Sør-Korea - reiseinformasjon

Sør-Korea anses som et trygt land å reise til, med lite kriminalitet. Luftforurensningen er høy deler av året, og kraftig regn og flom kan forekomme i monsunsesongen. Personer med norsk pass trenger ikke å søke om visum for opphold opptil 90 dager. Det anbefales å registrere opphold og ta vanlige forholdsregler.

Visum: Personer med norsk pass trenger ikke å søke om visum til Sør-Korea for opphold inntil 90 dager. Dersom du reiser inn i Sør-Korea med et langvarig visum, må passet ditt være gyldig i minimum seks måneder fra innreisetidspunktet. Det gjelder ingen særlige regler om passets gyldighetstid for kortvarige visum. Passet ditt må i alle tilfeller være gyldig under hele oppholdet i Sør-Korea.

K-ETA: Sør-Korea har introdusert et elektronisk reisegodkjenningssystem (Korea Electronic Travel Authorization – forkortet K-ETA) for landene med visumfrihet til Sør-Korea. Norge er midlertidig unntatt K-ETA, og det er derfor ikke behov for å søke om dette før innreise. Mer informasjon om K-ETA finnes på denne siden: Korea Electronic Travel Authorization.

Passets gyldighetstid: Passet ditt må være gyldig under hele oppholdet i Sør-Korea. Du bør holde av minst én tom side i passet for inngangsstempel.

Nødpass: Norske statsborgere kan reise inn i Sør-Korea med nødpass, med mindre det fremgår noe annet av nødpasset.

Legemidler: Det må innhentes forhåndsgodkjenning fra koreanske myndigheter ved innførsel av legemidler som inneholder kontrollerte stoffer (narkotiske eller psykoaktive stoffer). Godkjenningsprosedyren tar omtrent 10 arbeidsdager. Det er ikke nødvendig å innhente forhåndsgodkjenning ved innførsel av legemidler som ikke inneholder kontrollerte stoffer. I slike tilfeller, er det tilstrekkelig å fremvise legeerklæring. Ved innførsel uten forhåndsgodkjenning, er det ikke tillatt med større legemiddeldoser enn tilsvarende 90 dagers (3 måneders) egenbruk. Legemiddelets innpakning og pakningsvedlegg med informasjon om legemiddelets innhold, kan kreves fremvist. Ved innførsel av legemidler som etter koreanske regler anses som reseptbelagte, må det i alle tilfeller innhentes forhåndsgodkjenning fra koreanske myndigheter. Mer informasjon finnes på disse sidene:

Utreise: Ved utreise må du fremvise for passkontrollen det passet som du reiste inn med. Dersom nytt pass er utstedt i mellomtiden, må enten det nye passet være registrert hos koreanske innreisemyndigheter, eller så må det makulerte passet fremvises.

De fleste reiser til Sør-Korea gjennomføres uten spesielle sikkerhetsmessige utfordringer.

Trafikk: Den største risikoen er knyttet til ferdsel på veiene og trafikksikkerhet.

Terror: Faren for terrorhandlinger anses som lav.

Flom og kraftig regn: Sør-Korea rammes regelmessig av flom i monsuntiden som kan forårsake jordras og oversvømmelser. Tidvis forekommer det også sykloner med store ødeleggelser særlig i kystområdene.

Demonstrasjoner: Særlig i hovedstaden Seoul er det ofte  demonstrasjoner av ulik art. Disse er vanligvis fredelige og er som regel rettet mot myndighetene. Demonstrasjoner kan likevel føre til stort politioppbud og stengte veier i sentrale deler av Seoul.

Nord-Korea: Spenningsnivået i regionen kan endres raskt og har ofte vist seg å øke i tiden rundt de årlige militærøvelsene i regi av Sør-Korea og USA (mars og august). Nord-koreanske våpentester og økt spenningsnivå påvirker vanligvis ikke dagliglivet i Sør-Korea.

App for sikkerhet: Koreanske myndigheter har utviklet en engelskspråklig app som du kan laste ned der du laster ned apper. Applikasjonen er tilgjengelig under navnet: «Emergency Ready App».

Helsesituasjonen i Sør-Korea er god, og standarden på sykehusene er god.  Luftkvaliteten kan til tider være veldig dårlig.

De største sykehusene har ofte en egen internasjonal klinikk med engelskspråklig personell som bistår med medisinske og praktiske spørsmål. I tillegg finnes en rekke private internasjonale klinikker med engelskspråklig personell.

Vaksine: Folkehelseinstituttet anbefaler vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. For lengre opphold i områder med dårlige sanitære forhold, anbefales vaksine mot hepatitt A og B, tyfoidfeber, tuberkulose, japansk encefalitt og rabies.

Kriminalitet. Sør-Korea er å anse som et trygt og sikkert land, og det er generelt meget lite kriminalitet som rammer vanlige borgere.

Tyveri. Veskenapping, lommetyveri og ran er ikke utbredt. Det er likevel best å ta vanlige forholdsregler.

Jordskjelv forekommer jevnlig i Sør-Korea, særlig på østkysten. Sentrum for skjelvene ligger normalt øst og sør for Seoul.

Tyfoner og oversvømmelser rammer landet hvert år i løpet av sommerens regntid, vanligvis i juni og juli. Det er gode varslingssystemer som vanligvis hindrer alvorlige konsekvenser. De som reiser i regntiden bør overvåke prognosene for kraftig nedbør på nettstedet til Korea Meteorological Administration og følge alle råd gitt av lokale myndigheter.

Det er viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert gjennom internett, tv og radio. Sør-koreanske myndigheter har også utviklet en nyttig engelskspråklig app som anbefales: «Emergency Ready App».

I krise- og nødsituasjon kan ambassaden kontaktes.

Lovbrudd i Sør-Korea: Enkelte lovbrudd straffes hardt. Blant annet vil besittelse, bruk eller salg av illegale rusmidler kunne føre til lange fengselsstraffer eller store bøter. Man kan også risikere å miste eller bli nektet fornyelse visum.

LHBT+: Det er generelt trygt å reise som LHBT+ i Sør-Korea, men det finnes ingen anti-diskrimineringslovgivning som beskytter LHBT+-personer mot hatkriminalitet. Det er flere kristne samfunn som protesterer høylytt mot homofili, inkludert i områder med mange turister.

Droner: Det er lovlig å fly droner i Sør-Korea, men det er begrensninger på hvor droner kan fly. For eksempel er det forbudt å fly droner over 150 m. over bakken, nær flyplasser, militæranlegg og andre sensitive områder. Det anbefales å sette seg godt inn i regelverket for å unngå bøter eller straffeforfølgelse.

Lokale nødnumre:

Politi 112
Brann, nødredning og akutt medisinsk behandling 119
Sykdomsrapport og -informasjon 1339
Korea Travel Hotline 1330
Lost and found 112
Reiseinformasjon (Sør-Koreas turistinformasjon)

Ambassadens hjemmeside (inkl. kontaktinformasjon)

Kontaktinformasjon konsulatet i Busan: Honorary Consulate in Busan - Norway in South Korea

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: udops@mfa.no 

 

Sør-Korea. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Sør-Korea.