Montenegro - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Serbia

Montenegro er hardt rammet av pandemien. Grensen til Montenegro er åpen for innreise fra flere land, bl.a. Norge. Det er per 18. januar 2021 ikke koronaspesifikke innreisekrav for reisende fra Norge. For innreise og koronavirus se punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 12. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja, Syd-Österbotten og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Montenegro er et svært trygt land å oppholde seg i dersom man tar vanlige forholdsregler. Norge er representert med et honorært konsulat i Podgorica og ambassade i Beograd (Serbia).

Faren for terrorhendelser i Montenegro ansees som liten. Veskenapping, lommetyveri og liknende forekommer. Vanlige forholdsregler for turister er vanligvis tilstrekkelig for reisende i Montenegro.

Veistandarden i Montenegro er ikke alltid like god, spesielt i utkantstrøk og om vinteren. Veiene som leder til Montenegros kyst er i bedre stand, men kan være veldig travle på sommeren.

Demonstrasjoner i Podgorica og andre byer forekommer. Disse avvikles som oftest uten store problemer. Norske borgere anbefales uansett å unngå store folkemengder og demonstrasjoner.

Montenegro ligger i et område hvor jordskjelv kan inntreffe. Det siste store jordskjelvet var i 1979 og resulterte i omkring 100 døde og 1000 skadde og store materielle ødeleggelser.

I fyringssesongen oktober-april er det særlig i innlandet tidvis høy luftforurensing som kan være utfordrende for personer med luftveissykdommer.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Montenegro oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/. Norske borgere oppfordres på det sterkeste til å ha gyldig reiseforsikring. Folketrygdens europeiske helsetrygdekort (EØS-kort) er ikke gyldig i Montenegro.

I krise og nødsituasjoner kan reisende kontakte konsulatet i Podgorica:
Konsulatet i Podgorica
Rimski trg 4,
81 000  Podgorica
+382 69 800 380
+382 20 401 380
E-post: norwegian.cons.mne@telenor.me

Den norske ambassaden i Beograd kan også kontaktes. Ambassaden har holder åpent mandag til fredag fra 08:30 til 16:00 (til 15:00 i perioden 01.07-31.08) og har adresse: 
Sava Business Center
6. Etasje.
Milentija Popovica 5 a
11070 Novi Beograd
Tlf.: +381 (0)11 3208 000
E-post: emb.belgrade@mfa.no

Utenfor ambassadens åpningstider kan reisende kontakte Utenriksdepartementets døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no

Nødnummer: Politi + 122, ambulanse + 124, brann + 123


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger ikke visum for besøk eller turisme i Montenegro for opphold inntil tre måneder. Ved privat innlosjering må man registrere seg i løpet av 24 timer ved lokalt politi for å få et såkalt «white paper». Uten dette vil reisende kunne oppleve vanskeligheter ved utreise.

Passet må være gyldig i minst seks måneder fra tidspunktet du ankommer Montenegro. For opphold i Montenegro utover tre måneder må man søke om midlertidig oppholdstillatelse i Montenegro. Selv om norske borgere er visumfrie for reiser til Montenegro er pass det eneste godkjente identifikasjonsdokumentet.

Alle med fremmedpass/utlendingspass er visumpliktige i Montenegro. Det må søkes om visum på forhånd. Saksbehandlingstiden er oppgitt til å kunne være minst 14 dager.

Spørsmål om visum med fremmedpass og selve søknadsprosessen kan rettes til Montenegros representant til Norge som befinner seg i Podgorica:
Ambassadør Miroslav Sćepanović,
Stanka Dragojevića 2,
Podgorica, Montenegro
+382 (0)20 225 601
E-post: miroslav.scepanovic@mfa.gov.me

Man kan ikke reise inn i Serbia fra Kosovo dersom man ikke også reiste inn i Kosovo fra Serbia. Det vil si at reisende kan kjøre fra Serbia til Montenegro og så til Kosovo, men kan ikke returnere til Serbia fra Kosovo. For nærmere informasjon om grensepasseringer mellom Kosovo, Serbia, Makedonia, Albania eller Montenegro anbefales det å ta kontakt med serbiske grensemyndigheter.

Ved innreise vil reisende bli bedt om å erklære penger (inkludert reisesjekker) i overkant av 10.000 euro (eller tilsvarende i annen valuta) som du tar inn i Montenegro. Denne erklæringen er nødvendig ved utreise. 


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdatert om hvordan smittesituasjonen utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen, jf. helsemyndighetenes hjemmeside og regjeringens koronainfoside. Vær oppmerksom på at disse sidene kun er tilgjengelige på montenegrinsk.

Montenegro er hardt rammet av pandemien og har per 19. januar 2021 registrert ca. 56.000 tilfeller av covid-19, tilsvarende over ni prosent av befolkningen etter at landet erklærte seg for koronafritt i mai 2020. Det er restriksjoner knyttet til bevegelse, serveringssteder, samlinger av ulike typer og bruk av munnbind innendørs og utendørs.

Det er per 12. januar 2021 ikke koronaspesifikke krav for reisende fra Norge, herunder karantene eller bevis på negativ PCR-test. Ettersom smittesituasjonen er i stadig endring, anbefales reisende å sjekke forholdene forut for reisen. Reisende gjøres oppmerksom på at krav og restriksjoner kan endres og innføres på kort frist.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Det er ingen særskilte helseproblemer forbundet med reise til Montenegro. Standarden på det offentlige helsevesenet i Montenegro er lavere enn i Norge, og helsevesenet er under særlig press som følge av pandemien. Mulighetene for medisinsk hjelp er god, men de sanitære forholdene kan være dårligere enn i Norge.

Du kan få tak i flere medisiner og andre nødvendigheter i apotekene i Montenegro.

Vann fra springen kan drikkes, men det anbefales å kjøpe vann på flaske.

For relevante vaksiner og offisielle helsefaglige reiseråd til nordmenn som reiser til Montenegro anbefales det å gjøre seg kjent med anbefalingene fra Folkehelseinstituttets nettsider.


Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Montenegro er +382. Telefonnettet er stabilt, og mobildekningen er svært god med 4G i befolkede områder. Det er ingen tidsforskjell mellom Norge og Montenegro. Strømnettet er på 220 volt. Internettdomenet er .me.

Valutaen er euro. Minibanker er godt utbygd og lett tilgjengelig i de fleste byene. Kredittkort kan brukes i butikker, på restauranter, kafeer og hoteller.

Matvarebutikkenes åpningstider ligner de i Norge.  Andre butikker har åpent mandag til lørdag ca. 10:00-21:00. Bankene har som regel åpent mandag til fredag ca. 08:00- 17:00. Åpningstidene kan variere i ulike deler av landet.

Nasjonale helligdager: 1.-2. januar - nyttår, 7. januar - ortodoks juledag, mars/april/mai - ortodoks påskesøndag/påskemandag/langfredag, 1.-2. mai - arbeidernes internasjonale kampdag, 21.-22. mai - uavhengighetsdagen, 13.-14. juli - statsdannelsesdagen. Hvis én av de nasjonale helligdagene faller på en søndag, vil mandag bli en fridag.

Montenegrinsk er det offisielle språket i landet og har store likheter til språkene i de andre tidligere jugoslaviske landene, herunder serbisk, kroatisk og bosnisk. Skriftspråket benytter både det kyrilliske og det latinske alfabetet. Skilter og informasjon finnes stort sett på både kyrillisk, latinsk og til og med engelsk. Som reisende klarer man seg fint med engelsk.

Podgorica har et tidvis overfylt og uregelmessig offentlig transportsystem først og fremst bestående av busser.  Billetter kan kjøpes om bord på bussene. Reisende som skal være i Podgorica over lengre tid kan kjøpe personlig månedskort.

Taxitilbudet er veldig godt og anslagvis den billigste og enkleste måten å komme seg rundt i Podgorica. Fra Podgorica går det som hovedregel daglige bussavganger og togavganger til andre steder i Montenegro samt til nabolandene Bosnia-Hercegovina, Kroatia, Serbia, Kosovo og Albania.For mer informasjon se Montenegro Bus Transport

Det er forventet å gi tips på restauranter, kafeer, hoteller og i taxier.
Utlendinger må kunne identifisere seg på forespørsel. Pass eller eventuelt kopi av pass bør medbringes.