Palau - reiseinformasjon

Ansvarlig stasjon for landet er ambassaden i Manila

De fleste reiser til Palau gjennomføres uten spesielle problemer. Den største usikkerheten er knyttet til udetonerte eksplosiver som ligger igjen fra 2. verdenskrig, særlig på Peleliu og Angaur.

Antallet internasjonale kommersielle flyreiser til Palau er begrenset.

Pass: Passet må være gyldig i seks måneder ved innreise til Palau og alle reisende må kunne fremvise returbillett.

Reisende må fylle ut digitalt innreiseskjema, ikke tidligere enn 72 timer før ankomst til landet (palautravel.pw).

Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Vannsport: Bruk passende sikkerhetsutstyr og følg lokale råd om sikkerhet. Det er over 60 loddrette undervannsvegger i dykkerområdene, og noen dykkeplasser passer kun for erfarne sportsdykkere.

Udetonert ammunisjon: Det er en betydelig mengde udetonert ammunisjon fra andre verdenskrig på Palau.

Helsetilbudet på Palau er tilstrekkelig for rutinemessig medisinsk behandling, men er begrenset i tilgjengelighet og kvalitet. Leger og sykehus forventer ofte umiddelbar kontant betaling for helsetjenester.

Det eneste nasjonale sykehuset er Belau National Hospital, i Meyuns, Koror, som vanligvis kan nås på mindre enn to timer fra de fleste steder i øystaten. Sykehuset har operasjonsstue, dialysemaskiner og poliklinikk. Sykehuset huser også et apotek som leverer grunnleggende medisiner. Palaus eneste trykkammer for behandling av dykkersyke befinner seg på dette sykehuset.

Alvorlige medisinske tilstander som krever sykehusinnleggelse eller evakuering kan være svært kostbare. Nødbehandling eller behandling for alvorlige tilstander er begrenset, og det kan derfor være behov for medisinsk evakuering til et annet land.

Forsikring: Du bør ha en gyldig reiseforsikring når du reiser til Palau. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, ekstremsport, hjemtransport og dødsfall.

Varmt klima: Vær forberedt på varmt klima. Bruk lovlig solkrem med høy solfaktor for å beskytte huden. Drikk rikelig med vann for å unngå uttørring. Det anbefales at man drikker vann fra flaske. Sjekk forseglingen på flasker.

Vaksine: Det anbefales å søke råd hos lege i god tid før avreise for å avklare vaksinasjonsbehov. Se også nettsidene til Folkehelseinstituttet for oppdatert informasjon om Palau.

Denguefeber forekommer over hele Palau.

Kriminaliteten på Palau er relativt lav. Reisende bør likevel utvise forsiktighet og aktsomhet. Verdisaker bør holdes skjult og penger bør brukes diskret.

Tropiske sykloner forekommer fra juni til desember. Fiji Meteorological Service har et tropisk syklonvarslingssenter (TCWC) i Nadi som betjener Sørvest-Stillehavsregionen, inkludert Palau.

Palau er også utsatt for flom.

Hvis du befinner deg i nærheten av et katastrofeområde – eller tror at pårørende vil etterlyse deg, bør du søke å informere disse og/eller norske myndigheter om din situasjon så snart som mulig. Dette gjelder selv om du ikke har blitt berørt av katastrofen i særlig grad.

Rusmidler: Det er strenge straffer for alle narkotikaforbrytelser.

Det er ulovlig for personer under 21 år å nyte alkohol. Det er ulovlig å drikke alkohol offentlig, unntatt i lisensierte lokaler.

Miljøskadelige solkremer ble forbudt i januar 2020. Det er ikke tillatt å ta med solkremer som inneholder stoffer som er skadelige for korallrev til Palau, og slike solkremer vil bli beslaglagt ved ankomst. Produksjon, import for salg eller salg av miljøskadelige solkremer er straffbart.

Forbudet omfatter hudpleieprodukter som selges for lokal bruk, som inneholder oksybenzon (BP3), oktylmetoksykinnamat (EHMC), oktokrylen (OC), 4-metyl-benzyliden-kamfer (4MBC), triklosan, metyl paraben, etylparaben, butylparaben, benzylparaben eller fenoksyetanol eller andre kjemiske ingredienser som er forbudt i henhold til forskrift.

Norske borgere som oppholder seg kortere eller lengre tid på Palau oppfordres til å registrere seg på Reiseregistrering.no eller last ned appen Reiseklar, som samler reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering på ett sted, slik at man kan motta viktig informasjon dersom dette skulle bli nødvendig.

Ambassaden i Manila kan kontaktes på telefon +63 2  5317 2700 eller e-post emb.manila@mfa.no.

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på telefon +47 23 95 00 00 eller e-post UDops@mfa.no.

Nettsiden Norge i Palau.

Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Palau.