Kiribati - reiseinformasjon

Ansvarlig stasjon for landet er ambassaden i Canberra, Australia

Kiribati anses som et trygt reisemål. Norske statsborgere kan oppholde seg i Kiribati visumfritt i opptil 90 dager.

Husk pass: Kun pass godkjennes som identifikasjonsdokument. Norske borgere trenger ikke visum for innreise til Kiribati, for opptil 90 dager. Pass må være gyldig minst 6 måneder etter utreisedato. Ta kontakt med immigrasjonsmyndighetene på Kiribati for mer informasjon.

Gyldig pass, utreisebillett og bevis på at man kan betale for oppholdet må fremvises ved ankomst til Kiribati.

Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende bestemmelser.

Mistet pass: Hvis du mister passet, må du melde tapet til lokalt politi og kontakte ambassaden i Canberra. På grunn av svært store avstander i Oceania, vil det ta tid og påløpe ekstra kostnader å få erstattet pass.

Terror: Risiko for terrorhendelser på Kiribati ansees som lav.

Trafikk: Veistandarden er varierende og relativt dårlig.

Forsikring: Reisende bør ha reiseforsikring under hele oppholdet, som dekker utgifter som kan oppstå ved sykdom, ulykker og dødsfall.

Det er lav kriminalitet i Kiribati. Kvinner advares mot å gå alene på kveldstid selv om risikoen for overfall er liten.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det myndighetene i Kiribati som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Følg med på lokale nyheter og rett deg etter meldinger og råd fra lokale myndigheter i en eventuell krisesituasjon.

Storm: Øygruppen ligger mellom to syklonbelter, og stormer rammer dermed normalt ikke Kiribati. Syklonsesongen er fra november til april.

Jordskjelv: Høy seismisk aktivitet i området gjør at Kiribati står i fare for å rammes av tsunamier.

Tidevann: Noen av de sørligste øyene ligger veldig lavt og er spesielt utsatt for endringer i havnivået. Kiribati påvirkes av høyt tidevann og tidvis tørke.

Meld fra til ambassaden i Canberra dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

LHBT+-personer: Homofili mellom menn er ulovlig.

Lokale nødnumre:

Politi: 992/999
Brann: 993/999
Ambulanse: 994/999

Det er ingen norsk representasjon på Kiribati. Nærmeste ambassade er ambassaden i Canberra.

Nettsiden Norge i Kiribati.

Ambassadens nummer for krise og nødsituasjon: +61 2 6270 5700, e-post: emb.canberra@mfa.no

UDs døgnoperative senter: +47 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no  

Kiribati. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS