Nauru - reiseinformasjon

Ansvarlig stasjon for landet er ambassaden i Canberra

Nauru anses som et trygt reisemål. Norske statsborgere trenger visum for innreise til Nauru.

Husk pass: Norske borgere trenger visum for innreise til Nauru. Pass må være gyldig minst seks måneder etter utreise. Turistvisum er gyldig inntil 30 dager. Ved ankomst må alle reisende kunne vise gyldig utreisebillett. Det stilles også krav til bevis på at man kan betale for oppholdet og bekreftet hotellreservasjon.

Mer informasjon finnes på myndighetenes hjemmesider.

Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende bestemmelser.

Mistet pass: Hvis du mister passet, må du melde tapet til lokalt politi og kontakte ambassaden i Canberra. På grunn av svært store avstander i Oceania, vil det ta tid og påløpe ekstra kostnader å få erstattet pass.

Terror: Risiko for terrorhendelser på Nauru ansees som lav.

Trafikk: Vær oppmerksom på mennesker og dyr ved ferdsel på kveldstid på uopplyste veier.

Forsikring: Reisende bør ha reiseforsikring under hele oppholdet, som dekker utgifter som kan oppstå ved sykdom, ulykker og dødsfall.

Sykdommer: Se Folkehelseinstiuttets smittevernråd og aktuelle vaksiner ved reise til Nauru.

 

Sykehus: Helsetilbudet på Nauru er begrenset. Kun relativt enkle helseproblemer kan tas hånd om på øya, og da ikke på nivå med hva man er vant med fra Norge. Tidvis kan det være liten tilgang på medisiner på Nauru. Vær forberedt på at leger og sykehus kan kreve kontant betaling som må betales umiddelbart.

Det er lav kriminalitet på Nauru. Det anbefales å ta normale forholdsregler.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det myndighetene i Nauru som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Følg med på lokale nyheter og rett deg etter meldinger og råd fra lokale myndigheter i en eventuell krisesituasjon.

Storm: Regntiden er normalt fra november til april. Tyfoner er ikke vanlig.

Meld fra til ambassaden i Canberra dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

LHBT+-personer:  Seksuell aktivitet mellom samme kjønn har vært lovlig siden 2016.

Lokale nødnumre:

Politi: 110
Brann: 112

Det er ingen norsk representasjon på Nauru. Nårmeste ambassade er ambassaden i Canberra.

Nettsiden Norge i Nauru.

Ambassadens nummer for krise og nødsituasjon: +61 2 6270 5700, e-post: emb.canberra@mfa.no

UDs døgnoperative senter: +47 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no  

Nauru. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS