Forsiden

Nederland - reiseinformasjon

Nederland er under normale omstendigheter et sikkert land å ferdes og oppholde seg i. Reisende fra Norge må ikke vise frem koronasertifikat eller fylle ut et (elektronisk) helseskjema før avreise til Nederland. For mer informasjon om koronavisrus, se under punktet Helse.

Før du reiser, bes du registrere deg på Reiseregistrering.no. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på sms eller e-post.

Inn/utreise for norske borgere:  For nordmenn er pass og nasjonalt ID-kort eneste gyldige reisedokument. Selv om det ikke er passkontroll ved utreise/innreise fra Norge eller Nederland risikerer man å bli stanset i sikkerhetskontroll eller av flyselskapet. Dessuten kreves ofte pass ved innsjekking på hotell. Nederland håndterer en identifikasjonsplikt for alle over 14 år. Pass, nødpass samt nasjonalt ID-kort må være gyldig under hele oppholdet. 

Inn/utreise utenlandske borgere med gyldig oppholdstillatelse i Norge: Utlendingspass (blått reisedokument) samt reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) utstedt av norske myndigheter er gyldige reisedokumenter i Nederland. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort.

For reise med barn under 18 år er det egne regler se: Travelling with children

Mistet pass/reisebevis: Hvis du mister pass, nasjonalt ID kort, reisebevis eller oppholdskort må du melde tapet til nederlandsk politi og kontakte ambassaden. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Haag. Prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Terrorfaren i Nederland anses som betydelig og ligger på nivå tre av fem. Terrorangrep anses mest sannsynlig på steder som blir besøkt av mange turister. Du bør utvise noe mer årvåkenhet på steder hvor det er mange mennesker som for eksempel knutepunkter for infrastruktur, ved offentlige bygninger, turistattraksjoner, markeder og festivaler

Demonstrasjoner. Det oppfordres til å utvise aktsomhet knyttet til demonstrasjoner og politiske markeringer.

Koronavirus (covid-19): For smittesituasjon, lokale tiltak, og innreiserestriksjoner til Nederland, se nederlandske myndigheters nettside om korona.

***

Helsevesen: Nederland har et godt utbygd helsesystem med både offentlige og private sykehus. Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge.

Alle reisende bør tegne en egen reise- og sykeforsikring før utreise.  I tillegg bør man skaffe seg europeisk helsetrygdekort som er gyldig i alle EØS-land. Kortet bestilles hos Helfo.

Det anbefales å sjekke Folkehelseinstituttets nettsider.

Drikkevann. Vannet fra springen kan drikkes med mindre annet sies eksplisitt. Det er noe mer kalkholdig enn norsk drikkevann. 

Det er generelt lite kriminalitet i Nederland. På turiststeder, offentlig transport og i storbyer bør man ta sine forholdsregler for å unngå lommetyver.

Man bør utvise aktsomhet på kvelder og netter - spesielt i enkelte bydeler.

Besittelse av alle former for narkotika, selv i små mengder er forbudt. Les mer om Nederlands narkotikalovgivning.

Risikoen for naturkatastrofer er lav. Hvis det skulle oppstå en naturkatastrofe, er det viktig å følge anvisninger og anbefalinger fra nederlandske myndigheter. Det samme gjelder informasjon på ambassadens hjemmeside.

Storm. Det er viktig å følge lokale myndigheters råd i tilfelle storm. Sjekk Nederlands meteorologiske institutt for værvarsler. Code rood (kode rød) betyr at man bør holde seg innendørs.. 

Flom og oversvømmelse. 26 prosent av Nederland ligger under havflaten. Et omfattende system av diker, sanddyner og flomforsvar holder vannmassene ute. Flomberedskapen er i verdenstoppen. 

Jordskjelv kan forekomme i Nederland, men er erfaringsmessig av mild karakter og konsentrert rundt provinsene Limburg  og Groningen. 

Om en krise oppstår. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det nederlandske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Hold deg orientert om situasjonen gjennom sosiale medier, tv og radio. Nettsiden Crisis.nl gir informasjon på nederlandsk og delvis på engelsk.

Meld fra til ambassaden dersom du befinner deg i et kriseberørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Når du oppholder deg og ferdes i Nederland, er du underlagt nederlandsk lovgivning. Regler og prosedyrer kan avvike fra de norske. Politiet er synlig i gatebildet, til fots, hest, sykkel og motorkjøretøy, og bærer våpen. Offentlige voktere (ikke bevæpnet) har ikke adgang til å pågripe eller holde igjen personer.

LHBTI: Nederland er blant de tryggeste landene for LHBTI-personer å oppholde seg i, og var det første landet som legaliserte ekteskap for to personer av samme kjønn. Den årlige Pride-paraden i Amsterdam regnes som en av de beste i verden.

Ferdsel og trafikk: Nederland er et av verdens tettest befolket land.

Offentlig kommunikasjon er meget god, men forholdsvis dyrt.

Veiene har høy standard med et godt utbygget motorveinett. Man kjører hensynsfullt og bruker blinklys. Det gis bøter ved fartsoverskridelser. Trafikkproblemer kan imidlertid oppstå på grunn av mye trafikk, særlig i rushtiden og i helgene. Sikkerheten på veiene er omtrent som i Norge. Norsk førerkort er gyldig i Nederland.

Sykkel er et meget utbredt fremkomstmiddel, og det er et svært godt utbygget nett av sykkelveier. Det er forbudt å sykle med mobiltelefon i hånden. Handsfree er tillatt. 

Vennligst ta kontakt med ambassaden i Haag om du har spørsmål om Nederlandsk Karibia (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba og Sint Eustatius).

Nødtelefon (ambulanse, politi, brann): 112

Politi: 0900 8844 (bare i Nederland)
 Dyreambulanse: 0900 0245 (bare i Nederland)
 Kystvakt: 0223 542 300 (bare i Nederland)

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatene

 

Nederland. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Nederland.