Luxembourg - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Nederland

Luxembourg er et sikkert land å ferdes i som turist. Man bør imidlertid ta forholdsregler for å unngå lommetyver, samt utvise normal forsiktighet på kvelder og netter. For informasjon om koronavirus se under punktet Helse.

Før du reiser, bes du registrere deg på Reiseregistrering.no. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på sms eller e-post. 

Inn/utreise for norske borgere: EU/Schengen-regler gjelder i Luxembourg og det er visumfritt for norske borgere. Innreisebestemmelser kan som følge av pandemien endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Opphold i mer enn 90 dager krever registrering. Pass, nødpass samt nasjonalt ID-kort med reiserett aksepteres og må være gyldig under hele oppholdet.

Inn/utreise for utenlandske borgere med gyldig oppholdstillatelse i Norge: Se nærmere informasjon på denne visumkalkulatoren. Opphold i mer enn 90 dager krever oppholdstillatelse. Reisebevis for flyktninger og utlendingspass aksepteres for innreise til Luxembourg. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge. Har du ikke oppholdskort, kan luxembourgske myndigheter nekte deg utreise fra Luxembourg, og det kan gi problemer om du i løpet av oppholdet i Luxembourg blir bedt om å vise gyldig ID og oppholdskort. 

Mistet pass/reisebevis: Tap eller tyveri av pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort skal umiddelbart meldes til luxembourgsk politi. Ta deretter kontakt med ambassaden i Haag. Politirapport må fremvises ved søknad om nytt (nød)pass/reisedokument/innreisevisum. Det er ikke mulig å søke om nasjonalt ID-kort med reiserett ved norske utenriksstasjoner.

Søknad om reisedokument og/eller innreisevisum krever personlig oppmøte på ambassaden. Søknader om reisedokument behandles av UDI og prosessen kan ta flere dager.

Luxembourg er generelt sett et fredelig land å ferdes i, og terrorhandlinger er sjeldne, men blant annet på grunn av at Luxembourg by er vert for en rekke EU-institusjoner kan ikke terrorangrep utelukkes.

Terror. Terrorfaren i Luxembourg anses som reell, men abstrakt og ligger på nivå to av fire.

Vigilnat er den nasjonale kontraterrorstrategien og det viktigste instrumentet i terrorberedskapen i Luxembourg. 

Om en krise oppstår - ansvar: Dersom en krisesituasjon oppstår, er det luxembourgske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom medier. Myndighetene i Luxembourg opererer aktivt på twitter; @infocriseLU, og nettsiden Infocrise gir informasjon på fransk, tysk og engelsk. Reisende til Luxembourg anbefales å laste ned appen GouvAlert.lu.

Meld fra til ambassaden dersom du befinner deg i et kriseberørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Koronavirus (covid-19): Ved behov for rådgivning om koronaviruset i Luxembourg, kan man besøke helsedepartementets nettsider Coronavirus.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.            

***

Luxembourg har et godt utbygd helsesystem med både offentlige og private sykehus. Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge.

Kriminaliteten i Luxembourg er noe lavere sammenlignet med andre europeiske land. Det bør vises generell aktsomhet, spesielt i Luxembourg by. Det er viktig å være oppmerksom på hvor man oppbevarer verdisaker som penger, pass, mobiltelefon, osv. Dette gjelder særlig på jernbanestasjoner, flyplasser og offentlige transportmidler.

Risikoen for naturkatastrofer er lav. Hvis det skulle oppstå en naturkatastrofe, er det viktig å følge anvisninger og anbefalinger fra luxembourgske myndigheter.  Det samme gjelder informasjon på ambassadens hjemmeside.

Skikk og bruk er ikke vesentlig forskjellig fra Skandinavia. Fransk og tysk er blant de fire hovedspråkene. Man klarer seg med engelsk.

Trafikk. Maksimal hastighet på motorveier er 120 km/t, på vanlige veier 90 km/t og i tettsteder 50 km/t. Sikkerheten på veiene er omtrent som i Norge, og norsk førerkort er gyldig.

Med et utbredt og godt vedlikeholdt sykkelnettverk er Luxembourg en populær destinasjon for syklister. Sykkelhjelm er ikke påbudt, men anbefales. Mobiltelefon på sykkel og i bil er bare tillatt handsfree og den må være tilkoblet en egnet beholder. Hode-/øretelefoner på sykkel er ikke tillatt.

Nødtelefon (ambulanse, politi, brann): 112
Nødtelefon (bilulykker uten skadde personer): 113
Politi: +352 244 244 244 /  contact@police.public.lu

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, 
e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatet

Nettsiden Norge i Luxembourg.

Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Luxembourg.