Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Marokko - reiseinformasjon

Et behagelig klima, spennende kultur og flott natur har gjort Marokko til en populær turistdestinasjon. Selv om de aller fleste reiser til Marokko foregår problemfritt, er det en viss risiko for terrorangrep i landet. Nordmenn i Marokko oppfordres til å vise årvåkenhet, gjøre seg godt kjent med nødvendig informasjon før avreise, påse at de har gyldig reiseforsikring og registrere seg på reiseregistrering.no.

Snarveier:

Sikkerhet

Det er en viss risiko for terrorangrep i Marokko. Nordmenn som reiser til Marokko, eller er bosatte i landet, bes registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/ og følge med på lokale medier.

Terrorisme: Marokkos myndigheter har på generell basis høy terrorberedskap. Myndighetene har en kontinuerlig innsats mot radikaliserte miljøer og antall arresterte knyttet til antatte terrorceller har økt den siste tiden. Det vurderes som sannsynlig at terrorister vil forsøke å utføre angrep på myndighetsapparatet og turistmål. En norsk og dansk statsborger ble drept i Marokko i desember 2018 av individer som hadde uttrykt støtte til IS. I 2011 ble 11 mennesker drept, hvor av flere vestlige, i et terroristangrep på en kafé i Marrakech. Reisende bes om å følge med i media, lytte til lokale myndigheter, og ellers vise årvåkenhet, spesielt på steder med mange mennesker, samt unngå øde steder.  

Folkeansamlinger: Demonstrasjoner og folkeansamliner finner sted med jevnlige mellomrom over hele landet og særlig i de store byene. De fleste av disse er fredelige. Reisende bes om å ta nødvendige forholdsregler og unngå folkeansamlinger. 

Veisikkerhet: Det bør til alle tider utvises stor forsiktighet i trafikken. Standarden på motorveiene er god, men veiene er dårlig opplyst og kjøring etter mørkets frembrudd frarådes. Årvåkenhet er nødvendig da biler ofte stanser langs veikanten, personer krysser veibanen, inkludert på motorveien, og trafikkpolitiet stiller seg i veibanen. 

Trekking: Turister som går i fjell- og ørkenområder i Marokko bør benytte autoriserte guider med lokalkunnskap og ikke begi seg på tur alene. 

Kriminalitet: Marokko har en lav kriminalitetsrate, men reisende bør være oppmerksomme på risikoen for lommetyver og andre kriminelle. Unngå å ferdes med dyre smykker, klokker og andre verdisaker som kan tiltrekke seg uønsket oppmerksomhet. Oppbevar mobiltelefon, lommebok og pass på et trygt sted. Det er ulovlig å ta bilder av politi/sikkerhetsstyrker i Marokko. 

Borgere med norsk-marokkansk (dobbelt) statsborgerskap bes være oppmerksomme på at de ved opphold i Marokko blir regnet som marokkanske  borgere av landets myndigheter. Dette legger begrensninger på hvor mye konsulærbistand ambassaden og konsulatet kan yte norsk-marokkanere i straffesaker og andre rettssaker. 

Kvinners sikkerhet: Marokko er et muslimsk land, om enn noe mer "vestlig" enn mange andre muslimske land. Bare skuldre, korte skjørt og shorts er ikke vanlig utenfor turistområdet i Agadir og til dels i bykjernen i Casablanca. Det er tilrådelig at man dekker knær og skuldre for å unngå uønsket oppmerksomhet. 

Religion: Fastemåneden ramadan overholdes strengt. Det er da flere restriksjoner enn vanlig på salg av alkohol og mange restauranter er stengt. Utenomekteskapelig seksuell omgang er straffbart, herunder også samboerskap. Homofil praksis er også straffesanksjonert. Det er forbudt å ha med seg bibelen på arabisk, samt å spre ikke-muslimsk/evangelisk litteratur.  

Vest-Sahara: Marokko betrakter Vest-Sahara som marokkansk territorium. Dette er imidlertid ikke internasjonalt anerkjent. Vest-Sahara er iht FN-paktens bestemmelser et «ikke-selvstyrt område» (Non-Self-Governing Territory). Ved ferdsel i Vest-Sahara må man generelt være oppmerksom på minefare og unngå kjøring utenom veiene. Før reise til Vest-Sahara bør man forhøre seg ved den marokkanske ambassaden i Oslo om eventuelle krav om innreisetillatelse. Det gjøres også oppmerksom på at den norske ambassaden har begrenset mulighet for å bistå norske borgere i Vest-Sahara på grunn av den uavklarte politiske situasjonen.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Gyldig pass: For norske borgere som reiser til Marokko krever marokkanske myndigheter at passet er gyldig i seks måneder fra innreise. Reisende må også ta med i betraktning at flyvninger fra Marokko til Norge svært ofte medfører mellomlanding i Europa, hvor Schengen-landene kan ha andre regler for gyldighet av pass.

Visum: Norske borgere er ikke visumpliktige for innreise til Marokko for turistopphold inntil 90 dager. Dersom man skal være i Marokko lenger enn 90 dager, bør man senest 15 dager etter innreise kontakte marokkansk politi for å søke om oppholdstillatelse. Utenlandske borgere, flyktninger med norsk reisebevis, etc. må undersøke om det er visumplikt ved den marokkanske ambassade i Oslo i god tid før avreise.


Helse

Sanitære forhold er relativt gode i storbyene og turistområdene. Tilreisende anbefales å drikke vann fra flaske. Utenom de større byene bør man fortrinnsvis spise kjøtt som er godt stekt.

Helsetilbudet er adekvat i de større byene, og da først og fremst på private klinikker. Det er ofte påkrevet å legge frem bevis på gyldig helseforsikring. Utenfor storbyene vil det være vanskelig å finne adekvat medisinsk behandling.Tuberkulose, poliomyelitt, gulsott, hjernehinnebetennelse og kjønnssykdommer er utbredt blant befolkningen i Marokko. Blodoverføring bør unngås.

Man bør holde seg unna fremmede katter og hunder pga. rabiesfare. Se for øvrig Norsk folkehelseinstitutt for oppdatert informasjon om vaksiner.


Praktisk informasjon

reiseregistrering.no: Dersom du skal reise til Marokko, oppfordres du til å registrere deg på reiseregistrering.no fordi det vil gjøre det lettere for utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er. I en krisesituasjon vil utenrikstjenesten forsøke å oppnå kontakt med deg dersom du legger inn relevant informasjon. Vi kan ikke garantere at vi vil kunne hjelpe deg i alle situasjoner. Registrering anbefales også for alle som skal være i utlandet over lengre tid (studenter og andre fastboende).

Før avreise: Kontroller at du har pass som er gyldig i minst seks måneder etter planlagt utreisetidspunkt, returbillett, reiseforsikring som dekker syketransport til Norge og utgifter til legebehandling, midler til å dekke reisen inklusive krisesituasjoner, gyldig kredittkort og midler på konto i Norge, samt påkrevde vaksiner. Norske borgere trenger ikke visum til Marokko for turistopphold som varer mindre enn tre måneder. For andre typer opphold eller dersom én i reisefølget har et annet statsborgerskap, kontakt Marokkos ambassade i Oslo.

Forholdsregler under reisen: Unngå enhver befatning med narkotiske stoffer. Marokko har svært strenge straffer for slike forhold. Vær varsom etter mørkets frembrudd og unngå kriminelt belastede områder. Ta aldri med pakker eller bagasje for andre personer.

Ved opphold på mer enn seks måneder: Personer som flytter til utlandet for å bosette seg der eller for å oppholde seg der i minst seks måneder, skal før utreisen melde fra til folkeregisteret i bostedskommunen. Melding skrives på egen blankett, "Melding til folkeregisteret om flytting", se Skatteetatens nettsider. Norske borgere som bosetter seg i utlandet eller oppholder seg der i lengre tid, er velkomne til å informere ambassaden, eller oversende kontaktinformasjon, på ambassadens e-postadresse [email protected].

Tapt pass: Hvis passet ditt er blitt stjålet/mistet, må du umiddelbart melde fra til politiet på det stedet passet forsvant. Tapsmelding (bekreftelse fra lokalt politi på anmeldelsen av tapet) må inneholde detaljerte opplysninger om under hvilke omstendigheter passet ble tapt. Ta så kontakt med ambassaden eller nærmeste norske konsulat. Norsk statsborgerskap og identitet må kunne dokumenteres. Nødpass utstedt ved ambassaden er kun gyldig for én hjemreise, deretter må det søkes om nytt pass på hjemstedet i Norge. Nødpass koster det samme som ordinært pass.

Språk: Arabisk og berbersk (amazighe) er offisielle språk. Fransk er første fremmedspråk og beherskes av de fleste i de større byene. Helt i nord snakkes ofte spansk bedre enn fransk. Engelsk er mindre utbredt, men beherskes i turistområdene, spesielt Agadir. 

Lokale nødnumre: Politi  19 (byer) og 177 (utenfor byene). Brann/ulykker 15.

Nødsituasjon: Norske borgere i nød eller krise bes kontakte ambassaden i Rabat for bistand: e-post: [email protected] / tlf. 47 23 95 54 00.

Er det akutt, ta kontakt med UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00, e-post: [email protected]mfa.no.

 

Til toppen