Marshalløyene - reiseinformasjon

Ansvarlig stasjon for landet er ambassaden i Tokyo

Marshalløyene er en liten øystat i Stillehavet. Landet er svært sårbart for klimaendringer og plastforurensing, det anbefales å registrere opphold og ta vanlige forholdsregler.

Du må selv påse at dine reisedokumenter er gyldig for innreise og gjøre deg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser.

Norske borgere kan besøke Marshalløyene i inntil 90 dager uten visum. Kun pass er godkjent som reisedokument. Pass må ha minst seks måneders gyldighet. Du bør også ha gyldig utreisebillett.  

De aller fleste ankommer Marshalløyene med fly via enten Hawaii eller Guam/Mikronesia. Begge deler innebærer flybytte på amerikansk territorium. Sjekk at du har nødvendige tillatelser for å kunne mellomlande i USA. 

Transitt på Marshalløyene er normalt bare aktuelt dersom du reiser til/fra Hawaii til/fra Mikronesiaføderasjonen eller Kiribati. Marshalløyene krever ikke spesielle tillatelser for transitt. 

Du finner mer nyttig informasjon om Marshalløyene i reiseinformasjonen fra hhv. Storbritannia og USA.

 

 

Den største risikoen for reisende på Marshalløyene er bil- eller båtulykker. Vær oppmerksom på at Marshalløyene har svært begrenset kapasitet for søk og redning.

Naturkatastrofer og ekstremvær kan også forekomme.

Risikoen for terrorhendelser på Marshalløyene ansees som lav.       

Marshalløyene har ikke et nasjonalt nødnummer, og reisende oppfordres til å forhøre seg med sitt hotell eller reiseoperatør om kontaktnummer for lokalt politi og helsetjeneste. Lokalt politi kan nås på +692 625 8666 eller +692 625 3233.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid på Marshalløyene bør registrere seg på www.reiseregistrering.no eller i appen Reiseklar.

Helsetilbud: Marshalløyene består av 29 korallatoller og fem øyer som ligger spredt utover et svært stort havområde. Tjenestetilbudet, ikke minst mulighetene for medisinsk hjelp, varierer svært mye mellom disse, og reisende rådes til å sette seg godt inn i de lokale forholdene der de skal oppholde seg.

For spesialisthelsetjenester må man enten til Hawaii eller Guam. 

Vaksine: Det er krav om at barn under fem år er vaksinert for meslinger. Dette må kunne dokumenteres, gjerne med internasjonalt vaksinasjonskort. Det amerikanske Center for Disease Control and Prevention anbefaler en rekke vaksiner for reisende til Marshalløyene. Se nettsden Vaccines and Medicines (cdc.gov) for mer informasjon.

For å ta utskrift av oversikten over dine vaksiner, logg deg inn på nettsiden Vaksiner på Helsenorge. Det er sporadiske utbrudd av denguefeber på Marshalløyene. Dette er en myggbåren sykdom, og reisende oppfordres til å ta forholdsregler for å unngå å bli stukket av mygg.

Drikkevann: Vannet i springen bør ikke drikkes på Marshalløyene.

Det er lav kriminalitet på Marshalløyene. Vær likevel forsiktig når du er ute etter mørkets frambrudd.

Øygruppens lave beliggenhet gjør den utsatt for kraftig nedbør, sterke vinder og flom fra stormer i regionen. Fra mai til november øker nedbørsmengden og veier kan bli oversvømt. 

 

Språk: Marshallesisk og engelsk er de offisielle språkene på Marshalløyene. Større hoteller og forretninger godtar kredittkort, men det er anbefalt å ha kontanter i bakhånd. Marshalløyene bruker amerikanske dollar som sin valuta.

LHBTI: Homofili er lovlig på Marshalløyene, men konservative holdninger i samfunnet gjør at det ikke er vanlig å vise kjærlighet offentlig.         

Eiendom: Alt land på Marshalløyene er privat eid. Sjekk om du trenger tillatelse før du besøker øyer, strender og andre områder.

Mobildekningen er god nok på de mest befolkede øyene, men mobilt bredbånd (roaming) kan som hovedregel ikke brukes.

Norge har ingen diplomatisk representasjon på Marshalløyene. Ambassaden i Tokyo, Japan, dekker landet som del av sitt embetsdistrikt. Ambassaden kan kontaktes på emb.tokyo@mfa.no eller +81 3 6408 8100.  På grunn av den store avstanden har ambassaden begrenset evne til å bistå norske borgere på Marshalløyene.

Nettsiden Norge på Marshalløyene.

Oversikt over øyene.

Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Marshalløyene.

Ved krise eller nødsituasjon kan man kontakte Utenriksdepartementets døgnoperative senter på tlf +47 23 95 00 00 eller på e-post UDops@mfa.no.