Nicaragua - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Mexico.

På grunn av koronasituasjonen bes reisende om å være forberedt på at innreiserestriksjoner kan bli innført med lite eller ingen forvarsel. For mer informasjon om koronavirus, se punktet om Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18. JANUAR - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende områder i Norden:

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Östra Savolax, Mellersta Österbotten, Södra Savolax, Lappland, Norra Savolax, Satakunta og Syd-Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 1. mars 2021.

Snarveier:

Utbrudd av zikafeber.

Sikkerhet

Nicaragua har vært politisk ustabilt siden 2018, og det er stadige sammenstøt mellom demonstranter, regjeringssympatisører og politistyrker. All form for opposisjon mot den sittende regjeringen slås hardt ned på.

Norge er representert ved et honorært generalkonsulat i Managua. Kontaktinformasjon til konsulater og ambassaden i Mexico finner du på ambassadens nettsider.

Kriminaliteten i Nicaragua er et økende problem. I størst mulig grad bør turister unngå å ferdes på veiene utenfor byer og tettsteder etter mørkets frembrudd.

Videre må det utvises forsiktighet på en del lokale markeder, særlig der det er stor aktivitet og tett med mennesker. Mellom-Amerika har generelt høy kriminalitet, og høy drapsrate i enkelte områder. Man må være på vakt for det som skjer rundt seg, og være varsom i forhold til valg av bosted og hvor man ferdes, spesielt på kveldstid. Ved å ta de rette forholdsregler kan man unngå å bli utsatt for ubehagelige episoder.

For reiser til forskjellige steder i landet tilrås at en gjør seg kjent på forhånd om eventuelle spesielle forhold. Situasjonen i landet, både politisk og økonomisk, er slik at det raskt kan være forhold som oppstår slik at besøk bør unngås. Risiko for terrorhendelser i Mellom-Amerika anses som lav.

Trafikkulykker er en hyppig døds- og ulykkesårsak som også rammer turister. Veiene er av varierende kvalitet.

Ved bruk av drosje bør pris avtales på forhånd, og at drosjen ikke skal - slik som det ofte er vanlig - ta med andre passasjerer på turen. Turister bør også være på vakt overfor personer som tigger ved lyskryss og generelt holde vinduer og dører stengt og låst.

Det finnes ikke noe jernbanenett i Mellom-Amerika. Det er hyppige flyforbindelser, inkludert til avsidesliggende steder, men ved bruk av småflyselskaper anbefales det å fortrinnsvis bruke de som samarbeider med, eller er en del av, de større internasjonale flyselskapene i regionen.

Nicaragua er jordskjelvutsatt, og utsatt for tropiske sykloner fra juni til november. Landet har flere aktive vulkaner.

Med unntak av Belize er forhold mellom to personer av samme kjønn lovlig i alle de mellom-amerikanske landene. Innbyggerne flest har dog et konservativt forhold til homoseksualitet, og det anbefales at homofile utviser diskresjon for å unngå å komme opp i ubehagelige situasjoner.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Mellom-Amerika oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring. Kontroller at forsikringen også dekker sykehusopphold og vær oppmerksom på hvilke type aktiviteter som ikke dekkes.

Lokalt nødnummer er 118. Turistpolitiet «Policía Turistica de Nicaragua» kan kontaktes på +505 2277 4139 ext. 1173.

Ved krise og i nødsituasjon oppfordres norske borgere til å kontakte den norske ambassaden i Mexico på telefon +52 (55) 50 47 37 00. Ambassadens sentralbord er åpent mandag-torsdag 09:00-15:00 og fredag 09:00-12:00.

Utenfor kontortiden kan man trykke valgtast 5 for å bli satt over til UDs døgnoperative senter. Det døgnoperative senteret kan også kontaktes direkte på +47 23 95 00 00 eller pr e-post UDops@mfa.no.

Norske borgere kan også kontakte norske honorære konsulater og generalkonsulater for bistand. Det finnes norske honorære generalkonsulater i Belmopan (Belize), Guatemala by (Guatemala), Managua (Nicaragua), San Salvador (El Salvador) og Tegucigalpa (Honduras). Oppdatert kontaktinformasjon finnes her.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

I forbindelse med pandemien har Nicaragua innført krav om negative covid-test for innreise. Testen må være tatt tidligst 72 timer før ankomst.

Norske borgere trenger ikke visum for turist- og forretningsopphold på mindre enn 90 dager i Nicaragua. Passet må være gyldig i inntil seks måneder etter planlagt utreisedato. Selv om norske borgere i utgangspunktet ikke trenger visum for å reise til Mellom-Amerika, er det kun pass som er godkjent identifikasjonsdokument.

Ved opphold utover 90 dager kan det søkes om forlengelse ved immigrasjonskontoret i Managua. Alternativt kan man reise ut av og inn i landet. Man kan bli pålagt bot eller bli fengslet dersom man oppholder seg i landet ulovlig.

For oppdatert informasjon om innreisebestemmelser oppfordres reisende til å undersøke med Nicaraguas nærmeste ambassade.

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige og at innreise- og oppholdsbestemmelser overholdes.

Passasjerer som ankommer fra utlandet må vise negativ covid-19-test som må være utstedt tidligst 72 timer før ankomst.


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg i landet. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Følg også med på informasjon fra lokale myndigheter for ekstraordinære innreisebestemmelser. Vær oppmerksom på at informasjonen kan endre seg raskt.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs informasjon om reiser og koronavirus.

På grunn av koronavirus (covid-19) bes reisende være forberedt på at lokale restriksjoner kan bli innført med lite eller ingen forvarsel.

***

Det er akseptabel lege- og sykehuskvalitet i de større byene. Tilbudet utenfor byene er begrenset. Offentlige sykehus mangler ofte grunnleggende medisiner og utstyr, så norske borgere anbefales å benytte private tilbud. Det er vanlig å måtte betale før behandling finner sted.

For opphold utenfor de største byene må en være klar over at malaria kan være aktuelt, og at man bør treffe forebyggende tiltak mot sykdommen, eller sikre seg mot myggstikk.

Det finnes zika i Nicaragua. For offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning kan man henvende seg til Folkehelseinstituttet.

Det kreves ikke spesielle vaksiner av myndighetene. For informasjon om reisevaksiner, se Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Det er lov å innføre medisiner for eget bruk, men det anbefales å sjekke med Nicaraguas nærmeste ambassade angående oppdaterte regler for innførsel av medisiner.


Praktisk informasjon

Nicaragua er ett av sju land som danner Mellom-Amerika. Det offisielle språket er spansk.

Klimaet er varmt og stort sett fuktig hele året. I de sentrale fjellområdene og i nord er klimaet litt kaldere og mindre fuktig.

Turister kan veksle penger på flyplassen, i banker og på noen hoteller. Aksepterte kredittkort er Visa, American Express, Mastercard og Diners Club. Det er stort sett uproblematisk å ta ut kontanter med kredittkort, men kloning av kort forekommer.

Trafikkulturen i landet er ikke som hjemme. Det må utvises forsiktighet ved kjøring på veiene i byen så vel som utover i landet. Vær oppmerksom på at kumlokk ofte er tatt vekk og at det derfor kan være store åpne hull i veiene enkelte steder.

Det er et godt utbygd ekspressbussnett fra Managua til San José (Costa Rica) og til Tegucigalpa (Honduras) med Tica- eller Nica-buss. Utenlandske førerkort er gyldige i Nicaragua.

Retningsnummeret til Nicaragua er +505. Telefon- og mobilnettet er stabilt. Internettdomenet for Nicaragua er .ni.

Offentlige kontorer holder åpent hver dag fra 0800-1300. Butikker holder vanligvis åpent 8-17.

Offentlige helligdager: 1. januar (første nyttårsdag), påskeonsdag, påsketorsdag, 1. mai (arbeidernes dag), 19. juli (sandinistenes revolusjonsdag), 14. september (slaget ved San Jacinto), 15. september (uavhengighetsdagen), 8. desember (Marias unnfangelsesdag), 25. desember (jul).