Luxembourg - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Nederland

Luxemburg er et sikkert land å ferdes i som turist. Man bør imidlertid ta forholdsregler for å unngå lommetyver, samt utvise normal forsiktighet på kvelder og netter. For informasjon om koronavirus se under punktet Helse. Det minnes om at det er Folkehelseinstituttet som gir helsefaglige reiseråd.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 21. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island, Malta, Polen og Romania.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen,Åland, Mellersta Österbotten, Södra Savolax, Centrala Tavastland, Kymmenedalen, Birkaland og Egentliga Finland

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

De fleste reiser er trygge og uten problemer. Men reisende kan bli utsatt for ubehageligheter og kriminalitet. Det er også risiko for å bli rammet av terror. Reisende bør være på vakt og ta fornuftige forholdsregler.

Myndighetene i Luxembourg vurderer kontinuerlig faren for terrorangrep og tilpasser beredskapen deretter. Luxembourg kan, som alle andre land, bli utsatt for terrorangrep. Landet er generelt sett et fredelig land og terrorhandlinger er sjeldne, men bl.a. pga at Luxembourg by er vert for en rekke EU-institusjonar kan ikke terrorangrep utelukkes.

Kriminaliteten i Luxembourg er omtrent på nivå eller lavere sammenlignet med andre europeiske land. Det bør vises generell aktsomhet, spesielt i Luxembourg by. Det er viktig å være oppmerksom på hvor man oppbevarer verdisaker som penger, pass, mobiltelefon, osv. Dette gjelder særlig på jernbanestasjoner, flyplasser og offentlige transportmidler.

Sikkerheten på veiene er omtrent som i Norge. Norsk førerkort er gyldig i Luxembourg. Helsemessige og sanitære forhold er også omtrent som i Norge.

Nødnummer (ambulansen, brannvesen): 112, politi: 113.

Ved en krise i Luxembourg som involverer norske statsborgere, vil den norske ambassaden i Haag assistere de som er rammet og deres pårørende.  Ambassaden vil samarbeide nært med generalkonsulatet i Luxembourg og andre kontaktpersoner.

I krise- og nødsituasjoner kan ambassaden kontaktes på nr. +31 70 311 76 11. Utenfor ambassadens åpningstid (09:00-16:00) kan UDs døgnoperative senter kontaktes på telefon: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Det er et krav i Luxembourg at man alltid skal kunne identifisere seg, og pass må derfor alltid medbringes. Pass er det eneste internasjonale gyldige identifikasjonsdokumentet for nordmenn.


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. 

Ved behov for lokal rådgivning om det nye koronaviruset i Luxembourg, kan man besøke helsedepartementets nettsider Coronavirus Covid-19 (på engelsk).

Det er opprettet en lokal «hotline» (8002 8080) som man kan ringe ved mistanke om smitte. For å unngå å smitte andre i slike tilfeller, bes det om ikke å besøke et legekontor eller legevakten. Nødnummeret 112 skal forbeholdes nødssituasjoner. 

Det er Folkehelseinstituttet som gir helsefaglige reiseråd. Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider

Se også nyttige tips om forebyggende tiltak på FHIs nettsider. 

***

Luxembourg har et godt utbygd helsesystem med både offentlige og private sykehus. Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge.

Det anbefales alle reisende til utlandet å tegne en egen reise- og sykeforsikring før utreise. I tillegg bør man skaffe seg europeisk helsetrygdekort som er gyldig i alle EØS-land. Kortet bestilles hos helsenorge.no.


Praktisk informasjon

Valuta: Euro
Strømstyrke: 220 volt
Åpningstider for banker er 09:00-17:00 (stengt lørdag og søndag) og butikker 09:00-18:00. Noen butikker og banker stenger midt på dagen (tidspunktet varierer).

Nasjonale helligdager: 1. nyttårsdag, mandag i karnevalsuka, 2. påskedag, 1. mai, Kristi himmelfartsdag,  2. pinsedag, 23. juni (nasjonaldagen), 15. august (Marimesse/Maria himmelfartsdag), bevegelig kirkehelligdag i begynnelsen av september, 1. november (helgemess/allehelgensdag), 1. og 2. juledag.

Det nasjonale språket i Luxembourg er luxemburgsk (lëtzebuergesch), men fransk og tysk er administrasjonsspråk for myndighetene. Mange snakker engelsk i Luxembourg by, i mindre grad andre steder i landet.

Nødnummer: 112 – alarmnummer, 113 – politi.

Honorært generalkonsulat i Luxembourg:
Consulat Général Royal de Norvège
10, rue de la Gare
3201 Bettembourg
Luxembourg
Tlf.: +352 511 880 
Fax: +352 512 863

Ansvarlig ambassade:
Royal Norwegian Embassy
Eisenhowerlaan 77J, 
NL-2517 KK Haag
Nederland
Tlf.: +31 (0) 70 311 76 11
E-post:  emb.hague@mfa.no
Nettside: http://www.norway.no/netherlands/