New Zealand - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Australia

På grunn av utbredelsen av koronaviruset har myndighetene i New Zealand iverksatt tiltak for tilreisende, bl.a. innreiserestriksjoner. Det er pr. 20. mars 2020 kl. 23:59 innført innreisenekt for utenlandske borgere (med noen unntak). For mer informasjon om koronavirus, se punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 8. MARS 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: Island.

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Norra Savolax, Kajanaland og Länsi-Pohja.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. april 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

New Zealand er et velfungerende land som det er enkelt å reise i. Reisende bør ha reiseforsikring som dekker utgifter ved ulykke og dødsfall. Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge.

Norge er representert ved honorært generalkonsulat i Wellington og honorært konsulat i Auckland. Ansvarlig norsk ambassade for New Zealand er ambassaden i Canberra.

Nasjonalt terrortrusselnivå ble i oktober 2014 hevet fra veldig lav til lav. New Zealand er generelt et trygt land å ferdes i. Reisende bør ha reiseforsikring som dekker utgifter som kan oppstå ved reiseulykke og dødsfall. For mer informasjon se ambassadens artikkel om bistand til nordmenn i utlandet. For øvrig bør reisende utvise alminnelig aktsomhet og ta fornuftige forholdsregler for å redusere risikoen for å bli rammet av kriminalitet.

Ambassaden oppfordrer alle reisende å ta ekstra godt vare på pass, kredittkort, kontanter og billetter. Ta dette alltid med deg når du forlater bilen og pass ekstra godt på håndveske/lommebok uansett hvor du ferdes. Benytt deg av hotellenes tilbud om oppbevaring i safe. På grunn av svært store avstander tar det lang tid og det påløper ekstra kostnader å få erstattet passet. Oppbevar adskilt kopi av pass og sider med aktuelle visum.

I New Zealand kjører trafikken på venstre side. Husk derfor alltid å se deg til høyre når du skal krysse vegen eller når du kjører inn i kryss eller i rundkjøringer. En god regel er å se til begge sider.

New Zealand rammes tidvis av naturkatastrofer som jordskjelv, tsunami, jordskred, snøskred og vulkanutbrudd. Landet har svært gode overvåkings- og varslingssystemer. New Zealand opplever flere jordskjelv årlig. I 2010 og 2011 ble regionen Canterbury og byen Christchurch hardt rammet av flere store jordskjelv og etterskjelv som forårsaket dødsfall, personskader og store skader på infrastruktur. For oppdatert informasjon, se det new zealandske sivilforsvarets nettsider.

Tsunami kan inntreffe som følge av undersjøiske jordskjelv i Stillehavet.

New Zealand har en rekke vulkaner og en del av disse er i dag turistattraksjoner. For mer informasjon se GeoNet.

Følg med på lokale nyheter og rett deg etter meldinger og råd fra newzealandske myndigheter i en eventuell krisesituasjon.

Lokale nødnummer er 111 for alle henvendelser.

I krise og nødsituasjoner oppfordres publikum til å kontakte den norske ambassaden i Canberra på tlf: +61 2 6270 5700 eller pr e-post: emb.canberra@mfa.no.  

Utenfor ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no 

Utenriksdepartementet oppfordrer alle som skal til land utenfor Europa og Nord-Amerika, å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/. Reiseregistrering anbefales også for alle som skal være i utlandet over lengre tid, inkludert studenter og andre fastboende. 

Dersom en krisesituasjon oppstår der det er grunn til å anta at familie og venner kan være bekymret, oppfordrer ambassaden nordmenn i de rammede områdene til å ta kontakt med familiemedlemmer i Norge. Familiemedlemmer kan også ta kontakt med de lokale myndigheter i de rammede områdene. Generelle forholdsregler ved naturkatastrofer i Oseania finnes her.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

New Zealand har vedtatt at utenlandske reisende, som ankommer New Zealand fra, eller via fastlands-Kina, kan bli nektet adgang til landet. Bakgrunnen er utbredelsen av koronaviruset (2019-nCoV). Les mer om avgjørelsen og hvem som ikke er omfattet av tiltaket på Coronavirus update.

Fra 1. oktober 2019 må norske statsborgere ha elektronisk innreisetillatelse (New Zealand Electronic Travel Authority – NZeTA) for å kunne reise til eller via New Zealand. Det kan ta opp til 72 timer å få innvilget NZeTA, og tillatelsen må være innvilget før man sjekker inn på fly eller cruiseskip. Dersom man allerede har et gyldig visum eller oppholdstillatelse i New Zealand, behøver man ikke NZeTA. Dersom man reiser til New Zealand før 1. oktober, trenger man ikke NZeTA, selv om utreisedato fra New Zealand er etter 1. oktober.

For ytterligere informasjon se newzealandske immigrasjonsmyndigheters nettsider om NZeTA.

New Zealand krever at pass er gyldig minst tre måneder etter planlagt utreisedato. Vær også oppmerksom på at land i Asia som oftest krever at passet må være gyldig i minst seks måneder på reisetidspunktet for alle reiser via Asia. For reiser via USA må man enten ha maskinlesbart pass eller visum.

Norge har en bilateral avtale om arbeidsferievisum med New Zealand, som gir norske borgere under 31 år rett til å oppholde seg og arbeide i New Zealand inntil tolv måneder.

New Zealand har strenge karanteneregler. Matvarer og varer av ubehandlet trevirke, naturmateriale, skinn og lignende må erklæres og godkjennes av karanteneinspektører ved ankomst. Manglende erklæring medfører bot på stedet. Kjæledyr som hund og katt kan kun importeres etter forutgående samtykke og gyldige papirer.


Helse

Koronavirus (covid-19): På grunn av utbredelsen av koronaviruset har myndighetene i New Zealand iverksatt tiltak for tilreisende, bl.a. innreiserestriksjoner. Informasjon om tiltakene kan man lese på nettsidene til New Zealand Immigration. Fra 25. januar 2021 er det obligatorisk med negativ koronatest for innreise til New Zealand dersom man har fått unntak fra innreiserestriksjonene. Man kan lese mer om dette på nettsiden Unite against Covid-19. Man har anledning til å mellomlande i New Zealand. Informasjon om prosessen for godkjennelse av transitt i New Zealand kan man også lese om på hjemmesidene til New Zealand Immigration.

Informasjon om status og tiltak mot spredning av covid-19-smitte i New Zealand kan man lese på nettsidene til Ministry of Health. Norske reisende bør for øvrig holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg, samt følge New Zealands myndigheters veiledning og anvisninger.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge. Det er ikke nødvendig med spesielle vaksiner for opphold i New Zealand. Vannet kan drikkes fra springen i de store byene. Flaskevann er lett tilgjengelig. Det er ingen giftige/farlige dyr eller insekter i New Zealand. Sola i New Zealand kan være svært sterk, og solbeskyttelse er å anbefale.


Praktisk informasjon

Retningsnummer for telefonsamtaler til New Zealand er +64. Tidsforskjell er ti timer ved norsk sommertid og tolv timer ved norsk vintertid. Alle vanlige kredittkort godtas i bankautomater og butikker/hoteller. Automater er lett tilgjengelig i byer. Det er ikke mulig å ta ut penger med utenlandsk kort i butikker. 

Strøm benytter 240 volt og trepunktsstøpsler. Adapter er normalt tilgjengelig i butikk. 

Landkode +64 med påfølgende lokale retningskoder. Mobildekningen er god i byer, men til dels dårlig i utkantstrøk.

Engelsk og maori er offisielle språk. Pass er eneste gyldige legitimasjon for turister. Newzealendere kler seg normalt forholdsvis formelt på jobb, men uformelt på fritiden. Tips er vanlig, men ikke nødvendig. I New Zealand er det venstrekjøring. Ved korte opphold godtas norsk førerkort av myndigheter og leiebilfirmaer, men da skal offisiell oversettelse medbringes. Mer om krav til oversettelse av utenlandske førerkort for bruk i New Zealand finnes på nettsiden New residents and visitors. Det kan også anbefales å ta kontakt med det aktuelle leiebilfirmaet i god tid før ankomst. New Zealand har generelt strenge lover mot besittelse og bruk av narkotika. Som i Norge er røyking ikke tillatt innendørs på restauranter, barer og kafeer.

Banker er åpne fra 09:30 til 16:30 mandag til fredag, men holder stengt i helgene. Offentlige kontorer og butikker er vanligvis åpne mandag til fredag fra 09:00 til 17:00. Mange butikker er åpne på lørdager og noen også på søndager.

Her er en oversikt over høytids- og helligdager: 1. og 2. januar (nyttår), 6. februar (nasjonaldagen), langfredag, 1. og 2. påskedag, 25. april (Anzac-dagen), første mandag i juni (Dronningens fødselsdag), fjerde mandag i oktober (arbeidernes dag), 25. og 26. desember (jul). Dersom 1. juledag eller 1. nyttårsdag faller på en helg, markeres den påfølgende mandag. Dersom 2. juledag eller 2. nyttårsdag faller på en lørdag eller søndag, markeres den påfølgende mandag eller tirsdag.

For nærmere informasjon kan honorært generalkonsulat i Wellington og honorært konsulat i Auckland kontaktes:
Royal Norwegian Consulate General Wellington
Deloitte House
PO Box 1990 
Wellington 
Tlf: +64 4 471 2503
Fax: +64 4 472 8023
E-post: norconsulgen@deloitte.co.nz

Royal Norwegian Consulate Auckland
c/o Wilhelmsen Ships Service Ltd.
PO Box 640 060 Birkenhead 
Auckland 0746
Tlf:+64 21 780 726
Fax: +64 9 356 2371
E-post: royalncakl@gmail.com