Marokko - reiseinformasjon

For å hindre spredning av koronaviruset besluttet marokkanske myndigheter å stenge alle grenser, inkludert for vei-, fly- og sjøtrafikk i midten av mars. Det er for øyeblikket ikke klart når myndighetene vil gjenåpne landet for regulære flyvninger og båttrafikk til Europa. Myndighetene har også innført en sanitær unntakstilstand som nå er forlenget til 10. november. Mer informasjon om hva dette innebærer for norske reisende og om koronavirus kan leses under punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 24. OKTOBER - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende områder i Norden:

I Danmark: Grønland. I Finland: Alle sykehusdistrikter bortsett fra Centrala Tavastland, Egentliga Finland, Helsingfors og Nyland, Lappland, Länsi-Pohja, Mellersta Finland, Mellersta Österbotten, Norra Karelen, Syd-Österbotten, Södra Savolax og Vasa.  

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder og informasjon om smittevernkriterier finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. januar.

Snarveier:

Sikkerhet

Det er en viss risiko for terrorangrep i Marokko. Nordmenn som reiser til Marokko, eller er bosatte i landet, bes registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/ og følge med på lokale medier.

Terrorisme: Marokkos myndigheter har på generell basis høy terrorberedskap. Myndighetene har en kontinuerlig innsats mot radikaliserte miljøer og antall arresterte knyttet til antatte terrorceller har økt den siste tiden. Det vurderes som sannsynlig at terrorister vil forsøke å utføre angrep på myndighetsapparatet og turistmål. En norsk og dansk statsborger ble drept i Marokko i desember 2018 av individer som hadde uttrykt støtte til IS. I 2011 ble 11 mennesker drept, hvor av flere vestlige, i et terroristangrep på en kafé i Marrakech. Reisende bes om å følge med i media, lytte til lokale myndigheter, og ellers vise årvåkenhet, spesielt på steder med mange mennesker, samt unngå øde steder.  

Folkeansamlinger: Demonstrasjoner og folkeansamlinger finner sted med jevne mellomrom over hele landet og særlig i de store byene. De fleste av disse er fredelige. Reisende bes om å ta nødvendige forholdsregler og unngå folkeansamlinger. 

Veisikkerhet: Det bør til alle tider utvises stor forsiktighet i trafikken. Standarden på motorveiene er god, men veiene er dårlig opplyst og kjøring etter mørkets frembrudd frarådes. Årvåkenhet er nødvendig da biler ofte stanser langs veikanten, personer krysser veibanen, inkludert på motorveien, og trafikkpolitiet stiller seg i veibanen. 

Trekking: Turister som går i fjell- og ørkenområder i Marokko bør benytte autoriserte guider med lokalkunnskap og ikke begi seg på tur alene. 

Kriminalitet: Marokko har en lav kriminalitetsrate, men reisende bør være oppmerksomme på risikoen for lommetyver og andre kriminelle. Unngå å ferdes med dyre smykker, klokker og andre verdisaker som kan tiltrekke seg uønsket oppmerksomhet. Oppbevar mobiltelefon, lommebok og pass på et trygt sted. Det er ulovlig å ta bilder av politi/sikkerhetsstyrker i Marokko. 

Borgere med norsk-marokkansk (dobbelt) statsborgerskap bes være oppmerksom på at de ved opphold i Marokko blir regnet som marokkanske borgere av landets myndigheter. Dette legger begrensninger på hvor mye konsulærbistand ambassaden og konsulatene kan yte norsk-marokkanere i straffesaker og andre rettssaker.

Kvinners sikkerhet: Marokko er et muslimsk land, om enn noe mer "vestlig" enn mange andre muslimske land. Bare skuldre, korte skjørt og shorts er ikke vanlig utenfor turistområdet i Agadir og til dels i bykjernen i Casablanca. Det er tilrådelig at man dekker knær og skuldre for å unngå uønsket oppmerksomhet. 

Religion: Fastemåneden ramadan overholdes strengt. Det er da flere restriksjoner enn vanlig på salg av alkohol og mange restauranter er stengt. Utenomekteskapelig seksuell omgang er straffbart, herunder også samboerskap. Homofil praksis er også straffbart. Det er forbudt å ha med seg bibelen på arabisk, samt å spre ikke-muslimsk/evangelisk litteratur.  

Vest-Sahara: Marokko betrakter Vest-Sahara som marokkansk territorium. Dette er imidlertid ikke anerkjent av det internasjonale samfunnet. Vest-Sahara er iht. FN-paktens bestemmelser et «ikke-selvstyrt område» (Non-Self-Governing Territory). Ved ferdsel i Vest-Sahara må man generelt være oppmerksom på minefare og unngå kjøring utenom veiene. Det gjøres oppmerksom på at den norske ambassaden har svært begrenset mulighet for å bistå norske borgere i Vest-Sahara.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Korona: For å hindre spredning av koronaviruset har marokkanske myndigheter stengt alle grenser, inkludert for vei-, fly- og sjøtrafikk. Stengningen ble iverksatt 16. mars. Det er for øyeblikket ikke klart når myndighetene vil gjenåpne landet for regulære flyvninger og båttrafikk til Europa.

Marokkanske myndigheter har siden 15. juli tilrettelagt for en spesiell ordning med flyvninger og fergetransporter for at marokkanere bosatt i utlandet og strandede utenlandske borgere i Marokko skal kunne reise inn og ut av landet. Siden 6. september har marokkanske myndigheter videre åpnet opp for at statsborgere fra land som ikke har krav om visum til Marokko (deriblant Norge), kan reise inn til Marokko forutsatt at de har en skriftlig invitasjon fra en bedrift, eller at de har reservasjon på hotell (betalt). Mer informasjon om innreise til Marokko i denne perioden med unntakstilstand  kan leses på nettsidene til det nasjonale turistkontoret. Der framgår blant annet en liste over flyselskaper som flyr inn og ut av Marokko. Alle reisende til Marokko må framvise en negativ korona-test, hvorav resultater framgår maksimalt 72 timer før avreise. For forhold relatert til koronasituasjonen i landet, se avsnittet om Helse.  

Nordmenn som har fått overskredet sitt turistvisum (90 dager) som følge av unntakstilstanden, bør så raskt som mulig kontakte nærmeste politimyndighet for å regularisere sitt opphold. Hvis oppholdet ikke blir regularisert, kan man risikere bøter, fengselsstraff og problemer med å reise ut av landet.

Gyldig pass: For norske borgere som reiser til Marokko krever marokkanske myndigheter at passet er gyldig i seks måneder fra innreise. Reisende må også ta med i betraktning at flyvninger fra Marokko til Norge svært ofte medfører mellomlanding i Europa, hvor Schengen-landene kan ha andre regler for gyldighet av pass.

Visum: Norske borgere er ikke visumpliktige for innreise til Marokko for turistopphold inntil 90 dager. Dersom man skal være i Marokko lenger enn 90 dager, bør man senest 15 dager etter innreise kontakte marokkansk politi for å søke om oppholdstillatelse. Utenlandske borgere, flyktninger med norsk reisebevis, etc. må undersøke om det er visumplikt ved den marokkanske ambassade i Oslo i god tid før avreise.


Helse

Koronavirus (covid-19): Den sanitære unntakstilstanden har blitt forlenget til 10. november . Siden august 2020 har Marokko hatt økende smittetall. Myndighetene har iverksatt restriksjoner på ferdsel innad i landet, inkludert portforbud i byer med stor smitte. Ansiktsmasker er påbudt i det offentlige rom. For informasjon om status for koronasmitte og hva unntakstilstanden innebærer for den enkelte, kan du besøke nettsidene til det marokkanske helsedepartementet (som blant annet inneholder opplysninger om hva du bør gjøre hvis du er smittet i Marokko), og lokale medier (for eksempel Yabiladi som har artikler på engelsk, fransk og arabisk).

Myndighetene kan straffeforfølge personer som ikke overholder unntaksreglene med fengsel fra en til tre måneder og bøter.

For spørsmål om reise, refusjoner og bytte av billetter, bes reisende om å kontakte sitt reiseforsikringsselskap og flyselskap. Norge har organisert flere ekstraordinære flyvninger for å frakte nordmenn tilbake til Norge siden stengningen av luftrommet. Det planlegges ingen flere ekstraordinære flyvninger fra Marokko til Norge eller de nordiske land. Vi vet ikke om og når det vil være muligheter for direkteflyvninger fra Marokko til Norge. 

Se informasjon over under innreise vedrørende nordmenn hvis turistvisum (90 dager) har utløpt.

Alle nordmenn, bosatt eller reisende i Marokko, oppfordres til å registrere seg på https://www.reiseregistrering.no/ med korrekt navn, e-post og telefonnummer. Hvis du allerede er registrert, sjekk at du er registrert med riktige opplysninger. Dette er vår viktigste kanal for å sende oppdatert informasjon til nordmenn i Marokko. Hvis du har spesifikke spørsmål, send en e-post til ambassaden på [email protected]..

Det er som regel mulig å få tak i samme medisiner i Norge og i Marokko. Hvis du er i tvil, kan din fastlege opplyse deg om virkestoffene som du igjen kan lete opp i Marokko ved å henvende deg til en lege eller apotek. Hvis du trenger medisiner fra Norge som du ikke kan få i Marokko, er det mulig å bestille via nettet.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter om covid-19 på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Du kan kontakte ambassaden på [email protected] eller på telefon 00212 00212 05 37 66 42 00/ tlf. 47 23 95 54 00 i arbeidstiden (09.00-15.00).

I nødsituasjoner utenom arbeidstid vil du bli satt over til UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00, e-post: [email protected].

Det er viktig å sørge for reiseforsikring som dekker syketransport til Norge og utgifter til legebehandling. Den reisende anbefales å undersøke med egen reiseforsikring om uttransport i tilfelle koronasmitte vil dekkes. 

***

Helsetilbudet er adekvat i de større byene, og da først og fremst på private klinikker. Det er påkrevet å legge frem bevis på gyldig helseforsikring. Betaling utføres oftest i kontanter. Utenfor storbyene vil det være vanskelig å finne adekvat medisinsk behandling.

Tuberkulose, poliomyelitt, gulsott, hjernehinnebetennelse og kjønnssykdommer er utbredt blant befolkningen i Marokko. Blodoverføring bør unngås.

Sanitære forhold er relativt gode i storbyene og turistområdene. Tilreisende anbefales å drikke vann fra flaske og fortrinnsvis spise kjøtt som er godt stekt.

Man bør holde seg unna fremmede katter og hunder pga. rabiesfare. Se for øvrig Norsk folkehelseinstitutt for oppdatert informasjon om vaksiner.


Praktisk informasjon

reiseregistrering.no: Dersom du skal reise til Marokko, oppfordres du til å registrere deg på reiseregistrering.no fordi det vil gjøre det lettere for utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er. I en krisesituasjon vil utenrikstjenesten forsøke å oppnå kontakt med deg dersom du legger inn relevant informasjon. Vi kan ikke garantere at vi vil kunne hjelpe deg i alle situasjoner. Registrering anbefales også for alle som skal være i utlandet over lengre tid (studenter og andre fastboende).

Før avreise: Kontroller at du har pass som er gyldig i minst seks måneder etter planlagt utreisetidspunkt, returbillett, reiseforsikring som dekker syketransport til Norge og utgifter til legebehandling, midler til å dekke reisen inklusive krisesituasjoner, gyldig kredittkort og midler på konto i Norge, samt påkrevde vaksiner. Norske borgere trenger ikke visum til Marokko for turistopphold som varer mindre enn tre måneder. For andre typer opphold eller dersom én i reisefølget har et annet statsborgerskap, kontakt Marokkos ambassade i Oslo.

Forholdsregler under reisen: Unngå enhver befatning med narkotiske stoffer. Marokko har svært strenge straffer for slike forhold. Vær varsom etter mørkets frembrudd og unngå kriminelt belastede områder. Ta aldri med pakker eller bagasje for andre personer.

Ved opphold på mer enn seks måneder: Personer som flytter til utlandet for å bosette seg der eller for å oppholde seg der i minst seks måneder, skal før utreisen melde fra til folkeregisteret i bostedskommunen. Melding skrives på egen blankett, "Melding til folkeregisteret om flytting", se Skatteetatens nettsider. Norske borgere som bosetter seg i utlandet eller oppholder seg der i lengre tid, er velkomne til å informere ambassaden, eller oversende kontaktinformasjon, på ambassadens e-postadresse [email protected].

Tapt pass: Hvis passet ditt er blitt stjålet/mistet, må du umiddelbart melde fra til politiet på det stedet passet forsvant. Tapsmelding (bekreftelse fra lokalt politi på anmeldelsen av tapet) må inneholde detaljerte opplysninger om under hvilke omstendigheter passet ble tapt. Ta så kontakt med ambassaden eller nærmeste norske konsulat. Norsk statsborgerskap og identitet må kunne dokumenteres. Nødpass utstedt ved ambassaden er kun gyldig for én hjemreise, deretter må det søkes om nytt pass på hjemstedet i Norge. Nødpass koster det samme som ordinært pass.

Språk: Arabisk og berbersk (amazighe) er offisielle språk. Fransk er første fremmedspråk og beherskes av de fleste i de større byene. Helt i nord snakkes ofte spansk bedre enn fransk. Engelsk er mindre utbredt, men beherskes i turistområdene, spesielt Agadir. 

Lokale nødnumre: Politi  19 (byer) og 177 (utenfor byene). Brann/ulykker 15.

Nødsituasjon: Norske borgere i nød eller krise bes kontakte ambassaden i Rabat for bistand: e-post: [email protected] / tlf. 47 23 95 54 00.

Er det akutt, ta kontakt med UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00, e-post: [email protected]mfa.no.