Sør-Korea - reiseinformasjon

Enkelte tiltak for sosial distansering for å hindre spredning av koronaviruset er fortsatt gjeldende i Sør-Korea. Det er obligatoriske PCR-tester for de fleste innreisende både før og etter innreise, med noen få unntak. Fra 1. april 2022 gjelder ikke lenger syv dagers karantene. For øvrig informasjon om koronavirus, se punktene Innreise og Helse. 1. september 2021 innførte Sør-Korea et elektronisk reisegodkjenningssystem, K-ETA. Norske borgere som planlegger reise til Sør-Korea må søke om K-ETA minimum 24 timer før ombordstigning på fly/skip.

Visum. Det er visumfrihet for borgere fra Norge i Sør-Korea. Personer som ønsker å tilbringe mer enn 90 dager i Sør-Korea må fortsatt anskaffe seg gyldig visum før ankomst. Norske borgere som ønsker å søke om visum til Sør-Korea bør ta kontakt med Sør-Koreas ambassade i Oslo eller Korea Immigration Service Hotline: 1345.

K-ETA. Sør-Korea har introdusert et elektronisk reisegodkjenningssystem (Korea Electronic Travel Authorization – forkortet K-ETA) for landene med visumfrihet til Sør-Korea. Dette gjelder fra 1. september 2021. Norske borgere som planlegger reise til Sør-Korea må søke om K-ETA minimum 24 timer før ombordstigning på fly/skip. K-ETA gjelder for flere reiser og er gyldig i to år. Mer informasjon om K-ETA  og hvordan man søker om dette finnes på denne siden: Korea Electronic Travel Authorization.     

Reisende bør være obs på at det har blitt rapportert om falske K-ETA-sider.

Karantene. Det er ikke lenger karantene dersom man er fullvaksinert, har tatt PCR-test og har registrert sine vaksiner i det koreanske systemet. For å slippe karantene er det krav om å registrere informasjon om vaksiner og PCR-test på nettsiden Q-code før boarding: Q-code - Quarantine covid19 defence (kdca.go.kr).

Man anses å være fullvaksinert 14 dager etter 2. dose for en to-dose vaksine (gyldig inntil 180 dager) eller dersom man har fullført booster-vaksine.

Covid-19-test. Fra 20. januar 2022 må alle som ankommer Sør-Korea fremvise en negativ PCR-test ved boarding, som ikke skal være tatt senere enn 48 timer før avreise. Det må fremkomme at det er en PCR-test, i tillegg til likt navn og fødselsdato som i passet du reiser med. Testresultatet må være på enten koreansk eller engelsk. Hvis det er på et annet språk, kreves notarialbekreftelse for å være gyldig. I tillegg er det krav om ny test innen 24 timer etter at man ankommer Sør-Korea.

Utreise. Ved utreise vil passkontrollen be om å se det passet man reiste inn på. Dersom nytt pass i mellomtiden er utstedt, må det makulerte forevises, eller det nye være registrert på Immigration Office.

De fleste reiser til Sør-Korea gjennomføres uten spesielle sikkerhetsmessige utfordringer.

Trafikk. Den største risikoen er knyttet til ferdsel på veiene og trafikksikkerhet.

Terror. Faren for terrorhandlinger anses som lav.

Flomfare. Sør-Korea rammes regelmessig av flom i monsuntiden som kan forårsake jordras og oversvømmelser. Tidvis forekommer det også sykloner med store ødeleggelser særlig i kystområdene.

Demonstrasjoner. Særlig i hovedstaden Seoul er det ofte  demonstrasjoner av ulik art. Disse er vanligvis fredelige og er som regel rettet mot myndighetene. Demonstrasjoner kan likevel føre til stort politioppbud og stengte veier i sentrale deler av Seoul.

Nord-Korea. Spenningsnivået i regionen kan endres raskt og har ofte vist seg å øke i tiden rundt de årlige militærøvelsene i regi av Sør-Korea og USA (mars og august). Nord-koreanske våpentester og økt spenningsnivå påvirker vanligvis ikke dagliglivet i Sør-Korea.

Covid-19: Enkelte tiltak for sosial distansering er fortsatt gjeldende i Sør-Korea, inkludert påbud om bruk av munnbind innendørs. For oppdatert informasjon om covid-19 i Sør-Korea, se Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA). KDCA har opprettet en egen hotline for personer som mistenker at de er smittet av covid-19. Nummeret dit er 1339. Tjenesten tilbyr engelskspråklig tolketjeneste og kan opplyse om nærmeste sted der tester utføres.

***

Helsesituasjonen i Sør-Korea er god, og standarden på sykehusene er god.  Luftkvaliteten kan til tider være veldig dårlig.

De største sykehusene har ofte en egen internasjonal klinikk med engelskspråklig personell som bistår med medisinske og praktiske spørsmål. I tillegg finnes en rekke private internasjonale klinikker med engelskspråklig personell.

Vaksine. Folkehelseinstituttet anbefaler vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. For lengre opphold i områder med dårlige sanitære forhold, anbefales vaksine mot hepatitt A og B, tyfoidfeber, tuberkulose, japansk encefalitt og rabies.

Kriminalitet. Sør-Korea er å anse som et trygt og sikkert land, og det er generelt meget lite kriminalitet som rammer vanlige borgere.

Tyveri. Veskenapping, lommetyveri og ran er ikke utbredt. Det er likevel best å ta vanlige forholdsregler.

Jordskjelv forekommer jevnlig i Sør-Korea, særlig på østkysten. Sentrum for skjelvene ligger normalt øst og sør for Seoul.

Tyfoner og oversvømmelser rammer landet hvert år, men gode varslingssystemer hindrer alvorlige konsekvenser.

Det er viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert gjennom internett, tv og radio. Sør-koreanske myndigheter har også utviklet en nyttig engelskspråklig app som anbefales: «Emergency Ready App».

I krise- og nødsituasjon kan ambassaden kontaktes.

Lovbrudd i Sør-Korea. Enkelte lovbrudd straffes hardt. Blant annet vil besittelse, bruk eller salg av illegale rusmidler kunne føre til lange fengselsstraffer eller store bøter. Man kan også risikere å miste eller bli nektet å fornye visum.

Lokale nødnumre:

Politi 112

Brann 119

Medisinsk nødhjelp 1339

Korea Travel Hotline 1330

Lost and Found 112

Ambassadens hjemmeside (inkl. kontaktinformasjon)

Kontaktinformasjon konsulatet i Busan: Honorary Consulate in Busan - Norway in South Korea

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: udops@mfa.no 

 

Sør-Korea. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Sør-Korea.