Marshalløyene - reiseinformasjon

Ansvarlig stasjon for landet er ambassaden i Tokyo

Covid-19-pandemien har inntil videre ført til innreisestans for alle utenlandske reisende, og planlagte reiser til Marshalløyene må derfor utsettes eller kanselleres. For mer informasjon, se under punktet Innreise.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 21. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island, Malta, Polen og Romania.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen,Åland, Mellersta Österbotten, Södra Savolax, Centrala Tavastland, Kymmenedalen, Birkaland og Egentliga Finland

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Snarveier:

Utbrudd av zikafeber.

Sikkerhet

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid på Marshalløyene oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no, og forsikre seg om at de har gyldig reiseforsikring.

Marshalløyene består av 29 korallatoller og fem øyer som ligger spredt utover et svært stort havområde. Tjenestetilbudet, ikke minst mulighetene for medisinsk hjelp, varierer svært mye mellom disse, og reisende rådes til å sette seg godt inn i de lokale forholdene der de skal oppholde seg.

Den største faren for reisende vil trolig være bil- eller båtulykker. Veistandarden er varierende og ved biltransport bør man kjøre sakte og forsiktig. En del kjører i alkoholpåvirket tilstand, og kan utgjøre en fare for andre. Ved ferdsel med båt, inkludert ferger mellom de mange øyene, bør reisende være oppmerksom på at Marshalløyene har svært begrenset kapasitet for søk og redning.

Det er mange ueksploderte bomber fra 2. verdenskrig både på land og i havet på Marshalløyene, og reisende oppfordres til å utvise aktsomhet.

Selv om Marshalløyene ikke er spesielt utsatt for naturkatastrofer, gjør øygruppens lave beliggenhet at den påvirkes av kraftig nedbør, sterke vinder og flom fra stormer i regionen. Særlig aktsomhet bør utvises i fra mai til november, da nedbørsmengden øker og veier ofte oversvømmes.

Risikoen for terrorhendelser på Marshalløyene ansees som lav. 

Det er lav kriminalitet på Marshalløyene, men alkoholrelaterte voldsepisoder forekommer ved barer og utesteder. Seksuell trakassering av kvinnelige reisende forekommer, og kvinnelige reisende bør vurdere å avstå fra å bruke taxier alene, samt gå ut alene etter mørkets frambrudd.

Homofili er lovlig på Marshalløyene, men konservative holdninger i samfunnet gjør at det ikke er vanlig å vise kjærlighet offentlig.          

Marshalløyene har ikke et nasjonalt nødnummer, og reisende oppfordres til å forhøre seg med sitt hotell eller reiseoperatør om kontaktnummer for lokalt politi og helsetjeneste. Lokalt politi kan nås på +692 625 8666 eller +692 625 3233.

Ved krise eller nødsituasjon kan man kontakte Utenriksdepartementets døgnoperative senter på tlf +47 23 95 00 00 eller på e-post UDops@mfa.no.


Innreise

Koronavirus (covid-19: Covid-19-pandemien har inntil videre ført til innreisestans for alle utenlandske reisende, og planlagte reiser til Marshalløyene må derfor utsettes eller kanselleres.

Det er den reisendes eget ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land. Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg på kort varsel. Informasjonen under er ment å være veiledende, og Utenriksdepartementet har ikke ansvar dersom deler av informasjonen skulle vise seg ikke å stemme som følge av endringer. Kun pass godkjennes som identifikasjonsdokument.

Nordmenn må ha visum for å komme inn i Marshalløyene, men kan få utstedt visum ved ankomst og trenger derfor ikke søke på forhånd. Pass må være gyldig i minst seks måneder etter utreise. Man må også kunne dokumentere at man har gyldig utreisebillett. Visumgebyret er på hundre amerikanske dollar (USD 100), og det anbefales å medbringe denne summen i kontanter.

Det er krav om at reisende kan framvise dokumentasjon på at de har vaksine mot gulfeber, meslinger og influensa ved innreise.

De aller fleste reisende ankommer Marshalløyene med fly via enten Hawaii eller Guam/Mikronesia. Begge deler innebærer flybytte på amerikansk territorium. Reisende må derfor forsikre seg om at de har de nødvendige tillatelser for å kunne mellomlande i USA.


Helse

Det finnes grunnleggende helsetjenester i Majuro og Ebeye, og det er også mindre klinikker på de mest befolkede øyene. På flere av de mindre øyene er det ikke medisinsk hjelp å få i det hele tatt. For spesialisthelsetjenester må man enten til Hawaii eller Guam. Ved akutte sykdomstilfeller kan det ta lang tid før man får god hjelp.

Det amerikanske Center for Disease Control and Prevention anbefaler vaksine mot meslinger, hepatitt A og B samt tyfus for reisende til Mikronesia. Se Vaccines and medicines for mer informasjon.

Mikronesiske myndigheter kan også be reisende om dokumentasjon på at de har vaksine mot gulfeber, meslinger og influensa ved innreise.

Det er et pågående utbrudd av denguefeber på Marshalløyene. Dette er en myggbåren sykdom, og reisende oppfordres til å ta forholdsregler for å unngå å bli stukket av mygg.

Vannet i springen bør ikke drikkes på Marshalløyene, ei heller brukes til å pusse tenner med


Praktisk informasjon

Marshallesisk og engelsk er de offisielle språkene på Marshalløyene. Større hoteller og forretninger godtar kredittkort, men det er anbefalt å ha kontanter i bakhånd. Marshalløyene bruker amerikanske dollar som sin valuta.

Marshalløyene ligger ti timer foran Norge sommerstid, elleve timer vinterstid.

Retningsnummeret for samtaler fra Norge til Marshalløyene er +692. Noen hoteller tilbyr wifi-tilgang. Mobildekningen er adekvat på de mest befolkede øyene, men mobilt bredbånd (roaming) kan som hovedregel ikke brukes.

Alt land på Marshalløyene eies av noen, så det kan være påkrevd med tillatelse for ferdsel og bruk av øyer, strender og lignende.

110/120 volt er standard for elektriske uttak.

Marshalløyene har tropisk klima, og gjennomsnittstemperaturen er 27 grader. Det regner mye fra mai til november.