San Marino - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Italia

De fleste reiser til San Marino gjennomføres uten spesielle problemer

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island og Malta.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen og Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og grønne land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 10. august 2021.

 

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

For nordmenn er pass eller norsk ID-kort eneste gyldige reisedokument. Selv om du kan reise til Italia uten pass/norsk ID-kort (ingen passkontroll i Norge), kan gyldig reisedokument kreves ved innreise og utreise fra San Marino. Pass/norsk ID-kort må også vises ved innsjekking på hoteller. Nødpass er godkjent for innreise. Pass/ID-kort gyldig for utreise må alltid medbringes for å kunne identifisere seg.

Utlendingspass og reisebevis for flyktninger utstedt av norske myndigheter er gyldige reisedokumenter i San Marino. Innehaver av utlendingspass/reisebevis bør i tillegg medbringe gyldig oppholdstillatelse utstedt av norske myndigheter.

Som for Italia kan det ikke utelukkes gjennomføring av terrorhandlinger i San Marino. Det forekommer få demonstrasjoner som vanligvis forløper fredelig. 

Trafikk: Sikkerheten på veier er jevnt over god. Spesielt i turistsesongen kan det være muligheter for kødannelser. Norske førerkort er gyldig i San Marino.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. Munnbind er påbudt både innendørs og ute og man må holde en meters avstand. Museer, butikker og restauranter er åpne. 

Innreiserestriksjoner: Reisende som kommer fra andre land enn Italia og Vatikanstaten må kunne legge fram bevis på at de har tatt covid-19-vaksine eller blitt friskmeldt for covid-19 de siste seks månedene. Man kan også vise til negativ PCR-test tatt senest 48 timer før innreise. Denne informasjonen må sendes til laboratorio.analisi@iss.sm for godkjenning. For øyeblikket kan man kun komme inn i San Marino hvis man kommer fra en gul sone i Italia (se landinfo for Italia).

For mer informasjon vedrørende innreise til San Marino kan man sende e-post til: viaggiareinformati@esteri.sm.  

Sykdom: Det er et godt helsesystem i San Marino. Videre er det samarbeid med italienske offentlige og private sykehus. Enkelte hoteller tilbyr egne legetjenester.

Det er lav voldskriminalitet i San Marino, men turister kan være et yndet mål for lommetyver. Det kan også forekomme innbrudd i parkerte biler.

Som i det omliggende land Italia er det også her en viss risiko for jordskjelv. Skogbranner kan forekomme i sommermånedene da det kan være tørt.

Diplomatiske forbindelser mellom Norge og San Marino ble opprettet i 1997 og dekkes i dag fra ambassaden i Roma, jfr. informasjon om kontaktinformasjon og åpningstider

Utenfor åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no  

Det er ikke norsk honorær utenriksstasjon i San Marino. De nærmeste honorære utenriksstasjonene ligger i Bologna og Firenze.

Ansvarlig ambassades hjemmeside

 

San Marino. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
San Marino.