Salomonøyene - reiseinformasjon

Det er ingen norsk utenriksstasjon på Salomonøyene, men landet dekkes av ambassaden i Canberra, Australia.

De fleste reiser til Salomonøyene gjennomføres uten spesielle problemer, men reisende oppfordres til å sette seg godt inn i sikkerhetssituasjonen i landet. Kriminalitet er utbredt, og voldelige demonstrasjoner kan forekomme. Se mer om sikkerhetssituasjonen under «sikkerhet». Norske statsborgere trenger ikke visum, og kan oppholde seg på Salomonøyene i tre måneder visumfrittederlagsfritt.

Husk pass: Kun pass godkjennes som identifikasjonsdokument. Norske borgere trenger ikke visum for innreise til Salomonøyene. En besøkstillatelse vil bli utstedt ved ankomst. Besøkstillatelsen er kostnadsfri opptil tre måneder. Pass må være gyldig i minst seks måneder etter avreisedato og det stilles krav om gyldig utreisebillett. Mer informasjon finnes på myndighetenes side om turisme (solomons.gov.sb).

Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende bestemmelser.

Mistet pass: Hvis du mister passet, må du melde tapet til lokalt politi og kontakte ambassaden i Canberra. På grunn av svært store avstander i Oceania, vil det ta tid og påløpe ekstra kostnader å få erstattet pass.

Terror: Risiko for terrorhendelser på Salomonøyene ansees som lav.

Demonstrasjoner: Det kan forekomme politisk ustabilitet. Reisende bør utvise årvåkenhet og følge med på lokale nyheter. Væpnede demonstrasjoner og opptøyer kan forekomme i de store byene. Offentlige protester og arrangementer som trekker store grupper av mennesker kan bli voldelige og politisk spenning kan øke på kort varsel.

Trafikk: Veistandarden er lav.

Offentlig transport: Busser er tilgjengelig på Salomonøyene, men anbefales ikke grunnet lav sikkerhetsmessig standard. Likeledes er det varierende sikkerhetsmessig standard på ferjene som går mellom øyene.

Aktiviteter: Noen deler av landet har fortsatt ueksploderte våpen fra andre verdenskrig. Søk lokale råd og vær forsiktig på fotturer, båtturer eller dykker i disse områdene.

Rådfør deg lokalt om sikre områder for svømming og annen vannsport.

Reisende bør ha reiseforsikring under hele oppholdet, som dekker utgifter som kan oppstå ved sykdom, ulykker og dødsfall.

Sykdommer: Det har blitt påvist spredning av zikaviruset på Salomonøyene. Symptomene er vanligvis milde og mange smittet med zikaviruset blir ikke syke. Mer informasjon finnes her: Råd til gravide og andre reisende om zika (fhi.no).

Se Folkehelseinstituttets informasjon om vaksine og helsefaglige råd ved reise til Salomonøyene.

Sykehus: Helsetjenestene på Salomonøyene består av nasjonale sykehus, distriktsykehus, helsesentre og helseposter. Kvaliteten og tilgangen på disse er varierende.

Det har vært en økning i voldelig kriminalitet rettet mot utlendinger.

Kriminaliteten øker vanligvis i perioder med politisk ustabilitet, rundt jul, før store høytider, i tider med sivil uro. Reiser utenfor Honiara, Gizo og Auki kan innebære ekstra risiko. Det anbefales å unngå å ferdes etter mørkets frembrudd eller tidlig om morgenen.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det myndighetene i Salomonøyene som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Følg med på lokale nyheter og rett deg etter meldinger og råd fra lokale myndigheter i en eventuell krisesituasjon.

Storm: Tropiske sykloner forekommer i den østlige delen av øygruppen fra november til mai.

Vulkaner/jordskjelv: Jordskjelv, vulkanske utbrudd og oversvømmelser forekommer på Salomonøyene. Savo Island nordvest for Honiara er en syklisk aktiv vulkan.

Meld fra til ambassaden i Canberra dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Støtende språk er forbudt og kan medføre bøter og/eller fengselsstraff. Standarder for påkledning og oppførsel er konservative på Salomonøyene.

LHBT+-personer: Seksuelle handlinger mellom personer av samme kjønn er ulovlige og kan straffeforfølges.

Lokale nødnumre:

Politi: 999
Brann: 988
Ambulanse: 911

Det er ingen norsk representasjon på Salomonøyene. Nærmeste ambassade er ambassaden i Canberra.

Nettsiden Norge på Salomonøyene.

Ambassadens nummer for krise og nødsituasjon: +61 2 6270 5700, e-post: emb.canberra@mfa.no

UDs døgnoperative senter: +47 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no  

 

Salomonøyene. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS