Portugal - reiseinformasjon

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Portugal er et sikkert land å reise i som turist på lik linje med andre, vesteuropeiske land. Det bør likevel utvises aktsomhet, spesielt i storbyer og turistområder da lommetyveri og veskenapping er utbredt. Innbrudd i leiebiler er heller ikke uvanlig. Terrorfaren anses som lav.

Snarveier:

Utbrudd av zikafeber.

Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Portugal er +351. Fast- og mobiltelefonnett og postsystemet fungerer godt. Mange hoteller og restauranter, og stadig flere torg og åpne plasser, har trådløs internettdekning.

Fastlandet og Madeira ligger én time bak Norge. Asorene ligger to timer bak Norge.

Elektrisitet: 220 volt med europeiske plugger. Internettdomenet er .pt

Myntenheten i Portugal er euro. Internasjonale kredittkort aksepteres de fleste steder, selv om noen minibanker kun tar nasjonale kort. Minibanker er lett tilgjengelig. Merk at drosjer ofte ikke aksepterer kort, men krever betaling i kontanter.

Banker er som regel åpne 8:30-14:45, offentlige kontor 9:00-13:00 og 14:00/15:00-18:00, butikker 10:00-19:00 (en del mindre butikker holder stengt i lunsjen mellom kl. 13 og 15), kjøpesentre 10:00-23:00 og tollkontor 9:00-12:30 og 14:30-16:30. Supermarked og større kjøpesentre har søndagsåpent, og holder også åpent de fleste helligdager.

Portugisere spiser middag senere enn vi er vant med i Norge, rundt kl. 20-21, og restauranter åpner for middag først rundt 19:30.

Som i Norge er det vanlig at man gir tips på spisesteder og til drosjesjåfører.

Portugisere flest snakker engelsk, men i mindre grad enn nordmenn. Fransk er også et utbredt andrespråk.

Nasjonale helligdager er 1. januar, karneval, langfredag, 1. påskedag, 25. april (revolusjonsdagen), 1. mai, "Corpus Christi", 10. juni (nasjonaldagen), 15. august, 5. oktober (Republikkens dag), 1. november (allehelgensdag), 1. desember, 8. desember og 25. desember. I tillegg har hver region i Portugal en lokal helligdag som markerer regionens skytshelgen, dette varierer fra region til region og i blant fra by til by. De mest kjente er Santo António den 13. juni i Lisboa, samt São João den 24. juni i Porto.

Felles nødnummer i Portugal er 112.


Sikkerhet

De fleste reiser til Portugal gjennomføres uten problemer. Lommetyverier er ikke uvanlig, så man bør passe godt på vesker og verdisaker, og sørge for å ha reiseforsikring.

Risikoen for terrorhendelser i Portugal anses som lav. Den siste terrorhandlingen som fant sted i Portugal var i 1983, da en gruppe armenske terrorister angrep den tyrkiske ambassaden. Det er imidlertid risiko for å bli rammet av terrorangrep de fleste steder i verden, og Portugal er intet unntak. Reisende bør være på vakt og ta fornuftige forholdsregler. Ustabiliteten i Midtøsten og Nord-Afrika øker terrorfaren noe. Portugal ligger geografisk nært de ustabile områdene og deltar i den internasjonale koalisjonen mot Isil. Noen få portugisiske borgere har reist til Syria/Irak som fremmedkrigere.

Kriminaliteten i Portugal er på linje med andre vest-europeiske land. Særlig på steder med mange mennesker forekommer lommetyverier, veskenapping og lignende former for kriminalitet. Vær derfor ekstra oppmerksom på turiststeder, uteservering og offentlig transport (trikkene 15 og 28 i Lisboa er spesielt utsatt). Størst aktsomhet bør utvises i de største byene, samt på turiststedene i Algarve. Pass, kredittkort, billetter og penger bør ikke oppbevares i samme veske eller lomme. Man må i tillegg passe på å ikke la vesker, sekker o.l. bli stående uten tilsyn. Ha gjerne vesken på fanget under offentlig transport, café- og restaurantbesøk og lignende. Det kan være lurt å legge igjen en del penger og verdisaker på et sikkert sted. Innbrudd i biler, spesielt leiebiler, er heller ikke uvanlig. La ikke verdisaker ligge igjen i bilen, selv ikke ved korte stopp.

Det portugisiske veinettet holder gjennomgående høy kvalitet. Trafikkbildet er preget av betydelig høyere fart, større biltetthet, flere ulykker og et mer aggressivt kjøremønster enn det norske, og man rådes til å utvise ekstra oppmerksomhet både som bilist og som fotgjenger.

Portugal har avgiftssystem på motorveiene. De grønne filene (Via Verde) er kun for de som har automatisk betalingssystem. Enkelte motorveier har kun automatisk betalingssystem. For mer informasjon om hvordan dette betales for utenlandske kjøretøy kan man gå inn på Portugal tolls.

Førerkort, forsikringsbevis, gyldig identifikasjon (pass for nordmenn) samt vognkort eller leiebilkontrakt må alltid medbringes i bilen. I tillegg må en ha med en rød varseltrekant samt en selvlysende vest som skal brukes dersom det skjer en ulykke.

Bruk av sikkerhetsbelte er obligatorisk både i forsetet og baksetet i bilen. Barn under tolv år må ikke sitte i framsetet. Det er obligatorisk med barnesete for barn opp til tolv år eller med høyde under 1,5 meter. Hjelm er påbudt ved kjøring av motorsykkel.

Sykkelhjelm er ikke påbudt. Selv om bruken av sykkel er økende i Portugal, er bilførere fortsatt mindre vant til syklister i trafikken enn i Norge. Portugisiske veier er i tillegg lite tilrettelagte for sykling. Ekstra aktsomhet bør derfor utvises av syklister.

Som turist kan man ta med egen bil til Portugal maks 180 dager i en tolv-måneders periode. Det er kun eierne selv som kan bruke bilen i denne perioden.

Bøtene for trafikkovertredelser i Portugal er høye, og ulovligheter som å ikke ha med påkrevde dokumenter, bruk av mobiltelefon mens man kjører, fartsoverskridelse eller fyllekjøring kan bli dyrt. Politiet har myndighet til å kreve betaling på stedet, og de fleste politibiler aksepterer betalingskort.

Portugal ligger i et jordskjelvområde, og selv om jordskjelv er sjeldne på fastlandet og Madeira, kan det ikke utelukkes. Lisboa og flere andre byer i Portugal ble nærmest totalt ødelagt i et stort jordskjelv i 1755. På Asorene forekommer mindre jordskjelv relativt ofte uten å forårsake skader. Vulkanen Capelinhos på Faial hadde utbrudd i 1957-1958 og forårsaket store ødeleggelser. Jordskjelv med tap av menneskeliv har senest funnet sted i 1980 og 1998, begge rammet den sentrale øygruppen (Faial, Graciosa, Pico, São Jorge og Terceira).

Skogbranner av varierende alvorlighetsgrad forekommer hyppig i Portugal om sommeren, følg anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter. Flom kan også forekomme fra tid til annen.

I februar 2010 ble Madeira rammet av flom. Deler av hovedstaden Funchal ble totalskadd, og flere menneskeliv gikk tapt.

Dødsfall på grunn av drukning skjer hvert år langs de portugisiske strendene. Vær oppmerksom på at det kan være sterk strøm og store bølger. Barn bør ikke bade alene i havet. Sjøpolitiet kan bøtelegge badegjester som ikke adlyder livvaktens varselsflagg. Rødt flagg indikerer fare og betyr at du ikke må gå ut i vannet, gult flagg betyr at du kan holde deg langs strandkanten men ikke svømme, grønt flagg sier at det er sikkert å bade, og det rutete flagget betyr at stranden for øyeblikket er ubemannet. Strendene er som regel kun bemannet i sommersesongen.

Nordmenn som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Portugal oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Norske borgere anbefales å ha gyldig reiseforsikring.

Nødnummeret i Portugal er 112.

I krise og nødsituasjon oppfordres publikum til å kontakte ambassaden:

Kgl. Norsk Ambassade
Av. Dom Vasco da Gama, 1
1400-127 Lisboa
Tel: +351 213 009 100
E-post: emb.lisbon@mfa.no

Utenom ambassadens åpningstid (mandag-fredag 9-16) kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på telefon +47 23 95 00 00 eller e-post udops@mfa.no.


Innreise

Gyldig, norsk pass må medbringes på reise til Portugal ettersom pass er det eneste internasjonalt gyldige reise- og identifikasjonsdokument for nordmenn. I Portugal er man pålagt å alltid bære gyldig legitimasjon, og flyselskapene krever at man fremviser pass for å reise ut av Portugal. Passet (også nødpass) må være gyldig under hele oppholdet, men ikke i en periode etter dette.

Ved innreise til Portugal aksepteres også reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) samt reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument). Det tas imidlertid forbehold om at innreisebestemmelsene kan endres på kort varsel. Det anbefales derfor at portugisiske myndigheter kontaktes når reisen planlegges dersom det er tvil rundt gyldigheten av et reisedokument.

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige.

Barn under 18 år som reiser i Portugal må:

  • enten reise sammen med en av foreldrene eller annen foresatt
  • eller møtes på flyplassen (eller innreisested) av foreldre/foresatt
  • eller ha med en bekreftelse fra foreldre/foresatt på at barnet får lov å reise alene

Bekreftelsen må navngi en myndig person som er ansvarlig for barnet under oppholdet i Portugal. Et barn som bor i Portugal kan bli nektet å forlate Portugal dersom han/hun reiser alene og ikke har med seg et brev (med stempel fra Notarius Publicus) fra foreldre eller foresatt. Det samme gjelder for barn som bor i Portugal (også norske borgere) og som skal reise med kun én av foreldrene sine. Det må brukes et standardskjema (på portugisisk) som kan lastes ned fra nettsidene til SEF (Portugals immigrasjonsmyndigheter).

Som nordmann kan du oppholde deg i Portugal i opptil tre måneder. Hvis du tenker å oppholde deg lenger, må du registrere deg hos portugisiske myndigheter. Dette gjøres hos ditt lokale Câmara Municipal, tilsvarende kommunehus i Norge.


Helse

Standarden på helsetilbudet i Portugal er god. For offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet vises det til Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Portugal har et godt utbygd helsevesen med både offentlige og private sykehus. De fleste leger snakker engelsk, men pasienter som ikke snakker portugisisk vil kunne oppleve kommunikasjonsproblemer. Man bør være forberedt på at ventetidene er lange, spesielt ved offentlige klinikker og sykehus.

Innehavere av gyldig europeisk helsetrygdkort har i nødsituasjoner rett til behandling (på offentlige sykehus) på lik linje med oppholdslandets borgere. Husk at helsetrygdekortet ikke dekker hjemreise, behandling i det private helsevesenet eller behandling av sykdommer som ikke er akutte. Informasjon om helsetrygdkortet og hvordan man går fram for å skaffe dette finnes på Helse-Norges hjemmesider.

Det anbefales å tegne privat reise- og sykeforsikring før utreise. Man bør sjekke hva som er inkludert for å være sikker på at den dekker den type aktiviteter man planlegger å gjøre. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Vann fra springen kan trygt drikkes i Portugal, men smakskvaliteten er lavere enn i Norge.