Latvia - reiseinformasjon

For å hindre spredning av covid-19-viruset vil Latvia fra 21. oktober 2021 til 15. november 2021 stenge skoler, butikker (unntatt matbutikker), restauranter, museer og andre turistattraksjoner. Likeledes er det portforbud mellom kl. 20:00 og kl. 05:00 i denne perioden. Latvia har unntakstilstand fra 11. oktober 2021 til 11. januar 2022. Alle reisende til Latvia bes om å sjekke gjeldende restriksjoner.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Under covid-19-pandemien gjelder speseielle innreiseregler. Innreisereglene finner du på nettsiden Informative page about the spread about Covi-19 in Latvia.

For å hindre spredning av covid-19-viruset vil Latvia fra 21. oktober 2021 til 15. november 2021 stenge skoler, butikker (unntatt matbutikker), restauranter, museer og andre turistattraksjoner. Likeledes er det portforbud mellom kl. 20:00 og kl. 05:00 i denne perioden. Latvia har unntakstilstand fra 11. oktober 2021 til 11. januar 2022. Alle reisende til Latvia bes om å sjekke gjeldende restriksjoner.

For mer informasjon se From 11 October, an emergency situation is declared in Latvia for three months.

For innreise i Latvia kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) eller nasjonalt ID-kort med reiserett.. Passet trenger ikke være gyldig utover den planlagte utreisedagen fra Latvia.

Utenlandske borgere med oppholdstillatelse i Norge trenger ikke visum for å reise til Latvia i mindre enn 90 dager.

Reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) og utlendingspass (blått reisedokument) aksepteres for innreise til Latvia. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge. Har du ikke oppholdskort, kan latviske myndigheter nekte deg utreise fra Latvia.

Hvis du reiser med barn under 18 år, kan latviske myndigheter kreve at familieforhold dokumenteres. Når kun den ene av foreldrene reiser med barnet, kan det kreves en bekreftet fullmakt fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Dersom barna reiser alene, kan det kreves en bekreftelse på at reisen og oppholdet er godkjent av barnas foreldre. Kopi av foreldrenes pass bør legges ved bekreftelsen (se eksempel på en generell bekreftelse).

Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort må du melde tapet til latvisk politi og kontakte ambassaden i Riga. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Riga.

Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy så vær forsiktig, særlig på landeveiene. Norsk førerkort er gyldig i Latvia.   

Sikkerhetssituasjonen i Latvia er god, og det har ikke vært rettet terrortrusler utenlandske turister. Det bør vises varsomhet når store menneskemengder er samlet.

Behandlingskapasiteten på sykehus i Latvia er tilnærmet sprengt pga covid-19 og dette kan få konsekvenser dersom reisende blir syke enten av covid-19 eller andre sykdommer.

Alle reisende bør sjekke Folkehelseinstituttets nettsider.

Reisende må holde seg oppdaterte om situasjonen og følge latviske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på  kort varsel. Reglene finner du på Informative page about the spread of Covid-19 in Latvia. 

Alle reisende til Latvia må fylle et digitalt skjema før ankomst. Du finner skjemaet på Covidpass.lv.  

Oppdatert innreiseinformasjon finner du her: Valstu saraksti | SPKC

Du kan ringe et av laboratoriene for å avgi covid-19-test hvis du tror du har symptomer på koronaviruset og befinner deg i Latvia. 

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Reisende som er bosatt i Norge og som blir akutt syke mens de oppholder seg i Latvia, vil motta samme behandlingstilbud som latviere. Latvisk helsevesen holder god standard, men språkkunnskapene utover latvisk og russisk kan variere. Det finnes også private klinikker hvor standarden er god.

Vannet fra springen kan normalt drikkes. 

Det er generelt lite kriminalitet i Latvia som er rettet mot turister.  Reisende bør likevel være oppmerksomme på lommetyver.

Dersom en krisesituasjon oppstår, er det latviske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. 

Meld fra til ambassaden dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Latvisk lovgivning gjelder når du oppholder deg i Latvia. Promillegrensen er 0,5 og 0,2 for førere som har hatt førerkort i mindre enn to år. Kjøring i ruspåvirket tilstand medfører straff. Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som alvorlige lovbrudd og medfører streng straff. Det er ikke lov å drikke alkohol på offentlige plasser. Alle som reiser kollketivt må ha gyldig billett.

Nødtelefon: 112
Brann: 112
Politi: 110
Ambulanse: 113

Ambassadens nødnummer for krise eller nødsituasjon: +371 67 81 41 00

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside: Norway in Latvia

Kontaktinformasjon for ambassaden:

Adresse:
Kaļķu iela 15
LV 1050 Riga
Latvia
Telefon: +371 67 814 100
E-post: emb.riga@mfa.no 

 

Latvia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Lastvia.