Kosovo - reiseinformasjon

Det er påvist en rekke tilfeller av koronavirus (covid-19) i Kosovo. Kosoviske myndigheter har innført tiltak for å stanse spredningen av viruset. For øvrig informasjon om koronaviruset, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 12. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja, Syd-Österbotten og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Risikoen for terrorhendelser i Kosovo anses som lav.

Det er som andre steder viktig å passe godt på verdisaker som mobiltelefoner, penger, pass, smykker og fotoutstyr. Vær oppmerksom og pass opp for lommetyver, spesielt ved flyplasser og der det er mange mennesker samlet. En bør unngå å ferdes alene i mørket. Dersom man trenger taxi sent på kvelden, anbefales det at man bestiller taxi helt hjem til døren. Bruk generelt kun drosjer som har bedriftslogoen synlig på bilen. det anbefales ikke å yte motstand dersom man blir utsatt for ran. Alle tilfeller av kriminalitet må rapporteres til politiet og ambassaden. Det bør sørges for å få kopi av skriftlig politirapport.

Straffene for narkotikarelaterte forbrytelser er høye.

Vær forsiktig når du kjører bil i Kosovo da kjørestilen oppfattes som uvøren sammenliknet med norske forhold. Høy fart og farlige forbikjøringer er ikke uvanlig.

Veistandarden varierer fra område til område. Motorveiene holder god standard, men veiene i rurale områder er i varierende stand.  

Taxier er lett tilgjengelige i Prishtina. Taxiselskapene har nyere biler, mens uavhengige taxier som regel har dårligere teknisk standard.

Det går daglig passasjertog fra Prishtina til Peja. Bussnettet er relativt godt utbygd og er den mest utbredte formen for kollektivtransport mellom byer. Det har vært noen tilfeller av demonstrasjoner som har endt med konfrontasjoner mellom demonstranter og politi. I tilfelle av sivil uro eller opptøyer/demonstrasjoner bør man vise spesiell aktsomhet. Unngå offentlige samlinger, politiske møter og demonstrasjoner.

Det har vært noen tilfeller av demonstrasjoner som har endt med konfrontasjoner mellom demonstranter og politi vinteren 2015. I tilfelle av sivil uro eller opptøyer/demonstrasjoner bør man vise spesiell aktsomhet.  Unngå offentlige samlinger, politiske møter og demonstrasjoner.

Kosovo ligger i et område med høy seismisk aktivitet, men det har ikke vært registrert større hendelser i de senere årene. Les mer om jordskjelvsikkerhet på nettsiden fra amerikanske myndigheter.

Landet er flomutsatt i perioder med mye nedbør, og det er fare for skogbrann i perioder med mye tørt vær.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Kosovo oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

Hvis du trenger akutt medisinsk hjelp, kan man ringe 94 fra en fasttelefon eller 194 fra en mobiltelefon og be om ambulanse. Du bør kontakte ditt forsikringsselskap og/ eller medisinsk nødhjelp som f.eks. SOS International umiddelbart dersom du blir henvist til et sykehus for behandling ved alvorlig sykdom/ skade.

I krise og nødsituasjon skal publikum oppfordres til å kontakte ambassaden. Ambassaden ligger i hovedstaden Prishtina.

Adresse: Rr. Sejdiu Kryeziu nr. 6, 10 000 Prishtina.
Åpningstider: Mandag til fredag 9.00-16.00.
Tel: 381 38 232 111 00
Internett: http://www.norway.no/en/kosovo/
E-post: emb.prishtina@mfa.no 

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs operative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no

 


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger ikke visum for besøk/turisme i inntil 90 dager. Selv om norske borgere er visumfrie til et land er det kun pass som er godkjent som identifikasjonsdokument.

Passet må være gyldig i seks måneder etter innreisedato. Man bør alltid ha på seg identifikasjonspapirer, pass (eller eventuelt kopi av pass).

Europeisk grønnkortforsikring er ikke gyldig i Kosovo. Ved kryssing av grensen inn til Kosovo må man derfor kjøpe lokal forsikring. Sørg for å ha kontanter (euro) til å betale for forsikringen og drivstoff.  Kvaliteten på drivstoff varierer. Forsinkelser og kø ved grensen mellom Kosovo og nabolandene Serbia, Albania og Makedonia er vanlig i sommerhalvåret.

Spesielt om reiser til/via Serbia: Ettersom Serbia ikke anerkjenner Kosovos selvstendighet, kan reise mellom de to landene by på enkelte utfordringer. For å reise fra Kosovo til Serbia må man ha et mindre enn tre måneder gammelt stempel fra Serbia. Om man mangler dette, må reisen skje via et naboland. Ved grensepassering fra Serbia til Kosovo, er Merdare (Gate 3) det mest naturlige valget.

Det er mindre sannsynlig at utenlandske borgere opplever problemer med å passere grensen inn til Kosovo fra Serbia og deretter tilbake samme vei, eller reiser ved reiser via Albania, Makedonia eller Montenegro.

 


Helse

Koronavirus (covid-19): Det er påvist en rekke tilfeller av viruset i Kosovo og myndighetene har innført tiltak for å begrense smittespredningen. Kosovo har åpnet grensene for tilreisende på visse vilkår. Negativ PCR-test tatt tidligst 72 timer før ankomst bør medbringes. 

Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Informasjon fra kosoviske myndigheter på engelsk om spredningen av viruset finnes på helsedepartementets nettsider. Mer utfyllende informasjon fra Kosovos folkehelseinstitutt finnes på Informata rreth covid-19 (kun på albansk).

Dersom du er i Kosovo og mistenker at du er blitt smittet av viruset, kan du ringe helsemyndighetene på +383 38 200 80 800

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Helsesystemet i Kosovo er underfinansiert og dårlig. Sørg for å ha en fullverdig reise- og helseforsikring. Kosovo er ikke medlem av verken EU eller EØS. Europeisk helsetrygdkort er derfor ikke gyldig i Kosovo.

Hvis du trenger akutt medisinsk hjelp, kan du ringe 94 fra en fasttelefon eller 194 fra en mobiltelefon og be om ambulanse. Dersom du ved alvorlig sykdom/skade blir henvist til sykehus for behandling, bør du kontakte ditt forsikringsselskap og/eller medisinsk nødhjelp som f.eks. SOS International umiddelbart.

Muligheten for medisinsk hjelp er varierende. Det er lav materiell standard på den offentlige helsetjenesten. Sykehusene mangler spesialutstyr og det er utbredt mangel på medisiner og annet nødvendig utstyr. Det anbefales ikke å gjennomføre kirurgiske inngrep i Kosovo så fremt dette ikke er helt akuttmedisinsk nødvendig.

Vann fra springen bør ikke drikkes. Mineralvann er lett å få kjøpt. Luftforurensning er et problem, særlig i Prishtina, og spesielt om vinteren. Reisende som har astma eller andre sykdommer i luftveiene bør undersøke med lege på forhånd om de bør ta enkelte forholdsregler med tanke på smog og partikkelforurensning dersom de planlegger en reise på vinteren.

Søk råd hos lege i god tid før avreise angående vaksiner.

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som vurderer å reise til Kosovo bør være vaksinert mot hepatitt A, difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Selv om den aktuelle reisen ikke vil øke risikoen for disse sykdommene, er det hensiktsmessig å oppdatere disse vaksinene sammen med reisevaksinasjon og rådgivning.

Det er mange apoteker, men man må være oppmerksom på at det selges piratprodukter og medisiner som har gått ut på dato. De som er avhengige av visse medisiner (for eksempel diabetikere, allergikere, m.fl.) bør ta med dette fra Norge. 


Praktisk informasjon

Strømnettet er på 220 volt. Adapter behøves ikke, ettersom stikkontaktene er de samme som i Norge. Kortere eller lengre strømbrudd kan forekomme, spesielt på landsbygda.

Det er ikke tidsforskjell til Norge. Valuta er euro. Minibanker er godt utbygd.

Kredittkort kan stort sett brukes i butikker, på restauranter, kafeer og hoteller, spesielt i hovedstaden. På mindre steder er muligheten til å bruke kredittkort mer begrenset. Det er imidlertid god tilgang til minibanker over hele landet. 

Retningsnummer for samtaler fra utlandet til Kosovo er +383.

Internettdomene: Kosovo har ikke eget internettdomene

Normale åpningstider: Offentlige kontorer er åpne fra 8-16 mandag til fredag. Banker er åpne 8-16 på hverdager, og 10-14 på lørdager. Butikker har åpent fra 10-20. Mange supermarkeder og kiosker har åpent sent alle dager i uken. 

Albansk og serbisk er offisielle språk, men albansk er klart mest utbredt. Engelsk og tysk er gangbart i de fleste større byene. På landsbygda er engelskkunnskapene mer begrenset.

Kosovo har et kontinentalt klima med varme somre og kalde vintre. Været kan variere. Om sommeren kommer temperaturen opp mot 30 grader, og om vinteren kan det i kalde perioder være ned mot -10.