New Zealand - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Australia

På grunn av utbredelsen av koronaviruset har myndighetene i New Zealand iverksatt tiltak for tilreisende, bl.a. innreiserestriksjoner. Det er pr. 20. mars 2020 kl. 23:59 innført innreisenekt for utenlandske borgere (med noen unntak). For mer informasjon om koronavirus, se punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 27. AUGUST 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er gjort unntak for enkelte land og områder som enten er eller har vært på EUs tredjelandsliste.

I tillegg til EU/EØS, Sveits og Storbritannia er følgende land og områder unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Ukraina og USA.

Det globale reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass. New Zealand krever at pass er gyldig minst tre måneder etter planlagt utreisedato. Vær også oppmerksom på at land i Asia som oftest krever at passet må være gyldig i minst seks måneder på reisetidspunktet for alle reiser via Asia. For reiser via USA må man enten ha maskinlesbart pass eller visum. For mer informasjon, se Before you travel to New Zealand.

Husk innreisetillatelse. Norske statsborgere må ha elektronisk innreisetillatelse (New Zealand Electronic Travel Authority – NZeTA) for å kunne reise til eller via New Zealand. Det kan ta opp til 72 timer å få innvilget NZeTA, og tillatelsen må være innvilget før man sjekker inn på fly eller cruiseskip. Dersom man allerede har et gyldig visum eller oppholdstillatelse i New Zealand, behøver man ikke NZeTA. For ytterligere informasjon se newzealandske immigrasjonsmyndigheters nettsider om NZeTA.

Arbeidsferievisum. Norge har en bilateral avtale om arbeidsferievisum med New Zealand, som gir norske borgere under 31 år rett til å oppholde seg og arbeide i New Zealand inntil tolv måneder. For mer informasjon, se Working Holiday Visas.

Karanteneregler. New Zealand har strenge karanteneregler. Matvarer og varer av ubehandlet trevirke, naturmateriale, skinn og lignende må erklæres og godkjennes av karanteneinspektører ved ankomst. Manglende erklæring medfører bot på stedet. Kjæledyr som hund og katt kan kun importeres etter forutgående samtykke og gyldige papirer.

Mistet pass. Hvis du mister pass eller annet reisebevis, må du melde tapet til politiet i New Zealand og kontakte nærmeste norske konsulat. Se oversikt over norske konsulater i New Zealand. Nødpass kan utstedes av ambassaden i Canberra med assistanse fra konsulatene. Vær oppmerksom på at dette krever personlig oppmøte og at prosessen i noen tilfeller kan ta flere dager.

New Zealand er generelt et trygt land å ferdes i. Reisende bør for øvrig ha reiseforsikring som dekker utgifter som kan oppstå ved reiseulykke og dødsfall.

Trafikk. I New Zealand kjører trafikken på venstre side. Husk derfor alltid å se deg til høyre når du skal krysse vegen eller når du kjører inn i kryss eller i rundkjøringer. En god regel er å se til begge sider.

Koronavirus (covid-19). Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge myndighetene i New Zealand sine råd, veiledninger og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. 

Innreiserestriksjoner. På grunn av utbredelsen av koronaviruset har myndighetene i New Zealand iverksatt tiltak for tilreisende, bl.a. innreiserestriksjoner. Informasjon om tiltakene kan man lese på nettsidene til New Zealand Immigration.

Transitt i New Zealand er fortsatt mulig. Informasjon om prosessen for godkjennelse av transitt i New Zealand kan man også lese om på hjemmesidene til New Zealand Immigration.

Koronatest. Det er obligatorisk med negativ koronatest for innreise til New Zealand dersom man har fått unntak fra innreiserestriksjonene. Man kan lese mer om dette på nettsiden Unite against Covid-19.

Innreisekarantene. Reisende til New Zealand må i reisekarantene i 14 døgn på utpekt karantenehotell/anlegg. Kostnader for karanteneopphold kan påbeløpes og man må sikre seg en ‘quarantine voucher’ før man flyr til New Zealand. For mer informasjon, se United against Covid-19.

Lokale restriksjoner. Informasjon om status og tiltak mot spredning av covid-19-smitte i New Zealand kan man lese på nettsidene til Ministry of Health. Norske reisende bør for øvrig holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg, samt følge New Zealands myndigheters veiledning og anvisninger.

Sykdommer. Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge. Det anbefales å følge reisevaksineråd fra Folkehelseinstituttet. 

UV-stråling. Sola i New Zealand kan være svært sterk, og solbeskyttelse er å anbefale.

Drikkevann. Vannet kan drikkes fra springen i de store byene. Flaskevann er lett tilgjengelig.

Reisende bør utvise alminnelig aktsomhet og ta fornuftige forholdsregler for å redusere risikoen for å bli rammet av kriminalitet.

Store avstander. Det anbefales alle reisende å ta ekstra godt vare på pass, kredittkort, kontanter og billetter. Ta alltid dette med deg når du forlater bilen og pass ekstra godt på håndveske/lommebok uansett hvor du ferdes. Benytt deg av hotellenes tilbud om oppbevaring i safe. På grunn av svært store avstander tar det lang tid og det påløper ekstra kostnader å få erstattet passet. Oppbevar adskilt kopi av pass og sider med aktuelle visum.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det myndighetene i New Zealand som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

For informasjon om hvordan å forberede seg på en krisesituasjon, se myndighetene i New Zealand sin informasjonsside Get Ready.

Meld fra til ambassaden dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig. Familiemedlemmer kan også ta kontakt med de lokale myndigheter i de rammede områdene.

Naturkatastrofer. New Zealand opplever flere jordskjelv årlig, videre kan tsunamier inntreffe som følge av undersjøiske jordskjelv i Stillehavet. New Zealand kan også tidvis rammes av jordskred, snøskred og vulkanutbrudd. Landet har svært gode overvåkings- og varslingssystemer. For oppdatert informasjon, se det new zealandske sivilforsvarets nettsider.

Norge er representert ved honorært generalkonsulat i Wellington og honorært konsulat i Auckland. Ansvarlig norsk ambassade for New Zealand er ambassaden i Canberra.

New Zealand. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
New Zealand.