Forsiden

Marshalløyene - reiseinformasjon

Ansvarlig stasjon for landet er ambassaden i Tokyo

Covid-19-pandemien har inntil videre ført til innreisestans for alle utenlandske reisende, og planlagte reiser til Marshalløyene må derfor utsettes eller kanselleres. For mer informasjon, se under punktet Innreise.

Det er den reisendes eget ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land. Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg på kort varsel. Informasjonen under er ment å være veiledende, og Utenriksdepartementet har ikke ansvar dersom deler av informasjonen skulle vise seg ikke å stemme som følge av endringer. Kun pass godkjennes som identifikasjonsdokument.

Covid-19-pandemien har inntil videre ført til innreisestans for alle utenlandske reisende til Marshalløyene, med få unntak.

Under normale omstendigheter kan nordmenn besøke Marshalløyene i inntil 90 dager uten visum, takket være en visumfrihetsavtale mellom Schengen og Marshalløyene. Pass må være gyldig i minst seks måneder etter utreise. Man bør også kunne dokumentere at man har gyldig utreisebillett.

Det er krav om at reisende kan framvise dokumentasjon på at de har vaksine mot gulfeber, meslinger og influensa ved innreise.

De aller fleste reisende ankommer Marshalløyene med fly via enten Hawaii eller Guam/Mikronesia. Begge deler innebærer flybytte på amerikansk territorium. Reisende må derfor forsikre seg om at de har de nødvendige tillatelser for å kunne mellomlande i USA.

Transitt på Marshalløyene er generelt sett kun aktuelt dersom man er på vei til/fra Hawaii til/fra Mikronesiaføderasjonen eller Kiribati, og krever ikke noen spesielle tillatelser for Marshalløyenes del.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid på Marshalløyene oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

Marshalløyene består av 29 korallatoller og fem øyer som ligger spredt utover et svært stort havområde. Tjenestetilbudet, ikke minst mulighetene for medisinsk hjelp, varierer svært mye mellom disse, og reisende rådes til å sette seg godt inn i de lokale forholdene der de skal oppholde seg.

Den største faren for reisende vil trolig være bil- eller båtulykker. Veistandarden er varierende og ved biltransport bør man kjøre sakte og forsiktig. En del kjører i alkoholpåvirket tilstand, og kan utgjøre en fare for andre. Ved ferdsel med båt, inkludert ferger mellom de mange øyene, bør reisende være oppmerksom på at Marshalløyene har svært begrenset kapasitet for søk og redning.

Det er mange ueksploderte bomber fra 2. verdenskrig både på land og i havet på Marshalløyene, og reisende oppfordres til å utvise aktsomhet.

Risikoen for terrorhendelser på Marshalløyene ansees som lav.

Homofili er lovlig på Marshalløyene, men konservative holdninger i samfunnet gjør at det ikke er vanlig å vise kjærlighet offentlig.         

Marshalløyene har ikke et nasjonalt nødnummer, og reisende oppfordres til å forhøre seg med sitt hotell eller reiseoperatør om kontaktnummer for lokalt politi og helsetjeneste. Lokalt politi kan nås på +692 625 8666 eller +692 625 3233.

Ved krise eller nødsituasjon kan man kontakte Utenriksdepartementets døgnoperative senter på tlf +47 23 95 00 00 eller på e-post UDops@mfa.no.

Koronavirus (covid-19): Utbruddet av koronavirus har ført til mer eller mindre full innreisestans for utlendinger. Det er svært få tilfeller av covid-19-smitte internt på Marshalløyene.

Det finnes grunnleggende helsetjenester i Majuro og Ebeye, og det er også mindre klinikker på de mest befolkede øyene. På flere av de mindre øyene er det ikke medisinsk hjelp å få i det hele tatt. For spesialisthelsetjenester må man enten til Hawaii eller Guam. Ved akutte sykdomstilfeller kan det ta lang tid før man får god hjelp.

Det amerikanske Center for Disease Control and Prevention anbefaler vaksine mot meslinger, hepatitt A og B samt tyfus for reisende til Marshalløyene. Se nettsden Vaccines and Medicines for mer informasjon.

Marshallesiske myndigheter kan også be reisende om dokumentasjon på at de har vaksine mot gulfeber, meslinger og influensa ved innreise.

Det er et pågående utbrudd av denguefeber på Marshalløyene. Dette er en myggbåren sykdom, og reisende oppfordres til å ta forholdsregler for å unngå å bli stukket av mygg.

Vannet i springen bør ikke drikkes på Marshalløyene, ei heller brukes til å pusse tenner med.

Det er lav kriminalitet på Marshalløyene, men alkoholrelaterte voldsepisoder forekommer ved barer og utesteder. Seksuell trakassering av kvinnelige reisende forekommer, og kvinnelige reisende bør vurdere å avstå fra å bruke taxier alene, samt gå ut alene etter mørkets frambrudd.

Marshalløyene har ikke et nasjonalt nødnummer, og reisende oppfordres til å forhøre seg med sitt hotell eller reiseoperatør om kontaktnummer for lokalt politi og helsetjeneste. Lokalt politi kan nås på +692 625 8666 eller +692 625 3233.

Ved krise eller nødsituasjon kan man kontakte Utenriksdepartementets døgnoperative senter på tlf +47 23 95 00 00 eller på e-post UDops@mfa.no.

Marshalløyene har tropisk klima, og gjennomsnittstemperaturen er 27 grader året igjennom. Det regner mye fra mai til november.

Selv om Marshalløyene ikke er spesielt utsatt for naturkatastrofer, gjør øygruppens lave beliggenhet at den påvirkes av kraftig nedbør, sterke vinder og flom fra stormer i regionen. Særlig aktsomhet bør utvises fra mai til november, da nedbørsmengden øker og veier ofte oversvømmes.

Marshalløyene er et overveiende konservativt samfunn. Det er generelt et trygt land for kvinnelige besøkende, men kvinner oppfordres til å forhøre seg lokalt om hvorvidt de bør ferdes alene, særlig til fots og om kvelden. Homofili er ikke straffbart, og det rapporteres ikke om målrettet vold mot LHBT. Men konservative holdninger gjør at det ikke er vanlig å vise kjærlighet offentlig.

På noen av øyene står tradisjonelle ledere veldig sterkt, og behandles med stor ærbødighet. Det er klokt for besøkende å ha respekt for dette.

Ellers er det få lover og sedvaner det er nødvendig for reisende å være særlig oppmerksom på.

Marshallesisk og engelsk er de offisielle språkene på Marshalløyene. Større hoteller og forretninger godtar kredittkort, men det er anbefalt å ha kontanter i bakhånd. Marshalløyene bruker amerikanske dollar som sin valuta.

Marshalløyene ligger ti timer foran Norge sommerstid, elleve timer vinterstid.

Retningsnummeret for samtaler fra Norge til Marshalløyene er +692. Noen hoteller tilbyr wifi-tilgang. Mobildekningen er adekvat på de mest befolkede øyene, men mobilt bredbånd (roaming) kan som hovedregel ikke brukes.

Alt land på Marshalløyene er privat eid, så det kan være påkrevd med tillatelse for ferdsel og bruk av øyer, strender og lignende.

110/120 volt er standard for elektriske uttak.

Ved krise eller nødsituasjon kan man kontakte Utenriksdepartementets døgnoperative senter på tlf +47 23 95 00 00 eller på e-post UDops@mfa.no

Norge har ingen diplomatisk representasjon på Marshalløyene. Ambassaden i Tokyo, Japan, dekker landet som del av sitt embetsdistrikt. Ambassaden kan kontaktes på emb.tokyo@mfa.no eller +81 3 6408 8100. Vær imidlertid oppmerksom på at ambassaden på grunn av den store avstanden har begrenset evne til å bistå norske reisende.

Nettsiden Norge på Marshalløyene.

Oversikt over øyene.

Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Marshalløyene.