Forsiden

Madagaskar - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Sør-Afrika.

Covid-19-pandemien påvirker nå i mindre grad mulighetene for å reise til og innad i landet. For mer informasjon om situasjonen og myndighetenes tiltak, se under punktene «Innreise/mellomlanding/utreise» og «Helse»

Internasjonale og regionale flyvninger til/fra Madagaskar er nå tilbake til det normale. Myndighetene fjernet 11. august det tidligere kravet om negativ PCR-test før avreise til Madagaskar ogobligatorisk antigen-hurtigtest for covid-19 ved ankomst.  Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg uten forvarsel. Reisende er selv ansvarlig for å holde seg orientert om innreisebestemmelser og krav til visum.

Oppdatert reiseinformasjon finner du på nettsiden Conditions de voyage.

Sikkerhetssituasjonen er forverret de siste årene, men hvis man setter seg inn i situasjonen på forhånd og tar nødvendige forholdsregler kan man reise relativt trygt over store deler av øya.

Trafikkulykker kan få stores konsekvenser siden ambulansetjenester og sykehus har lav kapasitet og standard.  Det finnes et tilbud av «minibusser»  som dekker hele landet, men sikkerheten og komforten er langt lavere enn i Norge. Noen aktører tilbyr nå busser med høy komfort mellom de største byene.  Leiebil med sjåfør er ofte ikke dyrere enn å kjøre selv, og anbefales. Unngå kjøring etter mørkets frembrudd.

Bilens sjåfør er juridisk ansvarlig hvis en blir innblandet i en ulykke på veien. Reisende må selv vurdere hvordan man vil forholde seg hvis man er involvert i en ulykke.

Terrorisme er ikke noen utfordring i Madagaskar.

Det anbefales å alltid bære passet på seg. Det er stadig hyppigere kontroller av id-papirer, særlig når en ferdes med bil. Pass er det eneste internasjonalt gyldige identifikasjonspapiret. Oppbevar kopi av pass, visum og forsikring på et sikkert sted.

Straff for besittelse og bruk av narkotika er på Madagaskar i hovedsak som i Norge. Myndighetene har innført strenge tiltak mot ”sexturisme”, spesielt hva gjelder misbruk av mindreårige. Strafferammen for kjøp av sex er på fem-ti års fengsel og/eller bøter.

Koronavirus (covid-19): Landet har siden juni 2022 vært inne i en fjerde smittebølge, men med vesentlig mindre omfang enn tidligere og ingen begrensninger for reiser og opphold internt i landet. Reisende bør fortløpende gjøre sin egen vurdering av smittesituasjonen og mulighet for innføring av reiserestriksjoner på kort varsel.

Hovedstaden Antananarivo og andre byer er tryggere enn mange andre storbyer rundt omkring i verden, men overfall, ran og tyverier skjer regelmessig, særlig i sentrum kveld/natt, på markeder og på busstasjoner. Økonomisk motiverte kidnappinger rammer i hovedsak fastboende personer av indisk/pakistansk opprinnelse.

Unngå store folkeansamlinger og demonstrasjoner. Generelt bør bevegelse til fots utenfor hoteller mm. unngås etter mørkets frembrudd.

På landsbygda i sør er tradisjonelle  kvegtyvbander nå involvert i annen  kriminell virksomhet, og kan være svært voldelige.

Voldsomme uvær feier ofte over øya i regntiden som varer fra desember til april. Flomvann kan forårsake store materielle ødeleggelser og gjøre veier uframkommelige. Sykloner er hyppigst på østkysten og nordspissen av øya. Populære turistmål som Ile St. Marie og Nosy Be befinner seg i utsatte soner. Det understrekes at det er viktig å følge anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter, særlig i regntiden.

Mobiltelefonnettet er relativt godt utbygget, men enkelte områder har fortsatt ikke dekning, og de forskjellige operatørene kan ha ulik dekningsgrad.

I hovedstaden snakker mange fransk, men engelskkunnskaper er generelt mangelfulle.

Homoseksualitet er ikke straffbart på Madagaskar, men seksuell omgang mellom likekjønnede som involverer noen under 21 år er straffbart (også ved samtykke). Generelt er det gassiske samfunnet mindre tolerant enn i Norge, og seksuell orientering og kjønnsidentitet er i liten grad offentlig diskutert.

I Madagaskar er Norge offisielt representert gjennom ambassadeseksjonen i Antananarivo (underlagt ambassaden i Pretoria).

Ambassadeseksjonen på Facebook.

I krise og nødsituasjon anbefales det at man kontakter UDs døgnoperative senter kontaktes på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no, eventuelt ambassadeseksjonen i Antananarivo (tel: +261 349123419/+47 97571455).

Politi kan kontaktes på telefon: 17 eller 117 fra mobiltelefon

Brannvesen kan kontaktes på telefon: 18 eller 118 fra mobiltelefon

Gendarmerie (utenfor byene): telefon 19 eller 119 fra mobiltelefon

Hjelp ved  medisinsk nødsituasjon: telefon 17 / 117 fra mobiltelefon eller +261 20 22 357 53

 

Madagaskar. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Madagaskar.