Mexico - reiseinformasjon

De fleste reiser til Mexico gjennomføres uten spesielle problemer. Sikkerhetssituasjonen i Mexico er særlig knyttet til organisert kriminalitet og angår i liten grad turister i landet, men også vinningskriminalitet, herunder overfall, væpnet ran og tyverier er utbredt i Mexico og rammer ofte mer velstående meksikanere og utlendinger. Noen delstater er mer utsatt enn andre, og der man må ta sine forholdsregler for å unngå å havne i ubehagelige eller farlige situasjoner. For informasjon om koronavirus se punktet om Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 8. MARS 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: Island.

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Norra Savolax, Kajanaland og Länsi-Pohja.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. april 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

De fleste reiser til Mexico gjennomføres uten spesielle problemer. Sikkerhetssituasjonen i Mexico er særlig knyttet til organisert kriminalitet og angår i liten grad turister i landet, men også vinningskriminalitet, herunder overfall, væpnet ran og tyverier er utbredt i Mexico og rammer ofte mer velstående meksikanere og utlendinger. Noen delstater er mer utsatt enn andre, og der man må ta sine forholdsregler for å unngå å havne i ubehagelige eller farlige situasjoner. Voldssituasjonen i Mexico er kompleks og reisende oppfordres til å utvise forsiktighet og holde seg løpende oppdatert. Det anses å være liten risiko for terrorangrep.

For næringsdrivende bør sikkerhetsspørsmål knyttet til personell og andre verdier vurderes ivaretatt av kompetente aktører, og bedrifter oppfordres til nær kontakt med norske honorære konsulater i Mexico, samt ambassaden.

Den narkotikarelaterte volden i Mexico har de siste årene økt dramatisk. Volden er brutal og nådeløs, og selv om det i hovedsak dreier seg om interne oppgjør mellom forskjellige grupperinger, rammes også uskyldige. Problemet er størst i grenseområdet mot USA, og spesielt i delstatene Tamaulipas, Guerrero, Michoacan, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Sonora og Sinaloa.

De siste årene har volden spredt seg også til andre deler av landet. Blant annet har situasjonen forverret seg i delstatene Estado de México og Veracruz. Acapulco, som besøkes av mange turister, er en av byene hvor volden har eskalert betydelig de siste årene, og man har den siste tiden opplevd en sterk økning i antall drap – også i de populære hotellområdene. Reisende bør utvise forsiktighet i grenseområdet mot Guatemala – særlig ved kryssing av grensen i bil eller med buss ettersom det er tilfeller av kriminelle bander som opererer i området.

De fleste populære feriesteder, som Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Los Cabos og Puerto Vallarta har hittil vært mindre berørt av voldsbølgen. Det har likevel forekommet visse voldsepisoder rettet mot turister i disse områdene, og det har forekommet skyteepisoder i Playa del Carmen og Cancun. Ambassaden kjenner til at vestlige turister i Mexico har vært ofre for seksuell trakassering og overgrep, inkludert voldtekt. Dette synes særlig å ha funnet sted i sammenhenger med høyt alkoholkonsum.

Mexico by har ikke blitt særlig påvirket av narkotikarelatert vold, men reisende oppfordres til å ta forholdsregler som i enhver storby. Vinningskriminalitet og voldsepisoder forekommer og man har sett en økning av antallet i den siste tiden.

Ran og kidnappinger forekommer, men det angår i liten grad turister. Et særskilt fenomen er derimot såkalte «ekspress-kidnappinger», som innebærer kortvarige kidnappingssituasjoner, hvor offeret tvinges til å ta ut penger i minibanker eller på annen måte raskt skaffe til veie en mindre sum løsepenger.

Det er viktig å passe på verdisaker og fortrinnsvis skjule så godt som mulig penger, pass, smykker og fotoutstyr. Safen på hotellet bør benyttes. Reisende bør være oppmerksomme på risikoen for lommetyver og veskenappere. Det bør utvises diskresjon og varsomhet ved bruk av minibank og pengeveksling. Det anbefales å ta ut penger i kjøpesentre og f. eks. innenfor tollområdet på flyplassen, i stedet for ute i ankomsthallen. Dersom et overfall skulle finne sted, bør man ikke gjøre motstand, men heller overgi det man har av verdisaker. Voldsepisoder der politiet har vært involvert har forekommet og korrupsjon er utbredt blant politiet.

Trafikksikkerhet og transport: Bilkjøring bør planlegges godt og nattkjøring bør unngås. Man bør ikke legge ut på biltur uten å ha forhørt seg om en trygg reiserute, da det forekommer ran og overfall på en del landeveier, særlig etter mørkets frembrudd. Betalingsmotorveiene ("cuotas") er de tryggeste. Ferdsel i belastede strøk og områder særlig rammet av vold bør unngås.

Selv om taxi er et greit transportmiddel i de fleste urbane områder, er det viktig å unngå å praie en taxi på gaten. Enhver taxi uten tillatelse (såkalt «libre») eller som ikke er sikker («seguro») bør unngås ettersom det har vært tilfeller av både ran og overfall av passasjerer i slike taxier. Generelle forholdsregler bør tas. Turister bør bestille taxi enten gjennom hotellet eller ved å ringe et taxi-selskap (såkalte "sitios"/radiotaxier). Det er også en idé å notere seg registreringsnummeret som en ekstra sikkerhet dersom noe skulle skje og man ønsker å anmelde saken. Uber kan også benyttes, men forhåndsregler bør også tas der.

Mexico har et meget godt utbygd transportsystem både for bil, buss og fly, og gode betalingsmotorveier mellom de største byene. Det norske førerkortet er gyldig i Mexico.

Politisk uro: Den generelle politiske situasjonen i landet er stabil, men lokale politiske uroligheter kan forekomme flere steder i landet. Turister bør utvise varsomhet og holde seg informert om situasjonen via media og lokale kilder. Politiske markeringer og demonstrasjoner er vanlig i Mexico by og delstatene Guerrero og Oaxaca. Reisende anbefales derfor å holde seg løpende informert om den dagsaktuelle situasjonen. Disse demonstrasjonene er i hovedsak fredelige, men kan skape trafikkaos og ulemper for reisende grunnet stengte eller blokkerte gater/veier.

Situasjonen i delstaten Chiapas, der myndighetene og zapatistene var i konflikt på 90-tallet, har normalisert seg i betydelig grad. Likevel kan det forekomme uroligheter internt mellom forskjellige folkegrupper og/eller myndighetene i denne staten, som har den største prosentandelen urbefolkning i hele Mexico. Reisende til Chiapas-området bør utvise forsiktighet.

Naturkatastrofer: Vulkanene Colima på grensen mellom statene Colima og Jalisco, og Popocatépetl ca. 72 km sørøst for Mexico by, er aktive.

Det er risiko for jordskjelv i Mexico. I forkant av et jordskjelv kan det være lurt å ha tatt sine forholdsregler og være forberedt på hvordan man best bør reagere.

Orkan og tropiske stormer forekommer i perioden juni til november. Reisende oppfordres til å følge lokale myndigheters råd og anbefalinger. Informasjon om orkantrusler finnes på nettsiden til National Hurricane Center.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Mexico oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no//.  Nordmenn oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Lokale nødnumre: Politi 060, brann/ulykker 068, meksikanske turistmyndigheter 078 (gratis 24-timer).

Om det oppstår krise eller nødsituasjon, oppfordres norske borgere å ta kontakt med ambassaden:
Den norske ambassaden i Mexico
Blvd. Virreyes 1460
Col. Lomas Chapultepec
C.P. 11000 Mexico, Mexico D.F,
Tel: (+52) 55 50 47 37 00

Internett: http://www.norway.no/es/mexico/

E-post: emb.mexico@mfa.no

Vintertid: Mandag til torsdag fra 08.00 til 16.00, fredag 08:00-13.30
Sommertid (15. mai til 14. september): Mandag til torsdag fra 08.00 til 15.30

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no

 


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Mexico har ikke innført spesielle innreiserestriksjoner i forbindelse med pandemien. Det er likevel krav om at man fyller ut et egenerklæringsskjema før alle flyvninger, skjema finnes på nettsidene til helseministeriet

Nordmenn trenger kun pass for innreise til Mexico og kan oppholde seg 180 dager i landet. Turistvisum innvilges automatisk ved innreise og forhåndsutstedes ikke. En forretningsreisende som oppholder seg i landet under 180 dager og som ikke får betalt av en meksikansk institusjon, må fylle inn migrasjonsskjema og får innvilget forretningsvisum ved ankomst.

For eventuelle spørsmål relatert til visum og innreise til Mexico kan man ta kontakt med Mexicos ambassade i Oslo som holder til i Frøyas gate 9, tlf: 406 06 158, e-post: embnoruega@sre.gob.mx

Visum utstedes også ved Mexicos ambassade i København, hvor søker må møte opp personlig etter avtale for å avgi fingeravtrykk.

Meksikanske migrasjonsmyndigheter har i den senere tid innskjerpet sine krav i forhold til reisende som kommer inn til Mexico på andre måter enn med fly direkte fra Norge/Europa, og også de som krysser grensen fra USA, Guatemala og Belize med buss/bil etc. Sørg for at dere får riktige migrasjonspapirer og stempel i passet.

Alle reisende til Mexico bør tegne reise- og sykeforsikring før utreise.

Ved innreise til Mexico stilles det krav til at passet er gyldig seks måneder fra innreise i landet.

For å reise ut av Mexico trenger man gyldig pass og turistdokument som man fyller ut ved innreise. Har man mistet turistvisum (f.eks i forbindelse med at passet er mistet eller stjålet), må man beregne god tid på flyplassen for å skaffe seg et nytt. Nytt visum får man på migrasjonskontoret på flyplassen eller på følgende adresse: I Mexico by, kontakt meksikanske migrasjonsmyndigheter direkte via Instituto Nacional de Migración.

Ejército Nacional 862 (mellom Platón og Séneca)
Col. Los Morales - Sección Palmas
11540 Mexico City

Telefonnummer: Turister (55) 2581-0100, (55) 2581-0116, studenter og arbeidende (55) 2581-0120, forretningsreisende (55) 2581-0132.

Åpningstider: Mandag-fredag, 9:00 -13:00

Til migrasjonskontoret må man ha med seg kopi av passet, flybilletten samt kontanter (de tar ikke kort på migrasjonskontoret).

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter, eventuelt visum, er gyldige.

Husk at det er meksikansk lovgivning som legges til grunn for utlendinger som besøker/oppholder seg i Mexico. På hjemmesiden til de meksikanske immigrasjonsmyndighetene kan man finne informasjon om: Turistvisum, besøk, forlengelse av opphold, hva gjør man hvis man har mistet turistvisum, om å bo i Mexico, gifte seg med en meksikansk statsborger etc.


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg i landet. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Nyttige lenker:

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

For offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning kan man henvende seg til Folkehelseinstituttet.

Uvant bakterieflora kan føre til mageproblemer, og i noen tilfeller forårsake alvorlige magelidelser som følge av amøber og salmonella. Forekomsten av dengue-feber, virus som smitter via myggstikk, forekommer i lavtliggende rurale områder hele året. Flest tilfeller er rapportert i delstaten Veracruz. Det er også zika i Mexico. Det forekommer kolera i landet, også i hovedstaden. Antall tuberkulosetilfeller øker. I jungelstrøk mot grensen til Guatemala er det fortsatt fare for malaria. For informasjon om reisevaksiner, se Folkehelseinstituttets anbefalinger.

I de fleste storbyene finnes det gode private sykehus, men den generelle sykehusstandarden er relativt dårlig. Det må fremvises forsikringsbevis ved behandling på sykehus.

Vær oppmerksom på at ved mageproblemer vil meksikanske leger ofte gi resept på sterkere medisiner enn hva som anbefales i Norge. Dette kan gi bivirkninger.

Det er god tilgang på apoteker i urbane strøk og disse har stort sett god dekning når det gjelder medisiner. I tilknytning til en del av apotekene er det også en lege på vakt der man kan be om en enkel konsultasjon.

Medisiner: Så lenge det man tar inn i landet er til personlig bruk og det dreier seg om en relativt begrenset mengde medisiner for reisen, er det ikke nødvendig å spesifisere. Hvis det er snakk om en noe større mengde eller om sprøyter eller lignende, man må ha med seg et brev fra lege (eventuelt apotek) på engelsk som spesifiserer at dette er medisiner til personlig bruk (med pasientens navn som tilsvarer resepter og navn som står på eskene) og at man er avhengig av disse medisinene. Man har rett til å ha med seg medisiner til personlig bruk inn i landet og eventuelt medisiner man trenger til reisen i håndbagasjen.

Forurensning: Mexico by er svært forurenset, særlig om vinteren. Sammen med den tørre og tynne luften kan dette føre til luftveisinfeksjoner og andre helseproblemer.


Praktisk informasjon

Tidsforskjellen til Norge er sju timer. Strømmen er på 110 volt. I perioder kan man oppleve strømbrudd. Spenningen kan også variere - det anbefales derfor strømregulator for elektronisk utstyr.

Telefonnettet er godt utbygd, men utenfor urbane soner kan dekningen variere veldig. Det finnes både 3G og 4G, men det er til tider litt ustabilt. Ta høyde for roaming-kostnader ved bruk av norsk telefon i Mexico. Hoteller, restauranter og kaféer tilbyr i stadig større grad wifi-nettverk til sine klienter.

Nasjonal telefonkode: +52, ved samtaler til mobil må man legge til et 1-tall etter +52 (+521) og så taste mobilnummeret. Internettdomenet er .mx
Myntenheten er meksikanske pesos – MXN.

Kredittkort aksepteres på de fleste steder, stadig mer også i mindre urbane strøk, men en del steder (særlig restauranter) tar ikke American Express.

Normale åpningstid for bank, butikker og offentlige kontorer: Banker fra 09.00 til 16.00 (til 15.00 lørdag), offentlige kontorer fra 09.00 til 16.00, men stenger ofte i lunsjtiden (14.00 - 15.00), dagligvarebutikker fra 08.00 til kl. 20.00 eller lenger, og i de større byene finner man døgnåpne butikker.

Nasjonale helligdager: 1. januar (nyttårsdag), 5. februar (konstitusjonsdagen), 21. mars (Benito Juárez' fødselsdag), skjærtorsdag, langfredag, 1. mai (offentlig høytidsdag), 5. mai (slaget ved Puebla), 16. september (nasjonaldagen), 1. november (allehelgensdag), 2. november (de dødes dag), 20. november (revolusjonsdagen), 12. desember (jomfru Guadalupe), 25. desember (1. juledag). Om helligdagene faller på helg eller midt i uken, flyttes de ofte til forutgående mandag for å gi folk langhelg (puente).

Mexico er en føderal stat, og reisende er underlagt lokal lovgivning i den staten han eller hun befinner seg i. Et alvorlig lovbrudd kan føre til fengselstraff som må sones i lokale fengsler. Nordmenn som arresteres eller varetektsfengsles har rett til å kontakte ansvarlige norske myndigheter (ambassaden).

Mexico er et gjestfritt, varmt land hvor det legges vekt på formell høflighet. Meksikanere kler seg forholdsvis formelt i arbeidssammenheng. De har gjerne lange arbeidsdager og fra én til to timers lunsj midt på dagen. Dette er dagens store måltid, gjerne med flere retter. Folk flest spiser mye utendørs og restauranter holder som regel åpent frem til midnatt. Videre er det nyttig å være oppmerksom på at meksikanere i større grad enn nordmenn legger vekt på formell høflighet, og det er vanlig å hilse med kyss på kinnet, allerede fra første gang man treffes.

Spansk er det offisielle språket i Mexico. Engelsk eller andre språk beherskes i begrenset utstrekning, men som regel på turistdestinasjoner.