Marokko - reiseinformasjon

De aller fleste reiser til Marokko er problemfrie. Marokko er et muslimsk land, om enn noe mer "vestlig" enn mange andre muslimske land. De fleste reiser til landet går trygt og uten spesielle problemer. Imidlertid kan reisende bli utsatt for ubehagelige overraskelser, vold og annen kriminalitet. Marokko har høynet beredskapsnivået etter flere terrorangrep i regionen. Reisende bør være på vakt, og ta fornuftige forholdsregler.

Snarveier:

Sikkerhet

De aller fleste reiser til Marokko er problemfrie. Marokko er et muslimsk land, om enn noe mer "vestlig" enn mange andre muslimske land.

De fleste reiser til landet går trygt og uten spesielle problemer. Reisende kan imidlertid bli utsatt for ubehagelige overraskelser, vold og annen kriminalitet. Det er risiko for å bli rammet av terrorangrep de fleste steder i verden. Reisende bør være på vakt, og ta fornuftige forholdsregler. Les mer om dette under generelle råd til reisende.

Marokko har som en rekke andre land blitt rammet av terrorangrep. I mai 2003 eksploderte en bombe i Casablanca der 45 personer ble drept og over 100 skadet. Våren 2007 døde åtte personer, hvorav syv selvmordsbombere, i nye terroraksjoner i Casablanca. 28. april 2011 døde 16 mennesker i et bombeangrep i Marrakech. 

Myndighetene har på generell basis høy terrorberedskap grunnet uroligheter i øvrige deler av regionen og har siden mars 2015 høynet beredskapsnivået ytterligere som følge av terrorangrepet ved Bardo-museet i Tunis. Reisende bør følge med i media, lytte til lokale råd, unngå store folkemengder som politiske demonstrasjoner og ellers vise aktsomhet, spesielt på steder med mange mennesker. Alle reisende oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Demonstrasjoner forekommer. I tilknytning til enkelte demonstrasjoner har det vært betydelige ødeleggelser, plyndring og hærverk bl.a. i Marrakech og Tanger. 

Kriminaliteten er lav, men det anbefales ikke å ha synlige smykker og man bør passe ekstra godt på hvor man oppbevarer verdisaker, mobiltelefon, lommebok og pass. Reisende bør være oppmerksomme på risikoen for lommetyver.

Når det gjelder sikkerhet på veiene, må det over alt og til alle tider utvises stor forsiktighet. Trafikkregler blir sjelden respektert. Reiser med såkalte "grands taxis" og kjøring på landeveier og riksveier om natten er spesielt risikabelt, også med 4x4. Standarden på motorveiene er god, og utbygging foregår stadig. Årvåkenhet er nødvendig da biler ofte stanser langs kanten, personer krysser ofte veibanen og trafikkpolitiet stiller seg opp midt i veien.  Ferdsel på uopplyste veier etter mørkets frembrudd bør unngås.

Dersom man av marokkanske myndigheter holdes ansvarlig for en større trafikkulykke, risikerer man fengsling i påvente av rettssak. Ved innblanding i mindre trafikkulykker, bør man fylle ut et skjema kalt «Constat Amiable», som undertegnes av begge parter. Slike skjema fås i forsikringsselskapenes lokaler ved ankomst i havnen i Tanger eller kan kjøpes i tobakkiosker i alle byer.

Ved ferdsel i omstridte Vest-Sahara må man generelt være oppmerksom på minefare, og bør unngå kjøring utenom veiene. Det er ikke utbygget jernbanenettverk i Vest-Sahara.

Casablanca, Rabat, Tanger, Fes, Marrakech og Agadir har internasjonale flyplasser og gode jernbaneforbindelser. Meget bra togstandard. Det er også et godt utbygget bussnett og drosjer mellom byene, men standarden er dårlig. Dersom tog kan benyttes, anbefales dette. Offentlige befordringsmidler i byene er lite utbygget og rutetider ikke-eksisterende.

Det er risiko for jordskjelv i Marokko. I februar 2004 rammet et jordskjelv den nordøstlige delen av landet nær havnebyen Al Hoceima, og krevde mer enn 500 menneskeliv.  Byen Agadir i den sørlige delen av Marokko ble ødelagt av et større jordskjelv i 1960.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

For norske borgere som reiser til Marokko krever marokkanske myndigheter at passet er gyldig i tre måneder fra innreise. Reisende må også ta med i betraktning at flyvninger fra Marokko til Norge svært ofte medfører mellomlanding i Europa, hvor Schengen-landene kan ha andre regler for gyldighet av pass. Derfor anbefaler ambassaden at reisende har gyldig pass på minimum seks måneder ved innreise til Marokko, slik at ikke den reisende får problemer ved innreise i et Schengen-land på vei tilbake til Norge.

Norske borgere er ikke visumpliktige for innreise til Marokko, og kan oppholde seg maksimalt tre måneder i landet. Dersom man skal være i Marokko lenger enn tre måneder, bør man senest 15 dager etter innreise kontakte marokkansk politi for å søke om oppholdstillatelse. Man bør påse at passet stemples ved innreise. Enkelte turister har hatt problemer med å forlate landet når passet har manglet innreisestempel.

Utenlandske borgere, flyktninger med norsk reisebevis, etc. må undersøke om det er visumplikt ved den marokkanske ambassade i Oslo i god tid før avreise.

Enslige foreldre eller andre voksne som reiser alene med barn, bør være oppmerksom på at enkelte land krever attest på foreldreansvar før innreise tillates, eller, i enkelte tilfeller, før barnet gis adgang til å forlate landet. For nærmere informasjon om dette, anbefales å kontakte den marokkanske ambassaden i Oslo.   

Ankomst med privat båt er begrenset til anerkjente ankomsthavner. For nærmere detaljer, kontakt den marokkanske ambassade i Oslo.

Grensen mellom Algerie og Marokko er stengt.

Marokko betrakter Vest-Sahara som marokkansk territorium. Norge har ikke anerkjent marokkansk anneksjon av Vest-Sahara, og betrakter området som ikke-selvstyrt. Før reise til det omstridte Vest-Sahara, bør man forhøre seg ved den marokkanske ambassaden i Oslo om eventuelle krav om innreisetillatelse. Nordmenn som skal reise til Vest-Sahara oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/.


Helse

Sanitære forhold er relativt gode i Rabat og Casablanca, men forsøpling og luftforurensing i sentrum og fattigere bydeler er økende. Vann fra springen kan drikkes i Rabat, men mange foretrekker å kjøpe vann på flaske pga. høyt klorinnhold, spesielt i regnsesongen. Tilreisende anbefales å drikke vann fra flaske. Utenom de større byene bør man fortrinnsvis spise kjøtt som er godt stekt (f. eks. tagine), spesielt hvis det er varmt.

Helsetilstanden i Rabat og Casablanca er gjennomgående god og det er også god standard på flere sykehus og legekontorer. Tuberkulose, poliomyelitt, gulsott, hjernehinnebetennelse og kjønnssykdommer er utbredt blant befolkningen i Marokko. Blodoverføring bør unngås.

Man bør holde seg unna fremmede katter og hunder pga. rabiesfare. Ingen vaksinering kreves før innreise, men revaksinering mot polio, difteri/stivkrampe og gulsott (hepatitt) anbefales av norske helsemyndigheter. Dersom man skal reise helt sør i Vest-Sahara, kan malariamedisin være en fordel, selv om malaria sjelden forekommer i disse områdene.

Husdyr kan importeres til Marokko, men må være vaksinert mot rabies. Veterinærsertifikat kreves. Veterinærattest og karantene er nødvendig for import av levende dyr til Norge.

Strenge veterinærforskrifter for import av kjøtt og fisk; veterinærattest må medbringes. Tollbestemmelsene reguleres gjennom Eftas frihandelsavtale med Marokko.


Praktisk informasjon

Utenriksdepartementet har ikke gått ut med offisielt reiseråd der en advarer norske borgere mot å reise til Marokko.

Dersom du skal reise til Marokko, oppfordres du til å registrere deg fordi det vil

  • Gjøre det lettere for utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er. I en krisesituasjon vil utenrikstjenesten forsøke å oppnå kontakt med deg via e-post, sms eller telefon dersom du legger inn relevant informasjon. Vi kan ikke garantere at vi vil kunne hjelpe deg i alle situasjoner.
  • Gjøre det mulig for ambassaden å sende deg informasjon på e-post om lokale aktiviteter, nyhetsbrev o.l. (ikke alle ambassader har denne tjenesten)

Utenriksdepartementet anbefaler alle som skal til land utenfor Europa og Nord-Amerika registrerer seg på reiseregistrering.no. Registrering anbefales også for alle som skal være i utlandet over lengre tid (studenter og andre fastboende).

Opplysningene du registrerer blir behandlet etter kravene i Personopplysningsloven og vil ikke bli utlevert. Du har selv innsyn i dataene om deg og kan endre/slette disse når som helst.

Nordmenn som bosetter seg fast i Marokko er velkommen til å informere ambassaden, eller oversende kontaktinformasjon, på ambassadens e-postadresse emb.rabat@mfa.no.

Skulle en alvorlig situasjon oppstå kan reisende kontakte ambassaden på telefonnr.: +212 (0)5 37 66 42 00. Utenom ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter på telefon: +47 23 95 00 00 eller per e-post: UDops@mfa.no.

Før avreise: Kontrollér at du har pass som er gyldig i minst seks måneder etter planlagt utreisetidspunkt, returbillett, reiseforsikring som dekker syketransport til Norge og utgifter til legebehandling, midler til å dekke reisen inklusive krisesituasjoner, gyldig kredittkort og midler på konto i Norge, samt påkrevde vaksiner. Norske borgere trenger ikke visum til Marokko for turistopphold som varer mindre enn tre måneder. For andre typer opphold eller dersom én i reisefølget har et annet statsborgerskap, kontakt Marokkos ambassade i Oslo.

Forholdsregler under reisen: Unngå enhver befatning med narkotiske stoffer. Marokko har svært strenge straffer for slike forhold. Vær varsom etter mørkets frembrudd og unngå kriminelt belastede områder. Ta aldri med pakker eller bagasje for andre personer.

Dersom du kjører bil (egen eller leiebil) inn i Marokko, vil opplysninger om bilen bli stemplet inn i passet til eieren, eventuelt føreren av bilen ved grensepasseringen. Hvis en deretter forsøker å forlate Marokko uten bilen, vil det bli avkrevd full importavgift. Dette gjelder selv om bilen er stjålet eller totalskadd. Skadde biler som ikke er kjørbare, kan taues ut av landet. Bilforsikring for Marokko bør helst dekke denne spesielle risikoen.

Ved opphold på mer enn seks måneder: Personer som flytter til utlandet for å bosette seg der eller for å oppholde seg der i minst seks måneder, skal før utreisen melde fra til folkeregisteret i bostedskommunen. Melding skrives på egen blankett, "Melding til folkeregisteret om flytting", se http://www.skatteetaten.no/. Norske borgere som bosetter seg i utlandet eller oppholder seg der i lengre tid, bør melde fra til nærmeste utenriksstasjon.

Dersom du er blitt utsatt for en ulykke, tyveri, sykdom eller på annen måte har kommet opp i en uheldig situasjon hvor du trenger hjelp, kontakt først ditt forsikringsselskap. De fleste har 24-timers service for reisende.

Når det gjelder tap av penger, må du selv ordne saken ved å overføre egne midler fra Norge via post eller bank. Er egne midler ikke tilgjengelige, må penger søkes skaffet til veie via kredittkort, pårørende, arbeidsgiver eller andre. Ambassaden eller konsulatet kan eventuelt hjelpe til med å etablere de nødvendige kontakter. Reiseforsikringselskapet kan også hjelpe deg med å få overført penger. Har du slekt eller venner i Norge med et American Express-kort, kan de ringe valutaavdelingen i American Express tlf. 47 22 98 37 35, og deretter møte opp på Fridtjof Nansens plass i Oslo for å overføre penger.

Dersom overføring via bank skaper uforholdsmessig store problemer, kan ambassaden eventuelt vurdere å være behjelpelig med overføring. Ambassaden trenger da en garanti fra banken. Dersom det er lenge til neste virkedag og ingen muligheter til bankoverføring, kan pengene som aller siste utvei betales inn kontant i Utenriksdepartementet eller til lokal politistasjon. Ved slike overføringer avkreves det et gebyr på ti prosent av summen, minimum NOK 200.

Dersom du trenger penger til billett hjem, kan denne kjøpes av en person i Norge.

Først når alle andre muligheter er forsøkt og en har tilstrekkelig garanti for at lånet helt sikkert vil bli tilbakebetalt, kan Utenriksdepartementet gi ambassaden tillatelse til å yte beskjedent nødlidenhetslån som hjelp til hjemreise. Det er ikke adgang til å gi nødlidenhetslån for å finansiere fortsatt ferie eller annet opphold i utlandet. Lån kan kun ytes når vedkommende er fast bosatt i Norge og har løpende inntekt der. Nødlidenhetslån som ikke tilbakebetales ved hjemkomst, innkreves av skattemyndighetene ved trekk i lønn, pensjon eller trygd.

Hvis passet ditt er blitt stjålet/mistet, må du umiddelbart melde fra til politiet på det stedet passet forsvant. Tapsmelding (bekreftelse fra lokalt politi på anmeldelsen av tapet) må inneholde detaljerte opplysninger om under hvilke omstendigheter passet ble tapt. Ta så kontakt med ambassaden eller nærmeste norske konsulat. Norsk statsborgerskap og identitet må kunne dokumenteres. Nødpass utstedt ved ambassaden er kun gyldig for én hjemreise, deretter må det søkes om nytt pass på hjemstedet i Norge. Nødpass koster det samme som ordinært pass.

Marokko er et muslimsk land, om enn noe mer "vestlig" enn mange andre muslimske land. Bare skuldre, korte skjørt og shorts er ikke vanlig utenfor turistområdet i Agadir og til dels i bykjernen i Casablanca. Fastemåneden ramadan overholdes strengt. Det er da flere restriksjoner enn vanlig på salg av alkohol og mange restauranter er stengt.  

Utenomekteskapelig seksuell omgang er straffbart, herunder også samboerskap. Homofil praksis er også straffesanksjonert.

Besittelse av enhver form for narkotika er strengt forbudt og straffes hardt.

Arabisk og berbersk (amazighe) er offisielle språk. Fransk er første fremmedspråk og beherskes av de fleste i de større byene. Helt i nord tales ofte spansk bedre enn fransk. Engelsk er mindre utbredt, men beherskes i turistområdene, spesielt Agadir.

Det er forbudt å ha med seg bibelen på arabisk, samt å spre ikke-muslimsk/evangelisk litteratur.

Private aktører/selskap (f.eks. ved leie av bil, båt, ved hotellopphold) har ikke adgang til å beslaglegge utenlandske/norske pass som garanti for betaling. (Kilde : marokkansk utenriksdepartement, juni 2007)

Ved lovbrudd har justismyndighetene adgang til midlertidig å beslaglegge pass, men det er ikke anledning til å konfiskere passet i mer enn to timer uten skriftlig samtykke fra "Procureur" eller "Juge d'instruction".

Man har rett til ikke å signere et dokument på et språk man ikke forstår. Det er viktig å være oppmerksom på at dokumentet blir gyldig selv om den som har undertegnet ikke har forstått innholdet. Man har rett til å be om en advokat, forutsatt at man kan betale advokaten, og politiet skal respektere dette.

Viktig informasjon til turister med campingbiler: Campingbiler/-vogner kan kun stasjoneres på autoriserte campingplasser i Agadir og Souss Massa Draa-området. Det er forbudt å campe/stasjonere campingbiler/campingvogner på steder utenom campingplassene.