Kapp Verde - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Portugal

Norske borgere kan reise visumfritt i 30 dager til Kapp Verde hvis man registrerer sin reise og betaler en flyplassavgift senest fem dager før avreise. Du må ha pass som er gyldig i minst 6 måneder etter utreise. Husk reiseforsikring og registrer gjerne reisen i appen Reiseklar.

Visum. Norske turister kan reise visumfritt i inntil 30 dager hvis man registrerer seg på forhånd og betaler en avgift. Dette gjøres på en av følgende måter:

Mer informasjon om registreringen finnes i brosjyren fra kappverdiske myndigheter.

Barn under to år er fritatt fra kravet om registrering. Det samme er borgere av kappverdisk opprinnelse, samt deres ektefeller og barn. I disse tilfellene må bevis på kappverdisk opprinnelse fremlegges, for eksempel fødselsattest, ekteskapsattest etc.

Reisende på oppdrag av norske myndigheter med diplomatpass, servicepass eller lignende er fritatt fra å betale visum- og flyplassavgift.

Husk pass. For innreise i Kapp Verde kreves norsk pass (nødpass aksepteres også). Passet må være gyldig i minimum seks måneder etter utreisedato.

Andre reisebevis. Reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) og utlendingspass (blått reisedokument) aksepteres for innreise til Kapp Verde. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge og at du kan trenge visum.

Ta kontakt med en av Kapp Verdes diplomatiske representasjoner i Europa for informasjon om visum dersom

  • ditt opphold på Kapp Verde skal vare ut over 90 dager
  • du reiser av andre grunner enn turisme
  • du er utenlandsk statsborger med opphold i Norge.

Nærmeste, kappverdiske diplomatiske representasjon er f.eks. ambassaden i Berlin eller generalkonsulatet i Rotterdam.

Barn under 18 år. Barn som reiser enten alene, med en voksen som ikke har foreldreansvar eller med kun én av foreldrene må ha med en signert bekreftelse fra foreldre/foresatte. Foreldrenes signatur skal notarialbekreftes. Kopi av foreldrenes pass bør legges ved bekreftelsen (se eksempel på en generell bekreftelse).

Ankomst med seilbåt. Kapteinen på båten må ved ankomst til en havn i Kapp Verde melde seg for havnesjefen, fremlegge dokumentasjon på utreise fra forrige havn og informere om hvor man skal videre. Videre må alle i båten melde seg for utlendingsmyndighetene i havna og søke om innreisevisum på stedet. Dette gjelder reisende med fritidsbåt, ikke kommersielle reiser.

Mistet pass. Hvis du mister pass eller annet reisedokument, må du melde tapet til kappverdisk politi og kontakte ambassaden i Lisboa. Søknad om nødpass krever personlig oppmøte ved ett av de norske, honorære konsulatene på Kapp Verde, mens det er ambassaden i Lisboa som utsteder nødpasset. Dette innebærer at det kan ta flere uker fra man søker til man mottar nødpass.

Trafikk. Veinettet på Kapp Verde er av tilfredsstillende standard. Veistandarden er lavere utenfor byer og turiststeder. Vær forsiktig både som bilist, fotgjenger og syklist. Sikkerhetsbelte er påbudt og barn under tolv år skal sitte i baksetet. Hjelm er påbudt ved kjøring av motorsykkel/scooter. Norsk førerkort er gyldig på Kapp Verde i inntil seks måneder. Det kan være nyttig med et internasjonalt førerkort. Mer informasjon om dette på Norske førarkort i utlandet | Statens vegvesen.

Båt. Farvannene rundt Kapp Verde er til tider ustabile med sterk strøm og tidevann, spesielt rundt øyene Fogo og Brava. Lokale havnemyndigheter bør kontaktes før man begir seg ut på reiser til havs.

Terror.  Risikoen for terrorhendelser på Kapp Verde anses som lav.

Demonstrasjoner. Demonstrasjoner og folkemøter er som oftest fredelige, men turister oppfordres til å unngå store folkemengder, demonstrasjoner og politiske samlinger.

Bading. Det kan være sterk strøm langs kysten og de kappverdiske strendene. Respekter advarsler knyttet til strøm- og vindforhold.

Sykdommer: Det anbefales å beskytte seg mot myggstikk under opphold på Kapp Verde ettersom malaria, dengue- og zikafeber kan forekomme. Se FHIs malariaveileder for mer informasjon: Afrika - FHI.

Det er begrenset tilgang til medisinske fasiliteter, utstyr og medisiner. De største sykehusene ligger i Praia og i Mindelo. Ikke alle øyene har flyplass, noe som kan vanskeliggjøre medisinsk evakuering. Det er svært viktig at man har gyldig reiseforsikring under hele oppholdet på Kapp Verde.   

Vaksine: Hvis man reiser fra et område med gulfeber, må man ha vaksinert seg mot gulfeberviruset før innreise. Det er ellers ingen vaksiner som er obligatoriske for innreise til Kapp Verde.

Folkehelseinstituttet har gode råd for reiser til utlandet, smittevern og vaksiner på nettsidene Smittevernråd ved reiser (fhi.no).

Drikkevann: Ikke drikk vann fra springen. Vask frukt og grønnsaker i flaskevann eller kokt vann.

Registrer: gjerne din reise i appen Reiseklar eller på reiseregistrering.no. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på SMS eller e-post.

Det er generelt lite kriminalitet på Kapp Verde, men man ser en økning i spesielt narkotikarelatert kriminalitet. Lommetyveri, ran og overfall kan forekomme, spesielt i de større byene og i turisttette områder. Pass godt på verdisaker og vær spesielt oppmerksom på marked, restauranter, strender og lignende. Unngå folketomme områder, spesielt hvis du reiser alene. Man bør ikke gå ute etter mørkets frembrudd, og unngå dårlig opplyste steder. Hold dørene låst og vinduene lukket når man ferdes i bil.    

Narkotika. Bruk og oppbevaring av narkotika er forbudt og gir strenge straffer. Kjøring i ruspåvirket tilstand er ulovlig.  

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det kappverdiske myndigheter som er ansvarlige for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Tørke, flom og ras. Naturkatastrofer kan forekomme på Kapp Verde. Ras og flom som følge av kraftig regn er de vanligste hendelsene, og kan føre til ødeleggelser på veier og lavtliggende områder ved kysten. Tørke inntreffer med jevne mellomrom. 

Vulkanutbrudd og jordskjelv. Kapp Verde består av ti større, vulkanske øyer. Vulkanen på øya Fogo hadde utbrudd i 1995 og 2014. Risikoen for vulkanutbrudd og jordskjelv er alltid til stede, men anses som lav. Det er lurt å gjøre seg kjent med hvilke forholdsregler som bør tas i forkant av, under og i etterkant av jordskjelv (se Norsar). Dersom det nettopp har vært et jordskjelv i havområder eller nært kysten, kan det oppstå en tsunami. En tsunami er ikke én stor bølge, men en serie av bølger som kan komme til forskjellige tidspunkt.

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig. Ved å registrere din reise på reiseregistrering.no har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på sms eller e-post dersom det skulle oppstå en krisesituasjon.

Kapp Verde anses som ett av de mest LHBT+-vennlige land i Afrika. Homofili har vært lov siden 2004, og det er ulovlig å diskriminere LHBT+-personer. Pride avholdes årlig i Mindelo og har også blitt avholdt i hovedstaden Praia, støttet av kommunen. Likekjønnet ekteskap og partnerskap anerkjennes fortsatt ikke, men flere organisasjoner jobber med å endre dette.

Nødnummer på Kapp Verde er 130 (medisinsk), 131 (brann) og 132 (politi).

Kontaktinformasjon til Ambassaden i Lisboa og de ulike, honorære konsulatene finnes på Norges ambassade i Lisboa - Noruega em Portugal (norway.no).

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no.

 

Kapp Verde.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Kapp Verde.