Øst-Timor - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Indonesia

Som følge av spredningen av koronaviruset har Øst-Timor innført unntakstilstand fra 28. mars og foreløpig frem til 26. april. For mer informasjon om koronavirus, se under punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18. JANUAR - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende områder i Norden:

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Östra Savolax, Mellersta Österbotten, Södra Savolax, Lappland, Norra Savolax, Satakunta og Syd-Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 1. mars 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Norske borgere som skal reise til eller bosette seg i Øst-Timor oppfordres til å registrere seg via nettsiden reiseregistrering.no (oppfordringen om å registrere seg gjelder også dersom du har endret din kontaktinformasjon eller har flyttet fra landet).

Øst-Timor er et ungt land med en konfliktfylt historie. Dette preger til en viss grad befolkningen. Per i dag oppfattes landet som trygt, men politiske, økonomiske og sosiale spenninger har forekommet i senere år, og kan skape utfordringer for reisende på kort varsel.

Norge har ingen diplomatisk tilstedeværelse i Øst-Timor, men dekker landet fra vår ambassade i Jakarta.

Politiske markeringer kan eskalere til voldelige demonstrasjoner. Under og etter valget i 2018 oppsto det spenninger mellom rivaliserende politiske fraksjoner i enkelte områder utenfor hovedstaden Dili. Det anbefales derfor å holde seg unna større demonstrasjoner/menneskemengder. En bør også oppdatere seg på situasjonen i landet før ankomst og være oppmerksom på eventuell utvikling under oppholdet.

Ran, tyverier og voldelige overfall er et problem. Seksuell trakassering av kvinner forekommer også. Stort sett vil normale forholdsregler være tilstrekkelig. Det anbefales å forhøre seg lokalt om hvilke områder en bør holde seg unna. En bør være ekstra påpasselig med verdisaker, og være forsiktig med bruk av rusmidler. Enslige reisende, særlig kvinner, bør utvise ekstra årvåkenhet.

Landet har et mangelfullt helsevesen og det anbefales sterkt at en har en god reiseforsikring som dekker evakueringskostnader.

Det er ingen særskilt terrorfare i Øst-Timor. Etter flere tiår med væpnet motstandskamp og indre uro er det imidlertid fortsatt store mengder våpen i omløp.

Offentlig transport er lite utviklet og ofte i dårlig forfatning. Trafikken er til dels kaotisk og ved ulykker eller trafikkork kan det oppstå uro. For mange tilreisende vil leiebil (gjerne firehjulstrekker) med sjåfør være foretrukket fremkomstmiddel utenfor Dili. Om mulig anbefales det å ikke kjøre etter mørkets frembrudd.

Øst-Timor ligger i et jordskjelvutsatt område. Landet er også utsatt for tropiske stormer, særlig i regntiden, dvs. november til april, men det er relativt sjelden disse får stort omfang. Under regntiden er det fare for flom, noe som kan vaske bort veier i distriktene eller velte trær som stenger veiene.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Som følge av spredningen av koronaviruset har Øst-Timor innført unntakstilstand fra 28. mars og foreløpig frem til 26. april. Dette påvirker tjenestetilbud og bevegelsesfrihet i landet. Det er innført midlertidige bestemmelser som gjør at utlendinger ikke tillates å reise inn i landet, med bare noen få unntak. Det anbefales å undersøke gjeldende innreisebestemmelser hos offisielle øst-timoresiske kilder.


Helse

Koronavirus (covid-19): Det er påvist koronavirussmitte i Øst-Timor. Det er begrenset mulighet for testing, og hvis en skulle bli syk av covid-19 vil en oppleve at helse- og sykehustilbudet har betydelig lavere standard enn det vi har i Norge.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Helsetilbudet i Øst-Timor er ikke særlig godt utbygd. Det anbefales sterkt å ha en god reiseforsikring som dekker medisinsk evakuering. En kan med fordel også sjekke helseopplysninger hos Verdens Helseorganisasjon.

Det finnes sykehus i Dili, men kompetanse og tilgjengelig utstyr er ikke nødvendigvis tilfredsstillende. Om mulig anbefales det at kun akuttmedisinske tilfeller eller rutinebehandling gjennomføres i Øst-Timor.

Ved alvorlig sykdom/ulykker anbefales evakuering til Singapore eller Australia.

Vær forberedt på varmt og tidvis svært fuktig klima. Bruk solkrem med høy solfaktor. Vann fra springen bør ikke drikkes. Vann bør kokes før det drikkes. Eventuelt drikk bare flaskevann, men sjekk at forseglingen på flasken er komplett. Unngå isbiter hvis det er tvil om disse er laget av flaskevann. Dersom du får feber eller diaré, anbefales det å oppsøke lege.

Myggbårne sykdommer som malaria, chikungunya (virus), dengue, filariasis og japansk encefalitt er utbredt i hele landet. For flere av disse finnes ingen vaksine, derfor er beskyttelse mot myggstikk det viktigste forebyggende tiltaket.

Folkehelseinstituttet har p.t. ingen egne anbefalinger om vaksiner for Øst-Timor, men en kan finne vaksinasjonsanbefalinger hos f.eks. det amerikanske Centers for Disease Control and Prevention.


Praktisk informasjon

Strømmen er 220 volt og stikkontaktene er ofte, men ikke alltid, som i Norge.

Tetum og portugisisk er offisielle språk, men kun en liten andel snakker portugisisk. Mange snakker indonesisk og stadig flere behersker engelsk, særlig i Dili. I tillegg brukes flere titalls lokale språk.

Offisiell valuta i landet er USD, det finnes minibanker på flyplass og større hoteller. Kontanter er å anbefale, særlig ved reiser ut av hovedstaden.

Nødtelefon er 112.

Om vinteren ligger Øst-Timor åtte timer foran Norge, om sommeren sju timer.

Telefonnettet er under utbygging. Dekningen i Dili og distriktshovedstedene er normalt god.

Narkotikaforbrytelser straffes hardt. Kjøp og salg av koraller/korallsmykker straffes med fengsel eller store bøter.