Forsiden

Øst-Timor - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Indonesia

Som følge av spredningen av koronaviruset har Øst-Timor hatt  unntakstilstand siden 28. mars 2020. For mer informasjon om koronavirus, se under punktene Innreise og Helse.

«Covidvaksinerte besøkende kan nå reise inn i Øst-Timor uten karantene, dersom de kan presentere bevis på at de har mottatt to eller flere doser. Uvaksinerte og delvaksinerte må i utgangspunktet være i karantene i opptil 10 dager i karantenefasiliteter godkjent av myndighetene. Innreiseregler kan endre seg på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.»

Norske borgere som skal reise til eller bosette seg i Øst-Timor oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no (oppfordringen om å registrere seg gjelder også dersom du har endret din kontaktinformasjon eller har flyttet fra landet). Norge har ingen diplomatisk tilstedeværelse i Øst-Timor, men dekker landet fra ambassaden i Jakarta.

Per i dag oppfattes Øst-Timor som trygt, men reisende oppfordres til å utvise vanlig aktsomhet og følge med på nyhetsbildet.

Sosial uro. Politiske markeringer kan eskalere til voldelige demonstrasjoner. Det anbefales derfor å holde seg unna større demonstrasjoner/menneskemengder. En bør også oppdatere seg på situasjonen i landet før ankomst og være oppmerksom på eventuell utvikling under oppholdet.

Terror. Det er ingen særskilt terrorfare i Øst-Timor. Etter flere tiår med væpnet motstandskamp og indre uro er det imidlertid fortsatt store mengder våpen i omløp.

Trafikk. Offentlig transport er lite utviklet og ofte i dårlig forfatning. Trafikken er til dels kaotisk og ved ulykker eller trafikkork kan det oppstå uro. For mange tilreisende vil leiebil (gjerne firehjulstrekker) med sjåfør være foretrukket fremkomstmiddel utenfor Dili. Om mulig anbefales det å ikke kjøre etter mørkets frembrudd.

Helsetilbud. Helsetilbudet i Øst-Timor er mangelfullt. Det finnes sykehus i Dili, men kompetanse og tilgjengelig utstyr er langt under standarden som finnes i Norge. Om mulig anbefales behandling andre steder enn i Øst-Timor. Det anbefales sterkt å ha en god reiseforsikring som dekker medisinsk evakuering, men det gjøres oppmerksom på at det i praksis er umulig å evakueres til nærliggende land på grunn av pandemien.

Covid-19. Det er påvist koronavirussmitte i Øst-Timor. Hvis en skulle bli  alvorligsyk av covid-19, vil en oppleve at helse- og sykehustilbudet har betydelig lavere standard enn det vi har i Norge.

Generelle helseråd. Vær forberedt på varmt og tidvis svært fuktig klima. Vann bør kokes før det drikkes. Eventuelt drikk bare flaskevann, men sjekk at forseglingen på flasken er komplett. Unngå isbiter hvis det er tvil om disse er laget av flaskevann. Dersom du får feber eller diaré, anbefales det å oppsøke lege.

Myggbårne sykdommer som malaria, chikungunya (virus), dengue, filariasis og japansk encefalitt er utbredt. Vaksiner (for noen av sykdommene) og beskyttelse mot myggstikk er de viktigste forebyggende tiltakene.

Vaksiner. Folkehelseinstituttet har ingen egne anbefalinger om vaksiner for Øst-Timor, men en kan finne vaksinasjonsanbefalinger hos f.eks. det amerikanske Centers for Disease Control and Prevention.

Ran, tyverier og voldelige overfall er et problem. Seksuell trakassering av kvinner forekommer også. Stort sett vil normale forholdsregler være tilstrekkelig. Det anbefales å forhøre seg lokalt om hvilke områder en bør holde seg unna. En bør være ekstra påpasselig med verdisaker, og være forsiktig med bruk av rusmidler. Enslige reisende, særlig kvinner, bør utvise ekstra årvåkenhet.

Øst-Timor ligger i et jordskjelvutsatt område. Landet er også utsatt for tropiske stormer, særlig i regntiden, dvs. november til april, men det er relativt sjelden disse får stort omfang. Under regntiden er det fare for flom, noe som kan vaske bort veier i distriktene eller velte trær som stenger veiene.

Tetum og portugisisk er offisielle språk, men kun en liten andel snakker portugisisk. Mange snakker indonesisk og stadig flere behersker engelsk, særlig i Dili. I tillegg brukes flere titalls lokale språk.

Offisiell valuta i landet er USD, det finnes minibanker på flyplass og større hoteller. Kontanter er å anbefale, særlig ved reiser ut av hovedstaden.

Nødtelefon er 112.

Om vinteren ligger Øst-Timor åtte timer foran Norge, om sommeren sju timer.

Telefonnettet er under utbygging. Dekningen i Dili og distriktshovedstedene er normalt god.

Narkotikaforbrytelser straffes hardt. Kjøp og salg av koraller/korallsmykker straffes med fengsel eller store bøter.

Ansvarlig ambassades hjemmeside

 

Øst-Timor. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Øst-Timor.