Velg land

San Marino - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Italia

For nordmenn er pass og id-kort gyldig for utreise eneste gyldige reisedokument. Selv om du kan komme deg inn i San Marino uten pass/id-kort (ingen passkontroll i Norge ved utreise) er pass/id-kort de nødvendige identifikasjonsdokumentene som alle må ha i Italia (som må passeres for å komme til San Marino). Pass/id-kort må også vises ved innsjekking på hoteller. Nordmenn må derfor ha gyldig pass/id-kort før de reiser til San Marino. 

Utlendingspass og reisebevis for flyktninger utstedt av norske myndigheter er gyldige reisedokumenter i San Marino. Innehaver av utlendingspass/reisebevis bør i tillegg medbringe gyldig oppholdstillatelse utstedt av norske myndigheter.

Som for Italia kan det ikke utelukkes gjennomføring av terrorhandlinger i San Marino. Men det er ingenting som tyder på at norske mål i Italia er utsatt, og heller ikke i San Marino hvor det er få norske mål.

Det forekommer få demonstrasjoner som vanligvis forløper fredelig.

Trafikk: Sikkerheten på veier er jevnt over god. Spesielt i turistsesongen kan det være muligheter for kødannelser for se som vil kjøre opp og inn i det historiske sentrum på Monte Titano (vei helt opp).

Norske førerkort er gyldig i San Marino.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel.  Museer, butikker og restauranter er åpne. 

Innreiserestriksjoner: Reglene for innreise til Italia gjelder også for San Marino.  På nettsiden Italia.it finner dere mer informasjon om innreisereglene for Italia, eller se på reisesidene for Italia.

Informasjon om innreise til San Marino finner dere også på hjemmesiden til Utenriksdepartementet til San Marino, eller man kan sende mail til: viaggiareinformati@esteri.sm.  

***

Sykdom: Det er et godt helsesystem i San Marino og godt samarbeid med nabolandet Italia med både offentlige og private sykehus. Bedre hoteller tilbyr ofte egne legetjenester.

Vannet i San Marino er drikkbart, men flaskevann anbefales for tilreisende.

 

Det er lav voldskriminalitet i San Marino, men turister kan være et yndet mål for lommetyver. Det kan også forekomme innbrudd i parkerte biler.

Som i det omliggende land Italia er det også her en viss risiko for jordskjelv. Skogbranner kan forekomme i sommermånedene da det kan være tørt.

Diplomatiske forbindelser mellom Norge og San Marino ble opprettet i 1997 og dekkes i dag fra ambassaden i Roma, jfr. informasjon om kontaktinformasjon og åpningstider

Utenfor åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no  

Det er ikke et norsk honorært konsulat i San Marino. De nærmeste honorære konsulatene ligger i Bologna og Firenze.

Ansvarlig ambassades hjemmeside

 

San Marino. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
San Marino.