Sør-Korea - reiseinformasjon

Spredningen av koronaviruset påvirker hele det internasjonale samfunnet, og tiltak for sosial distansering er også gjeldende i Sør-Korea. 13. april 2020 innførte Sør-Korea midlertidig opphevelse av visumfriheten for borgere fra 90 land, inkludert Norge. Norske borgere som ønsker å reise til Sør-Korea må kontakte en sør-koreansk ambassade for å søke visum. Det er også innført 14 dagers obligatorisk karantene og obligatorisk koronatest for alle innreisende. For øvrig informasjon om koronavirus, se punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 20. JULI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet har opphevet reiserådet for EU/EØS-landene, Sveits og Storbritannia. Unntak fra det globale reiserådet for disse landene vurderes nå uavhengig av krav til karantene. Det betyr at du må gå i karantene dersom smittenivået i landet eller området du besøker ikke tilfredsstiller FHIs krav, selv om det ikke lenger er reiseråd for landet eller området.

UDs reiseråd gjelder fortsatt for resten av verden, men det blir gjort unntak for enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste. Disse får betegnelsen lilla land. Følgende land og områder på EUs tredjelandsliste er lilla og dermed også unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Serbia, Singapore, Sør-Korea og TaiwanMerk at USA også er unntatt fra reiserådet selv om landet fra 12. juli ikke lenger oppfyller FHIs krav til lilla land.

Reiser du fra røde eller lilla land og områder uten gyldig koronasertifikat, må du fortsatt i innreisekarantene, men du trenger ikke å tilbringe karantenen på karantenehotell. Se mer om regler for karantene og innreise på nettsidene Karantene - spørsmål og svar og Om innreise til Norge.

FHI foretar vurderinger av disse landene og områdene minst hver 14. dag. Land og områder vil kunne bli røde fra og med hver mandag, eller oftere, dersom situasjonen tilsier det. Land og områder kan kun gå fra rødt til grønt eller lilla annenhver uke. Mer informasjon om dette finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det globale reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Visum. Som følge av pandemien opphevet sør-koreanske myndigheter i 2020 midlertidig visumfrihet for borgere fra 90 land, inkludert Norge. Norske borgere som ønsker å reise til Sør-Korea bør ta kontakt med Sør-Koreas ambassade i Oslo eller Korea Immigration Service Hotline: 1345.

K-ETA. Sør-Korea har introdusert et elektronisk reisegodkjenningssystem (Korea Electronic Travel Authorization – forkortet K-ETA) for landene med visumfrihet til Sør-Korea. Dette gjelder foreløpig ikke Norge, da visumfrihet for norske borgere er midlertidig opphevet. Sør-Korea planlegger å åpne opp for visumfri reise for flere land, og vi anbefaler personer som planlegger reise til Sør-Korea å holde seg oppdatert på K-ETA-systemet. Mer informasjon K-ETA finnes på denne siden: www.k-eta.go.kr   

Karantene. Med virkning fra 1. april 2020 er det innført obligatorisk 14 dagers karantene for alle innreisende til Sør-Korea. Dersom man ikke har eget bosted, vil man bli transportert til et eget mottakssenter.

Covid-19-test. Alle som ankommer Sør-Korea må fremvise en negativ PCR-test ved boarding, som ikke skal være tatt senere enn 72 timer før avreise. Testresultatet må være på enten koreansk eller engelsk. Hvis det er på et annet språk, kreves notarialbekreftelse for å være gyldig. I tillegg er det krav om ny test når man ankommer Sør-Korea. Man må forvente å overnatte én natt på testsenter mens man venter på testsvar.

Utreise. Ved utreise vil passkontrollen be om å se det passet man reiste inn på. Dersom nytt pass i mellomtiden er utstedt, må det makulerte forevises, eller det nye være registrert på Immigration Office.

De fleste reiser til Sør-Korea gjennomføres uten spesielle sikkerhetsmessige utfordringer.

Trafikk. Den største risikoen er knyttet til ferdsel på veiene og trafikksikkerhet.

Terror. Faren for terrorhandlinger anses som lav.

Flomfare. Sør-Korea rammes regelmessig av flom i monsuntiden som kan forårsake jordras og oversvømmelser. Tidvis forekommer det også sykloner med store ødeleggelser særlig i kystområdene.

Demonstrasjoner. Særlig i hovedstaden Seoul er det ofte  demonstrasjoner av ulik art. Disse er vanligvis fredelige og er som regel rettet mot myndighetene. Demonstrasjoner kan likevel føre til stort politioppbud og stengte veier i sentrale deler av Seoul.

Nord-Korea. Spenningsnivået i regionen kan endres raskt og har ofte vist seg å øke i tiden rundt de årlige militærøvelsene i regi av Sør-Korea og USA (mars og august). Nord-koreanske våpentester og økt spenningsnivå påvirker vanligvis ikke dagliglivet i Sør-Korea.

Covid-19. Koreanske myndigheter bruker et fire-trinns beredskapssystem for sosial distansering, hvor 1 er det laveste nivået og 4 det høyeste. Nivåene er gjenstand for endringer og justeringer annenhver uke, og reisende må sørge for å innhente oppdatert informasjon før avreise.

Oppdatert informasjon om covid-19 i Sør-Korea, se Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA). KDCA har opprettet en egen hotline for personer som mistenker at de er smittet av covid-19. Nummeret dit er 1339. Tjenesten tilbyr engelskspråklig tolketjeneste og kan opplyse om nærmeste sted der tester utføres.

***

Helsesituasjonen i Sør-Korea er god, og standarden på sykehusene er god.  Luftkvaliteten kan til tider være veldig dårlig.

De største sykehusene har ofte en egen internasjonal klinikk med engelskspråklig personell som bistår med medisinske og praktiske spørsmål. I tillegg finnes en rekke private internasjonale klinikker med engelskspråklig personell.

Vaksine. Folkehelseinstituttet anbefaler vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. For lengre opphold i områder med dårlige sanitære forhold, anbefales vaksine mot hepatitt A og B, tyfoidfeber, tuberkulose, japansk encefalitt og rabies.

Kriminalitet. Sør-Korea er å anse som et trygt og sikkert land, og det er generelt meget lite kriminalitet som rammer vanlige borgere.

Tyveri. Veskenapping, lommetyveri og ran er ikke utbredt. Det er likevel best å ta vanlige forholdsregler.

Jordskjelv forekommer jevnlig i Sør-Korea, særlig på østkysten. Sentrum for skjelvene ligger normalt øst og sør for Seoul.

Tyfoner og oversvømmelser rammer landet hvert år, men gode varslingssystemer hindrer alvorlige konsekvenser.

Det er viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert gjennom internett, tv og radio. Sør-koreanske myndigheter har også utviklet en nyttig engelskspråklig app som anbefales: «Emergency Ready App».

I krise- og nødsituasjon kan ambassaden kontaktes.

Lovbrudd i Sør-Korea. Enkelte lovbrudd straffes hardt. Blant annet vil besittelse, bruk eller salg av illegale rusmidler kunne føre til lange fengselsstraffer eller store bøter. Man kan også risikere å miste eller bli nektet å fornye visum.

Lokale nødnumre:

Politi 112

Brann 119

Medisinsk nødhjelp 1339

Korea Travel Hotline 1330

Lost and Found 112

Ambassadens hjemmeside (inkl. kontaktinformasjon)

Kontaktinformasjon konsulatet i Busan: Honorary Consulate in Busan - Norway in South Korea

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: udops@mfa.no 

 

Sør-Korea. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Sør-Korea.