Forsiden

Kirgisistan - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade er hjemmebasert ambassadør i Oslo

Koronasituasjonen i landet er uoversiktlig, og helsevesenet har begrenset kapasitet og ekspertise. Alle nordmenn, og særlig de uvaksinerte, bør derfor utvise aktsomhet i forbindelse med koronasituasjonen. Norge har ingen ambassade i landet. Det medfører begrenset bistand ved akutte behov. Eventuelle reisende må følge lokale myndigheters råd og anvisninger. Nye restriksjoner kan stadig innføres på kort varsel.

Helsevesenet har begrenset kapasitet og ekspertise. Alle nordmenn, og særlig de uvaksinerte, bør derfor utvise aktsomhet i forbindelse med koronasituasjonen. Norge har ingen ambassade i landet. Det medfører begrenset bistand ved akutte behov. Eventuelle reisende må følge lokale myndigheters råd og anvisninger. Nye restriksjoner kan stadig innføres på kort varsel.

Internasjonale flygninger opererer mellom Bisjkek, Osh, Jalalabad og Batken. Alle kirgisiske flyselskap har forbud mot å operere i EU fordi de ikke møter internasjonale flystandarder.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Det er ikke krav om visum ved innreise til Kirgisistan for norske statsborgere så lenge reisen ikke overskrider 60 dager.  

Nordmenn som planlegger lengre opphold i Kirgisistan kan søke om visum ved Kirgisistans ambassade i Berlin: 

Botschaft der Kirgisischen Republik in der BRD
Otto-Suhr-Allee 146 10585 Berlin, Tyskland
Telefon: +49 (30) 34 78 13 38, faks: +49 (30) 34 78 13 62
E-post: info@botschaft-kirgisien.de
Hjemmeside.

Det anbefales å bære med seg pass, da en plikter å kunne legitimere seg. Alternativt er det vanlig praksis at passet legges igjen på hotellet og at man fremviser kopi.

Risiko for terrorhendelser i Kirgisistan anses som lav, men kan ikke utelukkes.

Det holdes ofte demonstrasjoner og protester i flere av landets byer, inkludert i hovedstaden Bisjkek. Selv om de fleste er fredelige, har det hendt at noen har blitt voldelige med liten eller ingen forvarsel. Det anbefales derfor å unngå bydeler hvor slike demonstrasjoner planlegges og generelt holde en lav profil ved store folkesamlinger.

Trafikkbildet kan være kaotisk og det er mye uvettig kjøring. Mørkekjøring på landeveier frarådes. Rasutsatte veistrekninger er sjelden sikret og enkelte strekninger kan være ufremkommelige på vinterstid.

I Fergandalen samt i de øvrige grenseområdene til Usbekistan og Tadsjikistan er det viktig å ta forbehold på grunn av risiko knyttet til landminer. Ved de omstridte enklavene i grenseområdene forekommer det fra tid til annen væpnede konflikter mellom grensestyrkene.

Vær varsom med å ta bilder på steder som kan oppfattes å ha militære- og/eller sikkerhetsmessige interesser. All besittelse og bruk av narkotika er totalt forbudt og kan føre til lange fengselsstraffer.

Bruk sunn fornuft. Ferdsel alene nattestid frarådes.

Det anbefales å bære med seg pass eller en bekreftet kopi av passet til enhver tid. Politiet har myndighet til å arrestere enhver person som ikke kan legitimere seg.

Reisende må holde seg oppdaterte om hvordan covid-19-situasjonen utvikler seg og nøye følge usbekiske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. 

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Vaksiner det kan være aktuelt å ta før innreise til Kirgisistan kan blant andre være hepatitt A, difteri og tetanusvaksine, tyfoidfebervaksine.

For oppdaterte anbefalinger om vaksinasjon før avreise, se informasjon fra Folkehelseinstituttet.

Sykehusene i Kirgisistan holder ikke vestlig standard, og med unntak av noen få institusjoner i hovedstaden er det så som så med både kompetanse og materiell. Det er ikke vanlig at helsepersonell kan vestlige fremmedspråk.

Merk at Folketrygden normalt ikke dekker utgifter som nordmenn i Kirgisistan måtte ha i forbindelse med sykdom og ulykker. Det er derfor sterkt å anbefale å ha gyldig reiseforsikring. Vann fra springen anbefales ikke til matlaging og drikke. Vann på flaske fås kjøpt overalt i Kirgisistan. 

Vær oppmerksom på at høyfjellsområdene i Kirgisistan også kan by på helsemessige utfordringer knyttet til tynn luft.

Nødtelefon: 112 (brann, medisinsk hjelp, politi)

I krise og nødsituasjoner kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter i Oslo på telefon: +47 23 95 00 00 eller per e-post: UDops@mfa.no. 

Ran og tyveri forekommer jevnlig. Tilfeller hvor kriminelle er involvert forekommer, først og fremst på kvelds- og nattestid.

Reisende bør ikke ha store pengesummer synlig og vær oppmerksom på fremmede som tilbyr hjelp eller er over-vennlige. Vær ekstra påpasselig på omgivelsene når du befinner deg i valutavekslingskontorer og i basarene i Bisjkek, spesielt Osh Bazaar, hvor turister er mål for lommetyveri.

Nordmenn frarådes fra å sende penger til personer man kun har hatt e-postkontakt eller telefonisk kontakt med. Svindlerne har noen ganger holdt e-postkontakt i lang tid før svindelen har blitt gjennomført. Dersom en ønsker å kjøpe billetter for og til den inviterte, anbefales det å kjøpe elektroniske billetter direkte hos flyselskapene eller hos et norsk reisebyrå som gir mulighet for refusjon dersom den reisende ikke møter opp. Flybilletter forlanges ikke levert i forbindelse med visumsøknader.

Kirgisistan ligger i et aktivt seismisk område og det er høy risiko for jordskjelv. Gjør deg kjent med sikkerhetsprosedyrer på forhånd og lytt til lokale myndigheter i tilfelle skjelv skulle oppstå. Skred blokkerer ofte veier i fjellene og er en spesiell fare om våren.

For å ringe til Kirgisistan fra Norge tast +996 og deretter telefonnummeret. Telefonlinjene er av varierende kvalitet, og det er dyrt å ringe til utlandet, ikke minst fra hotelltelefoner. GSM-dekningen er god i byene. For å ringe til Norge fra fasttelefon, tast 0047 fulgt av telefonnummer i Norge, fra mobil bruk +47 og ikke 0047 som forvalg.

Kirgisistan ligger i tidssonen GMT +6.

Spenningen på strømnettet i Kirgisistan er 220 volt, 50 hz. Kontaktpluggen er den samme som i Norge. Internettdomenet er .kg. Nettet er relativt godt utbygget i Bisjkek, og trådløs tilgang er stadig vanligere på hoteller. Nasjonal valuta er som. Visa og i noe mindre grad MasterCard er begge brukbare i de store byene, men vær oppmerksom på at tapping og misbruk av kort forekommer. Kredittkort kan brukes på de fleste større hoteller, og bankautomater er vanlig i alle større og mellomstore byer. Det er relativt uvanlig, men ofte mulig, å betale med kort på restauranter.

Utenfor de store byene kan man fortsatt ofte kun betale med kontantbeløp og ikke med kort. Man bør kun veksle penger hos offentlige godkjente pengevekslere. Det er lettest å få vekslet amerikanske dollar, euro, russiske rubler og kinesiske yuan.

Banker og offentlige kontorer har vanligvis åpent hverdager 0900-1800, med en pause på en time eller to midt på dagen. Lørdag er offentlige kontorer stengt, mens banker normalt er åpne til klokken 14 eller 15. Supermarkeder og øvrige forretninger holder åpne alle dager fra ca. 10:00 til 2100, ofte lenger (en del holder stengt søndager).

I hele landet forekommer det periodiske strømbrudd. Enkelte områder kan være uten strøm opptil seks timer per dag.

Offisielle høytidsdager i Kirgisistan: 1. januar - første nyttårsdag, 7. januar - russisk ortodoks jul, 23. februar - de væpnede styrkers dag, 8. mars - den internasjonale kvinnedagen,  21. mars - Nauryz Meyrami (tradisjonell vårfeiring), 24. mars - markering av marsrevolusjonen, 1. mai - arbeidernes internasjonale kampdag, 5. mai - grunnlovsdagen, 9. mai - seiersdagen (2. verdenskrig), 31. august - uavhengighetsdagen (Sovjetunionen).

Muslimske høytidsdager som varierer fra år til år er for 2015 følgende: 3. januar - Moulid an-Nabi (geburtsdagen til Profeten Muhammed), 17. juni - Ramadan (fasten), 18. juli - Eid al-Fitr (to-tre dagers feiring av slutten av fasten, Ramadan), 23. september - Eid al-Azha (offerfest).

Befolkningen i Kirgisistan er vennlig og gjestfri og ønsker at besøkende skal få et hyggelig opphold. Likevel risikerer man av og til å møte på enkelte som ser på service som et fremmedord.

Kirgisistan har et sekulært styresett og religion er relativt lite fremtredende i det offentlige rom. De fleste kirgisere er sunnimuslimer. Sør-Kirgisistan er mer tradisjonelt enn nord. Som reisende bør du respektere lokale tradisjoner og skikker og være oppmerksom på at dine handlinger ikke støter kulturen og religionen i landet. Det er ingen spesielle kleskoder eller restriksjoner på konsum av alkohol. Kirgisere vil i mange sammenhenger kle seg mer pyntet og formelt enn nordmenn.

Kirgisisk er offisielt språk, men russisk har også offisiell status og er mye brukt, særlig i hovedstaden Bisjkek. Kunnskaper i andre fremmedspråk er begrenset, men engelsk er på fremmarsj også her.

Ansvarlig ambassade er hjemmebasert ambassadør i Oslo. I krise- og nødsituasjon kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00. E-post: UDops@mfa.no

Norges konsulat i Kirgistan:

Aizhan Chynybaeva
Privat adresse: Tash dobo street, Ala-Archa, house 36,
Telefon: +996 555 822 239 
E-post: achynybaeva@gmail.com

Postadresse: 429 "b", 5th floor, Frunze Street, 720011 Bisjkek, Kirgisistan
Kontoradresse: Club Hotel Dostuk, 429 "b", 5th floor, Frunze Street, 720011, Bisjkek, Kirgisistan
Telefon: +996 312 433 888; +996 312 433 777, telefaks: +996 312 43 71 85 
E-post: hotel@clubhotel.kg 

 

Kirgisistan. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Kirgisistan.