Mexico - reiseinformasjon

De fleste reiser til turistområder i Mexico gjennomføres uten spesielle problemer. Det anbefales at reisende leser kravene for innreise. Sikkerhetssituasjonen i Mexico er særlig knyttet til organisert kriminalitet og rammer sjeldent reisende i turistområder. Vinningskriminalitet, herunder overfall, væpnet ran og tyverier er også utbredt og rammer ofte mer velstående meksikanere og utlendinger. Noen delstater er mer utsatt enn andre, og der man må ta sine forholdsregler for å unngå å havne i ubehagelige eller farlige situasjoner. Sørg for å ha gyldig reiseforsikring for hele oppholdet.

Vi anbefaler alle reisende å ha gyldig reiseforsikring og registrere seg på reiseregistrering.no.

Last gjerne ned UDs app Reiseklar for nyttig informasjon for reiser utenlands.

Innreise: Se informasjon om krav for innreise for nordmenn til Mexico på den meksikanske ambassaden i Oslo sin hjemmeside. For eventuelle spørsmål relatert til visum og innreise til Mexico kan man ta kontakt med Mexicos ambassade i Oslo som holder til i Frøyas gate 9, tlf: 406 06 158,  e-post: embnoruega@sre.gob.mx.

Toll: Ved innførsel av for mye tobakk og alkohol, kan man måtte betale svært høye bøter, dette håndheves strengt. Det kan også oppleves som en belastende situasjon å være i konfrontasjon med myndighetene angående dette.

På nettsiden til de meksikanske tollmyndighetene (sre.gob.mx) er en liten forenkling på engelsk over noen av punktene i listen. På siden linkes det også til en (spansk) liste over tillatte matvarer. 

Husk pass: For innreise til Mexico kreves gyldig pass (nødpass aksepteres også). Man kan bli bedt om å vise ytterligere dokumentasjon for å vise lengde og formål med reisen (returbillett, hotellreservasjon etc). Se link over til den meksikanske ambassaden i Oslo for mer informasjon. Turistvisum innvilges for inntil 180 dager ved innreise og forhåndsutstedes ikke. Det er ingen automatikk i at man får 180 dager. En forretningsreisende som skal oppholde seg i landet i under 180 dager og ikke få betalt av en meksikansk institusjon, får også visum innvilget ved innreise på samme måte. Hvis du har behov for nytt pass, må du ta kontakt med ambassaden i Mexico City. Se mer informasjon om søknad om pass på ambassadens hjemmesider.

For utreise trenger man gyldig pass med stempel fra innreise. Du finner mer informasjon på migrasjonsmyndighetenes hjemmesider.

Det er anbefalt å medbringe pass når man reiser med buss, da immigrasjonen innimellom gjennomfører kontroller på busstasjoner.

Ved innreise, sjekk hvor mange dager du får innvilget i stempelet i passet. Dette er den perioden du kan oppholde deg lovlig i landet. Vi anbefaler at reisende overholder dette. Reisende som oppholder seg i landet utover den perioden som er oppgitt i immigrasjonskortet kan bli anholdt og deportert.

Trafikksikkerhet og transport: Trafikken i byene kan være utfordrende sett fra et norsk perspektiv. Kvalitetene på veiene mellom store byer og i en del turistområder er gode, men det anbefales å unngå å kjøre i mørket. Dette både på grunn av kriminalitet, varierende veikvalitet og risikoen for ulykker. Der det er mulig bør man av de samme grunnene velge å kjøre på betalingsmotorveier (såkalte «cuotas»). Det norske førerkortet er gyldig i Mexico.

Taxi og annen lignende transport bør bestilles gjennom hotellet eller en seriøs operatør. Det anbefales ikke å ta en tilfeldig taxi på gata. Uber kan brukes der det er tilgjengelig.

Det er god forbindelse med buss og fly mellom de store byene.

Demonstrasjoner forekommer med jevne mellomrom både i hovedstaden og andre deler av landet. Selv om de fleste demonstrasjoner er fredelige, bør reisende som hovedregel unngå store demonstrasjoner og politiske markeringer.

Terrorfaren i Mexico er regnet for å være lav.

Sykdommer man utsettes for i Mexico er først og fremst knyttet ti mageproblemer og myggbårne sykdommer. Reisende anbefales å ha god fokus på hygiene. Denguefeber smitter via myggstikk, oftest i urbane strøk. Det har i tillegg vært forekomster av zika i Mexico. I jungelstrøk finnes det også malaria.

Se også Folkehelseinstituttets smittevernråd og aktuelle vaksiner ved reise til Mexico.

Sykehuskvaliteten i Mexico varierer veldig. Det finnes private sykehus med internasjonal standard, først og fremst i de store byene. Flere sykehus krever at man fremlegger forsikringsbevis før man får behandling.

Medisiner: Man kan ta med moderate mengder medisiner til personlig bruk. Det kan i noen spesielle tilfeller være lurt å ha med brev fra lege eller apotek som spesifiserer innhold og behov. Brevet bør være på engelsk.

Kriminaliteten i Mexico er kompleks. Organisert kriminalitet er et problem i store deler av landet, men dette rammer i liten grad turister direkte. I tillegg er vinningskriminalitet i form av overfall, væpnet ran og tyveri utbredt, denne typen kriminalitet rammer også turister. Det kan være stor forskjell på risikoen fra stat til stat, men også innad i statene. Reisende oppfordres til å være forsiktige og ta sine forholdsregler.

Mexicos organiserte kriminalitet rammer som sagt vanligvis ikke turister direkte. I hovedsak dreier det seg om interne oppgjør mellom forskjellige grupperinger, men det hender at uskyldige rammes. Hendelser kan forekomme stort sett i hele landet, men problemet er størst i grenseområdene i nord (spesielt delstatene Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas) og sør (Chiapas) og ellers i delstatene Sinaloa, Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Morelos, Colima, Veracruz, State of México og Guanajuato.

Turistområder som Cancun, Playa del Carmen, Cozumel, Los Cabos, Puerto Vallarta, San Miguel De Allende, Mexico by og Puerto Escondido har sjelden hendelser knyttet til organisert kriminalitet som rammer reisende. Vinningskriminalitet forekommer også på disse stedene.

Mexico er med jevne mellomrom utsatt for jordskjelv. Mexico by har jordskjelvalarm som gir et forhåndsvarsel hvis skjelvet er tilstrekkelig langt nok unna.

Deler av landet er utsatt for orkaner og tropiske stormer i perioden juni til november. Reisende oppfordres til å følge lokale myndigheters råd og anbefalinger. Informasjon om orkan finnes på nettsidene til National Hurricane Center.

Mexico har flere aktiver vulkaner, blant annet Popocatépetl som ligger utenfor Mexico by, og vulkanen Colima som ligger i staten Jalisco.

Vulkanen Popocatépetl som ligger mellom Mexico By og byen Puebla har fra Mai 2023 gått inn i en mer aktiv fase. Utbruddene kan blant annet påvirke flytrafikken i området, og føre til askenedfall i de nærliggende områdene. Følg med på informasjon fra lokale medier, og følg rådene fra lokale myndigheter. Myndighetene publiserer oppdatering om situasjonen og utbrudd og endringer i tiltak og beredskap.

Lov: Mexico er en føderal stat, og reisende er underlagt lokal lovgivning i den staten han eller hun befinner seg i. Et lovbrudd kan føre til fengselsstraff som må sones i lokale fengsler. Nordmenn som arresteres eller varetektsfengsles har rett til å kontakte ambassaden.

Dersom man kommer i kontakt med politiet bør man være varsom, og være bevisst på at korrupsjon forekommer ofte.

Språk: Spansk er det offisielle språket i Mexico, og engelsk brukes i liten grad utenfor turistområdene.

Alkohol: Det er ikke lov å drikke på offentlig sted i blant annet Mexico City, en regel som politiet håndhever relativt strengt.

LHBTI: Det er store forskjeller mellom statene i Mexico. Mens enkelte stater, som for eksempel Mexico City og de tradisjonelle turistdestinasjonene, er liberale, domineres andre stater av mer verdikonservative holdninger. Trakassering, trusler, vold og drap på LHBTI-personer er en alvorlig utfordring i flere deler av landet.

Kontakt informasjon for ambassaden og konsulatene

UDs operative senter: (+47) 23 95 00 00, epost: uds.operative.senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

 

Mexico. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Mexico.