Panama - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Colombia.

De fleste reiser i Panama skjer uten problemer, men det bør generelt utvises forsiktighet.

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land. 

Visum: Norske statsborgere trenger ikke visum for å besøke Panama. Som turist kan man få opphold i inntil 90 dager. For forlengelse av oppholdet må man kontakte immigrasjonsmyndighetene. Norske borgere trenger ikke visum for turist- og forretningsopphold på mindre enn 180 dager i Panama.

Pass: Innreise forutsetter gyldig pass med minimum seks måneders gyldighet utover reisens varighet. Det er kun pass som er godkjent som identifikasjonsdokument. Nødpass er tillatt for å kunne reise gjennom eller inn til Panama. Se med din flyselskapet eller den nærmeste panamanske ambassade for mer informasjon.

Returbillett er påkrevet.

Dobbelt statsborgerskap: Panama godtar dobbelt statsborgerskap ved fødsel. Barn som blir født i Panama av norske foreldre får beholde begge statsborgerskapene.

Reisende med mindreårige: Barn som reiser med kun en av foreldrene må ha med seg en legalisert tillatelse og kopi av identitetsdokument fra den av foreldrene som ikke reiser med barnet samt barnets fødselsattest.

Reiseregistrering: Vi oppfordrer alle nordmenn om å registrere sin reise på reiseregistrering.no.

Lenker til sider med utfyllende informasjon:

De fleste reiser i Panama skjer uten problemer, men det bør generelt utvises forsiktighet.

Terror:  Risikoen for terrorhendelser i Panama ansees som lav. Noe høyere risiko i grenseregionen Darién, hvor væpnede grupper fra Colombia oppholder seg. 

Trafikk: Trafikken er uoversiktlig, og ulykkesstatistikken er høy.

Ved bruk av taxi bør pris avtales på forhånd, og man bør ikke tillate andre passasjerer på turen. Taxi bør ikke praies på gata. Uber er lovlig i Panama, og er et trygt alternativ.

Det er hyppige flyforbindelser, inkludert til avsidesliggende steder, men ved bruk av småflyselskaper anbefales det å fortrinnsvis bruke de som samarbeider med, eller er en del av, de større internasjonale flyselskapene i regionen.

Det er god lege- og sykehuskvalitet i de større byene. Tilbudet utenfor byene er begrenset. Offentlige sykehus mangler ofte grunnleggende medisiner og utstyr, så norske borgere anbefales å benytte private tilbud. Det er vanlig å måtte betale før behandling finner sted.

Ingen vaksiner er påbudt for tilreisende. Det er for tiden ikke kjent at det forekommer spesielle sykdommer i landet.

Det er lov å innføre medisiner for eget bruk, men det anbefales å sjekke med Panamas nærmeste ambassade angående oppdaterte regler for innførsel av medisiner. 

Lenker til sider med utfyllende informasjon:

Kriminaliteten i Panama er lavere enn i andre mellom-amerikanske land, men det bør generelt utvises forsiktighet. Veskenapping og lommetyveri er den største risikoen for turister, spesielt i de store byene.  Væpnede ran kan også forekomme, men er sjeldne.

Kidnapping for løsepenger forekommer, men det er sjelden turister er målgruppen. Ekspress-kidnappinger, der offeret over en kortere periode blir kjørt fra minibank til minibank for å ta ut penger, forekommer.

Panama er sårbart for jordskjelv. Flom og jordskred kan forekomme i rurale områder og oversvømmelser kan gjøre bygater ufremkommelige under regntiden (april til desember). Tropiske stormer kan føre til strømbrudd og ødeleggelser.

I Panama er du underlagt lokale lover og regler. Panama er spansktalende og man kan oppleve at engelskkunnskapene er noe begrenset, spesielt utenfor turistområdene.

LHBTI: Likekjønnet ekteskap blir ikke holdt eller anerkjent i Panama. LHBTI-personer har fulle lovpålagte rettigheter men Panamas lov hindrer ikke diskriminering basert på seksuell legning. Men det foreligger rapporter om samfunnsdiskriminering og overgrep basert på seksuell legning og kjønnsidentitet.

Myntenhet: I Panama er den lokale myntenheten PAB (Panamanian balboa) men USD kan også brukes som betalingsvaluta.

Nasjonale helligdager: 1. januar, 9. januar (Martyr´s Day), Fetetirsdag, Langfredag, 1. mai, 3. november (Separation Day), 4. november (Flag Day), 5. november (Colón day), 10. november (Los Santos Uprising Day), 28. november (Independence Day), 8. desember (Mother´s Day),1. juledag.  Noen av disse helligdagene faller på forskjellige datoer fra år til år og det er ikke uvanlig å flytte dagene til nærmeste virkedag hvis helligdagen faller på en lørdag/søndag.

Nødtelefon: 911 

Ansvarlig ambassade: Ambassaden i Bogota, Colombia
E-post: emb.bogota@mfa.no
Adresse: Carrera 11ª #94-45, Oficina 904, Edificio OXO
Telefon: +57 651 5500,
Åpningstider: Mandag-torsdag 8.00-12.00 og 13.00-16.00, Fredag: 08.00-13.30
Nettside 

For henvendelser vedrørende pass, nødlidende, innreiseregler og annen bistand til nordmenn ber vi om at e-post sendes: consular.bogota@mfa.no

Utenfor ambassadens åpningstid kan UDs døgnoperative senter kontaktes på tlf: +47 23 95 00 00 eller e-post: UDops@mfa.no

Norsk konsulat i Panama
Panama City, Panama
E-post: norway@decastro-robles.com
Adresse: 7th Floor, Scotia Plaza Building, Federico Boyd Avenue, Panama City
Telefon: +507 263 6622