Kosovo - reiseinformasjon

De aller fleste reiser til Kosovo gjennomføres uten problemer. Turister eller forretningsreisende er ikke spesielt utsatt for kriminelle handlinger, men reisende bør utvise generell forsiktighet og aktsomhet, og passe godt på verdisaker. Helsemessige og sanitære forhold er dårligere enn i Norge.

Snarveier:

Sikkerhet

De aller fleste reiser til Kosovo gjennomføres uten problemer. Turister eller forretningsreisende er ikke spesielt utsatt for kriminelle handlinger, men reisende bør utvise generell forsiktighet og aktsomhet, og passe godt på verdisaker. Helsemessige og sanitære forhold er dårligere enn i Norge.

Risikoen for terrorhendelser i Kosovo anses som lav.

Det er som andre steder viktig å passe godt på verdisaker som mobiltelefoner, penger, pass, smykker og fotoutstyr. Vær oppmerksom og pass opp for lommetyver, spesielt ved flyplasser og der det er mange mennesker samlet. Det har i løpet av høsten og vinteren 2015-2016 vært tilfeller der utlendinger har blitt utsatt for væpnede ran på sen kveldstid og nattestid i sentrum av Prishtina. Man bør unngå å ferdes alene i mørket, få bestilt taxi rett til døren sent på kvelden og kun bruke taxier som har bedriftslogoen synlig på bilen, og ikke yte motstand dersom man blir utsatt for ran. Alle tilfeller av kriminalitet må rapporteres til politiet og ambassaden. Det bør sørges for å få kopi av skriftlig politirapport.

Straffene for narkotikarelaterte forbrytelser er høye.

Vær forsiktig når du kjører bil i Kosovo da kjørestilen oppfattes som uvøren sammenliknet med norske forhold. Høy fart og farlige forbikjøringer er ikke uvanlig.

Veistandarden varierer fra område til område. Motorveiene holder god standard, men veiene i rurale områder er i varierende stand.  

Taxier er lett tilgjengelige i Prishtina. Taxiselskapene holder seg med nyere biler, mens uavhengige taxier holder som regel dårligere teknisk standard.

Det går daglig passasjertog fra Prishtina til Peja. Toglinjene fra Fushë Kosovë (Kosovo Polie) til Zvecan (Zvečan) og Leshak (Lešak) i nord Kosovo er for tiden ikke i drift.

Det har vært noen tilfeller av demonstrasjoner som har endt med konfrontasjoner mellom demonstranter og politi vinteren 2015. I tilfelle av sivil uro eller opptøyer/demonstrasjoner bør man vise spesiell aktsomhet.  Unngå offentlige samlinger, politiske møter og demonstrasjoner.

Kosovo ligger i et område med høy seismisk aktivitet, men det har ikke vært registrert større hendelser i de senere årene. Les mer om jordskjelvsikkerhet på nettsiden fra amerikanske myndigheter.

Landet er flomutsatt i perioder med mye nedbør, og det er fare for skogbrann i perioder med mye tørt vær.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Kosovo oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring. Kosovo er ikke medlem av verken EU eller EØS. Europeisk helsetrygdkort er derfor ikke gyldig i Kosovo.

Hvis du trenger akutt medisinsk hjelp, kan man ringe 94 fra en fasttelefon eller 194 fra en mobiltelefon og be om ambulanse. Du bør kontakte ditt forsikringsselskap og/ eller medisinsk nødhjelp som f.eks. SOS International umiddelbart dersom du blir henvist til et sykehus for behandling ved alvorlig sykdom/ skade.

I krise og nødsituasjon skal publikum oppfordres til å kontakte ambassaden. Ambassaden ligger i hovedstaden Prishtina.

Adresse: Rr. Sejdiu Kryeziu nr. 6, 10 000 Prishtina.
Åpningstider: Mandag til fredag 9.00-16.00.
Tel: 381 38 232 111 00
Internett: http://www.norway-kosovo.no
E-post: emb.prishtina@mfa.no 

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs operative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no

 


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger ikke visum for besøk/turisme i inntil tre måneder. Selv om norske borgere er visumfrie til et land er det kun pass som er godkjent som identifikasjonsdokument.

Passet må være gyldig i seks måneder etter innreisedato. Man bør alltid ha på seg identifikasjonspapirer, pass (eller eventuelt kopi av pass).

Europeisk grønnkortforsikring er ikke gyldig i Kosovo. Ved kryssing av grensen inn til Kosovo må man derfor kjøpe lokal forsikring. Sørg for at du har nok kontanter (euro) til å betale for forsikringen og drivstoff.  Kvaliteten på drivstoff varierer. Forsinkelser og kø ved grensen mellom Kosovo og nabolandene Serbia, Albania og Makedonia er vanlig i sommerhalvåret.

Spesielt om reiser til/via Serbia: Man kan ikke reise inn i Serbia fra Kosovo dersom man ikke reiste inn i Kosovo fra Serbia. Dersom man reiser inn i Serbia fra andre steder enn Kosovo og har stempel fra Kosovo i passet, vil grensepolitiet i Serbia normalt stemple over stempelet fra Kosovo og erstatte dette med Serbia. Etter dette kan man normalt reise inn i Serbia. Den nye regelen er likevel ikke alltid praktisert. Man kan eventuelt spørre om å få Kosovo-stempel på eget ark ved innreise til Kosovo.

Ved grensepassering fra Serbia, er Merdare (Gate 3) det mest naturlige valget. Serbiske myndigheter anerkjenner ikke grenseovergangene i Kosovo som internasjonale grenser. Utenlandske borgere har blitt nektet inngang i Serbia hvis de har stempler fra Kosovo i passet.

Det er mindre sannsynlig at utenlandske borgere opplever problemer med å passere grensen inn til Kosovo fra Serbia og deretter tilbake samme vei, eller reiser ved reiser via Albania, Makedonia eller Montenegro.


Helse

Helsesystemet i Kosovo er underfinansiert og dårlig. Sørg for å ha en fullverdig reise- og helseforsikring. Kosovo er ikke medlem av verken EU eller EØS. Europeisk helsetrygdkort er derfor ikke gyldig i Kosovo.

Muligheten for medisinsk hjelp er varierende. Det er lav materiell standard på den offentlige helsetjenesten. Sykehusene mangler spesialutstyr og det er utbredt mangel på medisiner og annet nødvendig utstyr. Det anbefales ikke å gjennomføre kirurgiske inngrep i Kosovo så fremt dette ikke er helt akuttmedisinsk nødvendig.

Vann fra springen bør ikke drikkes. Mineralvann er lett å få kjøpt. Luftforurensning er et problem, spesielt i Prishtina, og om vinteren. Reisende som har astma eller andre sykdommer i luftveiene bør undersøke med lege på forhånd om de bør ta enkelte forholdsregler med tanke på smog og partikkelforurensning dersom man planlegger en reise på vinteren.

Søk råd hos lege i god tid før avreise angående vaksiner.

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som vurderer å reise til Kosovo bør være vaksinert mot hepatitt A, difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Selv om den aktuelle reisen ikke vil øke risikoen for disse sykdommene, er det hensiktsmessig å oppdatere disse vaksinene sammen med reisevaksinasjon og rådgivning.

Det er mange apoteker, men man må være oppmerksom på at det selges piratprodukter og medisiner som har gått ut på dato. De som er avhengige av visse medisiner (for eksempel diabetikere, allergikere, m.fl.) bør ta med dette fra Norge. 


Praktisk informasjon

Strømnettet er på 220 volt. Adapter behøves ikke, ettersom stikkontaktene er de samme som i Norge. Kortere eller lengre strømbrudd kan forekomme, spesielt på landsbygda.

Det er ikke tidsforskjell til Norge. Valuta er euro. Minibanker er godt utbygd.

Kredittkort kan stort sett brukes i butikker, på restauranter, kafeer og hoteller, spesielt i hovedstaden. På mindre steder er muligheten til å bruke kredittkort mer begrenset. Det finnes imidlertid god tilgang til minbanker  over hele landet. 

Det finnes ennå ikke noe nasjonalt telefonnummer til Kosovo, men +381 brukes for fasttelefoner. For mobiltelefoni benyttes landkodene +377 og +386.

Internettdomene: Kosovo har ikke eget internettdomene

Normale åpningstider: Offentlige kontorer er åpne fra 8-16 mandag til fredag. Banker er åpne 8 til 16 på hverdager, og 10 til 14 på lørdager. Butikker har åpent fra 10 til 20. Mange supermarkeder og kiosker har åpent sent alle dager i uken. 

Albansk og serbisk er offisielle språk, men albansk er klart mest utbredt. Engelsk og tysk er gangbart i de fleste større byene. På landsbygda er engelskkunnskapene mer begrenset.

Kosovo har et kontinentalt klima med varme somre og kalde vintre. Været kan likevel variere. Om sommeren kommer temperaturen opp mot 30 grader, og om vinteren kan det i kalde perioder være ned mot -10. 

Til toppen