San Marino - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Italia

San Marino er et trygt land å ferdes og oppholde seg i. Reisende i San Marino er pliktig til å kunne presentere gyldig pass eller nasjonalt id-kort med reiserett hvis de blir bedt om det.

For nordmenn er pass og nasjonalt id-kort med reiserett eneste gyldige dokumentasjon. Grensen inn til San Marino er åpen, men pass/nasjonalt id-kort må presenteres ved innsjekking på hoteller.

Utlendingspass og reisebevis for flyktninger utstedt av norske myndigheter er gyldige reisedokumenter i San Marino. Innehaver av utlendingspass/reisebevis bør i tillegg medbringe gyldig oppholdstillatelse utstedt av norske myndigheter.

San Marino er et lite og velfungerende land å besøke. De fleste reiser til San Marino er problemfrie og uten uforutsette hendelser.

Trafikk: Sikkerheten på veiene er jevnt over god. Det er allikevel stor sannsynlighet for kødannelser for de som vil kjøre opp og inn i det historiske sentrum på Monte Titano (vei helt opp), spesielt i turistsesongen.

Norske førerkort er gyldig i San Marino.

Sykdom: Det er et godt helsesystem i San Marino og godt samarbeid med nabolandet Italia med både offentlige og private sykehus. Noen hoteller tilbyr ofte egne legetjenester.

Drikkevann: Vannet i springen kan drikkes, men flaskevann anbefales for tilreisende.

Nødnummeret er 112

Det er viktig å ha gyldig reiseforsikring gjennom hele reisen.

Det er lav voldskriminalitet i San Marino, men turister kan være et yndet mål for lommetyver. Det kan også forekomme innbrudd i parkerte biler.

Som i det omliggende land Italia er det også her en viss risiko for jordskjelv. Skogbranner kan forekomme i sommermånedene da det kan være tørt.

Diplomatiske forbindelser mellom Norge og San Marino ble opprettet i 1997 og dekkes i dag fra ambassaden i Roma, jfr. informasjon om kontaktinformasjon og åpningstider

Utenfor åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no  

Det er ikke et norsk honorært konsulat i San Marino. De nærmeste honorære konsulatene ligger i Bologna og Firenze.

Ansvarlig ambassades hjemmeside

 

San Marino. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
San Marino.