Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Marokko - reiseinformasjon

I likhet med mange europeiske land, har Marokko besluttet å innføre unntakstilstand for å hindre spredning av koronaviruset. Fra og med fredag 20. mars fra 18.00 og inntil videre til 20.april innføres sterke begrensninger på bevegelser i det offentlige rom. Norske reisende som fortsatt er i Marokko bes om å holde seg oppdatert om hva disse begrensingene innebærer ved å følge med på lokale medier og til å følge anvisninger fra lokale myndigheter. For øvrig informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14.03.20. GJELDER TIL 14.04.20

Reiseråd for alle land

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

 

Snarveier:

Sikkerhet

Det er en viss risiko for terrorangrep i Marokko. Nordmenn som reiser til Marokko, eller er bosatte i landet, bes registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/ og følge med på lokale medier.

Terrorisme: Marokkos myndigheter har på generell basis høy terrorberedskap. Myndighetene har en kontinuerlig innsats mot radikaliserte miljøer og antall arresterte knyttet til antatte terrorceller har økt den siste tiden. Det vurderes som sannsynlig at terrorister vil forsøke å utføre angrep på myndighetsapparatet og turistmål. En norsk og dansk statsborger ble drept i Marokko i desember 2018 av individer som hadde uttrykt støtte til IS. I 2011 ble 11 mennesker drept, hvor av flere vestlige, i et terroristangrep på en kafé i Marrakech. Reisende bes om å følge med i media, lytte til lokale myndigheter, og ellers vise årvåkenhet, spesielt på steder med mange mennesker, samt unngå øde steder.  

Folkeansamlinger: Demonstrasjoner og folkeansamliner finner sted med jevnlige mellomrom over hele landet og særlig i de store byene. De fleste av disse er fredelige. Reisende bes om å ta nødvendige forholdsregler og unngå folkeansamlinger. 

Veisikkerhet: Det bør til alle tider utvises stor forsiktighet i trafikken. Standarden på motorveiene er god, men veiene er dårlig opplyst og kjøring etter mørkets frembrudd frarådes. Årvåkenhet er nødvendig da biler ofte stanser langs veikanten, personer krysser veibanen, inkludert på motorveien, og trafikkpolitiet stiller seg i veibanen. 

Trekking: Turister som går i fjell- og ørkenområder i Marokko bør benytte autoriserte guider med lokalkunnskap og ikke begi seg på tur alene. 

Kriminalitet: Marokko har en lav kriminalitetsrate, men reisende bør være oppmerksomme på risikoen for lommetyver og andre kriminelle. Unngå å ferdes med dyre smykker, klokker og andre verdisaker som kan tiltrekke seg uønsket oppmerksomhet. Oppbevar mobiltelefon, lommebok og pass på et trygt sted. Det er ulovlig å ta bilder av politi/sikkerhetsstyrker i Marokko. 

Borgere med norsk-marokkansk (dobbelt) statsborgerskap bes være oppmerksomme på at de ved opphold i Marokko blir regnet som marokkanske  borgere av landets myndigheter. Dette legger begrensninger på hvor mye konsulærbistand ambassaden og konsulatet kan yte norsk-marokkanere i straffesaker og andre rettssaker. 

Kvinners sikkerhet: Marokko er et muslimsk land, om enn noe mer "vestlig" enn mange andre muslimske land. Bare skuldre, korte skjørt og shorts er ikke vanlig utenfor turistområdet i Agadir og til dels i bykjernen i Casablanca. Det er tilrådelig at man dekker knær og skuldre for å unngå uønsket oppmerksomhet. 

Religion: Fastemåneden ramadan overholdes strengt. Det er da flere restriksjoner enn vanlig på salg av alkohol og mange restauranter er stengt. Utenomekteskapelig seksuell omgang er straffbart, herunder også samboerskap. Homofil praksis er også straffesanksjonert. Det er forbudt å ha med seg bibelen på arabisk, samt å spre ikke-muslimsk/evangelisk litteratur.  

Vest-Sahara: Marokko betrakter Vest-Sahara som marokkansk territorium. Dette er imidlertid ikke anerkjent av det internasjonale samfunnet. Vest-Sahara er iht. FN-paktens bestemmelser et «ikke-selvstyrt område» (Non-Self-Governing Territory). Ved ferdsel i Vest-Sahara må man generelt være oppmerksom på minefare og unngå kjøring utenom veiene. Det gjøres oppmerksom på at den norske ambassaden har svært begrenset mulighet for å bistå norske borgere i Vest-Sahara.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Gyldig pass: For norske borgere som reiser til Marokko krever marokkanske myndigheter at passet er gyldig i seks måneder fra innreise. Reisende må også ta med i betraktning at flyvninger fra Marokko til Norge svært ofte medfører mellomlanding i Europa, hvor Schengen-landene kan ha andre regler for gyldighet av pass.

Visum: Norske borgere er ikke visumpliktige for innreise til Marokko for turistopphold inntil 90 dager. Dersom man skal være i Marokko lenger enn 90 dager, bør man senest 15 dager etter innreise kontakte marokkansk politi for å søke om oppholdstillatelse. Utenlandske borgere, flyktninger med norsk reisebevis, etc. må undersøke om det er visumplikt ved den marokkanske ambassade i Oslo i god tid før avreise.


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske myndigheter fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Marokkanske myndigheter har innført unntakstilstand og strenge tiltak for å hindre spredning av smitte, inkludert stenging av inn- og utreise til landet.  Alle flyvninger inn og ut av landet er innstilt, skoler, spisesteder og forretninger (med unntak av matbutikker og apoteker) er stengt. Tog og annen offentlig transport mellom byene er innstilt. Det er forbudt å bruke privat og offentlig transport for å reise mellom byene. 

Det er kun anledning til å forlate bostedet for å handle inn mat, medisiner, dra til legen eller dra til jobben (kreves da bekreftelse fra arbeidsgiver). Alle husstander skal ha fått et autorisasjonsdokument som skal fylles ut og benyttes når man går ut fra bostedet. Myndighetene kan straffeforfølge personer som ikke overholder portforbudet og de øvrige unntaksreglene med fengsel fra en til tre måneder og bot tilsvarende 300 til 1300 dirhams. Norske reisende som fortsatt befinner seg i Marokko bes om å holde seg orientert om hva unntakstilstanden innebærer hos lokale myndigheter og lokale medier.

Norske myndigheter organiserte i samråd med flyselskapet Norwegian fire ekstraordinære flyvninger fra Marokko til Norge den 17. og 18. mars. Norske reisende som er igjen i Marokko og norske borgere bosatt i landet bes om å følge råd og anvisninger fra lokale myndigheter, det vil si å holde seg mest mulig inne for å bidra til å redusere smittespredning. Reisende bes videre om å følge med på kommende flyforbindelser  til Europa og Norge for å sikre seg mulighet til å returnere til Norge når flyforbindelsene gjenopprettes. Reisende bes også om å kontakte  sitt reiseforsikringsselskap for alle spørsmål vedrørende bytte av billetter og refusjoner.

For spørsmål knyttet til spredning av coronasmitte i Marokko, bes norske reisende å holde seg oppdatert på utviklingen via lokale myndigheter - se helsedepartementets nettside Maladie au nouveau coronavirus (på fransk) og lokale medier. Det er opprettet et eget nødnummer i forbindelse med koronaviruset som er +212 0801004747. Telefonen er betjent på arabisk og fransk. Alle med symptomer bes ta kontakt viadette nummeret.

Alle reisende anbefales å registrere seg på www.reiseregistrering.no. UD og ambassaden har da mulighet til å sende ut informasjon via e-post og sms om oppdateringer på situasjonen og eventuelle muligheter for å komme seg hjem.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter om covid-2019 på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Du kan kontakte ambassaden på [email protected] eller på telefon 00212 00212 05 37 66 42 00/ tlf. 47 23 95 54 00 i arbeidstiden (09.00-15.00)

I nødsituasjoner utenom arbeidstid vil du bli satt over til UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00, e-post: [email protected]mfa.no.

Det er viktig å sørge for reiseforsikring som dekker syketransport til Norge og utgifter til legebehandling. Den reisende anbefales å undersøke med egen reiseforsikring om uttransport i tilfelle koronasmitte vil dekkes. 

***

Helsetilbudet er adekvat i de større byene, og da først og fremst på private klinikker. Det er påkrevet å legge frem bevis på gyldig helseforsikring. Betaling utføres oftets i kontanter. Utenfor storbyene vil det være vanskelig å finne adekvat medisinsk behandling.Tuberkulose, poliomyelitt, gulsott, hjernehinnebetennelse og kjønnssykdommer er utbredt blant befolkningen i Marokko. Blodoverføring bør unngås.

Sanitære forhold er relativt gode i storbyene og turistområdene. Tilreisende anbefales å drikke vann fra flaske og fortrinnsvis spise kjøtt som er godt stekt.

Man bør holde seg unna fremmede katter og hunder pga. rabiesfare. Se for øvrig Norsk folkehelseinstitutt for oppdatert informasjon om vaksiner.


Praktisk informasjon

reiseregistrering.no: Dersom du skal reise til Marokko, oppfordres du til å registrere deg på reiseregistrering.no fordi det vil gjøre det lettere for utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er. I en krisesituasjon vil utenrikstjenesten forsøke å oppnå kontakt med deg dersom du legger inn relevant informasjon. Vi kan ikke garantere at vi vil kunne hjelpe deg i alle situasjoner. Registrering anbefales også for alle som skal være i utlandet over lengre tid (studenter og andre fastboende).

Før avreise: Kontroller at du har pass som er gyldig i minst seks måneder etter planlagt utreisetidspunkt, returbillett, reiseforsikring som dekker syketransport til Norge og utgifter til legebehandling, midler til å dekke reisen inklusive krisesituasjoner, gyldig kredittkort og midler på konto i Norge, samt påkrevde vaksiner. Norske borgere trenger ikke visum til Marokko for turistopphold som varer mindre enn tre måneder. For andre typer opphold eller dersom én i reisefølget har et annet statsborgerskap, kontakt Marokkos ambassade i Oslo.

Forholdsregler under reisen: Unngå enhver befatning med narkotiske stoffer. Marokko har svært strenge straffer for slike forhold. Vær varsom etter mørkets frembrudd og unngå kriminelt belastede områder. Ta aldri med pakker eller bagasje for andre personer.

Ved opphold på mer enn seks måneder: Personer som flytter til utlandet for å bosette seg der eller for å oppholde seg der i minst seks måneder, skal før utreisen melde fra til folkeregisteret i bostedskommunen. Melding skrives på egen blankett, "Melding til folkeregisteret om flytting", se Skatteetatens nettsider. Norske borgere som bosetter seg i utlandet eller oppholder seg der i lengre tid, er velkomne til å informere ambassaden, eller oversende kontaktinformasjon, på ambassadens e-postadresse [email protected].

Tapt pass: Hvis passet ditt er blitt stjålet/mistet, må du umiddelbart melde fra til politiet på det stedet passet forsvant. Tapsmelding (bekreftelse fra lokalt politi på anmeldelsen av tapet) må inneholde detaljerte opplysninger om under hvilke omstendigheter passet ble tapt. Ta så kontakt med ambassaden eller nærmeste norske konsulat. Norsk statsborgerskap og identitet må kunne dokumenteres. Nødpass utstedt ved ambassaden er kun gyldig for én hjemreise, deretter må det søkes om nytt pass på hjemstedet i Norge. Nødpass koster det samme som ordinært pass.

Språk: Arabisk og berbersk (amazighe) er offisielle språk. Fransk er første fremmedspråk og beherskes av de fleste i de større byene. Helt i nord snakkes ofte spansk bedre enn fransk. Engelsk er mindre utbredt, men beherskes i turistområdene, spesielt Agadir. 

Lokale nødnumre: Politi  19 (byer) og 177 (utenfor byene). Brann/ulykker 15.

Nødsituasjon: Norske borgere i nød eller krise bes kontakte ambassaden i Rabat for bistand: e-post: [email protected] / tlf. 47 23 95 54 00.

Er det akutt, ta kontakt med UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00, e-post: [email protected]mfa.no.

 

Til toppen