New Zealand - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Australia

New Zealand anses som et trygt reisemål. Jordskjelv forekommer årlig. Se mer om naturforhold under «Naturforhold og naturkatastrofer». Norske statsborgere trenger visum for å kunne reise til New Zealand.

Husk pass: New Zealand krever at pass er gyldig minst tre måneder etter planlagt utreisedato. For mer informasjon, se Immigration New Zealand sin hjemmeside.

Husk innreisetillatelse: Norske statsborgere må ha elektronisk innreisetillatelse (New Zealand Electronic Travel Authority – NZeTA) for å kunne reise til eller via New Zealand. Det kan ta opp til 72 timer å få innvilget NZeTA, og tillatelsen må være innvilget før man sjekker inn på fly eller cruiseskip. Med innreisetillatelsen kan man besøke New Zealand for 3 måneder. Dersom man allerede har et gyldig visum eller oppholdstillatelse i New Zealand, behøver man ikke NZeTA. For ytterligere informasjon, se Immigration New Zealand sin hjemmeside.

Arbeidsferievisum: Norge har en bilateral avtale om arbeidsferievisum med New Zealand, som gir norske borgere under 31 år rett til å oppholde seg og arbeide i New Zealand inntil tolv måneder. For mer informasjon, se Immigration New Zealand sin hjemmeside.

Karanteneregler ved import av varer: New Zealand har strenge karanteneregler. Matvarer og varer av ubehandlet trevirke, naturmateriale, skinn og lignende må erklæres og godkjennes av karanteneinspektører ved ankomst. Manglende erklæring medfører bot på stedet. Kjæledyr som hund og katt kan kun importeres etter forutgående samtykke og gyldige papirer.

Mistet pass: Hvis du mister pass eller annet reisebevis, må du melde tapet til politiet i New Zealand og kontakte den norske ambassaden i Canberra. På grunn av store avstander i Oceania, vil det ta tid og påløpe ekstra kostnader å få erstattet pass.

Trafikk: I New Zealand kjører trafikken på venstre side. Husk derfor alltid å se deg til høyre når du skal krysse vegen eller når du kjører inn i kryss eller i rundkjøringer. En god regel er å se til begge sider.

Forsikring: Reisende bør ha reiseforsikring under hele oppholdet, som dekker utgifter som kan oppstå ved sykdom, ulykker og dødsfall.

Sykdommer: Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge. Det anbefales å følge reisevaksinerådene fra Folkehelseinstiuttet om New Zealand.

 

UV-stråling: Sola i New Zealand kan være svært sterk, og solbeskyttelse er å anbefale.

Drikkevann: Vannet kan drikkes fra springen i de store byene. Flaskevann er lett tilgjengelig.

Reisende bør utvise alminnelig aktsomhet og ta fornuftige forholdsregler for å redusere risikoen for å bli rammet av kriminalitet.

Store avstander. Det anbefales alle reisende å ta ekstra godt vare på pass, kredittkort, kontanter og billetter. Ta alltid dette med deg når du forlater bilen og pass ekstra godt på håndveske/lommebok uansett hvor du ferdes. Benytt deg av hotellenes tilbud om oppbevaring i safe. På grunn av svært store avstander tar det lang tid og det påløper ekstra kostnader å få erstattet passet.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det myndighetene i New Zealand som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

For informasjon om hvordan å forberede seg på en krisesituasjon, se myndighetene i New Zealand sin informasjonsside Get Ready.

Meld fra til ambassaden dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Naturkatastrofer. New Zealand opplever flere jordskjelv årlig. Videre kan tsunamier inntreffe som følge av undersjøiske jordskjelv i Stillehavet. New Zealand kan også tidvis rammes av jordskred, snøskred og vulkanutbrudd. Landet har svært gode overvåkings- og varslingssystemer. For oppdatert informasjon, se New Zealand Civil Defence sin hjemmeside.

New Zealand har strenge regler for biosikkerhet ved ankomst. Mangel på erklæring av karantenevarer eller falsk erklæring kan medføre større bøter og annen straff.

LHBTI-personer: Ekteskap mellom personer av samme kjønn har vært lovlig siden 2013.

Konsulatene i New Zealand er for tiden stengt. Nærmeste norske ambassade for New Zealand er ambassaden i Canberra.

New Zealand. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
New Zealand.