Nederland - reiseinformasjon

Nederland er under normale omstendigheter et sikkert land å ferdes og oppholde seg i. Ta kontakt med ambassaden i Haag om du har spørsmål om Nederlandsk Karibia (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba og Sint Eustatius).

Inn/utreise for norske borgere: For nordmenn er pass og nasjonalt ID-kort eneste gyldige reisedokument. Selv om det ikke er passkontroll ved utreise/innreise fra Norge eller Nederland risikerer man å bli stanset i sikkerhetskontroll eller av flyselskapet. Dessuten kreves ofte pass ved innsjekking på hotell. Nederland har identifikasjonsplikt for alle over 14 år. Pass, nødpass eller nasjonalt ID-kort må være gyldig under hele oppholdet. 

Inn/utreise utenlandske borgere med gyldig oppholdstillatelse i Norge: Utlendingspass (blått reisedokument) samt reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) utstedt av norske myndigheter er gyldige reisedokumenter i Nederland. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort.

Mistet pass/reisebevis: Hvis du mister pass, nasjonalt ID kort, reisebevis eller oppholdskort må du melde tapet til nederlandsk politi og kontakte ambassaden. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Haag. Prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Før du reiser, bes du registrere deg på Reiseregistrering.no. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på sms eller e-post.

Nederlandske myndigheter vurderer kontinuerlig faren for et terrorangrep og tilpasser beredskapen deretter. Trusselnivået i Nederland er siden desember 2023 på nivå fire, som er det nest høyeste nivået. Det oppfordres til å utvise særlig årvåkenhet og følge med på råd fra lokale myndigheter.

Mer informasjon finnes på nettsidene til nederlandske myndigheter (crisis.nl) og på mobiltelefon varslingssystemet NL-alert.  

 

Helsevesen: Nederland har et godt utbygd helsesystem med både offentlige og private sykehus. Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge.

Alle reisende bør tegne en egen reise- og sykeforsikring før utreise.  I tillegg bør man skaffe seg europeisk helsetrygdekort som er gyldig i alle EØS-land (helfo.no).

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det er generelt lite kriminalitet i Nederland. På turiststeder, offentlig transport og i storbyer bør man ta sine forholdsregler for å unngå lommetyver.

Man bør utvise aktsomhet på kvelder og netter, spesielt i enkelte bydeler. 

Besittelse av alle former for narkotika, selv i små mengder er forbudt. Les mer om Nederlands narkotikalovgivning (government.nl).

Naturkatastrofer: Risikoen for naturkatastrofer er lav. Hvis det skulle oppstå en naturkatastrofe, er det viktig å følge anvisninger og anbefalinger fra nederlandske myndigheter (government.nl). Det samme gjelder informasjon på ambassadens hjemmeside. 

Storm: Det er viktig å følge lokale myndigheters råd i tilfelle storm. Sjekk Nederlands meteorologiske institutt (knmi.nl) for værvarsler. Code rood (kode rød) betyr at man bør holde seg innendørs.

Flom og oversvømmelse: 26 prosent av Nederland ligger under havflaten. Et omfattende system av diker, sanddyner og flomforsvar holder vannmassene ute. Flomberedskapen er svært god. 

Jordskjelv kan forekomme i Nederland, men er erfaringsmessig ikke sterke og konsentrert rundt provinsen Limburg og Groningen.

Om en krise oppstår: Dersom en krisesituasjon oppstår, er det nederlandske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Hold deg orientert om situasjonen gjennom nettsidene til nederlandske myndigheter (crisis.nl).                                                                                             

Når du oppholder deg og ferdes i Nederland, er du underlagt nederlandsk lovgivning. Regler kan være annerledes fra de norske. Politiet er synlig i gatebildet, til fots, hest, sykkel og motorkjøretøy, og bærer våpen. Offentlige voktere (ikke bevæpnet) har ikke adgang til å pågripe eller holde igjen personer.

LHBT+: Nederland er blant de tryggeste landene for LHBT+-personer å oppholde seg i, og var det første landet som legaliserte ekteskap for to personer av samme kjønn. Den årlige Pride-paraden (pride.amsterdam) i Amsterdam regnes som en av de største i verden.  

Ferdsel og trafikk:  Offentlig kommunikasjon er god, men forholdsvis dyrt. 

Veiene har høy standard med et godt utbygget motorveinett.

Trafikkproblemer kan oppstå på grunn av mye trafikk, særlig i rushtiden og i helgene. Sikkerheten på veiene er omtrent som i Norge. Norsk førerkort er gyldig i Nederland. 

Sykkel er et meget utbredt fremkomstmiddel, og det er et svært godt utbygget nett av sykkelveier. Det er forbudt å sykle med mobiltelefon i hånden. Handsfree er tillatt.  

Vennligst ta kontakt med ambassaden i Haag om du har spørsmål om Nederlandsk Karibia (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba og Sint Eustatius).

Nødtelefon (ambulanse, politi, brann): 112

Politi: 0900 8844 (bare i Nederland)
 Dyreambulanse: 0900 0245 (bare i Nederland)
 Kystvakt: 0223 542 300 (bare i Nederland)

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatene

 

Nederland. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Nederland.