukville og Siem Reap, og spesielt etter mørkets frembrudd. Man bør være oppmerksom på lommetyver og veskenappere. Det er ikke uvanlig med landeveisrøveri i de nord-østlige provinsene, som kan involvere udisiplinert politi- og militærpersonell. I tillegg er det fare for væpnede ran på Kambodsjas elvebåter. Pirater opptrer på Kambodsjas kyst.

Flom er vanlig i Kambodsja, spesielt i perioden juli - november. I denne tiden kan det være vanskelig å reise i enkelte provinser.

Det finner fra tid til annen sted sporadiske trefninger mellom thailandske og kambodsjanske militære styrker både i Sisaket provinsen rundt Preah Vihear-templet, og rundt Ta Krabey-tempelet ved grensen til Surin-provinsen i Thailand. Norske borgere som oppholder seg i disse områdene bør følge lokale myndigheters anvisninger og holde seg oppdaterte gjennom media.

Kambodsja har fortsatt et stort antall landminer, spesielt langs grensene mot Thailand og Vietnam, og mineområdene er ikke alltid merket. Områder utenfor vanlig ferdsel kan fortsatt være minelagt. Det oppfordres derfor til ikke å bevege seg utenfor hovedveiene på landsbygda, og heller ikke gå utenfor tempelområdene.

Kontaktinformasjon: I nødssituasjoner kan man ta kontakt med den svenske ambassaden i Phnom Penh:
Embassy of Sweden, Phnom Penh
10th Floor, Phnom Penh Tower
#445, Monivong Blvd, Street 93/232
Sangkat Boeung Pralit, Khan 7 Makara
Phnom Penh, The Kingdom of Cambodia
Tel: +855(23) 861 700
Fax: +855(23) 861 701
E-post: ambassaden.phnom-penh@gov.se

Eventuelt kan den norske ambassaden i Bangkok kontaktes ved
Den norske ambassaden i Bangkok
UBC II Building, 18. etasje
591 Sukhumvit Road, Soi 33
Bangkok 10110
Thailand
Telefon fra Norge: 23 95 74 00
Tel: +66 (0)2204 6500
Fax: +66 (0)2262 0218
E-post: emb.bangkok@mfa.no
Åpningstider: Mandag til fredag 09.00-12.00 og 13.00-16.00

Utenfor ambassadens åpningstid blir telefonhenvendelser til den norske ambassadens sentralbord automatisk overført til UDs døgnoperative senter. Hit kan man også henvende seg direkte på telefon +47 23 95 00 00 eller e-post: UDops@mfa.no

Norske reisende til Kambodsja oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring og til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Det er visumplikt til Kambodsja for alle typer norske pass. Det er mulig å søke om e-visum for inntil 30 dager. Det er også mulig å få 30-dagers turistvisum ved ankomst på flyplasser og grenseoverganger.

E-visum (kun for turister) kan søkes fra https://www.evisa.gov.kh/. Visum utstedes også av Kambodsjas ambassader og kan på visse betingelser også fås ved ankomst på flyplassen og ved enkelte grensestasjoner. Søknad om forretningsvisum og diplomatisk visum må formidles gjennom Kambodsjas ambassade.

Det er Kambodsjas ambassade i London som er sideakkreditert til Norge. Deres kontaktinformasjon er følgende:
Royal Embassy of Cambodia
64 Brondesbury Park
Willesden Green
London NW6 7AT
Visumopplysninger: Telefon +44(0)20-8451 7850

Normalt kreves ett til to passfoto og at passet skal være gyldig i minst fire måneder etter at visumet er utløpt (ved e-visum er det krav om minst seks måneders gyldighet fra innreisedato). Det anbefales å ta kontakt med nærmeste kambodsjanske ambassade for å få oppdatert informasjon om visumbetingelsene og hva det koster. Vær oppmerksom på at dagsbøter må betales dersom man ikke reiser ut av landet ved utløpet av visumperioden. I tillegg må det betales for ny visumsøknad. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter og visum er gyldige.

Oppbevar alltid en kopi av passet og det kambodsjanske visumet på et annet sted enn originalen.


Helse

Nivået på helsetjenestene i Kambodsja holder ikke europeisk standard, og evakuering til utlandet anbefales for alvorlige ulykker og sykdomstilfeller. Private klinikker i Phnom Penh er oftest bedre utstyrt enn de offentlige, men desto dyrere. Reiseforsikring som dekker utgifter til syke- og hjemtransport anbefales sterkt for å unngå unødige problemer for den reisende og pårørende.

Malaria er vanlig i Kambodsja, men risikoen er relativt lav i områder der turister normalt ferdes. For informasjon om hvilke vaksiner som er nødvendige ved reiser i Kambodsja kontaktes Folkehelseinstituttet.

Det er svært mange løshunder i Kambodsja, og de er hovedkilden til smitte av rabies. Blir man bitt eller skrapt opp av en hund i Kambodsja må man så fort som mulig rense såret grundig og få hjelp av helsepersonell med kunnskap om rabies. Les mer om rabies.

Det har også vært rapportert om tilfeller av fugleinfluensa (H5N1) i Kambodsja. Les mer om fugleinfluensa.

Det har de siste årene vært observert en vesentlig økning i antall tilfeller dengue-feber i Kambodsja. Disse forekommer også i byene. Det anbefales derfor å være nøye med myggmiddel og andre preventive tiltak - også på dagtid. Les mer om sykdommen.

Kambodsja er et område med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber. Norske helsemyndigheter ber blant annet gravide å utsette ikke-nødvendige reiser til slike områder. Kvinner som oppholder seg i slike områder og som risikerer å bli gravide bør bruke trygg prevensjon slik at hun unngår å bli gravid under oppholdet og i åtte uker etter utreise. Ved langtidsopphold bør man følge råd fra lokale helsemyndigheter. Øvrig og viktig informasjon om forholdsregler mm. kan du finne på Folkehelseinstituttets hjemmesider.


Praktisk informasjon

Tidsforskjellen til Kambodsja er + 6 timer (+ 5 timer når det er sommertid i Norge). Retningsnummer for samtale fra Norge til Kambodsja er +855. Telefonnettet er stabilt og det er mobildekning de fleste steder i landet. Internetthastigheten er gjennomgående lavere enn i Norge.

Kambodsja har 220 volt og 50 hz strøm.

Lokal myntenhet er riel, men amerikanske dollar benyttes i stor grad som betalingsmiddel i Kambodsja. Betaling med kontanter er det vanligste, men kredittkort kan benyttes på mange hoteller og restauranter i turistområdene. Minibanker finnes i Phnom Penh, Siem Reap og Sihanoukville.

Banker har normalt åpent fra 7.30 til 11.30 og fra 14.00 til 17.00 (mandag-fredag). Butikker har normalt åpent fra 7.00 til 22.00 (mandag-fredag). Kontorer har åpent fra 7.30 til 11.30 og fra 14.00 til 17.00 (mandag-fredag).

Det offisielle språket i Kambodsja er khmer, men i de største byene og turistområder snakker mange engelsk.

Fotografering av offentlige personer - som for eksempel munker - uten forhåndssamtykke, blir sett på med mistenksomhet. Fotografering nær militære anlegg, flyplasser og offentlige bygninger m.v. bør også unngås.

Kambodsja er i hovedsak buddhistisk. Ved besøk i templer skal knær og skuldre være dekket, og skoene må tas av.

Straffenivået i Kambodsja er relativt høyt - også for mindre forseelser. Man kan idømmes flere måneders fengselsstraff for forhold man i Norge kan anse som bagatellmessige (for eksempel butikknasking, forstyrrelse av offentlig orden, ærekrenkelse av offentlige tjenestemenn). Narkotikalovgivningen er streng og lovbrudd medfører lange opphold i lokale fengsler. Det samme gjelder for seksuell omgang med mindreårige. Fengselsforholdene ligger betraktelig under norsk standard.

Nødnummer: Ambulanse 119, politi 117, brann 118

Til toppen