Portugal - reiseinformasjon

Unntakstilstanden i Portugal ble opphevet fra 1. mai, og landet befinner seg i en gjenåpningsfase. Reisende fra Norge må fremvise negativ covid-19-test og et online registreringsskjema må fylles ut før innreise. Det er ikke krav om karantene for reisende fra Norge. Egne innreiseregler gjelder for øygruppene Asorene og Madeira. For mer informasjon, se under punktet Helse, samt artikkel på ambassadens nettsider norway.no/portugal.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 3. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Utbrudd av zikafeber.

Sikkerhet

Risiko for å bli rammet av terrorangrep og uforutsette hendelser er tilstede de fleste steder i verden. De fleste reiser til Portugal gjennomføres imidlertid uten problemer.

Risikoen for terrorhendelser i Portugal anses som lav. Den siste terrorhandlingen som fant sted i Portugal var i 1983, da en gruppe armenske terrorister angrep den tyrkiske ambassaden.

Reisende bør være på vakt og ta fornuftige forholdsregler. Ustabiliteten i Midtøsten og Nord-Afrika øker terrorfaren noe. Portugal deltar i den internasjonale koalisjonen mot Isil. Noen få portugisiske borgere har reist til Syria/Irak som fremmedkrigere.

Kriminaliteten i Portugal er på linje med andre vest-europeiske land. Det er viktig å ha reiseforsikring. Særlig på steder med mange mennesker, i de største byene og i Algarve forekommer lommetyverier, veskenapping og lignende former for kriminalitet. Vær derfor ekstra oppmerksom på turiststeder, uteservering og offentlig transport (trikkene 15 og 28 i Lisboa er spesielt utsatt).

Pass, kredittkort, billetter og penger bør ikke oppbevares i samme veske eller lomme. Man må i tillegg passe på å ikke la vesker, sekker o.l. bli stående uten tilsyn. Ha gjerne vesken på fanget under offentlig transport, kafé- og restaurantbesøk og lignende. Det kan være lurt å legge igjen en del penger og verdisaker på et sikkert sted. Innbrudd i biler, spesielt leiebiler, er heller ikke uvanlig. La ikke verdisaker ligge igjen i bilen, selv ikke ved korte stopp.

Ambassaden har registrert en økning i rapporteringen av innbrudd i ferieleiligheter leid på det private markedet gjennom utleietjenester som for eksempel Airbnb.

Det portugisiske veinettet holder gjennomgående høy kvalitet. Trafikkbildet er preget av betydelig høyere fart, større biltetthet, flere ulykker og et mer aggressivt kjøremønster enn det norske, og man rådes til å utvise ekstra oppmerksomhet både som bilist og som fotgjenger. Sannsynligheten for å dø i en trafikkulykke er mer enn dobbelt så stor i Portugal som i Norge. Promillegrensen i Portugal er på 0,5.

Dødsfall på grunn av drukning skjer hvert år langs de portugisiske strendene. Vær oppmerksom på at det kan være sterk strøm og store bølger. Barn bør ikke bade alene i havet. Sjøpolitiet kan bøtelegge badegjester som ikke adlyder livvaktens varselsflagg med 55 euro. Rødt flagg indikerer forbud mot å gå i vannet. Gult flagg betyr at du kan holde deg langs strandkanten men ikke svømme. Grønt flagg sier at det er sikkert å bade, og det rutete flagget betyr at stranden for øyeblikket er ubemannet. Strendene er som regel kun bemannet i sommersesongen.

Skogbranner av varierende alvorlighetsgrad forekommer hyppig i Portugal om sommeren. I juni 2017 omkom over 60 personer i den verste skogbrannen i Portugal på 50 år. Mellom 1. juli og 30. september, som er den kritiske brannfareperioden og utenom denne perioden hvis brannfaren er satt mellom «veldig høy» og «ekstrem», er det i rurale områder strengt forbudt å bl.a. tenne bål, bruke gass eller andre brannfarlige substanser for bål eller matlaging, røyke eller bruke lighter i skogen.

Norske borgere som oppholder seg i Portugal i ovennevnte periode hvor skogbranner oppstår regelmessig rådes til å innhente informasjon om lokale forhold på lokale nyheter, ta kontakt med turistinformasjonen ol. for å bidra til å redusere risiko. Portugisiske myndigheter forsøker til enhver tid å opplyse om branner på følgende nettsteder:

Portugal befinner seg i et område utsatt for jordskjelv og det er særlig i den sørlige delen og Asorene faren er høyest. Mer informasjon om jordskjelvutsatte områder med oppdatert seismisk aktivitet finnes her.

Lisboa og flere andre byer i Portugal ble nærmest totalt ødelagt i et stort jordskjelv i 1755. På Asorene forekommer mindre jordskjelv relativt ofte uten å forårsake skader. Vulkanen Capelinhos på Faial hadde utbrudd i 1957-1958 og forårsaket store ødeleggelser. Jordskjelv med tap av menneskeliv har senest funnet sted i 1980 og 1998, begge rammet den sentrale øygruppen (Faial, Graciosa, Pico, São Jorge og Terceira).

Flom kan også forekomme fra tid til annen. I februar 2010 ble Madeira rammet av flom. Deler av hovedstaden Funchal ble totalskadd, og flere menneskeliv gikk tapt.

Nordmenn som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Portugal oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Norske borgere anbefales å ha gyldig reiseforsikring.

Nødnummeret i Portugal er 112.

I krise og nødsituasjon oppfordres publikum til å kontakte ambassaden:

Kgl. Norsk Ambassade
Av. Dom Vasco da Gama, 1
1400-127 Lisboa
Tel: +351 213 009 100
E-post: emb.lisbon@mfa.no

Utenom ambassadens åpningstid (mandag-fredag 9-16) kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på telefon +47 23 95 00 00 eller e-post udops@mfa.no.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Gyldig, norsk pass må medbringes på reise til Portugal ettersom pass er det eneste internasjonalt gyldige reise- og identifikasjonsdokument for nordmenn. I Portugal er man pålagt å alltid bære gyldig legitimasjon, og flyselskapene krever at man fremviser pass for å reise ut av Portugal. Passet (også nødpass) må være gyldig under hele oppholdet. Det kreves ikke at passet må ha en viss gyldighetsperiode også etter planlagt hjemreisedato.

Ved innreise til Portugal aksepteres også reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) samt reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument). Det tas imidlertid forbehold om at innreisebestemmelsene kan endres på kort varsel. Det anbefales derfor at portugisiske myndigheter kontaktes når reisen planlegges dersom det er tvil rundt gyldigheten av et reisedokument.

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige.

Barn under 18 år som reiser i Portugal må:

 • enten reise sammen med en av foreldrene eller annen foresatt
 • eller møtes på flyplassen (eller innreisested) av foreldre/foresatt
 • eller ha med en bekreftelse fra foreldre/foresatt på at barnet får lov å reise alene

Bekreftelsen må navngi en myndig person som er ansvarlig for barnet under oppholdet i Portugal. Et barn som bor i Portugal kan bli nektet å forlate Portugal dersom han/hun reiser alene og ikke har med seg et brev (med stempel fra Notarius Publicus) fra foreldre eller foresatt. Det samme gjelder for barn som bor i Portugal (også norske borgere) og som skal reise med kun én av foreldrene sine. Det må brukes et standardskjema (på portugisisk) som kan lastes ned fra nettsidene til SEF (Portugals immigrasjonsmyndigheter).

Som nordmann kan du oppholde deg i Portugal i opptil tre måneder. Hvis du tenker å oppholde deg lenger, må du registrere deg hos portugisiske myndigheter. Dette gjøres hos ditt lokale Câmara Municipal, tilsvarende kommunehus i Norge. Du må dessuten ved opphold utenfor Norge i minst seks måneder vurdere om du er pålagt å sende flyttemelding til norsk folkeregister.


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende som oppholder seg i Portugal bør holde seg oppdatert på hvordan koronaviruset utvikler seg. Innreiseregler og lokale tiltak kan endres på kort varsel. Det anbefales derfor alltid å kontrollere informasjonen mot portugisiske, offisielle nettsider, samt å dobbeltsjekke med flyselskap etc.

Reisende fra Norge og andre EU/Schengen-land med en insidensrate på under 150 per 100.000 innbyggere har for tiden ingen spesielle innreisekrav ut over fremvisning av negativt testresultat (RT-PCR) for Sars-Cov2 før innreise i Portugal. Testresultatet fremvises ved ombordstigning i fly og må være tatt innen 72 timer før ombordstigning. Det er unntak for barn under to år. 

Uten test kan man bli nektet innreise. Man kan også bli avkrevet test når man lander på flyplassen. 

Kravet om test gjelder også for de som mellomlander i Portugal (transit). 

Før innreise i Portugal må man fylle ut et online skjema, "Passenger locator card" som finnes på Fill in Your Passenger Locator Card

Reisende fra EU/Schengen-land med en insidensrate på over 150 tilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dager har kun lov til å reise inn i Portugal hvis de er på en nødvendig reise. En nødvendig reise er definert nærmere i EUs direktiv 2020/912 av 30. juni.

Reisende som flyr fra EU/Schengen-land med mer enn 500 tilfeller per 100.000 innbyggere må i tillegg i 14 dagers innreisekarantene. Karantenen gjennomføres enten i hjemmet eller på et sted angitt av portugisiske helsemyndigheter. Unntak gjelder for nødvendige reiser der oppholdet i Portugal varer i under 48 timer. 

Insidenstallene er basert på tall fra det europeiske smittevernbyrået ECDC

Spesielle innreiseregler gjelder for Asorene (engelsk informasjon tilgjengelig) og Madeira (engelsk informasjon tilgjengelig).

Tiltakene kan føre til begrensinger i flyavganger til/fra Portugal.

Landegrensene mot Spania er for tiden åpne etter å ha vært under kontroll med begrenset inn- og utreise frem til 30. april.  

Unntakstilstanden i Portugal er over fra 1. mai. Forrige unntakstilstand varte fra 9. november 2020 til 30. april 2021. Unntakstilstand er det høyeste beredskapsnivået, og innebærer at regjeringen, fortløpende og ved behov, kan innføre nye og inngripende tiltak for å begrense smitte, inkludert bevegelsesrestriksjoner.

15. januar 2021 innførte Portugal nasjonal nedstengning. Fra 15. mars innføres en gradvis gjenåpning av samfunnet. Nøkkeldatoer for den etappevise gjenåpningen er 15. mars, 5. og 19. april samt 3. mai. Gjennomføringen av den gradvise gjenåpningen er avhengig av at smittetallene holder seg lave og vil variere mellom ulike kommuner. For nærmere informasjon om gjenåpning og hvilke tiltak som gjelder, se portugisiske myndigheters offisielle nettside for koronatiltak Covid 19 estamos ON.

Av tiltak som ellers gjelder i Portugal kan følgende være spesielt verdt å merke seg for tilreisende, norske borgere:

 • Obligatorisk karantene for personer som er syke med covid-19, de som mistenker sykdom, og de som følges opp under aktiv overvåking.
 • Forbud mot å samles i grupper på mer enn fem personer. Dette gjelder både privat og i offentlige rom, utendørs og innendørs (inkludert på restauranter/kafeer o.l.).   
 • Det anbefales å holde minst to meters avstand til andre personer.
 • Munnbind er påbudt for alle over ti år innendørs i offentlige rom, herunder supermarkeder og offentlig transport.
 • Munnbind er påbudt utendørs for alle over ti år når man ikke kan overholde påkrevet avstand til andre. Det anbefales å alltid bruke munnbind utendørs.
 • Munnbind er også påbudt på arbeidsplassen.
 • Måling av kroppstemperatur kan avkreves før man får tilgang til sitt arbeidssted, læringssted, offentlig transport eller steder med kommersielle, kulturelle eller sportslige aktiviteter.
 • Covid-19-test kan avkreves i situasjoner definert nærmere av portugisiske myndigheter, bl.a. i helseinstitusjoner, læringsinstitusjoner og ved innreise til eller reise ut av landet. 
 • Det er forbud mot salg av alkohol etter klokken 20. Unntak gjelder for restauranter som selger alkohol i forbindelse med måltider.
 • Forbud mot inntak av alkohol på offentlig sted.
 • Biler med mer enn fem seter kan kun være 2/3 full med mindre alle tilhører samme husstand.

Dersom man ikke overholder smittevernreglene, kan man straffes med bøter.

Den portugisiske regjeringen publiserer daglig statistikk, situasjonsrapporter og oppdatert informasjon om iverksatte tiltak på sine nettsider Covid 19 estamos ON. Tiltak publiseres også på engelsk på nettsidene til Portugals offisielle turistinformasjon. Organisasjonen Safe Communities Portugal har gode oppsummeringer på engelsk i sosiale media, og publiserer informasjon fra portugisiske myndigheter oversatt til engelsk fortløpende på sine nettsider safecommunitiesportugal.com.

Ambassaden i Lisboa har en egen artikkel om koronavirus og tiltak i Portugal på sine nettsider - Koronasituasjonen

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Standarden på helsetilbudet i Portugal er god. For offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet vises det til Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Portugal har et godt utbygd helsevesen med både offentlige og private sykehus. De fleste leger snakker engelsk, men pasienter som ikke snakker portugisisk vil kunne oppleve kommunikasjonsproblemer. Man bør være forberedt på at ventetidene er lange, spesielt ved offentlige klinikker og sykehus.

Vann fra springen kan trygt drikkes i Portugal, men smakskvaliteten er lavere enn i Norge.

Innehavere av gyldig europeisk helsetrygdkort har i nødsituasjoner rett til behandling (på offentlige sykehus) på lik linje med oppholdslandets borgere. Husk at helsetrygdekortet ikke dekker hjemreise, behandling i det private helsevesenet eller behandling av sykdommer som ikke er akutte. Informasjon om helsetrygdkortet og hvordan man går fram for å skaffe dette finnes på Helse-Norges hjemmesider.

Det anbefales å tegne privat reise- og sykeforsikring før utreise. Man bør sjekke hva som er inkludert for å være sikker på at den dekker den type aktiviteter man planlegger å gjøre. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.


Praktisk informasjon

Dersom du skal oppholde deg i Portugal over lengre tid anbefales du å registrere deg på reiseregistrering.no.

Felles nødnummer i Portugal er 112.

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Portugal er +351. Fast- og mobiltelefonnett og postsystemet fungerer godt. Mange hoteller og restauranter, og stadig flere torg og åpne plasser, har trådløs internettdekning.

Fastlandet og Madeira ligger én time bak Norge. Asorene ligger to timer bak Norge.

Elektrisitet: 220 volt med europeiske plugger. Internettdomenet er .pt

Myntenheten i Portugal er Euro, og kontanter er det vanligste betalingsmiddelet for mindre beløp. Internasjonale kredittkort aksepteres de fleste steder, men noen steder kan man bare benytte betalingskort dersom beløpet er over 5 Euro. Det anbefales derfor alltid å ha kontanter tilgjengelig til mindre utgifter, for eksempel til bruk på cafeer og for å betale for drosje. Man kan heve kontanter med internasjonalt betalingskort i de fleste minibanker.

Banker er som regel åpne 8:30-14:45, offentlige kontor 9:00/10:00-18:00, butikker 10:00-19:00, supermarked 8:30-21:00 og kjøpesentre 10:00-23:00. Offentlige kontor og mindre butikker kan ha stengt i lunsjen, som regel mellom 13:00 og 14:30. Supermarked og større kjøpesentre har søndagsåpent, og holder også åpent de fleste helligdager.

Portugisere kler seg forholdsvis formelt i arbeidssammenheng, men mindre formelt på restaurant, teater ol. Portugisere spiser middag senere enn vi er vant med i Norge, rundt kl. 20-21, og restauranter åpner for middag først rundt 19:30.

Tips er ikke påkrevet, men det er ikke uvanlig å legge igjen et lite beløp på spisesteder og til drosjesjåfører.

Portugal har avgiftssystem på motorveiene. De grønne filene (Via Verde) er kun for de som har automatisk betalingssystem. Enkelte motorveier har kun automatisk betalingssystem. For mer informasjon om hvordan dette betales for utenlandske kjøretøy kan man gå inn på Portugal tolls.

Førerkort, forsikringsbevis, gyldig identifikasjon (pass for nordmenn) samt vognkort eller leiebilkontrakt må alltid medbringes i bilen. I tillegg må en ha med en rød varseltrekant samt en selvlysende vest som skal brukes dersom det skjer en ulykke.

Bruk av sikkerhetsbelte er obligatorisk både i forsetet og baksetet i bilen. Barn under tolv år eller med høyde under 135 cm skal ha barnesete og skal sitte i baksetet med mindre dette ikke er mulig (f.eks. dersom bilen kun har to seter, eller hvis man transporterer 4 barn). Hjelm er påbudt ved kjøring av motorsykkel.

Sykkelhjelm er ikke påbudt. Selv om bruken av sykkel er økende i Portugal, er bilførere fortsatt mindre vant til syklister i trafikken enn i Norge. Portugisiske veier er i tillegg lite tilrettelagte for sykling. Ekstra aktsomhet bør derfor utvises av syklister.

Som turist kan man ta med egen bil til Portugal maks 180 dager i en tolv-måneders periode. Det er kun eierne selv som kan bruke bilen i denne perioden.

Bøtene for trafikkovertredelser i Portugal er høye, og ulovligheter som å ikke ha med påkrevde dokumenter, bruk av mobiltelefon mens man kjører, fartsoverskridelse eller fyllekjøring kan bli dyrt. Politiet har myndighet til å kreve betaling på stedet, og de fleste politibiler aksepterer betalingskort.

Nasjonale helligdager i Portugal er: 1. januar, karneval, langfredag, 1. påskedag, 25. april (revolusjonsdagen), 1. mai, Corpus Christi, 10. juni (nasjonaldagen), 15. august, 5. oktober (Republikkens dag), 1. november (allehelgensdag), 1. desember, 8. desember og 25. desember. I tillegg har hver region i Portugal en lokal helligdag som markerer regionens skytshelgen, dette varierer fra region til region og i blant fra by til by. De mest kjente er Santo António den 13. juni i Lisboa, samt São João den 24. juni i Porto.