Lesotho - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Sør-Afrika.

Lesotho er et lite og fjellrikt land, omringet på alle kanter av nabolandet Sør-Afrika. De fleste reiser til Lesotho gjennomføres uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til kriminalitet og transportsikkerhet. Infrastruktur, veinett og mobildekning kan være begrenset utenfor hovedstaden Maseru.

De aller fleste reisende til Lesotho kommer via Sør-Afrika og må derfor også sikre at de etterlever sørafrikanske bestemmelser knyttet til visum og reisedokumentasjon.

Pass: For innreise i Lesotho kreves norsk maskinlesbart pass (nødpass aksepteres ikke). Passet må være gyldig i minst seks måneder etter besøket er avsluttet og inneholde minst to uskrevne sider.

Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. 

Visum: Norske borgere trenger ikke visum for reiser til Lesotho som varer under 14 dager. Det kan søkes om forlengelse av denne perioden ved ankomst.

Mindreårige: Mindreårige som reiser alene til Sør-Afrika, må fremvise fødselsattest. I følge med foresatte med norsk pass er det ikke behov for dette. Se:

Mistet pass: Hvis du mister pass eller oppholdskort, må du melde tapet til lokalt politi og kontakte konsulatet i Maseru som kontakter ambassaden i Pretoria. 

Gulfebervaksine: Bevis på at man har tatt gulfebervaksine kan være påkrevd ved innreise fra andre afrikanske land.

Reiseforsikring: Kontakt ditt forsikringsselskap for bekreftelse på at du er reiseforsikret under reisen.

De fleste reiser til Lesotho gjennomføres uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til kriminalitet og transportsikkerhet. Infrastruktur, veinett og mobildekning kan være begrenset utenfor hovedstaden Maseru. Se mer informasjon under avsnittet «Kriminalitet».

Demonstrasjoner: Lesotho er preget av perioder med politisk ustabilitet, og påfølgende politiske demonstrasjoner. Det anbefales at reisende innhenter informasjon om den gjeldende politiske situasjonen i Lesotho i forkant av innreise og er bevisst på utviklingen også etter ankomst. Unngå offentlige demonstrasjoner.

Terror: Risikoen for terrorhendelser i Lesotho anses som liten.

Trafikk: Unngå kjøring etter mørkets frembrudd. Hovedveien fra Sør-Afrika til Maseru holder rimelig god standard. Veinettet utenfor urbane områder holder lavere standard. Begrenset belysning på kveldstid og beiteområder uten gjerde ved veistrekningene innebærer en særlig risiko, og en bør unngå å kjøre etter mørkets frembrudd. Ved kjøring i fjellområder og Sani Pass bør en benytte en solid firehjulstrekker.

Jordras: Under sommermånedene mellom november og februar kan det forekomme sterke stormer som kan utløse jordras.

Hiv/aids: Andelen av den voksne befolkningen som lever med hiv/aids er svært høy. I 2021 var andelen estimert til 21 prosent, som er en av verdens høyeste.

Sykdommer: Kvaliteten på det lokale helsetilbudet er varierende og ligger gjennomgående under norsk standard.  Det anbefales å benytte sørafrikanske helsetilbud der dette er mulig. Det er begrenset tilgang til en rekke medisiner i store deler av Lesotho. Særlig ved reiser utenfor Maseru bør man vurdere å ta med egne medisiner. Ved innførsel av medisiner til Lesotho kan man ta kontakt med lokale myndigheter for avklaring av gjeldende bestemmelser.

Drikkevann: Vann fra springen kan drikkes på vanlige turiststeder.

Kriminaliteten i landet er svært høy, og alle bør ta forholdsregler mot tyveri, ran, bilkapring og minibanksvindel. Hovedstaden Maseru er særlig rammet.

Ta forholdsregler for å beskytte verdisaker og kontanter. Oppbevar kopi av viktige dokumenter, inkludert pass, på egnet sted. Vær ekstra forsiktig i folkemengder og pass på verdisakene. Ikke sett deg til motverge dersom du blir utsatt for ran, bilkapring eller liknende.

Kontakt politiet på 112 ved tegn på fare.

Ansvar: Dersom en krisesituasjon oppstår, er det sørafrikanske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Narkotika: Besittelse av narkotika ansees som en alvorlig forbrytelse, og kan medføre streng straff.

LHBT+: Homoseksuell praksis er forbudt i Lesotho.

Norge er representert ved et honorært generalkonsulat i Maseru. Ansvarlig norsk ambassade for Lesotho er Pretoria i Sør-Afrika.

Honorært konsulat i Lesotho:
Maseru Book Center Building, Ground Floor 
Oblate House
Kingsway, Maseru
Tel: +266 22 316 787
Honorær konsul: Tseko Alfonse Bohloa (Mr)
E-post: tseko@leo.co.ls

Norske borgere som oppholder seg i Lesotho oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/

Lokale nødnumre: Brannvesen 115, politi 112/ 58881010, ambulanse 121.

Tilgang til offentlige ambulansetjenester er begrenset. Reisende bør vurdere å benytte private tilbud.

I krise og nødsituasjon kan ambassaden i Pretoria kontaktes på tlf.: +27 12 364 3700.

Utenfor ambassadens åpningstid (08:00-16:00) kan UDs døgnoperative senter kontaktes på tlf +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no.

 

Lesotho. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Lesotho.