Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nederland - reiseinformasjon

Nederland er et sikkert land å ferdes i som turist. Man bør imidlertid ta forholdsregler for å unngå lommetyver, samt utvise normal forsiktighet på kvelder og netter. For informasjon om koronavirus se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 19. SEPTEMBER - FORTSATT GYLDIG

Reiseråd for alle land

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder/regioner i Norden samt land i EØS/Schengen-området:

I Danmark: Grønland. I Sverige: Blekinge, Gotland, Kalmar, Norrbotten, Södermanland, Värmland, Västerbotten, Västernorrland. I Finland: Alle regioner med unntak av Etelä-Savo/Södra Savolax. Island. Kypros, Latvia, Liechtenstein og Litauen. Disse landene og regionene/områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Mer informasjon om smittevernkriterier og kart finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Dette reiserådet gjelder til og med 1. oktober. 

Snarveier:

Sikkerhet

De fleste reiser er trygge og uten problemer. Men reisende kan bli utsatt for ubehageligheter og kriminalitet. Det er også risiko for å bli rammet av terror. Reisende bør være på vakt og ta fornuftige forholdsregler.

Nederlandske myndigheter vurderer kontinuerlig faren for terrorangrep og tilpasser beredskapen deretter. Myndighetenes trusselvurdering kan til enhver tid sjekkes på hjemmesiden til sikkerhets- og justisministeriet. Siden 2013 har trusselnivået i Nederland vært "substantial". Det vil si at sannsynligheten for et terrorangrep er stor.

Kriminaliteten i Nederland er omtrent på nivå med andre europeiske land. Det bør vises generell aktsomhet, spesielt i Amsterdam og andre større byer. Som turist er man spesielt utsatt for lommetyverier. Det er viktig å være oppmerksom på hvor man oppbevarer verdisaker som penger, pass, mobiltelefon, osv. Dette gjelder særlig på jernbanestasjoner, flyplasser og offentlige transportmidler.

Nederland har et godt utbygd offentlig transportsystem både i byene og ellers i landet og gode motorveier. Trafikktettheten er stor, så vær forberedt på lange bilkøer. 

Sikkerheten på veiene er omtrent som i Norge. Norsk førerkort er gyldig i Nederland.

Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge. 

26 prosent av Nederland ligger under havflaten, og et omfattende dikesystem holder vannmassene ute. Siste store oversvømmelse var i 1995 da flere hundre tusen mennesker måtte evakueres. Storflommen i 1953 krevde 1800 menneskeliv. Hvis det skulle oppstå en naturkatastrofe, er det viktig å følge anvisninger og anbefalinger fra nederlandske myndigheter (Rijksoverheid). Det samme gjelder informasjon på ambassadens hjemmeside.

Nederlandsk nødnummer (politi, ambulanse, brannvesen): 112. 
I krise- og nødsituasjoner kan ambassaden kontaktes på telefon
+31 70 311 76 11

Utenfor ambassadens åpningstid (09:00-16:00) kan UDs døgnoperative senter kontaktes på telefon +47 23 95 00 00 eller på e-post: [email protected] 


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn trenger pass for innreise til Nederland. Selv om Nederland er en del av Schengen-området, må pass alltid medbringes da dette er eneste internasjonalt gyldige norske identifikasjonspapir. På flyplasser og ved grensekontroller i Nederland kan norske borgere uten pass nektes adgang til fly og andre transportmidler (gjelder alle Schengen-land).

Helse

Koronavirus (covid19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Vær oppmerksom på at det i tillegg til nasjonale føringer også kan forekomme lokale føringer, for eksempel krav om ansiktsmaske i deler av Rotterdam og Amsterdam.

For smittesituasjon og lokale tiltak i Nederland, sjekk nederlandsk instituttet for folkehelse og miljø (RIVM) og regjeringens nettside om korona.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Nyttige tips om forebyggende tiltak på Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus.

***

Nederland har et godt utbygd helsesystem med både offentlige og private sykehus. Helsemessige- og sanitære forhold er omtrent som i Norge.

Alle reisende bør tegne en egen reise- og sykeforsikring før utreise.  I tillegg bør man skaffe seg europeisk helsetrygdekort som er gyldig i alle EØS-land. Kortet bestilles hos helsenorge.no.


Praktisk informasjon

Det er et krav i Nederland at man alltid skal kunne identifisere seg og pass må derfor alltid medbringes. Pass er det eneste internasjonale gyldige identifikasjonsdokument for nordmenn.

Nederlendere er uformelle og skikk og bruk er ikke vesensforskjellig fra Skandinavia. De fleste nederlendere snakker engelsk

Myntenheten i Nederland er euro. De fleste kredittkort kan anvendes, men norske Visa-kort kan ikke benyttes alle steder.

Strømnettet er på 220 volt.

Butikker (tirsdag-fredag): 09.00-18.00. En dag i uken (torsdag eller fredag) har butikkene åpent til 21.00.  Lørdag: 09.00-17.00. Mandag har mange butikker stengt frem til 12.00, eller hele dagen. Bank (mandag-fredag): 10.00-17.00. Noen banker har lørdagsåpent. Offentlige kontorer (mandag-fredag): 09.00-17.30. 

Nasjonale helligdager er 1. januar, 2. påskedag, 27. april (koningsdag), 5. mai (frigjøringsdag, delvis stengte butikker og kontorer), Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. og 2. juledag.

Nødtelefoner - (+31) 112 for ambulanse, politi, brann, og ulykker.
Opplysningen +31 (0)900 8008

Nettsider for: Kollektivtransporttogbuss.