Panama - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Colombia.

For innreise til Panama er det et krav til fremvisning av negativ PCR-test (48 timer før ankomst). Det finnes muligheter til å ta test ved ankomst på noen flyplasser mot en avgift. Reisende fra flere områder er midlertidig nektet innreise. Unntaket er personer med fast oppholdstillatelse som får tilbud om PCR-test ved ankomst. Disse personene må i obligatorisk karantene på sykehus i påvente av resultatet for den nye virusvarianten. For mer informasjon, se under punktene Innreise og Helse.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land. For innreisebestemmelser knyttet til covid-19 se avsnittet om Helse.  

Norske statsborgere trenger ikke visum for å besøke Panama. Som turist kan man få opphold i inntil 90 dager. For forlengelse av oppholdet må man kontakte immigrasjonsmyndighetene. Norske borgere trenger ikke visum for turist- og forretningsopphold på mindre enn 180 dager i Panama.

Innreise forutsetter gyldig pass med minimum tre måneders gyldighet utover reisens varighet. Det er kun pass som er godkjent som identifikasjonsdokument. Nødpass er tillatt for å kunne reise gjennom eller inn til Panama. Se med din flyselskapet eller den nærmeste panamanske ambassade for mer informasjon.

Returbillett er påkrevet.

Lenker til sider med utfyllende informasjon:

De fleste reiser i Panama skjer uten problemer, men det bør generelt utvises forsiktighet.

Demonstrasjoner: Muligheten for politisk uro anses som liten. Det forekommer fra tid til annen politiske demonstrasjoner.

Terror:  Risikoen for terrorhendelser i Panama ansees som lav. Noe høyere risiko i grenseregionen Darién, hvor væpnede grupper fra Colombia oppholder seg. 

Trafikk: Trafikken er uoversiktlig, og ulykkesstatistikken er høy.

Ved bruk av taxi bør pris avtales på forhånd, og man bør ikke tillate andre passasjerer på turen. Taxi bør ikke praies på gata. Uber er lovlig i Panama, og er et trygt alternativ.

Det er hyppige flyforbindelser, inkludert til avsidesliggende steder, men ved bruk av småflyselskaper anbefales det å fortrinnsvis bruke de som samarbeider med, eller er en del av, de større internasjonale flyselskapene i regionen.

Det er god lege- og sykehuskvalitet i de større byene. Tilbudet utenfor byene er begrenset. Offentlige sykehus mangler ofte grunnleggende medisiner og utstyr, så norske borgere anbefales å benytte private tilbud. Det er vanlig å måtte betale før behandling finner sted.

Ingen vaksiner er påbudt for tilreisende. Det er for tiden ikke kjent at det forekommer spesielle sykdommer i landet.

Det er lov å innføre medisiner for eget bruk, men det anbefales å sjekke med Panamas nærmeste ambassade angående oppdaterte regler for innførsel av medisiner.

Koronavirus (covid-19): Situasjonen med koronaviruset er i stadig endring. Det må derfor påregnes at nye tiltak og restriksjoner kan iverksettes på kort varsel. Norske borgere oppfordres til å følge med på råd og anvisninger fra lokale myndigheter.

For innreise til Panama er det et krav om å fremvise en negativ PCR-test utført maksimalt 72 timer før ankomst til landet eller et vaksinasjonskort med en komplett vaksinasjonsordning. Dersom man ikke har med seg en negativ PCR-test, må man ta en hurtigtest på flyplassen og selv dekke kostnadene.

Alle reisende må også fylle ut en helseerklæring før ankomst (AFFIDAVIT OF HEALTH OF PASSENGERS TO ENTER PANAMA).

Karanteneplikt gjelder ifølge hvilket land du reiser fra. Om du har vært i et land med høy risiko i de siste 14 dagene må du i karantene i 72 timer. Du kan få unntak fra karantene om du kan fremvise et vaksinasjonskort.

Du kan sjekke med den følgende nettsiden for å se hvilke land som anses som høy risiko: Safety Guidelines for Your Next Trip to Panama

Hvis du har spørsmål anbefales det å ta kontakt med den nærmeste panamanske ambassade før du reiser. Du kan også ta kontakt med ditt flyselskap og sjekke offisielle nettsider til den panamanske regjeringen.

Lenker til sider med utfyllende informasjon:

Safety guidelines for your next trip to Panama | VisitPanama

Requisitos y Protocolos de Viaje por Emergencia Sanitaria - Autoridad de Turismo de Panamá (atp.gob.pa)

Kriminaliteten i Panama er lavere enn i andre mellom-amerikanske land, men det bør generelt utvises forsiktighet. Veskenapping og lommetyveri er den største risikoen for turister, spesielt i de store byene.  Væpnede ran kan også forekomme, men er sjeldne.

Kidnapping for løsepenger forekommer, men det er sjelden turister er målgruppen. Ekspress-kidnappinger, der offeret over en kortere periode blir kjørt fra minibank til minibank for å ta ut penger, forekommer.

Panama er sårbart for jordskjelv. Flom og jordskred kan forekomme i rurale områder og oversvømmelser kan gjøre bygater ufremkommelige under regntiden (april til desember). Tropiske stormer kan føre til strømbrudd og ødeleggelser.

I Panama er du underlagt lokale lover og regler. Panama er spansktalende og man kan oppleve at engelskkunnskapene er noe begrenset, spesielt utenfor turistområdene.

Nødtelefon: 911 

Ansvarlig ambassade: Ambassaden i Bogota, Colombia
E-post: emb.bogota@mfa.no
Adresse: Carrera 11ª #94-45, Oficina 904, Edificio Oporto
Telefon: +57 651 5500,
Åpningstider: Mandag-torsdag 8.00-12.00 og 13.00-16.00, Fredag: 08.00-13.30
Nettside 

Norsk konsulatet i Panama
Panama City, Panama
E-post: norway@decastro-robles.com
Adresse: 7th Floor, Scotia Plaza Building, Federico Boyd Avenue, Panama City
Telefon: +507 263 6622