Kirgisistan - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade er hjemmebasert ambassadør i Oslo

Det er erklært unntakstilstand. Grensene ut er stengt, og kommersielle flygninger er kansellert. For informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 10. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Östra Savolax, Kajanaland, Satakunta, Syd-Österbotten, Vasa og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 25. mai 2021

Snarveier:

Sikkerhet

Trafikkbildet kan være kaotisk og det er mye uvettig kjøring. Mørkekjøring på landeveier frarådes. Rasutsatte veistrekninger er sjelden sikret. Enkelte strekninger kan være ufremkommelige på vinterstid. Det anbefales ikke å ferdes utendørs alene i de store byene etter mørkets frembrudd.

Det er viktig å ta forholdsregler i Ferganadalen samt i de øvrige grenseområdene til Usbekistan og Tadsjikistan på grunn av landminer.

Kirgisistan ligger i et seismisk aktivt område.

Risiko for terrorhendelser i Kirgisistan anses som lav, men kan ikke utelukkes.

Nordmenn som reiser til Kirgisistan bør ha gyldig reiseforsikring ettersom folketrygden ikke dekker utgifter i forbindelse med sykdom eller ulykker. Alle som skal til regionen bør registrere seg på reiseregistrering.no.

Kirgisistan har et noe mer aktivt sivilsamfunn og mindre stabilt politisk system enn sine naboer, og det er ofte demonstrasjoner og protester i flere av landets byer. Selv om de fleste foregår på fredelig vis, har det hendt at disse har ført til større opptøyer.  Det anbefales derfor å unngå bydeler hvor det planlegges slike demonstrasjoner. Det forekommer at demonstranter blokkerer veier.

I krise- og nødsituasjon kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00. E-post: UDops@mfa.no

Hvem kan be om bistand?

Alle norske statsborgere kan be om bistand, men også flyktninger eller statsløse personer bosatt i Norge kan påregne hjelp under midlertidig opphold i utlandet. Personer som flytter til utlandet for å bosette seg der eller for å oppholde seg der i minst seks måneder, skal før utreisen melde fra til folkeregisteret i bosteds- eller oppholdskommunen.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Kirgisistan opphevet sommeren 2012 visumkravet for statsborgere i 44 land – inkludert norske statsborgere. Det nye visumfrihetsregimet gir rett til å oppholde seg visumfritt i Kirgisistan i inntil 60 dager.

Det anbefales å bære med seg pass, da en plikter å kunne legitimere seg. Alternativt er det vanlig praksis at passet legges igjen på hotellet og at man fremviser kopi.

Nordmenn med interesser som ikke faller innenfor det nye visumregimet kan søke om visum ved Kirgisistans ambassade i Berlin: 

Botschaft der Kirgisischen Republik in der BRD
Otto-Suhr-Allee 146 10585 Berlin, Tyskland
Telefon: +49 (30) 34 78 13 38, faks: +49 (30) 34 78 13 62
E-post: info@botschaft-kirgisien.de
Hjemmeside: http://www.botschaft-kirgisien.de/ 


Helse

Koronavirus (covid-19): Det er så langt ikke rapportert noen tilfeller av koronaviruset i Kirgisistan. Det er imidlertid registrert tilfeller i alle landene som grenser til de fem sentralasiatiske landene. Det er relativt stort samkvem med Kina i alle de fem sentralasiatiske landene. Kirgisistan har imidlertid truffet tiltak som strengere grensekontroll og temperaturscreening ved ankomst. Situasjonen kan endre seg raskt og kan for eksempel komme til å medføre karantene etter innreise. Det anbefales å holde seg kontinuerlig oppdatert på utviklingen ved planlegging av reiser til Kirgisistan.

Inn- og utreisebegrensningene blir stadig strengere. Det samme gjelder reisebegrensningene mellom regionene innenlands.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Vaksiner det kan være aktuelt å ta før innreise til Kirgisistan kan blant andre være hepatitt A, difteri og tetanusvaksine, tyfoidfebervaksine.

For oppdaterte anbefalinger om vaksinasjon før avreise, se informasjon fra Folkehelseinstituttet.

Sykehusene i Kirgisistan holder ikke vestlig standard, og med unntak av noen få institusjoner i hovedstaden er det så som så med både kompetanse og materiell. Det er ikke vanlig at helsepersonell kan vestlige fremmedspråk.

For øyeblikkelig hjelp: 

Ministry of Emergency Situations (24hrs) Tel. +996 322 221 844
+ 996 312 544 669
Mob. +996 770 800 444 
Tel. +996 322 221 844
+ 996 312 544 669
Mob. +996 770 800 444

Healthy Healing Association of Administrative Department of the President Tel.: +996 312 62 15 75 (24 hours)
Tel.: +996 312 66 03 98
Fax: + 996 312 62 64 91 110 Kievskaya Str, Bishkek

Merk at Folketrygden normalt ikke dekker utgifter som nordmenn i Kirgisistan måtte ha i forbindelse med sykdom og ulykker. Det er derfor sterkt å anbefale å ha gyldig reiseforsikring. Vann fra springen anbefales ikke til matlaging og drikke. Vann på flaske fås kjøpt overalt i Kirgisistan. 


Praktisk informasjon

For å ringe til Kirgisistan fra Norge tast +996 og deretter telefonnummeret. Telefonlinjene er av varierende kvalitet, og det er dyrt å ringe til utlandet, ikke minst fra hotelltelefoner. GSM-dekningen er god i byene. For å ringe til Norge fra fasttelefon, tast 0047 fulgt av telefonnummer i Norge, fra mobil bruk +47 og ikke 0047 som forvalg.

Kirgisistan ligger i tidssonen GMT +6.

Spenningen på strømnettet i Kirgisistan er 220 volt, 50 hz. Kontaktpluggen er den samme som i Norge. Internettdomenet er .kg. Nettet er relativt godt utbygget i Bisjkek, og trådløs tilgang er stadig vanligere på hoteller. Nasjonal valuta er som. Visa og i noe mindre grad MasterCard er begge brukbare i de store byene, men vær oppmerksom på at tapping og misbruk av kort forekommer. Kredittkort kan brukes på de fleste større hoteller, og bankautomater er vanlig i alle større og mellomstore byer. Det er relativt uvanlig, men ofte mulig, å betale med kort på restauranter.

Utenfor de store byene kan man fortsatt ofte kun betale med kontantbeløp og ikke med kort. Man bør kun veksle penger hos offentlige godkjente pengevekslere. Det er lettest å få vekslet amerikanske dollar, euro, russiske rubler og kinesiske yuan.

Banker og offentlige kontorer har vanligvis åpent hverdager 0900-1800, med en pause på en time eller to midt på dagen. Lørdag er offentlige kontorer stengt, mens banker normalt er åpne til klokken 14 eller 15. Supermarkeder og øvrige forretninger holder åpne alle dager fra ca. 10:00 til 2100, ofte lenger (en del holder stengt søndager).

I hele landet forekommer det periodiske strømbrudd. Enkelte områder kan være uten strøm opptil seks timer per dag.

Offisielle høytidsdager i Kirgisistan: 1. januar- første nyttårsdag, 7. januar- russisk ortodoks jul, 23. februar- de væpnede styrkers dag, 8. mars- den internasjonale kvinnedagen,  21. mars- Nauryz Meyrami (tradisjonell vårfeiring), 24. mars - markering av marsrevolusjonen, 1. mai - arbeidernes internasjonale kampdag, 5. mai - grunnlovsdagen, 9. mai - seiersdagen (2. verdenskrig), 31. august - uavhengighetsdagen (Sovjetunionen).

Muslimske høytidsdager som varierer fra år til år er for 2015 følgende: 3. januar - Moulid an-Nabi (geburtsdagen til Profeten Muhammed), 17. juni - Ramadan (fasten), 18. juli - Eid al-Fitr (to-tre dagers feiring av slutten av fasten, Ramadan), 23. september - Eid al-Azha (offerfest).

Befolkningen i Kirgisistan er vennlig og gjestfri og ønsker at besøkende skal få et hyggelig opphold. Likevel risikerer man av og til å møte på enkelte som ser på service som et fremmedord.

Kirgisistan har et sekulært styresett og religion er relativt lite fremtredende i det offentlige rom. De fleste kirgisere er sunnimuslimer. Sør-Kirgisistan er mer tradisjonelt enn nord. Som reisende bør du respektere lokale tradisjoner og skikker og være oppmerksom på at dine handlinger ikke støter kulturen og religionen i landet. Det er ingen spesielle kleskoder eller restriksjoner på konsum av alkohol. Kirgisere vil i mange sammenhenger kle seg mer pyntet og formelt enn nordmenn.

Kirgisisk er offisielt språk, men russisk har også offisiell status og er mye brukt, særlig i hovedstaden Bisjkek. Kunnskaper i andre fremmedspråk er begrenset, men engelsk er på fremmarsj også her. 

Vær varsom med å ta bilder på steder som kan oppfattes å ha militære- og/eller sikkerhetsmessige interesser. All besittelse og bruk av narkotika er totalt forbudt og kan føre til lange fengselsstraffer. Det anbefales å bære med seg pass eller en bekreftet kopi av passet til enhver tid. Politiet har myndighet til å arrestere enhver person som ikke kan legitimere seg.

Det kan se ut som om problemet med falske kontaktannonser har spredt seg til Kirgisistan. Nordmenn frarådes fra å sende penger til personer man kun har hatt e-postkontakt eller telefonisk kontakt med. Svindlerne har noen ganger holdt e-postkontakt i lang tid før svindelen har blitt gjennomført. Dersom en ønsker å kjøpe billetter for og til den inviterte, anbefales det å kjøpe elektroniske billetter direkte hos flyselskapene eller hos et norsk reisebyrå som gir mulighet for refusjon dersom den reisende ikke møter opp. Flybilletter forlanges ikke levert i forbindelse med visumsøknader.

Dersom den som inviterer har utstedt økonomisk garantiskjema, behøver den som søker visum ikke å vise at han/hun har en viss sum penger på sin konto. Pass, reisedokumenter og visumsøknad koster etter norsk målestokk ikke større beløp. Grensekontrollen i Kirgisistan krever ikke at kirgisiske statsborgere skal ha en viss sum penger på konto eller i kontanter.

Norges konsulat i Kirgistan:

Aizhan Chynybaeva
Privat adresse: Tash dobo street, Ala-Archa, house 36,
Telefon: +996 555 822 239 
E-post: achynybaeva@gmail.com

Postadresse: 429 "b", 5th floor, Frunze Street, 720011 Bisjkek, Kirgisistan
Kontoradresse: Club Hotel Dostuk, 429 "b", 5th floor, Frunze Street, 720011, Bisjkek, Kirgisistan
Telefon: +996 312 433 888; +996 312 433 777, telefaks: +996 312 43 71 85 
E-post: hotel@clubhotel.kg