Lesotho - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Sør-Afrika.

Lesothos grenser er stengt. Grensene kan kun krysses for å levere varer/tjenester, av migrantarbeidere, av medisinske grunner og ifm begravelser. For mer informasjon se under punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 8. MARS 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: Island.

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Norra Savolax, Kajanaland og Länsi-Pohja.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. april 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

De fleste reiser til Lesotho gjennomføres uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til kriminalitet og transportsikkerhet. Infrastruktur, veinett og mobildekning kan være begrenset utenfor hovedstaden Maseru.

Norge er representert ved et honorært generalkonsulat i Maseru. Ansvarlig norsk ambassade for Lesotho er Pretoria i Sør-Afrika.

Lesotho er preget av perioder med politisk ustabilitet, og påfølgende politiske demonstrasjoner. Det anbefales at reisende innhenter informasjon om den gjeldende politiske situasjonen i Lesotho i forkant av innreise og er bevisst på utviklingen også etter ankomst. Unngå offentlige demonstrasjoner. Risikoen for terrorhendelser i Lesotho anses som liten.

Vold kan forekomme i forbindelse med politiske demonstrasjoner. Ved enkelte tilfeller har det vært sammenstøt mellom demonstranter og politi. Noen grenseoverganger til Sør-Afrika har tidligere blitt stengt som følge av protester fra lokale transportarbeidere mot lovgivning knyttet til grensekryssinger mellom nabolandene.

Det er sjelden besøkende utsettes for voldelig kriminalitet, men generell aktsomhet bør likevel utvises. Det rapporteres om økning i antall ran og tyverier i urbane områder i Lesotho, deriblant i Maseru, Maputsoe og Leribe. Besøkende kan være spesielt utsatt, og ekstra varsomhet bør utøves i feriesesongen. Risiko for væpnede ran og bilkapringer er høyest i Maseru. Unngå kjøring etter mørkets frembrudd. Det anbefales å kjøre med dørene låst, vinduene lukket og at verdisaker ikke ligger synlig fremme i bilen. Det har vært rapportert om enkelte ran av utlendinger også utenfor tettbygde områder. Svindel ved uttak fra minibank og lommetyveri kan forekomme.

Ved å ta enkle forholdsregler kan en redusere risikoen betydelig. Besøkende bør orientere seg lokalt om sikkerhetssituasjonen. Etter mørkets frembrudd kan det være en fordel ikke å bevege seg ute til fots, spesielt i Maseru. Områder med begrenset gatebelysning utgjør en særlig risiko på kveldstid. Dersom en blir utsatt for ransforsøk, bør en forholde seg rolig og ikke gjøre motstand.  

Besittelse av narkotika ansees som en alvorlig forbrytelse, og kan medføre streng straff.

Hovedveien fra Sør-Afrika til Maseru holder rimelig god standard. Veinettet utenfor urbane områder holder lavere standard. Begrenset belysning på kveldstid og beiteområder uten gjerde ved veistrekningene innebærer en særlig risiko, og en bør unngå å kjøre etter mørkets frembrudd.

Utenfor Maseru bør reisende benytte bil tilpasset lokale forhold. Ved kjøring i fjellområder og Sani Pass bør en benytte en solid firehjulstrekker. Siden det i flere områder vil være begrenset tilgang på bistand utenfra, bør reisende med bil vurdere å ha med førstehjelpsskrin, fungerende kommunikasjonsutstyr og ekstra drivstoff.  Det er venstrekjøring i Lesotho.

Homoseksuell praksis er forbudt i Lesotho.

Det laveste punktet i Lesotho er 1400 meter over havet. I høytliggende området er det ofte minusgrader og stedvis snø i vinterperioden, mai-september. I de lavereliggende områdene er vinteren tørr og mild, men nettene er ofte kalde.

Sommeren er varm, med mye nedbør. Temperaturene blir sjelden svært høye. Sviktende nedbør kan føre til perioder med tørke og matmangel. Under sommermånedene mellom november og februar kan det forekomme sterke stormer, som også kan utløse jordras.

Norske borgere som oppholder seg i Lesotho oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Lokale nødnumre: Brannvesen 115, politi 112/ 58881010, ambulanse 121.

Tilgang til offentlige ambulansetjenester er begrenset. Reisende bør vurdere å benytte private tilbud.

I krise og nødsituasjon kan ambassaden i Pretoria kontaktes på tlf.: +27 12 364 3700.

Utenfor ambassadens åpningstid (08:00-16:00) kan UDs døgnoperative senter kontaktes på tlf +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Bevegelser over grensen er begrenset til de som leverer viktige varer og tjenester, medisinsk evakuering samt et begrenset antall øvrige kategorier. Den internasjonale flyplassen i Maseru er stengt, bortsett fra transport av viktige varer og essensielt personell. Den sør-afrikanske regjeringen har gjenåpnet landegrensene til nabolandene. Myndighetene i Lesotho har imidlertid besluttet at landegrensen mellom Lesotho og Sør-Afrika forblir stengt.

De som har tillatelse til innreise må fremvise negativ covid-19-test som ikke er eldre enn 72 timer.

Norske borgere trenger ikke visum for reiser til Lesotho som varer under 14 dager. 

Det kan søkes om forlengelse av denne perioden ved ankomst. For lengre opphold i Lesotho kan man vurdere å søke om midlertidig oppholdstillatelse.

De aller fleste reisende til Lesotho kommer via Sør-Afrika og må derfor også sikre at de etterlever sørafrikanske bestemmelser knyttet til visum og reisedokumentasjon (se egen artikkel om Sør-Afrika). Veiene mellom Sør-Afrika og grensepasseringen ved Maseru holder god standard, men ved andre grensepasseringer bør man ha egnet bil.

Selv om det er visumfrihet for norske borgere ved kortere opphold i Lesotho er det kun pass som godkjennes som gyldig identifikasjonsdokument. Passet må være gyldig i minst seks måneder etter besøket er avsluttet.

Under ordinære forhold er det jevnlige flyvninger t/r Johannesburg-Maseru.

I Sør-Afrika er det ingen krav om visum for norske borgere. Passet må imidlertid være gyldig i minst seks måneder etter besøket er avsluttet og må inneholde minst én blank side for hver inn- eller utreise i Sør-Afrika. Hvis du har visum, bør du i tillegg sjekke siste utreisedato angitt på stemplet du får ved ankomst Sør-Afrika.

Mindreårige som reiser alene til Sør-Afrika, må fremvise fødselsattest. I følge med foresatte med norsk pass er det ikke behov for dette. Se New requirements for children travelling through South African ports of entry.

Hvis du kommer fra et annet afrikansk land, kan du bli avkrevet bevis for at du har gulfebervaksine. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumentene er gyldige.


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Kvaliteten på det lokale helsetilbudet er varierende og ligger gjennomgående under norsk standard.  Andelen av den voksne befolkningen som lever med hiv/aids er svært høy. I 2018 var andelen estimert til 25 prosent, som er en av verdens høyeste.

Det henvises til Folkehelseinstituttet for offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser i utlandet.

Det anbefales å benytte sørafrikanske helsetilbud der dette er mulig.

Vann fra springen kan drikkes på vanlige turiststeder. Det er ikke nødvendig å ta spesielle forholdsregler i forhold til mat.

For anbefaling om relevante vaksiner for reiser til Lesotho henvises det til Folkehelseinstituttets nettsider.

Bevis på at man har tatt gulfebervaksine kan være påkrevd ved innreise fra andre afrikanske land.

Det er begrenset tilgang til en rekke medisiner i store deler av Lesotho. Særlig ved reiser utenfor Maseru bør man vurdere å ta med egne medisiner.

Ved innførsel av medisiner til Lesotho kan man ta kontakt med lokale myndigheter for avklaring av gjeldende bestemmelser. 


Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge er +266. Telefonnettet er relativt stabilt i hovedstaden Maseru. Mobilnettet er utilgjengelig i deler av Lesotho.

Tidsforskjell til Norge: Lesotho ligger en time foran Norge, men når det er sommertid i Norge er det ingen tidsforskjell.

Strømnettet er på 220 volt, og stikkontaktene er av type M. Husk adapter.

Deler av landet er uten mobildekning. Internettilgang er begrenset utenfor Maseru.

Nasjonal telefonkode: +266. Internettdomene: .ls

Lokal valuta er lesothiske loti. Sørafrikanske rand kan også brukes som betalingsmiddel i store deler av Lesotho, men dette gjelder ikke omvendt.

Det finnes minibanker i Maseru. Det er ikke gitt at alle minibanker tar internasjonale kort. Kredittkort godtas kun på internasjonale hoteller, Shoprite, bilutleiefirmaer etc.

Normale åpningstider er mellom ca. 08.30 – 15.30.

Nasjonale helligdager er 1. januar, 11. mars (Moshweshwe Day), langfredag, påskedag, 1. mai, 29. mai (Ascension Day), 17. juli (King’s Birthday), 4. oktober (Independence Day), 1. juledag, 2. juledag.

Tipsing på rundt ti prosent av regningen er vanlig ved tilfredsstillende service ved restauranter. Tipsing på hotell er ikke uvanlig. 

Engelsk og sesotho er offisielle språk.

Det er vanlig å håndhilse når man møter andre.  

Det er en fordel å spørre de det gjelder før man eventuelt tar bilder. Man bør unngå å ta bilder av militære installasjoner.