Madagaskar - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Sør-Afrika.

Madagaskars myndigheter har opprettholdt utestengingen av all regulær passasjertrafikk med fly til landet, både internasjonalt og regionalt. Reise med skip er heller ikke mulig. Norge ble 16. januar inkludert i listen over avreiseland som ikke er godtatt før ankomst Madagaskar. Siden slutten av februar har smittespredningen av covid-19 akselerert, og det er innført begrensninger på bevegelsesfriheten innenlands. For mer informasjon om situasjonen og myndighetenes tiltak, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 4. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island og Malta.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen og Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 1. juli 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Sikkerhetssituasjonen på Madagaskar er i dag generelt verre enn før kriseårene etter statskuppet (2009-2013). Men hvis man setter seg inn i situasjonen på forhånd og tar nødvendige forholdsregler, kan man reise relativt trygt over store deler av øya.

På grunn av politisk ustabilitet, sosial uro og til dels ekstrem fattigdom har kriminalitet blitt et økende problem på Madagaskar. Hovedstaden Antananarivo er tryggere enn mange andre storbyer rundt omkring i verden, men overfall, ran og tyverier skjer oftere nå enn tidligere, særlig i endel sentrumsområder, på markeder og på buss- og «taxibe»stasjoner.

Unngå store folkeansamlinger og demonstrasjoner. Generelt bør bevegelse til fots utenfor hoteller mm unngås etter mørkets frembrudd. Selv for kortere strekninger anbefales det å benytte taxi eller eget kjøretøy. Det har også vært meldt om problemer i enkelte naturreservater (særlig lengst nord) og på noen strender (særlig i Toliary-området).

Benytt hotellsafe til oppbevaring av pass og verdisaker. Begrens oppbevaring og eksponering av kontanter/verdisaker ved bevegelser utomhus.

På landsbygda i sør skaper har den økte aktiviteten til kvegtyver, som nå også engasjerer seg i andre former for kriminell virksomhet, store problemer. Som en generell regel bør en ikke legge opp til ferieturer på dårlige veier i øde områder.

Faren for terrorhendelser på Madagaskar ansees som lav. De senere årene har det vært et større antall økonomisk motiverte kidnappinger, men disse rammer i hovedsak fastboende personer av indisk/pakistansk opprinnelse.

Madagaskar har generelt et greit utbygget busstransportsystem, men sikkerheten og komforten er langt lavere enn i Norge. Reisende bør benytte egen transport. Leiebil med sjåfør er ofte ikke dyrere enn å kjøre selv, og anbefales. Både veistandarden og bilparkens standard er generelt dårlig på Madagaskar. Det oppfordres til å utvise stor forsiktighet i trafikken, både for kjørende og fotgjengere. Unngå kjøring etter mørkets frembrudd.

Bilens sjåfør er juridisk ansvarlig hvis en blir innblandet i en ulykke på veien. Reisende må selv vurdere hvordan man vil forholde seg hvis man er involvert i en ulykke. Noen anbefaler at man kjører rett videre til første politi- eller gendarmeripost hvis man har vært med å forårsake en ulykke, enten man er årsak til hendelsen eller ikke. Særlig gjelder dette utenfor tettbebygde områder. Det er eksempler på at folk tar loven i sine egne hender, med til dels svært tragiske konsekvenser (for eks lynsjing). Det anbefales å snarest mulig ta kontakt med politi (17 eller 117) eller gendarmeri (19 eller 119).

Madagaskar er et værutsatt land, og voldsomme uvær feier ofte over øya i regntiden som varer fra desember til april. Flomvannet kan forårsake store materielle ødeleggelser og gjøre veier uframkommelige. Sykloner er hyppigst på østkysten og nordspissen av øya. Populære turistmål som Ile St. Marie og Nosy Be befinner seg i utsatte soner. Det understrekes at det er viktig å følge anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter, særlig i regntiden.

Ved reise til Madagaskar oppfordres du til å registrere deg på reiseregistrering.no.

I Madagaskar er Norge offisielt representert gjennom ambassadeseksjonen i Antananarivo (underlagt ambassaden i Pretoria) og visekonsulatet i Toamasina.

I krise og nødsituasjon anbefales det at man kontakter UDs døgnoperative senter kontaktes på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no, eventuelt ambassadeseksjonen i Antananarivo (tel: +261 349123419/+47 97571455). 


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Pga. covid-19-situasjonen er det foreløpig ikke åpnet opp for kommersielle flyvninger til Madagaskar.


Helse

Koronavirus (covid-19): Smittespredningen av covid-19 i Madagaskar har akselerert siden slutten av februar 2021. Hovedstaden er spesielt rammet, men det er risiko for smitte over hele landet, spesielt i byene. Det er bekreftet at den sør-afrikanske mutanten er i landet, og sammenliknet med siste smittetopp i juli 2020, er det nå en større andel «alvorlig syke» og økning i covid-19-relaterte dødsfall. President Rajoelina gjeninnførte 3. april nasjonal «helseunntakstilstand». Skoler og universiteter er stengt, men næringsliv holdes åpent. Det er portforbud i hovedstaden 21:00-04:00.  F.o.m 4. april er det ikke tillat å forlate eller reise til hovedstadsregionen Analamanga, Atsinanana, Sava, Boeny eller turistdestinasjonen Nosy Be.

Helsemyndighetene legger ut oppdatert informasjon om covid-19-situasjonen på denne nettsiden Covid-19: Madagascar.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Helsesituasjonen på Madagaskar er svært dårlig, og reisende bør være oppmerksom på at mulighet for medisinsk hjelp ved skade/sykdom er vesentlig dårligere enn i Norge. Det finnes et landsdekkende nettverk av sykehus og klinikker, men standarden er varierende og ikke som i Europa. Noen kan anbefales ved mindre alvorlig sykdom eller skader. Ved alvorlig sykdom anbefales evakuering til La Reunion eller Sør-Afrika, ideelt sett ledsaget av helsepersonell. Gyldig reiseforsikring er derfor svært viktig ved reiser til Madagaskar.

Det anbefales å ta med førstehjelpsutstyr for å kunne rense sår og sikre mot ytterligere infeksjoner som lett oppstår i tropisk klima. Det er fare for malaria i store deler av landet og det anbefales å søke råd hos lege/helsestasjon før avreise om behov for malariaprofylakse. Husk at myggolje alltid bør være med, og at medbrakt myggnett kan være nyttig hvis man reiser utenfor byer og større turiststeder. Det har vært flere meslingepidemier de siste årene.

Vann direkte fra springen bør ikke drikkes, og man bør vise god mathygiene.

Det vises for øvrig til Folkehelseinstituttet for offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet.


Praktisk informasjon

Retningsnummeret for samtaler fra Norge til Madagaskar er +261. Mobiltelefonnettet er relativt godt utbygget, men enkelte områder har fortsatt ikke dekning, og de forskjellige operatørene kan ha ulik dekningsgrad. Man bør undersøke på forhånd med sin mobilleverandør om mobil­abonnementet kan brukes til ”roaming” på Madagaskar, og hvor mye dette koster. Et alternativ er å kjøpe et kontantkort-abonnement av en lokal leverandør.

Turistsektoren har de siste årene hatt en stor utvikling og det finnes overnattingsmuligheter med komfort og pris tilpasset alle typer reisende. Det er internettkafeer i de fleste større byene og turiststedene og wifi er også utbredt ved bedre hoteller, restauranter og kafeer i større byer og turiststeder.

Elektrisitet: 220 volt. Stikkontakter som i Norge. 

Myntenheten er ariary (MGA). Kun større hoteller, restauranter og shoppingsenter i Antananarivo aksepterer kredittkort. Det kan tas ut kontanter i banker og minibanker i de største byene og på turiststeder som Nosy Be (nord-vest) og Ile St. Marie. Det mest utbredte kredittkortet er Visa, men Mastercard er også godkjent en rekke plasser. Kun et mindretall banker aksepterer Mastercard. Det anbefales å ta med en god beholdning utenlandsvaluta (gjerne euro). Det er ingen øvre grense for innføring av valuta, men må oppgis ved innreise som ledd i kontrollen med det svarte marked. Det gjøres oppmerksom på at svært mange fremdeles oppgir priser i den tidligere valutaen gassisk franc (FMG). Bytteforholdet er 5 FMG = 1 MGA.

Normale åpningstider for butikker: Fra 09.00/10.00 til 18.00/19.00 (også lørdager), supermarkeder fra 09.00 til 19.30 (alle hverdager), søndager 09.00 til 13.00, banker fra 08.00 til 15.30 – stengt lørdag/søndag, kontorer og butikker er ofte stengt midt på dagen (12.00 – 14.00). 

Tidsforskjellen til Norge er +1 time (sommertid) +2 timer (vintertid).

Det anbefales å alltid bære passet på seg. Det er stadig hyppigere kontroller av id-papirer, særlig når en ferdes med bil. Pass er det eneste internasjonalt gyldige identifikasjonspapiret. Oppbevar kopi av pass, visum og forsikring på et sikkert sted.

Straff for besittelse og bruk av narkotika er på Madagaskar i hovedsak som i Norge. Myndighetene har innført strenge tiltak mot ”sexturisme”, spesielt i forhold til misbruk av mindreårige. Strafferammen for kjøp av sex er på fem-ti års fengsel og/eller bøter.

I hovedstaden snakker mange fransk, men engelskkunnskaper er generelt mangelfulle. Gasserne kler seg forholdsvis formelt i arbeidssammenheng, men mindre formelt på restaurant og privat. Vær imidlertid oppmerksomhet på at synet på hva som er sømmelig kleskode på offentlig sted er mer konservativ enn i Norge.
 
Det er nyttig å være oppmerksom på at gasserne i større grad enn nordmenn legger vekt på formell høflighet: Man hilser når man går inn i en butikk eller passerer noen i et rom, sier unnskyld når man støter bort i noen, bruker ofte ”s’il vous plaît" og ”merci” osv.