Velg land

Samoa - reiseinformasjon

Ansvarlig stasjon for landet er ambassaden i Canberra, Australia.

Samoa har løftet alle covid-19-relaterte innreiserestriksjoner og er åpent for innreise, men det er viktig at man holder seg oppdatert på innreiseregler og andre restriksjoner knyttet til helse. Ukentlige flyvninger mellom Australia og Samoa.

Samoa er åpnet for innreise for internasjonale reisende. Vær allikevel oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende bestemmelser.

Husk pass: Kun pass godkjennes som identifikasjonsdokument. Norske borgere trenger ikke visum for innreise til Samoa. Ved ankomst vil man få utstedt et gratis 60 dagers besøksvisum. Ved opphold på mer enn 60 dager må man søke om et utvidet visum ved immigrasjonskontoret i Apia. Dette må gjøres før besøksvisumet går ut.

Ved ankomst må man ha gyldig pass, bevis på videre reise og bevis på at man har nødvendige midler til å betale for oppholdet.  Passet må være gyldig i minst seks måneder etter utreisedato. Mer informasjon finnes på internettsidene til Samoa Immigration.

Mistet pass: Hvis du mister passet, må du melde tapet til lokalt politi og kontakte ambassaden i Canberra. På grunn av svært store avstander i Oceania, vil det ta tid og påløpe ekstra kostnader å få erstattet pass.

Terror: Risiko for terrorhendelser på Samoa ansees som lav.

Trafikk: Kjøring på kvelds- og nattestid kan være farlig grunnet forekomst av dyr langs uopplyste veier.

Generelt: Du kan finne informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Smittevernråd ved reiser - FHI.

Koronavirus (covid-19): Samoas grenser nå åpne for innreise, og covid-19-innreiserestriksjoner er fjernet. Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. Informasjon om covid-19-tiltakene finner du på internettsidene til Ministry of Health og Government of Samoa sin offisielle Facebook-side.

Sykdommer: Smitte av zikaviruset og utbrudd av zikafeber har blitt påvist på Samoa. Reisende bes være påpasselig med myggbeskyttelse. Zikaviruset kan overføres av mygg eller ved seksuell overføring. Symptomene er vanligvis milde og mange smittet med zikaviruset blir ikke syke. Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det er ikke fare for gulfeber på Samoa, men det kreves bevis på gulfebervaksine hvis man kommer fra et land med risiko for gulfeber.

Det amerikanske Center for Disease Control and Prevention anbefaler vaksine mot hepatitt A og tyfus før innreise til Samoa.

Sykehus: Reisende til Samoa må betale for helsetjenester, og det er vanlig å kreve kontant betaling i forkant av behandling.

Det er lav kriminalitet på Samoa. Landet har ingen militærstyrke og kun en liten politistyrke. Landsbyhøvdinger håndhever lover og regler. Voldskriminalitet forekommer svært sjelden, men småtyverier er økende.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det myndighetene i Samoa som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Følg med på lokale nyheter og rett deg etter meldinger og råd fra lokale myndigheter i en eventuell krisesituasjon.

Storm: Samoa er utsatt for sterk vind, stormer, tropiske sykloner og oversvømmelser i regnperioden, særlig fra november til april. Dette kan påvirke flytrafikken og tilgangen på vann og elektrisitet.

Jordskjelv: Samoa ligger i et område med stor seismisk aktivitet, men det er liten fare for et alvorlig jordskjelv. Samoa ble rammet av en tsunami i 2009 som gjorde stor skade.

Meld fra til ambassaden i Canberra dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Man bør alltid be om tillatelse før man tar bilder i en landsby.

LHBT+-personer: Det samoanske samfunnet anses å være tolerante ovenfor transpersoner, men likekjønnede forhold er ikke anerkjent i Samoa, og seksuelle handlinger mellom menn er ulovlig.

Prostitusjon er ulovlig.

Lokale nødnumre:

Politi: 995

Brann: 994

Ambulanse: 996

Det er ingen norsk representasjon på Samoa. Ansvarlig ambassade er ambassaden i Canberra.

Nettsiden Norge i Samoa.

Ambassadens nummer for krise og nødsituasjon: +61 2 6270 5700, e-post: emb.canberra@mfa.no

UDs døgnoperative senter: +47 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no  

Samoa. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS