Latvia - reiseinformasjon

Latvia er i all hovedsak et trygt land å reise til og de fleste problemene man kan støte på kan lett unngås ved å følge normale forholdsregler og bruke sunn fornuft. Fra 5. september 2020 har latviske myndigheter innført karanteneplikt for reisende fra Norge. Ved ankomst Latvia fra Norge blir man pålagt to ukers obligatorisk karantene. For informasjon om karantenereglene se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 12. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja, Syd-Österbotten og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Latvia er i all hovedsak et trygt land å reise til, men man bør utvise tilsvarende forsiktighet som i Norge og andre europeiske land. De fleste problemene man kan støte på kan lett unngås ved å følge normale forholdsregler og bruke sunn fornuft.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Latvia oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Den største sikkerhetstrusselen mot feriereisende er knyttet til alminnelig vinningskriminalitet, som lommetyveri og svindel ved nattklubber o.l. Ambassaden anbefaler reisende å følge føre-var-prinsippet. Dette gjelder særlig i tilknytning til ferdsel på byen nattestid.

Fordommer mot LHBT-personer finnes og trakassering kan forekomme.

Det latviske veinettet er av svært varierende kvalitet, og det er relativt høye ulykkestall i trafikken. Reisende bes vise aktsomhet i trafikken.

Terrorangrep og naturkatastrofer kan forekomme alle steder, men faren regnes som lav i Latvia.

Ambassaden er kjent med at flere nordmenn og andre turister tidligere har opplevd ubehagelige hendelser når de har vært ute på byen i Riga kvelds- og nattestid. Eksempler på hendelser som har forekommet er uforholdsmessig store barregninger, tap av verdisaker, samt ulike former for kortsvindel. Disse hendelsene har oftest funnet sted på nattklubber og både kvinner og menn har stått bak.

Skulle du bli utsatt for noe kriminelt, bør du vurdere å anmelde forholdet. Det anbefales å undersøke med sitt forsikringsselskap om hva som kreves for å benytte seg av reiseforsikringen. Turistpolitiet kan bistå i slike saker og kan nås på telefonnummer +371 67181818.

I en krise eller nødssituasjon oppfordres det til å ta kontakt med ambassaden:
Kgl. norsk ambassade
Kalku iela 15
Riga, LV 1050
Telefon: +371 6781 41 00
E-post: emb.riga@mfa.no

Utenfor ambassaden åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: + 47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske statsborgere trenger ikke visum ved innreise til Latvia. 

Ambassaden ber reisende være oppmerksomme på at pass er eneste internasjonale identitetsbevis for nordmenn. Ta derfor alltid med pass, selv på reiser i Schengen-området. Uten gyldig pass vil man kunne bli nektet adgang til fly av flyselskapene ved utreise fra Latvia. Nødpass kan benyttes.

For opphold utover tre måneder, søker man om oppholdstillatelse ved å henvende seg til Office of Citizenship and Migration Affairs.   


Helse

Koronavirus (covid-19): Fra 5. september 2020 har latviske myndigheter innført karanteneplikt for reisende fra Norge. Ved ankomst Latvia fra Norge blir man pålagt to ukers obligatorisk karantene. Informasjon om karantenereglene finnes på nettsiden If returning to/entering Latvia.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Lokale offentlige sykehus og akuttmottak kan ha lavere standard enn i Skandinavia. Standarden på tjenester hos fastleger og tannleger er god. Det finnes ikke privatsykehus myntet på utlendinger, men det er flere private legesentre i Riga som gir god poliklinisk behandling.

Norske borgere bør ta med europeisk helsetrygdekort. Kortet dekker de fleste medisinsk behandlinger, men bare dersom det er nødvendig med akutt medisinsk behandling, og ikke for kostnadene ved hjemsendelse.

Det kreves ingen spesielle vaksiner ved innreise til Latvia. Folkehelsen er generelt dårligere enn i Skandinavia og ifølge Folkehelseinstituttet er det høy forekomst av resistent tuberkulose og hiv/aids i Latvia. Flere vaksiner anbefales for fastboende. Mer informasjon finnes på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet.


Praktisk informasjon

Tidsforskjellen til Norge er + 1 time.

Nasjonal telefonkode: + 371.
Generelt nødnummer er (+371) 112 (politi, brann, ambulanse)
Strøm: 220 volt.
Kommunikasjon: Raskt internett og stabilt telefonnettverk.
Lokal valuta: EUR
Bankkort: Visa og MasterCard aksepteres de fleste steder (særlig i de større byene). Minibanker er utbredt i byer og tettsteder.

Normale åpningstider for butikker, bank, offentlige kontorer:
Banker 10:00 – 17:00,  kontorer: 09:00 – 17:00,  kjøpesentre: alle dager 10:00 – 20:00,  dagligvare: alle dager 08:00 –22:00.

Nasjonale helligdager: 1. januar - nyttårsdag, langfredag, 1. påskedag, 1. mai - offentlig høytidsdag, 4. mai - kunngjøring av Latvias uavhengighet, 1. pinsedag, 23.-24. juni - Sankthansaften/-dag, 18. november - Latvias nasjonaldag - erklæring av Republikken Latvia, 1. juledag, 2. juledag

Det offisielle språket i Latvia er latvisk. Sammen med litauisk tilhører latvisk den baltiske gruppen av indoeuropeiske språk. Latvisk er morsmålet til ca. 60 prosent av Latvias 1,9 mill. innbyggere. Om lag 30 prosent av den latviske befolkningen har russisk som morsmål. Et flertall av Latvias innbyggere behersker både latvisk og russisk.

Engelsk vinner stadig terreng som første fremmedspråk. Mange latviere behersker også tysk. Skandinaviske språk er populære fremmedspråk både på gymnas- og universitetsnivå.