Latvia - reiseinformasjon

Latvia er i all hovedsak et trygt land å reise til og de fleste av problemene man kan støte på, kan lett unngås ved å følge normale forholdsregler og bruke sunn fornuft. Alminnelig vinningskriminalitet, som lommetyveri og svindel kan forekomme spesielt ved nattklubber o.l.

Snarveier:

Praktisk informasjon

Myntenheten i Latvia er euro (EUR) se her for vekslingskurs (Latvias bank). Mastercard og Visa aksepteres vanligvis i butikker og restauranter i de større byene. Andre vanlige betalings- og kredittkort er gangbare i begrenset omfang.

Normale åpningstider for butikker, bank, offentlige kontorer: Banker 10.00 – 17.00, kontorer: 09.00 – 18.00, butikker: 10.00 – 19.00, dagligvare: 09.00 – 20.00, Det finnes flere matbutikker som er åpne hele døgnet.

Nasjonale helligdager: 1. januar - nyttårsdag, langfredag, 1. påskedag, 1. mai - offentlig høytidsdag, 4. mai - kunngjøring av Latvias uavhengighet, 1. pinsedag, 23.-24. juni - Sankthansaften/-dag, 18. november - Latvias nasjonaldag - erklæring av Republikken Latvia, 1. juledag, 2. juledag

Generelt nødnummer er (+371) 112.
Politi: (+371) 02, (+371) 67086200 (Riga sentrum),
Politiets nødsentral: (+137) 110.
Ambulanse: (+371) 03
Brannvesen: (+371) 01, (+371) 67285645 (Riga sentrum)
Gassulykker: (+371) 04

Strøm og telefon -  220 volt. Spenning telefon: 60V (gamle linjer), 48V (nye linjer). Mobildekning kan være dårlig utenfor byområder.

Det offisielle språket i Latvia er latvisk. Sammen med litauisk tilhører latvisk den baltiske gruppen av indoeuropeiske språk. Latvisk er morsmålet til ca. 60 prosent av Latvias 1.996.000 innbyggere. Om lag 30 prosent av den latviske befolkningen har russisk som morsmål. Et flertall av Latvias innbyggere behersker både latvisk og russisk.

26 prosent av den latviske befolkningen har russisk som morsmål. Russisk brukes fortsatt mye i muntlig kommunikasjon mellom Latvias ulike etniske grupper, men språket har ingen offisiell status.

Engelsk vinner stadig terreng som første fremmedspråk. Mange latviere behersker også fransk eller tysk. Norsk er et populært fremmedspråk både på gymnas- og universitetsnivå. Det antas at om lag 5000 latviere snakker brukbart norsk.

Latvia ble medlem av EU i 2004 og latvisk lovverk er tilpasset EU-standard.
Pass er eneste godkjente norske legitimasjonsdokument, og vil måtte vises for eksempel ved ombordstigning på fly.


Sikkerhet

Latvia er i all hovedsak et trygt land å reise til, og de aller fleste reiser forløper uten problemer.De fleste av problemene man kan støte på, kan lett unngås ved å følge normale forholdsregler og bruke sunn fornuft.

Den største sikkerhetstrusselen mot feriereisende er knyttet til alminnelig vinningskriminalitet, som lommetyveri og svindel ved nattklubber o.l.  Ambassaden anbefaler reisende å følge føre-var-prinsippet. Dette gjelder særlig i tilknytning til ferdsel på byen nattestid.

Tradisjonelle holdninger er fortsatt noe utbredt i Latvia, og kan gi seg utslag i aggresjon eller vold mot mennesker med ikke-latvisk utseende eller ikke-heteroseksuell livsstil.

Det latviske veinettet er av svært varierende kvalitet, og det er relativt høye ulykkestall i trafikken. Reisende bes vise aktsomhet i trafikken.

Terrorangrep og naturkatastrofer kan forekomme alle steder, men faren regnes ikke som spesielt stor i Latvia.

Ambassaden er kjent med at flere nordmenn og andre turister har opplevd ubehagelige hendelser når de har vært ute på byen i Riga kvelds- og nattestid. Eksempler på hendelser som har forekommet er uforholdsmessig store barregninger, tap av verdisaker, samt ulike former for kortsvindel. Disse hendelsene har oftest funnet sted på nattklubber og både kvinner og menn har stått bak.

Skulle du bli utsatt for noe kriminelt bør du vurdere å anmelde forholdet. Det anbefales å undersøke med sitt forsikringsselskap om hva som kreves for å benytte seg av reiseforsikringen. Turistpolitiet kan bistå i slike saker og kan nås på telefonnummer +371 67181818.

Latvian Tourism Development Agency har åpnet en tourist hotline, +371 6700 1188, hvis formål er å gi hjelp, råd og informasjon til turister. Telefonen er døgnbemannet og personalet behersker engelsk. 


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske statsborgere trenger ikke visum ved innreise til Latvia. 

Norske statsborgere trenger ikke visum ved innreise til Latvia. 
Ambassaden ber reisende være oppmerksomme på at pass er eneste internasjonale identitetsbevis for nordmenn. Ta derfor alltid med pass, selv på reiser i Schengen-området. Uten gyldig pass vil man kunne bli nektet adgang til fly av flyselskapene ved utreise fra Latvia. Nødpass kan benyttes.

For opphold utover tre måneder, søker man om oppholdstillatelse ved å henvende seg til Office of Citizenship and Migration Affairs (OCMA).

Ved innreise med bil med norske skilt må alltid vognkort i original og gyldig grønt forsikringskort framlegges. Kontakt ditt forsikringsselskap for dette. Har man med campingvogn/tilhenger, må man også kunne fremvise vognkort for denne.

EUs kjæledyrforordning, som regulerer privat transport av blant annet hund, katt og ilder mellom medlemslandene og fra tredjeland inn til EU, er gjeldende for både Norge og Latvia. Kjæledyrforordningen slår fast at nevnte dyrearter som innføres fra ett EU/EØS-land til et annet ikke lenger skal ledsages av et veterinærsertifikat, men av et pass. I passet skal dyrets ID-nummer, vaksinasjonsstatus, behandlinger mot bendelorm og flått, blodprøvetester samt generell helsetilstand dokumenteres av veterinær.

Ved eksport/import av kjæledyr mellom EU/EØS-land (unntatt fra Sverige, Storbritannia og Irland hvor særegne bestemmelser foreligger), foreligger det krav om at dyret er vaksinert mot rabies og har vært gjennom en bendelormbehandling. I tillegg anbefales behandling mot flått. Du kan lese mer om regler for innførsel av kjæledyr på mattilsynets nettsider.  


Helse

Det kreves ingen spesielle vaksiner ved innreise til Latvia. Fastboende anbefales å ta vaksine mot flått-encephalitt.  Denne kan med fordel tas i Latvia. Den tas først to ganger i løpet av en måned, deretter gjentas den etter ett år, så igjen etter tre år. Det er høy forekomst av resistent tuberkulose, hiv/aids og gulsott i Latvia. Difteri og smittsom hjernehinnebetennelse er til tider epidemisk. Folkehelsen er generelt dårligere enn i Skandinavia.  

Latvia ble medlem av EU 1. mai 2004, og er omfattet av EU-regelverket for medisinsk behandling. Norske myndigheter har slått fast at helsevesenet i de ti landene som fikk EU-medlemskap i 2004 ikke har nådd EU-standard, og nordmenn som bor/oppholder seg i disse landene vil fortsatt kunne få dekket utgifter forbundet med sykehusopphold (også på private institusjoner) av Nav. Det finnes ikke privatsykehus myntet på utlendinger, men ARS, som ligger i Skolas iela, er et poliklinisk legesenter som benyttes av diplomater og andre utlendinger. Ellers er det flere private legesentre i Riga som gir god poliklinisk behandling. Språk er derimot et problem, og det er ikke nødvendigvis enkelt å finne helsepersonell som behersker engelsk.

Tilgangen på medisiner er generelt god. Det finnes utmerkede tannleger som har bra utstyr.