Montenegro - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Serbia

Fra 19. juni 2021 er det ikke lenger covid-19-spesifikke innreisekrav for reisende fra Norge. For innreise og koronavirus se punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 26. JULI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet har opphevet reiserådet for EU/EØS-landene, Sveits og Storbritannia. Unntak fra det globale reiserådet for disse landene vurderes nå uavhengig av krav til karantene. Det betyr at du må gå i karantene dersom smittenivået i landet eller området du besøker ikke tilfredsstiller FHIs krav, selv om det ikke lenger er reiseråd for landet eller området.

UDs reiseråd gjelder fortsatt for resten av verden, men det blir gjort unntak for enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste. Disse får betegnelsen lilla land. Følgende land og områder på EUs tredjelandsliste er lilla og dermed også unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kosovo, Moldova, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Serbia, Singapore og Taiwan. Merk at USA, Israel, Japan, Montenegro og Sør-Korea også er unntatt fra reiserådet selv om disse landene ikke lenger oppfyller FHIs krav til lilla land.

Reiser du fra røde eller lilla land og områder uten gyldig koronasertifikat, må du fortsatt i innreisekarantene, men du trenger ikke å tilbringe karantenen på karantenehotell. Se mer om regler for karantene og innreise på nettsidene Karantene - spørsmål og svar og Om innreise til Norge.

FHI foretar vurderinger av disse landene og områdene minst hver 14. dag. Land og områder vil kunne bli røde fra og med hver mandag, eller oftere, dersom situasjonen tilsier det. Land og områder kan kun gå fra rødt til grønt eller lilla annenhver uke. Mer informasjon om dette finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det globale reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid19-pandemien.

Husk pass. For innreise i Montenegro kreves norsk pass (nødpass aksepteres også). Passet må være gyldig i minst seks måneder fra tidspunktet du ankommer Montenegro. Norske borgere trenger ikke visum for besøk eller turisme i Montenegro ved opphold i inntil tre måneder. For opphold i Montenegro utover tre måneder må man søke om midlertidig oppholdstillatelse i Montenegro.

Ved privat innlosjering må man registrere seg i løpet av 24 timer ved lokalt politi for å få et såkalt «white paper». Uten dette vil reisende kunne oppleve vanskeligheter ved utreise.

Andre reisebevis. Alle med reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) og utlendingspass (blått reisedokument) er visumpliktige i Montenegro. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge. Har du ikke oppholdskort kan montenegrinske myndigheter nekte deg utreise fra Montenegro. Det må søkes om visum på forhånd. Saksbehandlingstiden er oppgitt til å kunne være minst 14 dager. Spørsmål om visum kan rettes til Montenegros representant til Norge som befinner seg i Podgorica:

Ambassadør Miroslav Sćepanović, Stanka Dragojevića 2, Podgorica, Montenegro, telefon: +382 (0)20 225 601, e-post: miroslav.scepanovic@mfa.gov.me

Mistet pass. Hvis du mister pass, reisebevis eller oppholdskort, må du melde tapet til montenegrinsk politi og kontakte konsulatet i Podgorica eller ambassaden i Beograd (Serbia). Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte og kan i noen tilfeller ta flere dager.

Transitt via Kosovo. Man kan ikke reise inn i Serbia fra Kosovo dersom man ikke også reiste inn i Kosovo fra Serbia. Det vil si at reisende som skal fra Montenegro til Serbia, ikke kan reise via Kosovo. Reisende kan kjøre fra Montenegro til Kosovo og tilbake til Montenegro eller Albania eller Nord-Makedonia. For nærmere informasjon om grensepasseringer mellom Kosovo og Serbia anbefales det å ta kontakt med serbiske grensemyndigheter.

Kontanter: Ved innreise vil reisende bli bedt om å deklarere kontantbeholdning (inkludert reisesjekker) som overstiger 10 000 euro (eller tilsvarende i annen valuta) som du tar inn i Montenegro. Denne erklæringen er nødvendig ved utreise.

Trafikk. Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Vær forsiktig ved kryssing av veier, selv i lyskryss. Veistandarden i Montenegro er ikke alltid like god, spesielt i utkantstrøk og om vinteren. Norsk førerkort er gyldig i Montenegro.  

Demonstrasjoner. Politiske og religiøse markeringer og demonstrasjoner er ikke uvanlig. I noen tilfeller kan disse bli voldelige og føre til sammenstøt med politi. Det oppfordres til å utvise aktsomhet knyttet til demonstrasjoner og ikke oppsøke dem. 

Terrorisme. Sannsynligheten for terrorhendelser i Montenegro ansees som liten.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge montenegrinske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. Informasjon (kun på lokalspråk) fra regjeringen og fra folkehelseinstituttet

Innreiserestriksjoner: Med virkning fra 19. juni 2021 er det ikke lenger covid-19-spesifikke innreisekrav for reisende fra Norge. Det tidligere kravet om å dokumentere enten (i) vaksinasjonsbevis (gyldig fra 14 dager etter andre dose), eller (ii) negativ covid-19 PCR-test som er utført maksimalt 72 timer før innreise, eller (iii) positiv covid-19 serologisk IgG-test som er utført maksimalt 30 dager før innreise er opphevet for reisende fra bl.a. EU, Norge og Montenegros naboland.

Innreisekarantene og unntak: Det er ikke innreisekarantene dersom vilkår for innreise er oppfylt.

Restriksjoner: Informasjon om nasjonale og lokale restriksjoner er tilgjengelig på montenegrinske myndigheters nettside: Covid-19 Measures and Recommendations.

Det er obligatorisk å bære munnbind utendørs og innendørs på offentlige steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand. Dette gjelder også barn over fem år.

Du kan ringe 1616 eller +382 (0) 20 412 858 hvis du tror du har symptomer på koronaviruset og befinner deg i Montenegro.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Sykdommer. Opphold i Montenegro medfører ingen spesielle sykdomsfarer. Den materielle standarden ved offentlige sykehus er varierende og ligger ofte under det man er vant til i Norge. Det finnes private klinikker hvor standarden er noe høyere. Generelt er terskelen lavere for å anbefale operasjon eller inngrep enn i Norge.

Det gis generell anbefaling om å besøke Folkehelseinstituttets nettsider før reise til utlandet. Det har vært flere tilfeller av Vestnilfeber de siste årene. Tiltak for å minimere eksponering for myggstikk anbefales.

Drikkevann. Vannet fra springen kan drikkes. 

Luftforurensing. I fyringssesongen oktober-april er det særlig i innlandet tidvis høy luftforurensing som kan være utfordrende for personer med luftveissykdommer.

Det er generelt lite kriminalitet i Montenegro. På turiststeder, offentlig transport og i storbyer bør man likevel ta forholdsregler for å unngå lommetyver. Det anbefales å vise aktsomhet på kvelder og netter.

Vold: Voldelige oppgjør mellom kriminelle grupper kan forekomme, men dette rammer sjelden på steder og tidspunkter der turister ferdes.

Narkotika. Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som alvorlige lovbrudd og medfører streng straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.

Jordskjelv: Montenegro ligger i et område hvor jordskjelv kan inntreffe. De fleste jordskjelv merkes knapt, men faren for større skjelv med store skader er alltid til stede. Det siste store jordskjelvet var i 1979 og resulterte i omkring 100 døde og 1000 skadde og store materielle ødeleggelser.

Skogbrann. På grunn av tørt landskap og høye temperaturer er Montenegro utsatt for skogbranner, spesielt i sommerhalvåret. Faren øker betraktelig dersom det er sterk vind. Skogbranner kan være potensielt svært farlige og det oppfordres til å følge lokale myndigheters råd og vær forberedt på at evakuering kan bli nødvendig.

Meld fra til ambassaden/konsulatet dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Kontaktinformasjon for ambassaden i Beograd (Serbia) og konsulatet i Podgorica: Norway in Montenegro

Utenriksdepartementets døgnoperative senter: +47 23 95 00 00
eller e-post: UDops@mfa.no 

Nødnumre:

Politi: 122

Brann: 123

Helse: 124

Informasjon om innreise, grensestasjoner fra montenegrinske myndigheter: Visas and entry requirements - Government of Montenegro (www.gov.me)

 

Montenegro. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Montenegro.