Velg land

Portugal - reiseinformasjon

Portugal er under normale omstendigheter et sikkert land å ferdes og oppholde seg i. For informasjon om covid-19, se under punktet Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å ha gyldige dokumenter og å være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Husk pass. Innreise til Portugal krever vanligvis gyldig norsk pass, eller nasjonalt ID-kort med reiserett slik at du kan legitimere deg som norsk borger. Passet trenger ikke være gyldig utover den planlagte utreisedagen fra Portugal.

Utenlandske borgere med oppholdstillatelse i Norge trenger ikke visum for å reise til Portugal. For mer informasjon om innreise i Portugal se Portugals offisielle turistinformasjon Visit Portugal og Portugals immigrasjonsmyndigheter Entry in Portugal.

Andre reisebevis. Reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) og utlendingspass (blått reisedokument) aksepteres for innreise til Portugal. Reisedokumentet må være gyldig. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge.

Barn under 18. Hvis barn under 18 år reiser alene eller med en voksen som ikke har foreldreansvar, må de ha med en bekreftelse fra foreldre/foresatte der det bekreftes at barnet kan reise inn i og forlate Portugal. Bekreftelsen må signeres av foreldre/foresatte, og bør navngi en voksen som er ansvarlig for barnet under oppholdet. Uten en slik bekreftelse kan barn under 18 år som reiser uten foresatte bli nektet innreise/utreise. Kopi av foreldrenes pass bør legges ved bekreftelsen (se eksempel på en generell bekreftelse).

Barn under 18 år som er bosatte i Portugal må ha med et eget skjema utfylt og signert av foreldre/foresatte hvis de skal reise ut av Portugal uten foresatte. Skjemaet må notarialbekreftes. Se mer informasjon om inn- og utreise for barn under 18 år, inkludert skjema for bosatte i Portugal, på Travelling to Portugal - ePortugal.gov.pt.

Mistet pass. Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort må du melde tapet til portugisisk politi og kontakte ambassaden i Lisboa. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Lisboa og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Opphold ut over tre måneder. For opphold som varer ut over tre måneder i Portugal må norske statsborgere registrere seg hos portugisiske myndigheter. Mer informasjon på nettsidene til portugisiske myndigheter Entry in Portugal. Ved opphold utenfor Norge som varer over seks måneder skal flyttemelding sendes til Skatteetaten. Mer informasjon Melding om flytting fra Norge - Skatteetaten. Både ved kortere og lengre opphold i Portugal anbefales du å registrere ditt opphold i appen Reiseklar eller på reiseregistrering.no.

Trafikk. Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Vær forsiktig både som bilist, fotgjenger og syklist. Norsk førerkort er gyldig i Portugal, men egne regler gjelder ved opphold utover 90 dager.

Terror.  Risikoen for terrorhendelser i Portugal anses som lav.

Demonstrasjoner. Politiske markeringer og demonstrasjoner går stort sett rolig for seg i Portugal. Reisende bør utvise aktsomhet dersom man skulle befinne seg i områder med ulike politiske markeringer eller demonstrasjoner.

Bading. Det kan være sterk strøm og store bølger langs portugisiske strender, og drukningsulykker skjer hvert år. Respekter advarsler på strender knyttet til strøm- og vindforhold. Rødt flagg indikerer forbud mot å gå i vannet. Gult flagg betyr at du kan holde deg i vannkanten, men ikke svømme. Grønt flagg sier at det er sikkert å bade.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge portugisiske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel.

Det er ikke lenger krav om fremvisning av vaksinesertifikat, test eller bevis på gjennomgått sykdom for innreise til Portugal.

En oversikt over lokale restriksjoner og innreiseregler, samt en oversikt over hvor man kan teste seg for covid-19, finnes på Portugals offisielle turistinformasjon: Covid-19 | Measures implemented in Portugal | www.visitportugal.com.

Egne innreiseregler og lokale restriksjoner gjelder for øygruppene Madeira og Asorene. Se mer informasjon på nettsidene Information Covid 19 (visitmadeira.pt) (Madeira) og Travel to the Azores | Visit Azores.

Du kan ringe +351 808 24 24 24 (tast 9 for engelsk) hvis du har symptomer eller mistenker smitte under ditt opphold i Portugal. Her kan du også få informasjon om vaksinering i Portugal. Selvtester kan kjøpes i de fleste supermarkeder og på apotek. En del apotek utfører også antigen hurtigtester. 

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Sykdommer. Opphold i Portugal medfører ingen spesielle sykdomsfarer. Det finnes et bredt tilbud av offentlige og private klinikker og sykehus, og de fleste leger snakker engelsk. Generelt er terskelen lavere i Portugal enn i Norge for å gi medisinsk behandling eller å anbefale operasjon eller inngrep.

Det gis generell anbefaling om å besøke Folkehelseinstituttets nettsider før reise til utlandet.

Innehavere av gyldig europeisk helsetrygdkort har i nødsituasjoner rett til behandling på offentlige sykehus i Portugal. Husk at helsetrygdekortet ikke dekker hjemreise, behandling i det private helsevesenet eller behandling av sykdommer som ikke er akutte, så det anbefales å alltid ha reiseforsikring i tillegg. Mer informasjon på Europeisk helsetrygdkort - helsenorge.no

Drikkevann. Vannet fra springen kan drikkes. 

Det er generelt lite kriminalitet i Portugal, men lommetyveri, veskenapping og bilinnbrudd er ikke uvanlig i områder med mye turisme. Innbrudd i ferieleiligheter forekommer også. Pass godt på verdisaker og ha gjerne vesken i fanget under restaurantbesøk i turisttette områder og på offentlig transport. La ikke verdisaker ligge igjen i bilen selv ved korte stopp på bensinstasjoner og lignende.

Narkotika. I Portugal er narkotika avkriminalisert. Dette betyr ikke at narkotika er legalisert, og man kan få sanksjoner for kjøp, bruk og besittelse. Salg, produksjon og smugling av narkotika er straffbart.

Kjøring i alkohol-/ruspåvirket tilstand gir streng straff.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det portugisiske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio. Nettsidene til Portugals sivilforsvar ProCiv gir informasjon på engelsk og portugisisk.

Skogbrann. På grunn av tørt landskap og høye temperaturer er Portugal utsatt for skogbranner. Skogbranner skjer spesielt i sommerhalvåret, men ikke utelukkende. Faren øker betraktelig dersom det er sterk vind. Reisende, spesielt de som oppholder seg i rurale områder, bør følge nøye med og være forsiktige.

Skogbranner kan være potensielt svært farlige og det oppfordres til å følge lokale myndigheters råd og vær forberedt på at evakuering kan bli nødvendig. Det er strengt forbudt å tenne bål, bruke lighter eller røyke i rurale områder og skog. Oppdatert informasjon om skogbrannrisiko finnes på IPMA - Wildfire Risk. Informasjon om pågående skogbranner: Fogos.pt - Início.

Jordskjelv. Portugal ligger i en jordskjelvutsatt sone. De fleste jordskjelv merkes knapt, men faren for større skjelv med store skader er alltid til stede. På IPMA - Seismic map finnes et kart over seismisk aktivitet i Portugal.

I 2022 er det registrert flere, mindre jordskjelv på øya São Jorge på Asorene. Lokale myndigheter følger situasjonen tett. På nettsidene til sivilforsvaret på Asorene finner du informasjon til publikum: SRPCBA (azores.gov.pt).  

Det er lurt å gjøre seg kjent med hvilke forholdsregler som bør tas i forkant av, under og i etterkant av jordskjelv (se Norsar). Dersom det nettopp har vært et jordskjelv i havområder eller nært kysten, kan det oppstå en tsunami. En tsunami er ikke én stor bølge, men en serie av bølger som kan komme til forskjellige tidspunkt.

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig. Ved å registrere din reise i appen Reiseklar eller på reiseregistrering.no har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på sms eller e-post dersom det skulle oppstå en krisesituasjon.

I Portugal er det lovpålagt å alltid ha med seg gyldig legitimasjon.

Det er avgiftssystem på motorveiene. De grønne filene (Via Verde) er kun for de som har køfribrikke gjennom Via Verde. Enkelte motorveier har kun automatisk betalingssystem. Mer info om betaling på motorveiene finnes på Portugal Tolls Home - Portal de Portagens (portugaltolls.com).

Felles nødnummer i Portugal er 112.

Kontaktinformasjon til Ambassaden i Lisboa og de ulike, honorære konsulatene finnes på Norges ambassade i Lisboa - Noruega em Portugal (norway.no).

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no.

 

Portugal - med Madeira og Azorene. Ill.: Torbjørn Vagstein, DSS
Portugal - med Madeira og Azorene.