Marokko - reiseinformasjon

Ved innreise til Marokko kreves ikke visum, men gyldig pass. Vi oppfordrer reisende og fastboende til å registrere seg på reiseregistering.no og laste ned appen Reiseklar.

Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreise- og utreisebestemmelser (onda.ma).

Gyldig pass: For innreise til Marokko krever marokkanske myndigheter at passet er gyldig i seks måneder fra innreise. Reisende må ta i betraktning at flyvninger mellom Marokko og Norge svært ofte medfører mellomlanding i Europa, hvor Schengen-landene kan ha andre regler for gyldighet av pass og nødpass

Visum: Norske borgere trenger ikke visum for innreise til Marokko for turistopphold inntil 90 dager. Skal man oppholde seg i Marokko utover 90 dager, må man senest 15 dager etter innreise kontakte marokkansk politi for å søke om forlengelse av oppholdet. Opphold utover 90 dager uten godkjennelse fra marokkansk politi regnes som ulovlig opphold. Ulovlig opphold bøtelegges og innebærer oppmøte i retten. Bot på MAD 1.000, - per overtrådte dag må betales før utreise.

Utenlandske borgere, flyktninger med norsk reisebevis, etc. må undersøke om det er visumplikt ved den marokkanske ambassade i Oslo i god tid før avreise. Marokko benytter elektronisk visum for noen kategorier turister som trenger visum (fra 10. juli 2022). Hensikten er blant annet å forenkle prosedyrer og redusere ventetider. Gebyrene for disse visa er som følger: MAD 700,- for vanlige visum (72 timer) og MAD 1.000,- for ekspress visum (24 timer). For mer informasjon vennligst se: List of countries whose citizens are exempted from entry visa into Morocco | Consular services (consulat.ma)

Barn under 18 år: Hvis du reiser med barn under 18 år, kan marokkanske myndigheter kreve at familieforhold dokumenteres. Når kun den ene av foreldrene reiser med barnet, kan det kreves en bekreftet fullmakt fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Dersom barna reiser alene, kan det kreves en bekreftelse på at reisen og oppholdet er godkjent av barnas foreldre.

Mistet pass: Hvis du mister passet, må du først melde tapet til marokkansk politi. Få kopi av anmeldelsen før du kontakter ambassaden i Rabat. Søknad om nødpass krever personlig oppmøte på ambassaden i Rabat og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager. Nødpass utstedes ikke andre steder enn ved ambassaden i Rabat. Norske nødpass er ikke lenger akseptert av franske myndigheter. Hvis du skal reise med norsk nødpass må du reise med direktefly / unngå enhver mellomlanding i Frankrike.

Valuta: Den marokkanske sentralbanken vil fra og med 20. juli 2023 ikke lenger veksle norske sedler. Nordmenn som planlegger en reise til Marokko bør veksle til seg valuta før avreise eller benytte kort eller andre elektroniske betalingsmidler under selve reisen.

Trafikk. Det bør utvises stor aktsomhet i trafikken, ulykkes frekvensen er høy. Vær særlig forsiktig i rundkjøringer og ved kryssing av veier, selv i lyskryss. Det er god standard på motorveiene, men veiene er dårlig opplyst. Pass på å ha med kontanter for å kunne betale bompenger på motorveiene (utenlandske kort godtas ikke).

Norsk førerkort er gyldig i Marokko.

Terror. Det er begrenset risiko for terrorangrep i Marokko. Marokkanske myndigheter har høy terrorberedskap. Angrep, også mot utenlandske turister og typiske turiststeder, kan imidlertid aldri helt utelukkes.

Demonstrasjoner. Det er jevnlig demonstrasjoner og folkeansamlinger i de store byene. De fleste av disse er fredelige. Norske borgere bør likevel unngå folkeansamlinger.

Trekking. For turer i fjell og ørken-områder bør det benyttes autoriserte guider med lokalkunnskap. Det anbefales at man forflytter seg i gruppe.

Kvinners sikkerhet. Selv om Marokko er mer «vestlig» enn mange andre muslimske land, bruker kvinnene klær som dekker store deler av kroppen. Utenfor turistområdene rådes kvinner til å dekke knær og skuldre for å unngå uønsket oppmerksomhet.

Vest-Sahara. Vest-Sahara er i henhold til FN-paktens bestemmelser et «ikke-selvstyrt territorium». Deler av Vest-Sahara er minelagt, det foregår sporadisk skuddveksling langs sandbermen og det er forbundet med stor fare å ferdes utenfor de store byene Layoune og Dakhla og veiene som forbinder dem. Den norske ambassaden har svært begrenset mulighet til å bistå norske borgere i Vest-Sahara.

Sykdommer: Det er meget viktig å ha gyldig reiseforsikring som dekker utgifter til legebehandling i Marokko og eventuelt syketransport til Norge.

Sanitære forhold er relativt gode i storbyene og turistområdene, og opphold i Marokko medfører ingen spesielle sykdomsfarer. Den materielle standarden ved offentlig sykehus er varierende og ligger under det man er vant til i Norge. Det finnes private klinikker i de store byene, hvor standarden er god. Sykehus krever bevis på gyldig reiseforsikring. Betalingen er oftest med kontanter. Tuberkulose, poliomyelitt, gulsott, hjernehinnebetennelse og kjønnssykdommer er utbredt i Marokko. Blodoverføring bør unngås. Man bør holde seg unna fremmede katter og hunder på grunn av fare for rabies. Se Folkehelseinstituttet for oppdatert informasjon om reisevaksine.

Drikkevann og mat: Det anbefales drikkevann fra flaske. Kjøtt bør være godt stekt. Frukt og grønnsaker bør vaskes grundig.

Det er generelt lite kriminalitet i Marokko. Marokkanske storbyer er relativt trygge å ferdes i, men som i alle storbyer bør man vise aktsomhet på kvelder og særlig etter det er blitt mørkt. På turiststeder, offentlig transport og i storbyer bør man likevel ta forholdsregler for å unngå lommetyver.

Det er ulovlig å ta bilder av politi / sikkerhetsstyrker i Marokko.

For å kunne ta med og bruke drone i Marokko kreves forhåndsgodkjennelse fra marokkanske myndigheter (https://dronemaroc.wixsite.com/).

Narkotika: Oppbevaring, bruk, salg eller smugling av illegale rusmidler anses som alvorlige lovbrudd og medfører streng straff.

Dobbelt statsborgerskap: Norsk-marokkanske borgere med dobbeltstatsborgerskap regnes som marokkanske borgere i Marokko. Dette gjør at man ikke kan regne med konsulær bistand fra ambassaden.

Ansvar: Dersom en krisesituasjon oppstår, er det marokkanske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Jordskjelv: Deler av Marokko ligger i en jordskjelvutsatt sone (særlig nordlige og sørlige Marokko). De fleste jordskjelv merkes knapt, men faren for større skjelv med store skader er alltid til stede. Man bør gjøre seg kjent med hvilke forholdsregler som kan tas i forkant av, under og i etterkant av jordskjelv. For mer informasjon se Generelt - jordskjelv.no

Jordskred: Deler av Marokko er utsatt for jordskred, særlig i forbindelse med styrtregn i vintersesongen. Personer som går i fjellet bør være spesielt oppmerksomme på dette.

Skogbrann: På grunn av tørt landskap og høye temperaturer er Marokko utsatt for skogbranner, spesielt i sommerhalvåret. Faren øker betraktelig dersom det er sterk vind. Skogbranner kan være potensielt svært farlige, og det oppfordres til å følge lokale myndigheters råd og vær forberedt på at evakuering kan bli nødvendig.

Lovbrudd i Marokko. Enkelte lovbrudd straffes hardt. Blant annet vil besittelse, bruk, salg eller smugling av illegale rusmidler kunne føre til lange fengselsstraffer.

Seksuell omgang utenfor ekteskap, samboerskap og homofil praksis er straffbart.

Religion. Ramadan som er fastemåneden overholdes strengt i Marokko. Det er ytterligere restriksjoner på salg av alkohol, og mange restauranter er stengt.

Det er forbudt å ha med seg bibelen på arabisk og spre ikke-muslimsk / evangelisk litteratur.

Politi i byene: 19
Politi utenfor byene: 177
Brann: 15
Ambulanse: 15

UDs døgnoperative senter på telefon: +47 23 95 00 00, e-post: UDops@mfa.no.

Ambassadens hjemmeside.

 

Marokko. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Marokko.