Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Lesotho - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Sør-Afrika.

Lesotho er et lite og fjellrikt land, omringet på alle kanter av nabolandet Sør-Afrika. De fleste reiser til Lesotho gjennomføres uten spesielle problemer og den største risikoen knyttes til kriminalitet og transportsikkerhet. Infrastruktur, veinett og mobildekning kan være begrenset utenfor hovedstaden Maseru.

Snarveier:

Sikkerhet

De fleste reiser til Lesotho gjennomføres uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til kriminalitet og transportsikkerhet. Infrastruktur, veinett og mobildekning kan være begrenset utenfor hovedstaden Maseru.

Norge er representert ved et honorært generalkonsulat i Maseru. Ansvarlig norsk ambassade for Lesotho er Pretoria i Sør-Afrika.

Lesotho er preget av perioder med politisk ustabilitet, og påfølgende politiske demonstrasjoner. Det anbefales at reisende innhenter informasjon om den gjeldende politiske situasjonen i Lesotho i forkant av innreise og er bevisst på utviklingen også etter ankomst. Unngå offentlige demonstrasjoner. Risikoen for terrorhendelser i Lesotho anses som liten.

Vold kan forekomme i forbindelse med politiske demonstrasjoner. Ved enkelte tilfeller har det kommet til sammenstøt mellom demonstranter og politi. Enkelte grenseoverganger til Sør-Afrika har tidligere blitt stengt som følge av protester fra lokale transportarbeidere mot lovgivning knyttet til grensekryssinger mellom nabolandene.

Det er sjelden besøkende utsettes for voldelig kriminalitet, men generell aktsomhet bør likevel utvises. Det rapporteres om økning i antall ran og tyverier i urbane områder i Lesotho, deriblant i Maseru, Maputsoe og Leribe, og besøkende kan være spesielt utsatt. Risiko for væpnede ran og bilkapringer er høyest i Maseru. Det har vært rapportert om enkelte ran av utlendinger også utenfor tettbygde områder. Svindel ved uttak fra minibank og lommetyveri kan forekomme.

Ved å ta enkle forholdsregler kan man redusere risikoen betydelig. Besøkende bør orientere seg lokalt om sikkerhetssituasjonen. Etter mørkets frembrudd kan det være en fordel ikke å bevege seg ute til fots, spesielt i Maseru. Områder med begrenset gatebelysning utgjør en særlig risiko på kveldstid. Ved bilkjøring anbefales det at man ikke har verdisaker liggende fremme i bilen. Om man blir utsatt for ransforsøk, bør man forholde seg rolig og ikke gjøre motstand.  

Besittelse av narkotika ansees som en alvorlig forbrytelse, og kan medføre streng straff.

Hovedveien fra Sør-Afrika til Maseru holder rimelig god standard. Veinettet utenfor urbane områder holder lavere standard. Begrenset belysning på kveldstid og beiteområder uten gjerde ved veistrekningene innebærer en særlig risiko, og man bør unngå å kjøre på landeveiene etter mørkets frembrudd.

Utenfor Maseru bør reisende benytte bil tilpasset lokale forhold. Ved kjøring i fjellområder og Sani Pass bør man benytte en solid firehjulstrekker. Da det i flere områder vil være begrenset tilgang på bistand utenfra bør reisende med bil vurdere å ha med førstehjelpsskrin, fungerende kommunikasjonsutstyr og ekstra drivstoff. Egen bil anbefales. Det er venstrekjøring i Lesotho.

Homoseksuell praksis er forbudt.

Lesotho befinner seg 1000–1400 meter over havet, med kulde og stedvis snø i vinterperioden mai-september i høytliggende områder. I de lavereliggende områder er vinteren tørr og mild, men nettene er ofte kalde. Sommeren er varm, med mye nedbør. Temperaturene blir sjelden svært høye. Sviktende nedbør kan føre til perioder med tørke og matmangel. Under sommermånedene mellom november og februar kan det forekomme sterke stormer, som også kan utløse jordras.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Lesotho oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Lokale nødnumre: Brannvesen 115, politi 112/ 58881010, ambulanse 121.

Tilgang til offentlige ambulansetjenester er begrenset. Reisende bør vurdere å benytte private tilbud.

I krise og nødsituasjon kan ambassaden i Pretoria kontaktes på tlf.:

+27 12 364 3700

.

Utenfor ambassadens åpningstid (08:00-16:00) kan UDs døgnoperative senter kontaktes på tlf +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger ikke visum for reiser til Lesotho som varer under fjorten dager. 

Det kan søkes om forlengelse av denne perioden ved ankomst. For lengre opphold i Lesotho kan man vurdere å søke om midlertidig oppholdstillatelse.

De aller fleste reisende til Lesotho kommer via Sør-Afrika og må derfor også sikre at de etterlever sørafrikanske bestemmelser knyttet til visum og reisedokumentasjon (se egen artikkel om Sør-Afrika). Veiene mellom Sør-Afrika og grensepasseringen ved Maseru holder god standard, men ved andre grensepasseringer bør man ha egnet bil.

Selv om det er visumfrihet for norske borgere ved kortere opphold i Lesotho er det kun pass som godkjennes som gyldig identifikasjonsdokument. Passet må være gyldig i minst seks måneder etter besøket er avsluttet.

Det er jevnlige flyvninger t/r Johannesburg-Maseru.

I Sør-Afrika er det ingen krav om visum for norske borgere. Passet må imidlertid være gyldig i minst seks måneder etter besøket er avsluttet og må inneholde minst én blank side for hver inn- eller utreise i Sør-Afrika. Hvis du har visum, bør du i tillegg sjekke siste utreisedato angitt på stemplet du får ved ankomst Sør-Afrika. NB! Fra 1. juni 2015 kreves det fødselsattest med apostille for alle barn under 18 år uansett nasjonalitet ved reiser til og fra Sør-Afrika.

Hvis du kommer fra et annet afrikansk land, kan du bli avkrevet bevis for at du har gulfebervaksine. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumentene er gyldige.


Helse

Kvalitet på lokale helsetilbud er varierende og ligger gjennomgående under norsk standard.  Andelen av befolkningen som lever med hiv/aids er svært høy og lå i 2013 på anslagsvis 22.85 prosent som er en av verdens høyeste.

Det henvises til Folkehelseinstituttet for offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser i utlandet.

Det anbefales å benytte sørafrikanske helsetilbud der dette er mulig.

Vann fra springen kan drikkes på vanlige turiststeder. Det er ikke nødvendig å ta spesielle forholdsregler i forhold til mat.

For anbefaling om relevante vaksiner for reiser til Lesotho henvises det til Folkehelseinstituttets nettsider.

Bevis på at man har tatt gulfebervaksine kan være påkrevd ved innreise fra andre afrikanske land.

Det er begrenset tilgang til en rekke medisiner i store deler av Lesotho. Særlig ved reiser utenfor Maseru bør man vurdere å ta med egne medisiner.

Ved innførsel av medisiner til Lesotho kan man ta kontakt med lokale myndigheter for avklaring av gjeldende bestemmelser. 


Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge er +266. Telefonnettet er relativt stabilt i hovedstaden Maseru. Mobilnett er utilgjengelig i deler av Lesotho.

Tidsforskjell til Norge: Lesotho ligger en time foran Norge, men når det er sommertid i Norge er det ingen tidsforskjell.

Strømnettet er på 220 volt.

Deler av landet er uten mobildekning. Internettilgang er begrenset utenfor Maseru.

Nasjonal telefonkode: +266. Internettdomene: .ls

Lokal valuta er lesothiske loti. Sørafrikanske rand kan også brukes som betalingsmiddel i store deler av Lesotho.

Det finnes minibanker i Maseru. Det er ikke gitt at alle minibanker tar internasjonale kort. Kredittkort godtas kun på internasjonale hoteller, Shoprite, bilutleiefirmaer etc.

Normale åpningstider er mellom ca. 08.30 – 15.30.

Nasjonale helligdager er 1. januar, 11. mars (Moshweshwe Day), langfredag, påskedag, 1. mai, 29. mai (Ascension Day), 17. juli (King’s Birthday), 4. oktober (Independence Day), 1. juledag, 2. juledag.

Tipsing på rundt ti prosent av regningen er vanlig ved tilfredsstillende service ved restauranter. Tipsing ved hotell er ikke uvanlig. 

Engelsk og sesotho er offisielle språk.

Det er vanlig å håndhilse når man møter andre.  

Det er en fordel å spørre de det gjelder før man eventuelt tar bilder. Man bør unngå å ta bilder av militære installasjoner.

Til toppen