Kapp Verde - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Portugal

Kapp Verdes grenser er gjenåpnet både for internasjonale flyvninger og for passasjerer som kommer med båt. For å få reise inn i Kapp Verde må man fremvise en negativ covid-19-test tatt innen 72 timer før avreise, samt fylle ut et nettbasert skjema i forkant av avreise. Også for reiser mellom øyene er innlevering av skjema, og i enkelte tilfeller negativ covid-19-test påbudt før reise kan gjennomføres. Kontakt flyselskapet for mer informasjon. For mer informasjon om tiltakene for å begrense smitte med koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 17. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Östra Savolax, Kajanaland, Syd-Österbotten, Vasa og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 25. mai 2021.

Snarveier:

Utbrudd av zikafeber

Sikkerhet

De fleste reiser til Kapp Verde kan i dag gjennomføres uten spesielle problemer. Den største utfordringen for turister er småkriminalitet, tap av pass eller sykehusinnleggelse etter mindre ulykker.

Norge har to honorære konsulater på Kapp Verde, ett i Praia og ett i Mindelo. Kontaktinformasjon til konsulatene.

Trusselnivået for terrorisme er lavt på Kapp Verde. Alle reisende bør imidlertid være klar over den globale risikoen for vilkårlige terrorangrep som kan ramme offentlige områder, inkludert de som frekventeres av utlendinger.

Kriminaliteten på Kapp Verde er relativt lav, men småkriminalitet er mer utbredt enn i Norge. Folkemengder som markedsplasser, festivaler og feiringer, er spesielt utsatte. Lokal politistatistikk viser en økning i kriminaliteten på Kapp Verde de siste årene, spesielt i Praia og Mindelo. Man bør unngå å bære verdisaker åpenlyst, og man bør vise generell aktsomhet.

Ran forekommer oftere enn tidligere, særlig om natten og i mer isolerte områder. Kriminalitet forbundet med narkotika er også på vei oppover. På grunn av utilstrekkelig belysning på mange offentlige steder og periodiske strømbrudd, blir folk oppfordret til å bære små lommelykter, reise sammen med andre, holde kjøretøyets dører og vinduer låst, unngå mørke og isolerte steder, og til å være spesielt oppmerksomme etter mørkets frembrudd.

Demonstrasjoner og folkemøter er som oftest fredelige, men turister oppfordres til å unngå store folkemengder, demonstrasjoner og politiske samlinger.

Veinettet på Kapp Verde er av varierende kvalitet på de ulike øyene, men de mest sentrale områder har rimelig grei veistandard. 

Vær varsom i trafikken og følg trafikkreglene. Sikkerhetsbelte er påbudt, og barn under tolv år skal sitte i baksetet. Hjelm er påbudt ved kjøring av motorsykkel/scooter etc. Trafikkulykker er den største årsaken til skader og dødsulykker på Kapp Verde.

Kapp Verde er ikke et land som er spesielt utsatt for naturkatastrofer, men vulkanen på øya Fogo er aktiv og hadde utbrudd i 1995 og 2014. I perioden 1982-2004 ble det registrert ti naturkatastrofer på øygruppen.

Av disse var fire tørkekatastrofer (1982, 1992, 1998, 2002), to stormer (1982, 1983), to insektbårne epidemier (1988, 2004), et vulkanutbrudd (1995) og en epidemi (1994). 

Farvannene rundt Kapp Verde er til tider ustabile, og tidevann og strømmer kan være veldig sterke. Særlig områdene rundt de sørlige øyene Fogo og Brava kan være utsatt for ustabilt og røft vær. Besøkende som ønsker å utøve vannsport, bading og båtliv bør derfor utvise forsiktighet. Lokale havnemyndigheter bør kontaktes før man begir seg ut på reiser til havs.

Kapp Verde er en øygruppe med vulkanske øyer. Selv om vulkanene på de fleste øyene nå synes å være inaktive, er vulkaner på øya Fogo fortsatt aktive. Fogo har de siste hundre år hatt flere vulkanutbrudd, og siste større utbrudd var i 1995. Besøkende bør være oppmerksom på muligheten for fremtidige utbrudd samt rystelser knyttet til disse utbruddene, spesielt på Fogo, Brava og Santo Antão. For mer informasjon om naturkatastrofer på Kapp Verde, se Preventionweb eller Internasjonal Disaster Database.

Norske borgere som oppholder seg i eller planlegger reise til Kapp Verde oppfordres til å registrere sin reise på http://www.reiseregistrering.no/..

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Lokale nødnumre: Sykehus 130, brannvesen 131, politi 132, politi (ikke nødstilfelle) 800 11 43

I nødstilfelle kan norske borgere kontakte ambassaden i Lisboa, som er sideakkreditert til (har ansvaret for) Kapp Verde (+351 21 300 91 00).

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00  E-post: UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske turister kan reise visumfritt i inntil 30 dager til Kapp Verde hvis man registrerer seg på forhånd og betaler en avgift. Det samme gjelder norske borgere som reiser med diplomatpass. Dette gjøres på en av følgende måter:

Barn under to år er fritatt fra dette kravet. Det samme er borgere av kappverdisk opprinnelse, samt deres ektefeller og barn. I disse tilfellene må bevis på kappverdisk opprinnelse fremlegges, for eksempel fødselsattest, ekteskapsattest etc.

Norske borgere som reiser til Kapp Verde må ha gyldig pass. I tillegg til ordinære og midlertidige pass aksepteres også reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) samt reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument).

Hvis du ønsker å oppholde deg på Kapp Verde i mer enn 30 dager, må du søke om forlengelse/visum (gis for inntil 90 dager). Dette kan du gjøre hos det lokale utlendingspolitiet (Direcção de Estrangeiros e Fronteiras).

Alternativt kan norske borgere søke om visum hos en av Kapp Verdes diplomatiske representasjoner i Europa, eksempelvis ambassaden i Berlin, generalkonsulatet i Rotterdam, ambassaden i Madrid eller ambassaden i Lisboa. Dette er en tidkrevende prosess hvis man ikke har anledning til personlig fremmøte, og det bør beregnes god tid til postgang.


Helse

Koronavirus (covid-19): Kapp Verde er åpent for internasjonal inn- og utreise under visse forutsetninger. Reisende som kommer inn til Kapp Verde må fremvise et negativt resultat av en covid-19 RT-PCR eller PCR-test gjennomført tidligst 72 timer før avreise. Dette gjelder ikke for barn under sju år. Man må også fylle ut et nettbasert skjema om helseopplysninger. Ta kontakt med ditt fly-/cruise-/reiseselskap for mer informasjon om test- og dokumentasjonskrav (inkludert krav for eventuelle mellomlandinger). Disse dokumentasjonskravene kommer i tillegg til kravet om gyldig pass og forhåndsregistrering for å kunne reise visumfritt (se avsnitt om innreise).

Kroppstemperaturen vil bli målt ved ankomst på flyplassen, og det er også påbud om bruk av munnbind.

Tiltak på Kapp Verde for å begrense smitte med koronavirus inkluderer følgende:  

  • Man skal praktisere sosial distansering, og holde minst 1,5 meters avstand til andre personer.
  • Munnbind er påbudt i offentlige rom, både utendørs og innendørs. Unntak for barn under ti år, og unntak ved praktisering av fysisk aktivitet og hvis nødvendig avstand (1,5 meter) kan overholdes.
  • Spesielle regler gjelder for de ulike øyene.
  • Se hvilke regler som gjelder der du skal reise på kappverdiske myndigheters informasjonssider om covid-19 Covid-19 coronavirus og Kapp Verdes offentlige turistinformasjon covid19 | turismo.cv.   
  • Informasjon om hvor du kan teste deg finnes på kappverdiske myndigheters informasjonssider om covid-19, se lenke over.

Hvis du mistenker smitte eller sykdom under ditt opphold på Kapp Verde, må du ta kontakt med ditt reiseforsikringsselskap. Du skal isolere deg i 14 dager ved tegn på smitte med koronavirus, og ringe +238 800 1112 og opplyse om dine symptomer og hvor du befinner deg. Telefontjenesten kan også brukes dersom du er i tvil eller har spørsmål rundt koronasmitte. Tjenesten er kun tilgjengelig på portugisisk.

Norske reisende bør holde seg oppdatert på hvordan koronaviruset utvikler seg. Se norske helsemyndigheters anbefalinger angående reiser på Folkehelseinstituttets nettsider, helsenorge.no og på regjeringen.no.

I tillegg til kappverdiske myndigheters samleside om tiltak på Covid-19 Coronavirus (kun på portugisisk) og offentlig turistinformasjon på covid19 | turismo.cv, oppdaterer kappverdiske helsemyndigheter løpende på sine nettsider og den kappverdiske regjeringen publiserer koronarelaterte nyheter på sine nettsider (kun portugisisk). 

***

Helsevesenet i Kapp Verde er begrenset ettersom medisinske fasiliteter og visse medisiner er mangelvare eller er utilgjengelige. Det finnes sykehus i Praia, Mindelo og São Filipe på øya Fogo. Et av de viktigste sykehusene på Kapp Verde er Agostinho Neto Hospital i Praia. Det finnes også helseklinikker og apoteker i noen boligområder rundt Praia og andre byer.

Ingen vaksiner er obligatoriske ved innreise til Kapp Verde. Reisende anbefales å bære et internasjonalt vaksinekort dersom de er vaksinert. Hvis du kommer fra et område med gulsott, må du ha vaksinert deg mot sykdommen før innreise i landet. Kapp Verde ble ikke rammet av ebola-epidemien i 2014/2015, men man slipper ikke inn i Kapp Verde dersom man har vært i et land rammet av epidemien i løpet av de siste 30 dagene.

Hvis du bruker medisiner, ta med dokumentasjon på diagnosen, samt eventuell journal eller legeattest.

På Kapp Verde finnes det flere ulike sykdommer som smittes via mygg slik som malaria, dengue og zika. Gode forholdsregler for å unngå myggbårne sykdommer er å tildekke bar hud, bruke myggmiddel, samt eventuelt sove under impregnerte myggnett og sprøyte boligen med insektmiddel. Hvis du skal til Praia anbefales det at du også beskytte deg ved å ta malariamedisin på forhånd.

Mer informasjon om malaria, zika og dengue og hvordan beskytte seg finnes på Folkehelseinstituttets nettsider. Der finnes også en guide til gravide og andre reisende til områder med zika og malaria.

Når det gjelder HIV-smitte, må en være oppmerksom på at sykdommen eksisterer i hele verden og at det derfor er viktig å ta forholdsregler for å unngå å bli smittet. Man kan teste seg for sykdommen ved de lokale helsesentrene.

Vær forsiktig med vannet. Drikk flaskevann, kokt eller renset vann. Vask råe matvarer (frukt, grønnsaker etc.) godt i renset vann, eventuelt flaskevann.


Praktisk informasjon

Mobilnettet fungerer over hele landet, og mange hoteller og restauranter tilbyr trådløst internett. For å ringe kan man også kjøpe forhåndsbetalte telefonkort som kan brukes på telefonbokser over hele landet. Postsystemet fungerer raskt og effektivt, spesielt dersom man bruker Express Mail Service.

Myntenheten er kappverdiske escudo (CVE). Euro aksepteres enkelte steder. Det finnes banker i alle større byer og også på noen mindre steder, og de fleste har minibanker der kredittkort aksepteres. Det er enklest å handle med kontanter, men internasjonale kredittkort blir i økende grad akseptert. Pengeveksling på uautoriserte steder er ulovlig, og det er mange falske sedler i omløp. Flyplassen i Sal og Banco Interatlântico i Praia har vekslingsmaskiner så man kan veksle tilbake fra escudos til euro før hjemreise. Drikkepenger/tips er ikke obligatorisk, men gis gjerne som takk for god service.

Butikker er som regel åpne mandager til fredager fra 08:00 til 12:30 og fra 15:00 til 19:00, samt lørdager fra 09:00 til 13:00. Det meste er stengt på søndager, men noen større supermarkeder holder åpent lørdag kveld og søndag morgen. Vær oppmerksom på at åpningstidene kan innskrenkes i sommersesongen. Normale åpningstider for bankene er fra mandag til fredag fra 08:00 til15:00.

Lokal tid - GMT -1 (to timer etter Norge)
Elektrisitet - 220 volt med europeiske plugger.
Nasjonal telefonkode - +238
Internettdomene - .cv

Nasjonale helligdager er 1. januar (første nyttårsdag), 13. januar (frihets- og demokratidag), 20. januar (nasjonalheltedag), langfredag (varierer fra år til år), 1. mai (arbeidernes dag), 1. juni (barnas dag), 5. juli (nasjonal uavhengighetsdag), 15. august (Vår Hellige Frues dag), 1. november (Allehelgensdag), 25. desember (første juledag).