Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Madagaskar - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Sør-Afrika

Den generelle sikkerhetssituasjonen på Madagaskar har blitt noe verre etter mange år med politisk uro. Etter et fredelig presidentvalg på tampen av 2018 ser det imidlertid ut til at den politiske situasjonen har stabilisert seg. Det kan bety at også sikkerhetssituasjonen langsomt vil bedre seg. I enkelte områder er det fortsatt en forhøyet risiko for overfall på turister. Den største enkeltrisikoen mht liv og helse er likevel trafikkulykker. Sykdommer man må være oppmerksom på er blant annet malaria og pest. Pestsesongen varer normalt fra september til februar og er nå over. I øyeblikket herjer en meslingsepidemi.

Snarveier:

Sikkerhet

Sikkerhetssituasjonen på Madagaskar har blitt verre etter mange år med politisk uro. Fremfor alt har den økte aktiviteten til kvegtyver, som nå også engasjerer seg i andre former for kriminell virksomhet, krevd mange ofre på Madagaskar. De fleste av disse er fastboende i grisgrendte strøk. 

Turister kan fortsatt besøke Madagaskar. Selv om det generelt er mer kriminalitet enn bare for noen få år siden, kan en med visse forholdsregler reise relativt trygt over store deler av øya.

En bør videre være forsiktig ved besøk til fjellene i Diego-Suarez, stranden «La Batterie» utenfor Tulear og Betroka-distriktet sør-øst i landet, hvor det forekommer organiserte kvegtyverier. Anosy-regionens hovedstad Fort Dauphin er i hovedsak rolig, men ekskursjoner til «Pic Saint-Louis» bør unngås.

I Antananarivo bør bevegelse til fots unngås etter mørkets frembrudd. Selv for kortere strekninger anbefales det å benytte taxi eller eget kjøretøy. Det bør utvises forsiktighet i enkelte ubebodde områder som strender og nasjonalparker etter mørkets frembrudd.

Som en generell regel bør en ikke legge opp til ferieturer på dårlige veier i øde områder.

Faren for terrorhendelser på Madagaskar ansees som lav. Det er registrert økende og delvis grov og væpnet kriminalitet i landet, særlig i de større byene. Lommetyverier forekommer hyppig. Det bør for øvrig utvises særlig forskitighet i områder som er hyppig besøkt av turister. 

Kidnappinger skjer stadig hyppigere, men rammer i hovedsak fastboende, hovedsakelig personer av indisk opprinnelse, og er økonomisk motivert.

Både veistandarden og bilparkens standard er generelt dårlig på Madagaskar. Det oppfordres til å utvise stor forsiktighet i trafikken, både for kjørende og fotgjengere.

Madagaskar har generelt et greit utbygget busstransportsystem, men sikkerheten og komforten er langt lavere enn i Norge. Reisende bør sikre seg egen transport, for eksempel ved leie av bil med sjåfør. Er en innblandet i en ulykke, bør en ta bilder og notere fakta. Få snakker fransk og enda færre engelsk ute i provinsene. Veistandard og til dels uforsiktig kjøring gjør ferdsel langs landeveiene mindre sikker enn i Europa.

Madagaskar er et værutsatt land, og voldsomme uvær feier ofte over øya i regntiden, som varer fra desember til april. Regntiden innebærer også store mengder regn.

Flomvannet kan forårsake store materielle ødeleggelser, og et stort antall mennesker risikerer hvert år å miste sine hjem, samtidig som risavlingene blir ødelagt. Madagaskar er særlig utsatt for sykloner, hyppigst på østkysten og nordspissen av øya. Populære turistmål som Ile St. Marie og Nosy Be befinner seg i utsatte soner. Det understrekes at det er viktig å følge anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter, særlig i regntiden.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid på Madagaskar oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

I krise og nødsituasjon oppfordres publikum til å kontakte ambassaden på telefon  +261 20 22 305 07, eller ambassaderåden direkte på telefon +261 32 05 234 19. Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum også kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00.  E-post: [email protected]

Det norske, honorære generalkonsulatet i Antananarivo har det konsulære ansvaret for nordmenn på Madagaskar.  Dets hjemmeside inneholder oppdatert informasjon beregnet på nordmenn som besøker Madagaskar.

Forholdsregler ved reiser til Madagaskar

  • Ha alltid med kopi av pass. 
  • Begrens oppbevaring og eksponering av kontanter/verdisaker ved bevegelser utomhus
  • Benytt safe til oppbevaring av pass og verdisaker
  • Unngå kjøring etter mørkets frembrudd
  • Unngå store folkeansamlinger og demonstrasjoner. 
  • Unngå å gå alene ute etter mørkets frembrudd, særlig i Antananarivo. 
  • Avstå fra enhver oppførsel som kan irritere befolkningen (dårlig kjøreatferd, arrogant holdning). 
  • Vær spesielt forsiktig på veien til flyplassen, på strendene og på restaurantene.

Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger visum for opphold på Madagaskar. Turistvisum kan utstedes på flyplassen ved ankomst.

Madagaskars konsulat utsteder, etter det Utenrikstjenesten er kjent med, for tiden ingen visum, verken turistvisum eller en-måneds visum som man kan søke om å forlenge når man først er ankommet (gjelder personer som flytter til landet). For et slikt visum anbefales det å henvende seg direkte til Madagaskars ambassade i Berlin. Det anbefales for øvrig å følge med på hjemmesiden til Madagaskars konsulat i Norge.

Utstedelse av turistvisum på flyplassen i Antananarivo koster per dags dato 80.000 ariary som for tiden tilsvarer ca 22 euro. Det anbefales å ha med litt mer i kontanter, slik at man kan få betalt for visumet, også dersom det skjer kurs-endringer.

Pass må være gyldige i inntil seks måneder etter innreise­tidspunktet.

For siste oppdaterte informasjon om innreisebestemmelser til Madagaskar oppfordres reisende til å undersøke med ambassadeseksjonen i Antananarivo eller ved Madagaskars generalkonsulat i Drammen. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter og visum er gyldige.

Alle reisende til utlandet bør tegne egen reise- og sykeforsikring før utreise. Det anbefales også å medbringe gyldig vaksinasjonskort. Det er den reisendes ansvar å påse at forsikring og vaksinasjonskort er gyldige.

Det er ingen øvre begrensning ved innførsel av utenlandsk valuta, men beløpet skal uansett deklareres ved ankomst. Gassiske myndigheter tillater ikke import av planter og de fleste matvarer.

Utførsel av de fleste dyrearter som reptiler, skjell, fugler og planter er forbudt, med mindre formell utførselstillatelse er gitt av gassiske myndigheter. Det gjelder spesielle utførselsrestriksjoner for kulturminner. Det er innført kontroll av håndbagasje ved avreise.


Helse

Helsesituasjonen på Madagaskar er svært dårlig. Madagaskars helsesystem har lav standard og evakuering er nødvendig til naboøyene ved alvorlig sykdom. Malaria forekommer i store deler av landet.

Det finnes et landsdekkende nettverk av sykehus og klinikker, men standarden er varierende og ikke som i Europa. Noen kan anbefales ved mindre alvorlig sykdom eller skader. Ved alvorlig sykdom anbefales evakuering til La Reunion eller Sør-Afrika, ideelt sett ledsaget av helsepersonell. Gyldig reiseforsikring er derfor svært viktig ved reiser til Madagaskar.

Det anbefales å ta med førstehjelpsutstyr for å kunne rense sår og sikre mot ytterligere infeksjoner som lett oppstår i tropisk klima.

Det er fare for malaria i store deler av landet og det anbefales å søke råd hos lege/helsestasjon før avreise om behov for malariaprofylakse. Husk at myggolje alltid bør være med, og medbrakt myggnett kan være nyttig hvis man reiser utenfor byer og større turiststeder.

Vann direkte fra springen bør ikke drikkes.

Enkelttilfeller av pest forekommer regelmessig på Madagaskar mellom september og februar i fjerntliggende områder av innlandet (vanligvis over 800 meter over havet). Det forekommer også isolerte tilfeller utenfor området med endemisk tilstedeværelse. Ved inngangen til 2019 er det kun rapportert om noen titalls tilfeller av pest, og et beskjedent antall døde, i hovedsak pga byllepest. Det står i kontrast til pestutbruddet i 2017 som på samme tid hadde mer enn 100 registrerte døde. 

Derimot er det høsten 2018 brutt ut en meslingepidemi som rammer mange (mer enn 22.000 ifølge gassiske myndigheter) og spesielt barn. Det skal være den største epidemien siden 2004 og skyldes at mange barn ikke har blitt vaksinert det siste ti-året. Antall døde er høyst usikkert, men ifølge myndighetene var det 1141 personer medio mars.

Det vises for øvrig til Folkehelseinstituttet for offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet.

 


Praktisk informasjon

Retningsnummeret for samtaler fra Norge til Madagaskar er +261. Mobiltelefonnettet er relativt godt utbygget, men enkelte områder har fortsatt ikke dekning, og de forskjellige operatørene kan ha ulik dekningsgrad. Man bør undersøke på forhånd med sin mobilleverandør om mobil­abonnementet kan brukes til ”roaming” på Madagaskar, og hvor mye dette koster. Et alternativ er å kjøpe et kontantkort-abonnement av en lokal leverandør.

Det finnes internettkafeer i de fleste større byene og turiststedene og wifi er også utbredt ved bedre hoteller, restauranter og kafeer i større byer og turiststeder.

Elektrisitet: 220 volt. Stikkontakter som i Norge. 

Myntenheten er ariary (MGA). Kun større hoteller og shoppingsenter i Antananarivo aksepterer kredittkort. Det kan trekkes på kredittkort i banker og minibanker i de største byene og på turiststeder som Nosy Be (nord-vest) og Ile St. Marie. Det mest utbredte kredittkortet er Visa. Kun et mindretall banker aksepterer Mastercard. Det er ingen øvre grense for innføring av valuta, men må oppgis ved innreise som ledd i kontrollen med det svarte marked. Det gjøres oppmerksom på at svært mange fremdeles oppgir priser i den tidligere valutaen gassisk franc (FMG). Bytteforholdet er 5 FMG = 1 MGA.

Normale åpningstider for butikker: Fra 09.00/10.00 til 18.00/19.00 (også lørdager), supermarkeder fra 09.00 til 19.30 (alle hverdager), søndager 09.00 til 13.00, banker fra 08.00 til 15.30 – stengt lørdag/søndag, kontorer og butikker er ofte stengt midt på dagen (12.00 – 14.00). 

Tidsforskjellen til Norge er +1 time (sommertid) +2 timer (vintertid).

Det er ikke et uttalt krav på Madagaskar om å bære passet på seg, men man må alltid kunne identifisere seg. Det er stadig hyppigere kontroller av id-papirer, særlig når en ferdes med bil. Passet eller kopi av passet bør medbringes når en ferdes ute.  Pass er det eneste internasjonalt gyldige identifikasjonspapiret.

Straff for besittelse og bruk av narkotika er på Madagaskar i hovedsak som i Norge. Myndighetene har innført strenge tiltak mot ”sexturisme”, spesielt i forhold til misbruk av mindreårige. Strafferammen for kjøp av sex er på fem-ti års fengsel og/eller bøter.

I hovedstaden snakker mange fransk, men engelskkunnskaper er generelt mangelfulle.

Gasserne kler seg forholdsvis formelt i arbeidssammenheng, men mindre formelt på restaurant og privat. Vær imidlertid oppmerksomhet på at synet på hva som er sømmelig kleskode på offentlig sted er mer konservativ enn i Norge.
 
Det er nyttig å være oppmerksom på at gasserne i større grad enn nordmenn legger vekt på formell høflighet: Man hilser når man går inn i en butikk eller passerer noen i et rom, sier unnskyld når man støter bort i noen, bruker ofte ”s’il vous plaît" og ”merci” osv.

Diplomatiske forbindelser med Norge ble opprettet 27. oktober 1960. Norge hadde i perioden mai 2004 - juni 2011 ambassade i Antananarivo. Fra juli 2011 ble ambassaden nedjustert til en ambassadeseksjon, administrativt underlagt ambassaden i Pretoria.

Til toppen