Nederland - reiseinformasjon

Nederland er under normale omstendigheter et sikkert land å ferdes og oppholde seg i. For informasjon om smittesituasjon, lokale tiltak, og innreiserestriksjoner til Nederland, se nederlandske myndigheters nettside om korona under punktet Helse.

Før du reiser, bes du registrere deg på Reiseregistrering.no. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på sms eller e-post.

Inn/utreise for norske borgere: EU/Schengen-regler gjelder i Nederland og det er visumfritt for norske borgere. Innreisebestemmelser kan som følge av pandemien endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Det er et krav i Nederland at man alltid skal kunne identifisere seg. Pass/reisedokument må derfor alltid medbringes. På flyplasser og ved grensekontroller/transitt i Nederland kan norske borgere uten (gyldig) pass nektes adgang til fly og andre transportmidler.

Opphold i mer enn 90 dager krever registrering. Pass, nødpass samt nasjonalt ID-kort med reiserett aksepteres og må være gyldig under hele oppholdet.

Inn/utreise utenlandske borgere med gyldig oppholdstillatelse i Norge: Se nærmere informasjon på visumkalkulatoren Consular Services. Opphold i mer enn 90 dager krever oppholdstillatelse. Reisebevis for flyktninger og utlendingspass aksepteres for innreise til Nederland. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge. Har du ikke oppholdskort kan nederlandske myndigheter nekte deg utreise fra Nederland og det kan gi problemer om du i løpet av oppholdet i Nederland blir bedt om å vise gyldig ID og oppholdskort.

For reise med barn under 18 år er det egne regler se: Travelling with children

Mistet pass/reisebevis: Tap eller tyveri av pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort skal umiddelbart meldes til nederlandsk politi. Ta deretter kontakt med ambassaden i Haag. Politirapport må fremvises ved søknad om nytt (nød)pass/reisedokument/innreisevisum. Det er ikke mulig å søke om nasjonalt ID-kort med reiserett ved norske utenriksstasjoner.

Søknad om reisedokument og eller innreisevisum krever personlig oppmøte på ambassaden i Haag. Søknader om reisedokument behandles av UDI og prosessen kan ta flere dager.

Terror. Terrorfaren i Nederland anses som betydelig og ligger på nivå tre av fem. Terrorangrep anses mest sannsynlig på steder som også blir besøkt av mange turister. Du bør utvise noe mer årvåkenhet på steder hvor det er mange mennesker som for eksempel knutepunkter for infrastruktur, ved offentlige bygninger, turistattraksjoner, markeder, festivaler, hoteller, restauranter, kafeer, nattklubber og barer. Relevante lokale myndigheter har oppdatert informasjon og man bør registrere seg på www.alert.nl for oppdateringer.

Demonstrasjoner. Det oppfordres til å utvise aktsomhet knyttet til demonstrasjoner og politiske markeringer. Demonstrasjoner har over de to-tre siste årene ved flere anledninger enn tidligere ført til sammenstøt med politi.

Koronavirus (covid-19): For smittesituasjon, lokale tiltak, og innreiserestriksjoner til Nederland, se nederlandske myndigheters nettside om korona.

***

Helsevesen: Nederland har et godt utbygd helsesystem med både offentlige og private sykehus. Helsemessige- og sanitære forhold er omtrent som i Norge.

Alle reisende bør tegne en egen reise- og sykeforsikring før utreise.  I tillegg bør man skaffe seg europeisk helsetrygdekort som er gyldig i alle EØS-land. Kortet bestilles hos Helfo.

Det anbefales å sjekke Folkehelseinstituttets nettsider.

Drikkevann. Vannet fra springen kan drikkes med mindre annet sies eksplisitt. Det er noe mer kalkholdig enn norsk drikkevann. 

Et særtrekk at toalett på kafeer og barer ofte kun har kaldt vann til håndvask.

Det er generelt lite kriminalitet i Nederland. På turiststeder, offentlig transport og i storbyer bør man ta sine forholdsregler for å unngå lommetyver.

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht og Haag er relativt trygge storbyer å ferdes i. Man bør utvise aktsomhet på kvelder og netter - spesielt i enkelte bydeler.

Narkotika. Besittelse av alle former for narkotika, selv i små mengder er forbudt. Les mer om Nederlands narkotikalovgivning. Nederland har en liberal cannabis-politikk, men den gjelder ikke for turister. De såkalte coffeeshops kan kun selge cannabis til de som kan dokumentere at de er bosatt i den aktuelle kommunen. 

Nederland er geografisk sett et lite land med en 400 km kystlinje bestående hovedsakelig av sandstrand og duner. Mer enn 25 prosent av landet ligger under havets overflate. Det høyeste punktet er knapt 300 meter over havet. Det er lite opprinnelig naturlandskap. Utenfor byene er landskapet preget av kanaler/vannveier med demninger og diker samt jordbrukslandskap og heier. Skogområder er plantet.

Naturkatastrofer. Risikoen for naturkatastrofer er lav. Hvis det skulle oppstå en naturkatastrofe, er det viktig å følge anvisninger og anbefalinger fra nederlandske myndigheter. Det samme gjelder informasjon på ambassadens hjemmeside.

Storm. Det er viktig å følge lokale myndigheters råd i tilfelle storm.  Sjekk www.kmni.nl for værvarsler. Rød trekant betyr at man bør holde seg i ro.

Flom og oversvømmelse. 26 prosent av Nederland ligger under havflaten. Et omfattende dikesystem, sanddyner og flomforsvar holder vannmassene ute. Flomberedskapen er i verdenstoppen.

Jordskjelv kan forekomme i Nederland, men er erfaringsmessig av mild karakter og konsentrert rundt provinsen Limburg (geografisk feillinje) og Groningen (gass utvinning). 

Om en krise oppstår. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det nederlandske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom sosiale medier, tv og radio. Nederlandsk politi opererer aktivt på twitter under hendelser. Nettsiden Crisis.nl gir informasjon på nederlandsk og delvis på engelsk.

Meld fra til ambassaden dersom du befinner deg i et kriseberørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Når du oppholder deg og ferdes i Nederland, er du underlagt nederlandsk lovgivning. Regler og prosedyrer kan avvike fra de norske. Politiet er synlig i gatebildet, til fots, hest, sykkel og motorkjøretøy, og bærer våpen. Offentlige voktere (ikke bevæpnet) har ikke adgang til å pågripe eller holde igjen personer.

Det er forbudt å røyke i offentlige bygninger samt utenfor oppmerkede røykesoner på jernbanestasjoner.

Skikk og bruk er ikke vesentlig forskjellig fra Skandinavia. De fleste nederlendere snakker godt engelsk. Nederlendere er uformelle og hjelpsomme.

Overstadig beruset tilstand på offentlige steder kan straffes med bøter og fengsling hvis man er til sjenanse for andre. Behandling av (straffe)saker ved domstolene kan ta lang tid. Du kan også risikere at du ikke får reise ut av landet før saken din er avgjort.

Ferdsel og trafikk: Nederland er et av verdens tettest befolket land.

Offentlig kommunikasjon er meget god, men forholdsvis dyrt.

Veiene har høy standard med et godt utbygget motorveinett. Man kjører hensynsfullt og bruker blinklys. Det gis bøter ved fartsoverskridelser. Trafikktettheten Trafikkproblemer kan imidlertid oppstå på grunn av mye trafikk, særlig i rushtiden og i helgene.  Maksimal hastighet på motorveier er 100 km/t, på vanlige veier 80 km/t og i tettsteder 50 km/t. Sikkerheten på veiene er omtrent som i Norge. Norsk førerkort er gyldig i Nederland.

Sykkel er et meget utbredt fremkomstmiddel, og det er et svært godt utbygget nett av sykkelveier. Nederlendere bruker sjeldent sykkelhjelm. Mindre mopeder bruker sykkelstiene. Det er klare regler og føringer for ferdsel på sykkel, bl.a tydelig skille til fotgjengere. Du må sette deg godt inn i reglene som syklist. 

Nødtelefon (ambulanse, politi, brann): 112

Politi: 0900 8844 (bare i Nederland)
 Dyreambulanse: 0900 0245 (bare i Nederland)
 Kystvakt: 0223 542 300 (bare i Nederland)

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatene

 

Nederland. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Nederland.