San Marino - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Italia

De fleste reiser til San Marino gjennomføres uten spesielle problemer

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18. JANUAR - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende områder i Norden:

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Östra Savolax, Mellersta Österbotten, Södra Savolax, Lappland, Norra Savolax, Satakunta og Syd-Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 1. mars 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

San Marino er en populær turistdestinasjon, spesielt i sommerhalvåret. Mange reiser dit i forbindelse med at de likevel har lagt ferien sin til nabolandet Italia. Til tross for at landet bare har om lag 32.000 innbyggere har de årlig over to millioner besøkende. San Marino er inkludert i Schengen, men pass må alltid medbringes idet man ikke kommer seg til San Marino uten å reise gjennom Italia hvor man må kunne indentifisere seg. Brutto nasjonalprodukt per innbygger i San Marino er meget høyt. Levestandarden er sammenlignbar med øvrige deler av Nord-Italia.

Diplomatiske forbindelser mellom Norge og San Marino ble opprettet i 1997 og dekkes i dag fra ambassaden i Roma, jfr. informasjon om kontaktinformasjon og åpningstider

Det er ikke et norsk honorært konsulat i San Marino. De nærmeste honorære konsulatene ligger i Firenze og Bologna.

Som for Italia kan det ikke utelukkes gjennomføring av terrorhandlinger i San Marino. Men det er ingenting som tyder på at norske mål i Italia er utsatt, og heller ikke i San Marino hvor det er få norske mål.

Det er lav voldskriminalitet i San Marino, men turister kan være et yndet mål for lommetyver. Det kan også forekomme innbrudd i parkerte biler.

Sikkerheten på veier er jevnt over god. Spesielt i turistsesongen kan det være muligheter for kødannelser for se som vil kjøre opp og inn i det historiske sentrum på Monte Titano (vei helt opp).

Det forekommer få demonstrasjoner som vanligvis forløper fredelig.

Som i det omliggende land Italia er det også her en viss risiko for jordskjelv. Skogbranner kan forekomme i sommermånedene da det kan være tørt.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i San Marino oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no Dette gjelder også nordmenn som er fastboende i Italia og hyppig besøker San Marino. Bare ved en slik registrering vil ambassaden ha oversikt over hvilke nordmenn som befinner seg i San Marino ved en eventuell krisesituasjon.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Lokalt nødnummer i San Marino er 112 (som for Italia)

I krise og nødsituasjon oppfordres nordmenn til å kontakte ambassaden i Roma. Kontaktinformasjon i ambassadens åpningstid: +47 23 95 29 00, e-post emb.rome@mfa.no.  Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf. +47 23 95 00 00 e-post: UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

San Marino er en del av Schengen-området. Før du reiser til San Marino, sørg for at du har pass, europeisk helsetrygdkort og gyldig reiseforsikring. 

For nordmenn er pass eneste gyldige reisedokument. Selv om du kan komme deg inn i San Marino uten pass (ingen passkontroll i Norge ved utreise) er pass det nødvendige identifikasjonsdokument som alle må ha i Italia (som må passeres for å komme til San Marino). Pass må også vises ved innsjekking på hoteller. Nordmenn må derfor ha gyldig pass før de reiser til San Marino. 

Utlendingspass og reisebevis for flyktninger utstedt av norske myndigheter er gyldige reisedokumenter i San Marino. Innehaver av utlendingspass/reisebevis bør i tillegg medbringe gyldig oppholdstillatelse utstedt av norske myndigheter.


Helse

Det er et godt helsesystem i San Marino og godt samarbeid med nabolandet Italia med både offentlige og private sykehus. Bedre hoteller tilbyr ofte egne legetjenester.

Vannet i San Marino er drikkbart, men flaskevann anbefales for tilreisende.


Praktisk informasjon

Myntenheten i San Marino er euro, selv om de formelt ikke er med i eurosamarbeidet (egen avtale). San Marino preger også sine egne euromynter. De fleste kredittkort kan anvendes.

San Marino deltar i Schengen-samarbeidet som Italia. Pass må likevel medbringes, som eneste fullgode norske legitimasjon.

Mange butikker er stengt midt på dagen, omtrent mellom kl. 13.00 og kl. 16.00. De fleste butikkene er stengt søndager og offentlige helligdager. I turistsesongen holder enkelte butikker i de mest utpregete turistområdene åpent både midt på dagen og til kl. 22.00.

Offisielle helligdager i San Marino (2015): 1. januar, 6. januar, 3. februar, 25. mars, 1. april (regentinnsettelse), 5. april, 6 april, 1. mai, 4. juni, 28. juli, 15. august, 3.september, 1. oktober (regentinnsettelse), 1. november, 2. november, 8. desember, 25. desember, 26. desember og 31. desember.

Nødnummer i San Marino: Felles nødnummer er 112 (som i Italia)