Kasakhstan - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade er hjemmebasert ambassadør i Oslo

Det er påvist tilfeller av koronaviruset i Kasakhstan. Det er erklært unntakstilstand. Grensene ut er stengt, og kommersielle flygninger er kansellert. For mer informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 10. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Östra Savolax, Kajanaland, Satakunta, Syd-Österbotten, Vasa og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 25. mai 2021

Snarveier:

Ansvarlig ambassade er hjemmebasert ambassadør i Oslo:
Ole Johan Bjørnøy, ambassadør til Kasakhstan, Seksjon for Russland, Eurasia og regionalt samarbeid, Utenriksdepartementet.

Sikkerhet

Kasakhstan er generelt et trygt land å reise i forutsatt at man utviser normal aktsomhet. Det største problemet er forbundet med ferdsel i trafikken, hvor det er mye uvettig kjøring. Fotgjengere oppfordres også til å utvise aktsomhet.

Som i alle andre land er det også i Kasakhstan en overrepresentasjon av voldsbruk i forbindelse med uteliv og alkohol. Det er et betydelig politinærvær i hovedstaden Nur Sultan og i Almaty, men mindre i andre deler av landet.

Nordmenn som reiser til Kasakhstan bør ha gyldig reiseforsikring ettersom Folketrygden ikke dekker utgifter i forbindelse med sykdom eller ulykker. I enkelte tilfeller kan sykehus kreve forhåndsbetaling, selv om pasienten har gyldig europeisk reiseforsikring. Det har forekommet at sykehus ikke har akseptert reiseforsikring uten garantibrev fra ambassaden. Ambassaden oppfordrer alle som skal til regionen om å registrere seg på reiseregistrering.no.

Sør-Kasakhstan, herunder landets største by Almaty, ligger i et seismisk aktivt område. Lokal infrastruktur og bygningsmasse er ikke alltid jordskjelvsikker og de potensielle skadene av et større skjelv kan bli meget store. Temperaturer på vinterstid kan falle ned til -40 i hovedstaden Nur Sultan og nordlige deler av landet. Det forekommer relativt ofte at motorveier stenges pga. snø og vanskelige værforhold.

Risiko for terrorhendelser i Kasakhstan anses som lav, men kan ikke utelukkes.

I krise- og nødsituasjon kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

F.o.m. 1. januar 2017 har kasakhstanske myndigheter innført visumfri innreise for norske borgere i opptil 30 dager, fra tidspunktet en krysser grensen inn til landet. 

Det anbefales å bære med seg pass og immigrasjonskort (fylles ut ved ankomst), da en plikter å kunne legitimere seg. Nordmenn må registrere seg hos myndighetene etter ankomst. Manglende registrering kan medføre bøter og utvisning. Normalt vil hotellet kunne ta hånd om registrering og det er derfor normalt å gi fra seg passet for registrering. Man bør sørge for å få en kopi av passet mens registreringen foregår. Reisende som får to stempler i passet ved ankomst til internasjonal flyplass er å anse som registrert. Ved lengre opphold må den reisende sørge for at registreringen til enhver tid en gyldig.

 


Helse

Koronavirus (covid-19): Det er påvist tilfeller av koronavirus og dødsfall knyttet til viruset i Kasakhstan. Alle tilfellene skal ha vært tilreisende. Det iverksettes stadig strengere undersøkelser ved ankomst, og det blir stadig vanskeligere å ta seg ut av landet på grunn av innstilte transportmidler.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Sykdommer det kan være aktuelt å vaksinere seg mot kan blant andre være hepatitt A, difteri, stivkrampe, tetanus, tyfoid, tuberkulose.

For oppdaterte anbefalinger om vaksinasjon før avreise, les her for å se informasjon fra Folkehelseinstituttet.

Sykehusene i Kasakhstan holder ikke vestlig standard, og med unntak av enkelte sykehus i større byer er det så som så med både kompetanse og materiell. Det er ikke vanlig at helsepersonell kan vestlige fremmedspråk.

For øyeblikkelig hjelp - 
Ministry of Emergency Situations (24hrs) Tel. + 7 7172 32 32 76/86
Tel. + 7 7172 32 69 73
Tel. + 7 7172 32 83 44
Fra lokale telefoner 112 

Presidential Clinic Astana Tel. +7 7172 75 15 02
Tel. +7 7172 75 15 05
Tel +7 7172 70 80 11
Tel +7 7172 707977
E-post: medical_rk@mail.ru
37/1 Moskovskaya Str

Astana Scientific Research Institute of Traumatology and Orthopedics, Ministry of Health of Kazakhstan Tel. +7 7172 54 77 17
Fax: 8 (7172) 54-77-30
E-post: niitokz@mail.ru
Nettsider: www.niito.kz  
15 Abylaikhan Str

Astana Central Hospital (Hospital Number One) Tel.: + 7 727 274 9716
24 h Tel. +7 7272 74 47 53 
Faks: + 7 727 275 5961 6 Dzhandosov Str Almaty

Merk at Folketrygden normalt ikke dekker utgifter som nordmenn i Kasakhstan måtte ha i forbindelse med sykdom og ulykker. Det er derfor sterkt å anbefale å ha gyldig reiseforsikring.

Vann fra springen anbefales ikke til matlaging og drikke. Vann på flaske fås kjøpt overalt i Kasakhstan.


Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Kasakhstan er +7. Telefonlinjene er av varierende kvalitet. Det er dyrt å ringe til utlandet. GSM-dekningen er god i byene. For å ringe til Norge fra fasttelefon, tast 8-10-47 fulgt av telefonnummer i Norge, fra mobil bruk '+47' og ikke '0047' som forvalg.

Øst-Kasakhstan (Nur Sultan og Almaty) ligger på GMT +6, mens Vest-Kasakhstan ligger på GMT+5. Det er ingen sommertid i landet. Det vil si at på sommeren er Kasakhstan hhv fire og tre timer foran Norge, mens på vinteren er forskjellen fem og fire timer.

Spenningen på strømnettet i Kasakhstan er 220 volt, 50 hz. Spenningsstyrken kan ofte være variabel, med til dels kraftige svingninger. Internettdomenet er .kz. Nettet er relativt godt utbygget i de store byene og trådløs tilgang er stadig vanligere på hoteller. Nasjonal valuta er tenge, som er fullt konvertibel. Offisielt kan kun den lokale valutaen brukes i transaksjoner.

Visa og MasterCard er begge brukbare i de store byene i Kasakhstan, men vær oppmerksom på at tapping og misbruk av kort forekommer. Kredittkort kan brukes på de fleste større hoteller, og bankautomater er vanlig i alle større og mellomstore byer. Det er uvanlig, men stort sett mulig, å betale med kort på restauranter. En bør ta med valuta som euro eller amerikanske dollar for å veksle dersom en skal reise utenfor de store byene. 

Banker og offentlige kontorer har vanligvis åpent hverdager 0900-1800, med en time eller to pause midt på dagen. Lørdag er offentlige kontorer stengt, mens banker normalt er åpne til klokken 14 eller 15. Supermarkeder og øvrige forretninger holder åpne alle dager fra ca. 10:00 til 21:00, ofte lenger (en del holder stengt søndager).

Nasjonale helligdager i Kasakhstan: 1. januar, 1. nyttårsdag, 7. januar (russisk ortodoks julefeiring), 8. mars (den internasjonale kvinnedagen), 22. mars (nauryz meyrami - tradisjonell vårfeiring), 1. mai (arbeidernes internasjonale kampdag, 9. mai (seiersdagen), 6. juli (Nur Sultan-dagen), 30. august (grunnlovsdagen), 17. november (Eid al-Adha (offerfest)), 16./17. desember (uavhengighetsdagen).

Ifølge kasakhstansk lov skal en helligdag flyttes hvis helligdagen faller på en fridag. Dermed vil noen av helligdagene falle på første arbeidsdag etter en fridag.

Befolkningen i Kasakhstan er vennlig og gjestfri og ønsker at besøkende skal få et hyggelig opphold. Likevel risikerer man av og til å møte på enkelte som ser på service som et fremmedord.

Kasakhstan er et sekulært land som definerer seg selv som multireligiøst og multietnisk. Det er 130 offisielt anerkjente folkegrupper. Kasakhere (ca. 65 prosent) og russere (over 20 prosent) er de største av dem. Sunni-islam og russisk-ortodoks kristendom er de viktigste trosretningene. Såkalte tradisjonelle religiøse retninger behandles alle med stor respekt av styresmaktene. Det kreves løyve for å drive alle former for misjonerende virksomhet og overtredelser straffes hardt. Det er ingen spesielle kleskoder eller restriksjoner for konsum av alkohol. Kasakhstanere vil i mange sammenhenger kle seg mer pyntet og formelt enn nordmenn.

Kasakhisk er offisielt språk i landet, men de aller fleste snakker også russisk, som også har offisiell status og dominerer i flere av de store byene. Kunnskaper i andre fremmedspråk er begrenset, men engelsk er på fremmarsj også her.

Det kan se ut som om problemet med falske kontaktannonser har spredt seg til Kasakhstan. Nordmenn frarådes fra å sende penger til personer man kun har hatt e-post eller telefonisk kontakt med. Svindlerne har noen ganger holdt e-postkontakt i lang tid før svindelen har blitt gjennomført. Dersom en ønsker å kjøpe billetter for og til den inviterte, anbefales det å kjøpe elektroniske billetter direkte hos flyselskapene eller hos et norsk reisebyrå som gir mulighet for refusjon dersom den reisende ikke møter opp. Flybilletter forlanges ikke levert i forbindelse med visumsøknader. Dersom den som inviterer har utstedt økonomisk garantiskjema, behøver den som søker visum ikke å vise at han/hun har en viss sum penger på sin konto. Pass, reisedokumenter og visumsøknad koster etter norsk målestokk ikke store beløp. Grensekontrollen i Kasakhstan krever ikke at kasakhstanske statsborgere skal ha en viss sum penger på konto eller i kontanter.

Se også informasjon om Norge i Kasakhstan.

Norges honorære konsul i Nur Sultan:

Nurlan Mussin
Post- og kontoradresse:
5 Zhanybek and Kerey Khandar street,
Inngang nummer 5 Kontor nummer 50
Nur Sultan, Kasakhstan
Åpningstid 09.00 – 18.00 (lunsj 12.00-14.00)
Telefon + 7 701 711 3312, + 7 701 915 0101
E-post: nurlan.mussin@gmail.com   no.kz.hc@gmail.com

Norges honorære konsul i Almaty:

Aigoul Kenjebayeva
Post- og kontoradresse: 135 Abylai Khan Avenue, Almaty, Kasakhstan
Åpningstid: 09.00-18.00
Telefon: +7 727 258 2380, +7 701 744 6229, telefaks: +7 727 2582 381
E-post: aigoul.kenjebayeva@dentons.com
Privat e-post: aigoul.moonflower@gmail.com