Marokko - reiseinformasjon

Marokko anses som et trygt reisemål. Ved innreise kreves ikke visum for norske statsborgere, kun gyldig pass. Vi oppfordrer reisende og fastboende til å registrere seg på reiseregistering.no og laste ned appen Reiseklar.

Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreise- og utreisebestemmelser (onda.ma). Vær oppmerksom på at man i passkontroll ved innreise ofte blir bedt om adresse for opphold i Marokko.

Gyldig pass: For innreise til Marokko krever marokkanske myndigheter at norsk pass er gyldig i seks måneder fra innreise. Vær oppmerksom på at franske myndigheter ikke godtar norske nødpass, så skal du reise tilbake til Norge med nødpass må du unngå mellomlanding i Frankrike.

Visum: Norske borgere trenger ikke visum for innreise til Marokko for turistopphold inntil 90 dager. Skal man oppholde seg i Marokko utover 90 dager, må man senest 15 dager etter innreise kontakte marokkansk politi for å søke om forlengelse av oppholdet. Opphold utover 90 dager uten godkjennelse fra marokkansk politi regnes som ulovlig opphold. Ulovlig opphold bøtelegges og innebærer oppmøte i retten. Bot på MAD 1.000, - per overtrådte dag må betales før utreise.

Utenlandske borgere, flyktninger med norsk reisebevis og så videre, må undersøke om det er visumplikt ved den marokkanske ambassade i Oslo i god tid før avreise. Marokko benytter elektronisk visum for noen kategorier turister som trenger visum (fra 10. juli 2022). Hensikten er blant annet å forenkle prosedyrer og redusere ventetider. Gebyrene for disse visa er som følger: MAD 700,- for vanlige visum (72 timer) og MAD 1.000,- for ekspress visum (24 timer). For mer informasjon vennligst se: List of countries whose citizens are exempted from entry visa into Morocco | Consular services (consulat.ma)

Barn under 18 år: Hvis du reiser med barn under 18 år, kan marokkanske myndigheter kreve at familieforhold dokumenteres. Når kun den ene av foreldrene reiser med barnet, kan det kreves en bekreftet fullmakt fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Dersom barna reiser alene, kan det kreves en bekreftelse på at reisen og oppholdet er godkjent av barnas foreldre.

Mistet pass: Hvis du mister passet, må du snarest mulig tapsmelde passet hos  marokkansk politi og ta med anmeldelsen ved søknad om nødpass. Søknad om nødpass krever personlig oppmøte til timeavtale ved ambassaden i Rabat. Vi gjør oppmerksom på at kan flere timer. Nødpass utstedes ikke andre steder enn ved ambassaden i Rabat. Vær oppmerksom på at franske myndigheter IKKE godtar norske nødpass, slik at dersom du skal reise tilbake til Norge med nødpass må du unngå mellomlanding i Frankrike.

Valuta: Reisende bør veksle til seg valuta før avreise eller ved ankomst. Betalingskort kan benyttes mange steder, men kontanter brukes fortsatt i mye større grad enn i Norge.

Trafikk: Norsk førerkort er gyldig i Marokko. Det må utvises stor aktsomhet i trafikken, ulykkes frekvensen er høy. Vær særlig forsiktig i rundkjøringer og ved kryssing av veier, selv i lyskryss. Det er god standard på motorveiene, men veiene er dårlig opplyst. Pass på å ha med kontanter for å kunne betale bompenger på motorveiene (utenlandske kort godtas ikke).

Terror: Det er begrenset risiko for terrorangrep i Marokko. Marokkanske myndigheter har høy terrorberedskap. Angrep, også mot utenlandske turister og typiske turiststeder, kan imidlertid aldri helt utelukkes.

Demonstrasjoner: Det er tidvis demonstrasjoner og folkeansamlinger i de store byene. De fleste av disse er fredelige. Norske borgere bør likevel unngå folkeansamlinger.

Trekking: For turer i fjell og ørken-områder bør det benyttes autoriserte guider med lokalkunnskap. Det anbefales at man forflytter seg i gruppe.

Kvinners sikkerhet: Selv om Marokko er mer «vestlig» enn mange andre muslimske land, bruker kvinnene klær som dekker store deler av kroppen. Utenfor turistområdene rådes kvinner til å dekke knær og skuldre for å unngå uønsket oppmerksomhet.

Vest-Sahara: Vest-Sahara er i henhold til FN-paktens bestemmelser et «ikke-selvstyrt territorium». Norge har ikke akseptert Marokkos anneksjon av Vest-Sahara, og Marokkos suverenitet over territoriet er heller ikke anerkjent av det store flertall av statene i det internasjonale samfunn. Deler av Vest-Sahara er minelagt, det foregår sporadisk skuddveksling langs sandbermen. Norge har ingen diplomatisk eller konsulær tilstedeværelse i Vest-Sahara og den norske ambassaden har svært begrenset mulighet til å bistå norske borgere i Vest-Sahara.

Sykdommer: Det er meget viktig å ha gyldig reiseforsikring som dekker utgifter til legebehandling i Marokko og eventuelt syketransport til Norge.

Sanitære forhold er relativt gode i storbyene og turistområdene, og opphold i Marokko medfører ingen spesielle sykdomsfarer. Den materielle standarden ved offentlig sykehus er varierende og ligger under det man er vant til i Norge. Det finnes private klinikker i de store byene, hvor standarden er god. Sykehus krever bevis på gyldig reiseforsikring. Betalingen er ofte med kontanter. Blodoverføring bør unngås. Man bør holde seg unna fremmede katter og hunder på grunn av fare for rabies. Se Folkehelseinstituttet for oppdatert informasjon om vaksiner og smittevernråd for Marokko.

Drikkevann og mat: Marokko har et meget variert og godt kjøkken. Det anbefales å bruke drikkevann fra flaske. Kjøtt bør være godt stekt. Frukt og grønnsaker bør vaskes grundig.

Det er generelt meget lite kriminalitet i Marokko. Marokkanske storbyer er relativt trygge å ferdes i, men som i alle storbyer bør man vise aktsomhet, særlig etter det er blitt mørkt. På turiststeder, offentlig transport og i storbyer bør man ta normale forholdsregler for å unngå lommetyver.

Det er ulovlig å ta bilder av politi og sikkerhetsstyrker i Marokko.

For å kunne ta med og bruke drone i Marokko kreves forhåndsgodkjennelse fra marokkanske myndigheter (https://dronemaroc.wixsite.com/).

Narkotika: Oppbevaring, bruk, salg eller smugling av illegale rusmidler anses som alvorlige lovbrudd og medfører streng straff.

Dobbelt statsborgerskap: Norsk-marokkanske borgere med dobbeltstatsborgerskap regnes som marokkanske borgere i Marokko. Dette gjør at man ikke kan regne med konsulær bistand fra ambassaden.

Dersom en krisesituasjon oppstår, er det marokkanske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Jordskjelv: Deler av Marokko ligger i en jordskjelvutsatt sone (særlig nordlige og sørlige Marokko). De fleste jordskjelv merkes knapt, men faren for større skjelv med store skader er alltid til stede. Man bør gjøre seg kjent med hvilke forholdsregler som kan tas i forkant av, under og i etterkant av jordskjelv. For mer informasjon se Generelt - jordskjelv.no

Jordskred: Deler av Marokko er utsatt for jordskred, særlig i forbindelse med styrtregn i vintersesongen. Personer som går i fjellet bør være spesielt oppmerksomme på dette.

Skogbrann: På grunn av tørt landskap og høye temperaturer er Marokko utsatt for skogbranner, spesielt i sommerhalvåret. Faren øker betraktelig dersom det er sterk vind. Skogbranner kan være potensielt svært farlige, og det oppfordres til å følge lokale myndigheters råd og vær forberedt på at evakuering kan bli nødvendig.

Språk: Arabisk (darija) og berber (amazig) er offisielle språk. Nesten alle snakker i tillegg enten fransk og/eller engelsk.

Lovbrudd i Marokko: Enkelte lovbrudd, som for eksempel  besittelse, bruk, salg eller smugling av rusmidler vil kunne føre til lange fengselsstraffer.

Seksuell omgang utenfor ekteskap, samboerskap og homofil praksis er straffbart.

Religion: Islam er statsreligion, men det er stor grad av religionsfrihet i Marokko. Under fastemåneden ramadan bør man unngå å spise, drikke eller røyke i offentlighet mellom soloppgang og solnedgang.

Det er forbudt å ha med seg bibelen på arabisk og spre ikke-muslimsk/evangelisk litteratur.

Politi i byene: 19
Politi utenfor byene: 177
Brann: 15
Ambulanse: 15

UDs døgnoperative senter på telefon: +47 23 95 00 00, e-post: UDops@mfa.no.

Ambassadens hjemmeside.

 

Marokko. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Marokko.