Sør-Korea - reiseinformasjon

Spredningen av koronaviruset påvirker hele det internasjonale samfunnet, og tiltak for sosial distansering er også gjeldende i Sør-Korea. 13. april 2020 innførte Sør-Korea midlertidig opphevelse av visumfriheten for borgere fra 90 land, inkludert Norge. Norske borgere som ønsker å reise til Sør-Korea må kontakte en sør-koreansk ambassade for å søke visum. Det er også innført 14 dagers obligatorisk karantene for alle innreisende, samt obligatorisk koronatest for alle reisende fra Europa. Personer som oppholder seg i Sør-Korea med langtidsvisum, og som ønsker å reise ut av landet og tilbake igjen, må ha en såkalt «re-entry permit» og legeattest.  For øvrig informasjon om koronavirus, se punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 10. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Östra Savolax, Kajanaland, Satakunta, Syd-Österbotten, Vasa og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 25. mai 2021

Snarveier:

Sikkerhet

Siden starten av 2018 har det vært ny direkte kontakt mellom myndigheter i Nord- og Sør-Korea, samt mellom Nord-Korea og USA. Som følge av dette har spenningen på Korea-halvøyen vært lavere den siste tiden. Tidligere har perioder med diplomatisk kontakt blitt avbrutt av nye tester av kjernefysiske våpen og missiler i regi av Nord-Korea (DPRK). Spenningsnivået i regionen kan endres raskt. Spenningen har ofte vist seg å øke i tiden rundt de årlige militærøvelsene i regi av Sør-Korea og USA, det vil si i mars og august. Nord-koreanske tester og påfølgende økt spenning har vanligvis ikke påvirket dagliglivet i Sør-Korea.

Norske borgere som oppholder seg i landet i kortere eller lengre tid, oppfordres til å registrere sine kontaktopplysninger på reiseregistrering.no.

På ambassadens hjemmesider kan man lese anbefalinger om hva den enkelte bør gjøre før og under en eventuell krise.

Sør-koreanske myndigheter har utviklet en nyttig engelskspråklig app som kan lastes ned til mobiltelefon/nettbrett: «Emergency Ready App».

De fleste reiser til Sør-Korea gjennomføres uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til ferdsel på veiene og trafikksikkerhet.

Risiko for terrorhendelser ansees som lav. Sør-Korea er å anse som et trygt og sikkert land hvor veskenapping, lommetyveri og ran ikke er utbredt. Det er likevel alltid best å ta vanlige forholdsregler.

Sør-Korea rammes regelmessig av flom i monsuntiden som kan forårsake jordras og oversvømmelser. Tidvis forekommer det også sykloner som medføre store ødeleggelser langs kysten. Lytt til lokale varsler.

Spesielt i sentrale deler av Seoul forekommer demonstrasjoner med jevne mellomrom. Disse er vanligvis fredelig og er som regel rettet mot myndighetene. Demonstrasjoner kan likevel føre til stort politioppbud og stengte veier i sentrale deler av Seoul.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring

Lokale nødnumre: Politi 112, brann 119, medisinsk nødhjelp 1339, Korea Travel Hotline 1330, Lost and Found 112.

I krise og nødsituasjon kan ambassaden kontaktes. Kontaktinformasjon finnes på Norgesportalen – ambassadens hjemmeside

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no.

 


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Med gyldighet fra 13. april  har sør-koreanske myndigheter midlertidig opphevet visumfrihet for borgere fra 90 land, inkludert Norge. Korttidsvisum (type C1 og C3) som er utstedt av sør-koreansk ambassade til og med 5. april er ikke lengre gyldig. Norske borgere som ønsker å reise til Sør-Korea bør ta kontakt med nærmeste sør-koreanske ambassade for å søke eventuelt nytt visum og mer informasjon. Langtidsvisum som allerede er utstedt er fortsatt gyldig for innreise.

Personer som oppholder seg i Sør-Korea med langtidsvisum, og som ønsker å reise ut av landet og tilbake igjen, må fra 1. juni ha et såkalt «re-entry permit». En slik tillatelse til å returnere til Sør-Korea fås ved søknad til immigrasjonsmyndighetene, og det skal søkes om før man reiser ut. Dersom man reiser ut av landet uten å ha søkt om tillatelse til å returnere, vil visumet man har gjøres ugyldig, og må man søke nytt visum for å kunne reise tilbake.

Alle reisende som innvilges «re-entry permit» må fremvise en legeattest som viser at man har fullført en medisinsk sjekk mindre enn 48 timer før tidspunktet for retur, som vurderer alle symptomer på covid-19 (feber, hoste, frysninger, hodepine, pustebesvær, muskelsmerter, andre lungesymptomer). Denne skal signeres av ansvarlig lege og utstedes på brevpapir fra medisinsk institusjon. Fra 8. januar må alle som ankommer Sør-Korea fremvise en negativ covid-19-test ved boarding, som skal være tatt ikke senere enn 72 timer før ankomst, for å kunne returnere. Testresultatet må være på enten koreansk eller engelsk. Hvis det er på et annet språk, kreves notarialbekreftelse for å være gyldig.

Kravene knyttet til «re-entry permit» gjelder ikke for reisende med følgende visum: A-1, A-2, A-3 og F-4, men disse må også ha negativ covid-19-test. Personer som er innvilget unntak fra karantene/isolasjon er også unntatt fra kravet om legeattest.

For de til enhver tid gjeldende visumregler, kontakt Sør-Koreas ambassade i Oslo eller Korea Immigration Service Hotline: 1345.

Med virkning fra 1. april er det innført obligatorisk 14 dagers karantene for alle innreisende til Sør-Korea. Dersom man ikke har eget bosted, vil man bli transportert til et eget mottakssenter. Per i dag er kostnaden per døgn 150.000 koreanske won, det vil si om lag 1200 kroner med gjeldende valutakurs.

Fra 8. januar vil det stilles krav om negativ covid-19-test ved innreise til Sør-Korea, som skal være tatt ikke senere enn 72 timer før ankomst, samt test for covid-19 etter ankomst. Testresultatet for testen før avreise må være på enten koreansk eller engelsk. Hvis det er på et annet språk kreves notarialbekreftelse for å være gyldig. Reisende må vise frem negativt testresultat ved boarding. Reisende som er uten symptomer på sykdom, og som har nasjonalt ID-kort (alien registration card) og langtidsvisum, skal ta covid-19-test i løpet av de tre første dagene i landet. Alle andre reisende testes på flyplassen ved ankomst.

Karantene er pålagt for alle innreisende, også om testen viser negativt resultat. Ved positivt resultat blir man innlagt ved sykehus eller lokalt behandlingssenter.

Ved ankomst må man fylle ut en helseerklæring, man må opplyse om telefon/bosted i Sør-Korea og man må laste ned programvare på sin egen mobiltelefon som brukes til å rapportere inn opplysninger om egen helse. Informasjon om prosedyrer gis ved ankomst.

Ved utreise vil passkontrollen be om å se det passet man reiste inn på. Dersom nytt pass i mellomtiden er utstedt, må det makulerte forevises, eller det nye være registrert på Immigration Office.

Oversittelse av lovlig opphold fører til straffegebyr som må betales før utreise, eventuelt til utvisning. Søknad om forlenget opphold må gjøres to måneder før tillatelsen går ut. Prosedyren for søknad om forlengelse, samt annen nyttig informasjon, finnes på hjemmesidene til Korea Immigration Service.

Flyselskapene gjør fortsatt kontinuerlig endringer i sine ruter, inkludert en rekke kanselleringer. Reisende bør derfor holde nær kontakt med sitt flyselskap.

Mange land, inkludert Norge, har innført innreisebegrensninger for personer som kommer fra opphold i Sør-Korea. En oversikt over noen av endringene finnes på Travel news powered by Iata Timatic, men listen er ikke uttømmende, og både land og flyselskaper vil kunne gjøre endringer fortløpende.


Helse

Koronavirus (covid-19): Koreanske myndigheter bruker et fem-trinns beredskapssystem for sosial distansering, hvor 1 er det laveste nivået og 3 det høyeste. Myndighetene justerte 15. februar reglene for sosial distansering til nivå 2 (tredje høyeste nivå) i Seoul, Incheon og Gyeonggi, og nivå 1,5 (nest laveste) i resten av landet. Dette gjelder frem til 2. mai 2021. Det er i tillegg opprettet et midlertidig forbud mot samlinger med over fire personer i hele landet, og folk er bedt om å unngå sosiale sammenkomster. Kafeer, utesteder, restauranter, og treningssentre må stenge kl. 22:00. I tillegg er det egne regler for sosial distansering på regionalt nivå. Terskelen for testing er svært lav, og helsemyndighetene gjennomfører også kampanjer med mål om at flest mulig tester seg.  ​  

Sør-koreanske myndigheter har innført det de kaller «Everyday Life Quarantine scheme». Dette er et sett med forholdsregler som befolkningen bør ta for å hindre spredning av covid-19. De viktigste forholdsreglene er: Ikke gå ut dersom du har feber eller er syk. Hold god avstand til andre mennesker. Husk håndvask og hostehygiene, og bruk munnbind i det offentlige rom (påbudt i Sør-Korea). Ved å laste ned applikasjonen EmergencyReadyApp på mobiltelefon vil man få tilsendt råd fra lokale myndigheter (engelsk oversettelse er automatisk). Norske reisende oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no slik at man kan få informasjon fra ambassaden på sms eller e-post.  Husk også å avregistrere deg når oppholdet er over.

For oppdatert informasjon om covid-19 i Sør-Korea, se Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA). KDCA har opprettet en egen hotline for personer som mistenker at de er smittet av covid-19. Nummeret dit er 1339. Tjenesten tilbyr engelskspråklig tolketjeneste og kan opplyse om nærmeste sted der tester utføres.

Se også øvrig informasjon om antall smittede og råd fra sør-koreanske myndigheter.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Den generelle helsesituasjonen i Sør-Korea er god, og standarden på sykehusene er god. Reisende til Sør-Korea oppfordres til å ta fornuftige forholdsregler, og det er som regel magesykdommer man kan få med seg hjem fra en ferie- eller jobbreise. Vann bør kjøpes på flaske, eller filtreres før inntak. Luftkvaliteten kan til tider være veldig dårlig, det skyldes lokal luftforurensning og langtransportert luftforurensning fra Kina.

De største problemene i møte med helsevesenet er gjerne språkbarrieren og de kulturelle egenheter ved omsorg og pleie. De største sykehusene har imidlertid en internasjonal klinikk med engelskspråklig personell som bistår med medisinske og praktiske spørsmål. I tillegg finnes en rekke private internasjonale klinikker hvor det også er engelskspråklig medisinsk personell.

Malaria kan i liten grad forekomme i nordvestlige områder (Gyeonggi- og Gangwon-provinsen). 

Folkehelseinstituttet anbefaler vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert tiende år. For lengre opphold i områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, anbefales vaksine mot hepatitt A og B, tyfoidfeber, tuberkulose, japansk encefalitt og rabies.

Man kan få tak i alle typer medisiner, om enn noen ganger fra andre legemiddelprodusenter. 

Innførsel av medisiner som ikke inneholder narkotiske stoffer, kan importeres i små kvanta for eget bruk dersom det medbringes en bekreftelse fra lege. Informasjon om innførsel av medisiner er å finne på det lokale helsedepartementets hjemmeside.

 


Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Sør-Korea er  +82.  
Tidsforskjellen til Norge er + sju timer om sommeren og + åtte timer om vinteren. 

Internettdomenet er  .kr

Elektrisitet:  Normalt 220 volt og 60 perioder, men enkelte eldre boliger har fortsatt 110 volt. Stikkontakter er av samme type som i Norge. Man behøver derfor ikke ta med strømadapter.

Mobilnettet (CDMA) er eget for Sør-Korea. Norsk GSM mobil kan ikke brukes, men norske 3G-telefoner fungerer. Mobiltelefon kan leies hos operatører på flyplassen og på en rekke forskjellige steder i landet, eksempelvis hoteller. SK Telecom har avtale med Telenor og Netcom og leier ut mobiler hvor man kan bruke norsk simkort. Disse fungerer ikke alltid så bra, og service foregår som oftest på koreansk.

Myntenheten er sør-koreanske won (KRW). I det siste har valutakursen ligget på godt over 70 kroner per 10.000 won.

De største kredittkortene som Visa, American Express, MasterCard etc. aksepteres på hoteller og de fleste forretninger. Man kan bruke kredittkort i minibanker som er merket med Global Service eller "foreign card acceptable".

Normale åpningstider er for butikker: ca. 10.00-22:00, bank: 09.00-16.00 (stengt lørdag og søndag), post: 09.00-18.00 (lørdag 09.00-13.00 på enkelte kontorer, stengt søndag), offentlige kontorer: 09.00-18.00 (november – februar 09.00-17.00, stengt lørdag og søndag)

Nasjonale helligdager: Januar (1.nyttårsdag), 18. – 20. februar 2015 (koreansk nyttår), 1. mars, 5. mai (barnas dag), 25. mai (Buddhas fødselsdag), 6. juni (minnedag for de falne), 17. juli (grunnlovsdag), 15. august (frigjøringsdag), 26. – 28. september 2015 (Chuseok/koreansk høsttakkefest), 3. oktober (grunnleggelsesdag), 9. oktober (Hangeul dag), 1. juledag.

Drikkepenger/tipsing på restauranter eller andre steder er ikke vanlig. Koreansk er det daglige språket i Sør-Korea. Samfunnet er preget av en hierarkisk struktur. Dersom du ønsker å si noe på koreansk, anbefales det at du passer på å bruke en av de høflige talemåtene. Den unge generasjonen snakker litt engelsk, men kunnskapen er begrenset.

Det kan være nyttig å lære seg enkle regler for sør-koreansk skikk og bruk. Ikke berør hodet til en voksen, bukk lett når du takker for noe, og ta imot og gi med begge hender. Relasjonene mellom menneskene er i stor grad bestemt av hierarkiet mellom ung og voksen. Tilby derfor alltid sete til de eldre på buss eller t-bane, og vær generelt ekstra høflig overfor de som er eldre enn deg.

Sør-koreanere kler seg formelt både i arbeidssammenheng og til hverdags. De fleste bedrifter krever at man går med dress til jobb, men slips er ofte valgfritt. Kvinner bør unngå å gå med topper som viser for mye skuldre eller utringing, og i jobbsammenheng er det vanlig med høyhælede sko. Skjørtelengden er ofte kortere enn det som er vanlig i Norge.

Vinteren er kald og tørr, sterkt preget av kalde luftstrømmer fra Sentral-Asia, men med mye solskinn. Våren er kort med en intens blomstringsperiode. Sommeren er varm og fuktig. Sommerklimaet påvirkes av den østasiatiske monsunen som gir regntid også i Sør-Korea. Høsten er tørr og klar.  Vår og høst er de beste årstidene, da det er behagelige temperaturer og mye sol.

Det innenlandske flynettet er godt utbygd. Togene er komfortable og raske.  Bussnettet dekker hele landet, men det kan være litt vanskelig å orientere seg med tanke på hvilken buss som går hvor. Hovedstadens t-banenett er veldig bra. Det finnes også en «subway app» på engelsk som gir informasjon over rutetider, den gjør det enkelt å ta seg rundt når man ikke er kjent.

Reisende bør alltid ha et identifikasjonskort med seg.  Ved spørsmål om hjelp til oversetting eller reiseinformasjon, ring 1330 (02-1330 fra mobil utenfor Seoul).  En tospråklig operatør vil hjelpe deg.