Oman - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Saudi-Arabia.

På grunn av spredningen av koronaviruset utstedes for tiden ikke vanlig turistvisum til Oman. Kun omanske borgere, personer med gyldig oppholdstillatelse eller personer med forhåndsgodkjennelse får reise inn i landet. En gradvis gjenåpning av internasjonal flytrafikk ble innført fra og med 1. oktober med strenge smittevernsreguleringer ved ankomst. For mer informasjon, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 24. OKTOBER - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende områder i Norden:

I Danmark: Grønland. I Finland: Alle sykehusdistrikter bortsett fra Centrala Tavastland, Egentliga Finland, Helsingfors og Nyland, Lappland, Länsi-Pohja, Mellersta Finland, Mellersta Österbotten, Norra Karelen, Syd-Österbotten, Södra Savolax og Vasa.  

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder og informasjon om smittevernkriterier finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. januar.

Snarveier:

Sikkerhet

Sikkerheten i Oman er generelt sett god og det er lite kriminalitet i landet. Den politiske situasjonen i landet er stort sett rolig, og slik forholdene er i dag er det ikke forbundet noen fare ved å oppholde seg i Oman. Det er et voksende antall turister fra hele verden som reiser til landet.

Trafikken i Oman kan være risikofylt og det anbefales å utvise aktsomhet dersom man ferdes på omanske veier, ikke minst fordi det som turist er vanlig å reise opp i fjellene. Veiforholdene i byene og mellom de store byene er god. Veiforholdene i mindre urbane områder er varierende.

Ambassaden anbefaler alle om å registrere sin reise via reiseregistrering.no.

Det er liten risiko for naturkatastrofer i Oman. Kraftige sandstormer kan forekomme i innlandet på vår- og sommerstid. I det sørlige Oman kan regntiden føre til oversvømmelser. Tropiske sykloner forekommer. Følg alltid råd fra lokale myndigheter når kraftig uvær meldes. 


Innreise

Vi gjør oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere må ha visum til Oman, og det finnes ulike typer:

Én innreise, ti sammenhengende dager. Pris: ca. 5 Omani Rial (OMR)
Én innreise, 30 sammenhengende dager. Pris: ca. 40 OMR
Flere innreiser, totalt 30 dager i løpet av ett år. Pris: ca. 70 OMR

Landet har innført en e-visumportal for visumsøknader og betaling. Prosessen er relativt enkel, med kort behandlingstid. Søknaden må sendes inn senest en uke før innreise. I en overgangsperiode (2018/2019) har det imidlertid vært mulig å få et ti dagers turistvisum ved ankomst. Noen visumsøkere har erfart tekniske problemer med visumportalen og måttet skaffe seg visum ved ankomst. Det er uklart hvor lang denne overgangsperioden vil vare. Myndighetene anmoder alle om å søke og ordne visum på forhånd.

Vær oppmerksom på at det er regler for hvor lenge et visum er gyldig etter at det er utstedt, se e-visumportalen for mer informasjon. Utløpsdatoen for visumet står oppført i selve visumdokumentet.

Omans ambassade i Berlin som har ansvaret for forbindelsene til Norge, kan også gi nærmere opplysninger ved spørsmål om visum og forhåndsgodkjennelse for å reise inn i Oman.

Omans ambassade i Berlin, Tyskland
Adresse: Clayallee 82, 14195 Berlin, Germany
Telefon: (+49) 30 810 05 10 eller (+49) 30 810 05 112
Faks: (+49) 30 810 051 99 eller (+49) 30 810 051 97
E-post: [email protected]
Nettside: http://www.embassypages.com/missions/embassy11659/
Kontortid: Man-fre: 09:00-15:30
Stasjonssjef: Mr Khalid Sulaiman Abdul Rahman Ba Omar, ambassadør


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

I Oman er smittesituasjonen fortsatt alvorlig. Det er hittil meldt om i overkant av ett hundre tusen smittetilfeller, et par tre hundre nye smittede hver dag, og ett tusen er døde. Etter flere perioder med full nedstenging fra april til august, har myndighetene gjenåpnet store deler av samfunnet, inkl. varehandel, markeder, hoteller, restauranter, offentlige kontorer, mv. Strenge smittevernregler er innført og bøtene for overtredelser er meget høye.

Vanlig internasjonal flytrafikk er til en viss grad gjenopptatt fra og med 1. oktober. Det er ventet at flytrafikken vil ta seg opp de neste månedene.. Myndighetene besluttet 15. mars å stanse utstedelsen av vanlig turistvisum til Oman og det er foreløpig ikke klart når dette vil bli gjenopptatt. Omanske luftfartsmyndigheter har innført følgende regelverk for ankomst til Oman, uansett fra hvilket land man kommer fra:

Kun omanske borgere eller reisende med gyldig oppholdstillatelse i Oman kan reise til Oman uten forhåndsgodkjennelse. For andre må forhåndsgodkjennelse framskaffes fra Omans utenriksdepartement eller nærmeste omanske ambassade. Personer som ikke har omansk statsborgerskap eller som ikke har gyldig oppholdstillatelse må framvise en helseforsikring som viser at den vil kunne dekke alle utgifter i minst én måned i tilfelle koronasykdom.

Alle reisende må gjennomgå en PCR-test umiddelbart ved ankomst (etter immigrasjonskontroll og før bagasjehenting). Reisende må på forhånd ha lastet ned applikasjonene Tarassud+ og HMushrif og fullføre registreringen/retningslinjene ved ankomst.

Reisende som skal oppholde seg fra én til syv dager i Oman, må registrere seg for dette i Tarassud+ og betale 25 OMR for PCR-testen. Deretter må de selvisolere seg fram til de får beskjed om at testen er negativ. Denne meldingen vil bli sendt innen 24 timer.

Reisende som skal være lengre enn syv dager i Oman, må registrere seg for dette i Tarassud+, betale 25 OMR for PCR-testen og oppholde seg 14 dager i karantene mens man har på seg applikasjonens elektroniske armbånd, uavhengig om testen viser negativt eller positivt resultat.

Barn under 15 år er unntatt fra PCR-testen. Diplomater og deres familier er unntatt fra kravet om testing og kravet om elektronisk armbånd, men må uansett oppholde seg 14 dager i karantene. Flybesetninger er unntatt kravet om karantene og må i stedet forholde seg til et eget regelverk fra Omans helsedepartement. Mer informasjon er å finne i lenkene nedenfor, inkl. om å reise fra Oman og til utlandet. Gitt at flytrafikken kun er delvis gjenopptatt, er det fortsatt begrensninger i flymulighetene ut av Oman og f.eks. til Europa.

Grenseovergangen fra Oman til De forente arabiske emirater (FAE) er gjenåpnet for personbiltrafikk, men kun for varetrafikk og for borgere fra disse landene i første omgang.

Følg med på anbefalinger, informasjon og instruksjoner fra Omans helsemyndigheter:

  • Befinner du deg i Oman, kan du ringe hjelpelinjen: 24441999/1212.

***

Helsevesenet i Oman er relativt moderne, men har begrenset kapasitet. Vi anbefaler alle reisende å kontakte Folkehelseinstituttet for oppdatert informasjon om helseforhold i regionen.

Vær forberedt på varmt klima, særlig de seks sommermånedene, da temperaturen i Muscat-området og innlandet kan nå 40-50 grader.

Alle reisende til Oman bør ha reiseforsikring som inkluderer hjemreise ved alvorlig sykdom. Vi oppfordrer også alle nordmenn på reise til eller som har fast opphold i Oman å registrere seg på www.reiseregistrering.no.


Praktisk informasjon

Oman er et arabisk land på den arabiske halvøy, med like nære bånd til Det indiske hav som Gulfen. Det store flertallet av innbyggerne er muslimer. Den omanske varianten av islam, ibadi, er preget av en stor grad av toleranse.

Det er ingen obligatorisk kleskode i Oman. Ambassaden anbefaler likevel besøkende å ta hensyn til lokale tradisjoner med en moderat klesstil som dekker skuldre og knær. Ved besøk i moskeer må kvinner ha på abaya (en tynn kappe).

Under fastemåneden ramadan bør man ikke spise eller drikke på offentlig sted mellom soloppgang og solnedgang. På hoteller og mer internasjonale restauranter vil det imidlertid være (diskret) service også på dagtid.

I området rundt Muscat snakker de fleste engelsk, men det kan være vanskeligere å gjøre seg forstått i distriktene.

Det er strenge straffer for besittelse og bruk av narkotiske stoffer. Alvorlige brudd på narkotikalovgivningen kan føre til dødsstraff.

Homofili er forbudt i Oman, men forbudet blir ikke aktivt fulgt opp.

Strømstyrken i Oman er 220 volt. Strømuttakene er av britisk type med tre hull, men på hotellene er det ofte uttak også av norsk type. Det er stort sett full mobildekning.

Minibanker tar de vanligste kort, og alle restauranter, hoteller og butikker aksepterer betaling med kort.

Åpningstider: Helgen i Oman er fredag og lørdag. Banker er vanligvis åpne fra 8 til 12 og fra 14:30 til 18, søndag til torsdag, men med lokale forskjeller. På den internasjonale flyplassen i Muscat er det banktjenester hele døgnet, på flyplassen i Salalah er det åpent ved ankomster og avganger. Vanlige butikker åpner 8 eller 9 om morgenen, med lunsjpause fra 12 eller 13 til 16, og holder åpent til ca. 21 om kvelden. De fleste har også åpent fredag 16 - 21.

Nasjonale helligdager er 23. juli ("renessanse-dagen") og 18. november (nasjonaldag og avdøde sultan Qaboos' fødselsdag). I tillegg kommer de religiøse helligdagene for Mohammeds fødselsdag og himmelfart (Isra wa Miraj), islamsk nyttår, samt Eid al-Fitr og Eid al-Adha.

Tidsforskjellen er +3 timer ved vintertid og +2 timer ved sommertid i forhold til Norge.

Norsk ambassade og konsulat
Royal Norwegian Embassy
P.O.Box 94380
Riyadh 11693
Saudi-Arabia
Tlf: (+966 11) 488 1904
Faks: (+966 11) 488 0854 og (+966 1) 483 3168
E-post: [email protected] 
Besøksadresse: Diplomatic Quarter (ved Roundabout #4), Riyadh, Saudi-Arabia.
Åpningstider søndag til torsdag: 08.30-16.00 lokal tid. Stengt fredag og lørdag.

Honorary Consul General
Mr. Anwar Ali Sultan
Royal Norwegian Consulate General
P.O. Box 89 Ruwi-Muscat, 
Post code 112,
Sultanate of Oman
Tlf: (+968) 245 26233 
Faks: (+968) 245 26050
E-post: [email protected]
Besøksadresse: Bait Towell, Building no. 81 Exhibition Road, Al Athaiba, Muscat, Oman.

Åpningstider: søndag til torsdag 8-17 lokal tid. Stengt fredag og lørdag. Under koronaepidemien kan konsulatet være stengt i perioder, og alle anbefales derfor å kontakte den norske ambassaden i Riyadh (se over) i stedet.