Kasakhstan - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade er hjemmebasert ambassadør i Oslo

Koronasituasjonen i Kasakhstan er uoversiktlig, og helsevesenet har begrenset kapasitet og ekspertise. Alle nordmenn, særlig uvaksinerte, bør derfor utvise aktsomhet. Reisende må følge lokale myndigheters råd og anvisninger. Nye restriksjoner kan fortsatt innføres på kort varsel. Norge har ingen ambassade i Kasakhstan noe som gjør det vanskelig å gi rask bistand til norske statsborgere.

Fra 8. juni 2022 kreves det ikke lenger vaksinebevis eller negativ covid-19-test for å reise inn i Kasakhstan. Dette kan imidlertid endres, og vi anbefaler å sjekke den kasakhstanske ambassadens ambassadens nettside før avreise.

Norske borgere kan reise visumfritt til Kasakhstan, forutsatt at man forlater landet innen 30 dager.

Det anbefales å bære med seg pass og immigrasjonskort (fylles ut ved ankomst), da en plikter å kunne legitimere seg. Nordmenn må registrere seg hos myndighetene etter ankomst. Fra 10. januar 2020 er det vertsperson eller hotell som er ansvarlig for å registrere en utlendings innreise. Registreringen bør gjøres innen tre dager fra innreisedato. Det er normalt å gi fra seg passet til hotellet for registrering. Man bør sørge for å få en kopi av passet mens registreringen pågår.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Ved utreise må reisende ha pass som er gyldig i minst tre måneder etter utreisedato.

I januar 2022 førte omfattende demonstrasjoner til at det ble innført unntakstilstand i Kasakhstan. Denne er for lengst opphevet og situasjonen er roligere. Norske borgere i landet oppfordres uansett til å utvise forsiktighet og holde seg borte fra offentlige steder der demonstrasjoner finner sted.

Sikkerheten i Kasakhstan er tidvis svak i store deler av landet, inkludert hovedstaden Astana. Det største problemet er forbundet med ferdsel i trafikken. Fotgjengere oppfordres til å vise aktsomhet. Risiko for terrorhendelser i Kasakhstan anses som lav, men kan ikke utelukkes.

Oppbevaring og bruk av narkotika er forbudt. Personer som blir funnet skyldig i oppbevaring og eller bruk av narkotika risikerer lange fengselsopphold.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre perioder i Kasakhstan oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Du må alltid ha passet med deg. Fotokopi av pass regnes ikke som gyldig pass.

Homoseksualitet er ikke kriminelt, men det er ofte ikke tolerert – spesielt utenfor de største byene.

Ved militære områder, grenseområder og noen offisielle bygninger er det ofte restriksjoner på fotografering.

Nødtelefoner: Brann 101, politi 102, ambulanse 103, gasslekkasje 104

I krise og nødsituasjoner kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter i Oslo på telefon: +47 23 95 00 00 eller per e-post: UDops@mfa.no. 

Koronavirus (covid-19): Helsevesenet har begrenset kapasitet og ekspertise. Alle nordmenn, og særlig de uvaksinerte, bør derfor utvise aktsomhet i forbindelse med koronasituasjonen. Reisende må følge lokale myndigheters råd og anvisninger.

***

Sykdommer det kan være aktuelt å vaksinere seg mot kan blant andre være hepatitt A, difteri, stivkrampe, tetanus, tyfoid, tuberkulose.

For oppdaterte anbefalinger om vaksinasjon før avreise, se informasjon om vaksiner i forbindelse med reiser fra Folkehelseinstituttet.

Sykehusene i Kasakhstan holder ikke vestlig standard, og med unntak av enkelte sykehus i større byer er det så som så med både kompetanse og materiell. Det er ikke vanlig at helsepersonell kan vestlige fremmedspråk.

Merk at Folketrygden normalt ikke dekker utgifter som nordmenn i Kasakhstan måtte ha i forbindelse med sykdom og ulykker. Det er derfor sterkt å anbefale å ha gyldig reiseforsikring.

Vann fra springen anbefales ikke til matlaging og drikke. Vann på flaske fås kjøpt overalt i Kasakhstan.

Utlendinger kan være mål for ran og tyveri i byene og ute i distriktene. Ran forekommer også på tog, så sørg for å låse kupeen på nattog.

I forbindelse med uteliv og alkohol er det en overrepresentasjon av voldsbruk. Disse skjer ofte på vei hjem fra et utested på nattestid, da de fleste leilighetsblokker har mørke trappeoppganger og mangler heis. Unngå å gå alene og benytt transport der det er mulig. Oppbevar verdisaker på et trygt og skjult sted. Unngå å reise med uoffisielle drosjer, spesielt på natten og alene.

Det er et betydelig politinærvær i hovedstaden og i Almaty, men mindre utenfor disse byene.

Passasjerlister på fly er ikke alltid konfidensielle, og det har forekommet tilfeller hvor personer som har gått av et fly har blitt møtt av noen som har brukt deres navn og ranet dem.

Nordmenn frarådes fra å sende penger til personer man kun har hatt e-postkontakt eller telefonisk kontakt med. Svindlerne har noen ganger holdt e-postkontakt i lang tid før svindelen har blitt gjennomført. Dersom en ønsker å kjøpe billetter for og til den inviterte, anbefales det å kjøpe elektroniske billetter direkte hos flyselskapene eller hos et norsk reisebyrå som gir mulighet for refusjon dersom den reisende ikke møter opp. Flybilletter forlanges ikke levert i forbindelse med visumsøknader.

Dersom den som inviterer har utstedt økonomisk garantiskjema, behøver den som søker visum ikke å vise at han/hun har en viss sum penger på sin konto. Pass, reisedokumenter og visumsøknad koster etter norsk målestokk ikke store beløp. Grensekontrollen i Kasakhstan krever ikke at kasakhstanske statsborgere skal ha en viss sum penger på konto eller i kontanter.

Sør-Kasakhstan, herunder landets største by Almaty, ligger i et seismisk aktivt område. Lokal infrastruktur og bygningsmasse er ikke alltid jordskjelvsikker og de potensielle skadene av et større skjelv kan bli meget store. Temperaturer på vinterstid kan falle ned til -40 i hovedstaden Astana og nordlige deler av landet. Det forekommer relativt ofte at motorveier stenges pga. snø og vanskelige værforhold.

I krise- og nødsituasjon kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no.

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Kasakhstan er +7. Telefonlinjene er av varierende kvalitet. Det er dyrt å ringe til utlandet. GSM-dekningen er god i byene. For å ringe til Norge fra fasttelefon, tast 8-10-47 fulgt av telefonnummer i Norge, fra mobil bruk '+47' og ikke '0047' som forvalg.

Øst-Kasakhstan (Astana og Almaty) ligger på GMT +6, mens Vest-Kasakhstan ligger på GMT+5. Det er ingen sommertid i landet. Det vil si at på sommeren er Kasakhstan hhv fire og tre timer foran Norge, mens på vinteren er forskjellen fem og fire timer.

Spenningen på strømnettet i Kasakhstan er 220 volt, 50 hz. Spenningsstyrken kan ofte være variabel, med til dels kraftige svingninger. Internettdomenet er .kz. Nettet er relativt godt utbygget i de store byene og trådløs tilgang er stadig vanligere på hoteller. Nasjonal valuta er tenge, som er fullt konvertibel. Offisielt kan kun den lokale valutaen brukes i transaksjoner.

Visa og MasterCard er begge brukbare i de store byene i Kasakhstan, men vær oppmerksom på at tapping og misbruk av kort forekommer. Kredittkort kan brukes på de fleste større hoteller, og bankautomater er vanlig i alle større og mellomstore byer. Det er uvanlig, men stort sett mulig, å betale med kort på restauranter. En bør ta med valuta som euro eller amerikanske dollar for å veksle dersom en skal reise utenfor de store byene.

Banker og offentlige kontorer har vanligvis åpent hverdager 0900-1800, med en time eller to pause midt på dagen. Lørdag er offentlige kontorer stengt, mens banker normalt er åpne til klokken 14 eller 15. Supermarkeder og øvrige forretninger holder åpne alle dager fra ca. 10:00 til 21:00, ofte lenger (en del holder stengt søndager).

Nasjonale helligdager i Kasakhstan: 1. januar, 7. januar (russisk ortodoks julefeiring), 8. mars (den internasjonale kvinnedagen), 22. mars (nauryz meyrami - tradisjonell vårfeiring), 1. mai (arbeidernes internasjonale kampdag, 9. mai (seiersdagen), 6. juli (Astana-dagen), 30. august (grunnlovsdagen), 17. november (Eid al-Adha (offerfest)), 16./17. desember (uavhengighetsdagen).

Ifølge kasakhstansk lov skal en helligdag flyttes hvis helligdagen faller på en fridag. Dermed vil noen av helligdagene falle på første arbeidsdag etter en fridag.

Befolkningen i Kasakhstan er vennlig og gjestfri og ønsker at besøkende skal få et hyggelig opphold. Likevel risikerer man av og til å møte på enkelte som ser på service som et fremmedord.

Kasakhstan er et sekulært land som definerer seg selv som multireligiøst og multietnisk. Det er 130 offisielt anerkjente folkegrupper. Kasakhere (ca. 65 prosent) og russere (over 20 prosent) er de største av dem. Sunni-islam og russisk-ortodoks kristendom er de viktigste trosretningene. Såkalte tradisjonelle religiøse retninger behandles alle med stor respekt av styresmaktene. Det kreves løyve for å drive alle former for misjonerende virksomhet og overtredelser straffes hardt. Det er ingen spesielle kleskoder eller restriksjoner for konsum av alkohol. Kasakhstanere vil i mange sammenhenger kle seg mer pyntet og formelt enn nordmenn.

Ansvarlig ambassade er hjemmebasert ambassadør i Oslo.

I krise- og nødsituasjon kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00. E-post: UDops@mfa.no

Norges honorære konsul i Astana:

Nurlan Mussin
Post- og kontoradresse:
5 Zhanybek and Kerey Khandar street,
Inngang nummer 5 Kontor nummer 50
Astana, Kasakhstan
Åpningstid 09.00 – 18.00 (lunsj 12.00-14.00)
Telefon + 7 701 711 3312, + 7 701 915 0101
E-post: nurlan.mussin@gmail.com  no.kz.hc@gmail.com 

Norges honorære konsul i Almaty:

Aigoul Kenjebayeva
Post- og kontoradresse: 135 Abylai Khan Avenue, Almaty, Kasakhstan
Åpningstid: 09.00-18.00
Telefon: +7 727 258 2380, +7 701 744 6229, telefaks: +7 727 2582 381
E-post: aigoul.kenjebayeva@dentons.com
Privat e-post: aigoul.moonflower@gmail.com 

Kasakhstan. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Kasakhstan.