Salomonøyene - reiseinformasjon

Det er ingen norsk utenriksstasjon på Salomonøyene, men landet dekkes av ambassaden i Canberra, Australia.

På grunn av utbredelsen av viruset har myndighetene innført innreisenekt for utenlandske borgere. For mer informasjon om koronavirus, se punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 27. AUGUST 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er gjort unntak for enkelte land og områder som enten er eller har vært på EUs tredjelandsliste.

I tillegg til EU/EØS, Sveits og Storbritannia er følgende land og områder unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Ukraina og USA.

Det globale reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass: Kun pass godkjennes som identifikasjonsdokument. Norske borgere trenger ikke visum for innreise til Salomonøyene. En besøkstillatelse vil bli utstedt ved ankomst. Besøkstillatelsen er kostnadsfri opptil tre måneder. Et gebyr tilfaller ved utvidelse opptil seks måneder. Pass må være gyldig i minst seks måneder etter avreisedato, og det stilles krav om gyldig utreisebillett. Mer informasjon finnes på hjemmesidene til Immigration - Ministry of Commerce, Industry, Labour and Immigration.

Det er et krav om å fylle ut en helseerklæring ved ankomst.

Mistet pass: Hvis du mister passet, må du melde tapet til lokalt politi og kontakte ambassaden i Canberra. På grunn av svært store avstander i Oceania, vil det ta tid og påløpe ekstra kostnader å få erstattet pass.

Terror: Risiko for terrorhendelser på Salomonøyene ansees som lav.

Trafikk: Veistandarden er lav. Kjøring i påvirket tilstand er utbredt. Man er pålagt å bli værende på stedet til politiet ankommer skulle en ulykke oppstå, men vær obs hvis det begynner å samle seg en folkemengde og fortsett til nærmeste politistasjon hvis situasjonen føles truende.

Offentlig transport: Busser er tilgjengelig på Salomonøyene, men anbefales ikke grunnet lav sikkerhetsmessig standard. Likeledes er det varierende sikkerhetsmessig standard på ferjene som går mellom øyene.

Koronavirus (covid-19):  På grunn av utbredelsen av viruset har myndighetene innført innreisenekt for utenlandske borgere (med noen unntak). Informasjon om tiltakene kan man lese på internettsidene til Ministry of Health and Medical Services.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Sykdommer: Det har blitt påvist spredning av zikaviruset på Salomonøyene. Zikaviruset kan overføres av mygg eller ved seksuell kontakt. Symptomene er vanligvis milde og mange smittet med zikaviruset blir ikke syke. Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det amerikanske Center for Disease Control and Prevention anbefaler vaksine mot malaria, hepatitt A og tyfus før innreise til Salomonøyene.

Det er ikke fare for gulfeber på Salomonøyene, men det kreves bevis på gulfebervaksine hvis man ankommer fra et land med risiko for gulfeber. Det kreves også bevis på vaksine mot meslinger (datert minst to uker før ankomst) hvis man ankommer fra et land med risiko for meslinger (inklusive besøkende i transitt).

Sykehus: Helsetjenestene på Salomonøyene består av nasjonale sykehus, distriktsykehus, helsesentre og helseposter. Kvaliteten og tilgangen på disse er varierende, både grunnet dårlig økonomi og ødeleggelser ved sykloner og andre naturkatastrofer.

Det ansees som relativt trygt å reise til Salomonøyene, men økt forekomst av tyveri og vold gjør at man bør ta ekstra forholdsregler. Reiser utenfor Honiara, Gizo og Auki kan innebære ekstra risiko, og ferdsel til fattige, utenforliggende strøk og bosetninger bør unngås grunnet høy risiko for kriminalitet.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det myndighetene i Salomonøyene som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Følg med på lokale nyheter og rett deg etter meldinger og råd fra lokale myndigheter i en eventuell krisesituasjon.

Storm: Tropiske sykloner forekommer i den østlige delen av øygruppen fra november til mai.

Vulkaner/jordskjelv: Jordskjelv, vulkanske utbrudd og oversvømmelser forekommer på Salomonøyene. Savo Island nordvest for Honiara er en syklisk aktiv vulkan.

Meld fra til ambassaden i Canberra dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Lokale nødnumre:

Politi: 999

Brann: 988

Ambulanse: 911

Det er ingen norsk representasjon på Salomonøyene. Ansvarlig ambassade er ambassaden i Canberra.

Nettsiden Norge på Salomonøyene.

Ambassadens nummer for krise og nødsituasjon: +61 2 6270 5700, e-post: emb.canberra@mfa.no

UDs døgnoperative senter: +47 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no  

 

Salomonøyene. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS