Oman - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Saudi-Arabia.

Koronasmittesituasjonen er alvorlig i Oman, og antallet smittede og innlagte på sykehus er meget høyt. En gradvis gjenåpning av internasjonal flytrafikk ble innført i oktober 2020 med strenge smittevernsreguleringer ved ankomst, men det har siden vært flere perioder med redusert eller stans i flytrafikken, fra alle eller visse land. I desember 2020 besluttet myndighetene riktignok å gjøre korte reiser til Oman visumfrie, men pr. midten av april 2021 er landet stengt ned igjen, se informasjon nedenfor, bl.a. under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 19. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Sikkerheten i Oman er generelt sett god, og det er lite kriminalitet i landet. Den politiske situasjonen i landet er stort sett rolig, og slik forholdene er i dag er det ikke forbundet noen fare ved å oppholde seg i Oman. Det var, før koronapandemien, et voksende antall turister fra hele verden som reiste til landet.

Trafikken i Oman kan være risikofylt og det anbefales å utvise aktsomhet dersom man ferdes på omanske veier, ikke minst fordi det som turist er vanlig å reise opp i fjellene. Veiforholdene i byene og mellom de store byene er gode. 

Ambassaden anbefaler alle om å registrere sin reise via reiseregistrering.no.

Det er liten risiko for større naturkatastrofer i Oman. Kraftige sandstormer kan forekomme i innlandet på vår- og sommerstid. I det sørlige Oman kan regntiden føre til kraftig uvær, flom og oversvømmelser. Tropiske sykloner forekommer. Følg alltid råd fra lokale myndigheter når ekstremvær meldes. 


Innreise

Vi gjør oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Omanske myndigheter (Royal Omani Police, ROP) offentliggjorde nylig (9. desember 2020) en beslutning om å la borgere fra 103 land, deriblant Norge, få reise visumfritt til Oman. Ordningen gjelder kun for turistbesøk som ikke strekker seg over ti dager (senere utvidet til 14 dager), og den reisende må framvise bekreftelse på hotellreservasjon i Oman, helseforsikring (som også dekker opphold ved evt. koronasykdom) og returbillett. Vi anbefaler likevel alle norske reisende til Oman om å sjekke med nærmeste omanske ambassade eller andre omanske myndigheter eller med deres e-visumportal om hvilke innreiseregler som gjelder og innrette seg deretter.

Her er lenken til landets e-visumportal for visumsøknader og betaling (som varierer med hvor lenge man skal være i Oman). Prosessen er relativt enkel, med kort behandlingstid. Søknaden må sendes inn senest en uke før innreise. Noen visumsøkere har erfart tekniske problemer med visumportalen og har måttet skaffe seg visum ved ankomst. Myndighetene anmoder alle om å søke og ordne visum på forhånd.

Vær oppmerksom på at det er regler for hvor lenge et visum er gyldig etter at det er utstedt, se e-visumportalen for mer informasjon. Utløpsdatoen for visumet står oppført i selve visumdokumentet.

Omans ambassade i Berlin som har ansvaret for forbindelsene til Norge, kan også gi nærmere opplysninger ved spørsmål om visum og reise til Oman.

Omans ambassade i Berlin, Tyskland
Adresse: Clay allee 82, 14195 Berlin, Germany
Telefon: (+49) 30 810 05 10 eller (+49) 30 810 05 112
Faks: (+49) 30 810 051 99 eller (+49) 30 810 051 97
E-post: berlin@mofa.gov.om
Nettside: http://www.embassypages.com/missions/embassy11659/
Kontortid: Man-fre: 09:00-15:30
Stasjonssjef: Mr Khalid Sulaiman Abdul Rahman Ba Omar, ambassadør


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

I Oman er smittesituasjonen alvorlig og antallet smittede øker igjen. Det er hittil meldt om i underkant av 180.000 smittetilfeller, over ett tusen nye smittede hver dag, og over 1.800 er døde totalt. Helsevesenet er sprengt. Det er strenge smittevernregler, f.eks. for ansamlinger av mennesker, forbud mot å bruke parker og strender, og bøtene for overtredelser er meget høye, noen ganger med fengselsstraff.

Vanlig internasjonal flytrafikk ble delvis gjenopptatt i starten av oktober 2020, men har i perioder fortsatt vært redusert og fra noen land stanset helt, som følge av smittesituasjonen, se lenker nedenfor. Myndighetene besluttet 15. mars 2020 å stanse utstedelsen av vanlig turistvisum til Oman, og det var lenge ikke klart når dette ville bli gjenopptatt, men så kom beslutningen om visumfrihet (for bl.a. norske borgere) for opphold som ikke varer lenger enn 14 dager, se informasjon ovenfor. Pr. mars/april 2021 er imidlertid landet stengt helt ned igjen, og kun omanske borgere eller visse andre borgere som er fast bosatte i Oman kan få reise inn i landet.

Omanske luftfartsmyndigheter innførte 11. november 2020 følgende regelverk for ankomst til Oman, men merk at regelverket kan komme til å bli endret, på kort varsel, i de kommende måneder:

Kun omanske borgere eller reisende med gyldig bosteds-/oppholdstillatelse i Oman kan reise til Oman uten forhåndsgodkjennelse. For andre må forhåndsgodkjennelse framskaffes fra Omans utenriksdepartement eller nærmeste omanske ambassade. (Beslutningen om visumfrihet, se ovenfor, når dette gjennomføres i praksis, vil endre noe på disse reglene). Personer som ikke har omansk statsborgerskap eller som ikke har gyldig oppholdstillatelse må framvise en helseforsikring som kan dekke alle utgifter i minst én måned i tilfelle koronasykdom.

Alle reisende som ankommer Oman må framvise en negativ covid-19 PCR-test (fra et offentlig godkjent, anerkjent teststed) som er tatt innen 96 timer før forventet ankomst i Oman. En person som tester positiv etter å ha blitt frisk fra covid-19-sykdom, kan få reise til Oman hvis han/hun kan framvise bevis for at han/hun har oppholdt seg i foreskrevet karantene før testen tas før avreise til Oman. Reisende må på forhånd ha lastet ned applikasjonen Tarassud+ før avreise til Oman og fullføre registreringen og følge retningslinjene ved ankomst. Karantenetiden er syv dager, obligatorisk for alle, fra og med ankomst Oman dersom den reisende får negativt resultat på en ny covid-19 PCR-test som må tas umiddelbart ved ankomst. Deretter må en ny test tas på den åttende dagen. Hvis den reisende ikke ønsker å ta en ny test etter syv dager, vil karantenetiden være 14 dager fra og med ankomst i Oman. (Testene må betales selv, ca. 25 OMR). Barn under 15 år er unntatt fra PCR-testene. Diplomater (akkreditert til Oman eller besøkende til Oman) er unntatt fra regelverket ovenfor. Flybesetninger er unntatt kravet om karantene og må i stedet forholde seg til et eget regelverk fra Omans helsedepartement.

Mer informasjon er å finne i lenkene nedenfor, inkl. om å reise fra Oman.

Grenseovergangen fra Oman til De forente arabiske emirater (FAE) er pr. april  2021 igjen stengt for persontrafikk. Kontakt nærmeste omanske myndigheter om dette.

Følg ellers med på anbefalinger, informasjon og instruksjoner fra Omans helsemyndigheter:

  • Befinner du deg i Oman, kan du ringe hjelpelinjen: 24441999/1212.

***

Helsevesenet i Oman er relativt moderne, men har begrenset kapasitet. Vi anbefaler alle reisende å kontakte Folkehelseinstituttet for oppdatert informasjon om helseforhold i regionen.

Vær forberedt på varmt klima, særlig de seks sommermånedene, da temperaturen i Muscat-området og innlandet kan nå 40-50 grader.

Alle reisende til Oman bør ha reiseforsikring som inkluderer hjemreise ved alvorlig sykdom. Vi oppfordrer også alle nordmenn på reise til eller som har fast opphold i Oman å registrere seg på www.reiseregistrering.no.


Praktisk informasjon

Oman er et arabisk land på den arabiske halvøy, med like nære bånd til Det indiske hav som Gulfen. Det store flertallet av innbyggerne er muslimer. Den omanske varianten av islam, ibadi, er preget av en stor grad av toleranse.

Det er ingen obligatorisk kleskode i Oman. Ambassaden anbefaler likevel besøkende å ta hensyn til lokale tradisjoner med en anstendig klesstil som dekker skuldre og knær. Ved besøk i moskeer må kvinner ha på abaya (en tynn kappe).

Under fastemåneden ramadan bør man ikke spise eller drikke på offentlig sted mellom soloppgang og solnedgang. På hoteller og mer internasjonale restauranter vil det imidlertid være (diskret) service også på dagtid.

I området rundt Muscat snakker de fleste engelsk, men det kan være vanskeligere å gjøre seg forstått i distriktene.

Det er strenge straffer for besittelse og bruk av narkotiske stoffer. 

Homofili er forbudt i Oman, men forbudet blir ikke aktivt fulgt opp.

Strømstyrken i Oman er 220 volt. Strømuttakene er av britisk type med tre hull, men på hotellene er det ofte uttak også av norsk type. Det er stort sett full mobildekning.

Minibanker tar de vanligste kort, og alle restauranter, hoteller og butikker aksepterer betaling med kort.

Åpningstider: Helgen i Oman er fredag og lørdag. Banker er vanligvis åpne fra 8 til 12 og fra 14:30 til 18, søndag til torsdag, men med lokale forskjeller. På den internasjonale flyplassen i Muscat er det banktjenester hele døgnet. Vanlige butikker åpner 8 eller 9 om morgenen, med lunsjpause fra 12 eller 13 til 16, og holder åpent til ca. 21 om kvelden. De fleste har også åpent fredag 16 - 21.

Nasjonale helligdager er 23. juli ("renessanse-dagen") og 18. november (nasjonaldag og avdøde sultan Qaboos' fødselsdag). I tillegg kommer de religiøse helligdagene for Mohammeds fødselsdag og himmelfart (Isra wa Miraj), islamsk nyttår, samt Eid al-Fitr og Eid al-Adha.

Tidsforskjellen er +3 timer ved vintertid og +2 timer ved sommertid i forhold til Norge.

Norsk ambassade og konsulat
Royal Norwegian Embassy
P.O.Box 94380
Riyadh 11693
Saudi-Arabia
Tlf: (+966 11) 488 1904
Faks: (+966 11) 488 0854 og (+966 1) 483 3168
E-post: emb.riyadh@mfa.no 
Besøksadresse: Diplomatic Quarter (ved Roundabout #4), Riyadh, Saudi-Arabia.
Åpningstider søndag til torsdag: 08.30-16.00 lokal tid. Stengt fredag og lørdag.

Honorary Consul General
Mr. Talal J Al-Aulaqi
Norwegian Honorary Consulate General
Postadresse: P.O. 1984, P.C. 130 
Kontoradresse: Maktabi Al Wattiya, Road 41, Building 458, 5th Floor, Office 501
Muscat, Sultanate of Oman
Tlf: (+968) 24566101 eller (+968) 95963777 
E-post: consulate@norwayoman.com 

Åpningstider: Søndag til torsdag 8-16 lokal tid. Stengt fredag og lørdag. Ved viktige hendelser utenom kontortid kan følgende telefonnummer brukes: (+968) 95125076.