Kiribati - reiseinformasjon

Ansvarlig stasjon for landet er ambassaden i Canberra, Australia

Kiribati er åpent for innreise for alle reisende. Det er viktig at man holder seg oppdatert på innreiseregler og andre restriksjoner knyttet til helse. For mer informasjon om koronavirus, se punktet Helse.

Kiribati er åpnet for innreise for internasjonale reisende. Vær allikevel oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende bestemmelser.

Husk pass: Kun pass godkjennes som identifikasjonsdokument. Norske borgere trenger ikke visum for innreise til Kiribati, for opptil 90 dager per 12 måneder. Pass må være gyldig minst 6 måneder etter utreisedato. Ta kontakt med immigrasjonsmyndighetene på Kiribati for mer informasjon.

Gyldig pass, utreisebillett og bevis på at man kan betale for oppholdet må fremvises ved ankomst til Kiribati.

Mistet pass: Hvis du mister passet, må du melde tapet til lokalt politi og kontakte ambassaden i Canberra. På grunn av svært store avstander i Oceania, vil det ta tid og påløpe ekstra kostnader å få erstattet pass.

Terror: Risiko for terrorhendelser på Kiribati ansees som lav.

Trafikk: Veistandarden er varierende og relativt dårlig. Kjøring i alkoholpåvirket tilstand forekommer, særlig i helgene.

Generelt: Du kan finne informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Smittevernråd ved reiser - FHI.

Koronavirus (covid-19): Kiribati er åpent for innreise for alle reisende. Det er viktig å merke seg at det kan være andre krav som gjelder for ulike flyselskap, cruise operatører og land hvor man har transitt. Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på kort varsel. Informasjon om covid-19-tiltakene finner du på internettsidene til Ministry of Health and Medical Services og deres offisielle Facebook-side.

Sykdommer: Det er ikke fare for gulfeber på Kiribati, men det kreves bevis på gulfebervaksine hvis man ankommer fra et land med risiko for gulfeber.

Det amerikanske Center for Disease Control and Prevention anbefaler vaksine mot hepatitt A og tyfus før innreise til Kiribati.

Det er lav kriminalitet i Kiribati. Kvinner advares mot å gå alene på kveldstid selv om risikoen for overfall er liten.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det myndighetene i Kiribati som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Følg med på lokale nyheter og rett deg etter meldinger og råd fra lokale myndigheter i en eventuell krisesituasjon.

Storm: Øygruppen ligger mellom to syklonbelter, og stormer går derfor normalt forbi Kiribati. Syklonsesongen er fra november til april.

Jordskjelv: Høy seismisk aktivitet i området gjør at Kiribati står i fare for å rammes av tsunamier.

Tidevann: Noen av de sørligste øyene ligger veldig lavt og er spesielt utsatt for endringer i havnivået. Kiribati påvirkes av høyt tidevann og tidvis tørke.

Meld fra til ambassaden i Canberra dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

LHBT+-personer: Homofili mellom menn er ulovlig.

Lokale nødnumre:

Politi: 992/999

Brann: 993/999

Ambulanse: 994/999

Det er ingen norsk representasjon på Kiribati. Ansvarlig ambassade er ambassaden i Canberra.

Nettsiden Norge i Kiribati.

Ambassadens nummer for krise og nødsituasjon: +61 2 6270 5700, e-post: emb.canberra@mfa.no

UDs døgnoperative senter: +47 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no  

Kiribati. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS