Forsiden

New Zealand - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Australia

New Zealand har ikke lenger covid-19-spesifikke innreisekrav og er åpent for innreise. For mer informasjon om koronavirus, se punktet Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass. New Zealand krever at pass er gyldig minst tre måneder etter planlagt utreisedato. Vær også oppmerksom på at land i Asia som oftest krever at passet må være gyldig i minst seks måneder på reisetidspunktet for alle reiser via Asia. For reiser via USA må man enten ha maskinlesbart pass eller visum. For mer informasjon, se Immigration New Zealand sin hjemmeside.

Husk innreisetillatelse. Norske statsborgere må ha elektronisk innreisetillatelse (New Zealand Electronic Travel Authority – NZeTA) for å kunne reise til eller via New Zealand. Det kan ta opp til 72 timer å få innvilget NZeTA, og tillatelsen må være innvilget før man sjekker inn på fly eller cruiseskip. Dersom man allerede har et gyldig visum eller oppholdstillatelse i New Zealand, behøver man ikke NZeTA. For ytterligere informasjon, se Immigration New Zealand sin hjemmeside.

Arbeidsferievisum. Norge har en bilateral avtale om arbeidsferievisum med New Zealand, som gir norske borgere under 31 år rett til å oppholde seg og arbeide i New Zealand inntil tolv måneder. For mer informasjon, se Immigration New Zealand sin hjemmeside.

Karanteneregler. New Zealand har strenge karanteneregler. Matvarer og varer av ubehandlet trevirke, naturmateriale, skinn og lignende må erklæres og godkjennes av karanteneinspektører ved ankomst. Manglende erklæring medfører bot på stedet. Kjæledyr som hund og katt kan kun importeres etter forutgående samtykke og gyldige papirer.

Mistet pass. Hvis du mister pass eller annet reisebevis, må du melde tapet til politiet i New Zealand og kontakte den norske ambassaden i Canberra. Nødpass kan utstedes av ambassaden i Canberra med assistanse fra konsulatene. Se oversikt over norske konsulater i New Zealand. Vær oppmerksom på at dette krever personlig oppmøte og at prosessen i noen tilfeller kan ta flere dager.

New Zealand er generelt et trygt land å ferdes i. Reisende bør for øvrig ha reiseforsikring som dekker utgifter som kan oppstå ved reiseulykke og dødsfall.

Trafikk. I New Zealand kjører trafikken på venstre side. Husk derfor alltid å se deg til høyre når du skal krysse vegen eller når du kjører inn i kryss eller i rundkjøringer. En god regel er å se til begge sider.

Koronavirus (covid-19). New Zealand har fjernet covid-19 spesifikke innreisekrav og grensene er åpne. Se New Zealands myndigheters nettside for mer info. Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge myndighetene i New Zealand sine råd, veiledninger og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. Informasjon om covid-19-tiltakene kan man lese på nettsidene til New Zealand Immigration, New Zealand Ministry of Health og United Against Covid-19.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttet sin hjemmeside og UDs sider Spørsmål og svar om reiser og korona.

Sykdommer. Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge. Det anbefales å følge reisevaksineråd informert om på Folkehelseinstituttet sin hjemmeside.

UV-stråling. Sola i New Zealand kan være svært sterk, og solbeskyttelse er å anbefale.

Drikkevann. Vannet kan drikkes fra springen i de store byene. Flaskevann er lett tilgjengelig.

Reisende bør utvise alminnelig aktsomhet og ta fornuftige forholdsregler for å redusere risikoen for å bli rammet av kriminalitet.

Store avstander. Det anbefales alle reisende å ta ekstra godt vare på pass, kredittkort, kontanter og billetter. Ta alltid dette med deg når du forlater bilen og pass ekstra godt på håndveske/lommebok uansett hvor du ferdes. Benytt deg av hotellenes tilbud om oppbevaring i safe. På grunn av svært store avstander tar det lang tid og det påløper ekstra kostnader å få erstattet passet.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det myndighetene i New Zealand som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

For informasjon om hvordan å forberede seg på en krisesituasjon, se myndighetene i New Zealand sin informasjonsside Get Ready.

Meld fra til ambassaden dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Naturkatastrofer. New Zealand opplever flere jordskjelv årlig. Videre kan tsunamier inntreffe som følge av undersjøiske jordskjelv i Stillehavet. New Zealand kan også tidvis rammes av jordskred, snøskred og vulkanutbrudd. Landet har svært gode overvåkings- og varslingssystemer. For oppdatert informasjon, se New Zealand Civil Defence sin hjemmeside.

Norge er representert ved honorært generalkonsulat i Wellington og honorært konsulat i Auckland. Ansvarlig norsk ambassade for New Zealand er ambassaden i Canberra.

New Zealand. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
New Zealand.