Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sør-Korea - reiseinformasjon

Spredningen av koronaviruset påvirker hele det internasjonale samfunnet, og en rekke tiltak og restriksjoner innføres løpende. Med virkning fra 14. mars fraråder UD reiser til alle land som ikke er strengt nødvendige. Også i Sør-Korea er det påvist utbrudd mange steder, og myndighetene har hevet farenivået for virus til «rødt». Dette gjelder for hele landet, men så langt er det særlig byen Daegu og provinsen Gyeongsangbuk-do som har vært hardest rammet, noe som foranlediget at UD utstedte eget reiseråd for denne regionen. Folkehelseinstituttet har innført 14 dagers obligatorisk hjemmekarantene for alle personer som kommer til Norge, uavhengig om man har symptomer eller ikke. Sør-Korea har fra 1. april innført 14 dagers obligatorisk karantene for alle innreisende samt koronatest for alle reisende fra Europa. For mer informasjon om koronavirus, se under Inreise og Helse samt Folkehelseinstituttets hjemmesider.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 3. APRIL - FORTSATT GYLDIG

Reiseråd for alle land

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT 6. MARS 2020 - FORTSATT GYLDIG

Reiseråd for Sør-Korea

Utenriksdepartementet fraråder reiser til byen Daegu og provinsen Gyeongsangbuk-do som ikke er strengt nødvendige.

Sikkerhet

Siden starten av 2018 har det vært ny direkte kontakt mellom myndigheter i Nord- og Sør-Korea, samt mellom Nord-Korea og USA. Som følge av dette har spenningen på Korea-halvøyen vært lavere den siste tiden. Tidligere har perioder med diplomatisk kontakt blitt avbrutt av nye tester av kjernefysiske våpen og missiler i regi av Nord-Korea (DPRK). Spenningsnivået i regionen kan endres raskt. Spenningen har ofte vist seg å øke i tiden rundt de årlige militærøvelsene i regi av Sør-Korea og USA, det vil si i mars og august. Nord-koreanske tester og påfølgende økt spenning har vanligvis ikke påvirket dagliglivet i Sør-Korea.

Norske borgere som oppholder seg i landet i kortere eller lengre tid, oppfordres til å registrere sine kontaktopplysninger på reiseregistrering.no.

På ambassadens hjemmesider kan man lese anbefalinger om hva den enkelte bør gjøre før og under en eventuell krise.

Sør-koreanske myndigheter har utviklet en nyttig engelskspråklig app som kan lastes ned til mobiltelefon/nettbrett: «Emergency Ready App».

De fleste reiser til Sør-Korea gjennomføres uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til ferdsel på veiene og trafikksikkerhet.

Risiko for terrorhendelser ansees som lav. Sør-Korea er å anse som et trygt og sikkert land hvor veskenapping, lommetyveri og ran ikke er utbredt. Det er likevel alltid best å ta vanlige forholdsregler.

Sør-Korea rammes regelmessig av flom i monsuntiden som kan forårsake jordras og oversvømmelser. Tidvis forekommer det også sykloner som medføre store ødeleggelser langs kysten. Lytt til lokale varsler.

Spesielt i sentrale deler av Seoul forekommer demonstrasjoner med jevne mellomrom. Disse er vanligvis fredelig og er som regel rettet mot myndighetene. Demonstrasjoner kan likevel føre til stort politioppbud og stengte veier i sentrale deler av Seoul.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring

Lokale nødnumre: Politi 112, brann 119, medisinsk nødhjelp 1339, Korea Travel Hotline 1330, Lost and Found 112.

I krise og nødsituasjon kan ambassaden kontaktes. Kontaktinformasjon finnes på Norgesportalen – ambassadens hjemmeside

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: [email protected].

 


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Med virkning fra 1. april er det innført obligatorisk 14 dagers karantene for alle innreisende til Sør-Korea. Videre vil alle ankommende passasjerer fra Europa bli testet for covid-19, og karantene pålegges selv ved negativt resultat. Dersom man ikke har eget bosted, vil man bli transportert til et eget mottakssenter. Pr. i dag er døgnkostnaden 100.000 koreanske won, dvs om lag 900 kroner med gjeldende valutakurs.

Ved ankomst må det også fylles ut en egen helseerklæring, man må opplyse om telefon/bosted samt laste ned en egen oppfølgings-app på sin telefon. Informasjon om prosedyrer gis ved ankomst. Reglene krever så langt ikke at man må medbringe egen helseattest tilsv. på forhånd. I denne særlige situasjonen vil disse reglene kunne bli endret på meget kort varsel.

Norske borgere trenger ikke visum for opphold i Sør-Korea inntil tre måneder.  For å kunne reise inn til Sør-Korea kreves det at passet er gyldig i tre måneder. Dersom man skal reise videre til andre land i Asia, er det grunn til å minne om at mange land i regionen krever seks måneders gyldighet. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter, eventuelt visum er gyldige.

Dersom man planlegger å bli lengre enn 90 dager, må man søke om visum ved den sør-koreanske ambassaden i Oslo.  Hvis formålet er arbeid eller studier, skal det søkes om visum/oppholdstillatelse. Se mer informasjon på hjemmesiden til Sør-Koreas ambassade i Oslo

Ved utreise vil passkontrollen be om å se det passet man reiste inn på. Dersom nytt pass i mellomtiden er utstedt, må det makulerte forevises, eller det nye være registrert på Immigration Office.

Oversittelse av lovlig opphold fører til straffegebyr som må betales før utreise, eventuelt til utvisning. Søknad om forlenget opphold må gjøres to måneder før tillatelsen går ut.  Prosedyren for søknad om forlengelse, samt annen nyttig informasjon, er å lese på den offisielle turistinformasjonsiden.


Helse

Koronavirus (covid-19): Som det fremgår over er det fra 14. mars innført reiseråd der Utenriksdepartementet fraråder reiser til alle land som ikke er strengt nødvendige. Som følge av den særlige situasjonen, innførte Utenriksdepartementet allerede 6. mars et reiseråd der man fraråder alle reiser til byen Daegu og provinsen Gyeongsangbuk-do som ikke er strengt nødvendige. Dette rådet er fortsatt gyldig.

Med virkning fra 2. mars rådet Folkehelseinstituttet nordmenn til å unngå reiser til Sør-Korea på grunn av den store spredningen av koronaviruset i dette området. Formålet med rådet er å redusere faren for at nordmenn smittes og tar med seg viruset hjem til Norge. Folkehelseinstituttet har også innført 14 dagers obligatorisk hjemmekarantene for alle personer som kommer til Norge, selv om man ikke har symptomer på sykdom.

Utenlandske borgere som ikke har oppholdstillatelse vil bli bortvist med hjemmel i smittevernloven. Dette er gjelder ikke EØS-borgere og deres familier som er bosatt eller jobber i Norge. Se for øvrig også Folkehelseinstituttets (FHI) sider om reiseråd. 

På grunn av spredningen av viruset i Sør-Korea har myndighetene hevet farenivået for virus til «rødt» (høyeste nivå av fire). Dette gjelder for hele landet, men det er særlig byen Daegu og provinsen  Gyeongsangbuk-do sørøst i landet som så langt har vært hardest rammet. Myndighetene har kategorisert dette området for en særskilt sone.

I hovedstaden Seoul har myndighetene midlertidig forbudt demonstrasjoner for å forhindre større ansamlinger av mennesker. Eldre, gravide og personer med bakenforliggende sykdom er bedt om å unngå å gå utendørs. Også i andre deler av landet har myndighetene innført ulike restriksjoner for å hindre spredning. Dette inkluderer stenging av skoler, kulturinstitusjoner, enkelte offentlige bygg og noe begrensninger i offentlig transporttilbud. Ved å laste ned applikasjonen EmergencyReadyApp på mobiltelefon vil man få tilsendt råd fra lokale myndigheter (engelsk oversettelse er automatisk).

Norske reisende oppfordres også til å registrere seg på www.reiseregistrering.no slik at man kan få informasjon fra ambassaden på sms eller e-post.  

Innreise til Sør-Korea blir nektet for utenlandske borgere som har vært i Hubei i Kina de siste 14 dagene. Reisende fra resten av Kina, Hongkong og Macao går gjennom egen prosedyre ved ankomst, inkludert sjekk for feber. Endringer i innreisebestemmelser kan komme og norske reisende oppfordres til å holdes seg oppdatert gjennom kontakt med eget flyselskap/reisearrangør og lokale myndigheter. Korea Immigration Service Hotline: 1345.

For reisende som har vært i Sør-Korea de siste 14 dager har mange land innført innreisebegrensninger, herunder Norge. En rekke flyselskaper har gjort omfattende endringer i sine ruter, herunder en rekke kanselleringer. Reisende bes derfor holde nær kontakt med sitt flyselskap. En oversikt over noen av endringene finnes på  Latest Travel Document News, men listen er ikke uttømmende, og både land og flyselskaper vil kunne gjøre endringer fortløpende.  

Dersom man lurer på om man er smittet av viruset, kan man ta kontakt med Korean Center for Disease Control Hotline: 1339. Denne tjenesten tilbyr engelskspråklig tolketjeneste og kan opplyse om nærmeste sted der tester utføres. 

Informasjon om antall smittede og råd fra sør-koreanske myndigheter.

***

Den generelle helsesituasjonen i Sør-Korea er god, og standarden på sykehusene er god. Reisende til Sør-Korea oppfordres til å ta fornuftige forholdsregler, og det er som regel magesykdommer man kan få med seg hjem fra en ferie- eller jobbreise. Vann bør kjøpes på flaske, eller filtreres før inntak. Luftkvaliteten kan til tider være veldig dårlig, det skyldes lokal luftforurensning og langtransportert luftforurensning fra Kina.

De største problemene i møte med helsevesenet er gjerne språkbarrieren og de kulturelle egenheter ved omsorg og pleie. De største sykehusene har imidlertid en internasjonal klinikk med engelskspråklig personell som bistår med medisinske og praktiske spørsmål. I tillegg finnes en rekke private internasjonale klinikker hvor det også er engelskspråklig medisinsk personell.

Malaria kan i liten grad forekomme i nordvestlige områder (Gyeonggi- og Gangwon-provinsen). 

Folkehelseinstituttet anbefaler vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert tiende år. For lengre opphold i områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, anbefales vaksine mot hepatitt A og B, tyfoidfeber, tuberkulose, japansk encefalitt og rabies.

Man kan få tak i alle typer medisiner, om enn noen ganger fra andre legemiddelprodusenter. 

Innførsel av medisiner som ikke inneholder narkotiske stoffer, kan importeres i små kvanta for eget bruk dersom det medbringes en bekreftelse fra lege. Informasjon om innførsel av medisiner er å finne på det lokale helsedepartementets hjemmeside.

 


Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Sør-Korea er  +82.  
Tidsforskjellen til Norge er + sju timer om sommeren og + åtte timer om vinteren. 

Internettdomenet er  .kr

Elektrisitet:  Normalt 220 volt og 60 perioder, men enkelte eldre boliger har fortsatt 110 volt. Stikkontakter er av samme type som i Norge. Man behøver derfor ikke ta med strømadapter.

Mobilnettet (CDMA) er eget for Sør-Korea. Norsk GSM mobil kan ikke brukes, men norske 3G-telefoner fungerer. Mobiltelefon kan leies hos operatører på flyplassen og på en rekke forskjellige steder i landet, eksempelvis hoteller. SK Telecom har avtale med Telenor og Netcom og leier ut mobiler hvor man kan bruke norsk simkort. Disse fungerer ikke alltid så bra, og service foregår som oftest på koreansk.

Myntenheten er sør-koreanske won (KRW). I det siste har valutakursen ligget på godt over 70 kroner per 10.000 won.

De største kredittkortene som Visa, American Express, MasterCard etc. aksepteres på hoteller og de fleste forretninger. Man kan bruke kredittkort i minibanker som er merket med Global Service eller "foreign card acceptable".

Normale åpningstider er for butikker: ca. 10.00-22:00, bank: 09.00-16.00 (stengt lørdag og søndag), post: 09.00-18.00 (lørdag 09.00-13.00 på enkelte kontorer, stengt søndag), offentlige kontorer: 09.00-18.00 (november – februar 09.00-17.00, stengt lørdag og søndag)

Nasjonale helligdager: Januar (1.nyttårsdag), 18. – 20. februar 2015 (koreansk nyttår), 1. mars, 5. mai (barnas dag), 25. mai (Buddhas fødselsdag), 6. juni (minnedag for de falne), 17. juli (grunnlovsdag), 15. august (frigjøringsdag), 26. – 28. september 2015 (Chuseok/koreansk høsttakkefest), 3. oktober (grunnleggelsesdag), 9. oktober (Hangeul dag), 1. juledag.

Drikkepenger/tipsing på restauranter eller andre steder er ikke vanlig. Koreansk er det daglige språket i Sør-Korea. Samfunnet er preget av en hierarkisk struktur. Dersom du ønsker å si noe på koreansk, anbefales det at du passer på å bruke en av de høflige talemåtene. Den unge generasjonen snakker litt engelsk, men kunnskapen er begrenset.

Det kan være nyttig å lære seg enkle regler for sør-koreansk skikk og bruk. Ikke berør hodet til en voksen, bukk lett når du takker for noe, og ta imot og gi med begge hender. Relasjonene mellom menneskene er i stor grad bestemt av hierarkiet mellom ung og voksen. Tilby derfor alltid sete til de eldre på buss eller t-bane, og vær generelt ekstra høflig overfor de som er eldre enn deg.

Sør-koreanere kler seg formelt både i arbeidssammenheng og til hverdags. De fleste bedrifter krever at man går med dress til jobb, men slips er ofte valgfritt. Kvinner bør unngå å gå med topper som viser for mye skuldre eller utringing, og i jobbsammenheng er det vanlig med høyhælede sko. Skjørtelengden er ofte kortere enn det som er vanlig i Norge.

Vinteren er kald og tørr, sterkt preget av kalde luftstrømmer fra Sentral-Asia, men med mye solskinn. Våren er kort med en intens blomstringsperiode. Sommeren er varm og fuktig. Sommerklimaet påvirkes av den østasiatiske monsunen som gir regntid også i Sør-Korea. Høsten er tørr og klar.  Vår og høst er de beste årstidene, da det er behagelige temperaturer og mye sol.

Det innenlandske flynettet er godt utbygd. Togene er komfortable og raske.  Bussnettet dekker hele landet, men det kan være litt vanskelig å orientere seg med tanke på hvilken buss som går hvor. Hovedstadens t-banenett er veldig bra. Det finnes også en «subway app» på engelsk som gir informasjon over rutetider, den gjør det enkelt å ta seg rundt når man ikke er kjent.

Reisende bør alltid ha et identifikasjonskort med seg.  Ved spørsmål om hjelp til oversetting eller reiseinformasjon, ring 1330 (02-1330 fra mobil utenfor Seoul).  En tospråklig operatør vil hjelpe deg.  

Til toppen