Øst-Timor - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Indonesia

Øst-Timor er et ungt land med en konfliktfylt historie. Dette preger til en viss grad befolkningen. Per i dag oppfattes landet som trygt, men reisende bør være forberedt på utfordringer knyttet til trafikk, helse og sosiale spenninger.

Norske borgere som skal reise til eller bosette seg i Øst-Timor oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no (oppfordringen om å registrere seg gjelder også dersom du har endret din kontaktinformasjon eller har flyttet fra landet). Norge har ingen diplomatisk tilstedeværelse i Øst-Timor, men dekker landet fra ambassaden i Jakarta.

Turistvisum: På flyplassen i Dili og grenseovergangen mellom Indonesia og Øst Timor kan man søke om turistvisum. Visumet er gyldig i 30 dager og kan fornyes én gang (opptil 30 dager). Til søknaden må du fremvise gyldig pass (gyldig i minimum 6 måneder) og passet må ha minimum to tomme sider. I tillegg må man kunne fremvise bekreftelse på hotellreservering (eller tilsvarende) og dokumentasjon på midler til oppholdet. Søknadsgebyret er på USD 30. (Fornyelse USD 40.)

Per i dag oppfattes Øst-Timor som trygt, men reisende oppfordres til å utvise vanlig aktsomhet og følge med på nyhetsbildet.

Sosial uro: Politiske markeringer kan eskalere til voldelige demonstrasjoner. Det anbefales derfor å holde seg unna større demonstrasjoner/menneskemengder. En bør også oppdatere seg på situasjonen i landet før ankomst og være oppmerksom på eventuell utvikling under oppholdet.

Terror: Det er ingen særskilt terrorfare i Øst-Timor. Etter flere tiår med væpnet motstandskamp og indre uro er det imidlertid fortsatt store mengder våpen i omløp.

Trafikk: Offentlig transport er lite utviklet og ofte i dårlig forfatning. Trafikken er til dels kaotisk og ved ulykker eller trafikkork kan det oppstå uro. For mange tilreisende vil leiebil (gjerne firehjulstrekker) med sjåfør være foretrukket fremkomstmiddel utenfor Dili. Om mulig anbefales det å ikke kjøre etter mørkets frembrudd.

Helsetilbud: Helsetilbudet i Øst-Timor er mangelfullt. Det finnes sykehus i Dili, men kompetanse og tilgjengelig utstyr er langt under standarden som finnes i Norge. Om mulig anbefales behandling andre steder enn i Øst-Timor. Det anbefales sterkt å ha en god reiseforsikring som dekker medisinsk evakuering, men det gjøres oppmerksom på at det i praksis er umulig å evakueres til nærliggende land på grunn av pandemien.

Generelle helseråd: Vær forberedt på varmt og tidvis svært fuktig klima. Vann bør kokes før det drikkes. Eventuelt drikk bare flaskevann, men sjekk at forseglingen på flasken er komplett. Unngå isbiter hvis det er tvil om disse er laget av flaskevann. Dersom du får feber eller diaré, anbefales det å oppsøke lege.

Myggbårne sykdommer som malaria, chikungunya (virus), dengue, filariasis og japansk encefalitt er utbredt. Vaksiner (for noen av sykdommene) og beskyttelse mot myggstikk er de viktigste forebyggende tiltakene.

Vaksiner: Se Folkehelseinstituttets anbefalinger for vaksinering ved reiser og opphold i Indonesia.

Ran, tyverier og voldelige overfall er et problem. Seksuell trakassering av kvinner forekommer også. Stort sett vil normale forholdsregler være tilstrekkelig. Det anbefales å forhøre seg lokalt om hvilke områder en bør holde seg unna. En bør være ekstra påpasselig med verdisaker, og være forsiktig med bruk av rusmidler. Enslige reisende, særlig kvinner, bør utvise ekstra årvåkenhet.

Øst-Timor ligger i et jordskjelvutsatt område. Landet er også utsatt for tropiske stormer, særlig i regntiden, dvs. november til april, men det er relativt sjelden disse får stort omfang. Under regntiden er det fare for flom, noe som kan vaske bort veier i distriktene eller velte trær som stenger veiene.

Tetum og portugisisk er offisielle språk, men kun en liten andel snakker portugisisk. Mange snakker indonesisk og stadig flere behersker engelsk, særlig i Dili. I tillegg brukes flere titalls lokale språk.

Offisiell valuta i landet er USD, det finnes minibanker på flyplass og større hoteller. Kontanter er å anbefale, særlig ved reiser ut av hovedstaden.

Nødtelefon er 112.

Om vinteren ligger Øst-Timor åtte timer foran Norge, om sommeren sju timer.

Telefonnettet er under utbygging. Dekningen i Dili og distriktshovedstedene er normalt god.

Straffer: Narkotikaforbrytelser straffes hardt. Kjøp og salg av koraller/korallsmykker straffes med fengsel eller store bøter.

Norske borgere som oppholder seg kortere eller lengre tid på Øst-Timor oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no slik at man kan motta viktig informasjon dersom dette skulle bli nødvendig.

Øst-Timor. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Øst-Timor.