Latvia - reiseinformasjon

Latvia er i all hovedsak et trygt land å reise til, og de fleste problemene man kan støte på kan lett unngås ved å følge vanlige forholdsregler og bruke sunn fornuft.

Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. 

For innreise i Latvia kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Passet trenger ikke være gyldig utover den planlagte utreisedagen fra Latvia. 

Utenlandske borgere med oppholdstillatelse i Norge kan reise uten visum og oppholde seg i Latvia i inntil 90 dager.

Reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) og utlendingspass (blått reisedokument) aksepteres for innreise til Latvia. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge. Har du ikke oppholdskort, kan latviske myndigheter nekte deg utreise fra Latvia.

Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort, må du melde tapet til latvisk politi og kontakte ambassaden i Riga. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Riga.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Latvia oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no. Det oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy så vær forsiktig, særlig på landeveiene. Norsk førerkort er gyldig i Latvia.   

Sikkerhetssituasjonen i Latvia er god, og det har ikke vært rettet terrortrusler utenlandske turister. Det bør vises varsomhet når store menneskemengder er samlet.

Kjernekraft: Mange opplever at krigshandlinger nær ukrainske kjernekraftverk vekker bekymring. Vi anbefaler at norske borgere som befinner seg i Latvia orienterer seg om situasjonen og følger råd fra lokale myndigheter. Du finner oppdatert informasjon om beredskap i Latvia på nettsiden What to do in case of a crisis.

Vi gjør oppmerksom på at ambassaden ikke har jod-tabletter til bruk ved en atomulykke.

***

Reiseforsikring: Alle reisende anbefales å ha gyldig reiseforsikring og Europeisk helsetrygdekort.

Reisende som er bosatt i Norge og som blir akutt syke mens de oppholder seg i Latvia, vil motta samme behandlingstilbud som latviere. Latvisk helsevesen holder god standard, men språkkunnskapene utover latvisk og russisk kan variere. Det finnes også private klinikker hvor standarden er god.

Vannet fra springen kan normalt drikkes. 

Det er generelt lite kriminalitet i Latvia som er rettet mot turister.  Reisende bør likevel være oppmerksomme på lommetyver.

Dersom en krisesituasjon oppstår, er det latviske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. 

Meld fra til ambassaden dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Latvisk lovgivning gjelder når du oppholder deg i Latvia. Promillegrensen er 0,5 og 0,2 for førere som har hatt førerkort i mindre enn to år. Kjøring i ruspåvirket tilstand medfører straff.

Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som alvorlige lovbrudd og medfører streng straff. Det er ikke lov å drikke alkohol på offentlige plasser. 

Nødtelefon: 112
Brann: 112
Politi: 110
Ambulanse: 113

Ambassadens nødnummer for krise eller nødsituasjon: +371 67 81 41 00

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside: Norway in Latvia

Kontaktinformasjon for ambassaden:

Adresse:
Kaļķu iela 15
LV 1050 Riga
Latvia
Telefon: +371 67 814 100
E-post: emb.riga@mfa.no 

 

Latvia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Latvia.