Kosovo - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Ankara, Tyrkia

Kosovo er generelt et trygt reisemål med lav kriminalitet. Det kan forekomme uroligheter i enkelte kommuner nord i Kosovo. Utenriksdepartementet oppfordrer nordmenn som befinner seg i Nord-Kosovo, til å utvise forsiktighet og unngå demonstrasjoner. Reisende bes om å holde seg oppdatert på situasjonen gjennom å følge med på nyhetsbilde. Mer informasjon under avsnittet om Sikkerhet. Det er ID plikt i Kosovo, og alle borgere oppfordres til å bære gyldig ID til enhver tid.

Du trenger ikke visum til Kosovo, men passet må være gyldig i tre måneder etter planlagt utreisedato. Nødpass aksepteres. Nasjonalt ID-kort med reiserett er også tilstrekkelig for innreise. Man kan oppholde seg i Kosovo opptil 90 dager innenfor en seks måneders periode, oppholdet kan søkes om å forlenges.

Reise med mindreårige: Dersom foresatte har ulikt etternavn enn barnet, bør fødselsattest eller annen bekreftelse på at man er forelder til barnet medbringes.

Dersom en forelder drar alene med barnet bør man ha med en fullmakt fra gjenværende forelder om at barnet kan foreta reisen med kun én forelder.

Barn eller ungdom under 18 år som reiser alene eller med andre voksne enn egen foresatt bør ha med fullmakt fra foresatte. Navnet på de voksne som skal ha ansvar for barnet må komme frem i fullmakten.

Fødselsattest og fullmakt må apostillebehandles hos Statsforvalteren. Du må selv sende dokumentet til Statsforvalteren for å få påført apostille. 

Reiser med mindreårig barn når kun én forelder har foreldreansvaret: Dersom mor eller far har foreldreansvaret alene anbefales det å ta med en bekreftelse på foreldreansvaret. Bekreftelse på forldreansvar kan bestilles hos Skatteetaten.

Merk at bekreftelsen må apostillebehandles hos Statsforvalteren for å være gyldig i Kosovo.

Kosovo/Serbia-grensen: Myndighetene i Serbia anser ikke grensepasseringsområdene som offentlige, internasjonale grenser. Utenlandske borgere har blitt nektet innreise til Serbia hvis de har Republikken Kosovos stempel i passet. Du kan ikke reise direkte fra Kosovo til Serbia hvis du ikke har et gyldig stempel enten fra Beograd flyplass eller en av Serbias grensepasseringer med Montenegro, Kroatia, Ungarn, Romania, Bulgaria eller Nord-Makedonia. Du bør velge en rute som går gjennom et tredjeland, for eksempel gjennom Nord-Makedonia.

Det er fortsatt internasjonale fredsbevarende styrker til stede i Kosovo.

Sivil uro: Det kan være risiko for uroligheter og negative sikkerhetshendelser i kommunene Zvecan, Zubin Potok, Leposavic og den nordlige delen av Mitrovica by som følge av politisk konflikt mellom Kosovo og Serbia. Når det rapporteres om uro i media bør du vurdere egen sikkerhet dersom du befinner deg i disse områdene. Du bør unngå å reise mellom Kosovo og Serbia via grensestasjonene Gate 1 (Leposavic) og Gate 31 (Zubin Potok) i slike situasjoner. Vurder alternative ruter, for eksempel Merdare grensestasjon.

Landminer: Det kan noen steder fremdeles være fare for miner og ikke-eksplodert ammunisjon fra konflikten i 1999. Risikoområder er langs grensen til Albania, overgangen Dulje Pass (i det sentrale Kosovo), og i det vestlige fjellområdet mellom Kosovo, Albania og Montenegro. Vær forsiktig hvis du reiser i disse områdene og opphold deg på hovedveiene. De fleste av de gjenværende farlige områdene befinner seg i høye fjellområder med spredt vegetasjon. Hvis du ser noe mistenkelig, ikke rør det, men rapporter umiddelbart til nærmeste KFOR-patrulje.

Helsesystemet i Kosovo er underfinansiert. Sykehus mangler spesialisert utstyr, og det er mangel på enkelte medisiner. Leger og sykepleiere kan mangle opplæring i moderne praksis. Alle som besøker Kosovo anbefales å ha reiseforsikring.

Norske borgere som er bosatt i Kosovo bør ha reiseforsikring og tilgang til tilstrekkelig kontanter for å betale for helsehjelp. Ring 194 hvis du trenger akutt helsehjelp/ambulanse. Kontaktforsikringsselskapet ditt straks hvis du blir sent til medisinsk behandling.

Luftforurensning: Det kan være høyt nivå av luftforurensning i Kosovo.

Sykdommer: «Crimean Congo Haemorrhagic Fever» er endemisk i Kosovo. De fleste tilfeller finnes i regionen rundt Malishevë/o (sentrale Kosovo), men om sommeren kan sykdommen også finnes i andre områder på landsbygda. Vestnilviruset kan overføres via mygg.

Vaksine: Det kreves ingen vaksinasjonsattester for generelle vaksiner for reisende fra Europa.

Merk at det kan være fare for rabiessmitte i Kosovo. Løshunder og katter finnes i landet, og reisende anbefales å unngå nærkontakt med disse. Besøkende som blir bitt eller klort av hunder eller katter bør oppsøke lege snarest mulig slik at rabiesbehandling kan igangsettes. Rabiesvaksine kan være vanskelig å finne i Kosovo, og reisende kan måtte reise til nærliggende land for å få vaksine.

Det er generelt trygt å ferdes rundt i Kosovo og kriminalitet mot reisende forekommer svært sjeldent.

Ta imidlertid generelle forholdsregler for å beskytte deg mot gatekriminalitet. Se opp for lommetyver særlig på flyplasser og offentlig transport.

Oppbevaring og salg av narkotika gir vanligvis streng straff.

Kosovo ligger i en seismisk aktiv sone, og små jordskjelv er vanlige. Det siste større jordskjelvet som målte 4,5 på Richters skala hendte i 2010 ca. 90 kilometer fra Prishtina. Relevant informasjon kan hentes på nettsidene til European-Mediterranean Seismological Centre.

LHBT+: Det er ingen lov mot homofil praksis. Selv om ambassaden ikke har registrert problematiske forhold knyttet til tilreisende LHBT+-personer,  bør man være klar over at det generelt er lite aksept for LHBT+-miljøer i samfunnet .

ID-plikt: Det er ID-plikt i Kosovo. Borgere bør alltid ha gyldig pass/ID-kort med seg, og det anbefales å oppbevare en kopi på et trygt sted.

Dobbelt statsborgerskap: Kosovo anerkjenner dobbelt statsborgerskap.

Droner: Nasjonale regler krever registrering av droner og tillatelse til bruk fra sivil luftfartsmyndighet.

Internasjonalt førerkort: Det er ikke et krav, men det anbefales å ha et internasjonalt førerkort for å kjøre i Kosovo. Du kan lese mer om hvordan bestille internasjonalt førerkort her: Internasjonalt førerkort (naf.no)

Merk at dersom du kjører inn i landet er det et krav å tegne lokal ansvarsforsikring for tiden du planlegger å være i landet. Dette gjelder selv om bilen er forsikret i Norge. Forsikring kan ordnes på grensen, eller grensemyndighetene kan informere om hvor forsikring kan skaffes.

Nasjonalt nummer til politi: 92 (mobil 112)
Nasjonalt nummer ved  brann: 93
Nasjonalt nummer til ambulanse: 94 (mobil 194)

Den norske ambassaden i Ankara, Tyrkia, dekker Kosovo og kan gi konsulær hjelp til norske borgere, eksempelvis ved søknad om pass, ved ulykker, sykdom og død.

Vennligst kontakt ambassaden i Ankara/Tyrkia hvis du har behov for konsulær bistand.

E-post ambassaden: emb.ankara@mfa.no

E-post til konsulært/bistand til norske borgere: consular.ankara@mfa.no

Telefon: +90 312 408 4800

Etter arbeidstid kan de som trenger akutt bistand kontakte UDs operative senter:

UDops telefon +47 23 95 00 00
UDops e-post: UDops@mfa.no

Norsk honorært Generalkonsulat i Prishtina:

Tel: + 383 (0) 38 71 75 74
E-post: consulategeneral@norwaykosovo.org
Nettsiden: Norway in Kosovo 

 

Kosovo.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Kosovo.