Madagaskar - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Sør-Afrika.

Madagaskar er et relativt trygt land for vestlige turister og andre tilreisende, men opplever periodevis politisk uro og demonstrasjoner. Vis årvåkenhet, hold deg oppdatert på sikkerhetssituasjonen der du er og unngå politiske forsamlinger. Trafikk, kriminalitet og svake helsesystemer utgjør de største risikofaktorene for norske borgere på Madagaskar.

Det er Madagaskars ambassade i London som dekker Norge. Du finner mer om visum og innreiseregler på nettsiden til ambassaden.

Sikkerhetssituasjonen er forverret de siste årene, men hvis man setter seg inn i situasjonen på forhånd og tar nødvendige forholdsregler kan man reise relativt trygt over store deler av øya.

Trafikk: Trafikkulykker kan få stores konsekvenser siden ambulansetjenester og sykehus har lav kapasitet og standard.  Det finnes et tilbud av «minibusser»  som dekker hele landet, men sikkerheten og komforten er langt lavere enn i Norge. Noen aktører tilbyr nå busser med høy komfort mellom de største byene. Leiebil med sjåfør er ofte ikke dyrere enn å kjøre selv, og anbefales. Unngå kjøring etter mørkets frembrudd.

Bilens sjåfør er juridisk ansvarlig hvis en blir innblandet i en ulykke på veien. Reisende må selv vurdere hvordan man vil forholde seg hvis man er involvert i en ulykke.

Terrorisme er ikke noen utfordring i Madagaskar.

ID-kontroll: Det anbefales å alltid bære passet på seg. Det er stadig hyppigere kontroller av id-papirer, særlig når en ferdes med bil. Pass er det eneste internasjonalt gyldige identifikasjonspapiret. Oppbevar kopi av pass, visum og forsikring på et sikkert sted.

Narkotika: Straff for besittelse og bruk av narkotika er på Madagaskar i hovedsak som i Norge. Myndighetene har innført strenge tiltak mot «sexturisme», spesielt hva gjelder misbruk av mindreårige. Strafferammen for kjøp av sex er på fem-ti års fengsel og/eller bøter.

Vaksine: Madagaskar har hyppig forekomst av malaria og andre alvorlige tropesykdommer. Det er viktig med god håndhygiene for å redusere risiko for diverse typer smitte og parasitter. Det anbefales bruk av malariaprofylakse og alle nødvendige reisevaksiner.

Se også Folkehelseinstituttets smittevernråd og aktuelle vaksiner ved reise til Madagaskar.

 

Medisiner: Landets helsesystemer er svake, og det anbefales at nødvendige medisiner medbringes. Det er også viktig med oppdatert reiseforsikring som dekker medisinsk evakuering.

Hovedstaden Antananarivo og andre byer er tryggere enn mange andre storbyer rundt omkring i verden, men overfall, ran og tyverier skjer regelmessig, særlig i sentrum kveld/natt, på markeder og på busstasjoner. Økonomisk motiverte kidnappinger rammer i hovedsak fastboende personer av indisk/pakistansk opprinnelse.

Unngå store folkeansamlinger og demonstrasjoner. Generelt bør bevegelse til fots utenfor hoteller mm. unngås etter mørkets frembrudd.

På landsbygda i sør er tradisjonelle kvegtyvbander nå involvert i annen  kriminell virksomhet, og kan være svært voldelige.

Voldsomme uvær feier ofte over øya i regntiden som varer fra desember til april. Flomvann kan forårsake store materielle ødeleggelser og gjøre veier uframkommelige. Sykloner er hyppigst på østkysten og nordspissen av øya. Populære turistmål som Ile St. Marie og Nosy Be befinner seg i utsatte soner.

Det er viktig å følge anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter, særlig i regntiden.

Mobiltelefonnettet er relativt godt utbygget, men enkelte områder har fortsatt ikke dekning, og de forskjellige operatørene kan ha ulik dekningsgrad.

I hovedstaden snakker mange fransk, men engelskkunnskaper er generelt mangelfulle.

Homoseksualitet er ikke straffbart på Madagaskar, men seksuell omgang mellom likekjønnede som involverer noen under 21 år er straffbart (også ved samtykke). Generelt er det gassiske samfunnet mindre tolerant enn i Norge, og seksuell orientering og kjønnsidentitet er i liten grad offentlig diskutert.

Ansvarlig norsk ambassade for Madagaskar er Norges ambassade i Pretoria, Sør-Afrika. Ved behov for konsulær bistand, ta kontakt med ambassaden på telefon +27 123 643 700, eller epost cons.pretoria@mfa.no

I krise og nødsituasjon anbefales det at man kontakter UDs døgnoperative senter kontaktes på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no.

Politi kan kontaktes på telefon: 17 eller 117 fra mobiltelefon
Brannvesen kan kontaktes på telefon: 18 eller 118 fra mobiltelefon
Gendarmerie (utenfor byene): telefon 19 eller 119 fra mobiltelefon
Hjelp ved  medisinsk nødsituasjon: telefon 17 / 117 fra mobiltelefon

 

Madagaskar. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Madagaskar.