Forsiden

Sør-Korea - reiseinformasjon

Sør-Korea er åpent for innreise, og det er ikke lenger reiserestriksjoner på grunn av covid-19. Innreisende må fylle ut et helseskjema ved ankomst eller i appen Q-code (Quarantine covid19 defence). Personer med norsk pass trenger ikke å søke om visum, men må søke om K-ETA, et elektronisk reisegodkjenningssystem. Se mer informasjon under innreise. Sør-Korea er generelt et trygt land å reise til.

K-ETA. Sør-Korea har introdusert et elektronisk reisegodkjenningssystem (Korea Electronic Travel Authorization – forkortet K-ETA) for landene med visumfrihet til Sør-Korea. Dette gjelder fra 1. september 2021. Norske borgere som planlegger reise til Sør-Korea må søke om K-ETA minimum 72 timer før ombordstigning på fly/skip. K-ETA gjelder for flere reiser og er gyldig i to år. Mer informasjon om K-ETA  og hvordan man søker om dette finnes på denne siden: Korea Electronic Travel Authorization.  

Covid-19-test. Fra 1. oktober 2022 er det ikke lenger krav om negativ PCR- eller antigentest før innreise eller etter ankomst. Innreisende må fylle ut et helseskjema ved ankomst eller i appen Q-code (Quarantine covid19 defence), der man må oppgi hvilket land man reiser fra og eventuelle symptomer.

Utreise. Ved utreise vil passkontrollen be om å se det passet man reiste inn på. Dersom nytt pass i mellomtiden er utstedt, må det makulerte forevises, eller det nye være registrert på Immigration Office.

De fleste reiser til Sør-Korea gjennomføres uten spesielle sikkerhetsmessige utfordringer.

Trafikk. Den største risikoen er knyttet til ferdsel på veiene og trafikksikkerhet.

Terror. Faren for terrorhandlinger anses som lav.

Flomfare. Sør-Korea rammes regelmessig av flom i monsuntiden som kan forårsake jordras og oversvømmelser. Tidvis forekommer det også sykloner med store ødeleggelser særlig i kystområdene.

Demonstrasjoner. Særlig i hovedstaden Seoul er det ofte  demonstrasjoner av ulik art. Disse er vanligvis fredelige og er som regel rettet mot myndighetene. Demonstrasjoner kan likevel føre til stort politioppbud og stengte veier i sentrale deler av Seoul.

Nord-Korea. Spenningsnivået i regionen kan endres raskt og har ofte vist seg å øke i tiden rundt de årlige militærøvelsene i regi av Sør-Korea og USA (mars og august). Nord-koreanske våpentester og økt spenningsnivå påvirker vanligvis ikke dagliglivet i Sør-Korea.

Covid-19:  For oppdatert informasjon om covid-19 i Sør-Korea, se Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA). KDCA har opprettet en egen hotline for personer som mistenker at de er smittet av covid-19. Nummeret dit er 1339. Tjenesten tilbyr engelskspråklig tolketjeneste og kan opplyse om nærmeste sted der tester utføres.

***

Helsesituasjonen i Sør-Korea er god, og standarden på sykehusene er god.  Luftkvaliteten kan til tider være veldig dårlig.

De største sykehusene har ofte en egen internasjonal klinikk med engelskspråklig personell som bistår med medisinske og praktiske spørsmål. I tillegg finnes en rekke private internasjonale klinikker med engelskspråklig personell.

Vaksine. Folkehelseinstituttet anbefaler vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. For lengre opphold i områder med dårlige sanitære forhold, anbefales vaksine mot hepatitt A og B, tyfoidfeber, tuberkulose, japansk encefalitt og rabies.

Kriminalitet. Sør-Korea er å anse som et trygt og sikkert land, og det er generelt meget lite kriminalitet som rammer vanlige borgere.

Tyveri. Veskenapping, lommetyveri og ran er ikke utbredt. Det er likevel best å ta vanlige forholdsregler.

Jordskjelv forekommer jevnlig i Sør-Korea, særlig på østkysten. Sentrum for skjelvene ligger normalt øst og sør for Seoul.

Tyfoner og oversvømmelser rammer landet hvert år, men gode varslingssystemer hindrer alvorlige konsekvenser.

Det er viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert gjennom internett, tv og radio. Sør-koreanske myndigheter har også utviklet en nyttig engelskspråklig app som anbefales: «Emergency Ready App».

I krise- og nødsituasjon kan ambassaden kontaktes.

Lovbrudd i Sør-Korea. Enkelte lovbrudd straffes hardt. Blant annet vil besittelse, bruk eller salg av illegale rusmidler kunne føre til lange fengselsstraffer eller store bøter. Man kan også risikere å miste eller bli nektet å fornye visum.

LHBTI. Det er generelt trygt å reise som LHBTI i Sør-Korea, men det finnes ingen anti-diskrimineringslov som beskytter LHBTI-personer mot hatkriminalitet. Det er flere kristne samfunn som protesterer høylytt mot homofili, inkludert i områder med mange turister.

Lokale nødnumre:

Politi 112
Brann, nødredning og akutt medisinsk behandling 119
Sykdomsrapport og -informasjon 1339
Korea Travel Hotline 1330
Lost and found 112
Reiseinformasjon (Sør-Koreas turistinformasjon)

Ambassadens hjemmeside (inkl. kontaktinformasjon)

Kontaktinformasjon konsulatet i Busan: Honorary Consulate in Busan - Norway in South Korea

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: udops@mfa.no 

 

Sør-Korea. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Sør-Korea.