Lesotho - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Sør-Afrika.

Lesotho er et lite og fjellrikt land, omringet på alle kanter av nabolandet Sør-Afrika. De fleste reiser til Lesotho gjennomføres uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til kriminalitet og transportsikkerhet. Infrastruktur, veinett og mobildekning kan være begrenset utenfor hovedstaden Maseru. For informasjon om innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien, se under punktene Innreise og Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

De aller fleste reisende til Lesotho kommer via Sør-Afrika og må derfor også sikre at de etterlever sørafrikanske bestemmelser knyttet til visum og reisedokumentasjon.

Pass. For innreise i Lesotho kreves norsk maskinlesbart pass (nødpass aksepteres ikke). Passet må være gyldig i minst seks måneder etter besøket er avsluttet og inneholde minst to uskrevne sider.

Visum. Norske borgere trenger ikke visum for reiser til Lesotho som varer under 14 dager. Det kan søkes om forlengelse av denne perioden ved ankomst.

Mindreårige. Mindreårige som reiser alene til Sør-Afrika, må fremvise fødselsattest. I følge med foresatte med norsk pass er det ikke behov for dette. Se: New requirements for children travelling through South African ports of entry.

Mistet pass. Hvis du mister pass eller oppholdskort, må du melde tapet til lokalt politi og kontakte konsulatet i Maseru som kontakter ambassaden i Pretoria. 

Gulfebervaksine. Bevis på at man har tatt gulfebervaksine kan være påkrevd ved innreise fra andre afrikanske land.

Reiseforsikring. Kontakt ditt forsikringsselskap for bekreftelse på at du er reiseforsikret under reisen.

De fleste reiser til Lesotho gjennomføres uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til kriminalitet og transportsikkerhet. Infrastruktur, veinett og mobildekning kan være begrenset utenfor hovedstaden Maseru.

Kriminalitet. Det er sjelden besøkende utsettes for voldelig kriminalitet, men generell aktsomhet bør likevel utvises.

Demonstrasjoner. Lesotho er preget av perioder med politisk ustabilitet, og påfølgende politiske demonstrasjoner. Det anbefales at reisende innhenter informasjon om den gjeldende politiske situasjonen i Lesotho i forkant av innreise og er bevisst på utviklingen også etter ankomst. Unngå offentlige demonstrasjoner.

Terror. Risikoen for terrorhendelser i Lesotho anses som liten.

Trafikk. Unngå kjøring etter mørkets frembrudd. Hovedveien fra Sør-Afrika til Maseru holder rimelig god standard. Veinettet utenfor urbane områder holder lavere standard. Begrenset belysning på kveldstid og beiteområder uten gjerde ved veistrekningene innebærer en særlig risiko, og en bør unngå å kjøre etter mørkets frembrudd. Ved kjøring i fjellområder og Sani Pass bør en benytte en solid firehjulstrekker.

Jordras. Under sommermånedene mellom november og februar kan det forekomme sterke stormer som kan utløse jordras.

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg og følge med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg.

Koronatest/vaksinekrav: Reisende til Lesotho må fremlegge bevis på enten å være fullvaksinerte eller fremvise negativ PCR-test som ikke er eldre enn 72 timer ved ankomst. 

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Munnbind. Bruk av munnbind er obligatorisk.

Hiv/aids. Andelen av den voksne befolkningen som lever med hiv/aids er svært høy. I 2018 var andelen estimert til 25 prosent, som er en av verdens høyeste.

Sykdommer. Kvaliteten på det lokale helsetilbudet er varierende og ligger gjennomgående under norsk standard.  Det anbefales å benytte sørafrikanske helsetilbud der dette er mulig. Det er begrenset tilgang til en rekke medisiner i store deler av Lesotho. Særlig ved reiser utenfor Maseru bør man vurdere å ta med egne medisiner. Ved innførsel av medisiner til Lesotho kan man ta kontakt med lokale myndigheter for avklaring av gjeldende bestemmelser. 

Drikkevann. Vann fra springen kan drikkes på vanlige turiststeder.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det sørafrikanske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Besittelse av narkotika ansees som en alvorlig forbrytelse, og kan medføre streng straff.

LHBT+: Homoseksuell praksis er forbudt i Lesotho.

Norge er representert ved et honorært generalkonsulat i Maseru. Ansvarlig norsk ambassade for Lesotho er Pretoria i Sør-Afrika.

Norske borgere som oppholder seg i Lesotho oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/

Lokale nødnumre: Brannvesen 115, politi 112/ 58881010, ambulanse 121.

Tilgang til offentlige ambulansetjenester er begrenset. Reisende bør vurdere å benytte private tilbud.

I krise og nødsituasjon kan ambassaden i Pretoria kontaktes på tlf.: +27 12 364 3700.

Utenfor ambassadens åpningstid (08:00-16:00) kan UDs døgnoperative senter kontaktes på tlf +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no.

Lenke til ambassadens hjemmeside Honorary Consulate Lesotho - Norway in Lesotho

 

Lesotho. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Lesotho.