Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Panama - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Colombia.

Myndighetene har erklært nasjonal unntakstilstand og iverksatt sterke virkemidler mot covid-19-viruset. Landets grenser er stengt. Flytrafikk er suspendert. Det er innført nasjonalt portforbud døgnet rundt. Kolonialforretninger, banker og tjenesteytere innenfor helsesektoren kan fortsatt operere. Imidlertid får befolkningen kun to timer daglig for å foreta nødvendige innkjøp. Man blir tildelt et eksakt klokkeslett/tidsrom basert på ID-kort/passnummer. Det anbefales å sette seg godt inn i tiltak og lokalt regelverk. For mer informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 30. JULI - FORTSATT GYLDIG

Reiseråd for alle land

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og regioner i Norden samt land i EØS/Schengen-området:

Norden: Danmark, Finland, Island, Færøyene og Grønland.  Følgende regioner i Sverige: Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Östergötland, Örebro, Skåne og Värmland.

Øvrige land i EØS/Schengen-området: Estland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Malta, Nederland, Polen, Slovakia, Slovenia, Storbritannia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

Disse landene og regionene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Mer informasjon om smittevernkriterier og kart finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Dette reiserådet gjelder til og med 20. august.

Snarveier:

Utbrudd av zikafeber.

Sikkerhet

Panama er et interessant og vakkert land, og i de aller fleste tilfeller går opphold i landet problemfritt. Mellom-Amerika har generelt sett høy kriminalitet, og veldig høy drapsrate i enkelte områder. Man må være på vakt for det som skjer rundt seg, og utvise aktsomhet i forhold til valg av bosted og hvor man ferdes, spesielt på kveldstid. Ved å ta de rette forholdsreglene kan man unngå å bli utsatt for ubehagelige episoder.

Norge er representert ved et honorært generalkonsulat i Panama By. Den norske ambassaden i Bogotá er ansvarlig norsk ambassade for Panama. Kontaktinformasjon til konsulater og ambassaden i Colombia finner du på ambassadens nettsider.

Panama er ansett som rimelig trygt sted for turister, med unntak av enkelte byområder som Calidonia, San Miguelito, Curundù, Santa Ana og Chorrillo. Det har vært tilfeller av ran av turister her, og det frarådes derfor å besøke disse områdene. Det tilrås å være forsiktig ved bruk av kredittkort for uttak av kontanter. Pass bør oppbevares trygt, og at man har en kopi med seg i tilfelle behov for å identifisere seg selv, eventuelt ved at en blir stoppet av politiet.

En del narkotikahandel og prostitusjon forekommer. Det er strenge straffer for narkotikaforbrytelser. Muligheten for politisk uro anses som liten. Det forekommer fra tid til annen politiske demonstrasjoner. Risiko for terrorhendelser i Mellom-Amerika ansees som lav.

Det er høyrekjøring i hele Mellom-Amerika. Trafikkulykker er en hyppig døds- og ulykkesårsak som også ramme turister. Veiene er av varierende kvalitet.

Ved bruk av drosje bør pris avtales på forhånd, og at drosjen ikke skal - slik som det ofte er vanlig - ta med andre passasjerer på turen. Turister bør også være på vakt overfor personer som tigger ved lyskryss og generelt holde vinduer og dører stengt og låst.

Det finnes ingen jernbanenett i Mellom-Amerika. Det er hyppige flyforbindelser, inkludert til avsidesliggende steder, men ved bruk av småflyselskaper anbefales det å fortrinnsvis bruke de som samarbeider med eller er en del av de større internasjonale flyselskapene i regionen.

Klimaet og vegetasjonen i Panama er tropisk. Temperaturen er forholdsvis høy og stabil hele året. Det er på enkelte årstider store nedbørsmengder og relativt høy luftfuktighet.

Panamas geografiske plassering gjør at landet er utsatt for sterke vinder og regn fra Karibien i perioden mai til oktober, noe som kan bidra til store nedbørsmengder, samt oversvømmelse og/eller jordskred i regntiden. 

Med unntak av Belize er forhold mellom to personer av samme kjønn lovlig i alle de mellom-amerikanske landene. Innbyggerne flest har dog et konservativt forhold til homoseksualitet, og det anbefales at homofile utviser diskresjon for å unngå å komme opp i ubehagelige situasjoner.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Mellom-Amerika oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring. Kontroller at forsikringen også dekker sykehusopphold og vær oppmerksom på hvilke type aktiviteter som ikke dekkes.

Lokalt nødnummer er 911. Turistpolitiet «Policia Nacional de Turismo» kan kontaktes på +507 511 9260.

I krise og nødsituasjon oppfordres norske borgere til å kontakte den norske ambassaden i Colombia på telefon (+57) 1 651 5500. Ambassadens sentralbord er åpent mandag-torsdag 08:00-16:00 og fredag 08:00-13:30.

Utenfor kontortiden kan man trykke valgtast 5 for å bli satt over til UDs døgnoperative senter. Det døgnoperative senteret kan også kontaktes direkte på +47 23 95 00 00 eller pr e-post [email protected]

Norske borgere kan også kontakte norske honorære konsulater og generalkonsulater for bistand. Det finnes norske honorære generalkonsulater i Belize By (Belize), Managua (Nicaragua), Panama By (Panama), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador) og Tegucigalpa (Honduras). I Honduras er det også et norsk honorært konsulat i San Pedro Sula. Oppdatert kontaktinformasjon finnes på ambassadens nettsider.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger ikke visum for turist- og forretningsopphold på mindre enn 180 dager i Panama. Passet må være gyldig i inntil seks måneder etter planlagt utreisedato. Det kan søkes om visum som gir rett til opphold utover 180 dager. Alternativt kan man reise ut av og inn i landet.

Man kan bli ilagt bot eller bli fengslet dersom man oppholder seg i landet ulovlig. For oppdatert informasjon om innreisebestemmelser oppfordres reisende til å undersøke med Panamas nærmeste ambassade.

Selv om norske borgere i utgangspunktet ikke trenger visum for å reise til Mellom-Amerika, er det kun pass (inkludert nødpass) som er godkjent identifikasjonsdokument. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige og at innreise- og oppholdsbestemmelser overholdes.


Helse

Koronavirus (covid-19): Utenriksdepartementet har oppfordret alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap. Norske borgere som bor fast i utlandet bør forholde seg til lokale myndigheters råd og veiledning.

Norske reisende bør generelt holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Informasjon fra panamanske helsemyndigheter finner man på helsedepartementet sine nettsider.  

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Annen viktig informasjon:

  • Myndighetene har erklært nasjonal unntakstilstand og iverksatt sterke virkemidler mot Covid-19 viruset.
  • Med unntak av supermarkeder, apotek og andre helseforetak er andre kommersielle foretak lukket, det samme gjelder skoler og universiteter.
  • Statlige sikkerhetsstyrker er satt til å sikre at reglene etterleves.
  • Flyplassen holdes åpen, men flyvninger mellom Europa og Panama er suspendert i 30 dager fra 14. mars.
  • Situasjonen er i kontinuerlig endring, så det er viktig å følge med hos reise-/flyselskap, flyplassenes nettsider mv. på om det igjen er mulig å reise med fly ut av landet.
  • Det rapporteres om enkelte avganger. Reisende oppfordres til å kontakte sitt reise- eller flyselskap for å bekrefte flyreservasjon, eller eventuelt finne alternative reiseruter.
  • Status for flygninger finnes også på flyplassenes nettsider.

***

Det er god lege- og sykehuskvalitet i de større byene. Tilbudet utenfor byene er begrenset. Offentlige sykehus mangler ofte grunnleggende medisiner og utstyr, så norske borgere anbefales å benytte private tilbud. Det er vanlig å måtte betale før behandling finner sted.

Det finnes flere anerkjente sykehus i Panama, bl.a. Hospital Clínica Paitilla, Clínica San Fernando, Hospital Nacional og det moderne sykehuset, Punta Pacífica. Utlendinger vil normalt måtte anvende de private sykehusene i stedet for de offentlige. Det er mulig å betale med kredittkort (vanligvis Visa, Mastercard eller American Express) – noe som vanligvis må gjøres på forhånd.

Ingen vaksiner er påbudt for tilreisende. Det er for tiden ikke kjent at det forekommer spesielle sykdommer i landet.

Det er lov å innføre medisiner for eget bruk, men det anbefales å sjekke med Panamas nærmeste ambassade angående oppdaterte regler for innførsel av medisiner.


Praktisk informasjon

Panama er ett av syv land som danner Mellom-Amerika. Den norske ambassaden i Bogotá i Colombia dekker to av disse landene. Det offisielle språket er spansk.  

Panama er et tropisk land og det er vanlig å gå lettkledd. I Panama City dog forholdsvis formelt. For menn er det tilstrekkelig i formelle anledninger med guayabera, en løs kortermet skjorte på utsiden av buksene.

Kuna-folket med sine fargerike og vakkert vevde og broderte drakter (mole), er ettertraktede fotoobjekt. Man bør imidlertid alltid be om tillatelse før man tar bilder/filmer lokalbefolkningen, og spør helst en voksen før man tar bilde av barn. Det er ikke uvanlig at disse forventer betaling for å posere for foto.

Tre steder i Panama er på Unescos verdenskulturarv liste: Fortene San Lorenzo og Portobello på den karibiske kysten og Panama Viejo i Panama City, samt nasjonalparkene Darien, Talamanca og Coiba. Myndighetene ser strengt på overtredelse av de lovene og reglene som gjelder på disse stedene. Man kan også risikere straffeforfølgelse for brudd på bestemmelsene i andre naturparker og arkeologiske områder i landet.

Spansk er det offisielle språket i Panama. Engelsk er dessuten vanlig i kanalsonen, Panama City og Colón. Andre språk er kuna (San Blas-øyene og fastlandet innenfor i øst) og ngabe buglé i vestlige deler av landet. Det er derfor en fordel å ha noen spanskkunnskaper hvis man tenker å gjennomføre en lengre reise i Panama.

Kredittkort er akseptert de fleste steder og lett å bruke (vanligvis Visa, MasterCard eller American Express). Kloning av kort forekommer.

Tilbudet på togreiser internt i landet er godt, men en skal være varsom med bruk av båt hvis selskapet ikke er godt kjent.

Ved kjøring på landeveiene må det vises forsiktighet, både med hensyn til at veiene kan være dårlige enkelte steder og at det mangler veiskilt eller varsel. Stopp langs veien bør også unngås - på grunn av fare for ran.

Retningsnummeret til Panama er +507. Telefon- og mobilnettet er stabilt. Internettdomenet er .pa.

Normale åpningstider for butikker er 0900-1700. Det finnes også flere større kjøpesentre som har åpent 1000-1900. De fleste bankene holder åpent mandag-fredag 0900-1500. Stengetider varierer noe fra bank til bank. De fleste holder også åpent lørdager 1000-1400.

Offentlige helligdager:  1. januar -1. nyttårsdag,  9. januar - helligdag for å minnes nasjonale helter,  1. mai - arbeidernes internasjonale kampdag,  15. august - etableringen av gamle Panama by (feires kun i Panama by),  3. november - uavhengighetsdag (fra Colombia), 5. november - minnedag for da colombianske styrker flyktet fra Colón, 10. november - første tiltak mot uavhengighet fra Spania, 28. november - uavhengighetsdag fra Spania,  8. desember - morsdag,  25. desember - 1. juledag.

Til toppen