Nicaragua - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Mexico.

Sørg for å ha gyldig reiseforsikring for hele oppholdet. Kriminalitet forekommer spesielt i byene, men også på turiststeder. Det anbefales å utvise normal forsiktighet. Vær oppmerksom på at norske reisende har i enkelte tilfeller blitt nektet adgang til landet uten at det har blitt oppgitt noen grunn.

Vi anbefaler alle reisende å ha gyldig reiseforsikring og registrere seg på reiseregistrering.no. Last gjerne ned UDs app Reiseklar for nyttig informasjon for reiser utenlands.

Husk pass. For innreise til landene i Mellom-Amerika kreves norsk pass (nødpass aksepteres også). Passet må være gyldig seks måneder etter planlagt utreise. Overtredelse eller brudd på visumreglene straffes med bøter og fengsel. Du er selv ansvarlig for å sørge for at du overholder visumreglene. Sjekk direkte med landets myndigheter (for eksempel nærmeste ambassade) for ytterligere informasjon.

Som turist kan man oppholde seg 90 dager i Nicaragua. Turistvisum innvilges ved innreise og forhåndsutstedes vanligvis ikke.

Hvis du har behov for å søke om nødpass, må du ta kontakt med nærmeste konsulat. Søknad om ordinært pass kan kun leveres ved personlig oppmøte ved ambassaden i Mexico City. Se mer informasjon om søknad om pass på ambassadens hjemmesider.

Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Kriminalitet er et problem som innimellom rammer reisende i Nicaragua. Tyveri og ran forekommer både i de store byene og på turiststeder. Drapsraten i landet er relativt høy. Det anbefales å ta forholdsregler og utvise forsiktighet.

Den norske ambassaden i Mexico dekker også landene i Mellom-Amerika (ned til og med Costa Rica). Norge er representert med honorære konsulater i samtlige lands hovedstad.

Trafikksikkerhet og transport for landene i Mellom-Amerika. Det er relativt høy hyppighet av trafikkulykker, noe som skyldes variert kvalitet på veier og kjørestil. Kriminelle handlinger mot biler og busser er heller ikke uvanlig. Det er anbefalt å planlegge reiser godt, og ta forholdsregler. Transport i mørket kan i mange tilfeller øke risikoen for ulykker og kriminelle handlinger.

Det anbefales å bruke seriøse transportselskaper, selv om disse ofte koster mer.

Demonstrasjoner og politiske markeringer forekommer med jevne mellomrom, spesielt i  hovedstedene. Reisende bør unngå demonstrasjoner og politiske markeringer.

Terrorfaren i Mellom-Amerika regnes for å være lav.

Sykdommer man utsettes for i Nicaragua er først og fremst knyttet til mageproblemer og myggbårne sykdommer. Reisende anbefales å ha god fokus på hygiene, spesielt ifm måltider. Dengue-feber smitter via myggstikk, oftest i urbane strøk. I jungelstrøk finnes det også malaria. Zika forekommer også.

For informasjon om anbefalte reisevaksiner, se Folkehelseinstituttets anbefalinger for Nicaragua.

Sykehuskvaliteten i regionen varierer. Det finnes gode sykehus, men det anbefales å ha en god dialog med forsikringsselskapet hvis behovet for innleggelse eller medisinsk behandling skulle oppstå.

Medisiner i moderate mengder til personlig bruk kan i de fleste tilfeller tas med. Det kan i noen tilfeller være lurt å ha med dokumentasjon som spesifiserer innhold og behov.

Kriminalitet er et problem som innimellom rammer reisende i Nicaragua. Tyveri og ran forekommer både i de store byene og på turiststeder. Drapsraten i landet er relativt høy. Det anbefales å ta forholdsregler og utvise forsiktighet.

Nicaragua er utsatt for jordskjelv, tropiske stormer og orkaner, og har dessuten flere aktive vulkaner. Tropiske stormer kommer ofte med store mengder regn, som skaper problemet både langs kysten og i innlandet. Flom kan medføre store skader på boliger og infrastruktur.

Informasjon om orkaner finnes på nettsiden til National Hurricane Center.

Reisende er underlagt lokal lovgivning i det landet han eller hun befinner seg i. Et lovbrudd kan føre til fengselsstraff som må sones i lokale fengsler. Nordmenn som arresteres eller varetekstfengsler har rett til å kontakte ambassaden eller konsulatet.

Nicaragua er et svært verdikonservativt land, og trakassering, trusler, vold og drap på LHBTI-personer er en alvorlig utfordring. LHBTI-personers rettigheter står ikke sterkt.

Spansk er det offisielle språket i Nicaragua, og engelsk brukes og beherskes kun i begrenset grad.

Norge har ikke utenriksstasjon i Nicaragua. Det er ambassaden i Mexico som er sideakkreditert og som må kontaktes dersom reisende har behov for kontakt med norske myndigheter

UDs operative senter: (+47) 23 95 00 00, epost: uds.operative.senter@mfa.no

Ansvarlig ambassades hjemmeside

 

Nicaragua. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Nicaragua.