Velg land

Nauru - reiseinformasjon

Ansvarlig stasjon for landet er ambassaden i Canberra

På grunn av utbredelsen av koronaviruset har myndighetene iverksatt tiltak for tilreisende, bl. a. innreiserestriksjoner. Nauru har delvis åpnet grensene for reisende. For mer informasjon om innreiserestriksjoner og koronavirus, se punktet Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass: Norske borgere trenger visum for innreise til Nauru. Pass må være gyldig i minst tre måneder etter utreise. Turistvisum er gyldig inntil 30 dager. Ved ankomst må alle reisende kunne vise gyldig utreisebillett. Det stilles også krav til bevis på at man kan betale for oppholdet og bekreftet hotellreservasjon.

Hvis Nauru er et transittstopp, kreves det ikke visum såfremt avreise skjer innen tre timer etter ankomst til Nauru og man kan vise billett for videre reise.

Mer informasjon finnes på myndighetenes hjemmesider.

Mistet pass: Hvis du mister passet, må du melde tapet til lokalt politi og kontakte ambassaden i Canberra. På grunn av svært store avstander i Oceania, vil det ta tid og påløpe ekstra kostnader å få erstattet pass.

Terror: Risiko for terrorhendelser på Nauru ansees som lav.

Trafikk: Vær oppmerksom på mennesker og dyr ved ferdsel på kveldstid på uopplyste veier.

Generelt: Du kan finne informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Smittevernråd ved reiser - FHI.

Koronavirus (covid-19):  Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. Informasjon om covid-19-tiltakene finner du på Naurus Media News på Facebook.

Sykdommer: Det er ikke fare for gulfeber på Nauru, men det kreves bevis på gulfebervaksine hvis man ankommer fra et land med risiko for gulfeber.

Det amerikanske Center for Disease Control and Prevention anbefaler vaksine mot hepatitt A og tyfus før innreise til Nauru.

Sykehus: Helsetilbudet på Nauru er begrenset. Kun relativt enkle helseproblemer kan tas hånd om på øya, og da ikke på nivå med hva man er vant med fra Norge. Tidvis kan det være liten tilgang på medisiner på Nauru. Vær forberedt på at leger og sykehus kan kreve kontant betaling som må betales umiddelbart.

Dykkersyke: Ett trykkammer er tilgjengelig på Nauru.

Det er lav kriminalitet på Nauru. Det anbefales å ta normale forholdsregler.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det myndighetene i Nauru som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Følg med på lokale nyheter og rett deg etter meldinger og råd fra lokale myndigheter i en eventuell krisesituasjon.

Storm: Regntiden er normalt fra november til april. Tyfoner er ikke vanlig.

Tidevann: Nauru er i fare for å synke skulle havnivået stige ytterligere.

Meld fra til ambassaden i Canberra dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

LHBT+-personer:  Seksuell aktivitet mellom samme kjønn har vært lovlig siden 2016.

Lokale nødnumre:

Politi: 110

Brann: 112

Det er ingen norsk representasjon på Nauru. Ansvarlig ambassade er ambassaden i Canberra.

Nettsiden Norge i Nauru.

Ambassadens nummer for krise og nødsituasjon: +61 2 6270 5700, e-post: emb.canberra@mfa.no

UDs døgnoperative senter: +47 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no  

Nauru. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS