Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Marokko - reiseinformasjon

De aller fleste reiser til Marokko er problemfrie, men den siste tidens hendelser, med drapene på en norsk og en dansk statsborger i Marokko, har ført til økt oppmerksomhet på terrorfaren i landet. Reisende oppfordres til å gjøre seg godt kjent med nødvendig informasjon før avreise, påse at de har gyldig reiseforsikring og registrere seg på reiseregistrering.no.

Snarveier:

Sikkerhet

Den siste tidens hendelser, med drapene på en norsk og en dansk statsborger i Marokko i desember 2018, har ført til økt oppmerksomhet på terrorfaren i landet.

Terror: Marokkos myndigheter har på generell basis høy terrorberedskap grunnet tidligere enkelthendelser i landet og som følge av terrorhandlinger i regionen for øvrig. Det siste større terrorangrepet i Marokko fant sted i Marrakech i 2011, med 17 omkomne. Myndigheten har en kontinuerlig innsats mot radikaliserte miljøer og antall arresterte knyttet til antatte terrorceller har økt de siste årene. Noen av disse meldes å ha hatt planer å utføre angrep på myndighetsapparatet og turistmål.

Reisende bes om å følge med i media, lytte til lokale myndigheter og ellers vise årvåkenhet, spesielt på steder med mange mennesker, samt unngå øde steder.

Veisikkerhet: Når det gjelder sikkerhet på veiene, må det over alt og til alle tider utvises stor forsiktighet. Standarden på motorveiene er god, men veiene er sjeldent opplyst og kjøring etter mørkets frembrudd frarådes. Årvåkenhet er nødvendig da biler ofte stanser langs veikanten, personer ofte krysser veibanen og trafikkpolitiet stiller seg opp midt i veien.

Trekking: Turister som går i fjell- og ørkenområder i Marokko bør benytte anerkjente guider med lokalkunnskap og ikke begi seg på tur alene.

Vest-Sahara: Marokko betrakter Vest-Sahara som marokkansk territorium. Dette er imidlertid ikke internasjonalt anerkjent. Vest-Sahara er iht FN-paktens bestemmelser et «ikke-selvstyrt område» (Non-Self-Governing Territory). Ved ferdsel i Vest-Sahara må man generelt være oppmerksom på minefare og bør unngå kjøring utenom veiene. Før reise til Vest-Sahara bør man forhøre seg ved den marokkanske ambassaden i Oslo om eventuelle krav om innreisetillatelse. Det gjøres også oppmerksom på at den norske ambassaden har begrenset med muligheter for å bistå norske borgere i Vest-Sahara på grunn av den uavklarte politiske situasjonen.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Gyldig pass: For norske borgere som reiser til Marokko krever marokkanske myndigheter at passet er gyldig i seks måneder fra innreise. Reisende må også ta med i betraktning at flyvninger fra Marokko til Norge svært ofte medfører mellomlanding i Europa, hvor Schengen-landene kan ha andre regler for gyldighet av pass.

Visum: Norske borgere er ikke visumpliktige for innreise til Marokko for turistopphold som varer mindre enn tre måneder. Dersom man skal være i Marokko lenger enn tre måneder, bør man senest 15 dager etter innreise kontakte marokkansk politi for å søke om oppholdstillatelse. Utenlandske borgere, flyktninger med norsk reisebevis, etc. må undersøke om det er visumplikt ved den marokkanske ambassade i Oslo i god tid før avreise.


Helse

Sanitære forhold er relativt gode i storbyene og turistområdene. Tilreisende anbefales å drikke vann fra flaske. Utenom de større byene bør man fortrinnsvis spise kjøtt som er godt stekt.

Helsetilstanden i storbyene er gjennomgående god, og det er også god standard på flere sykehus og legekontorer. Tuberkulose, poliomyelitt, gulsott, hjernehinnebetennelse og kjønnssykdommer er utbredt blant befolkningen i Marokko. Blodoverføring bør unngås.

Man bør holde seg unna fremmede katter og hunder pga. rabiesfare. Se for øvrig Norsk folkehelseinstitutt for oppdatert informasjon om vaksiner.


Praktisk informasjon

reiseregistrering.no: Dersom du skal reise til Marokko, oppfordres du til å registrere deg på reiseregistrering.no fordi det vil gjøre det lettere for utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er. I en krisesituasjon vil utenrikstjenesten forsøke å oppnå kontakt med deg dersom du legger inn relevant informasjon. Vi kan ikke garantere at vi vil kunne hjelpe deg i alle situasjoner. Registrering anbefales også for alle som skal være i utlandet over lengre tid (studenter og andre fastboende).

Før avreise: Kontroller at du har pass som er gyldig i minst seks måneder etter planlagt utreisetidspunkt, returbillett, reiseforsikring som dekker syketransport til Norge og utgifter til legebehandling, midler til å dekke reisen inklusive krisesituasjoner, gyldig kredittkort og midler på konto i Norge, samt påkrevde vaksiner. Norske borgere trenger ikke visum til Marokko for turistopphold som varer mindre enn tre måneder. For andre typer opphold eller dersom én i reisefølget har et annet statsborgerskap, kontakt Marokkos ambassade i Oslo.

Forholdsregler under reisen: Unngå enhver befatning med narkotiske stoffer. Marokko har svært strenge straffer for slike forhold. Vær varsom etter mørkets frembrudd og unngå kriminelt belastede områder. Ta aldri med pakker eller bagasje for andre personer.

Ved opphold på mer enn seks måneder: Personer som flytter til utlandet for å bosette seg der eller for å oppholde seg der i minst seks måneder, skal før utreisen melde fra til folkeregisteret i bostedskommunen. Melding skrives på egen blankett, "Melding til folkeregisteret om flytting", se Skatteetatens nettsider. Norske borgere som bosetter seg i utlandet eller oppholder seg der i lengre tid, er velkomne til å informere ambassaden, eller oversende kontaktinformasjon, på ambassadens e-postadresse emb.rabat@mfa.no.

Tapt pass: Hvis passet ditt er blitt stjålet/mistet, må du umiddelbart melde fra til politiet på det stedet passet forsvant. Tapsmelding (bekreftelse fra lokalt politi på anmeldelsen av tapet) må inneholde detaljerte opplysninger om under hvilke omstendigheter passet ble tapt. Ta så kontakt med ambassaden eller nærmeste norske konsulat. Norsk statsborgerskap og identitet må kunne dokumenteres. Nødpass utstedt ved ambassaden er kun gyldig for én hjemreise, deretter må det søkes om nytt pass på hjemstedet i Norge. Nødpass koster det samme som ordinært pass.

Religion: Marokko er et muslimsk land, om enn noe mer "vestlig" enn mange andre muslimske land. Bare skuldre, korte skjørt og shorts er ikke vanlig utenfor turistområdet i Agadir og til dels i bykjernen i Casablanca. Fastemåneden ramadan overholdes strengt. Det er da flere restriksjoner enn vanlig på salg av alkohol og mange restauranter er stengt.

Utenomekteskapelig seksuell omgang er straffbart, herunder også samboerskap. Homofil praksis er også straffesanksjonert. Det er forbudt å ha med seg bibelen på arabisk, samt å spre ikke-muslimsk/evangelisk litteratur.

Språk: Arabisk og berbersk (amazighe) er offisielle språk. Fransk er første fremmedspråk og beherskes av de fleste i de større byene. Helt i nord snakkes ofte spansk bedre enn fransk. Engelsk er mindre utbredt, men beherskes i turistområdene, spesielt Agadir.

Til toppen