Kiribati - reiseinformasjon

Ansvarlig stasjon for landet er ambassaden i Canberra, Australia

På grunn av utbredelsen av koronaviruset har myndighetene iverksatt tiltak for tilreisende fra alle land med rapporterte tilfeller av koronaviruset, bl. a. krav om 14 dagers karantene i et tredjeland før innreise til Kiribati. For mer informasjon om koronavirus, se punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 21. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island, Malta, Polen og Romania.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen,Åland, Mellersta Österbotten, Södra Savolax, Centrala Tavastland, Kymmenedalen, Birkaland og Egentliga Finland

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

De fleste reiser til Kiribati gjennomføres uten spesielle problemer. Det er ingen norsk utenriksstasjon i Kiribati.

Risikoen for terrorhendelser i Kiribati ansees som lav. Det er lav kriminalitet i Kiribati.

Det anbefales å ta normale forholdsregler. Kvinner advares mot å gå alene på kveldstid, selv om risikoen for overfall er liten.

Homofili er ulovlig.

Det er venstrekjøring i Kiribati. Veistandarden er varierende og relativt dårlig. Kjøring i alkoholpåvirket tilstand forekommer, særlig i helgene.

Noen av de sørligste øyene ligger veldig lavt og er spesielt utsatt for endringer i havnivået. Kiribati påvirkes av høyt tidevann og tidvis tørke. Øygruppen ligger mellom to syklonbelter og stormer går derfor normalt forbi Kiribati. Syklonsesongen er fra november til april. Høy seismisk aktivitet i området gjør at Kiribati står i fare for å rammes av tsunamier. 

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Kiribati oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Lokale nødnumre: Ambulanse 994/999, brann 993/999, politi 992/999

Ved krise eller nødsituasjon kan man kontakte Utenriksdepartementets døgnoperative senter på tlf +47 23 95 00 00 eller på e-post UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger visum for å reise til Kiribati. Ta kontakt med immigrasjonsmyndighetene på Kiribati for mer informasjon:
Principal Immigration Officer,
Ministry of Foreign Affairs,
P O Box 68, Bairiki Tarawa,
Kiribati.   

Gyldig pass, utreisebillett og bevis på at man kan betale for oppholdet må fremvises ved ankomst til Kiribati.

Kun pass godkjennes som identifikasjonsdokument.

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige. Det anbefales å undersøke på forhånd om det er tillatt å besøke øyer og strender.


Helse

Koronavirus (covid-19): På grunn av utbredelsen av viruset  har myndighetene fra den 17. mars 2020 iverksatt tiltak for tilreisende fra alle land med rapporterte tilfeller av koronaviruset, bl. a. krav om 14 dagers karantene i et tredjeland før innreise til Kiribati. Informasjon om tiltakene kan man lese på internettsidene til Ministry of Health and Medical Services og deres offisielle Facebook-side. Det er myndighetene på Kiribati som er ansvarlig for å oppdatere internettsidene.

Norske reisende bør for øvrig holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg, samt holde seg oppdatert på veiledning og anvisninger fra myndighetene på Kiribati.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Det er ikke fare for gulfeber på Kiribati, men det kreves bevis på gulfebervaksine hvis man ankommer fra et land med risiko for gulfeber. Norge er ikke et slikt land. Se denne listen for land med forekomst av gulfeber.

Det amerikanske Center for Disease Control and Prevention anbefaler vaksine mot hepatitt A og tyfus før innreise til Kiribati. Se her for mer informasjon. 


Praktisk informasjon

I-kiribati er det offisielle språket i Kiribati, men engelsk er utbredt. Australske dollar er den offisielle valutaen. De fleste hoteller tar Visa og Mastercard, samt reisesjekker. Minibanker finnes på Tarawa og Kiritimati.

Kiribati er ti timer foran Norge.

Retningsnummeret for samtaler fra Norge til Kiribati er +686. Telefonnettet er ustabilt og internett er lite utbredt. Internettdomenet er .ki.

Normal kontortid er mandag til fredag 08:00 – 16:30. Banker har åpent fra 09:30 – 15:00 mandag til fredag.

240 volt er standard for elektriske uttak.

Tipsing er ikke forventet.

Temperaturen i Kiribati ligger mellom 26 og 31 grader. Det er tropisk, fuktig klima med regntid fra november til april.

Offentlige helligdager: 1. januar – første nyttårsdag,  8. mars – den internasjonale kvinnedagen, langfredag, 2. påskedag,  8. juli – gospeldag,  11. juli – fri før nasjonaldagen,  12. juli – nasjonaldag, 13. juli – frigjøringsdag, 15. juli – unaine (eldre kvinners dag), 5. august – ungdommens dag,  7. oktober – utdanningens dag,  6. desember – menneskerettighets- og fredsdag, 25. desember – jul,  26. desember - jul.