Palau - reiseinformasjon

Ansvarlig stasjon for landet er ambassaden i Manila

De fleste reiser til Palau gjennomføres uten spesielle problemer. Den største usikkerheten er knyttet til udetonerte eksplosiver som ligger igjen fra 2. verdenskrig, særlig på Peleliu og Angaur.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 3. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

De fleste reiser til Palau gjennomføres uten spesielle problemer. Den største usikkerheten er knyttet til udetonerte eksplosiver som ligger igjen fra 2. verdenskrig, særlig på Peleliu og Angaur. Ved bilkjøring bør man holde seg til mineklarerte veier.

Det er ingen norsk utenriksstasjon i Palau. 

Risikoen for terrorhendelser i Palau ansees som lav.

Det er lite kriminalitet i Palau, men det forekommer vold knyttet til alkohol og narkotika. På Koror er det portforbud fra 02.30 – 06.00 mandag til torsdag og fra 04.00 – 06.00 fredag til søndag, samt på offentlige helligdager.

Det anbefales å ta normale forbehold. Kvinner anbefales ikke å gå alene på kveldstid.

Brudd på palauisk lov kan føre til fengsel eller utsendelse.

Palau grenser til tyfonbeltet og tropiske stormer kan forekomme mellom november og april. Disse kan påvirke flytransport, vanntilgang og elektrisitet. Mer alvorlige stormer forekommer normalt i mai, og perioden oktober – januar. Flom og jordskred forekommer.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Palau oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Lokale nødnumre: 911 for ambulanse, brann og politi.

Ved krise eller nødsituasjon kan man kontakte Utenriksdepartementets døgnoperative senter på tlf +47 23 95 00 00 eller på e-post UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere må ha visum til Palau. Visum utstedes for 30 dager ved ankomst. Pass må være gyldig i minst seks måneder etter utreise fra Palau.

Ved ankomst må alle reisende kunne vise gyldig utreisebillett. Det er utreiseskatt på Palau. Denne må betales i kontant på flyplassen.

Kun pass godkjennes som identifikasjonsdokument. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige.


Helse

Det amerikanske Center for Disease Control and Prevention anbefaler vaksine mot hepatitt A og tyfus før innreise til Palau. Se her for mer informasjon


Praktisk informasjon

Engelsk og palau er de offisielle språkene i Palau. Amerikanske dollar er den offisielle valutaen. Minibanker er utbredt på Koror, men i mindre grad utbredt på de andre øyene. Kredittkort kan brukes på større hoteller, det samme kan reisesjekker som også kan heves i større banker.

Palau ligger sju timer foran Norge.

Retningsnummeret for samtaler fra Norge til Palau er +680. Internettkafeer er utbredt på Koror.

Normale åpningstider er fra kl. 08:00 – 17:00 mandag til fredag. Banker har åpent fra 9.30 – 14.30 mandag til torsdag og til kl. 17 på fredager.  

110/120 volt er standard for elektriske uttak.

Det forventes at man tipser.

Temperaturen i Palau ligger i gjennomsnitt på 27 grader. Regntiden regnes fra mai til november, med juli og oktober som de våteste månedene.

Offentlige helligdager: 1. januar – første nyttårsdag,  15. mars – ungdommens dag,  5. mai – seniordag,  1. juni – presidentens dag,  9. juli – grunnlovsdag,  7. september – arbeidets dag,  1. oktober – frigjøringsdag,  24.oktober – FN-dagen,  28. november – takkgiving,  25. desember – jul.