Øst-Timor - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Indonesia

Øst-Timor er et ungt land med en konfliktfylt historie. Dette preger til en viss grad befolkningen. Per i dag oppfattes landet som trygt, men en bør være forberedt på at politiske, økonomiske og sosiale spenninger på kort varsel kan endre dette dramatisk.

Snarveier:

Sikkerhet

Øst-Timor er et ungt land med en konfliktfylt historie. Dette preger til en viss grad befolkningen. Per i dag oppfattes landet som trygt, men en bør være forberedt på at politiske, økonomiske og sosiale spenninger på kort varsel kan endre dette dramatisk.

Landet har et mangelfullt helsevesen og det anbefales sterkt at en har en god reiseforsikring som dekker evakueringskostnader. Trafikken i landet oppfattes som kaotisk og ulykkesfrekvensen er høy.

Norge har ingen diplomatisk tilstedeværelse i Øst-Timor, men dekker landet fra vår ambassade i Jakarta.

Det er ingen særskilt terrorfare i Øst-Timor. Etter flere tiår med væpnet motstandskamp og indre uro er imidlertid tilgangen på våpen og eksplosiver, samt kunnskap om bruk av disse, omfattende.

Politiske markeringer kan, uten forvarsel, eskalere til voldelige demonstrasjoner. Det anbefales derfor å holde seg unna større menneskemengder. En bør også oppdatere seg på situasjonen i landet før ankomst og også være oppmerksom på eventuell utvikling under oppholdet.

I 2015 har en sett tegn til økt uro knyttet til en opposisjonell gruppe som opererer i landets østlige provinser. Det har vært gjennomført angrep på representanter for politiet, og myndighetene har svart med maktbruk. Det er ikke antatt at uroen vil få innvirkning på reisende til hovedstadsregionen og sentrale områder.

Ran, tyverier og voldelige overfall er et problem, men ikke av et slikt omfang at en bør holde seg unna Øst-Timor. Det rapporteres også om seksuell trakassering av kvinner (blotting og klåing).

Stort sett vil normale forholdsregler være tilstrekkelig. Det anbefales å forhøre seg lokalt om hvilke områder en bør holde seg unna. En bør også se litt ekstra etter verdisakene sine, ikke opptre beruset på egenhånd etter mørkets frembrudd etc. Enslige reisende, særlig kvinner, bør utvise ekstra årvåkenhet.

Offentlig transport er lite utviklet og ofte i dårlig forfatning. Trafikken er til dels kaotisk og ved ulykker eller trafikkork er uro og voldelig adferd ikke uvanlig. For mange tilreisende vil leiebil (gjerne firehjulstrekker) med sjåfør være foretrukket fremkomstmiddel utenfor Dili. Om mulig anbefales det ikke å kjøre etter mørkets frembrudd.

Øst-Timor ligger i et jordskjelvutsatt område. Landet er også utsatt for tropiske stormer, typisk i regntiden, dvs. november til april, men det er relativt sjelden disse får stort omfang. Under regntiden er det fare for flom, noe som kan vaske bort veier i distriktene eller velte trær som stenger veiene.

Norske borgere bosatt i Øst-Timor eller som oppholder seg i landet over lengre tid oppfordres til å registrere seg elektronisk via nettsiden reiseregistrering.no(oppfordringen om å registrere seg gjelder også dersom du har endret din kontaktinformasjon eller har flyttet fra landet).


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn trenger visum for opphold i Øst-Timor. Ved Dili internasjonale flyplass utstedes visum ved ankomst. Det kan utstedes enkeltinnreisevisum ved ankomst på enkelte betingelser (se under). Pass må være gyldig i seks måneder fra ankomstdato.

Betingelser for visum kan endres på kort varsel. Det anbefales å undersøke gjeldende betingelser og prosedyrer hos offisielle øst-timoresiske kilder.

For dem som ankommer Øst-Timor via Dili internasjonale flyplass eller Dili Sea Port, skal det søkes om visum ved ankomst. Visumgebyr er, per 2015, USD 30 for et trettidagers visum.

For innreise over andre grenseposter, f. eks fra Vest-Timor, må visum være utstedt på forhånd. Det er mulig å få utstedt visum fra enhver øst-timoresisk ambassade eller konsulat.

Det er den reisende selv som har ansvar for å påse at reisedokumenter, visum etc. er gyldige. Det er ambassaden i Jakarta som har ansvar og myndighet til å utstede pass/nødpass for nordmenn i Øst-Timor og det er derfor svært tidkrevende å få erstattet tapte reisedokumenter i landet.


Helse

Helsetilbudet i Øst-Timor er ikke særlig godt utbygd. Det anbefales sterkt å ha en god reiseforsikring som dekker medisinsk evakuering. En kan med fordel også sjekke helseopplysninger hos Verdens Helseorganisasjon.

Det finnes sykehus i Dili, men kompetanse og tilgjengelig utstyr er ikke nødvendigvis tilfredsstillende. Om mulig anbefales det at kun akuttmedisinske tilfeller eller rutinebehandling gjennomføres i Øst-Timor.

Ved alvorlig sykdom/ulykker anbefales evakuering til Singapore eller Australia.

Vær forberedt på varmt og, deler av året, svært fuktig klima. Bruk solkrem med høy solfaktor. Vann fra springen bør ikke drikkes. Vann bør kokes før det drikkes. Eventuelt drikk bare flaskevann, men sjekk at forseglingen på flasken er komplett. Unngå isbiter hvis det er tvil om disse er laget av flaskevann. Dersom du får feber eller diaré, anbefales det å oppsøke lege.

Myggbårne sykdommer som malaria, chikungunya (virus), dengue, filariasis og japansk encefalitt er utbredt i hele landet. For flere av disse finnes ingen vaksine, derfor er beskyttelse mot myggstikk det viktigste forebyggende tiltaket.

Folkehelseinstituttet har p.t. ingen egne anbefalinger om vaksiner for Øst-Timor, men en kan finne vaksinasjonsanbefalinger hos f.eks. det amerikanske Centers for Disease Control and Prevention.


Praktisk informasjon

Strømmen er 220 volt og stikkontaktene er ofte, men ikke alltid, som i Norge.

Tetum og portugisisk er offisielle språk, men kun en liten andel snakker portugisisk. Mange snakker indonesisk og flere og flere behersker engelsk, særlig i Dili. I tillegg brukes flere titalls lokale språk.

Offisiell valuta i landet er USD, det finnes minibanker på flyplass og større hoteller. Kontanter er å anbefale, særlig ved reiser ut av hovedstaden.

Nødtelefon er 112.

Om vinteren ligger Øst-Timor åtte timer foran Norge, om sommeren sju timer.

Telefonnettet er under utbygging. Dekningen i Dili og distriktshovedstedene er normalt god.

Narkotikaforbrytelser straffes hardt. Kjøp og salg av koraller/korallsmykker straffes med fengsel eller store bøter.