Nederland - reiseinformasjon

Nederland er under normale omstendigheter et sikkert land å ferdes og oppholde seg i. Som følge av koronapandemien er det fortsatt krav om 1,5 meter avstand og bruk av munnmaske innendørs på offentlige steder samt på offentlig kommunikasjon. For mer informasjon om smittesituasjon, lokale tiltak, og innreiserestriksjoner til Nederland, se nederlandske myndigheters nettside om korona under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 27. AUGUST 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er gjort unntak for enkelte land og områder som enten er eller har vært på EUs tredjelandsliste.

I tillegg til EU/EØS, Sveits og Storbritannia er følgende land og områder unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Ukraina og USA.

Det globale reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.

Før du reiser, bes du registrere deg på reiseregistrering.no. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på SMS eller e-post.

Inn/utreise for norske borgere

EU/Schengen-regler gjelder i Nederland og det er visumfritt for norske borgere. Innreisebestemmelser kan som følge av pandemien endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Det er et krav i Nederland at man alltid skal kunne identifisere seg. Pass/reisedokument må derfor alltid medbringes. På flyplasser og ved grensekontroller/transitt i Nederland kan norske borgere uten (gyldig) pass nektes adgang til fly og andre transportmidler.

Opphold i mer enn 90 dager krever registrering. Pass, nødpass samt nasjonalt ID-kort med reiserett aksepteres og må være gyldig under hele oppholdet.

Inn/utreise utenlandske borgere med gyldig oppholdstillatelse i Norge. Se nærmere informasjon på denne visumkalkulatoren. Opphold i mer enn 90 dager krever oppholdstillatelse. Reisebevis for flyktninger og utlendingspass aksepteres for innreise til Nederland. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholds kort fra Norge. Har du ikke oppholds kort kan nederlandske myndigheter nekte deg utreise fra Nederland og det kan gi problemer om du i løpet av oppholdet i Nederland blir bedt om å vise gyldig ID og oppholds kort.

For reise med barn under 18 år er det egne regler

Mistet pass/reisebevis? Tap eller tyveri av pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort skal umiddelbart meldes til nederlandsk politi. Ta deretter kontakt med ambassaden i Haag. Politirapport må fremvises ved søknad om nytt (nød)pass/reisedokument/innreisevisum. Det er ikke mulig å søke om nasjonalt ID-kort med reiserett ved norske utenriksstasjoner.

Søknad om reisedokument og eller innreisevisum krever personlig oppmøte på ambassaden i Haag. Søknader om reisedokument behandles av UDI og prosessen kan ta flere dager

Terror. Terrorfaren i Nederland anses som betydelig og ligger på nivå tre av fem. Terrorangrep anses mest sannsynlig på steder som også blir besøkt av mange turister. Du bør utvise noe mer årvåkenhet på steder hvor det er mange mennesker som for eksempel infrastrukturknutepunkter, ved offentlige bygninger, turistattraksjoner, markeder, festivaler, hoteller, restauranter, cafeer, nattklubber og barer. Relevante lokale myndigheter har oppdatert informasjon og man bør registrere seg på www.alert.nl for oppdateringer.

Ferdsel og trafikk: Veiene har høy standard med et godt utbygget motorveinett. Man kjører hensynsfullt og bruker blinklys. Det gis bøter ved fartsoverskridelser. Trafikktettheten og trafikkproblemer kan imidlertid oppstå på grunn av mye trafikk, særlig i rushtiden og i helgene.  Maksimal hastighet på motorveier er 100 km/t, på vanlige veier 80 km/t og i tettsteder 50 km/t. Sikkerheten på veiene er omtrent som i Norge. Norsk førerkort er gyldig i Nederland.

Sykkel er et meget utbredt fremkomstmiddel, og det er et svært godt utbygget nett av sykkelveier. Nederlendere bruker sjeldent sykkelhjelm. Mindre mopeder bruker sykkelstiene. Det er klare regler og føringer for ferdsel på sykkel, bl.a tydelig skille til fotgjengere. Du må sette deg godt inn i reglene som syklist. 

Demonstrasjoner. Det oppfordres til å utvise aktsomhet knyttet til demonstrasjoner og politiske markeringer. Demonstrasjoner har over de to-tre siste årene ved flere anledninger enn tidligere ført til sammenstøt med politi.

Koronavirus (covid-19). Som følge av koronapandemien er det utstedt reiseråd fra både norske og nederlandske myndigheter om at man ikke bør reise med mindre det er strengt nødvendig. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om restriksjoner, tiltak og hvordan man skal forholde seg. For smittesituasjon, lokale tiltak, og innreiserestriksjoner til Nederland, se nederlandske myndigheters nettside om korona

Koronatest og karantene.  Les mer om hvordan du skal forholde deg til koronatesting før avreise til Nederland på Checklist for travels to the Netherlands. Alle tilreisende fra høyrisikoland (hSafe countries with low Covid-19 risk) må i ti dagers karantene (Rules on self-quarantine upon arrival in the Netherlands). Du kan la deg teste på dag fem etter ankomst til Nederland og avslutte karantenen om testen er negativ. Du kan ringe 0800 1351 eller +312 0205 1351 hvis du tror du har symptomer på koronaviruset og befinner deg i Nederland.

For føringer og krav når det gjelder transitt via Schiphol flyplass, se nettsiden Schiphol.nl

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Helsevesen: Nederland har et godt utbygd helsesystem med både offentlige og private sykehus. Helsemessige- og sanitære forhold er omtrent som i Norge.

Alle reisende bør tegne en egen reise- og sykeforsikring før utreise.  I tillegg bør man skaffe seg europeisk helsetrygdekort som er gyldig i alle EØS-land. Kortet bestilles hos Helfo.

Det er generelt lite kriminalitet i Nederland. På turiststeder, offentlig transport og i storbyer bør man ta sine forholdsregler for å unngå lommetyver.

Narkotika. Besittelse av alle former for narkotika, selv i små mengder er forbudt. Les mer om Nederlands narkotikalovgivning. Nederland har en liberal cannabis-politikk, men den gjelder ikke for turister. De såkalte coffeeshops kan kun selge cannabis til de som kan dokumentere at de er bosatt i den aktuelle kommunen. 

Naturkatastrofer. Risikoen for naturkatastrofer er lav. Hvis det skulle oppstå en naturkatastrofe, er det viktig å følge anvisninger og anbefalinger fra nederlandske myndigheter. Det samme gjelder informasjon på ambassadens hjemmeside.

Storm. Det er viktig å følge lokale myndigheters råd i tilfelle storm.  Sjekk Nederlands meteorologiske institutt for værvarsler. Rød trekant betyr at man bør holde seg i ro.

Flom og oversvømmelse. 26 prosent av Nederland ligger under havflaten. Et omfattende dike system, sanddyner og flomforsvar holder vannmassene ute. Flomberedskapen er i verdenstoppen.

Jordskjelv kan forekomme i Nederland, men er erfaringsmessig av mild karakter og konsentrert rundt provinsen Limburg (geografisk feillinje) og Groningen (gass utvinning). 

Om en krise oppstår. Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det nederlandske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennomsosiale medier, tv og radio. Nederlandsk politi operer aktivt på Twitter under hendelser. Nettsiden NL-Alert gir informasjon på nederlandsk og delvis på engelsk.

Meld fra til ambassaden dersom du befinner deg i et kriseberørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Når du oppholder deg og ferdes i Nederland, er du underlagt nederlandsk lovgivning. Regler og prosedyrer kan avvike fra de norske. Politiet er synlig i gatebildet, til fots, på hest, på sykkel og i motorkjøretøy og bærer våpen. Offentlige voktere (ikke bevæpnet) har ikke adgang til å pågripe eller holde igjen personer.

Det er forbudt å røyke i offentlige bygninger samt utenfor oppmerkede røykesoner på jernbanestasjoner. Overstadig beruset tilstand på offentlige steder kan straffes med bøter og fengsling hvis man er til sjenanse for andre. Behandling av (straffe)saker ved domstolene kan ta lang tid. Du kan også risikere at du ikke får reise ut av landet før saken din er avgjort.

Nødtelefon (ambulanse, politi, brann): 112

Politi: 0900 8844 (bare i Nederland)
 Dyreambulanse: 0900 0245 (bare i Nederland)
 Kystvakt: 0223 542 300 (bare i Nederland)

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatene

 

Nederland. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Nederland.