Kasakhstan - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade er hjemmebasert ambassadør i Oslo

Norge borgere kan reise visumfritt til Kasakhstan i opptil 30 dager. Norge har ingen ambassade i landet. Utenrikstjenesten har derfor begrenset mulighet til å bistå norske borgere som befinner seg i Kasakhstan.

Visum: Norske borgere kan reise visumfritt til Kasakhstan så lengre reisen ikke overskrider 30 dager.

Utenlandske borgere må registrere seg etter ankomst. Dette kan gjøres via kasakhstanske myndigheters nettsider. I tillegg vil de fleste hoteller og turoperatører kunne bistå med dette.

For videre spørsmål om innreisebestemmelser kan Kasakhstans ambassade i Oslo kontaktes.

Trafikk: Reisende til Kasakhstan oppfordres til å utvise aktsomhet. Trafikkbildet kan være kaotisk, og det er mye uvettig kjøring. Veier utenfor byene er av dårlig standard og kan være ufremkommelige vinterstid. Det er få bensinstasjoner utenfor byene.

ID-plikt: Det er ID-plikt i Kasakhstan, kontroller forekommer. Det er tilrådelig å alltid ha med pass og immigrasjonskort (fylles ut ved ankomst), samt kopier av disse. Oppbevar originaler og kopier på forskjellige steder.

Demonstrasjoner: Reisende nordmenn anbefales å holde seg unna eventuelle tilløp til protester og demonstrasjoner.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre perioder i Kasakhstan oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Nødnummer: Kasakhstan har et felles nødnummer: 112, i tillegg har spesifikke nødetater følgende numre: Brann 101, Politi 102, ambulanse 103. Det kan ikke tas for gitt at personalet snakker engelsk.

I krise og nødsituasjoner kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter i Oslo på telefon: +47 23 95 00 00 eller per e-post: UDops@mfa.no. 

Det anbefales og sette seg inn i Folkehelseinstituttets anbefalinger og råd for Kasakhstan før avreise.

Sykehusene i Kasakhstan holder ikke vestlig standard, og kompetanse og materiell er mangelfull, også i hovedstaden. Det er ikke vanlig at helsepersonell kan vestlige fremmedspråk.

Merk at Folketrygden normalt ikke dekker utgifter som nordmenn i Kasakhstan måtte ha i forbindelse med sykdom og ulykker. Det anbefales derfor å ha gyldig reiseforsikring.

Drikkevann: Vann fra springen anbefales ikke til matlaging og drikke.

Ran og tyveri forekommer, primært på kveldstid. Reisende bør ikke ha store pengesummer synlig og være oppmerksom på fremmede som tilbyr hjelp eller er over-vennlige. Bruk sunn fornuft. Ferdsel alene nattestid frarådes.

Sør-Kasakhstan, herunder landets største by Almaty, er jordskjelvutsatt. Temperaturer på vinterstid kan falle ned til -40 i hovedstaden Astana og nordlige deler av landet. Det forekommer relativt ofte at motorveier stenges på grunn av snø og vanskelige værforhold.

Religion: Kasakhstan er et sekulært land som definerer seg selv som multireligiøst og multietnisk. Religion er relativt lite fremtredende i det offentlige rom. Det kreves løyve for å drive alle former for misjonerende virksomhet og overtredelser straffes hardt.

Alkohol: Det er ingen spesielle restriksjoner på salg og konsum av alkohol. All besittelse og bruk av narkotika er totalt forbudt og kan føre til lange fengselsstraffer.

Fotografering: Vær varsom med å ta bilder på steder som kan oppfattes å ha militære og/eller sikkerhetsmessige interesser.

LHBT+: Homofili er ikke forbudt, men er i liten grad akseptert i samfunnet. Dette gjelder særlig på landsbygda.

Valuta: Nasjonal valuta er tenge, som er fullt konvertibel. Visa og MasterCard er begge brukbare i de store byene i Kasakhstan, men vær oppmerksom på at tapping og misbruk av kort forekommer. Kredittkort kan brukes på de fleste større hoteller, og bankautomater er vanlig i alle større og mellomstore byer. Det er uvanlig, men stort sett mulig, å betale med kort på restauranter. En bør ta med valuta som euro eller amerikanske dollar for å veksle dersom en skal reise utenfor de store byene.

Språk: Kasakhisk er offisielt språk, men russisk har også offisiell status og er mye brukt, særlig i byene. Kunnskaper i andre fremmedspråk er begrenset, men i byene behersker flere engelsk.

Praktisk info: Retningsnummeret for Kasakhstan er +7. Telefonlinjene er av varierende kvalitet, og det er dyrt å ringe til utlandet. Mobildekningen er god i byene. Øst-Kasakhstan, herunder Astana og Almaty ligger i tidssonen GMT +6, Vest-Kasakhstan GMT + 5. Det er ingen sommertid i landet.  Spenningen på strømnettet er 220 volt, kontaktpluggen er den samme som i Norge.

Ansvarlig ambassade er hjemmebasert ambassadør i Oslo.

I krise- og nødsituasjon kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00. E-post: UDops@mfa.no

Norges honorære konsul i Astana:

Nurlan Mussin
Post- og kontoradresse:
5 Zhanybek and Kerey Khandar street,
Inngang nummer 5 Kontor nummer 50
Astana, Kasakhstan
Åpningstid 09.00 – 18.00 (lunsj 12.00-14.00)
E-post: nurlan.mussin@gmail.com  no.kz.hc@gmail.com 

Norges honorære konsul i Almaty:

Aigoul Kenjebayeva
Post- og kontoradresse: 135 Abylai Khan Avenue, Almaty, Kasakhstan
Åpningstid: 09.00-18.00
Telefon: +7 727 258 2380, +7 701 744 6229, telefaks: +7 727 2582 381
E-post: aigoul.kenjebayeva@dentons.com
Privat e-post: aigoul.moonflower@gmail.com 

Kasakhstan. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Kasakhstan.