Nauru - reiseinformasjon

Ansvarlig stasjon for landet er ambassaden i Canberra

På grunn av utbredelsen av koronaviruset har myndighetene iverksatt tiltak for tilreisende, bl. a. innreiserestriksjoner. For mer informasjon om innreiserestriksjoner og koronavirus, se punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island og Malta.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen og Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og grønne land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

De fleste reiser til Nauru gjennomføres uten spesielle problemer. Det er ingen norsk utenriksstasjon på Nauru. Risikoen for terrorhendelser på Nauru ansees som lav.

Det er lav kriminalitet på Nauru. Det anbefales å ta normale forbehold. Homofili er ulovlig.

Det er venstrekjøring i Nauru. Vær oppmerksom på mennesker og dyr ved ferdsel på kveldstid på uopplyste veier.

Regntiden er normalt fra november til april. Tyfoner er ikke vanlig. Nauru er i fare for å synke skulle havnivået stige ytterligere.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid på Nauru oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring. Ved krise eller nødsituasjon kan man kontakte Utenriksdepartementets døgnoperative senter på tlf +47 23 95 00 00 eller på e-post UDops@mfa.no

Lokale nødnumre: Brann 112, politi 110


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger visum for innreise til Nauru. Pass må være gyldig i minst tre måneder etter utreise. Turistvisum er gyldig inntil 30 dager.

Ved ankomst må alle reisende kunne vise gyldig utreisebillett. Det stilles også krav til bevis på at man kan betale for oppholdet og bekreftet hotellreservasjon.

Hvis Nauru er et transitstopp, kreves det ikke visum såfremt avreise skjer innen tre timer etter ankomst til Nauru og man kan vise billett for videre reise.

For mer informasjon om visum og visumsøknad, kontakt den nauriske FN-delegasjonen i New York:
Republic of Nauru Permanent Mission to the UN
nauru@onecommonwealth.org
nauru@un.int
+1 212-937-0074

Kun pass godkjennes som identifikasjonsdokument.

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumentene er gyldige. Det anbefales å undersøke på forhånd om det er tillatt å besøke øyer og strender.

Utenlandsk valuta som føres inn i landet må tollklareres, men det er ingen øvre grense på hvor mye som kan tas inn. Opptil 2500 australske dollar kan tas med ut av Nauru.


Helse

Koronavirus (covid-19): På grunn av utbredelsen av viruset har myndighetene fra den 16. mars innført innreisenekt for alle personer som:

  • Er bekreftet smittet med koronaviruset
  • Har hatt direkte kontakt med en person som er bekreftet smittet med koronaviruset innen de siste 21 dagene før innreise
  • Har reist fra eller hatt transitt gjennom Kina, Hongkong, Macao, Korea, Iran, Europa, USA og Asia (foruten Taiwan)

I tillegg fraråder myndighetene i Nauru alle tilreisende å gjennomføre reiser som ikke er strengt nødvendige.

Alle personer som likevel reiser til Nauru må gjennomgå en screening før avreise. Dette inkluderer:

  • Spørreskjema angående koronaviruset, kontakter, reisehistorie og symptomer
  • Screening kan også inkludere temperatursjekk

Tilleggsinformasjon og oppdateringer kan finnes på Naurus Media News på Facebook. Norske reisende bør for øvrig holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg, samt holde seg oppdatert på veiledning og anvisninger fra myndighetene på Nauru.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Helsetilbudet på Nauru er begrenset. Kun relativt enkle helseproblemer kan tas hånd om på øya, og da ikke på nivå med hva man er vant med fra Norge. Tidvis kan det være liten tilgang på medisiner på Nauru. Vær forberedt på at leger og sykehus kan kreve kontant betaling som må betales umiddelbart. Ett trykkammer er tilgjengelig på Nauru.

Det er ikke fare for gulfeber på Nauru, men det kreves bevis på gulfebervaksine hvis man kommer fra et land med risiko for gulfeber. Norge er ikke et slikt land. Se denne listen for land med forekomst av gulfeber.

Det amerikanske Center for Disease Control and Prevention anbefaler vaksine mot hepatitt A og tyfus før innreise til Nauru. Se her for mer informasjon. 


Praktisk informasjon

Engelsk og nauru er de offisielle språkene på Nauru. Australske dollar er den offisielle valutaen og kun kontanter kan brukes. Ingen kredittkort av noe slag godtas.

Nauru ligger ti timer foran Norge.

Retningsnummeret for samtaler fra Norge til Nauru er +674. Internettdomenet er .nr. Internett og mobilnett er tilgjengelig.

240 volt er standard for elektriske uttak.

Gjennomsnittstemperaturen på Nauru er 27.5 grader.

Det er forventet at man dekker seg til ved bading/soling. En shorts eller en sarong bør brukes over badedrakt.

Tipsing er ikke forventet.

Offentlige helligdager: 1. januar – 1. nyttårsdag,  31. januar – uavhengighetsdag, langfredag,  2. påskedag,  17. mai – grunnlovsdag,  25. september – nasjonal ungdomsdag ,  26. oktober – Angam,  25. desember – jul,  26. desember - jul.