Marokko - reiseinformasjon

For å hindre spredning av koronaviruset har marokkanske myndigheter innført flere restriksjoner på reise til og i Marokko. Myndighetene har innført en sanitær unntakstilstand og blant annet innstilt regulær luft- og fergetrafikk Mer informasjon om hva dette innebærer for reise inn og ut av Marokko kan leses under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 27. AUGUST 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er gjort unntak for enkelte land og områder som enten er eller har vært på EUs tredjelandsliste.

I tillegg til EU/EØS, Sveits og Storbritannia er følgende land og områder unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Ukraina og USA.

Det globale reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Gyldig pass: For innreise til Marokko krever marokkanske myndigheter at passet er gyldig i seks måneder fra innreise. Reisende må også ta med i betraktning at flyvninger mellom  Marokko og Norge svært ofte medfører mellomlanding i Europa, hvor Schengen-landene kan ha andre regler for gyldighet av pass.

Utenlandske borgere, flyktninger med norsk reisebevis, etc. må undersøke om det er visumplikt ved den marokkanske ambassade i Oslo i god tid før avreise.

Visum: Norske borgere er ikke visumpliktige for innreise til Marokko for turistopphold inntil 90 dager. Dersom man skal være i Marokko lenger enn 90 dager, bør man senest 15 dager etter innreise kontakte marokkansk politi (prefecture) for å søke om forlengelse av oppholdet. Overtredelse av 90 dagers regelen medfører at den reisende befinner seg ulovlig i landet og vil hindres iå reise ut av landet så lenge oppholdet ikke er regularisert. Dette innebærer at den reisende må møte opp i retten og betale en bot på 1000 dh per overtrådt dag.

Barn under 18 år. Hvis du reiser med barn under 18 år, kan marokkanske myndigheter kreve at familieforhold dokumenteres. Når kun den ene av foreldrene reiser med barnet, kan det kreves en bekreftet fullmakt fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Dersom barna reiser alene, kan det kreves en bekreftelse på at reisen og oppholdet er godkjent av barnas foreldre.

Veisikkerhet: Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Vær forsiktig ved kryssing av veier, selv i lyskryss. Norsk førerkort er gyldig i Marokko.  Standarden på motorveiene er god, men veiene er dårlig opplyst og kjøring etter mørkets frembrudd frarådes. Årvåkenhet er nødvendig da biler ofte stanser langs veikanten, personer, esler og kuer krysser veibanen, inkludert på motorveien, og trafikkpolitiet stiller seg i veibanen. 

Terrorisme: Det er en viss risiko for terrorangrep i Marokko, også rettet mot utlendinger/turister. Marokkos myndigheter har på generell basis høy terrorberedskap. En norsk og dansk statsborger ble drept i Marokko i desember 2018 av individer som hadde uttrykt støtte til IS. I 2011 ble elleve mennesker drept, hvorav flere vestlige i et terroristangrep på en kafé i Marrakech. Reisende bes om å følge med i media, lytte til lokale myndigheter, og ellers vise årvåkenhet, spesielt på steder med mange mennesker, samt unngå øde steder.  

Folkeansamlinger: Demonstrasjoner og folkeansamlinger finner sted med jevne mellomrom over hele landet og særlig i de store byene. De fleste av disse er fredelige. Reisende bes om å ta nødvendige forholdsregler og unngå folkeansamlinger.  

Trekking: Turister som går i fjell- og ørkenområder i Marokko bør benytte autoriserte guider med lokalkunnskap og ikke begi seg på tur alene.  

Kvinners sikkerhet: Marokko er et muslimsk land, om enn noe mer "vestlig" enn mange andre muslimske land. Bare skuldre, korte skjørt og shorts er ikke vanlig utenfor turistområdet i Agadir og til dels i bykjernen i Casablanca. Det er tilrådelig at man dekker knær og skuldre for å unngå uønsket oppmerksomhet. 

 

Vest-Sahara: Marokko betrakter Vest-Sahara som marokkansk territorium. Dette er imidlertid ikke anerkjent av det internasjonale samfunnet. Vest-Sahara er iht. FN-paktens bestemmelser et «ikke-selvstyrt område» (Non-Self-Governing Territory). Våpenhvilen som ble etablert mellom Marokko og Polisario er pr. 13. november 2020 de facto opphevet. Det foregår sporadisk skuddveksling langs grenselinjen (sandbermen). Ferdsel utenfor storbyene Layoune og Dakhla bør i denne situasjonen unngås. Man bør  generelt være oppmerksom på stor minefare og unngå kjøring utenom veiene. Det gjøres oppmerksom på at den norske ambassaden har svært begrenset mulighet for å bistå norske borgere i Vest-Sahara.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge marokkanske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. Lokale medier er gode kilder til informasjon (for eksempel Yabiladi  som har artikler på engelsk, fransk og arabisk).

Innreiserestriksjoner: For å hindre spredning av koronaviruset har marokkanske myndigheter innført sanitær unntakstilstand og restriksjoner på inn- og utreise fra landet. Regulær regulær luft- og fergetrafikk er innstilt og mulighet til å reise til og fra Marokko er begrenset. Innreise fra 54 land, inkludert Norge, har ikke vært tillatt siden vinter 2021.

Marokkanske myndigheter har meddelt at de fra 15. juni vil åpne for spesialflyvninger inn og ut av landet. Det er p.t. uklart hvilke flyvninger dette vil gjelde eller hvor lenge denne ordningen vil vare. Reisende bes om å ta kontakt med reisebyrå eller flyselskap. Innreisebestemmelser avhenger av hvilket land man kommer fra. For nordmenn og personer som har oppholdt seg i Norge betyr dette at de kan få reise inn i Marokko fra 15. juni forutsatt de kan vise en negativ PCR-test tatt senest 48 timer før ankomst til Marokko, eller et vaksinasjonssertifikat. Mer informasjon om gjenopptagelse av flyvninger fra 15. juni kan leses her: Questions/ Réponses: Reprise des vols de et vers le Maroc à partir du mardi 15 juin 2021 | Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger (diplomatie.ma) (på fransk)

Koronatest: Alle reisende som ankommer Marokko skal fremvise dokumentasjon på negativ covid-19-test, som er utført maksimalt 48 timer før ankomst

Lokale restriksjoner: Det er innført sanitær unntakstilstand siden mars 2020, som blant annet innebærer at myndighetene på kort varsel kan innføre restriksjoner på ferdsel innad i landet, inkludert portforbud i byer med stor smitte. Ansiktsmasker er påbudt i det offentlige rom, innen- og utendørs. Det er portforbud mellom klokka 23 og 05. Myndighetene kan straffeforfølge personer som ikke overholder unntaksreglene med fengsel fra en til tre måneder og bøter.

Du kan ringe 141 eller + 080 100 4747 hvis du tror du har symptomer på koronaviruset og befinner deg i Marokko.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter om covid-19 på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Helsetilbudet er adekvat i de større byene, og da først og fremst på private klinikker. Det er påkrevet å legge frem bevis på gyldig helseforsikring. Betaling utføres oftest i kontanter. Utenfor storbyene vil det være vanskelig å finne adekvat medisinsk behandling.

Tuberkulose, poliomyelitt, gulsott, hjernehinnebetennelse og kjønnssykdommer er utbredt blant befolkningen i Marokko. Blodoverføring bør unngås.

Sanitære forhold er relativt gode i storbyene og turistområdene. Tilreisende anbefales å drikke vann fra flaske og fortrinnsvis spise kjøtt som er godt stekt.

Man bør holde seg unna fremmede katter og hunder pga. rabiesfare. Se for øvrig Norsk folkehelseinstitutt for oppdatert informasjon om vaksiner.

Det er viktig å sørge for reiseforsikring som dekker syketransport til Norge og utgifter til legebehandling.

Kriminalitet: Marokko har lite kriminalitet, men reisende bør være oppmerksomme på risikoen for lommetyver og andre kriminelle handlinger. Det er ulovlig å ta bilder av politi/sikkerhetsstyrker i Marokko. 

Borgere med norsk-marokkansk (dobbelt) statsborgerskap bes være oppmerksom på at de ved opphold i Marokko blir regnet som marokkanske borgere av landets myndigheter. Dette legger begrensninger på hvor mye konsulærbistand ambassaden og konsulatene kan yte norsk-marokkanere i straffesaker og andre rettssaker.

Ansvar: Dersom en krisesituasjon oppstår, er det marokkanske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Jordskjelv: Deler av Marokko ligger i en jordskjelvutsatt sone (særlig nordlige og sørlige Marokko). De fleste jordskjelv merkes knapt, men faren for større skjelv med store skader er alltid til stede. Det er lurt å gjøre seg kjent med hvilke forholdsregler som bør tas i forkant av, under og i etterkant av jordskjelv (se nettsidene til Norsar).

Jordskred: Deler av Marokko er utsatt for jordskred, særlig i forbindelse med styrtregn i vintersesongen. Personer som går i fjellet bør være spesielt oppmerksomme på dette.

Skogbrann. På grunn av tørt landskap og høye temperaturer er Marokko utsatt for skogbranner. Skogbranner skjer spesielt i sommerhalvåret, men ikke utelukkende. Faren øker betraktelig dersom det er sterk vind. Skogbranner kan være potensielt svært farlige og det oppfordres til å følge lokale myndigheters råd og vær forberedt på at evakuering kan bli nødvendig.

Språk: Arabisk og berbersk (amazigh) er offisielle språk. Fransk er første fremmedspråk og beherskes av de fleste i de større byene. Helt i nord snakkes ofte spansk bedre enn fransk. Engelsk er mindre utbredt, men beherskes i turistområdene, spesielt Agadir. 

Religion: Fastemåneden ramadan overholdes strengt. Det er da flere restriksjoner enn vanlig på salg av alkohol og mange restauranter er stengt. Utenomekteskapelig seksuell omgang er straffbart, herunder også samboerskap. Homofil praksis er også straffbart. Det er forbudt å ha med seg bibelen på arabisk, samt å spre ikke-muslimsk/evangelisk litteratur.   

Kvinners sikkerhet: Marokko er et muslimsk land, om enn noe mer "vestlig" enn mange andre muslimske land. Bare skuldre, korte skjørt og shorts er ikke vanlig utenfor turistområdet i Agadir og til dels i bykjernen i Casablanca. Det er tilrådelig at man dekker knær og skuldre for å unngå uønsket oppmerksomhet.  

Forholdsregler under reisen: Unngå enhver befatning med narkotiske stoffer. Marokko har svært strenge straffer for slike forhold. Vær varsom etter mørkets frembrudd og unngå kriminelt belastede områder. Ta aldri med pakker eller bagasje for andre personer.

Lokale nødnumre: Politi  19 (byer) og 177 (utenfor byene). Brann/ulykker 15.

Kontakt til ambassaden: : Du kan kontakte ambassaden på emb.rabat@mfa.no eller på 00212 05 37 66 42 00 eller 47 23 95 54 00 i arbeidstiden (09.00-15.00). I nødsituasjoner utenom arbeidstid vil du bli satt over til UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00, e-post: UDops@mfa.no.

Ambassadens hjemmeside.

 

Marokko. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Marokko.