Velg land

Kosovo - reiseinformasjon

Kosovo er generelt et trygt reisemål med lav kriminalitet. Det kan forekomme uroligheter i enkelte kommuner nord i Kosovo. Følg med på lokale og sosiale medier og unngå demonstrasjoner. Mer informasjon under avsnittet om Sikkerhet.

Norske borgere trenger gyldig pass, men ikke visum til Kosovo. Du kan bli spurt om hvorfor du skal besøke landet. Du får et stempel som varer i 90 dager og som kan forlenges. Passet må være gyldig minst tre måneder etter planlagt utreisedato. 

Fra 2022 kan norske borgere med nasjonalt biometrisk ID-kort (med reiserett) reise inn og ut av Kosovo også uten pass. Bestemmelsen gjelder for inn/utreise ved Prishtina flyplass og samtlige grensestasjoner. Det gjøres oppmerksom på at bestemmelsen kan bli endret på kort varsel.

Kosovo/Serbia-grensen. Myndighetene i Serbia anser ikke grensepasseringsområdene som offentlige, internasjonale grenser. Utenlandske borgere har blitt nektet innreise til Serbia hvis de har Republikken Kosovos stempel i passet. Du kan ikke reise direkte fra Kosovo til Serbia hvis du ikke har et gyldig stempel enten fra Beograd flyplass eller en av Serbias grensepasseringer med Montenegro, Kroatia, Ungarn, Romania, Bulgaria eller Nord-Makedonia. Du bør velge en rute som  går gjennom et tredje land, som for eksempel gjennom Nord-Makedonia.

Det er fortsatt internasjonale fredsbevarende styrker til stede i Kosovo.

Sivil uro: Det kan være risiko for uroligheter og negative sikkerhetshendelser i kommunene Zvecan, Zubin Potok, Leposavic og den nordlige delen av Mitrovica by som følge av politisk konflikt mellom Kosovo og Serbia. Når det rapporteres om uro i media bør du vurdere egen sikkerhet dersom du befinner deg i disse områdene. Du bør også unngå å reise mellom Kosovo og Serbia via grensestasjonene Gate 1 (Leposavic) og Gate 31 (Zubin Potok) i slike situasjoner. Vurder alternative ruter, for eksempel Merdare grensestasjon.

Landminer: Det kan noen steder fremdeles være fare for miner og ikke-eksplodert ammunisjon fra konflikten i 1999. Risikoområder er langs grensen til Albania, overgangen Dulje Pass (i det sentrale Kosovo), og i det vestlige fjellområdet mellom Kosovo, Albania og Montenegro. Vær forsiktig hvis du reiser i disse områdene og opphold deg på hovedveiene. De fleste av de gjenværende farlige områdene befinner seg i høye fjellområder med spredt vegetasjon. Hvis du ser noe mistenkelig, ikke rør det, men rapporter umiddelbart til nærmeste KFOR-patrulje.

Helsesystemet i Kosovo er underfinansiert. Sykehus mangler spesialisert utstyr, og det er mangel på enkelte medisiner. Leger og sykepleiere kan mangle opplæring i moderne praksis. Du bør ha helseforsikring. Hvis du trenger ambulanse, kan du ringe 194 fra en mobiltelefon. Du bør straks kontakte forsikringsselskapet ditt hvis du sendes til medisinsk behandling. Høye nivå av luftforurensning kan inntre i Kosovo.

Sykdommer: «Crimean Congo Haemorrhagic Fever» er endemisk i Kosovo. De fleste tilfeller finnes i regionen rundt Malishevë/o (sentrale Kosovo), men om sommeren kan sykdommen også finnes i andre områder på landsbygda. Vestnilviruset kan overføres via mygg.

Det er generelt trygt å ferdes rundt alle steder i Kosovo og kriminalitet mot reisende forekommer svært sjeldent.

Ta imidlertid generelle forholdsregler for å beskytte deg mot gatekriminalitet. Se opp for lommetyver særlig på flyplasser og offentlig transport.

Negative sikkerhetshendelser som følge av organisert kriminalitet vurderes som lav.

Kosovo ligger i en seismisk aktiv sone, og små jordskjelv er vanlige. Det siste større jordskjelvet som målte 4,5 på Richters skala hendte i 2010 ca. 90 kilometer fra Prishtina. Relevant informasjon kan hentes på nettsidene til European-Mediterranean Seismological Centre.

LHBTI: Det er ingen lov mot homofil praksis. Vi har ikke registrert problematiske forhold knyttet til tilreisende LHBTI-personer, men det er generelt lite aksept for LHBTI-miljøer i samfunnet for øvrig.

Bær passet på deg for å kunne vise ID og oppbevar en kopi på et trygt sted. Oppbevaring og salg av narkotika gir vanligvis streng straff.

Dobbelt statsborgerskap: Kosovo anerkjenner dobbelt statsborgerskap.

Droner: Nasjonale regler krever registrering av droner og tillatelse til bruk fra sivil luftfartsmyndighet.

Politi: 92 (mobil 112)

Brann: 93

Ambulanse: 94

Ambassadens hjemmeside

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Konsulær hjelp: Den norske ambassaden i Prishtina kan gi konsulære hjelp til norske borgere, eksempelvis ved søknad om pass, ved rettsprosesser, ulykker, sykdom og død. Kontakt:

Royal Norwegian Embassy in  Prishtina
Visa and Consular Section
Address:  Rr. Sejdi Kryeziu Nr.8, 10 000 Prishtina, Kosovo
Office:   +383 38 232 111 00

E-post: consular.prishtina@mfa.no

Norwegian Embassy in Prishtina - Facebook 

 

Kosovo.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Kosovo.