Luxembourg - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Nederland

Luxembourg er under normale omstendigheter et sikkert land å ferdes og oppholde seg i. Ansvarlig ambassade for landet er den norske ambassaden i Haag, Nederland.

Før du reiser, bes du registrere deg på Reiseregistrering.no. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på sms eller e-post. 

Inn/utreise for norske borgere. For nordmenn er pass og nasjonalt ID-kort eneste gyldige reisedokument. Selv om det ikke er passkontroll ved utreise/innreise fra Norge eller Luxembourg risikerer man å bli stanset i sikkerhetskontroll eller av flyselskapet. Dessuten kreves ofte pass ved innsjekking på hotell.

Inn/utreise for utenlandske borgere med gyldig oppholdstillatelse i Norge. Utlendingspass (blått reisedokument) samt reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) utstedt av norske myndigheter er gyldige reisedokumenter i Luxembourg. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort. 

Mistet pass/reisebevis. Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort må du melde tapet til luxembourgsk politi og kontakte ambassaden. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Haag eller Brussel. Prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Luxembourg er generelt sett et fredelig land å ferdes i, og terrorhandlinger er sjeldne, men blant annet på grunn av at Luxembourg by er vert for en rekke EU-institusjoner kan ikke terrorangrep utelukkes.

Terror. Terrorfaren i Luxembourg anses som reell, men abstrakt og ligger på nivå to av fire.

Vigilnat er den nasjonale kontraterrorstrategien og det viktigste instrumentet i terrorberedskapen i Luxembourg. 

Om en krise oppstår - ansvar: Dersom en krisesituasjon oppstår, er det luxembourgske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom medier. Myndighetene i Luxembourg opererer aktivt på twitter; @infocriseLU, og nettsiden Infocrise gir informasjon på fransk, tysk og engelsk. Reisende til Luxembourg anbefales å laste ned appen GouvAlert.lu.

Meld fra til ambassaden dersom du befinner deg i et kriseberørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Luxembourg har et godt utbygd helsesystem med både offentlige og private sykehus. Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge.

Alle reisende bør tegne en egen reise- og sykeforsikring før utreise. I tillegg bør man skaffe seg europeisk helsetrygdekort som er gyldig i alle EØS-land. Kortet bestilles hos Helfo.

Kriminaliteten i Luxembourg er noe lavere sammenlignet med andre europeiske land. Det bør vises generell aktsomhet, spesielt i Luxembourg by. 

Risikoen for naturkatastrofer er lav. Hvis det skulle oppstå en naturkatastrofe, er det viktig å følge anvisninger og anbefalinger fra luxembourgske myndigheter.  Det samme gjelder informasjon på ambassadens hjemmeside.

Skikk og bruk er ikke vesentlig forskjellig fra Skandinavia. Fransk og tysk er blant de fire hovedspråkene. Man klarer seg med engelsk.

LHBTI. Luxembourg er ansett for å være et trygt land å oppholde seg i for LHBTI-personer. 

Trafikk. Maksimal hastighet på motorveier er 120 km/t, på vanlige veier 90 km/t og i tettsteder 50 km/t. Sikkerheten på veiene er omtrent som i Norge, og norsk førerkort er gyldig.

Med et utbredt og godt vedlikeholdt sykkelnettverk er Luxembourg en populær destinasjon for syklister. Sykkelhjelm er ikke påbudt, men anbefales. Mobiltelefon på sykkel og i bil er bare tillatt handsfree og den må være tilkoblet en egnet beholder. Hode-/øretelefoner på sykkel er ikke tillatt.

Nødtelefon (ambulanse, politi, brann): 112
Nødtelefon (bilulykker uten skadde personer): 113
Politi: +352 244 244 244 /  contact@police.public.lu

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, 
e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatet

Nettsiden Norge i Luxembourg.

Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Luxembourg.